Wijkkrant 98 december 2018

Page 1

-98DECEMBER

WIJKKRANT ANGERENSTEIN 2018

IN DIT NUMMER Park Japanse duizendknoop

Historie Angerenstein Gevonden voorwerpen Maria van Gelre

Kinderen Griezeljacht

Angerenstein toekomstbestendig Filmavond in het park

Column Nextdoor komende nrs • kopij-data 99 (maart) • 29 januari 100 (juni) • 30 april Foto: Jeroen Gosse

WIJKKRANT 98 Terwijl de redacteur van dienst in de inleiding van de vorige wijkkrant nog meldde, dat de inhoud daarvan in de nabijheid van een loeiende ventilator tot stand was gekomen, staan we nu op de drempel van de winter. Wat hebben we een fantastische zomer gehad en wat duurde die lang, wel tot ver in oktober! De afgelopen zomer was warm en droog en de kans op hittegolven groot, terwijl de laatste winter wisselvallig en zacht, later iets kouder was. Wat betekent dat voor de aanstaande winter? Nat en druilerig of mooi vriesweer met strakblauwe luchten, zodat de schaatsen uit het vet gehaald kunnen worden?

Een witte Kerst of – alweer – een groene met een vlucht naar warmere oorden? De ene weersvoorspelling (of is het weersverwachting?) voor de winter zegt dat we een eerste helft van zacht en nat weer gaan meemaken met later, in de tweede helft van de winter, misschien wat lagere temperaturen; maar er zijn Russische wetenschappers die zeggen dat we de koudste winter in honderd jaar tegemoet gaan. Hoe het ook zij, de redactie van uw wijkkrant heeft haar best gedaan om ook deze keer weer een aantal interessante artikelen een plekje te geven. De geschiedenis heeft weer een plekje gekregen dankzij bijdragen van de Werkgroep Historie.

En we werpen ook een blik in de toekomst dankzij een bijdrage van de Werkgroep Angerenstein toekomstbestendig. Stook de kachel goed op en lees wat er gaande is in uw wijk. De redactie wenst u heel fijne Kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een in alle opzichten voorspoedig en gezond nieuw jaar 2019! Namens alle redactieleden, Frank Wittens

VA N D E B E S T U U R S TA F E L Na een lange warme en droge zomer wordt een koude winter voorspeld. Wie weet kunnen we weer eens als vanouds lange schaatstochten maken. De afgelopen maanden hebben er een aantal activiteiten plaatsgevonden in onze wijk. Er werd onder andere een film in het park vertoond. De filmvoorstelling van ‘Before the Flood’ werd georganiseerd door buurtbewoners Jasper, Sanne, Hans, Rob en AnneMarie. Zij willen graag samen met de buurt aan de slag om Angerenstein toekomstbestendig te maken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld samen meer energie besparen, duurzame energie opwekken, onze tuinen vergroenen, verdroging en wateroverlast tegengaan? Ze zullen in de toekomst vaker samenwerken met onze wijkstichting om duurzaamheid ook in onze wijk te bevorderen.

Verder waren er de jaarlijkse Griezeltocht en Sint Maarten optocht, georganiseerd door de immer zeer actieve Werkgroep Kinderen. We mogen als wijk blij zijn met deze werkgroep. Verder kent de wijk een werkgroep ‘Welkom’.

De werkgroep bezorgt aan nieuwe wijkbewoners een welkomstpakket met daarin informatiemateriaal over de wijk. Mocht je nieuwe buren krijgen, geef dan de straatnaam en het huisnummer door aan info@angerenstein-arnhem.nl. De nieuwe bewoners krijgen dan het welkomstpakket in de bus. We vragen ook de bezorgers van de wijkkrant ons attent te maken op nieuwe bewoners.

We wijzen alvast op de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst (met glühwein en chocolademelk) en de kerstboomverbranding op zondag 6 januari 2019 van 16.00 tot 19.00 uur. Goede feestdagen gewenst! Namens het bestuur, Paul Kanters

Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Mail ons! Uw bijdrage voor wijkkrant 99 ontvangen we graag uiterlijk 29 januari 2019 op ons redactieadres.


GRIEZELJACHT 2018 vrees… Wachters, sluit de rijen. Daarna, bangbroeken, mogen jullie die kant uit…

Kijk aan, kijk aan. Daar zijn jullie dan eindelijk. Ik dacht dat jullie nooit zouden komen... Had me niet verbaasd. Kinderen uit Bangerenstein… Natuurlijk zijn ze bang. Kinderen uit de Laan van Tranenbeek, Hartkrijserstraat en Klagendal. Jullie hebben namelijk de verkeerde avond uitgekozen voor jullie bibber bibber griezeltocht. Want vannacht is de nacht van de duisternis en ijskoude beklemming. En een of meerdere van jullie zullen de zon niet zien opkomen, maar vannacht opgeslokt worden door de koude handen van… Laat ze maar dwalen. Op het moment dat jullie het park binnenkwamen, hebben de wachters van Toorn en Venijn het park vergrendeld met een oeroude spreuk, verzwaard met straffen van zwarte magie. En alleen slimme of handige kinderen kunnen nu nog het park uit, of met een goede beschermengel en geluk. En dan denken jullie dat dat wel lukt zonder het in je broek te doen van angst! Overdag ja! Als het licht is. Met je moeder! Ja! Maar deze nacht is het anders. Want vannacht dolen zielen door het park, worden weerwolven wakker en bijten vampiers zich vast aan je keel. En Zombies. Eén nacht per jaar komen zij in dit park om te genieten van een mooie avond met zo veel mogelijk mensenvlees en

Na deze angstaanjagende introductie mochten 260 kinderen op zaterdag 3 november ondervinden hoe dapper ze waren. Om 18.30 uur was het de beurt aan de kinderen uit de groepen 5 en 6. De spanning was vooraf goed hoorbaar en zo luidruchtig als ze voor aanvang waren, zo stil werden ze toen ze na het verhaal het park in mochten. Wat zullen ze blij geweest zijn dat geen enkel groepje zonder begeleiding van een volwassenen de donkerte in mocht. Maar of de begeleiden-

zwervers, dwaalden geesten en schreeuwden kinderen… en moeders… Anderhalf uur later was het aan de grotere helden om de strijd met de griezels aan te gaan. Leeftijd blijkt in een nacht als deze geen enkele graadmeter. De kreten van angst waren tot in de wijde omtrek hoorbaar, de aanval leek voor sommigen de beste verdediging, weer anderen verlieten het strijdtoneel vroegtijdig. Maar als ze dan alle letters gevonden hadden, dan was daar gelukkig het zachte licht van het kraampje waar fris en broodjes knak-

worst de scherpe randjes wat verzachtten en een glaasje glühwein dat ouders weer wat verwarmde. de vaders en vooral moeders daar ook blij mee waren? Ze troffen een koelkast met daarin een hoofd in een pot, de onthoofde hijgde hen in hun nek. En was daar nu echt een dwaallicht? Had de ene weerwolf ze de stuipen op het lijf gejaagd, sprong er vervolgens nog een uit de bossen. Bebloede mummies dwaalden rond, de altijd populaire en lieve Barbie en Ken bleken deze nacht meest gruwelijk tot leven te komen, er viel een man uit de boom. Onder de heldere sterrenhemel bezorgden twee muzikanten ze kippenvel tot achter de oren, en niet omdat de muziek zo mooi was. Eén takkenwijf was nog wel te doen, maar de tweede die krijsend uit het niets opdook zorgde voor een hoop gegil en soms dikke tranen. Zo ook het gruwelijke paar dat met zeis en mes achter de kinderen aan ging. In ons normaal zo veilig en vertrouwde park lalden

Na jaren de Griezeltocht in het park bij Insula Dei te hebben gehouden, kozen we deze keer Park Angerenstein als decor. Sommigen vonden het zo spannend dat ze er niet eens aan begonnen, omdraaiden toen ze de eerste rookpluimen zagen. Sommigen hebben een heerlijke griezelavond gehad waarin ze dapper, stevig hand in hand, met tranen in de ogen beleefd een letter vroegen. Sommigen vonden er niets aan. En sommigen daarvan sliepen die avond bij hun moeder in bed. Gewoon, voor de gezelligheid… Want die man met die schep… hoorde die er nu bij?


ANGERENSTEIN TOEKOMSTBESTENDIG VAN START! Samenwerken aan een duurzame wijk Er is bij iedereen behoefte aan duidelijkheid. Kunnen we gewoon aan de slag met energiebesparing (ja altijd!) of met het zelf opwekken van energie, thuis en in de wijk, of heeft de gemeente andere plannen? In de Werkgroep Duurzame Mobiliteit zijn ook veel ideeën, vooral over het delen van auto’s in de wijk. En bijvoorbeeld voor de gezamenlijke aanschaf van een elektrische buurtauto.

De film Zaterdagavond 6 oktober keken bijna 100 buurtbewoners samen in park Angerenstein naar de film Before the Flood, de beroemde en indrukwekkende film over de ernst van het klimaatprobleem. ’s Middags werd de openluchtbioscoop opgebouwd en vlak voor het invallen van de duisternis stroomde het grote grasveld vol, werden de tuinstoelen uitgeklapt en keken we samen ademloos naar Leonardo di Caprio en zijn verhandeling over de vervuiling van onze Aarde. Het was een hele bijzondere en mooie ervaring om deze film samen in de openlucht te kijken. De filmavond was de aftrap van het initiatief Angerenstein Toekomstbestendig van vijf inwoners van Angerenstein: Jasper, Sanne, Rob, Hans en Anne-Marie

Er was ook ruimte voor andere onderwerpen, maar deze bovenstaande onderwerpen leefden het meest. De acties De aanwezigen hebben behoefte aan onafhankelijk en hoogwaardig advies over maatregelen die je kunt nemen om je huis energiezuiniger te maken. Het liefst op een manier die de uitstraling van onze huizen niet teveel aantast. Een aantal mensen spreekt heel concreet af samen op zoek te gaan naar een vakman die stalen kozijnen kan isoleren. Veel aanwezigen wonen in woningen die een jaar of tien geleden iets zijn verbeterd, maar de maatregelen zijn alweer bijna aan vervanging toe. Twee inwoners bieden aan hun huis optimaal te willen laten isoleren en de buurt mee te nemen bij hun zoektocht en het resultaat.

Aan de tafel waar de vergroening en het aanpassen van de wijk aan het veranderend klimaat wordt besproken zit ook veel energie: er worden plannen gemaakt om het gebruik van hemelwater meer zichtbaar maken, hoe waterdoorlaatbare bestrating meer onder de aandacht gebracht kan worden, het belang van een gezonde bodem, en er ontstaan plannen voor groene daken en regentonacties. En een hele belangrijke vraag aan deze tafel is: hoe betrek je jonge bewoners bij tuinieren en onderhoud van het groen in de wijk? De kerngroep is inmiddels aangevuld met enkele nieuwe leden waarmee we vol enthousiasme werken aan het vervolg. De komende weken gaan de deelgroepen aan de slag met de voorbeeldhuizen en verkennen we de mogelijkheid om een deelautoproject op te zetten. Iedereen kan meedoen Dus meld je aan via

De informatieavond op de Dag van de Duurzaamheid.

angerenstein.toekomstbestendig @gmail.com (ook voor de

Woensdag 10 oktober vond het vervolg op de filmavond plaats: een avond waarin we samen verkenden wat er leeft in de buurt en hoe groot het draagvlak is voor het verduurzamen van onze wijk. Er kwamen veel mensen naar Insula Dei, zo’n 30 wijkbewoners bespraken samen de uitdagingen waarvoor we staan. Wat opviel was dat iedereen graag zo snel mogelijk aan de slag wil, thuis of in de buurt.

nieuwsbrief) en volg ons op facebook: https://www.facebook.com/ AngerensteinToekomstbestendig

Vijf deelwerkgroepen Er werden vijf tafels gevormd waaraan we de volgende onderwerpen bespraken: 1.

Klimaatadaptatie (vergroen de buurt en zorg voor goede wateropvang)

2.

energiebesparing,

3.

zelf energie opwekken thuis

4.

hernieuwbare energie opwekken in de buurt

5.

duurzame mobiliteit .

Er is op dit moment een inkoopactie van de gemeente en het energieloket gestart (Winstuitjewoning.nl) waarbij mensen met korting een woonscan kunnen laten uitvoeren. Alle inwoners uit onze wijk hebben hierover een brief ontvangen. We zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Hoe ziet een optimaal geïsoleerde woning in Angerenstein er uit? We gaan het samen uitzoeken. Er is ook veel belangstelling voor collectieve inkoopacties. Van zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal. Aan alle tafels is er een behoefte aan uitwisseling van ervaring met vakmensen. We hebben mensen nodig die goed werk leveren en onze huizen snappen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

KERSTBOOMVERBRANDING Incl. loterij voor de kinderen Kerstbomen kunnen vanaf 16.00 uur worden ingeleverd. Tegen inlevering van een boom één lot. Datum

: Zondag 6 januari 2019

Plaats

: Park Angerenstein (ingang Velperweg)

Tijd

: 16.00-19.00 uur Kerstboomverbranding ± 17.15 Loterij voor de kinderen ± 18.00

Tot ziens Voor u ligt de wijkkrant in het inmiddels vertrouwde formaat. Vanaf dit nummer opgemaakt door ons nieuwe redactielid Dirk Sietses. Hij heeft mijn taken voor wat betreft de opmaak van de krant overgenomen. Na 35 reguliere nummers en een jubileumnummer te hebben gemaakt

was het hoog tijd het stokje aan iemand anders over te dragen. Ik wil hierbij de (oud-) redactieleden, adverteerders en de drukker bedanken voor de samenwerking en het prettige contact in de afgelopen jaren. Stefan Honkoop


BABYSITTERS Gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek Coaching bij burn-out & stress, gevoelens van boosheid angst en verdriet, keuzestress, conflict binnen familie relatie en gezin, loopbaanoriĂŤntatie. Volg je hart! www.hartcorecoaching.nl

COLLECTEROOSTER december 2018 - maart 2019 28/1-3/2 Hersenstichting 25/2-3/3 Huntington 4/3-10/3

Jantje Beton

11/3-17/3 Amnesty International 18/3-24/3 ReumaNederland 25/3-31/3 ZOA

Bron: CBF.nl, collecteroosters (gemeente)

Babysitters kunnen zich met vermelding van telefoonnummer en straat opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons.

M A R I A VA N G E L R E

MOXA- CUPPING- GUASHA Migraine, menstruatie- of overgangsklachten. Moe, burn-out of overgewicht Zaslaan 54, Arnhem Alleen op afspraak!

In het Valkhof in Nijmegen is nog tot en met 6 januari de tentoonstelling over Maria van Gelre te zien. Deze Maria werd door haar huwelijk in 1405 hertogin van Gelre en Gulik. Ze had geen vaste woonplaats, maar reisde door de hertogdommen. Waarom staat dat nu in deze wijkkrant? Omdat in de tentoonstelling kopieĂŤn van rekeningen van Maria doorgebladerd kunnen worden waarin een verwijzing naar onze omgeving te vinden is. De kostbaarheden van Maria van Gelre bevonden zich dus ergens in Arnhem en moesten naar het klooster Monnikhuizen worden gebracht.

Reparaties, nieuwe en gebruikte fietsen! E-bike specialist! 026-7370190 www.poutsmafietsen.nl Geelgorslaan 42 Monnikenhuizen/Geitenkamp

Dit klooster lag net buiten onze wijk ter hoogte van de voormalige Arnhemse buitenschool aan de Bosweg. Op onze site is meer informatie over dit destijds belangrijke klooster te vinden: http://www.angerensteinarnhem.nl/historie/nieuws/het -kartuizerklooster-temonnikhuizen/. Daar is ook de link naar een interessante 3D-animatie te vinden. Hanneke van Zuthem Werkgroep Historie Angerenstein


GEVONDEN VOORWERPEN U hebt waarschijnlijk meermalen op straat een handschoen gevonden, of een knuffel, of een sleutel(bos): online burennetwerk Nextdoor staat vol met meldingen daarvan. Wij van Werkgroep Historie houden ons daar niet mee bezig, zoals u begrijpt! Bij ons gaat het over voorwerpen uit het verleden: spullen en spulletjes van vorige bewoners, die in huizen en tuinen in onze wijk gevonden zijn. Zo zijn er in mijn (Mariette’s) tuin in de loop der jaren vele scherven van serviesgoed en glas naar boven gekomen, die ik in een potje heb bewaard. Wat is het verhaal daarachter? Bij het theedrinken in de tuin valt een kopje kapot: gooi maar in de border? Of is een raam gebarsten bij een bominslag in de buurt en zijn de kleinere scherven de tuin in geveegd? Bij een verbouwing komen soms oude kranten tevoorschijn, die als isolatie waren gebruikt. Of een oude ansichtkaart die ergens tussen was geraakt. De aanleiding voor een artikel hierover is dat er bij de Werkgroep Historie een bericht binnenkwam van (inmiddels oud-) wijkbewoner Fred Steennis. Hij heeft een ware ‘schat’ gevonden in zijn huis. U leest het hieronder: “Op 30 augustus 1985 heb ik een woning gekocht aan de Van der Helllaan in Arnhem. In die dagen waren woningen nog slecht geïsoleerd en een gevolg daarvan was dat de vloer geïsoleerd moest worden. Om dat voor elkaar te krijgen moest een flinke laag zand onder de vloer worden weggegraven. In datzelfde jaar werd die klus geklaard, met hulp van vrienden en familie. Halverwege dit graafwerk stuitten we op een ‘schat’. Vele voorwerpen kwamen uit de grond, zoals diverse koperen en zilveren artikelen, zie de zwart-wit foto.

Opzienbarend waren een fraaie zilveren broodschaal en een koperen klok, beide in prima staat. Het geheel was verpakt in een krant uit het jaar 1942 en een deel van de voorwerpen zat in een koperen wasketel. De gortdroge grond had alles prima geconserveerd. Maar… waarom lag dit daar onder het zand? Bij nazoeken bleek dat in de woning joden hebben gewoond, de familie Wolff-S

Deze familie is in 1942 gedeporteerd en in 1943 in Sobibor en Auschwitz om het leven gebracht. Na de oorlog is het huis op een veiling verkocht en is de opbrengst van de woning overgegaan in de handen van de enkele familieleden die de oorlog wel hebben overleefd. Onlangs kon, dankzij internet, eindelijk een lid van de familie Wolff worden opgespoord, met wie inmiddels contact is gezocht; alle voorwerpen zullen aan deze persoon worden overgedragen. Daarmee komt een einde aan de betrokkenheid van mij en mijn familie bij deze nalatenschap. We hebben er 33 jaar op gepast. Het is nu aan anderen om dat te doen. Maar, het verhaal is nog niet helemaal af. Niet ver van de plek waar we de voorwerpen onder het zand vonden, lag (bovenop het zand) een agenda, ook uit 1942. Er stonden diverse namen en contactadressen van Duitsers in. We denken dat het boekje van een collaborateur is geweest, die van de Duitsers had vernomen dat joden waren afgevoerd en die daarop had besloten het huis te gaan doorzoeken. Misschien heeft hij ook daadwerkelijk iets gevonden, maar in ieder geval niet de ‘schat’. En hij heeft zelfs iets verloren… zijn agenda en wie weet een stukje van zijn ziel.

In de wijkkrant van september 2014 stond ook een heel intrigerende vondst beschreven; dat verhaal drukken we hier nogmaals af. “Wij, familie Hogeland, kwamen in juli 2010 aan de Prümelaan 32 wonen.

Tijdens onze verbouwing hebben wij een aantal brieven en ansichtkaarten van vorige bewoners onder de vloer gevonden. De brieven waren allemaal uit 1944. Wij hebben de brieven steeds bewaard, maar wisten eigenlijk niet goed wat we ermee moesten. In het afgelopen voorjaar was ik op een maandag in de tuin aan het werk, toen er een groep Canadezen het huis aan het bekijken was en mij vroeg of ik meer over het huis wist. Dit bleken allemaal nazaten te zijn van een van de bewoners in de oorlog. Zij waren hun familiegeschiedenis in Nederland aan het onderzoeken. Ze vertelden dat hun moeder in ons huis had gewoond tijdens de oorlog. Heel leuk, want ik had dus nog post voor ze! Bij de post bleek zelfs nog een ansichtkaart voor de 7e verjaardag van hun moeder (de schrijfster van het bijgevoegde verhaal) te zitten. We hebben mailadressen uitgewisseld en geëmotioneerd vertrokken ze weer. Zij hebben mij het verhaal van hun moeder over het bombardement in 1944 en het leven in de oorlog gemaild. Een erg boeiend verhaal voor iedereen. Ik heb haar toestemming gevraagd of jullie het op de website mogen publiceren en dat mag.“ Dat verhaal is ook in die wijkkrant te lezen geweest en staat nu op de website www.angerenstein-arnhem/ historie, onder ‘Het leven in de wijk’ en dan klikken op Tweede Wereldoorlog: ‘’Oorlogsherinneringen van Willemine van Andel’, ‘Memories of War’ en ‘Herinnering van Tineke Keizer’. Wijkbewoner Peter van Aalst meldt het volgende: “Karthuizerstraat 53. In 1980, bij het aanleggen van de cv op zolder lag helemaal in de hoek tegen het dakbeschot een kartonnen

koker met een metalen schroefdeksel met daarin een stamboom uit de jaren dertig van een familie Schuur. Hij had de kleur van het dakbeschot met veel stof en spinnenwebben. Op een dag, jaren later, stonden er mensen voor ons huis. Die hadden duidelijk belangstelling. Ik was in de tuin en raakte aan de praat. Toen vertelden ze dat ze daar gewoond hadden. Ze zijn toen mee naar binnen gegaan en hebben het huis bekeken. Ook de rol met stamboom kwam toen ter sprake. Die bleek van hun familie te zijn en ze hebben hem toen meegenomen.” De heer J. Schuur was ambtenaar bij de directe belastingen. Vanaf de jaren veertig woonde de familie Schuur lange tijd op dit adres. In de wijkkrant van juni 2012 beschreef Kees van Koppenhagen een vondst die de familie Oosthoek jaren geleden deed. “De familie kwam in 1984 in het pand Huijghenslaan 42 te wonen. Het huis was daarvoor als praktijkruimte in gebruik bij KNO-arts Witteveen. De bovenverdieping werd als woning verhuurd. De arts woonde zelf overigens aan de overzijde van de laan. Bij de aanleg van centrale verwarming door de nieuwe bewoners werd er in juni dat jaar een kruipluik gemaakt om de leidingen onder de vloer aan te leggen. Het luik werd gezaagd in de bodem van een vaste kast in de voorkamer. De jonge kinderen van het gezin Oosthoek ontdekten dat luik, zagen in de diepte mooi droog wit zand liggen en kropen onder de vloer. Geen leukere plek om je te verstoppen of te spelen als kind, als je tenminste geen claustrofobie hebt… En daar in het donker vonden ze

allerlei dingen, die hier al ruim 42 jaar aan de bodem waren toevertrouwd. Naast een bezem, zakjes suiker en cacao (de inhoud grotendeels door de muizen opgegeten), ook een verroest blikje met gestampte muisjes! Zelfs een mapje met een zwart/wit foto, een gekleurde boekenlegger met art nouveau decoraties, een visitekaartje, een envelop en een menukaart. De menukaart dateert van 12 september 1942. De tekst is in het Frans en op de achterzijde hebben de gasten hun handtekening gezet. (foto menukaart op site Historie onder Leven in de wijk). Het diner werd gegeven door de familie Dokkum, die toen het pand bewoonde. Er werden zo te zien in de bezettingstijd toch nog lekkere dingen geserveerd. Ik denk niet dat men in die tijd het fenomeen ‘Lekker Oversteken/Running Dinner’ kende zoals dat heden ten dage in diverse straten in onze wijk wordt georganiseerd, maar de buren van nummer 40 zaten in ieder geval aan tafel. Dat was de familie Léon. De door de tijd aangetaste zwart/wit foto laat naar alle waarschijnlijkheid de vrouw des huizes, mevrouw Dokkum, in haar achtertuin zien.” OPROEP En nu is de beurt aan u! Wat heeft ú in uw huis of tuin gevonden? Heeft u daar een verhaal bij? Meld het ons via frielingua@hotmail.com of via de bovengenoemde website en dan onder ‘Uw inbreng’. Wij rapporteren in een volgende wijkkrant wat er aan reacties is binnengekomen, we hopen op veel! Mariette Frieling Contactpersoon Werkgroep Historie Angerenstein


VPTZ Arnhem is er voor u Bij de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Arnhem werken vrijwilligers die iets kunnen en willen betekenen voor de mens in de laatste levensfase. En ook voor diens naasten of mantelzorgers. Veel mensen in de terminale levensfase hebben de wens om thuis te sterven, in de vertrouwde omgeving. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van professionele zorg en met de steun van de mensen om hen heen. In aanvulling daarop kan een beroep gedaan worden op de vrijwilligers van VPTZ Arnhem. Zij nemen zorg uit handen van de mantelzorgers en bieden waar nodig een luisterend oor. Thuis, in de laatste levensfase, dat is de missie van VPTZ Arnhem. Een missie met twee betekenissen. Wij zorgen er -samen met anderen- voor dat ernstig zieke mensen thuis kunnen sterven. En wij zijn vertrouwd met het stervensproces. De vrijwilligers van VPTZ Arnhem verlenen verschillende soorten hulp, passend bij de wensen van betrokkenen. Voorbeelden hiervan zijn:

-Overdag en/of 's nachts aanwezig zijn bij de cliënt -Aanvullende persoonlijke zorg geven -Emotionele steun verlenen, aandacht geven en er simpelweg 'zijn' -Signaleren van eventuele knelpunten -Ondersteunen van de mantelzorger(s) Alle vrijwilligers hebben een gedegen basisopleiding gehad en volgen regelmatig bijscholing en studiebijeenkomsten. Wilt u weten of de ondersteuning zoals VPTZ Arnhem die aanbiedt ook bij u past of heeft u interesse om vrijwilliger te worden, kijk dan op www.vptzarnhem.nl. Hier vindt u meer informatie en een mooie film. Ook kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met één van de coördinatoren. Dagelijks telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 18.00 uur op 06 51009572.

Word kindertelefoon-vrijwilliger Een tiener belt en vraagt zich af hoe het verder moet. Ze is onbedoeld zwanger, maar heeft dit nog niet gedeeld met haar vriend en ouders. Wil ze dit kindje houden? Hoe moet het dan met school? Maar ook: wat zal de reactie zijn van de mensen uit haar directe omgeving? Ze wil hen niet teleurstellen. Margit (48), vrijwilligster bij De Kindertelefoon in Nijmegen, luistert vooral. Zij vraagt ook door, leeft mee en informeert over verschillende mogelijkheden en passende instanties. Pas wanneer deze jonge meid weer rustig is, de situatie kan overzien en weet hoe ze verder wil gaan, is Margit tevreden. Fijn dat ze haar heeft mogen helpen. Margit: ”Het kind bepaalt zelf hoe verder te gaan. Dat kan afwijken van onze persoonlijke visie. Maar dat is geen enkel probleem. Wij steunen de wens van het kind en zorgen dat het kind vol vertrouwen een volgende stap kan zetten”. Vervolg op pagina hiernaast

STAMPPOT MET SPRUITEN, APPEL EN SPEKJES Voor 4 personen 1 kg kruimige aardappel 4 Elstar appels (of andere friszoete appel)

Schil de aardappelen en de appels. Verwijder het klokhuis uit de appels en snijd het vruchtvlees in stukken. Halveer de spruitjes. Kook de aardappelen en appels in een pan met dikke bodem in ruim water in ca. 20 min. gaar.

700 g geschoonde spruitjes 250 g gerookte spekblokjes 150 ml halfvolle melk 50 g ongezouten boter (of margarine)

Bak de spekblokjes zonder olie of boter in 3-4 min. knapperig. Neem uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Roerbak de spruiten 5 min. in het spekvet. Voeg een scheutje water toe en laat de spruiten nog 5 min. gaar worden. Schep de spekblokjes door de spruiten en breng op smaak met peper. Verwarm de melk in een steelpan op laag vuur. Giet de aardappelen en appels af en stamp met de warme melk en de boter met een pureestamper tot puree. Meng de spruiten erdoor. Breng de stamppot op smaak met peper en zout en verdeel over de borden. Combinatietip: lekker met wild en stoofvlees


W E R KG R O E P PA R K E N D E J A PA N S E D U I Z E N D K N O O P In deze december editie van de wijkkrant blikt de Werkgroep Park terug op een veelbewogen jaar in ons park. Om te beginnen liet de januaristorm een ravage achter. Daarop werden in het voorjaar diverse nieuwe bomen en heesters geplant. Mede daardoor werd de binnentuin kleuriger. Daarna volgde een lange, hete en vooral droge zomer, maar het lijkt erop dat het park dit goed heeft overleefd. Het gras is weer groen en de nieuwe aanplant is aangeslagen. In juli is de strijd aangebonden met de Japanse Duizendknoop. Na overleg met de gemeente is er voor gekozen dat leden van de werkgroep en buurtgenoten de acht plekken van uitbraak aanpakken (zie bijgaande tekening). Het zal zeker zo’n 3 à 5 jaar duren voordat de plant is uitgeput c.q. verdwenen. Mocht u nog een plekje ontdekken dan horen we dat graag. In de wintertijd zal dat waarschijnlijk niet gebeuren, omdat de plant dan boven de grond afsterft.

In de juni-editie van deze wijkkrant deden we een oproep om mee te denken over de inrichting van het braakliggend stuk terrein achter de bijenstal en de speelleerkuil. Hierop is helaas nog geen reactie ontvangen. Mocht u ideeën hebben, dan horen we het graag. Het stond in de planning dat de pergola na de zomer zou worden gerenoveerd. Dit wordt nu verzet naar 2019. Bij zo’n project is namelijk een aantal partijen betrokken en het vergt tijd om de diverse werkzaamheden op elkaar af te stemmen. In de volgende schouw hopen we hier meer van te horen. Dan maakt de werkgroep met mensen van de gemeente en van het waterschap een ronde door het park om te inventariseren welke werkzaamheden door de gemeente, welke door het waterschap dan wel door de werkgroep kunnen worden verricht op de korte of langere termijn. Op de laatste parkwerkochtend in oktober hebben we weer een aantal plekken lekker opgeschoond. Ook de Duizendknoop bij het bronbosje (nr. A op de tekening) werd weggehaald. Het gaat dan meestal om plekjes waar aannemers niet bij kunnen komen met hun machines.

Het herfstzonnetje scheen en we hadden een goede opkomst waardoor we veel werk konden verzetten. In 2019 staan de werkochtenden gepland op de zaterdagen 16 maart, 22 juni en 26 oktober tussen 09.00 en 12.00 uur. Hopelijk mogen wij ook u een keer verwelkomen bij het witte werkhuisje.

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Vervolg Kindertelefoon

Op dit moment werken er bij De De cultuur binnen De KinderteleKindertelefoon ongeveer 550 foon is informeel. Collega's helvrijwilligers in heel Nederland. pen elkaar volop, samen weet je Ongeveer 60 (voornamelijk jontenslotte altijd meer. Werkbegege) vrijwilligers, waaronder Marleiders helpen waar nodig en vangit, werken op de locatie in Nijgen de vrijwilligers op wanneer megen. Zij voeren gesprekken die daar behoefte aan hebben. met kinderen en jongeren via Margit, zelf twintig jaar ervaring telefoon of chat. Kinderen en in het onderwijs, zoekt nieuwe jongeren worden als een gelijkcollega’s. ''Werken bij De Kinderwaardige gesprekspartner getelefoon geeft mij een voldaan zien, ongeacht het gespreksongevoel. Jammer genoeg zijn er derwerp. De Kindertelefoon veel kinderen, gewoon in ons helpt hen zoeken naar oplossinland, met minder geluk in hun gen. Om deze gesprekken goed leven. Of ze moeten tijdelijk deate kunnen voeren, volgen vrijwillen met een moeilijke situatie. ligers een gesprekstraining, geDaar wil ik tijd en oprechte aanricht op oplossingsgericht werdacht aan geven. Jij toch ook?'' ken en draaien ze onder leiding Meld je dan aan als vrijwilliger! van ervaren krachten hun eerste diensten. Daarnaast nemen zij Mail voor meer informatie naar: regelmatig deel aan deskundignijmegen@kindertelefoon.nl of heidsbevordering en is er de mokijk op www.kindertelefoon.nl gelijkheid om plaats te nemen in WWW.KUNST-OP-DE-BULT.NL/HERFSTTHEATER een commissie.

Werkgroep Park Te bereiken via voorzitter Dick van Dijk, djvandijk48@gmail.com NB: voor een melding of een klacht Openbare Ruimte (omgevallen boom, vandalisme) kunt u bellen met 09001809. Of een mail sturen via de website ‘melding openbare ruimte’.


Redactie Frank Wittens Daniella Buis Ilona van der Meulen Dirk Sietses Kopij & contactadres Frank Wittens • wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein. De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis* verspreid in de wijk Angerenstein en verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1.100 stuks.

Advertenties Daniella Buis Bezorgcoördinator Jos Bouwhof • Drukwerk COERS&ROEST, Arnhem

Werkgroepen / Coördinatoren

Zaterdag 16 maart WERKOCHTEND PARK Vanaf 9.00 uur, verzamelen bij het werkhuisje. Zaterdag 27 april KONINGSDAG Zaterdag 22 juni WERKOCHTEND PARK Vanaf 9.00 uur, verzamelen bij het werkhuisje. Zaterdag 26 oktober WERKOCHTEND PARK Vanaf 9.00 uur, verzamelen bij het werkhuisje.

Van de overige activiteiten zijn de data nog niet bekend. Houd onze website en Facebook pagina in de gaten.

Historie Angerenstein Mariette Frieling

Kinderen Park Barbara Wagensveld Dick van Dijk kinderen@angerenstein-arnhem.nl Welkom Ineke Nengerman

www.angerenstein-arnhem.nl /AngerensteinArnhem @Angerenstein

SWA verzendt met enige regelmaat ook een digitale nieuwsbrief. Abonneren kan via www.angerensteinarnhem.nl

Wijkveiligheid & Verkeer Joop Pek wijkveiligheidangerenstein@ gmail.com

Inloopspreekuren Wijkteam NO De Beijer, Willem Beijerstraat 13 di. 12.00 - 14.00

KOPIJ Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Mail ons! Uw bijdrage voor wijkkrant 99 ontvangen we graag uiterlijk 29 januari 2019 op ons redactieadres.

Drie Gasthuizen, Rosendaalseweg 485

do. 15.00 – 16.30 (oneven weken) Insula Dei, Velperweg 139 ma. 10.30 – 12.00 (even weken) Vreedenhoff, Esperantolaan 2 wo. 9.00 - 12.00 Inloopspreekuren wijkcoaches MFC De Wetering, Bonte wetering 89

do 13.00 - 14.30

BUURT-APPS

Over uw buurt overuwbuurt.overheid.nl Nextdoor nextdoor.nl Wijkveiligheid Gebiedsagent Alex Hovestad | alex.hovestad@politie.nl | 0900 8844 Vragen & antwoorden voor jongeren www.vraaghetdepolitie.nl WhatsApp alarmgroepen Angerenstein-Noord | aanmelden via 06 - 5315 0562 Angerenstein-Midden | aanmelden via 06 - 5536 8605 Angerenstein-Zuid | aanmelden via 06-8399 6267 * De wijkkrant zien wij als een gerichte berichtgeving aan de wijkbewoners. Er is ook geen enkel commercieel doel gemoeid met de krant. Wij vragen onze bezorgers dan ook de wijkkrant bij ieder adres in onze wijk te bezorgen, ook wanneer een Nee-Nee sticker op de brievenbus is geplakt. Heeft u hier bezwaar tegen, kunt u dit laten weten via wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl. Dan houden wij hier rekening mee.

Gysanne Alkema

Nextdoor Angerenstein

wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Bestuur Voorzitter • Dirk Sietses Secretariaat Secretaris • Annely Bouwmeister Velperweg 120 • 6824 HN Arnhem Penningmeester • Paul Kanters info@angerenstein-arnhem.nl Bestuurslid • Alexander van den Hoven

Website & socials Stefan Honkoop

AGENDA 2019 C O L U M N

Sinds kort zit ik op de app “Nextdoor Angerenstein”. Ik was wel nieuwsgierig hoe zo’n app werkt en wat voor soort berichten erop staan. Nou, dat weet ik nu en het lijkt wel of iedereen in Angerenstein een kat heeft en of die katten ook nog eens de hele tijd weglopen, want elke dag is er weer een andere kat vermist of gevonden. Daarnaast blijkt de wijk Angerenstein veel groter dan ik dacht want ik ontvang bijvoorbeeld ook berichtjes over Indische afhaalmaaltijden in Alteveer-Cranevelt, Heelys in Klarendal-Noord, winterbanden in Velp-Zuid en een boeddhabeeld in Presikhaaf. Daar zit ik dus echt niet op de wachten… Het kan aan mij liggen, misschien heb ik iets verkeerd ingesteld ofzo, maar als dit zo doorgaat dan ben ik er snel weer af, van die app. Ik heb trouwens nu zelf wel een leuk item in de aanbieding. Maar waarschijnlijk ben ik niet de enige, hoewel ik het nog niet op de app heb zien staan. Merkwaardig eigenlijk. Ik doe namelijk met 3 loten mee met de Postcode Loterij. Vooral omdat het me zo erg lijkt als iedereen in mijn straat een prijs wint en ik niet. Dat zal voor de meeste mensen wel de reden zijn dat ze meedoen. En het lijkt alsof half Nederland alsmaar grote prijzen wint. Elk reclameblok op TV komt er immers wel zo’n filmpje voorbij waarin Winston of Quincy of Martijn zo’n enorme cheque van 10.000 of 100.000 euro langs brengt bij door emotie overweldigde medeburgers van Nederland. Wij hebben het in al die jaren echter nog niet verder geschopt dan bekers ijs, dozen thee en nu dan voor de tweede keer al, een prachtig rood blik met KOEKJES, KOEKJES, KOEKJES (3 loten namelijk). Je moet ze ophalen bij de Praxis. Gek misschien maar op de één of andere manier heb ik een beetje moeite om de link te zien tussen de Praxis en koekjes. Afijn, die koekjes zijn het probleem niet, die hebben we zó op, maar wat moeten we met die drie reusachtige blikken, ze passen niet eens in onze keukenla! Dus dat lijkt me nu een perfect item voor de buurt-app: “rood koekjesblik, zelf te vullen, gratis af te halen” Angerenstein-Noord.