Page 1

Mulleres escritoras MULLERES PROTAGONISTAS


Naceu en Xeve (Pontevedra)Dende os dezanove anos exerce a profesión de m e st ra (n a act u a li d a d e e n Secundaria). Foi daquela cando se mergullou nas augas da creación literaria como autora e directora de varias pezas teatrais representadas polo seu alumnado.

FINA CASALDERREY

No ano 1991 deuse a coñecer no mundo das publicacións coa novela xuvenil Mutacións xenéticas. No ano 1996 foille conce dido o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil coa novela O misterio dos fillos de Lúa. A súa obra está traduci da ao castelán, catalán, eu ske ra, valencian o, a stu r ian o, aragonés, portugués, brasileiro, coreano, italiano, bretón, francés e inglés.


TERESA MOURE Tere s a

M o u re

é

p ro f e s o r a

de

L i ng ü í s t i ca

na

Universidade de Santiago de Compostela. Autora das seguintes novelas: A xeira das árbores (;

Herba moura, traducida a cinco linguas europeas; Benquerida catástrofe; A Casa dos Lucarios e A intervención . Publicou, ademais, os ensaios Outro idioma é posible (2005), Premio Ramón Piñeiro de Ensaio 2004; A palabra das fillas de Eva (2005), Premio da Crítica Galicia 2005 (ensaio) e O natural é político (Xerais 2008). A

peza

dramática

Unha

primavera

para

Aldara (2008, Xerais 2009) No eido da literatura infantil publicou o conto Eu

tamén

son

fonte (2008). A autora mos tra o

compromiso da súa obra co feminismo, coa ecoloxía e coa nación.


Uso o galego como lingua literaria porque teño a lingua partida, aínda que non todos os bichos con lingua gallada son perversos.

MARILAR ALEIXANDRE Naceu en Madrid en 1947. Di sentir saudade dos sitios nos que viviu, Ceuta, Doña Mencía (Córdoba), e Madrid, pero dende 1973 reside en Galicia, onde adoptou o galego como a súa lingua literaria e se converteu nunha das escritoras galegas actuais con obra máis consolidada e recoñecida. É profesora da Universidade de Santiago de Compostela, onde ensina Didáctica das Ciencias e Educación Ambiental, dende 1988. O primeiro relato que escribiu foi A formiga coxa. Despois viñeron, A expedición do Pacífico (Premio da Crítica de Galicia 1995) alternando con narrativa para adultos, como Lobos nas illas, ou A Compañía Clandestina de Contrapublicidade (Premio Álvaro Cunqueiro1998). A novela Teoría do Caos, premio Xerais en 2001.


GLORIA FUERTES


ELVIRA LINDO


ROSA ANEIROS


ANN ALFAYA

Día da Muller Traballadora  
Día da Muller Traballadora  

Recopilación de libros feitos por escritoras