Page 1


CENNÍK

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

TVAROV, ROZMEROV A ŠPECIFIKÁCIA Tvar

EN 12413

Rozmery v mm

Špecifikácia

Max. povolená Obvodová

DxTxH-PxF T5

300 x 25 x 32 - 90 x 12

49C

802

K

9

V

40

2540 rpm

49C 80 K 9 V 40 96A 98A 99A 99BA 98RA 99SA 90MA 97PA 97EA 48C

Typ zrna

5RNA 5RTNA 5BNA 3SBA

Hnedý korund Svetloružový korund Biely korund farbený na Biely korund Rubínový korund Mikrokryštalický korund Monokryštalický korund Polokrehký korund Zirkónový korund karbid kremíka Zelený karbid kremíka Zmes umelých korundov 98A/96A Zmes umelých korundov 98RA/96A Zmes umelých korundov 99BA/96A Zmes umelých korundov 99SA/99BA

8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 30, 36, 40, 46, 54, 60 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180 220, 240, 280, 320, 400 Znak pre zrnitostné zmesi

Hrubé Stredné Jemné jemné 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E, F, G H, I, J, K L, M, N, O P, Q, R, S T, U, V, W, X, Z

mäkká Mäkká Stredná Tvrdá tvrdá

K

1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12, 13

hutná Hutná Polohutná Otvorená otvorená pórovitá

9

V

Keramické pojivo Magnezitové pojivo Gumové pojivo Živicové pojivo Živicové vystuženie

V

49C

Zoznam zmesí

FEPA

Štruktúra

Typ pojiva

Mg R B BF

49C

80 2

Maximálna povolená

Obvodová

Keramicky pojené Normálna Vyššia Vysoká

-1

32; 40 m.s 50 m.s-1 63 m.s-1

Živicou pojené Normálna Zvýšená Vyššia Vysoká

www.brusivo-rozmaring.sk

40; 50 m.s-1 60 m.s-1 80 m.s-1 100 m.s-1


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

BRÚSNYCH ( m.s-1 )

Priemer v mm

Obvodová 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

80

100

za minútu ( min-1 )

4

23 870 47 740 71 610 95 490 119 360 134 230 167 110

5

19 090 38 190 57 290 76 390 95 490 114 590 133 690

6

15 900 31 830 47 740 63 660 79 570 95 490 111 400

8

11 930 23 870 35 800 47 740 59 680 71 610 83 550 95 490

10

9 540 19 090 28 640 38 190 47 740 57 290 66 840 76 390 85 940

13

7 340 14 690 22 030 29 380 36 720 44 070 51 410 58 760 66 110 73 450 80 800 88 140

16

5 960 11 930 17 900 23 870 29 840 35 800 41 770 47 740 53 710 59 680 65 650 71 610 95 490

20

4 770

9 540 14 320 19 090 23 870 28 640 33 420 38 190 42 970 47 740 52 520 57 290 76 390

25

3 810

7 630 11 450 15 270 19 090 22 910 26 730 30 550 34 370 38 190 42 010 45 830 61 110

32

2 980

5 960

8 950 11 930 14 920 17 900 20 880 23 870 26 850 29 840 32 820 35 800 47 740

40

2 380

4 770

7 160

9 540 11 930 14 320 16 710 19 090 21 480 23 870 26 260 28 640 38 190

50

1 900

3 810

5 720

7 630

9 540 11 450 13 360 15 270 17 180 19 090 21 000 22 910 30 550 38 190

63

1 510

3 030

4 540

6 060

7 570

9 090 10 610 12 120 13 640 15 150 16 670 18 180 24 250 30 310

80

1 190

2 380

3 580

4 770

5 960

7 160

8 350

9 540 10 740 11 930 13 130 14 320 19 090 23 870

100

950

1 900

2 860

3 810

4 770

5 720

6 680

7 630

8 590

9 540 10 500 11 450 15 270 19 090

115

830

1 660

2 490

3 320

4 150

4 980

5 810

6 640

7 470

8 300

9 130

9 960 13 280 16 600

125

760

1 520

2 290

3 050

3 810

4 580

5 340

6 110

6 870

7 630

8 400

9 160 12 200 15 270

150

630

1 270

1 900

2 540

3 180

3 810

4 450

5 090

5 720

6 360

7 000

7 630 10 180 12 730

160

590

1 190

1 790

2 380

2 980

3 580

4 170

4 770

5 370

5 960

6 560

7 160

9 540 11 930

175

540

1 090

1 630

2 180

2 720

3 270

3 810

4 360

4 910

5 450

6 000

6 540

8 730 10 910

180

530

1 060

1 590

2 120

2 650

3 180

3 710

4 240

4 770

5 300

5 830

6 360

8 480 10 610

200

470

950

1 430

1 900

2 380

2 860

3 340

3 810

4 290

4 770

5 250

5 720

7 630

9 540

230

415

830

1 240

1 660

2 070

2 490

2 900

3 320

3 730

4 150

4 560

4 980

6 640

8 300

250

380

760

1 140

1 520

1 900

2 290

2 670

3 050

3 430

3 810

4 200

4 580

6 110

7 630

300

310

630

950

1 270

1 590

1 900

2 220

2 540

2 860

3 180

3 500

3 810

5 090

6 360

315

300

600

900

1 210

1 510

1 810

2 120

2 420

2 720

3 030

3 330

3 630

4 850

6 060

350

270

540

810

1 090

1 360

1 630

1 900

2 180

2 450

2 720

3 000

3 270

4 360

5 450

400

230

470

710

950

1 190

1 430

1 670

1 900

2 140

2 380

2 620

2 860

3 810

4 770

450

210

420

630

840

1 060

1 270

1 480

1 690

1 900

2 120

2 330

2 540

3 390

4 240

500

190

380

570

760

950

1 140

1 330

1 520

1 710

1 900

2 100

2 290

3 050

3 810

600

155

310

470

630

790

950

1 110

1 270

1 430

1 590

1 750

1 900

2 540

3 180

630

150

300

450

600

750

900

1 060

1 210

1 360

1 510

1 660

1 810

2 420

3 030

750

125

250

380

500

630

760

890

1 010

1 140

1 270

1 400

1 520

2 030

2 540

800

115

235

355

470

590

710

830

950

1 070

1 190

1 310

1 430

1 900

2 380

900

106

212

318

420

530

630

740

840

950

1 060

1 160

1 270

1 690

2 120

1000

95

190

285

380

470

570

660

760

850

950

1 050

1 140

1 520

1 900

1120

85

170

255

340

420

510

590

682

760

852

930

1 020

1 360

1 700

1250

76

172

225

305

380

450

530

610

680

760

840

910

1 220

1 520

1400

68

136

200

270

340

400

470

540

610

680

750

810

1 090

1 360

1600

59

119

178

235

295

355

410

470

530

590

650

710

950

1 190


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

ŠTANDARDNÉ

VYSVETLIVKY

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

BRÚSNYCH NÁSTROJOV

POUŽITIA - PIKTOGRAMY

rovinné brúsenie

stojanová brúska

obvodové brúsenie

orovnávanie a oživovanie

brúsenie otvorov

s chladením

rovinné profilové brúsenie

bez chladenia

rezanie

s chladením aj bez chladenia

brúsenie píl

brúsenie

brúsenie (ostrenie) nástrojov

brúsenie priamou brúskou

www.brusivo-rozmaring.sk


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

ZÁKLADNÉ ROZMERY BRÚSNEHO ZRNA Brúsne zrná

Optické prášky

brúsneho materiálu v mikrometroch ( µm )

brúsneho zrna v mikrometroch ( µm )

Merný rozmer zrna 22 4012/93

Skoršie

hlavné frakcie

( FEPA 42-D84 )

od

F8 F 10 F 12 F 14 F 16 F 20 F 22 F 24 F 30 F 36 F 40 F 46 F 54 F 60 F 70 F 80 F 90 F 100 F 120 F 150 F 180 F 220

2800 2360 2000 1700 1400 1180 1000 850 710 600 500 425 355 300 250 212 180 150 125 106 90 75

PN 22 4012.4 do

2360 2000 1700 1400 1180 1000 850 710 600 500 425 355 300 250 212 180 150 125 106 90 75 63

Pracovné rýchlosti Pracovná alebo priamo môže

je uvedená na priložených štítkoch na ( ). aj farebným pruhom.

Maximálna pracovná do do do do do do do

40 m.s-1 50 m.s-1 63 m.s-1 80 m.s-1 100 m.s-1 125 m.s-1 160 m.s-1

Farba pruhu bez pruhu modrá žltá zelená modrá + žltá zelená + modrá

( FEPA 42-D84 )

ds50

F 230 F 240 F 280 F 320 F 360 F 400 F 500 F 600 F 800 F 1000 F 1200

22402/1973

53 44,5 36,5 29,2 22,8 17,3 12,8 9,3 6,5 4,5 3,0

5 4 3 M 32 M 32 M 22 M 15 M 10 M7 M5 M3

Poznámka : ds50 - priemerná

základnej frakcie

zrna ( teoretický priemer zrna ) predstavuje bod

krivky

hodnoteného mikrozrna

Piktogramy Používajte ochranu sluchu

Používajte ochranu dýchacich ciest

Používajte ochranu zraku a tváre

si návod na použitie a predpisy

Používajte ochranné a rukavice

Nepoužívajte na brúsenie

Omielacie telieska - vysvetlivky ST1 - rýchly úber na mäkkých kovoch ST2 - húževnatejší ako ST1, na všeobecné použitie ST3 opotrebovaniu, vhodný pre neželezné aj železné kovy ST2/36 - vyšší úber pre hrubovacie operácie a odihlovanie Brúsený materiál: mäkké kovy, tvrdé plasty Aplikácia: Používajú sa pri i odstredivom omielaní. Ich je využitá pri hrubovaní, jemnení a odihlovaní tvarových a k dosiahnutiu jemného kvalitného povrchu.

www.brusivo-rozmaring.sk


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

OBSAH Pôvodné

Tvar

EN 12413

Názov

strana

321

T52ZY

BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU

1, 2, 3

322

T52ZY

BRÚSNE TELIESKA OSADENÉ SO STOPKOU

3

323

T52WK

BRÚSNE TELIESKA SO STOPKOU

4

324

T52A

BRÚSNE TELIESKA PLOCHÉ SO STOPKOU

4

325

T52KE

BRÚSNE TELIESKA SO STOPKOU

326

T52WR

BRÚSNE TELIESKA VÁLCOVÉ ZAOBLENÉ SO STOPKOU

327

T52SP

BRÚSNE TELIESKA OGIVÁLNE SO STOPKOU

328

T52ZE

BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU

6

329

T52A

BRÚSNE TELIESKA OBOJSTRANNE SKOSENÉ SO STOPKOU

6

331

T52KU

361

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom D < 50,8 mm

368

T5

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM s priemerom D < 50,8 mm

372

T3WM2

376

ZAOBLENÉ

BRÚSNE TELIESKA SO STOPKOU

4, 5 5 5, 6

6, 7 7 7, 8

BRÚSNE

S JEDNOSTRANNÝM s priemerom D < 50,8 mm pre ostrenie nožov nárezových strojov

8

T6

BRÚSNE HRNCOVITÉ s priemerom D < 50,8 mm

8

411

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 50,8 mm ≤ D ≤ 100 mm

412

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 100 < D ≤ 150 mm

9, 10

413

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 150 < D ≤ 200 mm

11, 12

414

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 200 < D < 350 mm

13, 14

415

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 350 ≤ D < 500 mm

14, 15

416

T1

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 500 ≤ D < 1000 mm

8, 9

16


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

OBSAH Pôvodné

Tvar

EN 12413

Názov

strana

424

T36

BRÚSNE

S UPÍNACÍMI MATICAMI

16

432

T1

BRÚSNE

PLOCHÉ

17

433

T1

BRÚSNE

PLOCHÉ ELASTICKÉ

17

441

T2

BRÚSNE

PRSTENCOVÉ

18

451

T41

472

T1

BRÚSNE RÝCHLOBEŽNÉ pre pracovnú obvodovú do 63 m.s -1

19

476

T1

BRÚSNE VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILOM pre pracovnú obvodovú do 80 m.s -1

19

482

T1

PODÁVACIE

PLOCHÉ

19

484

T7

PODÁVACIE VYBRANÍM

S OBOJSTRANNÝM

20

511

T5

BRÚSNE

S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM

20

513

T5

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM pre pracovnú obvodovú do 50 m.s -1

20

517

T23

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÝM VYBRANÍM

20

524

T9

BRÚSNE

21

525

T902

BRÚSNE NA

539

T1

BRÚSNE JEDNOSTRANNE SKOSENÉ PRE BRÚSENIE PÍL - profil C

541

T3

BRÚSNE

555

T1

571

REZACIE A DRÁŽKOVACIE

F1 F

PÓROVITÉ

NEVYSTUŽENÉ

S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM V ŠÍRKE T ≤ 6 mm KALIBRE

21 21, 22 22

BRÚSNE BRÚSNE

ZAOBLENÉ - profil F1 ZAOBLENÉ - profil F

T6

BRÚSNE

HRNCOVITÉ

572

T6

BRÚSNE

HRNCOVITÉ

574

T6

BRÚSNE HRNCOVITÉ pre pracovnú obvodovú

575

T11

BRÚSNE

18

MISKOVITÉ

23 23, 24 PÓROVITÉ

do 40 m.s -1

24 24 25


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

OBSAH Pôvodné

Tvar

EN 12413

Názov

strana

576

T11

BRÚSNE

MISKOVITÉ

581

T12

BRÚSNE

TANIEROVÉ

612

T3101

BRÚSNE SEGMENTY

613

T3109

BRÚSNE SEGMENTY LICHOBEŽNÍKOVÉ

27

637

T31S

BRÚSNE SEGMENTY

27

638

T5420

BRÚSNE SEGMENTY PRSTENCOVÉ

27

641

T90K

BRÚSNE

KAMENE DVOJZRNNÉ

28

645

T90AS

BRÚSNE

KAMENE

28

648

T90W

BRÚSKY NA KOSU

661

T9011

BRÚSNE

PILNÍKY ŠTVORCOVÉ

662

T9010

BRÚSNE

PILNÍKY

29

668

T9020

BRÚSNE TROJUHOLNÍKOVÉ

PILNÍKY

29

671

T9030

BRÚSNE

PILNÍKY KRUHOVÉ

30

672

T9040

BRÚSNE

PILNÍKY POLKRUHOVÉ

30

675

T90HM

677

T9030

BRÚSKY KRUHOVÉ S OCHRANNÝM PÚZDROM NA OSTRENIE KUCHYNSKÝCH NOŽOV

31

681

T5411

HONOVACIE KAMENE ŠTVORCOVÉ

31

682

T5410

HONOVACIE KAMENE

31

BRÚSNE PILNÍKY

PÓROVITÉ

25 26 26, 27

ZAOBLENÉ

28

ZAOBLENÉ

832

OMIELACIE TELIESKA TROJUHOLNÍKOVÉ

833

OMIELACIE TELIESKA HVIEZDICOVÉ

28, 29

30

31, 32 32


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

OBSAH Pôvodné

Tvar

EN 12413

Názov

strana

841

T21

OROVNÁVACIE

PRE PRÍSTROJ PERPLEX

32

842

T11

OROVNÁVACIE

PRE PRÍSTROJ DIABOLO

32

843

T9030

OROVNÁVACIE KAMENE KRUHOVÉ

32

844

T9011

OROVNÁVACIE KAMENE ŠTVORCOVÉ

33

845

T90AR

TRUBKOVÉ

33

847

T90AS

OŽIVOVACIE KAMENE PRE DIAMANTOVÉ

33

NA OSTRENIE NOŽOV - K UPNUTIU DO

33

849

www.brusivo-rozmaring.sk


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

321

(trieda 11)

Použitie

n

(<55 HRC)

321 31 - 1055.00 321 31 - 1637.00 321 31 - 2063.00 321 31 - 2560.00 321 31 - 3235.00 321 31 - 4055.00 321 31 - 5039.00

(<67 HRC)

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

Brúsený materiál

321 33 - 1660.00 321 33 - 2535.00 321 33 - 3031.00 321 33 - 3545.00 (trieda 11)

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

(<55 HRC)

321 36 - 1225.00 T52ZY

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

413331 413332 413333 413336 413342 413345 413355 413359 413360 413364 413374 413375 413377 413381 413391 413399 413404 413405 413413 413425 413426 413444 413448 413450 413461 413463 413469 413473

nerez

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 16x25-6x40 25x25-6x40 30x30-6x40 35x35-6x40

(<67 HRC)

n

Použitie

413314

Špecifikácia

n D x T - S x L2 10x25-6x40 16x25-6x40 20x40-6x40 25x40-6x40 32x40-6x40 40x40-6x40 50x25-6x40

Brúsený materiál

413284 413286 413287 413288

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Cena / ks

BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU

Brúsený materiál

413259 413264 514479 413272 413275 413281 413282

Tvar

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

nerez

tvrdokov,SiC

n n D x T - S x L2 12x16-3x40

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 6 V 40 48C 40 O 6 V 40 48C 24 P 5 V 40 48C 40 O 6 V 40 48C 24 P 5 V 40 48C 40 O 6 V 40 48C 40 O 6 V 40

, pojivo keramické 0,72 € 0,76 € 0,99 € 1,03 € 1,51 € 1,74 € 1,49 € farebné kovy

n

n

liatina

plast,sklolaminát

n

liatina

48C 48C 48C 48C

zliatiny titánu

karbid kremíka 80 E 1 R 20 80 E 1 R 20 80 E 1 R 20 80 E 1 R 20 farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo gumové 2,65 € 2,94 € 4,97 € 5,42 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 80 K 8 V 40 0,69 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

D x T - S x L2 umelý korund biely, pojivo keramické 2x6-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,91 € 2x8-3x40 99BA 100 L 8 V 40 0,91 € 3x6-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,49 € 3x10-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,49 € 4x6-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,49 € 4x10-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,49 € 5x10-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,49 € 6x6-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,49 € 6x10-3x40 99BA 100 M 7 V 40 0,50 € 6x16-3x40 99BA 80 M 7 V 40 0,52 € 7x18-6x40 99BA 80 M 8 V 40 0,52 € 8x10-3x40 99BA 80 M 7 V 40 0,52 € 8x16-3x40 99BA 80 M 7 V 40 0,52 € 8x25-6x40 99BA 80 M 7 V 40 0,52 € 10x10-3x40 99BA 80 M 8 V 40 0,52 € 10x16-3x40 99BA 80 M 8 V 40 0,60 € 10x25-6x40 99BA 60 M 8 V 40 0,60 € 10x40-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,84 € 10x25-6x40 99BA 80 M 8 V 40 0,55 € 12x25-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,57 € 12x40-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,83 € 16x25-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,61 € 16x40-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,92 € 16x63-6x40 99BA 60 M 7 V 40 3,04 € 20x16-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,62 € 20x25-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,65 € 20x40-6x40 99BA 60 M 7 V 40 0,99 € 20x63-6x40 99BA 60 M 7 V 40 3,04 € n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk 1 Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

321 51 - 0211.00 321 51 - 0225.00 321 51 - 0315.00 321 51 - 0335.00 321 51 - 0411.00 321 51 - 0435.00 321 51 - 0545.00 321 51 - 0611.00 321 51 - 0641.00 321 51 - 0669.00 321 51 - 0770.00 321 51 - 0823.00 321 51 - 0835.00 321 51 - 0861.00 321 51 - 1023.00 321 51 - 1045.00 321 51 - 1061.00 321 51 - 1081.00 321 51 - 1140.00 321 51 - 1241.00 321 51 - 1261.00 321 51 - 1644.00 321 51 - 1669.00 321 51 - 1681.00 321 51 - 2025.00 321 51 - 2043.00 321 51 - 2071.00 321 51 - 2086.00

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

413485 413490 413492 413509 413510 413514 413522 413524 413529 413539 413541 360633

Pôvodné

Tvar

321 51 - 2536.00 321 51 - 2565.00 321 51 - 2581.10 321 51 - 3212.00 321 51 - 3229.00 321 51 - 3247.00 321 51 - 4014.00 321 51 - 4039.00 321 51 - 4064.00 321 51 - 5013.00 321 51 - 5048.00 321 51 - 5065.00

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

2

321 61 - 0229.00 321 61 - 0317.00 321 61 - 0337.00 321 61 - 0413.00 321 61 - 0437.00 321 61 - 0547.00 321 61 - 0643.00 321 61 - 0671.00 321 61 - 0679.00 321 61 - 0825.00 321 61 - 0863.00 321 61 - 1063.00 321 61 - 1083.00 321 61 - 1173.00 321 61 - 1243.00 321 61 - 1263.00 321 61 - 1646.00 321 61 - 1653.30 321 61 - 1671.00 321 61 - 1744.00 321 61 - 1746.00 321 61 - 2046.00 321 61 - 2057.00 321 61 - 2063.00 321 61 - 2063.30 321 61 - 2073.00 321 61 - 2088.00 321 61 - 2533.00 321 61 - 2537.00 321 61 - 2555.30 321 61 - 2567.00 321 61 - 2585.00 321 61 - 2651.00 321 61 - 2653.00 321 61 - 3235.00 321 61 - 3241.00 321 61 - 4035.00 321 61 - 4059.00 321 61 - 4074.30 321 61 - 5008.00 321 61 - 5050.00 321 61 - 5069.30

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

Špecifikácia

25x25-6x40 25x40-6x40 25x63-6x40 32x16-6x40 32x25-6x40 32x40-6x40 40x16-6x40 40x25-6x40 40x40-6x40 50x16-6x40 50x25-6x40 50x40-9x50

Brúsený materiál

413549 438675 413557 413573 435856 413595 413611 413615 413618 413644 413652 413687 413693 748086 413732 413735 413784 413787 413791 748087 748088 413841 413844 413849 413850 413852 413855 413875 413876 413888 413890 413895 748090 748092 413937 413940 413983 413991 413996 414003 414008 414014

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

nerez

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 2x6-3x40 3x6-3x40 3x10-3x40 4x6-3x40 4x10-3x40 5x10-3x40 6x10-3x40 6x16-3x40 6x16-6x40 8x10-3x40 8x25-6x40 10x25-6x40 10x40-6x40 10x20-6x40 12x25-6x40 12x40-6x40 16x25-6x40 16x25-6x40 16x40-6x40 16x20-6x40 16x32-6x40 20x25-6x40 20x32-6x40 20x40-6x40 20x40-6x40 20x40-6x40 20x63-6x40 25x25-6x40 25x25-6x40 25x40-6x40 25x40-6x40 25x40-6x40 25x20-6x40 25x32-6x40 32x32-6x40 32x40-6x40 40x25-6x40 40x40-6x40 40x40-6x40 50x16-6x40 50x30-9x50 50x40-6x40

liatina

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Cena / ks

M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 M 7 V 40 farebné kovy

0,73 € 1,08 € 1,82 € 0,94 € 0,95 € 1,38 € 1,01 € 1,02 € 1,53 € 1,35 € 1,41 € 2,12 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 100 O 6 V 40 0,72 € 98A 100 O 6 V 40 0,53 € 98A 100 O 6 V 40 0,53 € 98A 100 O 6 V 40 0,53 € 98A 100 O 6 V 40 0,53 € 98A 100 O 6 V 40 0,53 € 98A 100 O 6 V 40 0,53 € 98A 80 O 6 V 40 0,56 € 98A 80 O 6 V 40 0,56 € 98A 80 O 6 V 40 0,55 € 98A 80 O 6 V 40 0,56 € 98A 60 O 6 V 40 0,57 € 98A 60 O 6 V 40 0,82 € 98A 46 P 6 V 40 0,56 € 98A 60 O 6 V 40 0,57 € 98A 60 O 6 V 40 0,88 € 98A 60 O 6 V 40 0,64 € 5RNA 24 Q 4 V 40 0,64 € 98A 60 O 6 V 40 0,94 € 98A 46 P 6 V 40 0,61 € 98A 46 P 6 V 40 0,78 € 98A 60 O 6 V 40 0,69 € 98A 60 P 5 V 40 1,07 € 98A 24 P 3 V 40 1,07 € 5RNA 24 P 3 V 40 1,07 € 98A 60 O 6 V 40 1,07 € 98A 60 O 6 V 40 3,04 € 98A 24 P 3 V 40 0,74 € 98A 60 O 6 V 40 0,74 € 5RNA 24 P 3 V 40 1,16 € 98A 60 O 6 V 40 1,16 € 98A 20 N 5 V 40 1,16 € 98A 46 P 6 V 40 0,71 € 98A 46 P 6 V 40 0,95 € 98A 40 O 6 V 40 1,14 € 98A 46 O 5 V 40 1,46 € 98A 46 O 5 V 40 1,21 € 98A 46 O 5 V 40 1,77 € 5RNA 24 Q 4 V 40 1,77 € 98A 46 O 5 V 40 1,58 € 98A 20 N 5 V 40 2,33 € 5RNA 24 P 5 V 40 2,41 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

414047 414058 414061 414062 414064 414074 414076 414085

321 71 - 1075.00 321 71 - 1631.00 321 71 - 2038.00 321 71 - 2048.00 321 71 - 2063.00 321 71 - 2545.00 321 71 - 2555.00 321 71 - 3235.00

(<67 HRC)

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

322 Brúsený materiál

321 73 - 1255.00 321 73 - 1514.00 321 73 - 1675.00 321 73 - 1850.00 321 73 - 2037.00 321 73 - 2045.00 321 73 - 2055.00 321 73 - 2535.00 321 73 - 2580.00 321 73 - 3025.00 321 73 - 3226.00 321 73 - 4045.00

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

(trieda 11)

(<55 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

tvrdokov,SiC

322 51 - 1609.00 322 51 - 1625.00 322 51 - 2045.00 322 51 - 3216.00 322 51 - 3245.00 322 51 - 4015.00 322 51 - 4049.00 322 51 - 5049.00

(<67 HRC)

liatina

96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 40 P 4 V 40 0,91 € 24 P 3 V 40 0,65 € 24 P 3 V 40 0,66 € 40 N 5 V 40 0,92 € 24 P 3 V 40 1,01 € 24 P 3 V 40 0,93 € 24 P 3 V 40 1,02 € 24 P 3 V 40 1,26 €

liatina

n

farebné kovy

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund hnedý, pojivo gumové 80 E 1 R 20 3,87 € 80 E 1 R 20 3,27 € 80 E 1 R 20 3,87 € 80 E 1 R 20 3,22 € 80 E 1 R 20 3,12 € 80 E 1 R 20 3,12 € 80 E 1 R 20 3,78 € 80 E 1 R 20 3,17 € 80 E 1 R 20 3,84 € 80 E 1 R 20 4,29 € 80 E 1 R 20 3,55 € 80 E 1 R 20 4,02 €

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 4 V 40 48C 40 O 4 V 40 48C 40 O 4 V 40 liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

farebné kovy

, pojivo keramické 0,95 € 1,20 € 1,18 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

D x T - S x L2 16x2,5-3x40 16x4-3x40 20x6-3x40 32x6-6x40 32x10-6x40 40x6-6x40 40x10-6x40 50x10-6x40

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

322 61 - 2519.00 322 61 - 3247.00 322 61 - 4017.00 322 61 - 4051.00 322 61 - 5015.00

nerez

n D x T - S x L2 32x6-6x40 40x10-6x40 50x10-6x40

Brúsený materiál

414217 414232 414242 414244 414248

nerez

n D x T - S x L2 12x30-6x40 15x15-6x40 16x35-6x40 18x25-6x40 20x16-6x40 20x25-6x40 20x35-6x40 25x25-6x40 25x35-6x40 30x30-6x40 32x25-6x40 40x25-6x40

(<67 HRC)

322 31 - 3211.00 T52ZY 322 31 - 4045.00 T52ZY 322 31 - 5045.00 T52ZY

Brúsený materiál

414144 414145 414151 414159 414161 414163 414165 414168

tvrdokov,SiC

Cena / ks

BRÚSNE TELIESKA OSADENÉ SO STOPKOU

Použitie

414128 414130 414131

nerez

Špecifikácia

D x T - S x L2 10x40-6x40 16x25-6x40 20x25-6x40 20x30-6x40 20x40-6x40 25x32-6x40 25x40-6x40 32x40-6x40

Brúsený materiál

414101 414103 414108 414109 414110 414111 414112 414116 414117 414118 414119 414120

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY T52ZY

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 25x4-6x40 32x10-6x40 40x6-6x40 40x10-6x40 50x5-6x40

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA liatina

umelý korund biely, pojivo keramické 80 M 7 V 40 0,64 € 80 M 7 V 40 0,64 € 80 M 7 V 40 0,65 € 60 M 7 V 40 0,88 € 60 M 7 V 40 0,88 € 60 M 7 V 40 1,01 € 60 M 7 V 40 1,01 € 60 M 7 V 40 1,26 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 O 6 V 40 0,70 € 98A 60 O 6 V 40 0,93 € 98A 60 O 6 V 40 1,13 € 98A 60 O 6 V 40 1,13 € 98A 60 O 6 V 40 1,18 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

3


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

323 Brúsený materiál

Tvar

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Špecifikácia

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

D/P x T - S x L2 323 31 - 2015.00 T52WK 20/10x32-6x40 323 31 - 3215.00 T52WK 32/10x32-6x40

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436151 436154 436157 436159 438048 436164

323 51 - 0615.00 323 51 - 1011.00 323 51 - 1635.00 323 51 - 1971.00 323 51 - 2023.00 323 51 - 4035.00

(<67 HRC)

T52WK T52WK T52WK T52WK T52WK T52WK

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

324

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

(<67 HRC)

324 51 - 1615.00 T52A 324 51 - 2515.00 T52A 324 51 - 3235.00 T52A (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

Brúsený materiál

324 61 - 3237.00 T52A

(trieda 11)

(<55 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

4

nerez

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

n D/P x T - S x L2 32/16x20-6x40

(<67 HRC)

325 31 - 2049.00 T52KE 325 31 - 3225.00 T52KE

Brúsený materiál

436175 436177 436180 436181 436182

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 4 V 40 48C 40 O 4 V 40 liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo keramické 1,57 € 1,65 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA liatina

umelý korund biely, pojivo keramické 100 M 7 V 40 0,94 € 80 M 7 V 40 1,09 € 80 M 7 V 40 1,17 € 80 O 6 V 40 2,98 € 80 M 7 V 40 1,27 € 60 M 7 V 40 1,35 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 O 6 V 40 1,46 €

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 80 M 7 V 40 0,81 € 99BA 80 M 7 V 40 1,04 € 99BA 60 M 7 V 40 1,20 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 O 6 V 40 1,36 €

BRÚSNE TELIESKA ZAOBLENÉ SO STOPKOU

Použitie

436172 436173

tvrdokov,SiC

n D/P x T - S x L2 16/10x6-3x40 25/16x12-6x40 32/16x20-6x40

Brúsený materiál

325

nerez

liatina

BRÚSNE TELIESKA PLOCHÉ SO STOPKOU

Použitie

436170

tvrdokov,SiC

n D/P x T - S x L2 323 61 - 2025.00 T52WK 20/10x32-6x40

Brúsený materiál

436166 436167 436168

nerez

n D/P x T - S x L2 6/3x10-3x40 10/6x16-3x40 16/6x25-6x40 19/5x63-6x40 20/10x32-6x40 40/25x12-6x40

Brúsený materiál

436165

Cena / ks

BRÚSNE TELIESKA SO STOPKOU

Použitie

436136 436144

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

325 51 - 1651.00 325 51 - 2019.00 325 51 - 2539.00 325 51 - 3229.00 325 51 - 4035.00

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 20x63-6x40 R=6 32x40-6x40 R=6

(<67 HRC)

T52KE T52KE T52KE T52KE T52KE

nerez

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 16x40-6x40 R=2 20x32-6x40 R=3 25x32-6x40 R=4 32x40-6x40 R=6 40x40-6x40 R=10

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 4 V 40 48C 40 O 4 V 40 liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

farebné kovy

, pojivo keramické 3,26 € 1,90 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 60 M 7 V 40 2,15 € 80 M 7 V 40 1,48 € 80 M 7 V 40 1,49 € 60 M 7 V 40 1,74 € 60 M 7 V 40 2,02 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

436183 436185 436186 436189 436210 436211

325 61 - 1653.00 325 61 - 2044.30 325 61 - 2056.00 325 61 - 3221.30 325 61 - 3231.00 325 61 - 4037.00

T52KE T52KE T52KE T52KE T52KE T52KE

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436212

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

326 Brúsený materiál Použitie

436234

(trieda 11)

(<55 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

(<67 HRC)

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 40 P 4 V 40 1,82 €

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

n umelý korund hnedý, pojivo gumové 96A 80 E 1 R 20 3,66 €

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

nerez

nerez

nerez

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 4 V 40

tvrdokov,SiC

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo keramické 0,89 €

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 80 M 7 V 40 0,69 € 99BA 60 M 7 V 40 0,86 €

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 O 6 V 40 2,69 €

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n umelý korund hnedý, pojivo gumové 96A 80 E 1 R 20 4,75 €

BRÚSNE TELIESKA OGIVÁLNE SO STOPKOU (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

327 31 - 2039.00 T52SP

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436502 436503 436505 436507 436510

liatina

n D x T - S x L2 326 73 - 3240.00 T52WR 32x32-6x40

Použitie

436235

nerez

n D x T - S x L2 326 61 - 2533.00 T52WR 25x32-6x40

Brúsený materiál

Brúsený materiál

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 326 51 - 1215.00 T52WR 12x16-3x40 326 51 - 2015.00 T52WR 20x25-6x40

Použitie

327

nerez

n D x T - S x L2 25x32-6x40 R=4

Brúsený materiál

436436

farebné kovy

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 O 6 V 40 2,17 € 5RNA 24 P 5 V 40 2,17 € 98A 60 O 6 V 40 3,26 € 5RNA 24 P 5 V 40 1,98 € 98A 60 O 6 V 40 1,98 € 98A 60 O 6 V 40 2,27 €

n D x T - S x L2 326 31 - 2525.00 T52WR 25x32-6x40

Použitie

440084

Cena / ks

BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ ZAOBLENÉ SO STOPKOU

Brúsený materiál

436430 436432

liatina

D x T - S x L2 25x40-6x40 R=3

Použitie

325 73 - 2540.00 T52KE

tvrdokov,SiC

D x T - S x L2 16x40-6x40 R=2 20x40-6x40 R=3 20x63-6x40 R=6 32x40-6x40 R=6 32x40-6x40 R=6 40x40-6x40 R=10

(<67 HRC)

325 71 - 2525.00 T52KE

nerez

Špecifikácia

n

Brúsený materiál

436213

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

327 51 - 0609.00 327 51 - 1019.00 327 51 - 1629.00 327 51 - 2045.00 327 51 - 3051.00

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 20x40-6x40

(<67 HRC)

T52SP T52SP T52SP T52SP T52SP

nerez

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 6x10-3x40 10x20-3x40 16x32-6x40 20x40-6x40 30x50-6x40

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 4 V 40 liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

farebné kovy

, pojivo keramické 1,83 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 80 M 7 V 40 0,90 € 80 M 7 V 40 0,96 € 60 M 7 V 40 1,40 € 60 M 7 V 40 1,49 € 80 O 6 V 40 3,22 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

5


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

436512 436514 436516

328

327 61 - 1631.00 T52SP 327 61 - 2028.00 T52SP 327 61 - 2047.00 T52SP

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(<67 HRC)

328 51 - 0609.00 T52ZE 328 51 - 1039.00 T52ZE 328 51 - 1655.00 T52ZE (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

328 61 - 1657.00 T52ZE 328 61 - 4043.00 T52ZE

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 α 16x40-6x40 60° 40x40-6x40 90°

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 16x4-3x40 25x6-6x40 40x10-6x40

329 51 - 1609.00 T52A 329 51 - 2509.00 T52A 329 51 - 4015.00 T52A

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

436738 436739 436740

liatina

Cena / ks farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 O 6 V 40 1,46 € 5RNA 24 M 7 V 40 1,49 € 98A 60 O 6 V 40 1,58 €

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 80 M 7 V 40 0,74 € 99BA 80 M 7 V 40 0,73 € 99BA 80 M 7 V 40 0,94 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 O 6 V 40 1,03 € 98A 46 O 5 V 40 1,63 €

BRÚSNE TELIESKA OBOJSTRANNE SKOSENÉ SO STOPKOU

Brúsený materiál

436242 436735 436736

nerez

n D x T - S x L2 α 6x16-3x40 60° 10x25-6x40 60° 16x40-6x40 60°

Použitie

329

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 16x32-6x40 20x40-6x40 20x40-6x40

Brúsený materiál

436535 436539

nerez

Špecifikácia

BRÚSNE TELIESKA VALCOVÉ SO STOPKOU

Brúsený materiál

436236 436519 436524

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

329 61 - 1611.00 T52A 329 61 - 2511.00 T52A 329 61 - 4017.00 T52A

nerez

tvrdokov,SiC

n D x T - S x L2 16x4-3x40 25x6-6x40 40x10-6x40

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 80 M 7 V 40 0,87 € 99BA 80 M 7 V 40 0,78 € 99BA 60 M 7 V 40 1,17 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 O 6 V 40 0,99 € 98A 80 O 6 V 40 0,79 € 98A 60 O 6 V 40 1,19 €

TELIESKA 331 BRÚSNE SO STOPKOU Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

414263

331 31 - 3241.00 T52KU

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

414280 414284 414286 414289 414294 414295 414296 414300 6

331 51 - 0630.00 331 51 - 0830.00 331 51 - 1030.00 331 51 - 1230.00 331 51 - 1651.00 331 51 - 2021.00 331 51 - 2521.00 331 51 - 3221.00

tvrdokov,SiC

n D - S x L2 32-6x40

(<67 HRC)

T52KU T52KU T52KU T52KU T52KU T52KU T52KU T52KU

nerez

nerez

n D - S x L2 6-3x40 8-3x40 10-3x40 12-3x40 16-6x40 20-6x40 25-6x40 32-6x40

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 O 4 V 40 tvrdokov,SiC

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

farebné kovy

, pojivo keramické 1,12 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 80 M 7 V 40 0,62 € 80 M 7 V 40 0,57 € 80 M 7 V 40 0,57 € 80 M 7 V 40 0,57 € 60 M 7 V 40 0,67 € 60 M 7 V 40 0,71 € 60 M 7 V 40 0,91 € 60 M 7 V 40 1,09 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

414333 414355

361 Brúsený materiál

331 61 - 1653.00 T52KU 331 61 - 5036.00 T52KU

(trieda 11)

(<55 HRC)

tvrdokov,SiC

n D - S x L2 16-6x40 50-9x40

(<67 HRC)

n 361 36 - 1635.00 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

414486 414496 414522 414538 414559 414622 414652 414701 414720

nerez

Špecifikácia liatina

361 51 - 0825.00 361 51 - 1019.00 361 51 - 1379.00 361 51 - 1659.00 361 51 - 2029.00 361 51 - 2579.00 361 51 - 3272.00 361 51 - 4083.00 361 51 - 5041.09

nerez

n DxTxH 16x16x6

(<67 HRC)

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 O 6 V 40 0,69 € 98A 20 N 5 V 40 2,08 €

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

n

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA tvrdokov,SiC

n DxTxH 20x20x6 25x20x10

liatina

368

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM s priemerom D < 50,8 mm (trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

368 51 - 1329.00 368 51 - 2519.00 368 51 - 2526.00 368 51 - 2532.00 368 51 - 3225.00 368 51 - 3230.00 368 51 - 3235.00 368 51 - 4028.00 368 51 - 4035.00 368 51 - 4039.00 368 51 - 5074.00

T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5

(<67 HRC)

nerez

plast,sklolaminát

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 80 K 8 V 40 0,10 € 60 K 9 V 40 0,10 € 60 K 9 V 40 0,18 € 60 K 9 V 40 0,18 € 60 K 9 V 40 0,20 € 80 K 9 V 40 0,33 € 60 K 9 V 40 0,43 € 80 K 9 V 40 0,61 € 100 M 8 V 40 1,26 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 J 9 V 40 0,20 € 98A 60 K 9 V 40 0,25 €

361 61 - 2078.00 T1 361 61 - 2480.00 T1

Použitie

zliatiny titánu

n

414828 414848

Brúsený materiál

farebné kovy

n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 80 K 9 V 40 0,27 €

n DxTxH 8x10x3 10x10x3 13x16x6 16x20x6 20x20x6 25x32x10 32x32x13 40x40x16 50x10x13

Brúsený materiál

415364 415399 360431 415405 415435 415437 415439 415462 415466 413145 415491

Cena / ks

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom D < 50,8 mm

Použitie

414441

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

tvrdokov,SiC

n DxTxH-PxF 13x16x3 - 8x8 25x25x6 - 12x13 25x25x6 - 12x13 25x25x6 - 12x13 32x32x10 - 20x16 32x32x10 - 20x16 32x32x10 - 20x16 40x40x10 - 20x20 40x40x10 - 20x20 40x40x10 - 20x20 50x50x20 - 32x20

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 60 K 8 V 40 0,15 € 46 K 9 V 40 0,41 € 60 K 8 V 40 0,41 € 80 K 8 V 40 0,41 € 46 K 9 V 40 0,82 € 60 K 9 V 40 0,82 € 80 K 9 V 40 0,82 € 46 K 9 V 40 1,04 € 60 L 9 V 40 1,04 € 80 K 9 V 40 1,04 € 60 K 9 V 40 6,12 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

7


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

415517 415544

372

368 61 - 2525.00 T5 368 61 - 4028.00 T5

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(<67 HRC)

n 376 36 - 5084.00 T6 (trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(<67 HRC)

376 51 - 5056.00 T6 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

Brúsený materiál

376 61 - 1625.00 T6

(trieda 11)

(<55 HRC)

411 36 - 6534.09 T1 411 36 - 8525.09 T1 411 36 - 8546.09 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

8

nerez

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

n DxTxH-WxE 16x20x6 - 4x8

(<67 HRC)

n

Brúsený materiál

415767 415774 415784 415850 415857

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 J 9 V 40 0,47 € 98A 46 K 9 V 40 1,17 €

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 40 K 9 V 40 6,51 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 60 K 9 V 40 6,12 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 L 8 V 40 0,31 €

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 50,8 ≤ D ≤ 100 mm

Použitie

415700 415712 415715

tvrdokov,SiC

n DxTxH-WxE 50x50x13 - 12,5x20

Použitie

411

nerez

n n DxTxH-WxE 50x50x13 - 12,5x20

Brúsený materiál

415508

farebné kovy

BRÚSNE HRNCOVITÉ s priemerom D < 50,8 mm

Brúsený materiál

415485

liatina

n D/PxT/T3/T1xD3/H 1A/D4xT2umelý korund hnedý, pojivo keramické 372 71 - 4215.00 T3WM2 42/34x7/5/2,5x19/10 1A/34,5x2 96A 80 L 9 V 40 3,91 €

Použitie

415342

tvrdokov,SiC

n DxTxH-PxF 25x25x6 - 12x13 40x40x10 - 20x20

Cena / ks

S JEDNOSTRANNÝM s priemerom D < 50,8 mm pre ostrenie nožov nárezových strojov

Použitie

376

nerez

Špecifikácia

BRÚSNE

Brúsený materiál

436250

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

411 51 - 3155.09 411 51 - 3275.09 411 51 - 4153.09 411 51 - 8512.09 411 51 - 8533.09

nerez

n DxTxH 80x15x8 100x10x20 100x10x20

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 80 K 9 V 40 4,05 € 49C 80 K 9 V 40 4,00 € 49C 240 J 10 40 4,55 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n T1 T1 T1 T1 T1

DxTxH 63x10x20 63x25x20 70x6,5x12 100x10x20 100x10x20

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 60 K 9 V 40 2,20 € 80 K 9 V 40 2,81 € 120 L 9 V 40 2,31 € 60 K 9 V 40 3,23 € 100 L 9 V 40 3,23 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

415879 415881 415882 415900

Pôvodné

Tvar

411 51 - 9329.09 411 51 - 9331.09 411 51 - 9337.09 411 51 - 9756.09

T1 T1 T1 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

411 61 - 6616.09 411 61 - 6638.39 411 61 - 8016.00 411 61 - 9312.09 411 61 - 9338.39

T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

416058 416100

412 Brúsený materiál

Špecifikácia

100x20x20 100x20x20 100x20x20 100x40x20

Brúsený materiál

415953 415958 482373 415992 415996

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

nerez

99BA 99BA 99BA 99BA tvrdokov,SiC

n DxTxH 80x20x20 80x20x20 100x3,2x10 100x20x20 100x20x20

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

farebné kovy

liatina

farebné kovy

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n 412 36 - 4714.09 412 36 - 4814.09 412 36 - 5138.09 412 36 - 5201.09 412 36 - 7241.09 412 36 - 7559.09 412 36 - 7567.09 412 36 - 7579.09 412 36 - 8349.09 412 36 - 8426.09 412 36 - 8443.09 412 36 - 8461.09 412 36 - 8489.09 412 36 - 8603.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

412 51 - 4329.09 412 51 - 4355.09 412 51 - 4718.89 412 51 - 5111.89 412 51 - 5138.09 412 51 - 5139.09 412 51 - 5201.09 412 51 - 7072.09 412 51 - 7224.09

nerez

tvrdokov,SiC

n DxTxH 125x16x12,7 125x16x32 125x20x20 125x20x32 150x6x20 150x10x20 150x10x20 150x10x20 150x20x16 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x32

(<67 HRC)

nerez

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 22 P 5 V 40 48C 40 L 8 V 40

DxTxH 150x20x20 150x50x51

412 31 - 8408.09 T1 412 31 - 9524.00 T1

Brúsený materiál

416553 416558 416573 416589 416592 416593 416601 416657 416688

liatina

3,86 € 3,86 € 3,86 € 6,54 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 100 < D ≤ 150 mm

Použitie

416226 416245 416256 416270 416304 416319 416320 416321 416362 416366 416368 416390 416394 416419

60 K 9 V 40 60 M 8 V 40 80 J 9 V 40 60 K 9 V 40

umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 80 M 8 V 40 3,29 € 96A 24 P 5 V 40 3,99 €

Použitie

416191 416203

Cena / ks

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 24 P 5 V 40 4,82 € 5RNA 80 K 9 V 40 4,82 € 98A 60 K 9 V 40 9,00 € 98A 40 K 9 V 40 6,43 € 5RNA 80 K 9 V 40 6,43 €

DxTxH 100x10x20 100x20x20

411 71 - 8527.09 T1 411 71 - 9309.09 T1

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

n

tvrdokov,SiC

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

, pojivo keramické 6,54 € 9,62 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 80 K 9 V 40 6,45 € 49C 80 K 9 V 40 6,45 € 49C 60 K 9 V 40 7,56 € 49C 80 L 9 V 40 7,56 € 49C 120 M 8 V 40 6,45 € 49C 80 K 9 V 40 7,27 € 49C 100 L 9 V 40 7,27 € 49C 240 J 10 V 40 10,06 € 49C 80 K 9 V 40 10,05 € 49C 40 L 8 V 40 10,05 € 49C 60 J 9 V 40 10,05 € 49C 80 K 9 V 40 10,05 € 49C 240 J 10 V 40 11,58 € 49C 60 K 9 V 40 9,96 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

DxTxH 125x10x20 125x10x20 125x16x12,7 125x20x20 125x20x20 125x20x20 125x20x32 150x4x20 150x6x20

99BA 99BA 99A 99A 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 60 K 9 V 40 3,80 € 100 K 9 V 40 3,80 € 46 L 9 V 40 4,14 € 24 P 5 V 40 5,21 € 60 K 9 V 40 5,21 € 60 L 9 V 40 5,21 € 80 L 9 V 40 5,21 € 80 K 9 V 40 4,34 € 60 L 9 V 40 4,51 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

9


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

416690 416693 416697 416723 416745 416750 416752 416760 416787 416796 416814 416820 416826 416829 416831 416832 416834 416837 416848 416852 416858

Tvar

Rozmer [ mm ]

412 51 - 7230.09 412 51 - 7234.09 412 51 - 7240.09 412 51 - 7407.09 412 51 - 7553.09 412 51 - 7558.09 412 51 - 7560.09 412 51 - 7637.09 412 51 - 7839.09 412 51 - 8008.09 412 51 - 8414.89 412 51 - 8434.09 412 51 - 8444.09 412 51 - 8445.09 412 51 - 8446.89 412 51 - 8460.09 412 51 - 8461.09 412 51 - 8462.09 412 51 - 8594.09 412 51 - 8603.09 412 51 - 8610.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

150x6x20 150x6x20 150x6x20 150x8x20 150x10x20 150x10x20 150x10x20 150x10x32 150x14x32 150x16x12,7 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x32 150x20x32 150x20x32

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

416957 416958 634669 744865 417125 360276 417158 417160 417195 417196 417198 417209 417211 417226

412 61 - 2119.09 412 61 - 2126.09 412 61 - 6974.00 412 61 - 6994.00 412 61 - 7159.09 412 61 - 7223.09 412 61 - 7552.09 412 61 - 7559.09 412 61 - 8433.09 412 61 - 8443.09 412 61 - 8444.09 412 61 - 8463.09 412 61 - 8471.09 412 61 - 8603.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

417321 417326 417346 417438 417489 417491 417492 417499 417526 417530 417543

10

1. MARCA 2013

Pôvodné

412 71 - 4704.09 412 71 - 4781.09 412 71 - 5085.09 412 71 - 8001.09 412 71 - 8412.09 412 71 - 8417.09 412 71 - 8420.09 412 71 - 8447.09 412 71 - 8579.09 412 71 - 8588.09 412 71 - 8612.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

nerez

Špecifikácia

tvrdokov,SiC

n DxTxH 110x8x51 110x8x51 145x3,2x22,2 145x4,7x22,2 150x5x20 150x6x20 150x10x20 150x10x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x32

(<67 HRC)

nerez

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

tvrdokov,SiC

DxTxH 125x16x12,7 125x16x20 125x20x16 150x16x12,7 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 150x20x32 150x20x32 150x20x32

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99A 99BA 99BA 99BA 99A 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA liatina

Cena / ks

80 K 9 V 40 100 J 10 V 40 120 L 9 V 40 60 L 9 V 40 60 L 9 V 40 80 J 9 V 40 80 L 9 V 40 60 L 9 V 40 60 L 8 V 40 60 L 8 V 40 24 P 5 V 40 46 L 8 V 40 60 K 9 V 40 60 L 9 V 40 60 M 8 V 40 80 J 9 V 40 80 K 9 V 40 80 L 9 V 40 46 K 9 V 40 60 K 9 V 40 80 K 9 V 40 farebné kovy

4,51 € 4,51 € 4,78 € 5,08 € 5,63 € 5,63 € 5,63 € 5,63 € 6,48 € 6,77 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € 7,07 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 K 9 V 40 3,85 € 98A 80 H 10 V 40 3,85 € 98A 60 K 9 V 40 9,80 € 98A 60 K 9 V 40 9,80 € 98A 60 K 9 V 40 4,57 € 98A 60 K 9 V 40 4,44 € 98A 60 K 9 V 40 5,99 € 98A 80 K 9 V 40 5,99 € 98A 46 K 9 V 40 7,99 € 98A 60 J 9 V 40 7,99 € 98A 60 K 9 V 40 7,99 € 98A 80 M 8 V 40 7,99 € 98A 100 K 9 V 40 7,99 € 98A 60 K 9 V 40 7,99 € liatina

96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 36 P 5 V 40 4,56 € 80 M 8 V 40 4,56 € 60 K 9 V 40 5,34 € 36 P 5 V 40 6,90 € 24 N 7 V 40 7,14 € 36 N 9 V 40 7,14 € 36 P 5 V 40 7,14 € 60 N 7 V 40 7,14 € 24 Q 4 V 40 7,14 € 36 P 5 V 40 7,14 € 80 M 8 V 40 7,14 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

413 Brúsený materiál

Brúsený materiál

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Špecifikácia

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

413 21 - 6437.09 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

nerez

n DxTxH 200x10x51

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

tvrdokov,SiC

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

Použitie

417818 417819 417820 417822 417825 417850 417856 417860 417872 417985 417987 417988 418008 418042 418062 418070 418077 418090 418094 418096 418101

413 36 - 3052.09 413 36 - 3061.09 413 36 - 3128.09 413 36 - 3188.09 413 36 - 3193.09 413 36 - 3704.09 413 36 - 3741.09 413 36 - 3768.09 413 36 - 3878.09 413 36 - 6218.09 413 36 - 6224.09 413 36 - 6225.09 413 36 - 6456.09 413 36 - 7110.09 413 36 - 7253.09 413 36 - 7273.09 413 36 - 7293.09 413 36 - 7365.09 413 36 - 7378.09 413 36 - 7386.09 413 36 - 7408.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436259 418281 418282 418283 418301 418307 418310 418312 418313 418316 418318 418321 418333 418334 418339 418346 418471

(<67 HRC)

413 51 - 3258.09 413 51 - 3259.09 413 51 - 3260.09 413 51 - 3271.09 413 51 - 3488.09 413 51 - 3696.89 413 51 - 3707.89 413 51 - 3713.09 413 51 - 3714.89 413 51 - 3722.09 413 51 - 3723.89 413 51 - 3740.09 413 51 - 3742.09 413 51 - 3743.09 413 51 - 3867.09 413 51 - 3880.09 413 51 - 6218.09

nerez

n DxTxH 175x5x20 175x5x20 175x6x20 175x8x20 175x8x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x32 200x8x32 200x8x32 200x8x32 200x10x51 200x20x20 200x20x32 200x20x32 200x20x32 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x20x51

(<67 HRC)

nerez

farebné kovy

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 40 L 8 V 40

DxTxH 200x50x63

413 31 - 8766.00 T1

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund mikrokryštalický, pojivo keramické 3SBA 60 K 9 V 40 30,96 €

Použitie

417807

Cena / ks

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 150 < D ≤ 200 mm

Použitie

417694

Tvar

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

tvrdokov,SiC

n

tvrdokov,SiC

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

, pojivo keramické 18,79 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 80 J 9 V 40 7,43 € 49C 100 L 8 V 40 7,53 € 49C 220 K 7 V 40 8,02 € 49C 80 J 10 V 40 7,61 € 49C 100 L 9 V 40 7,61 € 49C 40 L 8 V 40 11,87 € 49C 80 K 9 V 40 11,87 € 49C 240 J 10 V 40 13,85 € 49C 60 J/K 9V 40 11,76 € 49C 80 K 9 V 40 9,90 € 49C 100 L 8 V 40 9,90 € 49C 100 M 8 V 40 9,90 € 49C 100 L 9 V 40 10,06 € 49C 80 L 9 V 40 14,65 € 49C 40 L 8 V 40 14,65 € 49C 60 K 9 V 40 14,65 € 49C 80 K 9 V 40 14,65 € 49C 40 L 8 V 40 14,65 € 49C 60 K 9 V 40 14,65 € 49C 80 K 9 V 40 14,65 € 49C 240 J 10 V 40 16,19 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

DxTxH 175x10x20 175x10x20 175x10x20 175x10x20 175x16x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x32 175x20x32 200x8x32

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99A 99A 99BA 99A 99BA 99A 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 60 J 9 V 40 6,48 € 60 K 9 V 40 6,48 € 60 L 9 V 40 6,48 € 80 K 9 V 40 6,48 € 60 L 9 V 40 7,97 € 24 P 5 V 40 9,13 € 40 O 6 V 40 9,50 € 46 L 8 V 40 8,90 € 46 M 8 V 40 8,90 € 60 L 9 V 40 8,90 € 60 M 8 V 40 8,90 € 80 J 9 V 40 8,90 € 80 L 9 V 40 8,90 € 80 M 8 V 40 8,90 € 40 N 7 V 40 8,90 € 60 L 9 V 40 8,90 € 80 K 9 V 40 7,11 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

11


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

418473 418491 418511 360361 360390 418595 418606 418619 418621 418624 436261 418634 418635 418639 418679 418694 418696 418706 418708 418754

Pôvodné

Tvar

413 51 - 6251.09 413 51 - 6364.09 413 51 - 6438.09 413 51 - 7096.09 413 51 - 7262.09 413 51 - 7273.09 413 51 - 7295.09 413 51 - 7370.09 413 51 - 7372.09 413 51 - 7378.09 413 51 - 7380.89 413 51 - 7385.09 413 51 - 7387.09 413 51 - 7411.89 413 51 - 7824.09 413 51 - 7898.89 413 51 - 7901.09 413 51 - 7911.09 413 51 - 7913.89 413 51 - 8454.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

200x8x51 200x10x32 200x10x51 200x20x20 200x20x32 200x20x32 200x20x32 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x25x32 200x25x51 200x25x51 200x25x51 200x25x51 200x32x51

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

360313 418880 418900 418906 418909 418917 419058 419059 419086 419097 419117 419125 419132 419191 419198 Brúsený materiál

413 61 - 3117.09 413 61 - 3259.09 413 61 - 3487.09 413 61 - 3721.09 413 61 - 3741.09 413 61 - 3879.09 413 61 - 6436.09 413 61 - 6437.09 413 61 - 6911.09 413 61 - 7109.09 413 61 - 7363.09 413 61 - 7378.09 413 61 - 7385.09 413 61 - 7911.09 413 61 - 7921.09 (trieda 11)

Použitie

419286 419296 419305

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

(<67 HRC)

n

n

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

419337 419341 419344 419356 419544 419552 419559 419739

12

413 71 - 3697.09 413 71 - 3715.09 413 71 - 3724.09 413 71 - 3857.09 413 71 - 7259.09 413 71 - 7274.09 413 71 - 7295.09 413 71 - 8599.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

nerez

tvrdokov,SiC

n DxTxH 175x6x20 175x10x20 175x16x20 175x20x20 175x20x20 175x20x32 200x10x51 200x10x51 200x16x51 200x20x20 200x20x51 200x20x51 200x20x51 200x25x51 200x25x51

(<55 HRC)

413 66 - 3705.09 T1 413 66 - 6356.09 T1 413 66 - 7273.09 T1

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

nerez

nerez

DxTxH 175x20x20 175x20x20 175x20x20 175x20x32 200x20x32 200x20x32 200x20x32 200x40x20

Špecifikácia

Cena / ks

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99A 99BA 99BA 99A 99BA 99A 99BA 99BA 99A 99BA

6,93 € 7,49 € 7,33 € 10,24 € 10,24 € 10,24 € 10,24 € 10,28 € 10,28 € 10,28 € 10,28 € 10,28 € 10,28 € 10,28 € 12,35 € 12,35 € 12,35 € 12,35 € 12,35 € 13,18 €

liatina

60 L 9 V 40 60 K 9 V 40 60 L 9 V 40 60 L 9 V 40 46 K 9 V 40 60 K 9 V 40 80 M 8 V 40 46 J 9 V 40 46 L 8 V 40 60 K 9 V 40 60 M 8 V 40 80 J 9 V 40 80 L 9 V 40 22 N 4 V 40 60 M 8 V 40 40 O 6 V 40 46 J 9 V 40 60 K 9 V 40 60 M 8 V 40 60 K 9 V 40 farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 K 9 V 40 6,91 € 98A 60 K 9 V 40 7,75 € 98A 60 K 9 V 40 9,61 € 98A 60 K 9 V 40 10,61 € 98A 80 K 9 V 40 10,61 € 98A 60 K 9 V 40 10,61 € 98A 60 J 9 V 40 8,41 € 98A 60 K 9 V 40 8,41 € 98A 60 K 9 V 40 11,00 € 98A 80 K 9 V 40 13,20 € 98A 40 J 9 V 40 13,20 € 98A 60 K 9 V 40 13,20 € 98A 80 J 9 V 40 13,20 € 98A 60 K 9 V 40 14,86 € 98A 80 K 9 V 40 14,86 € tvrdokov,SiC

n DxTxH 175x20x20 200x10x32 200x20x32

(<67 HRC)

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund tmavoružový, pojivo keramické 98RA 40 K 9 V 40 11,04 € 98RA 46 K 9 V 40 9,23 € 98RA 60 K 9 V 40 14,39 € tvrdokov,SiC

liatina

96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 24 Q 4 V 40 8,11 € 46 N 7 V 40 8,11 € 60 N 7 V 40 8,11 € 36 M 8 V 40 8,11 € 36 P 3 V 40 9,63 € 60 L 9 V 40 9,63 € 80 M 8 V 40 9,63 € 100 H 10 V 40 17,55 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

414 Brúsený materiál

Brúsený materiál

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Špecifikácia

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

414 21 - 2254.00 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

nerez

n DxTxH 250x25x76

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

Brúsený materiál

414 31 - 2686.00 T1 414 31 - 5926.00 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

tvrdokov,SiC

Použitie

420041 420046 420048 558157 558158 420074 420086 420093 558168 558169 420160 420161 420163 420168 420174 420175

414 36 - 2254.00 414 36 - 2266.00 414 36 - 2274.00 414 36 - 2615.00 414 36 - 2616.00 414 36 - 2632.00 414 36 - 2690.00 414 36 - 2723.00 414 36 - 5292.00 414 36 - 5293.00 414 36 - 5301.00 414 36 - 5302.00 414 36 - 5306.00 414 36 - 5365.00 414 36 - 5393.00 414 36 - 5403.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

420456 420460 420469 420514 420522 420524 420527 420529 420535 558162 558163 420589 420591 420603 420605 420609 420610 420614 420752 558173 558174

414 51 - 1871.00 414 51 - 1879.00 414 51 - 1891.00 414 51 - 2238.00 414 51 - 2247.00 414 51 - 2253.00 414 51 - 2255.00 414 51 - 2256.80 414 51 - 2266.00 414 51 - 2615.00 414 51 - 2616.00 414 51 - 2680.80 414 51 - 2686.80 414 51 - 2700.01 414 51 - 2701.80 414 51 - 2708.00 414 51 - 2709.00 414 51 - 2710.80 414 51 - 4893.00 414 51 - 5292.00 414 51 - 5293.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

nerez

n DxTxH 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x32x32 250x32x32 250x32x32 250x32x76 250x32x76 300x32x32 300x32x32 300x32x32 300x32x32 300x32x32 300x32x76 300x32x76 300x32x76 (<67 HRC)

nerez

DxTxH 250x20x76 250x20x76 250x20x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x32x32 250x32x32 250x32x76 250x32x76 250x32x76 250x32x76 250x32x76 250x32x76 250x32x76 300x25x76 300x32x32 300x32x32

farebné kovy

liatina

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 36 O 6 V 40 48C 24 P 5 V 40

DxTxH 250x32x76 300x40x76 (<67 HRC)

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund mikrokryštalický, pojivo keramické 3SBA 60 K 9 V 40 68,85 €

Použitie

419880 419918

Cena / ks

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 200 < D < 350 mm

Použitie

419799

Tvar

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

tvrdokov,SiC

n

tvrdokov,SiC

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

farebné kovy

, pojivo keramické 20,98 € 36,50 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 60 K 9 V 40 25,03 € 49C 80 K 9 V 40 25,03 € 49C 100 J 10 V 40 25,63 € 49C 46 K 9 V 40 34,95 € 49C 46 L 9 V 40 34,95 € 49C 80 K 9 V 40 34,95 € 49C 40 J 10 V 40 31,63 € 49C 80 J 9 V 40 31,63 € 49C 46 K 9 V 40 43,51 € 49C 46 L 9 V 40 43,51 € 49C 60 K 9 V 40 43,51 € 49C 60 L 9 V 40 43,51 € 49C 80 K 9 V 40 43,51 € 49C 36 K 8 V 40 42,35 € 49C 60 K 9 V 40 42,35 € 49C 80 K 9 V 40 42,35 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 40 J 9 V 40 14,76 € 99BA 46 J 9 V 40 14,76 € 99BA 60 L 9 V 40 14,76 € 99BA 40 L 8 V 40 17,34 € 99BA 46 L 8 V 40 17,34 € 99BA 60 J 9 V 40 17,34 € 99BA 60 L 9 V 40 17,34 € 99A 60 M 8 V 40 17,34 € 99BA 80 K 9 V 40 17,34 € 99BA 46 K 8 V 40 20,80 € 99BA 46 L 8 V 40 20,80 € 99A 24 P 5 V 40 20,72 € 99A 36 O 6 V 40 20,36 € 99BA 46 L 8 V 40 20,36 € 99A 46 M 8 V 40 20,36 € 99BA 60 K 9 V 40 20,36 € 99BA 60 L 9 V 40 20,36 € 99A 60 M 8 V 40 20,36 € 99BA 80 M 8 V 40 23,27 € 99BA 46 K 8 V 40 29,86 € 99BA 46 L 8 V 40 29,86 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

13


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

670757 420796 420797 420799 420805 420809 420843 420855 420939

Tvar

Rozmer [ mm ]

414 51 - 5296.00 414 51 - 5303.89 414 51 - 5353.80 414 51 - 5377.80 414 51 - 5393.00 414 51 - 5395.80 414 51 - 5913.80 414 51 - 5951.80 414 51 - 6346.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

300x32x32 300x32x32 300x32x76 300x32x76 300x32x76 300x32x76 300x40x76 300x40x76 300x50x127

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

421058 421080 421099 421100 421135 421142 421143 421145 421146 421168 421185 421188 421213 421356

414 61 - 1248.00 414 61 - 1578.00 414 61 - 1889.00 414 61 - 1890.00 414 61 - 2237.00 414 61 - 2245.00 414 61 - 2246.00 414 61 - 2253.00 414 61 - 2254.00 414 61 - 2635.09 414 61 - 2699.00 414 61 - 2708.00 414 61 - 2949.00 414 61 - 5975.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

414 66 - 2246.00 T1 414 66 - 2253.00 T1 414 66 - 2732.00 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

421555 421585 421590 421601 421724 421743 421824

415 Brúsený materiál

414 71 - 2248.00 414 71 - 2611.09 414 71 - 2628.09 414 71 - 2681.00 414 71 - 5290.09 414 71 - 5386.00 414 71 - 5913.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

nerez

nerez

(<67 HRC)

nerez

14

Špecifikácia

Cena / ks

99BA 46 L 10 V 40 99A 60 M 8 V 40 99A 22 P 5 V 40 99A 40 A 6 V 40 99BA 60 K 9 V 40 99A 60 M 8 V 40 99A 20 P 5 V 40 99A 46 M 8 V 40 99BA 60 K 9 V 40

29,86 € 29,86 € 29,22 € 29,22 € 29,22 € 29,22 € 36,47 € 34,47 € 39,75 €

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 K 9 V 40 12,77 € 98A 60 J 9 V 40 16,88 € 98A 60 J 9 V 40 19,83 € 98A 60 K 9 V 40 19,83 € 98A 40 K 9 V 40 23,49 € 98A 46 J 9 V 40 23,49 € 98A 46 K 9 V 40 23,49 € 98A 60 J 9 V 40 23,49 € 98A 60 K 9 V 40 23,49 € 98A 80 K 9 V 40 27,47 € 98A 46 K 9 V 40 28,61 € 98A 60 K 9 V 40 28,61 € 98A 46 J 9 V 40 34,60 € 98A 80 K 9 V 40 60,97 € tvrdokov,SiC

n DxTxH 250x25x76 250x25x76 250x32x76

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund tmavoružový, pojivo keramické 98RA 46 K 9 V 40 25,94 € 98RA 60 J 9 V 40 25,94 € 98RA 46 K 9 V 40 31,51 € tvrdokov,SiC

DxTxH 250x25x76 250x32x32 250x32x32 250x32x76 300x32x32 300x32x76 300x40x76

liatina

96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 46 M 8 V 40 13,68 € 40 O 6 V 40 18,39 € 60 N 7 V 40 18,39 € 24 Q 4 V 40 17,21 € 40 P 5 V 40 27,88 € 46 N 7 V 40 27,62 € 20 P 5 V 40 32,08 €

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 350 ≤ D < 500 mm (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

Použitie

422022 422038 422044

tvrdokov,SiC

n DxTxH 250x10x76 250x16x76 250x20x76 250x20x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x25x76 250x32x32 250x32x76 250x32x76 250x40x76 300x40x76

Brúsený materiál

421423 421424 421429

1. MARCA 2013

Pôvodné

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

415 31 - 3412.00 T1 415 31 - 5799.00 T1 415 31 - 5811.00 T1

DxTxH 350x63x127 400x50x127 400x50x127

tvrdokov,SiC

liatina

n n karbid kremíka 48C 24 P 4 V 40 48C 20 P 5 V 40 48C 24 N 7 V 40

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

, pojivo keramické 59,38 € 70,18 € 70,18 €


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné Brúsený materiál

(trieda 11)

Tvar (<55 HRC)

(<67 HRC)

415 36 - 2636.00 415 36 - 3238.00 415 36 - 3258.00 415 36 - 5850.00

T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

422300 422338 360521 422409 422411 422429 422439 422441 422448 422453 422465 422468 422472 422482 422484 422606 422611 422618 422657 422666 422668 422669 422670 422675 422678 422696 422702 436274 422727 422787

415 51 - 2235.00 415 51 - 2636.00 415 51 - 2934.00 415 51 - 2936.80 415 51 - 2945.00 415 51 - 3159.80 415 51 - 3211.80 415 51 - 3232.80 415 51 - 3248.01 415 51 - 3250.80 415 51 - 3412.80 415 51 - 3421.80 415 51 - 3430.80 415 51 - 3435.00 415 51 - 3436.80 415 51 - 5479.80 415 51 - 5500.00 415 51 - 5508.00 415 51 - 5759.80 415 51 - 5799.80 415 51 - 5811.80 415 51 - 5814.80 415 51 - 5820.80 415 51 - 5826.00 415 51 - 5829.80 415 51 - 5850.00 415 51 - 5899.80 415 51 - 6018.80 415 51 - 6033.00 415 51 - 6479.00

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

415 61 - 2642.00 415 61 - 2917.00 415 61 - 3238.00 415 61 - 3248.00 415 61 - 3426.00 415 61 - 3434.00 415 61 - 5525.00 415 61 - 5825.00 415 61 - 5836.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

423126 423229 423254

415 71 - 2930.00 T1 415 71 - 5803.00 T1 415 71 - 6018.00 T1

tvrdokov,SiC

nerez

n

tvrdokov,SiC

DxTxH 350x20x127 350x32x127 350x40x127 350x40x127 350x40x127 350x50x51 350x50x127 350x50x127 350x50x127 350x50x127 350x63x127 350x63x127 350x63x127 350x63x127 350x63x127 400x40x127 400x40x127 400x40x127 400x50x51 400x50x127 400x50x127 400x50x127 400x50x127 400x50x127 400x50x127 400x50x127 400x50x203 400x63x127 400x63x127 400x200x203

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

422901 422909 422926 422927 422934 422937 422983 748103 423008

nerez

Špecifikácia

n DxTxH 350x32x127 350x50x127 350x50x127 400x50x127

Použitie

422099 422136 422141 422217

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

nerez

tvrdokov,SiC

n DxTxH 350x32x127 350x40x127 350x50x127 350x50x127 350x63x127 350x63x127 400x40x127 400x50x127 400x50x127

(<67 HRC)

nerez

DxTxH 350x40x127 400x50x127 400x63x127

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

liatina

Cena / ks farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 60 K 9 V 40 62,80 € 49C 46 K 9 V 40 79,32 € 49C 80 K 9 V 40 79,32 € 49C 80 K 9 V 40 117,67 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 80 K 9 V 40 25,68 € 99BA 60 K 9 V 40 34,63 € 99BA 60 K 9 V 40 41,98 € 99A 60 M 8 V 40 41,98 € 99BA 80 K 9 V 40 41,98 € 99A 22 N 6 V 40 54,95 € 99A 22 N 6 V 40 51,36 € 99A 40 M 7 V 40 51,36 € 99BA 60 K 9 V 40 51,36 € 99A 60 M 8 V 40 51,36 € 99A 24 P 4 V 40 63,49 € 99A 40 M 6 V 40 63,49 € 99A 46 N 7 V 40 63,49 € 99BA 60 L 9 V 40 63,49 € 99A 60 M 8 V 40 63,49 € 99A 24 Q 3 V 40 66,70 € 99BA 46 K 9 V 40 66,70 € 99BA 60 J 9 V 40 66,70 € 99A 40 M 8 V 40 78,91 € 99A 20 P 5 V 40 78,71 € 99A 24 N 6 V 40 78,71 € 99A 24 Q 4 V 40 80,72 € 99A 40 M 7 V 40 79,08 € 99BA 46 K 9 V 40 79,24 € 99A 46 N 7 V 40 82,19 € 99BA 80 K 9 V 40 79,24 € 99A 40 O 6 V 40 79,24 € 99A 24 O 6 V 40 98,62 € 99BA 60 K 9 V 40 98,62 € 99BA 80 K 9 V 40 336,19 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 80 K 9 V 40 48,24 € 98A 40 J 9 V 40 58,77 € 98A 46 K 9 V 40 68,29 € 98A 60 K 9 V 40 68,29 € 98A 46 J 9 V 40 79,50 € 98A 60 K 9 V 40 79,50 € 98A 80 J 9 V 40 80,80 € 98A 46 J 9 V 40 102,13 € 98A 60 K 9 V 40 102,13 € tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 46 N 7 V 40 41,65 € 96A 22 O 6 V 40 68,39 € 96A 24 O 6 V 40 83,66 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

15


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

416 Brúsený materiál

Tvar

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Špecifikácia

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n 416 31 - 0756.00 T1 416 31 - 1155.00 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

416 51 - 0756.00 416 51 - 0953.00 416 51 - 1155.00 416 51 - 1162.00 416 51 - 1423.80 416 51 - 1510.00 416 51 - 2756.00 416 51 - 2979.00

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

416 61 - 1155.00 416 61 - 1512.00 416 61 - 1520.00 416 61 - 5265.00

T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

424409

424

416 71 - 0736.00 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

437451 437453

16

424 74 - 1263.00 T36 424 74 - 1530.00 T36

tvrdokov,SiC

liatina

n

nerez

(<67 HRC)

nerez

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo keramické 124,07 € 162,74 €

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 40 L 8 V 40 196,94 €

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 60 K 9 V 40 119,09 € 99BA 46 K 9 V 40 140,72 € 99BA 60 K 9 V 50 165,94 € 99BA 80 K 9 V 50 165,94 € 99A 60 M 8 V 40 248,80 € 99BA 60 K 9 V 40 342,52 € 99BA 60 L 9 V 40 225,76 € 99BA 60 K 9 V 40 245,35 €

tvrdokov,SiC

n DxTxH 500x80x203 500x200x305 500x200x305 750x63x305

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 60 K 9 V 40 248,08 € 98A 60 M 8 V 40 476,55 € 98A 80 K 9 V 40 476,55 € 98A 46 K 8 V 40 438,91 €

tvrdokov,SiC

DxTxH 500x50x203

BRÚSNE MATICAMI

Brúsený materiál

nerez

farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 60 K 9 V 40 48C 60 K 9 V 40

DxTxH 500x50x203 500x63x203 500x80x203 500x80x203 500x150x305 500x200x305 600x63x305 600x80x305

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

424197 424231 424234 424314

nerez

n DxTxH 500x63x203

416 36 - 0947.00 T1

Brúsený materiál

423587 423623 423665 423673 423724 423745 423825 423852

liatina

DxTxH 500x50x203 500x80x203

Použitie

423438

Cena / ks

BRÚSNE PLOCHÉ s priemerom 500 ≤ D < 1000 mm

Použitie

423358 423373

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 22 P 5 V 40 131,94 €

S UPÍNACÍMI (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

DxTxH umelý korund hnedý, pojivo umelá živica 125x63x55 SO 4 MATICAMI M8 96A 20 Q 5 B 40 14,90 € 150x73x56,5 SO 4 MATICAMI M8 96A 16 Q 4 B 50 25,13 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

432 Brúsený materiál

Tvar

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

432 61 - 2524.00 T1

BRÚSNE ELASTICKÉ (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

433 33 - 1538.00 T1 433 33 - 3025.00 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

433 38 - 1123.00 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

433 53 - 1220.00 T1

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 46 I/J 12 V 35 11,21 € 49C 24 J 12 V 35 32,01 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

n umelý korund biely, pojivo keramické 99A 60 K 12 V 40 9,87 € 99A 46 J 13 V 40 17,97 € 99A 60 J 12 V 40 17,97 € tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 46 J 13 V 40 19,40 €

nerez

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

n

n

n

karbid kremíka 48C 60 E 1 R 20 48C 60 E 1 R 20 tvrdokov,SiC

liatina

n

n

tvrdokov,SiC

n DxTxH 125x10x8

Brúsený materiál

433 73 - 1025.00 433 73 - 1527.00 433 73 - 1537.00 433 73 - 1540.00 433 73 - 1545.00 433 73 - 2035.00 433 73 - 3016.00 433 73 - 3043.00

nerez

n DxTxH 115x7x25

Brúsený materiál

425419 425433 425436 425437 425438 425451 425465 425468

nerez

n DxTxH 150x20x20 300x20x32

Brúsený materiál

425403

tvrdokov,SiC

liatina

PLOCHÉ

Použitie

425378

nerez

n

n DxTxH 250x25x76

Brúsený materiál

425369 425373

tvrdokov,SiC

DxTxH 200x20x51 250x25x76 250x25x76

432 51 - 2047.89 T1 432 51 - 2524.80 T1 432 51 - 2542.80 T1

Použitie

433

Cena / ks

n

Brúsený materiál

425267

nerez

n DxTxH 150x25x32 250x25x76

432 36 - 1565.09 T1 432 36 - 2515.00 T1

Brúsený materiál

425059 425075 425078

Špecifikácia

BRÚSNE PLOCHÉ PÓROVITÉ

Použitie

443946 424981

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

nerez

n DxTxH 100x10x20 150x10x20 150x20x20 150x20x20 150x20x20 200x20x32 300x16x32 300x32x32

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo gumové 13,96 € 54,73 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n karbid kremíka zelený, pojivo gumové 49C 240 E 1 R 20 5,82 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

n umelý korund biely, pojivo gumové 99A 80 E 1 R 20 6,13 € tvrdokov,SiC

liatina

n 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund hnedý, pojivo gumové 120 E 1 R 20 3,81 € 46 E 1 R 20 7,58 € 46 E 1 R 20 13,74 € 80 E 1 R 20 13,74 € 120 E 1 R 20 13,74 € 60 E 1 R 20 21,26 € 60 E 1 R 20 38,85 € 60 E 1 R 20 96,39 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

17


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

441

BRÚSNE

Brúsený materiál

(trieda 11)

451 Brúsený materiál

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n 451 34 - 1233.00 451 34 - 1509.00 451 34 - 1536.00 451 34 - 1552.00 451 34 - 2031.00

T41 T41 T41 T41 T41

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

451 74 - 1045.00 451 74 - 1067.00 451 74 - 1075.00 451 74 - 1233.00 451 74 - 1249.00 451 74 - 1255.00 451 74 - 1516.00 451 74 - 1530.00 451 74 - 1534.00 451 74 - 1544.00 451 74 - 1556.00 451 74 - 1561.00 451 74 - 1566.00 451 74 - 1583.00 451 74 - 2015.00 451 74 - 2026.00 451 74 - 2041.00 451 74 - 2045.00 451 74 - 2531.00

T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41 T41

nerez

n DxTxH 125x1x20 150x0,6x20 150x1x20 150x1,6x20 200x1,6x32

Použitie

18

Cena / ks

tvrdokov,SiC

n

liatina

farebné kovy

n karbid kremíka 48C 40 L 8 V 32 48C 46 J 9 V 32

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

, pojivo keramické 62,03 € 62,03 €

REZACIE A DRÁŽKOVACIE NEVYSTUŽENÉ

Brúsený materiál

425781 425784 425790 425804 425809 425811 425831 436310 425837 425839 425842 425843 425844 425854 425897 425900 425904 425905 425935

nerez

n DxT-W 350x100-40 350x100-40

441 31 - 3545.00 T2 441 31 - 3549.00 T2

Použitie

425657 425668 425670 425673 425682

Špecifikácia

PLOCHÉ PRSTENCOVÉ

Použitie

425491 425493

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

nerez

n DxTxH 100x1x20 100x1,3x20 100x1,6x20 125x1x20 125x1,3x20 125x1,6x20 150x0,8x20 150x1x20 150x1x20 150x1,3x20 150x1,6x20 150x1,6x20 150x2x20 150x3,2x20 200x1,6x32 200x1,6x32 200x2x32 200x2x32 250x2x32

tvrdokov,SiC

n

tvrdokov,SiC

liatina

n n karbid kremíka 48C 80 O 3 B 80 48C 100 N 3 B 40 48C 100 R 3 B 80 48C 46 O 3 B 80 48C 100 N 4 B 80 liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n , pojivo umelá živica 3,57 € 3,51 € 3,64 € 3,64 € 3,90 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund hnedý, pojivo umelá živica 96A 80 O 3 B 80 2,94 € 96A 60 O 3 B 80 2,94 € 96A 46 O 3 B 80 2,94 € 96A 80 O 3 B 80 3,48 € 96A 60 O 3 B 80 3,48 € 96A 46 O 3 B 80 3,48 € 96A 80 O 3 B 80 3,73 € 96A 80 N 4 B 80 3,73 € 96A 100 O 3 B 80 3,73 € 96A 60 O 3 B 80 3,73 € 96A 46 O 3 B 80 3,73 € 96A 100 O 3 B 80 3,73 € 96A 40 O 3 B 80 3,89 € 96A 60 O 3 B 80 4,18 € 96A 46 O 3 B 80 4,16 € 96A 80 O 3 B 80 4,16 € 96A 40 O 3 B 80 4,16 € 96A 80 N 3 B 80 4,16 € 96A 40 O 3 B 80 4,65 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

472 Brúsený materiál

Tvar

(trieda 11)

(<55 HRC)

472 34 - 7546.00 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

427386 436343 436349 436352 436361 426856 426869 746223 426877 426894 426934 744578 426948 558586 426949 744576 426976

476

472 74 - 0817.03 472 74 - 1057.03 472 74 - 1065.03 472 74 - 1115.03 472 74 - 1155.03 472 74 - 1215.03 472 74 - 1532.03 472 74 - 1545.03 472 74 - 1625.03 472 74 - 2455.03 472 74 - 4080.00 472 74 - 4082.00 472 74 - 5025.00 472 74 - 5112.00 472 74 - 5056.00 472 74 - 7545.00 472 74 - 7547.00

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

482 Brúsený materiál

Cena / ks

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

n DxTxH 750x80x305 (<67 HRC)

nerez

farebné kovy

n karbid kremíka 48C 12 P 4 B 63 tvrdokov,SiC

liatina

DxTxH 80x20x20 100x20x20 100x20x20 100x25x20 100x32x20 125x20x20 150x20x20 150x20x20 150x25x20 250x20x32 400x50x150 400x50x150 500x50x150 500x50x203 500x63x203 750x80x305 750x80x305

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

, pojivo umelá živica 276,71 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo umelá živica 96A 24 P 4 B 63 3,57 € 96A 20 Q 2 B 63 4,38 € 96A 24 P 4 B 63 4,38 € 96A 24 P 4 B 63 4,77 € 96A 24 P 4 B 63 5,54 € 96A 20 Q 2 B 63 4,51 € 96A 20 Q 2 B 63 5,68 € 96A 24 P 4 B 63 5,68 € 96A 20 Q 2 B 63 6,54 € 96A 22 Q 2 B 63 13,04 € 96A 12 Q 2 B 63 56,82 € 96A 20 O 4 B 63 56,82 € 96A 20 O 4 B 63 80,16 € 96A 12 O 4 B 63 66,67 € 96A 12 O 4 B 63 93,03 € 96A 12 O 4 B 63 265,34 € 96A 12 Q 2 B 63 265,34 €

BRÚSNE RÝCHLOBEŽNÉ VYSTUŽENÉ SKLOTEXTILOM pre pracovnú obvodovú do 80 m.s–1

Brúsený materiál

442502

Špecifikácia

BRÚSNE RÝCHLOBEŽNÉ pre pracovnú obvodovú do 63 m.s–1

Použitie

744581

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

476 99 - 1224.03 T1

(<67 HRC)

(<55 HRC)

tvrdokov,SiC

DxTxH 125x20x22,2

PODÁVACIE (trieda 11)

nerez

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund polokrehký, pojivo umelá živica 97PA 22 P 3 BF 80 8,30 €

PLOCHÉ (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

427529

482 73 - 3552.00 T1

DxTxH 350x200x203

umelý korund hnedý, pojivo gumové 96A 120 R 1 R 25 259,95 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

19


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

484 Brúsený materiál

Tvar

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

Špecifikácia

Cena / ks

PODÁVACIE S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

443276 440178 436386 436390 427583

511

484 73 - 2035.00 484 73 - 2515.00 484 73 - 3015.00 484 73 - 3035.00 484 73 - 3065.00

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(trieda 11)

Použitie

n

513

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 60 K 9 V 40 6,76 € 99BA 60 K 9 V 40 10,26 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 60 N 7 V 40 5,34 €

do 50 m.s –1

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

DxTxH-PxF 125x25x32 - 70x10

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund hnedý, pojivo umelá živica 96A 22 Q 4 B 50 7,01 €

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM SKOSENÝM VYBRANÍM (trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

517 51 - 2568.00 517 51 - 3546.00 517 51 - 3583.00 517 51 - 4058.00 517 51 - 4059.00

(<67 HRC)

T23 T23 T23 T23 T23

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

517 61 - 3545.00 T23

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

n n D x T/N x H - P x F 250x40/4,4x76 - 125x10,6 350x40/5,2x127- 200x9,8 350x63/5,2x127 - 200x14,8 400x50/7,0x127- 200x13,0 400x50/7,0x127 - 200x13,0

Brúsený materiál

20

liatina

tvrdokov,SiC

DxTxH-PxF 90x20x32 - 60x10

513 74 - 1235.00 T5

Brúsený materiál

428386

nerez

pre pracovnú obvodovú n

428319 428331 428341 428350 428351

tvrdokov,SiC

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM

Použitie

517

nerez

n DxTxH-PxF 100x25x20 - 50x10 150x32x32 - 85x16

511 71 - 0913.09 T5

Brúsený materiál

428293

(<67 HRC)

511 51 - 1007.09 T5 511 51 - 1553.09 T5

Brúsený materiál

428122

umelý korund hnedý, pojivo gumové 96A 120 R 1 R 25 68,38 € 96A 120 R 1 R 25 95,17 € 96A 120 R 1 R 25 134,77 € 96A 120 R 1 R 25 181,56 € 96A 120 R 1 R 25 231,45 €

BRÚSNE S JEDNOSTRANNÝM VYBRANÍM

Brúsený materiál

427780 427817

D x T x H - P x F/G 200x80x76 - 120x10 250x100x127 - 190x12 300x100x127 - 190x12 300x150x127 - 190x38 300x200x127 - 190x62/38

T7 T7 T7 T7 T7

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 60 K 9 V 40 24,33 € 99BA 60 L 9 V 40 48,59 € 99BA 60 K 9 V 40 66,41 € 99BA 60 K 9 V 40 75,59 € 99BA 60 L 9 V 40 75,59 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n D x T/N x H - P x F umelý korund svetloružový, pojivo keramické 350x40/5,2x127 - 200x9,8 98A 60 K 9 V 40 58,84 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

524

Tvar

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

524 61 - 2015.00 524 61 - 2532.00 524 61 - 2535.00 524 61 - 2568.00

T9 T9 T9 T9

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

525 61 - 2525.00 T902

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 70 K 9 V 40 14,58 € 98A 60 J 9 V 40 20,96 € 98A 70 K 9 V 40 20,96 € 98A 60 J 9 V 40 24,92 €

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n D/P1 x T/E x P/H umelý korund svetloružový, pojivo keramické 250/210x6/3x240/76 98A 70 K 9 V 40 16,37 €

BRÚSNE JEDNOSTRANNE SKOSENÉ PRE BRÚSENIE PÍL PROFIL C

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436849 436850 436851 437023 436853 436854 437024 583976 437027 437028 748093 748094 436855 436865 436866 437034 437037 437038 436867 437042 436868 436870 437044 436871 437050

Cena / ks

V ŠÍRKE T ≤ 6 mm KALIBRE

BRÚSNE NA

539

nerez

n DxTxH-WxE 200x20x32 - 7x10 250x20x76 - 7x10 250x20x76 - 7x10 250x25x76 - 7x10

525 436394

Špecifikácia

BRÚSNE S OBOJSTRANNÝM VYBRANÍM

Brúsený materiál

428674 428688 428692 428694

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n DxTxH umelý korund biely, pojivo keramické 539 51 - 1537.09 T1 150x4x20 99BA 100 L 9 V 40 4,66 € 539 51 - 1540.09 T1 150x4x20 99BA 120 L 9 V 40 4,66 € 539 51 - 1542.09 T1 150x4x20 99BA 150 L 9 V 40 4,66 € 539 51 - 1572.90 T1 150x8/3x20 DVOJVRSTVOVÉ 99A/98A 60/80 L/N 8 V 40 9,39 € 539 51 - 1578.09 T1 150x8x20 99BA 60 K 9 V 40 5,58 € 539 51 - 1590.09 T1 150x10x20 99BA 100 L 8 V 40 5,63 € 539 51 - 1594.90 T1 150x10/3x20 DVOJVRSTVOVÉ 99A/98A 60/80 L/N 8 V 40 10,08 € 539 51 - 1647.00 T1 150x6x20 99BA 60 K 9 V 40 5,33 € 539 51 - 1769.90 T1 175x8/3x20 DVOJVRSTVOVÉ 99A/98A 60/80 L/N 9 V 40 10,80 € 539 51 - 1778.90 T1 175x10/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99BA/98A 60/80 L/N 8 V 40 11,15 € 539 51 - 1823.00 T1 178x8x20 99BA 60 K 9 V 40 7,43 € 539 51 - 1825.00 T1 178x10x20 99BA 60 K 9 V 40 7,43 € 539 51 - 2023.09 T1 200x8x32 99BA 80 L 9 V 40 8,14 € 539 51 - 2039.09 T1 200x10x32 99BA 60 L 8 V 40 8,14 € 539 51 - 2039.25 T1 200x10x32 BAKELIT.NÁTER 99BA 60 L 8 V 40 14,40 € 539 51 - 2039.90 T1 200x10/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99BA/98A 60/80 L/M 8 V 40 13,57 € 539 51 - 2059.90 T1 200x8/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99A/98A 60/80 L/N 8 V 40 12,53 € 539 51 - 2085.90 T1 200x13/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99BA/98A 60/80 L/N 8 V 40 14,68 € 539 51 - 2519.09 T1 250x8x32 99BA 60 L 8 V 40 10,37 € 539 51 - 2519.90 T1 250x8/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99BA/98A 60/80 L/N 8 V 40 16,36 € 539 51 - 2545.09 T1 250x10x32 99BA 60 L 8 V 40 10,46 € 539 51 - 2545.25 T1 250x10x32 BAKELIT.NÁTER 99BA 60 L 8 V 40 19,17 € 539 51 - 2545.90 T1 250x10/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99A/98A 60/80 L/N 8 V 40 16,19 € 539 51 - 2560.09 T1 250x12x32 99BA 60 L 8 V C40 12,80 € 539 51 - 2568.90 T1 250x13/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99BA/98A 60/80 L/N 7 V 40 18,30 € n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk 21 Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

437053

Tvar

539 51 - 2623.90 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

539 66 - 1995.39 T1 539 66 - 2039.30 T1 539 66 - 2545.39 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436875 436886 436887 436890 436891 436893 436902 436912 436914 436940 436943 436945 436949 436950 436953 436955 437056 436960

539 71 - 1556.09 539 71 - 1582.09 539 71 - 1588.09 539 71 - 1714.09 539 71 - 1755.09 539 71 - 1767.09 539 71 - 1777.09 539 71 - 1980.09 539 71 - 2015.09 539 71 - 2039.09 539 71 - 2059.09 539 71 - 2116.09 539 71 - 2123.09 539 71 - 2519.09 539 71 - 2545.09 539 71 - 2554.09 539 71 - 2560.90 539 71 - 3034.09

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

436967 436969 436970 436972

541

539 74 - 1516.09 539 74 - 1717.09 539 74 - 2540.00 539 74 - 3035.00

T1 T1 T1 T1

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

22

Cena / ks

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

17,76 € zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n D x T x H umelý korund tmavoružový a hnedý, pojivo keramické 250x8x32 5RTNA 60 M 8 V 40 9,23 € 200x10x32 5RTNA 60 L 9 V 40 12,14 € 250x10x32 5RTNA 60 L 8 V 40 14,09 €

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

DxTxH 150x5x20 150x8x20 150x10x20 175x5x20 175x8x20 175x10x20 175x10x20 200x10x32 200x5x32 200x10x32 200x8x32 200x10x32 200x8x32 250x8x32 250x10x32 250x10x32 200x12/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 300x10x32 (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

DxTxH 150x3x20 175x5x20 250x10x32 300x10x127

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 80 M 8 V 40 5,33 € 96A 80 L 8 V 40 5,63 € 96A 60 M 8 V 40 5,63 € 96A 80 L 8 V 40 5,59 € 96A 80 M 8 V 40 6,43 € 96A 60 M 8 V 40 6,49 € 96A 60 L 8 V 40 6,49 € 96A 60 M 8 V 40 7,58 € 96A 80 L 8 V 40 7,15 € 96A 60 L 8 V 40 7,58 € 96A 60 L 9 V 40 7,34 € 96A 80 L 9 V 40 8,34 € 96A 60 M 8 V 40 7,34 € 96A 60 L 8 V 40 9,81 € 96A 60 L 8 V 40 9,81 € 96A 60 M 8 V 40 9,81 € 96A/99BA 60/80 L/M 8 V 40 9,90 € 96A 60 L 9 V 40 16,35 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund hnedý, pojivo umelá živica 96A 80 O 4 B 40 3,67 € 96A 80 O 4 B 40 4,62 € 96A 46 L 6 B 40 7,91 € 96A 46 L 6 B 40 9,61 €

BRÚSNE

Brúsený materiál

428730 428740 428753 428755

Špecifikácia

250x12/3x32 DVOJVRSTVOVÉ 99BA/98A 60/80 L/M 8 V 40

Brúsený materiál

436873 521858 436874

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

541 51 - 1234.09 541 51 - 1547.09 541 51 - 1743.09 541 51 - 2016.09

T3 T3 T3 T3

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n D/J x T/U x H 125/68x7/2x32 150/82x8/2x32 175/96x10/3x32 200/98x12/3x32

liatina

99BA 99BA 99BA 99BA

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 60 K 9 V 40 4,64 € 60 K 9 V 40 5,76 € 60 K 9 V 40 7,05 € 60 J 9 V 40 9,88 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

BRÚSNE

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

PROFIL F (<67 HRC)

555 51 - 2052.09 T1 555 51 - 2534.09 T1 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

Brúsený materiál

555 61 - 1012.00 T1

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

571 31 - 1077.09 T6 (trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

428969

571 36 - 1624.09 T6

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

429005 429032 429043 429087 429188 429205 429212 429239

571 51 - 0815.09 571 51 - 1065.09 571 51 - 1103.09 571 51 - 1264.09 571 51 - 1612.09 571 51 - 1734.00 571 51 - 1760.00 571 51 - 2062.00

T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

571 61 - 1065.09 571 61 - 1066.09 571 61 - 1077.09 571 61 - 1293.09 571 61 - 1301.09 571 61 - 1315.09 571 61 - 1603.09 571 61 - 1612.09 571 61 - 1634.09 571 61 - 2065.00 571 61 - 3059.00 571 61 - 3573.00

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n DxTxH umelý korund svetloružový, pojivo keramické 100x4,5x10 R=2,25 PROFIL F 98A 60 K 9 V 40 4,95 €

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n n DxTxH-WxE 100x50x20 - 8x10 (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

do 32 m.s–1 liatina

farebné kovy

n karbid kremíka 48C 80 K 9 V 32 liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo keramické 8,45 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n DxTxH-WxE karbid kremíka zelený, pojivo keramické 150x80x32 - 12,5x15 49C 80 K 9 V 32 20,07 € (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

Brúsený materiál

429344 429345 429347 429362 429363 429367 429389 429386 429397 429413 429428 429432

tvrdokov,SiC

BRÚSNE HRNCOVITÉ pre pracovnú obvodovú

Použitie

428897

nerez

n DxTxH umelý korund biely, pojivo keramické 200x25x32 R=5 PROFIL F1 99BA 60 L 9 V 40 25,60 € 250x10x32 R=5 PROFIL F 99BA 60 L 9 V 40 12,89 €

Použitie

571

Cena / ks

ZAOBLENÉ

Brúsený materiál

494076

Špecifikácia

PROFIL F1

555 436405 436406

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6

DxTxH-WxE 80x40x20 - 6x8 100x50x20 - 7,5x10 100x50x32 - 12x18 125x63x20 - 8x13 150x80x32 - 10x15 175x70x76 - 17,5x14 175x100x100 -15x15 200x80x150 - 15x12 (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA liatina

umelý korund biely, pojivo keramické 60 K 9 V 32 5,49 € 60 K 9 V 32 8,28 € 40 J 9 V 32 8,98 € 60 K 9 V 32 9,90 € 46 K 9 V 32 14,40 € 40 J 9 V 32 20,14 € 46 K 9 V 32 24,15 € 40 J 9 V 32 22,56 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n D x T x H - W x E umelý korund svetloružový, pojivo keramické 100x50x20 - 8x10 98A 60 K 9 V 32 8,84 € 100x50x20 - 8x10 98A 60 L 9 V 32 8,84 € 100x50x20 - 8x10 98A 80 K 9 V 32 8,84 € 125x63x32 -15x12 98A 120 L 9 V 32 13,16 € 125x63x32 - 8x12 98A 40 J 9 V 32 13,16 € 125x63x32 - 8x12 98A 60 K 9 V 32 13,16 € 150x80x32 - 12,5x15 98A 40 J 9 V 32 16,34 € 150x80x32 - 12,5x15 98A 46 K 9 V 32 16,34 € 150x80x51 - 12,5x15 98A 60 K 9 V 32 16,34 € 200x80x150 - 15x12 98A 46 K 9 V 32 23,03 € 300x100x225 -20x15 98A 36 M 7 V 32 56,14 € 350x100x275 -25x15 98A 40 L 8 V 32 73,52 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

23


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

429435 429436 429443

572 Brúsený materiál

Tvar

571 61 - 4015.00 T6 571 61 - 4028.00 T6 571 61 - 4046.00 T6

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

572 31 - 1531.09 T6 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

574 Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

574 36 - 0668.00 574 36 - 1541.00 574 36 - 1731.00 574 36 - 2033.00 574 36 - 2035.00 574 36 - 2039.00

T6 T6 T6 T6 T6 T6

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

427748 427750 427774 427785 427806 427827 427830 427835 427836 427846 427863

24

nerez

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

113,85 € 113,85 € 113,85 €

574 51 - 0669.00 574 51 - 0671.00 574 51 - 0869.00 574 51 - 1114.00 574 51 - 1356.00 574 51 - 1725.00 574 51 - 1732.00 574 51 - 2034.00 574 51 - 2037.00 574 51 - 2080.00 574 51 - 2436.09

T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6 T6

liatina

farebné kovy

liatina

n

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo keramické 21,98 €

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 46 M 11 V 32 18,89 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n DxTxH-WxE umelý korund biely, pojivo keramické 150x80x32 - 12,5x16 99A 46 J 12 V 32 25,93 €

BRÚSNE HRNCOVITÉ pre pracovnú obvodovú

Použitie

427682 427695 427702 427707 427708 427710

tvrdokov,SiC

n n DxTxH-WxE 100x50x20 - 8x10

572 36 - 1015.09 T6

572 51 - 1522.89 T6

nerez

n n n DxTxH-WxE karbid kremíka 150x80x32 - 12,5x16 48C 60 L 12 V 32

Brúsený materiál

429542

Cena / ks

BRÚSNE HRNCOVITÉ PÓROVITÉ

Použitie

429517

Špecifikácia

400x100x310 -25x20 98A 24 O 6 V 32 400x100x310 -25x20 98A 40 K 9 V 32 400x100x325 -25x15 98A 40 K 9 V 32

Použitie

429513

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n n DxTxH-WxE 63x50x20 - 14,5x20 150x32x20 - 35x12 175x32x32 - 42x12 200x32x32 - 45x12 200x32x32 - 45x12 200x32x32 - 45x12 (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n DxTxH-WxE 63x50x20 - 15,5x20 63x50x20 - 15,5x20 80x50x32 - 15x20 100x50x32 - 20x20 125x63x51 - 22,5x13 175x32x32 - 42,5x12 175x32x32 - 42,5x12 200x32x32 - 45x12 200x32x32 - 45x12 200x40x51 - 45x15 250x40x32 - 50x15

do 40 m.s–1 liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 40 K 9 V 40 7,71 € 49C 80 K 9 V 40 14,24 € 49C 80 K 9 V 40 17,00 € 49C 40 L 8 V 40 19,57 € 49C 60 K 9 V 40 19,57 € 49C 80 K 9 V 40 19,57 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 46 K 9 V 40 7,37 € 60 K 9 V 40 7,37 € 60 J 9 V 40 8,41 € 60 K 9 V 40 8,98 € 60 K 9 V 40 14,48 € 60 K 9 V 40 12,40 € 80 L 9 V 40 12,40 € 46 M 8 V 40 14,62 € 60 M 8 V 40 14,62 € 60 K 9 V 40 16,04 € 23,26 € 60 L 9 V 40

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

575

BRÚSNE

Brúsený materiál

(trieda 11)

Brúsený materiál

(<55 HRC)

(<67 HRC)

(<55 HRC)

575 36 - 1015.09 T11 575 36 - 1269.09 T11 575 36 - 1557.09 T11

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

429731 429734 429737 429757 429759 429793 429797 429847 429869

575 51 - 0708.09 575 51 - 0715.09 575 51 - 0720.09 575 51 - 1017.09 575 51 - 1020.09 575 51 - 1212.09 575 51 - 1222.09 575 51 - 1554.09 575 51 - 1775.09

T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11 T11

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

429888 429892 429893 429909 429910 429911

575 61 - 1015.09 575 61 - 1021.09 575 61 - 1025.09 575 61 - 1256.09 575 61 - 1260.09 575 61 - 1263.09

T11 T11 T11 T11 T11 T11

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

429936 429937

576

575 74 - 1277.03 T11 575 74 - 1538.03 T11

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n n n D/J x T x H - W x E x K karbid kremíka zelený, pojivo keramické 100/71x40x20 - 8x10x56 49C 46 K 9 V 32 9,37 € 125/92x45x32 - 7,5x12x80 49C 80 K 9 V 32 13,30 € 150/114x50x32 -10x12x100 49C 80 K 9 V 32 14,75 €

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n D/J x T x H - W x E x K umelý korund biely, pojivo keramické 80/56x32x20 - 6x10x47 99BA 46 J 9 V 32 5,03 € 80/56x32x20 - 6x10x47 99BA 60 K 9 V 32 5,03 € 80/56x32x20 - 6x10x47 99BA 80 K 9 V 32 5,03 € 100/75x35x20 - 7,5x10x65 99BA 60 J 9 V 32 7,30 € 100/71x40x20 - 8x10x56 99BA 60 K 9 V 32 7,57 € 125/92x45x20 - 7,5x12x80 99BA 40 J 9 V 32 9,80 € 125/92x45x20 - 7,5x12x80 99BA 60 K 9 V 32 9,80 € 150/114x50x32 - 10x12x100 99BA 60 K 9 V 32 11,74 € 175/134x55x32 - 16x15x105 99BA 40 K 9 V 32 19,33 € (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n D/J x T x H - W x E x K umelý korund svetloružový, pojivo keramické 100/71x40x20 - 8x10x56 98A 46 K 9 V 32 8,94 € 100/71x40x20 - 8x10x56 98A 60 L 9 V 32 8,94 € 100/71x40x20 - 8x10x56 98A 80 K 9 V 32 8,94 € 125/92x45x32 - 7,5x12x80 98A 40 J 9 V 32 11,55 € 125/92x45x32 - 7,5x12x80 98A 46 K 9 V 32 11,55 € 125/92x45x32 - 7,5x12x80 98A 60 K 9 V 32 11,55 € (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

D/J x T x H - W x E x K umelý korund hnedý, pojivo umelá živica 125/100x50x22,2-25x20x54 96A 20 Q 2 B11 50 13,37 € 150/110x50x22,2-20x12x70 96A 20 Q 2 B11 50 18,54 €

BRÚSNE MISKOVITÉ PÓROVITÉ

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

429950

(<67 HRC)

n

Použitie

429702 429708 429715

Cena / ks

n n D/J x T x H - W x E x K karbid kremíka , pojivo umelá živica 110/90x55x22,2 - 20x10x47 48C 36 Q 5 B 11 50 13,50 € 110/90x55x22,2 - 20x10x47 48C 16 P 2 B 11 50 13,50 € 125/100x50x22,2-25x20x54 48C 24 Q 3 B 11 50 12,88 €

575 34 - 1119.03 T11 575 34 - 1120.03 T11 575 34 - 1280.03 T11 (trieda 11)

Špecifikácia

MISKOVITÉ

Použitie

429690 429691 429692

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

576 51 - 1225.89

T11

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n n n D/J x T x H - W x E x K umelý korund biely, pojivo keramické 125/92x45x20 - 7,5x12x80 99A 46 M 12 V 32 18,11 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

25


CENNÍK

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

581 Brúsený materiál

Tvar

BRÚSNE (trieda 11)

(<55 HRC)

581 31 - 1533.09

(<67 HRC)

T12

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

612 Brúsený materiál

nerez

tvrdokov,SiC

Brúsený materiál

581 51 - 0715.00 581 51 - 1015.09 581 51 - 1020.09 581 51 - 1022.09 581 51 - 1219.09 581 51 - 1222.09 581 51 - 1229.09 581 51 - 1526.09 581 51 - 1527.09 581 51 - 1528.09 581 51 - 1533.09 581 51 - 1538.09 581 51 - 1716.09 581 51 - 1722.09 581 51 - 2021.09

(<67 HRC)

nerez

T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12 T12

tvrdokov,SiC

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

612 31 - 0861.00 T3101 (trieda 11)

(<55 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

plast,sklolaminát

, pojivo keramické

48C 80 K 9 V 32

7,79 €

farebné kovy

nerez

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

tvrdokov,SiC

612 51 - 0829.00 612 51 - 0831.00 612 51 - 0835.00 612 51 - 0837.00 612 51 - 0843.00 612 51 - 0853.00 612 51 - 0861.00 612 51 - 0862.00 612 51 - 0863.00

T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101

nerez

n BxCxL 80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

liatina

tvrdokov,SiC

liatina

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

, pojivo keramické 4,78 € farebné kovy

n n karbid kremíka 48C 24 P 1 MG 48C 60 P 1 MG 48C 180 P 1 MG

BxCxL 50x25x100 50x25x100 50x25x100

(<67 HRC)

liatina

n n karbid kremíka 48C 40 J 9 V

BxCxL 80x25x150

(<67 HRC)

612 32 - 0540.00 T3101 612 32 - 0545.00 T3101 612 32 - 0555.00 T3101

Použitie

26

zliatiny titánu

BRÚSNE SEGMENTY

Brúsený materiál

430140 430141 430144 430145 430146 430150 430152 430153 430154

farebné kovy

n n D/J x T/U x H - W x E x K umelý korund biely, pojivo keramické 75/28x8/2x13 - 4x6x28 99BA 60 K 9 V 32 6,60 € 100/35x12/3x20 - 5x8x35 99BA 60 K 9 V 32 6,60 € 100/35x12/3x20 - 5x8x35 99BA 80 J 9 V 32 6,60 € 100/35x12/3x20 - 5x8x35 99BA 80 K 9 V 32 6,60 € 125/50x13/3x32 - 6x8x50 99BA 80 J 9 V 32 7,92 € 125/40x14/3x20 - 6x9x40 99BA 60 K 9 V 32 8,08 € 125/40x14/3x20 - 6x9x40 99BA 80 K 9 V 32 8,08 € 150/50x15/3x20 - 8x10x50 99BA 46 L 9 V 32 8,67 € 150/50x15/3x20 - 8x10x50 99BA 60 K 9 V 32 8,67 € 150/50x15/3x20 - 8x10x50 99BA 60 L 9 V 32 8,67 € 150/50x15/3x20 - 8x10x50 99BA 80 K 9 V 32 8,67 € 150/50x15/3x20 - 8x10x50 99BA 60 J 9 V 32 8,67 € 175/60x18/3x32 - 10x11x60 99BA 46 L 8 V 32 11,13 € 175/60x18/3x32 - 10x11x60 99BA 60 K 9 V 32 11,13 € 200/70x19/3x32 - 10x12x70 99BA 60 K 9 V 32 13,69 €

Použitie

465921 465922 465924

liatina

150/50x15/3x20 - 8x10x50

Použitie

430131

Cena / ks

n n n D/J x T/U x H - W x E x K karbid kremíka

Brúsený materiál

429986 429998 430001 436410 430008 430011 430014 430026 430028 430029 430030 430034 430054 430056 430068

Špecifikácia

TANIEROVÉ

Použitie

429972

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

, pojivo magnezitové 3,51 € 3,51 € 3,51 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA 99BA

umelý korund biely, pojivo keramické 24 G 10 V 4,57 € 36 G 10 V 4,57 € 24 J 9 V 4,57 € 24 K 9 V 4,57 € 36 J 9 V 4,57 € 40 G 10 V 4,57 € 40 J 9 V 4,57 € 40 J 12 V 5,59 € 40 K 9 V 4,57 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

430155 430158 430162 430163 430166 430168 413126 430170 430171 430173 430175

Tvar

Rozmer [ mm ]

612 51 - 0864.80 612 51 - 0872.00 612 51 - 0876.00 612 51 - 0880.00 612 51 - 0948.00 612 51 - 0952.00 612 51 - 0954.00 612 51 - 0962.00 612 51 - 0964.00 612 51 - 0976.00 612 51 - 0978.00

T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101 T3101

80x25x150 80x25x150 80x25x150 80x25x150 90x35x150 90x35x150 90x35x150 90x35x150 90x35x150 90x35x150 90x35x150

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

430183 430187

613

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

613 51 - 1010.00 613 51 - 1012.00 613 51 - 1014.00 613 51 - 1016.00 613 51 - 1035.00

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 24 J 9 V 6,11 € 98A 24 J 9 V 7,40 €

nerez

tvrdokov,SiC

nerez

tvrdokov,SiC

n B/A x C x L 100/85x35x150

(<67 HRC)

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

99BA 99BA 99BA 99BA 99BA liatina

umelý korund biely, pojivo keramické 24 G 10 V 7,10 € 24 I 10 V 7,10 € 24 K 10 V 7,10 € 40 J 9 V 7,10 € 36 I 10 V 8,17 € farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 24 L 11 V 9,58 €

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

637 51 - 0845.00 T31S 637 51 - 0859.00 T31S

BxCxL 85x56x63 85x56x63

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 40 G 10 V 4,75 € 99BA 36 J 10 V 4,75 €

BRÚSNE SEGMENTY PRSTENCOVÉ

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n

638 51 - 1240.00 T5420

DxTxH 125x63x63

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

436548 436551

liatina

5,59 € 4,57 € 4,57 € 4,57 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,39 €

BRÚSNE SEGMENTY ZAOBLENÉ

Použitie

436545

tvrdokov,SiC

B/A x C x L 100/85x35x150 100/85x35x150 100/85x35x150 100/85x35x150 100/85x35x200

(<67 HRC)

613 61 - 1025.00 T3109

Brúsený materiál

638

99A 40 K 12 V 99BA 46 K 9 V 99BA 46 M 8 V 99BA 60 K 9 V 99BA 24 H 10 V 99BA 24 J 9 V 99BA 24 K 9 V 99BA 36 J 9 V 99BA 36 K 9 V 99BA 40 J 9 V 99BA 40 K 9 V

n BxCxL 80x25x150 90x35x150

(<67 HRC)

T3109 T3109 T3109 T3109 T3109

(trieda 11)

436422 436541

Cena / ks

n

Brúsený materiál

637

nerez

Špecifikácia

BRÚSNE SEGMENTY LICHOBEŽNÍKOVÉ

Použitie

430265

(<67 HRC)

612 61 - 0813.00 T3101 612 61 - 0952.00 T3101

Brúsený materiál

430229 430232 430234 430235 430241

1. MARCA 2013

Pôvodné

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

638 61 - 1230.00 T5420 638 61 - 1232.00 T5420

nerez

n DxTxH 125x63x63 125x63x63

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 36 H 12 V 11,21 € tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund svetloružový, pojivo keramické 98A 24 I 10 V 11,21 € 98A 24 K 11 V 14,51 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

27


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

641

Tvar

BRÚSNE A (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

641 31 - 0589.94 T90K (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

641 36 - 0245.94 T90K 641 36 - 0537.94 T90K 641 36 - 0577.94 T90K

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

437111 437114

645 Brúsený materiál

(trieda 11)

648

(<55 HRC)

(trieda 11)

(<55 HRC)

n

n

tvrdokov,SiC

n

(<67 HRC)

tvrdokov,SiC

liatina

, pojivo keramické 5,01 €

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 150/320 O 6 V 5,13 € 99A 150/320 O 6 V 6,46 €

nerez

tvrdokov,SiC

n BxCxL 50x25x200

(<67 HRC)

648 31 - 2315.92 T90W

liatina

n n karbid kremíka 48C 40 K 9 V

nerez

tvrdokov,SiC

BxCxL 35x13x230 C.190A

BRÚSNE A ŠTVORCOVÉ

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n , pojivo keramické 3,57 €

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

661 36 - 1051.00 661 36 - 1058.00 661 36 - 1335.00 661 36 - 1347.00 661 36 - 2035.00

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

48C 100 N 7 V

plast,sklolaminát

0,96 €

PILNÍKY

Použitie

28

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 120/400 M 8 V 2,85 € 49C 150/320 N 7 V 4,86 € 49C 150/320 N 7 V 6,48 €

BxCxL 50x25x150 50x25x200

Brúsený materiál

430428 430431 430448 430451 430457

zliatiny titánu

BRÚSKY NA KOSU

Použitie

661

farebné kovy

karbid kremíka 48C 150/240 N 7 V

n BxCxL 25x15x150 50x25x150 50x25x200 nerez

liatina

KAMENE

645 31 - 0555.00 T90AS

Brúsený materiál

523426

Cena / ks

n

BRÚSNE A

Použitie

430326

tvrdokov,SiC

nerez

(<67 HRC)

641 51 - 0538.94 T90K 641 51 - 0578.94 T90K

nerez

n BxCxL 50x25x200

Brúsený materiál

437100 437105 386844

Špecifikácia

KAMENE DVOJZRNNÉ

Brúsený materiál

436555

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

T9011 T9011 T9011 T9011 T9011

nerez

n BxL 10x100 10x100 13x150 13x150 20x200

tvrdokov,SiC

n

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 220 N 7 V 1,59 € 49C 320 N 7 V 1,59 € 49C 120 N 7 V 2,41 € 49C 320 N 7 V 2,41 € 49C 80 N 7 V 4,85 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

430459 430461

Tvar

661 36 - 2041.00 T9011 661 36 - 2047.00 T9011

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

430469 430473 430499

662

(<67 HRC)

661 51 - 0617.80 T9011 661 51 - 1052.80 T9011 661 51 - 2048.80 T9011

Použitie

n

n

n

662 36 - 1341.00 662 36 - 2016.00 662 36 - 2040.00 662 36 - 2055.00 662 36 - 2524.00

T9010 T9010 T9010 T9010 T9010

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

nerez

tvrdokov,SiC

n

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n T9020 T9020 T9020 T9020 T9020 T9020 T9020

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

668 51 - 0616.80 668 51 - 1016.80 668 51 - 1326.80 668 51 - 1332.80 668 51 - 2012.80 668 51 - 2018.80

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n BxL 6x100 10x100 10x100 13x150 16x150 20x200 20x200

(<67 HRC)

T9020 T9020 T9020 T9020 T9020 T9020

nerez

nerez

n BxL 6x100 10x100 13x150 13x150 20x200 20x200

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 320 N 7 V 1,55 € 49C 220 N 7 V 1,86 € 49C 120 N 7 V 2,55 € 49C 320 N 7 V 2,55 € 49C 320 N 7 V 4,22 €

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 120 O 6 V 1,25 € 99A 120 O 6 V 2,39 € 99A 220 O 6 V 3,63 €

BRÚSNE A TROJUHOLNÍKOVÉ

Brúsený materiál

farebné kovy

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 320 O 6 V 1,22 € 99A 220 O 6 V 1,34 € 99A 220 O 6 V 3,96 €

n BxCxL 20x6x100 20x10x150 25x13x200

Brúsený materiál

430634 437128 430641 430642 430652 430654

nerez

n BxCxL 13x3x100 20x6x100 20x10x150 20x10x150 25x13x200

(<67 HRC)

662 51 - 2012.80 T9010 662 51 - 2041.80 T9010 662 51 - 2519.80 T9010

668 36 - 0615.00 668 36 - 1015.00 668 36 - 1021.00 668 36 - 1325.00 668 36 - 1623.00 668 36 - 2011.00 668 36 - 2027.00

liatina

4,85 € 4,85 €

PILNÍKY (<67 HRC)

430607 430614 436560 430620 437122 430624 430627

tvrdokov,SiC

BRÚSNE A (<55 HRC)

668

nerez

Cena / ks

49C 120 N 7 V 49C 220 N 7 V

n BxL 6x100 10x100 20x200

(trieda 11)

430565 430575 430579

Špecifikácia

20x200 20x200

Brúsený materiál

430527 430537 430543 430545 430551

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

PILNÍKY tvrdokov,SiC

n

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 220 N 7 V 1,74 € 49C 120 N 7 V 1,74 € 49C 220 N 7 V 1,74 € 49C 120 N 7 V 2,60 € 49C 220 N 7 V 3,15 € 49C 80 N 7 V 4,62 € 49C 320 N 7 V 4,62 € liatina

99A 99A 99A 99A 99A 99A

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 220 O 6 V 1,68 € 120 O 6 V 1,59 € 120 O 6 V 2,27 € 220 O 6 V 2,28 € 80 O 6 V 3,76 € 120 O 6 V 3,76 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

29


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

671

Tvar

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

671 36 - 1029.00 T9030 671 36 - 2019.00 T9030

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

672

(<67 HRC)

671 51 - 1240.80 T9030 671 51 - 2016.80 T9030

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

672 36 - 1321.00 T9040 672 36 - 2023.00 T9040

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

tvrdokov,SiC

nerez

n

tvrdokov,SiC

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

675 51 - 4528.80 T90HM 675 51 - 4550.80 T90HM

plast,sklolaminát

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 120 N 7 V 2,41 € 49C 220 N 7 V 4,46 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 120 O 6 V 2,39 € 99A 220 O 6 V 3,72 €

ZAOBLENÉ nerez

tvrdokov,SiC

n n C/C1 x B x L 10/3x35x150 6/2x45x115

Brúsený materiál

30

nerez

n BxL 13x150 20x200

Brúsený materiál

437132 437134

zliatiny titánu

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 120 O 7 V 1,60 € 99A 80 O 6 V 4,07 €

BRÚSNE PILNÍKY

675 36 - 3525.00 T90HM 675 36 - 4524.00 T90HM

farebné kovy

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 220 N 7 V 1,75 € 49C 120 N 7 V 4,81 €

tvrdokov,SiC

n BxL 13x150 20x200

(<67 HRC)

672 51 - 1322.80 T9040 672 51 - 2024.80 T9040

liatina

PILNÍKY

(trieda 11)

436562 437131

nerez

n

BRÚSNE A POLKRUHOVÉ n

675

tvrdokov,SiC

n BxL 12x60 20x200

Použitie

430777 430792

nerez

n BxL 10x100 20x200

Brúsený materiál

430746 430758

Cena / ks

PILNÍKY

Použitie

430713 430723

Špecifikácia

BRÚSNE A KRUHOVÉ

Brúsený materiál

430679 430698

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

nerez

tvrdokov,SiC

n C/C1 x B x L 6/2x45x115 13/5x45x115

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 120 O 7 V 4,09 € 49C 220 N 7 V 5,38 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 320 O 6 V 4,02 € 99A 320 O 6 V 5,03 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

677

Tvar

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

681

677 36 - 1510.00 T9030

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

681 36 - 1057.00 681 36 - 1060.00 681 36 - 1370.00 681 36 - 1382.00

T5411 T5411 T5411 T5411

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

n

682 36 - 0660.00 T5410 682 36 - 1019.00 T5410

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

832

(<67 HRC)

682 51 - 1011.80 T5410 682 51 - 1355.80 T5410

nerez

n BxCxL 6x4x100 8x10x100

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 280 O 7 V 5,36 €

tvrdokov,SiC

n

nerez

tvrdokov,SiC

n

tvrdokov,SiC

BxCxL 10x6x100 10x13x125

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 120 M 8 V 2,63 € 49C 220 L 9 V 2,63 € 49C 120 M 8 V 5,05 € 49C 320 K 9 V 5,20 €

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

n karbid kremíka zelený, pojivo keramické 49C 320 N 7 V 2,00 € 49C 220 N 7 V 1,99 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

umelý korund biely, pojivo keramické 99A 220 K 9 V 1,64 € 99A 220 K 9 V 2,42 €

OMIELACIE TELIESKA TROJUHOLNÍKOVÉ

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

437177 437178 437180 437183 437184 437185 437187

tvrdokov,SiC

HONOVACIE KAMENE

Použitie

430902 430914

nerez

n BxL 10x125 10x125 13x160 13x160

Brúsený materiál

430878 430886

Cena / ks

HONOVACIE KAMENE ŠTVORCOVÉ (trieda 11)

682

nerez

n BxL 21x150

Brúsený materiál

430826 430828 430843 430844

Špecifikácia

BRÚSKY KRUHOVÉ S OCHRANNÝM PÚZDROM NA OSTRENIE KUCHYNSKÝCH NOŽOV

Brúsený materiál

436564

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

832 51 - 0622.00 832 51 - 1051.00 832 51 - 1671.00 832 51 - 1672.00 832 51 - 2061.00 832 51 - 2063.00 832 51 - 2551.00

nerez

n BxL 6x6 10x10 16x16 16x16 20x20 20x20 25x25

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

n n umelý korund biely, pojivo keramické 99A ST2 99A ST1 99A ST1 99A ST2 99A ST1 99A ST2 99A ST1

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

plast,sklolaminát

Cena za 1 kg

6,36 € 6,36 € 3,74 € 4,04 € 3,74 € 4,04 € 3,74 € 31


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

Tvar

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

437196 437197 437198 437200 437202 437203 437206

833

832 71 - 0625.00 832 71 - 1053.00 832 71 - 1055.00 832 71 - 1673.00 832 71 - 1675.00 832 71 - 2062.00 832 71 - 3050.00

(trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

n

n

833 51 - 3532.00 (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

Použitie

n

n

n

833 71 - 2025.00 833 71 - 3533.00

nerez

n BxCxL 35x17x12

Brúsený materiál

Brúsený materiál

tvrdokov,SiC

liatina

Cena / ks farebné kovy

zliatiny titánu

n n umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A 96A 96A 96A 96A 96A 96A

plast,sklolaminát

Cena za 1 kg

ST2/36 ST3 ST2/36 ST3 ST2/36 ST3 ST3

6,36 € 6,36 € 6,36 € 4,04 € 4,04 € 4,04 € 4,04 €

OMIELACIE TELIESKA HVIEZDICOVÉ n

841

Špecifikácia

6x6 10x10 10x10 16x16 16x16 20x20 30x26

Použitie

437218 437219

nerez

n BxL

Brúsený materiál

437213

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

nerez

n BxCxL 20x10x10 35x17x12

OROVNÁVACIE PERPLEX (trieda 11)

(<55 HRC)

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

n n umelý korund biely, pojivo keramické 96A ST2 tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

Cena za 1 kg

4,04 €

zliatiny titánu

n n umelý korund hnedý, pojivo keramické 96A ST2/36 96A ST3

plast,sklolaminát

plast,sklolaminát

Cena za 1 kg

4,04 € 4,04 €

PRE PRÍSTROJ

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

436587

842 Brúsený materiál

DxT/NxP/H 90x40/32x40/22,22

841 31 - 9010.00 T21

OROVNÁVACIE DIABOLO (trieda 11)

(<55 HRC)

karbid kremíka 48C 22 P 4 V

, pojivo keramické 7,94 €

PRE PRÍSTROJ

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

436593 436597

843 Brúsený materiál

D/P x T x H - W x E x K karbid kremíka 50/44x57x8 - 11,5x8x23 48C 36 P 4 V 65/42x45x8 - 18,5x13x22 48C 36 P 4 V

842 31 - 5010.00 T11 842 31 - 6510.00 T11

, pojivo keramické 4,04 € 4,10 €

OROVNÁVACIE KAMENE KRUHOVÉ (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

437143

32

843 31 - 1515.00 T9030

BxL 15x56

karbid kremíka 48C 36 P 4 V

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

, pojivo keramické 0,84 €


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od Pôvodné

844 Brúsený materiál

Tvar

1. MARCA 2013

Rozmer [ mm ]

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

Špecifikácia

Cena / ks

OROVNÁVACIE KAMENE ŠTVORCOVÉ (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

437144 437146

845 Brúsený materiál

844 31 - 3010.00 T9011 844 31 - 5010.00 T9011

BxL 30x300 50x200

karbid kremíka 48C 14 P 4 V 48C 14 P 4 V

, pojivo keramické 4,64 € 5,68 €

TRUBKOVÉ OU (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

474607

847 Brúsený materiál

845 32 - 1510.00 T90AR

BxL 17x350

karbid kremíka 48C 10 O 1 MG

, pojivo magnezitové 4,42 €

OŽIVOVACIE KAMENE PRE DIAMANTOVÉ (trieda 11)

(<55 HRC)

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

437228 437229 437232 437233 437235 437241 Brúsený materiál

847 51 - 0214.00 847 51 - 0218.00 847 51 - 0225.00 847 51 - 0235.00 847 51 - 0240.00 847 51 - 0250.00 (trieda 11)

T90AS T90AS T90AS T90AS T90AS T90AS

(<55 HRC)

BxCxL 13x25x100 25x13x100 25x13x100 25x13x150 25x13x150 25x13x150

(<67 HRC)

nerez

umelý korund biely, pojivo keramické 99BA 80 K 11 V 1,23 € 99BA 150 I 10 V 1,23 € 99BA 220 I 10 V 1,23 € 99BA 80 I 12 V 1,62 € 99BA 220 I 10 V 1,62 € 99BA 150 I 10 V 1,62 € tvrdokov,SiC

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

Použitie

438141

849

847 73 - 0305.00 T90AS

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

849 51 - 0590.88

Brúsený materiál

(trieda 11)

(<55 HRC)

Použitie

n

n

437267

umelý korund hnedý, pojivo gumové 96A 80 E 1 R 3,67 €

NA OSTRENIE NOŽOV K UPNUTIU DO

Brúsený materiál

437259

BxCxL 20x35x150

849 71 - 0590.00

(<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n D/J/K x T/E x H 57/29/24x8/6x7 (<67 HRC)

nerez

tvrdokov,SiC

n D/J/K x T/E x H 57/29/24x8/6x7

liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

biely korund, pojivo keramické 99A 100 L 9 V 40 4,90 € liatina

farebné kovy

zliatiny titánu

plast,sklolaminát

hnedý korund, pojivo keramické 96A 100 L 9 V 40 4,90 €

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !

33


CENNÍK štandardných výrobkov Platný od

34

1. MARCA 2013

Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031/ 562 45 55, 562 26 48, 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 • Fax: 031/ 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

n - vhodné použitie n - možné použitie0 Sk Ceny sú uvedené bez DPH ! • Vyhradzujeme si právo na zmeny v cenníku !


:

OBJEDNÁVKA

6

ZÁKAZNÍCKE

Prosíme o

vyplnenie Bratislavská 35 • 931 01 ŠAMORÍN Tel.: 031 / 562 45 55

DODACIA ADRESA

Tel.: 031 / 562 26 48

ZÁKAZNÍKA

Tel.: 031 / 562 80 46 Mobil: 0903 402 018 Fax: 031 / 562 31 69 E-mail: rozmaring@rozmaring.sk

http://www.brusivo-rozmaring.sk

ADRESA ZÁKAZNÍKA

FAXUJTE

031 / 562 31 69

KONTAKTNÁ OSOBA

DÁTUM OBJEDNANIA

TELEFÓN FAX E-MAIL

DPH

NÁZOV TOVARU / ROZMER [ mm ]

MNOŽSTVO (

)

JEDNOTKA ( ks, kg, m, bal.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SPÔSOB PLATENIA

SPÔSOB DOPRAVY

V HOTOVOSTI

o

DOBIERKA

o

OSOBNE

BANKOVÝM PREVODOM

o

EMS / PP

o

PREPRAVNÁ SLUŽBA

POZNÁMKY

o o

ZA VAŠU OBJEDNÁVKU !

a

podpis

KÓD


Cenník štandardných výrobkov • 2013  
Cenník štandardných výrobkov • 2013  
Advertisement