Page 1


Gatans prins  

Shégué lever på gatan, men han är påhittig och vet hur man försörjer sig. Bilderbok av Dominique Mwankumi från Kongo-Kinshasa.