Page 1


Felietonistyka  

Znalazłam stosunkowo mało błędów, gdyż uznałam, że nie należy szukać "na siłę", w takim wypadku zawsze jeszcze do czegoś można się "doczepić...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you