Page 1

6-8 Medi/September

Programme £5.00

2012 The International Sheep Dog Trials, Food & Country Festival

ˆ

Treialon Cwn Defaid Rhyngwladol a Gwyl Fwyd a Chefn Gwlad

ˆ

Redland Farm, Bonvilston, Cardiff, WA L E S Fferm Redland, Trê Simwn, Caerdydd, CYMRU

2012 International Sheep Dog Trials  

Official Souvenir Programme

2012 International Sheep Dog Trials  

Official Souvenir Programme

Advertisement