Page 1

Faktura VAT nr FV 1/2012 (oryginał)

Data wystawienia:

31-12-2012

Data sprzedaży:

31-12-2012

Miejsce wystawienia:

Poznań

Sprzedawca:

Nabywca:

Anna Kolasińska

mLingua Sp. z o.o.

Kalinowiec 8

Stary Rynek 100

62-540 Kleczew

61-773 Poznań

NIP: 6652800333

NIP: 7781435103

E-mail: kolasinska_anna@wp.pl Tel.: 693 048 347

Lp 1

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie pisemne POL->ENG

PKWiU

Jm

Ilość

Cena netto

Stawk a VAT

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

74.30.11. 0

nd.

505.110

24.53

23%

12390.35

2849.78

15240.13

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

23%

12390.35

2849.78

15240.13

Razem

12390.35

2849.78

15240.13

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

15240.13 PLN

Termin zapłaty:

14-01-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

15240.13 PLN

Nr konta:

Słownie:

piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści PLN 13/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Faktura - ania87  

Znaki liczyłam przy pomocy programu AnyCount, a do wystawienia faktury użyłam strony faktura.pl

Advertisement