Page 14

OMVÄRLDEN

De vill skapa mening för äldre

L

ivskvalitet och glädje, att se till behov som ligger utanför de rent medicinska eller praktiska. Det är affärsidén bakom företaget Seniorglädje som drivs av systrarna Susanne och Cecilia Sidmalm.

Susanne och Cecilia Sidmalms mamma fick sin första hjärntumör när hon var 49 år. 17 år som anhöriga väntade de två systrarna som under sina många besök hos mamman även fick tid till att sitta ner tillsammans och prata. – En sak vi ofta pratade om var vad vi hade velat ge mamma innan hon blev alltför sjuk. Vi kom fram till att vi hade önskat henne mer livskvalitet och glädje, trots sjukdomen, säger Cecilia Sidmalm. – Vi hade velat ge mamma någon som mötte hennes sociala och emotionella behov, någon annan än oss som var, och bara ville vara, hennes döttrar. Sommaren 2016 grundade de tillsammans företaget Seniorglädje, vars syfte är just att erbjuda sociala tjänster, som ett komplement till vårdens och anhörigas insatser. Tanken är att företagets personal, eller glädjespridare som de kallas, ska ta med de närstående ut på sådant som sätter guldkant på deras vardag. Det kan vara en promenad i parken, en glass i solen en varm sommardag eller en biltur på landsbygden. – Vår verksamhetsidé är att ge livskvalitet både till den anhöriga och till den närstående. Den anhöriga får ett andningshål genom vetskapen om att ens förälder har det bra. Den närstående får en glädjefylld dag genom social samvaro där man får känna sig sedd, själv får bestämma vad man ska göra och med vem, säger 14

Vi anhöriga

De två systrarna Susanne och Cecilia Sidmalm driver tillsammans företaget Seniorgläjde som har som syfte att avlasta anhöriga och ge äldre en social och meningsfull vardag. Foto: Privat Susanne Sidmalm. Att man själv får välja vem som ska komma och hälsa på är en viktig del av verksamheten. Med hjälp den anhöriga matchas den närstående ihop med en person i Seniorglädjes personalbank. Man tittar då bland annat på personlighet, intressen och värderingar. Men matchningen avgörs inte förrän efter ett första möte där man kan avgöra om personkemin stämmer. För att få kontinuitet så är det sedan alltid samma person som kommer. – Vi brukar ibland kalla oss för en ”social hemtjänst” då vi menar att vi erbjuder det som gör livet värt att leva – gemenskap och social samvaro med en extra vän i vardagen. Vad har ni för vision? – Vår vision är att finnas som ett aktivt stödalternativ för anhöriga över hela Sverige, ett alternativ som kommuner och företag ser nyttan med då deras anställda får mer energi till sitt arbete när de kan fokusera på det eftersom de vet att deras närstående har det bra. – Vår önskan är också att det ska

bli lika accepterat att köpa denna tjänst som att ha en matkasse eller barnvakt till sina barn. Finns det en risk att det enbart är mer välbeställda personer som har råd med detta? – Vi tror att många kan tänka sig att betala för detta då kostnaden per timme behöver ställas mot vad förlorad arbetsinkomst kostar. Vi gick själva ner i arbetstid för att kunna vara hos vår mamma så mycket som möjligt och vet att väldigt många är i samma situation som vi var i. I många familjer är man också flera syskon som kan dela på denna kostnad vilket gör att priset per person inte blir lika kännbart. TEXT: Jessica Eliasson

Vad kostar det?

Tjänsten ”En glädjefylld vardag” räknas som en hushållsnära tjänst och är rutavdragsberättigad. Den kostar 299 kr per timme efter rut och inklusive moms.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.