Page 1

Studerer i utlandet – mer enn bare studier! Hvert år reiser mange norske studenter til utlandet for å studere. De har mange ambisjoner, ønsker og drømmer med studiene sine. Noen vil bli interiørarkitekt, andre siviløkonom. Til felles har de at de skal til et annet land og bo å studere for minst et semester – ofte lengre. Det blir nemlig vanligere og vanligere for norsk ungdom å dra direkte ut på egenhånd eller via et agentbyrå til utlandet. Lysten på det ukjente har alltid drevet mennesket. Det drev Colombus, og andre oppdagelsesreisende, og det driver fortsatt studenter utenlands.

Hvordan er det å studere i utlandet? Det varier veldig fra land til land, hvor godt tillerettelagt det er for universitetene til å kunne ta imot studenter fra utlandet. Det er også store variasjoner fra universitet til universitet. Generelt bør du tenke gjennom ting som hvor stort universitet du ønsker å gå på, hvilke kvaliteter det er viktig for deg at universitetet har, og om du vil søke på egenhånd eller gjennom et byrå, Kvaliteter ved univeristet Kvaliteter ved universitetet du gjerne vil tenke over, kan være alt fra hvor det ligger til hvilke tilbud det har for ditt studie. Noen universiteter spesialiserer seg på medisin, andre på økonomi. Her gjelder det å finne en kombinasjon mellom dine ambisjoner, ønsker og drømmer, og faktiske studietilbud som er tilgjengelig og innen rekkevidde for deg – både økonomisk og praktisk. Søknadsprosessen Søker du på egenhånd må du orientere deg om søknadsfrister og regler for opptak i det landet du vil søke til. Søker du via et byrå, er dette ordnet for deg, men du må likevel skrive motivasjonsbrev selv. Det kan være vrient, men det er masse informasjon på internett om hvordan du skriver motivasjonsbrev som du kan lese og gjøre deg kjent med før du begynner å skrive selv. Motivasjonsbrevet Noen generelle tips for motivasjonsbrevet: – Ikke skriv mer enn de ber om. Det er en grunn til at de har satt grensen der de har satt den, og det er fordi de får svært mange søkere og har begrenset kapasitet til å lese motivasjonsbrevene. – Ha relevant informasjon med. Ikke presenter livshistorien din, men ha kun med de delene av livet ditt som er relevant for hvorfor du valgte utdanningen du valgte, eller i det minste passer inn i en forklaring om du ikke har en. – For eksempel: Om dine foreldre er økonomer, kan du bruke dette som forklaring på hvorfor du ble interessert i økonomi. Du finner mer informasjon om å studere i utlandet på http://www.studereiutlandet.com

Studerer i utlandet – mer enn bare studier!  

Hvert år reiser mange norske studenter til utlandet for å studere. De har mange ambisjoner, ønsker og drømmer med studiene sine. Noen vil bl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you