Page 1november 2013

Stop de honger, steun de 11.11.11 actie

De adviesraden; iets voor jou?

Stand van zaken werken

R6


Ecobouwers Opendeur van 1 tot 11 november 2013 Bond Beter Leefmilieu organiseert Ecobouwers Opendeur. In de weekends van 1 tot 3 en van 9 tot 11 november 2013 kan je meer dan 150 inspirerende energievriendelijke woningen bezoeken. Milieu- en energiebewuste huiseigenaren doen hun bouw- en woonervaringen uit de doeken en tonen je hoe hun bouwproject verliep. Hoe begin je er aan? Waar moet je op letten? Tijdens de rondleidingen kan je de talrijke voordelen van duurzaam bouwen en verbouwen beleven. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht. Inschrijven kan op www.ecobouwers.be.

Meer info: www.ecobouwers.be/opendeur of jurgen.naets@bblv.be.

Inhoud

2

Colofon

Telex

blz. 3

Durf vergelijken

blz. 3

Stand van zaken werken R6

blz. 6

Adviesraad, iets voor jou?

blz. 8-9

Thermografische gevelopname

blz. 10

Activiteiten in de bib

blz. 12

Activiteitenkalender

blz. 14-15

Verantwoordelijk uitgever: Tom Ongena, schepen van communicatie Redactie Communicatiedienst, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, tel. 015 30 50 00 of communicatie@skw.be Teksten voor het infoblad van december (liefst met foto) voor 1 november 2013 bij de redactie.


Welkom nieuwe inwoners > Op zaterdag 5 oktober 2013 namen 70 nieuwe inwoners deel aan de onthaaldag in onze gemeente. We maakten een rondrit doorheen de gemeente en sloten af met een receptie op het gemeentehuis. Vergadering gemeenteraad > In november kan je de gemeenteraad bijwonen op maandag 4 november 2013 in de raadzaal van het gemeentehuis vanaf 20 uur. Oproep standhouders kerstmarkt > Wil je graag een kraampje opzetten tijdens de kerstmarkt in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth op 14 december? Schrijf dan in voor 6 december 2013 via chris.van.camp@ocmwskw.be of tel. 015 31 49 31. De standplaats is gratis, maar het woonzorgcentrum vraagt 10 % van je verkoop voor een goed doel. Openbare verkoop bouwgrond Kanadastraat > Het gemeentebestuur verkoopt nog twee loten bouwgrond gelegen aan de Kanadastraat. Loten een en twee worden per opbod verkocht op www.Fed-net.org. Je notaris of makelaar zal je begeleiden bij het uitbrengen van je bod. Bedeling afvalkalender 2014 > Begin december zal de nieuwe afvalkalender in de bussen liggen. De Post zorgt voor de bedeling.

Het cijfer

Durf vergelijken en bespaar op je telefoon, GSM, internet of tv-kosten BEZINT VOOR GE U BINDT

TElEfOON, Gsm, INTERNET, TV:

DURf VERGElIjkEN!

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnummer: 0314.595.348 - T/0339-13 - © gettyimages.com

// Telex //

50 % van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vind je goedkopere aanbiedingen. Waarom zou je dus de stap niet durven zetten? Je gemeente helpt je om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van onze regio te vergelijken zodat je zelf het abonnement dat het best bij je past, kunt kiezen.

Wat moet je doen om informatie te ontvangen? Kom naar de spreekuren in het gemeentehuis, Lemanstraat 63, Sint-Katelijne-Waver op: • Dinsdag 26 november 2013 van 15 tot 20 uur • Woensdag 27 november 2013 van 13.30 tot 16.30 uur Breng, indien mogelijk, je laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee. Een team zal je helpen om de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken! Opgelet! De bedoeling van dit gesprek is je bij de simulatie te helpen en je de juiste informatie te overhandigen zodat je vervolgens het abonnement kunt kiezen dat het best bij je behoeften past. Tijdens het gesprek kunnen we al je vragen over problemen in de telecommunicatiesector echter niet beantwoorden. Indien je vragen hebt, proberen we je te helpen en geven we je de contactgegevens van de diensten die je het beste kunnen helpen. Meer info: tel. 015 30 50 00 of info@skw.be.

104

104 stemmen werden er geteld om de voormalige atletiekpiste in de Valkstraat op te knappen. Binnen het project Buiten-gewone plekjes gingen de Antwerpse regionale landschappen, Landschapspark Zuidrand en de deelnemende gemeenten samen met hun inwoners op zoek naar plekjes in de provincie Antwerpen die een groene opknapbeurt konden gebruiken. Van de meer dan 300 aangemelde plekjes selecteerde de jury er 140 waarop de inwoners hun stem konden uitbrengen. Nadat de meer dan 6 000 stemmen geteld waren, zijn de

winnaars nu bekend. De regionale landschappen stellen samen met de betrokken gemeenten een plan van aanpak op waarin ook omwonenden en gebruikers van het plekje de kans krijgen om input te geven. Tegen mei 2014 toveren we al deze plekjes om tot buiten-gewone plekjes. In onze gemeente zal de atletiekpiste in de Valkstraat dus een grondige opknapbeurt krijgen.

3


Leegstand: eigenaars krijgen zes maanden meer respijt De gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver willen leegstand bestrijden om de negatieve gevolgen ervan te voorkomen. Denk maar aan verloedering, vandalisme, het tekort op de woningmarkt … Daarom werd in samenwerking met IGEMO naar een oplossing gezocht om leegstand te vermijden door de eigenaars actief

te begeleiden. Het uiteindelijke doel is om leegstand op te lossen en dus niet om belastingen te innen. Sinds 1 juli 2013 is er een aangepast belastingreglement van kracht. In het vorige belastingreglement werd een eigenaar voor het eerst belastingplichtig zes maanden na opname in het register. In het huidig

belastingreglement werd deze periode verlengd tot 12 maanden. Deze wijziging geeft de eigenaars meer tijd om de eerste stappen te nemen om de leegstand op te lossen. Eigenaars kunnen bij de Woonwinkel van de betrokken gemeente terecht voor zowel begeleiding als administratief en technisch advies. Met de kennisgeving van de opname in het leegstandsregister bezorgt IGEMO ook steeds de contactgegevens van de Woonwinkel aan de eigenaars. Op één jaar tijd is 0,71 % van de panden opgenomen in het leegstandsregister. Dit is drie keer meer dan in andere regio’s. Na opname wordt leegstand meestal opgelost door verkoop, ingebruikname of verhuur na verbouwingswerken. Dit zorgt voor een opwaardering van het gemeentelijk patrimonium. Meer info: Peter Van Cleemput, tel. 015 28 60 24, peter.vancleemput@igemo.be of www.igemo.be.

Wij luisteren naar jou! 7/11 Kernraad Pasbrug - Nieuwendijk Op 7 november 2013 wordt om 20 uur in de refter van basisschool Dijkstein de eerste kernraad voor Pasbrug - Nieuwendijk georganiseerd. Op de agenda staan alvast de volgende onderwerpen: accomodatiebeleid Pasbrug-Nieuwendijk, bouw multifunctionele zaal Dijkstein en

4

stand van zaken woningproject Maenhoevevelden. De voorbije dagen kregen de inwoners van de kern Pasbrug-Nieuwendijk de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Je vindt de volledige agenda op www.skw.be. We sluiten de avond af met een drankje, alvast tot dan!

De gemeente organiseerde ook al kernraden in het Centrum en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Binnenkort vind je in het infoblad meer info over deze bijeenkomsten. Op 5 december 2013 zijn we te gast in de kern Elzestraat.


Stop de honger, steun de 11.11.11-actie Op maandag 11 november 2013 toont Sint-Katelijne-Waver haar solidariteit met het Zuiden. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) de bekende 11.11.11-ophaling. Tientallen verenigingen en individuele vrijwilligers van de gemeente zetten zich die dag in voor het Zuiden en stappen van deur tot deur voor een geldophaling. En zij zijn niet alleen want in het ganse land steken dat weekend 20 000 vrijwilligers de handen uit de mouwen.

Twee jaar lang zet 11.11.11 de voedselproblematiek vooraan op de politieke agenda. Door te focussen op het voedselsysteem. Door te kijken naar de voedselprijzen en de voedselspeculatie. Door in te gaan op de gevolgen van de klimaatverandering en te kiezen voor duurzaamheid. Door ‘hot items’ als biobrandstoffen, landroof en ons handelsbeleid aan te pakken.

V.U. Bogdan Vanden Berghe, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

En dat is nodig. Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard mensen heeft geen toegang tot kwalitatief en gezond voedsel. Toch wordt er genoeg voedsel geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden. Dat is schandalig, maar ook hoopvol. Want met veel goede wil en de nodige politieke druk kunnen we het probleem aanpakken.

CAF1302

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te leggen. Armoede moet de wereld uit! www.detijdloopt.be

De multifunctionele folder, bijgesloten in dit nummer, biedt info over de 11.11.11-actie, enkele partners uit het Zuiden en een gepersonaliseerde overschrijving (= met rekeningnummer van het lokale ophaalcomité). Vanaf een schenking van 40 euro volgt een fiscaal attest maar voor een cash-gift kan geen fiscaal attest gegeven worden! Bijkomend kunnen schenkers hun ingevulde overschrijvingsformulieren niet meer meegeven met de vrijwilligers. Het is belangrijk dat ze die rechtstreeks aan hun bankinstelling bezorgen. Dit is het gevolg van een Europese richtlijn met privacybescherming en fraudebestrijding als doel. Wil jij je die dag ook inzetten voor de armsten op de wereld? Dan verwelkomen wij je van harte!

Meer info: dienst samenleving, tel. 015 30 50 00 of samenleving@skw.be of www.11.be

5


Ook tijdens de werken blijven alle handelaars bereikbaar In het weekend van 12 en 13 oktober organiseerde het gemeentebestuur een dank-je-wel weekend om de lokale handelaars te steunen. Er werd door de handelaars een klein presentje voorzien voor iedereen die tijdens dat weekend een lokale handelaar bezocht. Verschillende handelaars ondervinden hinder van de werken aan de R6. Klanten vrezen vaak (onterecht) dat door de werken de handelaars niet meer bereikbaar zijn. Niets is minder waar. Alle handelaars in onze gemeente blijven gedurende de werken (via een omleiding) gemakkelijk bereikbaar. Het gemeentebestuur wil alle inwoners aanzetten om onze lokale handelaars te steunen.

Meer info: Mia Spruyt, dienst lokale economie, tel. 015 30 50 00 of lokale.economie@skw.be.


Werken R6: stand van zaken Op 8 oktober 2013 startten de boringen voor de fundering van de brug Mechelsesteenweg-R6. Door het laattijdig starten van deze boringen heeft de afwerking van de brug 1 tot 1,5 maand vertraging opgelopen. Dit zal echter niet van invloed zijn op de vroeger vastgestelde einddatum nl. december 2014.

Putsesteenweg-R6: De lijnvormige elementen (borduurs) op de rotonde zijn geplaatst. Begin november 2013 wordt het bestaande fietspad richting Putte weggebroken en kunnen de fietsers op het nieuwe fietspad rijden. Op 18 november 2013 is de asfaltering van het nieuwe fietspad richting Mechelen voorzien. De openbare verlichting op het kruispunt werd geplaatst in de week van 21 oktober 2013. De werken op dit kruispunt zitten op schema.

R6 tussen Putsesteenweg en Berlaarbaan: De afwerking van de grondwerken is volop bezig. Vanaf begin november zou de asfaltering van dit gedeelte kunnen starten. Dit zou betekenen dat, als de weergoden het toelaten, de R6 tussen Putsesteenweg en Berlaarbaan nog dit jaar voor het verkeer zou kunnen opengesteld worden.

Blijf je graag op de hoogte van de wegenwerken in onze gemeente? Neem dan een abonnement op onze digitale nieuwsbrief via www.sintkatelijnewaver.be.

Blijf op de hoogte via SMS Krijg je graag via SMS de laatste info uit Sint-KatelijneWaver? Neem dan nu je GSM en stuur ons een berichtje! Interesse? • SMS 2860 SKW naar 8585 (je ontvangt algemene informatie) • SMS 2860 verkeer naar 8585 (je ontvangt enkel informatie over wegen en verkeer). Berichtje verstuurd? Dan krijg je van ons een berichtje met de vraag om OK te sturen. Vervolgens ontvang je een bevestiging. Opzeggen kan door 2860 stop SKW of 2860 stop verkeer naar 8585 te sturen. Deze SMS-dienst is gratis voor de gebruikers. Je GSM-nummer wordt enkel gebruikt voor deze dienstverlening en wordt op geen enkel moment vrijgegeven voor iets anders.

Vind ons leuk! Je vindt ons ook op Facebook en Twitter. Volg ons of vind ons leuk en blijf als eerste op de hoogte van alle nieuwsfeiten uit onze gemeente! @SintKatWaver Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Foto: Achiel Van Itterbeeck

Mechelsesteenweg-R6:

7


Stel jezelf kandidaat voor een adviesraad Onze gemeente telt heel wat adviesraden. Sommige zijn wettelijk verplicht, andere zijn er gekomen op initiatief van het gemeentebestuur zelf. De adviesraden worden vaak gevraagd om dossiers te bekijken voor advies of het nemen van een beslissing voor bepaalde maatregelen. Via deze raden krijgen allerlei organisaties, verenigingen én burgers inspraak in het gemeentelijk beleid. Ook als je niet behoort tot een of andere vereniging kan je in heel wat adviesraden je steentje bijdragen. Soms enkel met spreekrecht, soms ook met stemrecht.

Voor welke adviesraden kan je je kandidaat stellen? • Jeugdraad • Sportraad • Cultuurraad • Milieuraad • Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) • Erfgoedraad • Seniorenraad • Mobiliteitsraad • Lokaal Overleg Kinderopvang • Bibliotheek • Lokale economie • Land- en tuinbouwraad

Heb je interesse om te zetelen in een adviesraad? Vul dan onderstaand strookje in en bezorg het voor 27 december 2013 aan het onthaal van het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Of vul het formulier in op www.skw.be.

Ondergetekende wenst zich kandidaat te stellen voor volgende adviesraad:

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Naam, voornaam:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adres:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoon:............................................................................................................ e-mail adres:.................................................................................................... ❑ Uitnodigingen en verslagen mogen mij op dit e-mailadres toegestuurd worden

Waarom stel ik me kandidaat? (expertise, interessegebieden, …) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

datum: ……...……...……...……...

8handtekening


In de kijker: mobiliteitsraad Al enige jaren heeft het gemeentebestuur een verkeersraad. Deze adviesraad werd in het leven geroepen om vanuit verschillende belangengroepen mensen bij elkaar te krijgen om constructief over verkeer en mobiliteit na te denken. Gaandeweg verloor de verkeersraad haar oorspronkelijke doelstelling en werd het een eerder informatieve vergadering. Vanaf begin 2014 willen we een nieuwe start maken. De verkeersraad wordt omgedoopt tot mobiliteitsraad, om het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat recent werd geactualiseerd, op te volgen en bij te sturen waar nodig. Mobiliteit is immers onderhevig aan veranderingen.

De frequentie van de vergaderingen zal beperkt blijven tot 2 Ă 3 maal per jaar. De mobiliteitsraad is een gemeentelijke adviesraad die samengesteld is uit vrijwilligers. Van deze adviesraad kunnen zowel mensen individueel lid worden of ze kunnen er een vereniging of belangengroep vertegenwoordigen. Indien wij je interesse gewekt hebben en je wil graag actief je steentje bijdragen bij een betere mobiliteit in onze gemeente, aarzel dan niet en geef je op als kandidaat voor de mobiliteitsraad. Inschrijven kan tot en met 27 december 2013. We vragen je wel je kandidatuur kort te motiveren. Waarom ben jij de juiste man of vrouw om deel uit te maken van de mobiliteitsraad? Laat het ons weten! Meer info: www.skw.be of mobiliteit@skw.be

Foto: Achiel Van Itterbeeck

Concreet zal de mobiliteitsraad zich buigen over de verschillende thema’s die aan bod komen in het mobiliteitsplan, zoals onder meer verkeersveiligheid, het parkeerbeleid, openbaar vervoer, de aanpak van sluipverkeer, routes voor zwaar verkeer of de snelheidszones in onze gemeente. In plaats van de lopende projecten te bespreken, zal de mobiliteitsraad meer de algemene mobiliteitsvragen en beleidskeuzes voor de gemeente diepgaand bespreken. Op die manier speelt ze haar rol volledig: ze vult het mobiliteitsplan

concreet in, houdt het levendig en up-to-date en doet concrete voorstellen aan het college, dat deze voorstellen en adviezen ter harte zal nemen.

9


Lekt jouw woning ook energie? Wat mag je verwachten?

Thermografisch onderzoek brengt warmteverlies in beeld Met een thermografisch onderzoek van je woning of appartement kan je zaken laten opsporen zoals de aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren en spleten, … In samenwerking met IGEMO biedt je gemeente zo’n thermografisch onderzoek aan. Een energiedeskundige van IGEMO voert dit onderzoek uit. Hij/zij heeft de nodige opleidingen gevolgd om met een thermografische camera te werken en de vereiste conclusies uit de infraroodfoto’s te maken.

Je krijgt een rapport met: • Infraroodfoto’s van je woning; • Een beschrijving van de vaststellingen; • Een beschrijving van mogelijke maatregelen om de energielekken te dichten; • Tips om energielekken te voorkomen; • Een schatting van de kostprijs van eventueel uit te voeren werken. Een thermografisch onderzoek kan uitgevoerd worden in de winterperiode, bij koude en droge weersomstandigheden. De kostprijs is afhankelijk van het type woning en bedraagt tussen 270 en 430 euro (excl. BTW).

Meer info: Wendy Lembrechts, tel. 015 29 47 57 of wendy.lembrechts@igemo.be.

Inzameling landbouwfolie op het containerpark Op maandag 2 en dinsdag 3 december 2013 kan je landbouwfolie aanbieden op het containerpark van Sint-Katelijne-Waver. Tijdens deze inzameling zal een onderscheid worden gemaakt tussen landbouwfolie, anticondensfolie en vliesdoek. De tarieven (excl. 21% BTW) voor de aanbieding van folies zijn: Landbouwfolie: 5,50 euro/m2 Anticondensfolie: 1,50 euro/m2 Vliesdoek: 11,00 euro/m2 Per aanbieding zal een administratiekost van 5 euro (excl. 21% BTW) worden aangerekend. Betalingen kunnen enkel gebeuren met bancontact of proton. Om voldoende capaciteit te voorzien, willen we vragen van op voorhand de vermoedelijke hoeveelheid folie die je zal aanbieden, door te geven aan de parkopzichters van het containerpark en dit ten laatste op 27 november. Je kan dit telefonisch doen op het nummer 015 31 95 32.

10

Stopzetting vergunningsprocedure Intergrow Seeds Het bedrijf Intergrow Seeds had bij de provincie Antwerpen een milieuvergunningsaanvraag lopende voor de exploitatie van een nieuwe inrichting klasse 1 in Sint-KatelijneWaver in de KMO zone, Dreefvelden, bestemd voor kleinschalige ambachtelijke bedrijven. Het betreft de opslag en de verhandeling van gewasbeschermingsmiddelen, opslag van land -en tuinbouwmeststoffen en opslag van land -en tuinbouwbenodigdheden. Tijdens het behandelen van het dossier was het duidelijk dat de impact van het bedrijf naar mens en omgeving groot zou kunnen zijn. Bepaalde aspecten in het dossier waren niet verenigbaar met de geldende wetgeving, o.a. de inplanting van het bedrijf in de KMO-zone. De ongerustheid van de buurtbewoners tijdens het openbaar onderzoek was ook duidelijk naar voor gekomen, ca. 250 bezwaren. Het bestuur is haar bevindingen gaan toelichten op de provinciale milieuvergunningscommissie te Antwerpen. Ook Intergrow Seeds werd door de commissie gehoord. In samenspraak met de gemeente en de provincie heeft Intergrow Seeds besloten de aanvraagprocedure voor de milieuvergunning stop te zetten. Meer info: dienst duurzame ontwikkeling, tel. 015 30 50 00 of duurzaamheid@skw.be.


Bib Leyland in een nieuw kleedje In bibliotheek Leyland zijn er de afgelopen weken heel wat aanpassingen gebeurd. Hieronder vind je een overzicht maar het is zeker de moeite om zelf eens een kijkje te nemen!

Vernieuwing inkomhal De inkomhal van de hoofdvestiging in Leyland kreeg een grondige opfrissing. In nieuwe kasten en zoveel mogelijk met de cover frontaal worden de meest interessante delen van de collectie voortaan in de inkom gepresenteerd. De bezoekers worden zo geprikkeld om nieuwe zaken te ontdekken. Gezien de vele aparte ruimtes in onze bibliotheek is het niet altijd even makkelijk voor de medewerkers om op het juiste moment hun hulp aan te bieden aan de bibliotheekbezoekers. Door een deel van de veelgevraagde collectie naar de inkomhal te brengen, waar ook de in- en uitleenbalie staat, willen we het contact tussen medewerker en bezoeker versterken.

Makkelijk Lezen Plein Mede dankzij provinciale subsidies opent de bibliotheek in diezelfde inkomhal een “Makkelijk Lezen Plein”. Dit is een aantrekkelijke plek waar kinderen die niet zo goed of niet zo graag lezen, terecht kunnen om boeken te vinden die vaak iets makkelijker geschreven zijn, maar toch erg mooi of spannend. Dit wordt de leukste kast van de hele bibliotheek! Voor de ouders zullen er ook flyers en boeken aangeboden worden over leesproblemen en hoe ze hun kinderen kunnen stimuleren om te gaan lezen.

Leescafé Een leescafé had de bibliotheek al, maar het miste een beetje gezelligheid. Het werd verplaatst, zodat het aansluiting krijgt op de leestuin en in samenwerking met de Kringwinkel werd er een huiselijke plek van gemaakt. Een kopje koffie hoort daar natuurlijk ook bij.

De bibliotheek van de toekomst: cd’s of e-boeken? Eén van de vernieuwingen in de bibliotheek zullen de e-boeken worden. De bibliotheek is ingegaan op een landelijk aanbod, waardoor er vanaf voorjaar 2014 e-boeken uitgeleend kunnen worden in de bibliotheek. Het gaat om een proefproject van een jaar waarin de bibliotheekgebruikers van thuis uit e-boeken zullen kunnen

lenen. Na dat jaar zal er een evaluatie volgen om te zien of en hoe het project verdergezet kan worden. Daartegenover staat dat de cd-collectie geleidelijk uit het aanbod van de bibliotheek zal verdwijnen. Het gebruik van dit collectieonderdeel gaat reeds langer in dalende lijn en landelijke tendensen wijzen erop dat dit niet meer zal keren. De bibliotheek heeft daarom een afbouwscenario uitgetekend. In eerste instantie zal de collectie gehalveerd worden door de minst gebruikte cd’s af te schrijven. Vanaf 1 januari 2014 zal het leengeld voor cd’s komen te vervallen, zodat de bibliotheekgebruikers de overgebleven collectie nog maximaal kunnen gebruiken. Ten laatste binnen vijf jaar zullen alle resterende cd’s afgevoerd worden.

Meer info: Kurt Verlooy, bibliothecaris tel. 015 31 51 46 of kurt.verlooy@bibliotheek.be.

11


Grote cden boekenverkoop

Filmvoorstelling senioren: ‘Hasta la vista’ Drie jonge gasten houden van wijn en vrouwen. Wijn proeven ze met plezier, maar het genot van dat tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Daar gaan ze iets aan doen. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om daar eindelijk ontmaagd te worden. En niets zal hen tegenhouden. Zelfs niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in

Om voldoende plaats te creëren voor nieuwe en actuele collecties organiseert de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver een algemene boekenverkoop. Daarnaast is de cd-collectie van de bibliotheek gehalveerd. De verwijderde cd’s (van alle genres) worden nu te koop aangeboden. wanneer: • Donderdag 14 november 2013 van 15.30u tot 18 uur voor leerkrachten op vertoon van de leerkrachtenkaart van 18 tot 20 uur voor alle geïnteresseerden • Vrijdag 15 november 2013 Van 14 tot 18 uur voor alle geïnteresseerden • zaterdag 16 november 2013 van 10 tot 12 uur voor alle geïnteresseerden Plaats: bib Leyland Prijs: € 0,50/boek en € 1,00/cd Doelgroep: alle geïnteresseerden Info: marc.vanengeland@bibliotheek.be tel. 015 31 51 46 of in je bibliotheek.

Workshop: Online veiligheid – online betalingen Mensen kopen steeds meer via het internet. Tegelijk hoor je steeds meer over cybercriminaliteit. Wil je nu wel eens weten hoe de vork echt aan de steel zit? Tijdens deze workshop van twee avondsessies kom je het allemaal te weten. Geen computerkennis vereist. Wanneer: Dinsdagen 19 en 26 november 2013 van 19 tot 22 uur Plaats: Gloc Daliastraat 35, 2860 Sint-KatelijneWaver Prijs: € 22 Doelgroep: alle geïnteresseerden Info: marc.vanengeland@bibliotheek.be tel. 015 31 51 46 of in de bibliotheek Vooraf inschrijven aangeraden via: www.vormingplusregiomechelen.be.

12

een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is. Wanneer: Dinsdag 19 november 2013 om 14 uur Plaats: Residentie Offendonk, Den Haes 8A, 2860 SintKatelijne-Waver Prijs: Gratis Doelgroep: alle geïnteresseerden Info: marc.vanengeland@bibliotheek.be tel. 015 31 51 46 of in de bibliotheek of chris.van.camp@ocmwskw.be, tel. 015 31 49 31.

Hoor, er smurft iemand voor! Zit jij in de tweede, derde kleuterklas of het eerste leerjaar? Kom je dan laten betoveren door de mooiste boekjes uit de bibliotheek. Breng gerust je broer of zus, buurkindje, vriendje of vriendinnetje mee! DATUM

UUR

Vestiging

Zondag 17 november 2013

11 tot 11.30 uur

Dijkstein

15.30 tot 16 uur

Leyland

Woensdag 16.30 tot 20 november 17 uur 2013 14.30 tot 15 uur

Elzestraat

LEEFTIJD

2de en 3de kleuterklas + 1ste leerjaar

Waver

Meer info: marc.vanengeland@bibliotheek.be of tel. 015 31 51 46.


Activiteitenkalender start

NOVEMBER

titel

Uur

plaats

contact

4/11/2013

Literatuuravond: De laatste liefde van mijn moeder

20 uur

Bib Leyland

Davidsfonds Sint-Katelijne-Waver Gery Mertens, 015 31 01 03

05/11/2013

Infoavond 'Opvoeden van jongeren en drugsbeleid'

19.45 uur

College Hagelstein, Berlaarbaan 229

Ouderraad College Hagelstein communicatie@collegehagelstein.be; www.collegehagelstein.be

07/11/2013

Voordracht door Prof. Jean-Paul Van Bendegem: “Wat een mens bezighoudt”

20 uur

VOC Mechelen, Guldenstraat 27, Mechelen

Vrijzinnig Katelijne-Waver Monique Loyez, 015 27 00 28, 0478 39 55 85, kern.skw@vrijzinnigmechelen.be

08/11/2013

Eenentwintigste Herfstquiz LCVO

20 uur

Parochiezaal Hagelstein

LCVO Vrij in je vrije tijd Patrick Franken, 015 55 21 43, patfran@skynet.be

08/11/2013

Mechelen totaal anders bekeken (ontdekkingstocht)

9.30 uur

Mechelen, start centraal station

LBG Waverland Roza Moyson, 015 55 28 84

09/11/2013

Quiz-avond

20 uur

Parochiezaal Centrum

Pasar Jan Kersemans, 015 29 10 63, pasarskw@gmail.com

10/11/2013

Mosselfestijn

11.30 uur

Parochiezaal Hagelstein, Patersweg 1

Landelijke Gilde Driekoningen Marc Van de Weyngaerdt, 0477 86 91 50, mosseldag@landelijkegildedriekoningen.be

10/11/2013

Natuurwandeling Gasthuisbossen

14 uur

Bunker naast Berlaarbaan 299

Natuurpunt Godelieve Janssens, 015 20 97 02, godelieve-jans@telenet.be

10/11/2013

Uitzonderlijk concert met werken van Vic Nees

/

Kloosterkerk Onze-Lieve-Vrouw Waver

ten voordele van ziekenzorg Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Filip Zuttermann, Filip.Zutterman@imelda.be

10/11/2013

Walk in the Dark

17 uur

Parochiezaal Elzestraat

Vzw Katelijne leeft Bram@katelijneleeft.be

12/11/2013

Do-in: relaxatie oefeningen

20 uur

Café van de parochiezaal SKW centrum

FEMMA SKW Centrum, Magda Pelgrims, 015 31 47 59

12/11/2013

Lezing over Ijsland door Jean-Pierre en Mieke Demarsin

20 uur

Bibliotheek Leyland

Bibliotheek Sint-Katelijne-Waver marc.vanengeland@bibliotheek.be, 015 31 51 64

13/11/2013

Kruidenwandeling edible landscape

13 uur

De weegbree

De weegbree vzw nathalie hunter, info@nathaliehunter.com

15/11/2013

Lerarenconcert

19.30 uur

Kapel Borgerstein

Conservatorium Conservatorium, Melaan 3-5, Mechelen

15 en 29/11/2013

Lotto Kaarten

19.30 uur

Parochiezaal, Leemstraat

Femma en ACV Onze-Lieve-Vrouw-Waver Frans Van Schil, frans.van.schil@telenet.be

15/11/2013

Seniorennamiddag met optreden van Christoff & Lindsey en Clown Rocky

14 uur

Tenniscentrum Heiveld

Seniorenraad en dienst samenleving, 015 30 50 00, samenleving@skw.be

15, 16, 22 en 23/11/2013

Toneelvoorstellingen

20 uur

Parochiezaal Elzestraat

Kunstmin Kaarten: 015 27 87 07, kunstmin@hotmail.com; www.kunstmin.be

16/11/2013

Creamoment met kersttintje voor kinderen vanaf het 2e leerjaar

14 uur

Refter school vinkenhof

Gezinsbond Onze-Lieve-Vrouw-Waver Gwenny Blondé, 015 76 09 97, gwennyblonde@gmail.com

16/11/2013

Natuurwerkdag Hondsbossen

10 uur

Speelpleintje Den Haes

Natuurpunt Wilfried Serneels, 015/31 62 12, sonia.mertens@yahoo.com

16/11/2013

Herfstconcert

19 uur

Parochiezaal Sint-Catharina

Tony Cannaerts, 03 886 03 78

16 en 17/11/2013

Restaurantdagen College Hagelstein

14 uur

Restaurant College Hagelstein

College Hagelstein communicatie@collegehagelstein.be; www.collegehagelstein.be

LEGENDE algemeen

jeugd/onderwijs senioren

adviesraden cultuur

sport

tentoonstelling voordrachten uitstappen

13


start

titel

Uur

plaats

contact

16/11/2013

Wandeling en kookworkshop India

10 uur

de Coninckplein 4, Antwerpen

vtb Kultuur / Sint-Katelijne-Waver Lieve Schoelynck, 015 31 93 33, lieve.schoelynck@skynet.be

17/11/2013

Herfstwandeling

13.30 uur

Putte - Grasheide

Pasar Fons Pelgrims, 015 23 55 29

18/11/2013

Concentratie - spel

14 uur

Sint-Michielskasteel

LBG Waverland Roza Moyson, 015 55 28 84

19/11/2013

Bezinningsavond

20 uur

Sint-Catharinakerk

Davidsfonds Sint-Katelijne-Waver 015 55 23 19

22/11/2013

Kaas- en bieravond

20 uur

Parochiezaal Hagelstein, Patersweg 1

Landelijke Gilde Driekoningen Marc Van de Weyngaerdt, 0477 86 91 50, kaasenbieravond@landelijkegildedriekoningen.be

22/11/2013

Jazzconcert

20 uur

Sint-Catharinakerk

Cultuurraad Eddy Van Leuven, 015 30 50 00, cultuur@skw.be

22, 23, 24, 29 en 30/11/2013

Toneelvoorstelling De Golf

20 uur Zon. 15 uur

Graaf d’Elissem

Kaarten 015 75 52 53

23/11/2013

Workshop Huishoud- en verzorgingsartikelen maken

10 uur

Hoogstraat 64

De Weegbree vzw info@deweegbree.be; www.deweegbree.be

23/11/2013

Geleid bezoek Brussel

13.30 uur

Kunstberg Brussel

Davidsfonds Sint-Katelijne-Waver 0498 82 83 70

24/11/2013

Boomplantactie Waverwoud

10 uur

Brede Zeyp, parking fort, Donderheide, Koningshooikt

Natuurpunt Luc Swaegers, Beheerteam Brede Zeyp, 03 488 24 55

24/11/2013

Natuurwandeling Fort van Walem

14 uur

Ingang fort, Antwerpsesteenweg, Walem

Natuurpunt Filip Van den Wyngaert, 0476 25 37 45, filip.vdw@telenet.be; www.mechelsrivierengebied.be

29/11/2013

Voorstelling van het boek: 40 jaar Erf en Heem

20 uur

Midzeelhoeve, Midzelen 25a

Erf en Heem vzw Jan Segers, 015 20 90 30, 0477 44 39 38, jan.segers01@skynet.be

30/11/2013

Europalia

11 uur

Bozar, Ravensteinstraat 23 1000 Brussel

vtb Kultuur / Sint-Katelijne-Waver Lieve Schoelynck, 015 31 93 33, lieve.schoelynck@skynet.be

30/11/2013

Uniek dubbelconcert

20 uur

Sint-Catharinakerk

Koninklijke Harmonie de Verenigde St-Katarinavrienden & Koninklijke Harmonie Sint Hilarius, Bierbeek wilfried.vandenacker@lne.vlaanderen.be

LEGENDE algemeen

jeugd/onderwijs senioren

adviesraden cultuur

Vakantieregeling zwembaden herfstvakantie • Leylandbad en Maanhoevebad: gesloten • Michielsbad Maandag Gesloten Dinsdag 12-13 uur baantjes zwemmen 17-20 uur Woensdag 17-20 uur Donderdag 16-20 uur Vrijdag Gesloten ➔ 1 november Zaterdag 14-18 uur Zondag gesloten Meer info: Beheerder sportinfrastructuur, Leen Dom, tel. 015 30 69 08 of leen.dom@skw.be

14

sport

tentoonstelling voordrachten uitstappen

Doe mee met de zwembaddagen van 15 tot 17 november Zwembroek aan, zwembandjes mee, duikbril op ... heel de familie is welkom in onze zwembaden. Neem contact op of ga eens langs in één van onze drie zwembaden en ontdek aan welke activiteiten je kan deelnemen! • Michielsbad: www.michielsbad.be of tel. 015 20 39 80 • Maanhoevebad: www.maaanhoevebad.be of tel. 015 55 26 57 • Leylandbad: www.Leylandbad.be of tel. 015 31 32 07


Praatcafé

met Christine Van Broeckhoven Organisatie: OCMW en bibliotheek Donderdag 5 december 2013 om 20 uur Woonzorgcentrum Sint-Elisabeth, Wilsonstraat 28 Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven heeft baanbrekend onderzoek verricht naar onder meer de ziekte van Alzheimer, manisch-depressieve psychose en andere zenuwziektes. Zij behoort tot de wereldtop in haar discipline. Tijdens het praatcafé geeft ze meer info over alzheimerdementie. Deze vorm van dementie komt het vaakst voor, gaat gepaard met geheugenverlies en problemen met het verstandelijk functioneren.

Inschrijven: Vormingplus Mechelen, tel. 015 43 21 20 of www.vormingplusregiomechelen.be. Je betaalt drie euro per deelnemer.

Meer info: marc.vanengeland@bibliotheek.be

De schaamte en de schrik, goesting en genot: 4 generaties vrouwen vertellen Theeproeverij met vertelsessies door Chris Van Camp (animator) en Jacqueline Mariën (vrijwilliger) Vier generaties vrouwen kijken terug naar het meisje dat ze ooit waren, naar een verleden waarin niets mocht, maar soms veel gebeurde. Kortom, over de lusten en de lasten van de liefde. Wanneer: Donderdag 28 november 2013 om 14 uur Plaats: WZC Sint-Elisabeth Wilsonstraat 28, Sint-KatelijneWaver Prijs: Gratis Doelgroep: senioren en andere geïnteresseerden Inschrijven aangeraden via marc.vanengeland@bibliotheek.be of tel. 015 31 51 46 of chris.van.camp@ocmwskw.be of tel. 015 31 49 31

15


Week van de Smaak Vlaanderen

Week van de smaak in ’t Grom Schrijf je nu in voor onze kookworkshops tijdens de Week van de Smaak op donderdag 14 en 21 november 2013. Laat je smaakpapillen verrassen!

Kookworkshop: Soepen 14 november 2013 van 19 tot 21 uur. We wekken de soepkeuken weer tot leven en gaan aan de slag met allerlei soorten groenten en kruiden. Bijna overal ter wereld worden soepspecialiteiten gemaakt en vaak zijn er speciale tradities aan verbonden. We bekijken het verhaal van de groenten en kruiden van de soep en maken in de keuken van ’t Grom ook een heerlijke minder bekende soep. Met een stukje brood erbij zorgt dit voor een heerlijke gezellige herfstavond.

Kookworkshop: Hutsepot 21 november 2013 van 19 tot 21 uur. Het moet niet altijd speciaal zijn. Ook gewoon kan soms lekker zijn. Met water, vuur en een heleboel groenten maken we niet alleen soepen, maar ook heerlijke hutsepotten. We bespreken de tradities en geschiedenis van de hutsepot en gaan aan de slag in de keuken van ’t Grom met diverse seizoensgroenten. Koude herfstdagen worden meteen al een stukje aangenamer met een heerlijke hutsepot die op het vuur staat te pruttelen. Heb je zelf ook een recept dat je graag wil delen met de andere cursisten, breng het zeker mee! Prijs: € 8 - reservatie verplicht – volwassenen Waar: Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver Inschrijven: info@tgrom.be, tel. 015 31 50 55 of www.tgrom.be.

16

Uw gemeente november  
Uw gemeente november  
Advertisement