Issuu on Google+

Catàleg de xupitos

xin xin

Aniol Utgés i Pau Pérez


XUPITO XIN P1

xin xin

1


XUPITO XIN P1

xin xin

2


XUPITO XIN A1

xin xin

3


XUPITO XIN A1

xin xin

4


XUPITO XIN P2

xin xin

5


XUPITO XIN P2

xin xin

6


XUPITO XIN A2

xin xin

7


XUPITO XIN A2

xin xin

8


FAMILIA DE MATERIALS

xin xin

9


FAMILIA DE MATERIALS

xin xin

10


PLATS + CHUPITOS

11


PLATS + CHUPITOS

12


CAIXA

13


CAIXA

14


xin xin


Col·lecció Xupitos (Pau Pérez i Aniol Utgés)