Page 1

Hva er virtuelt kontor Virtuelt kontor er kort fortalt et kontor man reklamerer at man har kontor, men ikke er på eller har tilgjengelig. Dette er helt vanlig i flere land, blant annet England og blitt mer og mer vanlig å tilby det i Norge også. Et av firmaene som tilbyr dette er www.bizup.no På den måten kan du få billig kontor i Oslo. Årsaken til behovet vil vi komme tilbake, men er kort fortalt at en del mennesker av naturlige årsaker ikke har en besøksadresse, eller postadresse til firmaet de vil eller kan benytte. Samt i dag er det lett å se at et firma drives ifra en privatadresse pga Google map og ikke minst Google street. Slik at det finnes også bedrifter som benytter virtuelt kontor for å virke mer seriøs opp mot samarbeidspartnere og kunder.

Besøksadresse versus postadresse Det er to ting som går igjen når man registrerer firma I Norge, det er besøksadresse og postadresse. Vi vil her kort forklare forskjellen mellom de to ulike begrepene, der besøksadressen er der virksomheten finner sted. Dette må være en fysisk adresse, altså en postboks går ikke. Har firmaet en annen postadresse enn besøksadressen må dette også opplyses om i samordnet registermelding. De fleste som tilbyr virtuelt kontor tilbyr kun besøksadresse og postadresse, altså kunden kan velge en av delene eller begge.

Hvorfor Virtuell Kontor er bra Virtuelt kontor er bra når du vil virke mest mulig profesjonell, men ikke har behov eller kan ta deg råd til å ha eget kontor. Dette gjør at du i kataloger, på karttjenester og andre vil virke helt profesjonell selv om du har din virksomhet i hjemmet.

Hvem kan trenge Virtuell Kontor På nettsiden til bizup.no der de tilbyr virtuell kontor forklarer de enkelt hvem som kan ha behov for dette. Vi vil her kort forklare hvem som kan ha behov for det. Dette kan være leger som ønsker å skjule sin privatadresse i et lite enkeltpersonforetak de driver, en liten veteranbildele-nettbutikk som ikke ønsker at folk skal kommer hjem til de og spørre om


bildeler mens gjerne bana er alene hjemme. Studenter som bor flere steder i løpet av et år, og vill ha sendt dokumenter og annen post dit hvor de til enhver tid er. Personer som bor i utlandet, mens de driver et norsk firma, for eksempel en internettside og et lite reisebyrå. Kunder som ikke ønsker å se at de driver et firma ifra hjemmet, for å virke mer seriøs. Altså det er mange måter og behov for virtuell kontor adresse.

Videresending av post kontor Det er også vanlig at når man velger postadresse I tillegg til besøksadressen at man kan be om videresending av post dit man ønsker. Dette er veldig fleksibelt for mange bedrifter, slik får et litefirma alltid posten dit de er og kan betjene den.

Lovlighet Det er fullt lovlig å benytte virtuell kontoradresse og besøksadresse. Det eneste man må huske på er at beliggenhetsadressen blir oppgitt riktig via altinn.no på samordnet registermelding når man endrer adressen. Beliggenhetsadressen er et som avgjør hvilke skattekontor man tilhører samt denne blir aldri opplyst i offentlig tilgjengelige registre som brreg.no proff.no etc. slik besøksadressen og postadressen blir. Ergo vil ikke omverden få vite hvor du driver virksomheten din, eller hvor ditt private hjem er.

Hva er virtuelt kontor  
Hva er virtuelt kontor  

Virtuelt kontor er kort fortalt et kontor man reklamerer at man har kontor, men ikke er på eller har tilgjengelig. Dette er helt vanlig i fl...

Advertisement