Page 1

AMA/AITA rolean: - Nola sentitu naiz ama/aitaren paperean elkarrizketan zehar? Alde batetik, oso arraroa egin zitzaidan esperentzia, inoiz ez bainuen nire burua situazio horretan imaginatu. Gainera, urduri sentitu nintzen, eta uste dut, gurasoak horrela sentituko direla. Horrelako situazioetan, elkarrizketaren har铆a, irakasleak eman beharko lukeela uste dut, berak baitaki nolko portaera izan horrelako elkarrizketetan. - Nola baloratzen dut irakaslearengandik jaso dudan informazioa? Irakasleak informazio egokia eman zidala uste dut, ez baitzidan soilik esan nire semeak errepikatu egin behar zuela, baizik eta erabaki hori hartzera bultzatu zuten erabakiak azaldu zizkidan eta nire semearen jarrerei buruzko informazioa eman zidan. Gainera, elkarlan bat burutzea proposatu zidan eta hori ere oso egokia iruditu zitzaidan. Baina, hala ere, esan behar dut, informazio guztia batera eman zidala eta orduan, jokuz kanpo utzi ninduen. - Zein izan da irakasleak bete duen rola ("la relaci贸n profesorado-familias" artikuluan oinarrituz)? Informazio guztia batera eman zidan, beraz jokuz kanpo utzi ninduen. Nik gomendatuko nioke, lehendabizi haurraren emaitzen eta jarreren berri ematea eta ondoren errepikatu egin behar duela esatea. Horrela, argi baitago hasieratik, errepikatzearen arrazoiak. MAISU/MAISTRAREN rolean: - Nola sentitu naiz maisu/maistraren paperean elkarrizketan? Azaldu behar niona gauza konplikatua zenez serio jarri nintzen. Usted ut, lehenagotik pentsatuta eduki behar dela ze taktika erabili eta gurasoak eduki dezakeen jarrera desberdinak planteatuta izan. Nire kasuan, nire kontrako ideiak zituenez, zaila egin zitzaidan, ez nintzen komodo sentitu. - Nola baloratzen dut ama/aitarengandik jaso dudan informazioa? Ez zitzaidan batere gustatu eman zidan informazioa. Ereealitatea ukatu zidan. Uste dut, hori ikaslearen aurka doala. - Zein izan da bete dudan rola ("la relaci贸n profesorado-familias" artikuluan oinarrituz)? Ez nuela ongi jokatu usted ut. Lehenengo esan nion gauza bere semeak errepikatu egin behar zuela izan baitzen. Momentu horretan, bera defentsiba jarri zen eta elkarrizketa guztia jarrera horrekin pasa nuen. Konfiantza irabazi behar nuela lehenengo usted ut. Bigarren elkarrizketa egin ondoren hurrengo galderen inguruan gogoeta egin: MAISU/MAISTRAREN rolean: - Zeintzuk dira hobetu ditudan aspektuak burututako lehenengo elkarrizketatik bigarrenera? Lehendabizi, gurasoari egindako harrera hobea izan zen. Informazioa emateko orduan ere hobeto moldatu nintzen, arrazoiak emanez eta ez nintzen galduta sentitu.


- Zeintzuk dira hobetzeko geratzen zaizkidan aspektuak familiekin elkarlanean aritzean? Konfiantza lortzeko estrategia batzuk ikasi behar ditudala uste dut eta lasai eta pazientziaz hartu beharko nukeela. - Zertaz ohartu naiz ikaskuntza esperientzia hau burutu ondoren? Zertan lagundu nau esperientzia honek aurretik nituen aurreiritziak aldatzen edo birplanteatzen? Ohartu naiz ez dela erraza gauza konplikatuak azaltzea gurasoei, kontu handia izan behar dela esateko orduan. Esperientzia hau izan ez banu, nire lehenengo guraso-irakasle elkarrizketan gauzak azkarregi eta direktu azalduko nizkioke. Esperientia honen ostean, badakit gauzak kontu handiagoz esan behar direla, gurasoentzat zaila izan daitekeelako situazio hori.

Mireia Arrizabalaga

mireia arrizabalaga  

rolaak

mireia arrizabalaga  

rolaak

Advertisement