Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Warszawa, 21.09.2013 Dane zleceniobiorcy: Angiemangie

Rachunek Dla: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 za wykonanie Tłumaczenia pisemnego POL-ENG, POL-ES, łącznie słów: 75877 zgodnie z „Umową o dzieło” z dnia 20.09.2013 . Stwierdzam, że praca została wykonana według warunków w/w umowy.

Podpis zleceniobiorcy

1.

Kwota wynagrodzenia brutto

2.

Kwota uzysku (50%)

3.

Kwota do opodatkowania

4.

Podatek od wynagrodzenia (18 %)

5.

Kwota do wypłaty

Słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem euro 0/100

Podpis zleceniodawcy

1897 euro 948 euro 948 euro 171 euro 777 euro

Rachunek um dzielo  
Rachunek um dzielo  
Advertisement