Page 1

daisy /'deɪzɪ/ (noun) 1 a small European grassland plant which has flowers with a yellow disc and white rays stokrotka: a bunch of daisies bukiecik stokrotek; 2 (idiom) be (as) fresh as a daisy rześki/świeżutki jak skowronek forget-me-not /fər'getmi:ˌnɑ:t/ (noun) a low-growing plant of the borage family, which typically has blue flowers and is a popular ornamental niezapominajka: a bunch of forget-me-nots bukiet niezapominajek lavender /'lævəndər/ 1 (noun) a small aromatic evergreen shrub of the mint family, with narrow leaves and bluish-purple flowers, used in perfumery and medicine lawenda; 2 (adjective) a pale blue colour with trace of mauve kolor lawendowy; 3 (idiom) lay sth (up) in lavender odkładać coś na później lily of the valley /'lɪlɪ əv ðə 'vælɪ/ (noun) a European plant of the lily family, with broad leaves and arching stems of fragrant white bell-shaped flowers konwalia marigold /'merə,goʊld/ (noun) a plant of the daisy family with yellow, orange, or copper-brown flowers, cultivated as an ornamental nagietek, aksamitek narcissus /nɑ:r'sɪsəs/ (noun) a bulbous Eurasian plant of a genus that includes the daffodil, especially one with flowers that have white or pale outer petals and a shallow orange or yellow cup in the centre narcyz orchid /'ɔ:rkəd/ (noun) a plant with complex flowers that are often showy or bizarrely shaped, having a large specialized lip (labellum) and frequently a spur storczyk, orchidea plant /plænt/ 1 (noun) a living organism of the kind exemplified by trees, shrubs, herbs, grasses etc., typically growing in a permanent site, absorbing water and inorganic substances through its roots roślina; 2 (verb) put (a seed, bulb, or plant) in the ground so that it can grow sadzić: we planted a lot of fruit trees posadziliśmy wiele drzewek owocowych; 3 (noun) a place where an industrial or manufacturing process takes place fabryka, zakład przemysłowy: a giant car plant olbrzymia fabryka samochodów tulip /'tu:ləp/ (noun) bulbous spring-flowering plant of the lily family, with boldly coloured cup-shaped flowers tulipan water /'wɔ:tər/ 1 (verb) pour or sprinkle water over a plant or area in order to encourage plant growth podlać; 2 (noun) a colourless, transparent, odourless liquid which forms the sead, rivers, and rain and is the basis of the fluids of living organisms woda


konwalia (noun) roślina o białych, wonnych kwiatach w kształcie drobnych dzwoneczków lily of the valley lawenda (noun) krzew o fioletowych kwiatach i szarych, owłosionych liściach, uprawiany dla olejku eterycznego lavender nagietek (noun) roślina o żółtych lub pomarańczowych kwiatach zebranych w koszyczki marigold narcyz (noun) 1 roślina o białych lub żółtych kwiatach w kształcie trąbki otoczonej kilkoma płatkami narcissus; 2 człowiek zakochany w sobie narcissist niezapominajka (noun) roślina zielna o drobnych, niebieskich kwiatkach forget-me-not: bukiecik

niezapominajek a bunch of forget-me-nots podlać (verb) 1 dostarczyć roślinom odpowiednią ilość wody lub płynnego nawozu to water: kaktusy podlewamy tylko na spodek we water cacti only by pouring water into their saucers; 2 nalać niewielką ilość płynu na spód naczynia, w którym gotuje się potrawa to baste: podlać mięso winem to baste the meat with

wine sadzić (verb) 1 umieszczać sadzonki roślin, krzewy, drzewka itp. w odpowiednio przygotowanej ziemi, tak żeby się przyjęły i rosły to plant; 2 biec, iść szybko, dużymi krokami to lope: sadzić w górę po schodach to

lope upstairs stokrotka (noun) roślina z jednym koszyczkiem kwiatowym o białych lub różowych płatkach daisy: bukiecik

stokrotek a bunch of daisies storczyk (noun) roślina o barwnych kwiatach, owalnych lub podłużnych liściach, rosnąca w wilgotnych lasach tropikalnych orchid tulipan (noun) roślina o długich, lancetowatych liściach i dużych, dzwonkowatych kwiatach, osadzonych pojedynczo na szczycie dość grubej łodygi tulip

ania87 - słownik  

Poszło raczej gładko, całkiem przyjemne zadanie, program TLex bardzo przyjazny w obsłudze.