Wijkkrant 90 december 2016

Page 1

x

WIJKKRANT nr 90 december 2016 90— december 2016

1


x

2

wijkkrant Angerenstein


x

Bij wijkkrant 90... Voor u ligt de laatste uitgave van de wijkkrant in het huidige formaat. Na 90 afleveringen is het tijd voor modernisering. Verderop in de krant wordt nader toegelicht hoe de krant er vanaf 2017 uit gaat zien. In de laatste uitgave van 2016 is als gebruikelijk het bestuur aan het woord en vindt u een gedicht van Claartje, De werkgroep Historie Angerenstein schreef een verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van de Julianalaan. De werkgroep Park is in het najaar actief geweest en maakt u deelgenoot van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook leest u over het initiatief om enkele van de prachtige omgezaagde bomen uit de Huijgenslaan van de shredder te redden. Het voornemen is om dit te doen door de goede stukken boom om te toveren tot kunst. Het Sociaal Wijkteam NO houdt u via een artikel op de hoogte van het functioneren van het wijkteam in onze wijk. Zij vinden het belangrijk dat de inwoners van de wijken die binnen de grenzen van het gebied Noordoost vallen het sociale wijkteam gemakkelijk kunnen vinden. Daarom hebben zij zogenaamde inloop-uren georganiseerd. Ten slotte nog een artikel over energiebesparing en de landelijke subsidieregeling daar voor. Volgens de schrijver is er nog heel wat te winnen op dit vlak in onze wijk. De redactie wenst u goede feestdagen en een goed begin van 2017. De redactie

Kopij voor de volgende wijkkrant is van harte welkom! We ontvangen uw bijdrage graag uiterlijk vrijdag 3 februari 2017 op ons redactieadres (zie het colofon). Wijkkrant 91 verschijnt (in een ander formaat!) medio maart 2017. 90— december 2016

3


x

Colofon Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA). De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein. Wijkkrant Angerenstein verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 1060 stuks. Redactie Wijkkrant Angerenstein Marjo Nijkamp Paul Kanters Stefan Honkoop

Contact wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Bezorgcoördinator • Jos Bouwhof

Stichting Wijkbelangen Angerenstein Doel van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein is: - Het behartigen van de belangen van de buurt en de buurtbewoners, en de bevordering van de solidariteit binnen de wijk Angerenstein. - Al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin (artikel 2 van de statuten). Bestuur Voorzitter • Marjan van Munster Secretaris • Dirk Sietses Penningmeester • Marieke Hermans Bestuurslid • Alexander van den Hoven Werkgroepen / Coördinatoren Communicatie • Stefan Honkoop

Secretariaat Velperweg 103 • 6824 HJ Arnhem info@angerenstein-arnhem.nl

Historie Angerenstein • Mariette Frieling

Kinderen • Barbara Wagensveld kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Materiaal • Michel Vervaet

Park • Joseph Follender

Welkom • Ineke Nengerman

Wijkveiligheid & Verkeer • Joop Pek veiligheid-verkeer@angerenstein-arnhem.nl

www.angerenstein-arnhem.nl

4

angerensteinarnhem

@Angerenstein wijkkrant Angerenstein


x

Van de bestuurstafel... Het is weer zo’n typische zonnige herfstdag. Een prachtig zonnetje geeft de kleuren van de bomen in ons prachtige park Angerenstein extra glans. En wat is het jammer dat de prachtige bomen op de Huijgenslaan er niet meer staan. Helaas waren een aantal bomen ziek en daardoor moesten alle bomen worden gerooid, zo hebben wij begrepen. Over de Huijgenslaan gesproken. Eindelijk is er een plan van de gemeente om de oversteek van de Prümelaan/Verlengde Prümelaan veiliger te maken. Er komt waarschijnlijk een zebrapad. Ik ben blij met de voortvarendheid waarmee het nieuwe Wijkteam Leefomgeving de punten uit het WijkActiePlan (WAP) nu wel oppakt. Ik ben ook nog steeds trots op het vele werk dat alle vrijwilligers in onze wijk verzetten. Gelukkig konden het volleybaltoernooi, de Park werkochtend, de griezeltocht en de St. Maartenoptocht weer doorgang vinden en daarmee hebben we 2016 kunnen afsluiten met een aantal goed bezochte activiteiten. En nu leest u het laatste nummer van onze prachtige Wijkkrant in dit ‘groene format’. Wij kijken uit naar de vernieuwde uitgave, het volgende nummer! Wij maken ons op voor 2017, het jaar waarin we weer een lustrum mogen vieren. We starten dat jaar gezamenlijk met weer een grootse Kerstboomverbranding/Nieuwjaarsreceptie. Wij wensen jullie een gezellige feestmaand en zien jullie graag op zondag 8 januari.

Namens het bestuur, Marjan van Munster

90— december 2016

5


x Uw leven in eigen hand houden, dat is het devies van Arcade Zorgcoop. U vertelt ons wat u niet meer zelfstandig kunt en wij kijken met u welke oplossing het beste bij u past. Dat hoeft niet te liggen in daadwerkelijke zorg. Misschien is een hulpmiddel of slimme inzet van techniek voor u een betere oplossing. Arcade Zorgcoop is een coöperatie van zelfstandige ondernemers in zorg en welzijn. Met een coöperatie krijgt u zowel de beste zorg van de individuele ondernemer, als ook een betrouwbare back-up. Al onze leden worden zorgvuldig geselecteerd. Onze diensten  Hulp bij het Huishouden  Gezinszorg  Persoonlijke zorg  Wijkverpleging  24-uurszorg  Terminale zorg  Zorg op afstand  Hulpmiddelen

www.arcadezorg.nl

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 026-8487799 of info@arcadezorg.nl

6

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Afscheid

De redactie van Wijkkrant Angerenstein heeft een bijzondere aankondiging, namelijk dat deze uitgave van onze aloude wijkkrant de laatste is op dit formaat. Het boekje is niet meer zo van deze tijd en is toe aan verandering vond de redactie in overleg met het bestuur en de werkgroepen, die aanwezig waren bij een gezamenlijke bijeenkomst het afgelopen jaar. We keken daarvoor rond bij andere (wijk)kranten en besloten om over te stappen naar een blad met min of meer een krantenformaat met uitvouwsysteem. Behalve een totale vernieuwing, eens in de vele jaren moet dat gewoon, is er een ander groot voordeel aan verbonden: we stappen over naar een uitgave met kleuren, hetgeen met name natuurlijk voor de foto’s die we plaatsen een enorme opkikker is. Hoe één en ander er echt uit gaat zien, dat wordt ook voor de redactie een verrassing, maar wij geloven dat het een blijde verrassing zal zijn. We hopen dat een merendeel van de bewoners van Angerenstein zich kunnen vinden in deze verandering. Voor de ouderen onder ons, waar één ondergetekende toe behoort, zal het zeker wennen zijn, maar sowieso veel minder dan bij een overstap naar alleen een digitale uitgave van de wijkkrant. Dat is vast ooit de toekomst, maar we hopen de wijkkrant op papier te blijven maken, zolang er nog velen van de generatie 1940 (losse gissing van ons) en de jaren daarna in deze wijk wonen. Hij wordt dan dus voor iedereen nog “gewoon” als krant in de brievenbus bezorgd en u kunt hem ook gewoon als krant lezen! Met de doorgaande verjonging in de wijk zal over een aantal jaren de wijkkrant waarschijnlijk alleen nog digitaal gelezen worden, vermoeden we. Tot die tijd houden we het op een papieren uitgave met mogelijk te zijner tijd naar keuze een papieren uitgave in de brievenbus of een digitale op de tablet of wat voor uitvinding er dan misschien weer is op het gebied van communicatie. Welkom in 2017, Wijkkrant Angerenstein op tabloid formaat. De redactie, Stefan, Paul en Marjo 90— december 2016

7


x

    

Voorbereiden op een assessment in een real life setting? Sollicitatietraining? Loopbaanassessment (CAO’s geven soms recht op bijdrage van de werkgever) Selectieassessment (voor bedrijven) Potentieelbeoordeling (voor bedrijven)

Win vrijblijvend informatie in bij ervaren assessor: Rex Franzen: 06-51598956 info@los-assessments.nl | www.los-assessments.nl En wijkgenoten: 10 % korting op tarieven! 8

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Park Op 8 oktober was de laatste parkwerkochtend van 2016 en wederom hadden we lekker weer. Janneke uit de Karthuizerstraat kwam meehelpen. Gezellig! Helaas had Jeroen Glissenaar van de gemeente zich afgemeld. Hij was de nacht ervoor opgeroepen tijdens zijn storingsdienst en moest even bijslapen. Jammer, want nu hadden we geen bootje om het eilandje met het standbeeld te bereiken. We hadden het graag een opschoonbeurt gegeven. Volgende keer beter. Één ploegje ging naar het hek langs de Julianalaan om onkruid en dergelijke weg te halen. Het andere ploegje naar het gebied rond de elektriciteitspaal. Daar was een uitbraak van braamstruiken. Handen uit de mouwen en aan de slag! Kikkers schrokken op en sprongen ons om de oren. Na de koffie waren we eigenlijk wel klaar en liepen we nog een rondje door het park. De speelleerkuil had net een maaibeurt gehad en lag er weer mooi bij. Het fonteinbeeld vraagt enige aandacht omdat er maar weinig tot geen water uitkomt. En zo passeerde een en ander de revue. In de nieuwsbrief van september vroegen we of om eventuele input voor ons gesprek met de gemeente. Hierop zijn enkele reacties binnengekomen. Het gesprek vindt bij nader inzien plaats in december. Indien er nog suggesties zijn dan horen we het graag via onze voorzitter Joseph Follender. Joseph treedt per 1 januari 2017 af. Dick van Dijk vervangt hem tot nadere order. In onze laatste vergadering is het schema voor de werkochtenden in 2017 gemaakt: 18 maart, 24 juni en 7 oktober. Er zullen ook weer flyers worden opgehangen op de informatieborden. Alle hulp is van harte welkom. We hopen je graag een keer te zien!

Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Pak uw pen of toetsenbord, en schrijf of mail naar de redactie van de wijkkrant. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te weigeren. 90— december 2016

9


x

Rosendaalsestraat 437-441 6824 CK Arnhem

Tel. 026-4424866 Fax. 026-3892729

E-mail info@autovandenbrink.nl

ZANGLES ZINGEN IS PLEZIER

ALLE NIVEAU’S

ZINGEN ONTSPANT

ALLE STIJLEN

MIRIAM DE VROOME

INDIVIDUELE LESSEN

ZANGDOCENT

GROEPSLESSEN

Tevens in te huren als zangeres bij bijzondere gelegenheden www.miriamdevroome.nl, miriam@miriamdevroome.nl Huijghenslaan 9, 6824JA Arnhem, 0625420004 / 0264427591

10

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Een warme jas voor Angerenstein

Een energiezuinig huis heeft veel voordelen, maar toch komt het er vaak niet van om je huis te verbeteren. Het uitzoekwerk, de kosten of de rommel die het geeft kunnen je weerhouden om de stap te zetten. Dat gaat nu veranderen. Energie besparen is nu extra aantrekkelijk door subsidie en persoonlijk advies. En met de winter in zicht is er niets mis mee om je huis te gaan isoleren en gelijk te beginnen met energie besparen. Doe mee en help je huis en Angerenstein aan een warme jas! Subsidieregeling Woningeigenaren die zelf in hun huis wonen, kunnen vanaf 15 september dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld €35/ m2 voor dubbel glas. Een woningeigenaar moet minstens 2 verschillende soorten isolatie van voldoende omvang toepassen: isolatie van dak, gevel, vloer/ bodem of spouwmuur of hoogrendementsglas aanbrengen. Lees meer over welke energiebesparende maatregelen u als woningeigenaar kunt treffen. Verenigingen van eigenaren Ook verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen voor hun complex met koopwoningen subsidie krijgen voor isolatie. Daarnaast is er voor VvE’s subsidie voor energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en begeleiding. Aanvullende maatregelen in woning of gebouw Wie subsidie krijgt voor het toepassen van minstens twee verschillende soorten isolatie, kan daarnaast ook subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Dat zijn bijvoorbeeld isolerende deuren, energiezuinige kozijnen bij de toepassing van driedubbel glas, warmteterugwinning of een vraag gestuurd ventilatiesysteem. Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van € 4.000 bovenop de subsidie. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement.

90— december 2016

11


x

Pedicurepraktijk Angerenstein Voetverzorging en diabetische voetverzorging Simm’s 0 Gediplomeerd pedicure lid ProVoet

Annelies van Anholt RĂśmerselaan 44 6824 DK Arnhem

T E

12

026-3 61 30 41 annelies.vananholt@freeler.nl

wijkkrant Angerenstein


x Energiebespaarlening Het is mogelijk een gunstige lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Dat kan bijvoorbeeld bij de gemeente Arnhem met de duurzaamheidslening. De nieuwe subsidie en zo’n energielening zijn te combineren. Voor de aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel is de Investeringssubsidie duurzame energie beschikbaar. Hulp nodig? Neem dan contact op met het energieloket midden Gelderland. U kunt kijken op de website www.elmg.nl of bellen met 085 303 06 70 Lees meer over de regeling Subsidie energiebesparing eigen huis

Herkent u deze straat uit onze wijk? Lees verder op pagina 21... 90— december 2016

13


x

Welkom ! Nieuwe buren ? Meld het ons ! Wij heten ze van harte welkom in onze wijk. Werkgroep Welkom • Ineke Nengerman p.nengerman@worldonline.nl • 026 - 361 1641

14

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Historie Angerenstein Straatnamen - De Julianalaan Als de aanleg van de wijk Angerenstein in volle gang is, staat op 12-11-1935 het volgende in de Arnhemsche Courant: ....Wij hebben onlangs meegedeeld, hoe de wegenaanleg op Angerenstein snel vordert. De heer Bouwmeester vestigt de aandacht op de benaming van de nieuwe straten, welke straks aan de orde zal komen. Alle steden en dorpen bezitten een Julianastraat of -laan: laat men zorgen dat de parkaanleg op Angerenstein, Julianapark en de weg welke er door gaat Julianalaan wordt genoemd.

De aanleg van de Julianalaan

Met de parkaanleg wordt slechts een deel van het huidige park Angerenstein bedoeld. Het Huis Angerenstein en de directe omgeving zijn dan nog in bezit van de bewoners, de familie De Goeijen. Een Julianapark is er nooit gekomen, maar wat betreft de straatnaam neemt de gemeenteraad van Arnhem de suggestie van de heer Bouwmeester over en op 16-3-1936 wordt besloten de weg langs Angerenstein tussen de Velperweg en de Rosendaalseweg de Julianalaan te noemen. 90— december 2016

15


x Maar meneer Bouwmeester kreeg nog een extraatje. In 1936 koopt de Gereformeerde Kerk een stuk grond terrein waar de Laan van Angerenstein, de Julianalaan en de Karthuizerstraat samenkomen om er een kerk te bouwen. In 1947 is op deze plaats een witgeschilderd houten kerkgebouwtje gebouwd: de Julianakerk. Dit noodkerkje heeft dienst gedaan tot 1962, toen de Gereformeerden de nieuwe kerk, de Opstandingskerk, aan de Rosendaalseweg in gebruik namen. Het Julianakerkje

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau (Den Haag, 30 april 1909 – Baarn, 20 maart 2004) was koningin der Nederlanden van 4 september 1948 tot en met 30 april 1980 (de inhuldiging vond plaats op 6 september 1948). Zij had onder andere de titels Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg en Prinses van Lippe-Biesterfeld. Juliana was getrouwd met prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld (1911-2004), met wie zij vier dochters kreeg en was enig kind van koningin Wilhelmina der Neder-landen (1880-1962) en prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (18761934). In de Tweede Wereldoorlog zijn de straatnamen die verwijzen naar leden van het Koninklijk Huis een doorn in het oog van de bezetter. Op 24-2-1942 Besluit de burgemeester van Arnhem dat, op last van de Commissaris- Generaal voor Bestuur en Justitie, de namen van deze straten gewijzigd worden. De nieuwe straatnamen verwijzen naar Nederlandse wetenschappers. De Julianalaan wordt de Boerhavelaan. Herman Boerhave (1668-1738) was een veelzijdig en in zijn tijd een wereldberoemd geleerde en had grote faam als arts, anatoom, botanicus, scheikundige en onderzoeker. Hij was hoogleraar aan de medische faculteit van de Universiteit van Leiden en werd daar later ook rector magnificus. Na de oorlog wordt de vooroorlogse naam in ere hersteld. Bij de aanleg van de Julianalaan meldt de aannemer dat hij veel problemen 16

wijkkrant Angerenstein


x heeft met de drassigheid van de bodem. Om het water goed af te kunnen voeren worden er langs de weg nieuwe waterpartijen aangelegd. Bovendien worden er twee soorten riolen aangelegd: één om het hemelwater naar de beken af te voeren en één om huishoudelijk afvalwater op de grote riolering op de Velperweg te lozen.

Al dat water maakt het in 2006 voor de bewoners van de Julianalaan mogelijk om de Julianabeek door hun voortuinen aan te leggen.

Opening Julianabeek (Foto: Henk Eggink)

Collecterooster gemeente Arnhem december-maart 12-25 feb

Jantje Beton

05-11 mrt

Amnesty International

12-18 mrt

Reumafonds

19-25 mrt

ZOA

Bron: CBF.nl, collecteroosters (per gemeente)

90— december 2016

17


x

18

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Zacht

Zacht Twee armen Om me heen Mijn warme wollen winter Jas

Claartje

90— december 2016

19


x

mr. P.A.W. Eskens mr. A.O.C.A. van Schravendijk

CronjĂŠstraat 8, 6814 AH Arnhem Postbus 76, 6800 AB Arnhem

mr. O.J. Ingwersen

www.stelvioadvocaten.nl

mr. J.A. Bruins

telefoon: 026 - 446 57 57 telefax: 026 - 443 44 39 e-mail: info@stelvioadvocaten.nl

Arbeidsrecht, (echtscheidings)bemiddeling, erfrecht, faillissementsrecht, intellectueel eigendomsrecht, mediation, ondernemingsrecht, onroerende zaken, personen- en familierecht en strafrecht

20

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Arnhems behout

Dit is geen spelfout, maar een initiatief van Nick van der Aa en Gert-Jan van Dunnewold. Het wordt een ode aan alle bomen die onlangs gekapt zijn in de Huijghenslaan. Nick wil een aantal ervan redden van de shredder en nam hiertoe het initiatief ‘Arnhems behout’. Het idee is om de goede stukken boom om te toveren tot kunst. Zo wordt de natuur, die er zo’n tachtig jaar heeft gestaan, een gedeelte van de Arnhemse cultuur in de vorm van houtsculpturen. Nick wil op deze manier samen met kunstenaar Gert-Jan van Dunnewold werken aan duurzaamheid en tegelijkertijd ruimte geven aan "rouwverwerking" van de mensen die gehecht waren aan de bomen en het oude aanzicht van de Huijghenslaan. Het esdoornhout is helaas niet geschikt voor buiten dus de kunstwerken zullen een bestemming binnen krijgen.

Wil u meer weten over Arnhems behout of heeft u interesse in een eigen sculptuur, dan kunt u contact opnemen met de redactie Nick van der Aa (Foto: Marina Popova)

90— december 2016

21


x

Vioolles? Violiste Maartje Kraan heeft nog plek voor nieuwe leerlingen. - gratis proefles - kinderen en volwassenen - beginners en gevorderden

www.maartjekraan.nl Maartje Kraan Raapopseweg 22 6824DS Arnhem mkkraan@hotmail.com

22

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Kinderen Griezeltocht 5 november 2016 Het bruiloftsfeest Aangekomen bij de feesttent werden de kinderen direct geconfronteerd met de crime scene. De intens verdrietige bruidegom zat verlaten te treuren om zijn vermoorde bruid. Een rechercheur vroeg de kinderen mee te zoeken naar de moordenaar. De rest van de tocht kregen de kinderen allerlei hints over de moordenaar. In een grafkist, tussen een bloederig maal, bij de bruidsmeisjes en de violist, voor de spiegel, tijdens het diner en ten slotte zelfs voor het altaar! De griezeltocht was wederom een groot succes: 175 kinderen uit groep 6,7 of 8 verdeeld over 36 griezelgroepjes namen dit jaar weer deel aan de griezeltocht. De Werkgroep Kinderen dankt de grote inzet van alle vrijwilligers die deze griezeltocht mogelijk maken en Insula Dei voor het beschikbaar stellen van het park.

90— december 2016

23


x

Het adres voor nieuwe en gebruikte computers            

Lage uurprijs Gratis thuis analyse van uw computer Nieuwe installatie van uw besturingen Virus, spam en spyware verwijderen Schoonmaken en opschonen Hulp bij internet problemen Reparatie en onderhoud Problemen oplossen Overzichtelijk indelen Uitbreidingen T: 06 536 825 80 Websites maken Foto en videobewerking E: info@pcdre.eu

 en nog veel meer….

24

PC Dré

W: www.pcdre.eu

wijkkrant Angerenstein


x

Sint Maarten 11 november 2016 Lampionnenoptocht Op de Irenestraat verzamelen zich rond 17.30u vele kinderen en ouders met hun prachtige (zelfgemaakte) lampionnen. Een hele grote stoet kinderen loopt met mooie lichtjes achter de muziek aan door het park. Aangekomen bij de warme chocolademelk, glühwein en een lekker koekje, kunnen de kinderen zich nog even opladen voor het echte werk. Want dan is het tijd om te gaan zingen voor de deuren om zo een héééél véééél snoep te verzamelen. Nog lang klonk door de straten van Angerenstein…. Sint Maarten Sint Maarten De koeien hebben staarten De meisjes hebben rokjes aan Daar komt Sint Martinus aan

90— december 2016

25


x

26

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Bericht vanuit het wijkteam

Interview met een inwoonster van Arnhem Noord-Oost (78 jaar) over het wijkteam en haar wijkcoach Ik ben met een wijkcoach van wijkteam Noord-Oost in contact gekomen omdat er een uur huishoudelijke hulp af zou gaan, namelijk het uur voor boodschappen doen. Dit gold toen voor iedereen in Arnhem. Twee wijkcoaches kwamen destijds bij mij op bezoek om te bespreken hoeveel uur hulp ik voor het huishouden nodig had, en hoe ik het met de boodschappen op zou kunnen lossen. We hebben diverse mogelijkheden besproken, en één mogelijkheid was HHT. Dan kon ik voor 5 euro per uur zelf hulp inkopen. Dit heb ik gedaan, en tot op heden heb ik dit nog steeds. Deze hulp doet voor mij de boodschappen. Eén van deze wijkcoaches bleef mijn contactpersoon. Later heb ik haar weer gebeld, want ik kon in mijn huis steeds minder goed uit de voeten. Vooral de trap leverde problemen op. We hebben besproken welke mogelijkheden ik had, en we kwamen ook op de mogelijkheid van verhuizen. Ik heb toen besloten me in te laten schrijven voor een zelfstandige woning bij Vreedenhoff op de Velperweg. In verband met mijn mobiliteitsproblemen moest deze woning natuurlijk gelijkvloers zijn, en voorzien van een lift. Mijn coach had verteld dat ik bij verhuizing naar een dergelijke woning ook in aanmerking zou komen voor een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Ik moest wachten tot er plek kwam. Er gebeurde toen een tijd lang niks. Ik belde weer een keer met mijn wijkcoach omdat de nood wel hoog werd, ik kon de trap haast niet meer opkomen. Zij gaf mij de raad om vaak te bellen naar Vreedenhoff, omdat ze dan misschien eerder aan mij zouden denken als er iets vrij kwam. Dat heb ik gedaan, en toen ik belde had ik gelijk geluk: er kwam iets vrij, weliswaar iets anders dan waar ik me voor ingeschreven had, maar ik heb de woning bekeken en ik was meteen enthousiast. Ik ben toen verhuisd met hulp van veel lieve vrienden uit mijn netwerk, en heb toen inderdaad de vergoeding gekregen voor de verhuizing. Dit was heel welkom, want ik heb weinig geld. En nu woon ik in mijn nieuwe woning zeer naar tevredenheid. Mijn wijkcoach bel ik af en toe als ik ergens vragen over heb, zij helpt mij dan om oplossingen te zoeken. Ik ben heel dankbaar voor alle hulp die ik heb gekregen; van vrienden, van mijn huishoudelijke hulp en van de wijkcoach. Wilt u meer weten over het wijkteam kijk dan op https://zodoenwehetinarnhem.nl/ Om een afspraak te maken kunt u ook bellen, telefoonnummer: 088-2260000 90— december 2016

27


x dummy

Babysitters

Deze lijst wordt niet online gepubliceerd

Babysitters kunnen zich opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons. Bij meer dan 28 vermeldingen wordt de babysitter die het langst vermeld staat, verwijderd.

28

wijkkrant Angerenstein


x

Angerenstein agenda zie ook www.angerenstein-arnhem.nl [agenda], wijk-infoborden en facebook.com/angerensteinarnhem

december - maart Nieuwjaarsreceptie SWA & kerstboomverbranding

Park Angerenstein, ingang Velperweg 16.00-19.00 uur, kerstboomverbranding ±17.15 uur

zondag 8 januari

 info@angerenstein-arnhem.nl

Carnaval

Tijd en plaats: zie infoborden, website en/of onze Facebookpagina

Datum niet bekend bij red.

 kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Jaarvergadering

Zie infoborden, website en Facebook

donderdag 2 maart

 info@angerenstein-arnhem.nl

Park werkochtend

Park Angerenstein vanaf 9.00 uur (verzamelen bij werkhuisje)

zaterdag 18 maart

 follender@dds.nl

Save the date !

zaterdag 24 juni 2017 lustrumviering A Angerenstein

IVN Arnhem Struingroep voor kinderen en (groot)ouders ivn.nl/arnhem 90— december 2016

5 februari: Park Zypendaal Speuren naar sporen 5 maart: Park Klarenbeek Wordt wakker de lente begint! 29


x

Bewaar-pagina Nuttige telefoonnummers ALARM politie, brandweer, ambulance Meldnummer ‘Dieren in nood’

112 144

Huisartsendienst Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem

0900 - 1598 0900 - 8844 0800 - 7000

Servicelijn Gemeente Arnhem

0900 - 1809

alle gemeentelijke diensten, eveneens meldingen inzake openbare verlichting

Storingsnummer gas en elektra Storingsnummer water

0800 - 9009 0800 - 0359

Sita servicelijn

026 - 446 0490

grofvuilafspraak kan ook via www.afvalmelden.nl

24-uurs Apotheek

088 - 005 5242

Rijnstate Poli-apotheek Velp, President Kennedylaan 100 te Velp 's Avonds, 's nachts en in het weekend ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem SWOA

026 - 351 2870

Wijkteam Noord Oost 088 - 226 0000 In de wijk: even weken op maandag van 10:30-12:00, Insula Dei

Wijkveiligheid Gebiedsagent: Tim Heil. E-mail: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl. Telefoon: bereikbaar via 0900 8844; vragen naar Tim Heil. Aangifte is mogelijk via www.politie.nl/gelderland-midden (aangifte aanklikken in de blauwe balk) of telefonisch op 0900-8844. Vragen & antwoorden voor jongeren: www.vraaghetdepolitie.nl Nieuwsbrief Wijkveiligheid & Verkeer (buurtpreventie): Ga naar angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan de QR-code hiernaast. Vul s.v.p. naast uw e-mailadres en naam ook uw postcode en huisnummer in, zodat wij kunnen bepalen onder welke wijkcoördinator u valt. Vul als interesse (in ieder geval) ‘Wijkveiligheid & verkeer’ in.

30

wijkkrant Angerenstein


x

90— december 2016

31


x

Hugen de Echte Bakker

Al meer dan 130 jaar uw Brood en Banketspecialist

Van der Helllaan 28, tel. 3514642 32

wijkkrant Angerenstein