Page 1

Planlegger du å starte AS? Da skal du vite at det har aldri vært enklere å registrere as-selskap enn det er i dag, takket være www.bizup.no sitt unike bestillingsskjema skjer det hele bare på noen minutter for deg å starte AS. De fikser så alle stiftelsepapirene du trenger, samt revisorbekreftelse av aksjekapitalen. En slik bekreftelse kalles aksjekapitalbekreftelse og alt er i samråd med aksjelovens krav, som er et krav når du starter AS.

Hva slags krav er det til å starte AS Det er visse krav til å starte AS, det ene er at alle som har en posisjon i firmaet som daglig leder, styretsleder, styremedlemmer og varamedlemmer er over 18 år, altså myndige personer. Videre må styrets flertall være bosatt i EØS-område. Aksjonærer må være et juridisk objekt, dette kan være andre AS, NUF etc. eller det kan være personer. Her er det ikke krav til at aksjonærene er over 18 år. Men til gjengjeld må det i så fall signeres av en verge for å kunne starte AS.

Daglig leder av AS og styreleder i Aksjeselskap Det er krav om en daglig leder eller en kontaktperson til et AS, disse må som nevnt over være myndige. Videre må det være minimum en styreleder og ett varamedlem for å starte AS. Styretsleder og dagligleder kan være samme person. Hvis det er to eller færre i styret, kreves det fortsatt et varamedlem når man starter AS.


Stiftelsesmøte til å starte AS For å starte et AS krever aksjeloven en del formaliteter, bestiller du et as via bizup slipper du å stresse med å utarbeide disse dokumentene selv, eller benytte en rådyr advokat til å sette de opp for deg. Alt som kreves for å starte AS er inkludert hos BiZ-UP

Dette er: •

Referat satt opp i tråd med aksjeloven ifra stiftelsesmøte

Vedtekter for firmaet satt opp etter reglene i aksjeloven

En åpningsbalanse som er satt opp i tråd med god regnskapsskikk for små foretak og regnskapsloven.

Åpningsbalansen blir attestert av en revisor

Protokoll ifra styremøte for fravalg av revisor.

Samordnet blankett på altinn.no blir fylt ut for deg.

Revisor Det er som tidligere nevnt krav til revisorbekreftelse av åpningsbalansen og eventuelt kapitalinnskuddet hvis ikke banken har ordner det for deg når du starter AS. BiZUP fikser dette for deg, samt styremøte som fravelger revisjon- ønsker du en revisor allikevel er det bare å velge en revisor som er i ditt nærområde. Kravene til fravalg av revisjon er omsetning på under 5 millioner, under 10 årsverk eller mer enn 20 millioner i balansen.

Altinn.no For veldig mange kan altinn.no virke som en kaotisk skjemajungel, men fortvil ikke. BiZ-UP laster opp alt for deg på altinn.no når du starter AS slik bare du som kunde når du starter as via bizup må inn der og signere på samordnet blankett. Dette er noe de fleste får til uten problemer


Bankbekreftelse for å starte AS For å starte as trenger du kapital, dette kalles kapitalinnskudd. Denne setter du så inn på en bankkonto som er sperret i firmaets navn. Du ber så banken sende en kapitalinnskuddsbekreftelse på dette til bizup.no som så ordner resten når du starter AS. Så godt som alle filialbanker i Norge tilbyr denne tjenesten når man starter AS. Tinginnskudd er mulig, men dette bør sjelden benyttes når man starter AS. Årsaken er at det er dyrt, da det krever flere former for uavhengige verdivurderinger. En enklere måte er å starte AS med 30 000 i aksjekapital for så å selge disse private verdiene du har startet AS for markedspris. Med markedspris mener man en pris som varen kunne få på det åpne markedet.

Slå sammen regnskapsår når du starter AS Mange kvir seg for å starte AS, når et nytt regnskapsår nærmer seg. Men fortvil ikke, du kan starte AS akkurat når det passer deg. Årsaken er at Regnskapsloven § 1-7 tillater at nystartede AS kan slå sammen årsregnskapet opptil 18 måneder. Det betyr at starter du AS etter 1.juli 2012 kan du slå sammen regnskapet for 2012 med 2013 hvis du informerer skatteetaen.no om dette.

Planlegger du å starte AS?  
Planlegger du å starte AS?  

Da skal du vite at det har aldri vært enklere å registrere as-selskap enn det er i dag, takket være www.bizup.no sitt unike bestillingsskjem...

Advertisement