wijkkrant 88 juni 2016

Page 1

x

WIJKKRANT nr 88 juni 2016 88— juni 2016

1


x

2

wijkkrant Angerenstein


x

Bij wijkkrant 88... Het is “zomerlente” in Arnhem (weet er geen beter woord voor), als dit voorwoord voor wijkkrant 88 gemaakt wordt. Na kou (8° en veel regen) staat de buitenthermometer ’s middags op 25°! Helaas is dat over een paar dagen echt voorbij en kunnen naar water smachtende tuinen weer opgelucht genieten van groeizaam weer! Helaas viel Koningsdag (moet nog wennen aan dat woord!!) door kou en regen letterlijk in het water. Er werd er op allerlei manieren (aanplakbiljetten, website, Facebook) gecommuniceerd dat het parkfeest niet gevierd zou worden. Desondanks kwamen er toch nog optimisten naar het park, maar die konden dus onverrichter zake gedesillusioneerd afdruipen! De gebruikelijke rubrieken zijn goeddeels gevuld en het is altijd weer met veel plezier dat de redactie de bijdragen van de werkgroepen binnen krijgt. De bijdrage van de Werkgroep Historie is, zoals vaak, bijzonder. Het verhaal over de wijkagent toen en nu, dat in Wijkkrant 87 stond, werd door deze werkgroep geïnitieerd en door de redactie aangevuld met een ‘oud’ verhaal. Deze keer kwam de werkgroep er bij toeval achter dat er op Plein 1813 een feestje gebouwd werd rondom de rondes van de Giro d’ Italia door Arnhem. 16 april werd Plein 1813 omgedoopt tot Piazza MDCCCX111 en 30 april was er een roze Girofeest! De redactie kreeg op verzoek een leuk verslag met foto’s van dat festijn van een bewoner van Plein 1813. De Werkgroep Historie sluit daar in deze wijkkrant dan weer bij aan met een mooi verhaal over de naamgeving van Plein 1813, klasse! Voor het overige wijzen we er nogmaals op dat oudere afleveringen van de wijkkrant digitaal te lezen zijn op onze website www.angerenstein-arnhem.nl (over ons - wijkkrant) en dat worden er langzaam maar zeker steeds meer. De redactie Kopij voor de volgende wijkkrant is van harte welkom! We ontvangen uw bijdrage graag uiterlijk vrijdag 19 augustus 2016 op ons redactieadres (zie het colofon). Wijkkrant 89 verschijnt medio september 2016. 88— juni 2016

3


x

Colofon Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA). De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein. Wijkkrant Angerenstein verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 1060 stuks. Redactie Wijkkrant Angerenstein Marjo Nijkamp Paul Kanters Stefan Honkoop

Contact wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Bezorgcoördinator • Jos Bouwhof

Stichting Wijkbelangen Angerenstein Doel van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein is: - Het behartigen van de belangen van de buurt en de buurtbewoners, en de bevordering van de solidariteit binnen de wijk Angerenstein. - Al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin (artikel 2 van de statuten). Bestuur Voorzitter • Marjan van Munster Secretaris • Dirk Sietses Penningmeester • Marieke Hermans Bestuurslid • Alexander van den Hoven Werkgroepen / Coördinatoren Communicatie • Stefan Honkoop

Secretariaat Velperweg 103 • 6824 HJ Arnhem info@angerenstein-arnhem.nl

Historie Angerenstein • Mariette Frieling

Kinderen • Barbara Wagensveld kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Materiaal • Michel Vervaet

Park • Joseph Follender

Welkom • Ineke Nengerman

Wijkveiligheid & Verkeer • Joop Pek veiligheid-verkeer@angerenstein-arnhem.nl

www.angerenstein-arnhem.nl

4

angerensteinarnhem

@Angerenstein wijkkrant Angerenstein


x

Van de bestuurstafel... En dan wordt er aangebeld, twee buurmeisjes van een paar huizen verderop staan met een grote schaal cupcakes voor de deur: “meneer, wilt u cupcakes van ons kopen, want Koningsdag gaat niet door en wij hebben daar een heleboel cupcakes voor gebakken en nu kunnen wij die niet in het park verkopen” “en ze zijn erg lekker” voegde de ander er nog aan toe. OK, ik heb er een paar gekocht en ja, ze waren erg lekker, net als vorig jaar hadden de dames heerlijke gebakjes gemaakt. Helaas konden dit jaar de festiviteiten in het park niet doorgaan, te koud, vermoedelijk te nat en daardoor misschien heel weinig bezoekers. Heel jammer, Koningsdag is altijd een mooi evenement in onze wijk. Door de Kingscrew was al enorm veel werk verzet, heel veel dank daarvoor, jammer dat het resultaat van al die inspanningen dit jaar niet zichtbaar werd. Volgend jaar beter, zeggen we dan maar. Op 9 maart zijn twee leden van het wijkbestuur bij de informatieve bijeenkomst over “Van wijken weten” in het Stadskantoor geweest. Hier kregen wij een korte uitleg over het nieuwe plan van aanpak dat de gemeente vanaf 1 januari 2017 wil toepassen in de wijken. Er gaan wijkteams gevormd worden voor wijksturing en zoals de gemeente het formuleert: “We willen uitgaan van wat er in de wijken leeft. Wijkbewoners krijgen meer invloed op wat de gemeente in de wijk doet en er is meer ruimte voor initiatieven vanuit de buurt. Bovendien worden bewoners meer betrokken bij keuzes die gemaakt moeten worden, ook nu er minder geld beschikbaar is.” Aah, er moet dus bezuinigd worden, 10 miljoen, daar draait het o.a. om. Maar: “De gemeente Arnhem hecht grote waarde aan verbinding met bewoners”, echter tot op heden (2 maanden later) heeft uw wijkbestuur verder niets meer vernomen over de voortgang van het project. Waar wel voortgang in zit, is de organisatie van het lustrum in 2017. De werkgroep is druk in de weer om er een mooie dag van te maken. Hou de nieuwsbrief en onze Facebook pagina in de gaten. Maar, laten we eerst gaan genieten van de komende mooie zonnige en heerlijke zomer. Namens het bestuur, Alexander van den Hoven 88— juni 2016

5


x

6

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Giro di Angerenstein

Ze hadden de bewoners van de Driegasthuizen dwars over de Rosendaalseweg gezet in een dubbele rij rolstoelen, middenin de blakende zon maar met goed zicht op de bocht naar de Monnikensteeg. Sommigen hadden een hoedje op, bekertjes water werden uitgedeeld (“Wilt u water mevrouw de Keizer?”) en er stond ook nog een ijsco-karretje, waarvan bewoners een gratis ijsje konden betrekken. Het zorgzame personeel sleepte een paar grote parasols op de weg en een boom op de middenberm van de Rosendaalseweg bood ook steeds meer schaduw gelukkig. Mijn ouders (beide vitale tachtigers) waren gekomen om bij ons naar de Giro te kijken. Wij hadden ons achter de bewoners van de Driegasthuizen opgesteld omdat we dachten dat het zicht voor hen wel vrij zou blijven. Het was verder wel gemoedelijk en vermakelijk om daar te staan. Mijn ouders werden verschillende keren aangezien voor bewoners van de Driegasthuizen en mijn vader kreeg daardoor bijna een gratis ijsje. Sommige mensen in het publiek keken op hun mobiel naar de live-verslaggeving van de Giro en hield de rest op de hoogte van de nadering van de meute (“Ze zijn nu op de Posbank, over 10 minuten worden ze hier verwacht”). Een mevrouw vertelde trots dat haar dochter één van de vrijwillige beveiligers was die op de weg stond om de weg voor de wielrenners vrij te houden. Een ander wist te vertellen dat Maarten Tjallingii hier 500 meter vandaan woont en een familie had een keukentrapje meegenomen zodat de jongste van het gezin daarop kon klimmen en over de hoofden heen kon kijken. De spanning onder de wachtenden steeg. Een paar keer kwam er een sliert auto’s met reclame langsrijden. Mijn moeder dacht dat het steeds dezelfde waren die rondjes reden en dan weer opnieuw langskwamen. Mijn vader probeerde een praatje aan te knopen met een bewoonster van de Driegasthuizen maar kreeg niet echt contact. Uiteindelijk zagen we een helikopter in de lucht en passeerden in een flits de koplopers en in een volgende flits het peloton. We hadden ze helaas niet over de Rosendaalseweg zien aankomen rijden omdat inmiddels steeds meer mensen in de middenberm en op straat waren gaan staan, deels ook vóór de bewoners van de Driegasthuizen in hun rolstoelen. Mijn vader kon vertellen dat het in totaal 18 seconden had geduurd. Hij had de wielrenners niet gezien omdat hij zo druk was met timen. Het jongetje dat op het trapje stond vond het allemaal maar tegenvallen en wilde naar huis. Wij gingen ook weer naar huis. Gelukkig was dat dichtbij want het was nog best een gesleep met de tuinstoelen in de warmte. Thuis lekker in de tuin gegeten. Al met al een enerverende dag. Gysanne 88— juni 2016

7


x

VOLLEYBALTOERNOOI zondag 11 september (Let op! Dit jaar is het toernooi op de 2e zondag in september omdat de 1e zondag nog in de zomervakantie valt)

Van 10.00 uur tot 16.00 uur in Park Angerenstein

INSCHRIJVING: individueel (€5,-) of per team (€30,-) info@mvvl.nl einddatum: 5 september

Voor buurtbewoners uit Angerenstein en omliggende wijken 

Je kunt je inschrijven als team maar ook individueel!



Inschrijfgeld kun je bij aanvang van het toernooi voldoen.



Je hoeft geen sterspeler te zijn, het gaat om de gezelligheid!



We spelen met gemengde teams! Minimaal 2 dames per team.

We hopen op een gezellig drukke, droge en zonnige sportieve dag! Organisatie: Yvonne van Setten Vincent Ribbert Edwin de Geus Monique van Leeuwen Inschrijving via e-mail of briefje in de bus o.v.v. naam en contactgegevens bij: Monique v. Leeuwen | info@mvvl.nl

8

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Park 19 maart was de eerste parkwerkochtend van 2016. Vooraf aan de werkbespreking met parkwachter Jeroen Glissenaar, werd Gerhard Glas welkom geheten als nieuw lid van de commissie Park. Hiermee volgt hij Wietske Hofstee op als vertegenwoordiging noordzijde van het park. Deze ochtend werden een paar vijverranden aangepakt. Afgestorven groen werd verwijderd zodat een zichtlijn tussen het landhuis en een vijver weer duidelijk wordt. Het groenafval werd hergebruikt om het plekje af te schermen waar het ijsvogeltje regelmatig zit. Bij het bovenste gedeelte van het park was er weer veel opschot van acacia en bramen. Ook dat werd rücksichtslos verwijderd. Zo kreeg het park een voorjaarsschoonmaakbeurt en staat het er weer mooi bij.

Vijverranden opschonen

Zichtlijn landhuis

5 april was de voorjaarsschouw, deze keer samen met Bart Lichtenberg van de Gemeente Arnhem. Tijdens de ronde door het park bespreken we wat er afgelopen periode is gebeurd en wat er nog in de planning staat aan onderhoud in het park: bijvoorbeeld op het gebied van paden, afvalbakken en speeltoestellen. Zo vraagt de conditie van de tulpenboom om een snoeibeurt, waardoor hij helaas niet meer de grootste tulpenboom van Nederland is. Zaterdag 18 juni is de volgende parkwerkochtend. Iedereen is van harte welkom! Namens de werkgroep Park, Marie-José ter Wal 88— juni 2016

9


x

Pedicurepraktijk Angerenstein Voetverzorging en diabetische voetverzorging Simm’s 0 Gediplomeerd pedicure lid ProVoet

Annelies van Anholt RĂśmerselaan 44 6824 DK Arnhem

T E

10

026-3 61 30 41 annelies.vananholt@freeler.nl

wijkkrant Angerenstein


x d u

mm

Vervanging bomen Huijghensln

De bewoners van de Huijghenslaan en de gemeente Arnhem hebben overeenstemming bereikt over de vervanging van de bomen aan deze markante laan. De huidige bomen bevinden zich in de eindfase van hun levensduur. De gemeente heeft al meerdere bomen verwijderd, omdat deze onveilige situaties opleverden vanwege takbreuk. Ondanks de teleurstelling aan de kant van de omwonenden hebben zij over het algemeen begrip voor de noodzaak om de bomen te vervangen. De nieuwe bomen worden niet zo groot als de huidige bomen. De ruimte onder de grond is beperkt en dat betekent dat de bomen bovengronds niet onbeperkt kunnen uitgroeien. Wel is de afspraak gemaakt dat de gemeente probeert om op de lange termijn meer ruimte ondergronds te creëren voor de bomen. Zomereiken Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente meerdere alternatieve boomsoorten gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties én omdat de zomereik volgens de gemeente ook het beste past vanuit beeldkwaliteit, kiezen we voor het planten van zomereiken in de Huijghenslaan. De bomen zullen allemaal in één keer worden vervangen aan het eind van dit jaar. In november worden de bestaande bomen gekapt en de huidige grond in de groenstroken wordt vervangen door nieuwe grond. In december worden de nieuwe bomen aangeplant. Deze bomen hebben een stamomtrek van ca.2025cm en een hoogte van ca. 4,0m. Zie voor meer informatie onze website: www.arnhem.nl onder Mijn wijk > Velperweg e.o. Met dank aan de bewonersdelegatie voor haar inzet. Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Pak uw pen of toetsenbord, en schrijf of mail naar de redactie van de wijkkrant. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te weigeren. 88— juni 2016

11


x

12

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Kinderen Zondag 20 maart Op de traditionele zondag voor Pasen heeft een mooie stoet kinderen zich verzameld op plein 1813. Met prachtige zelfgemaakte palmpasenstokken en begeleid door een echt draaiorgel en twee paashazen, gaat de route over de Verlengde Prümelaan, via de Karthuizerstraat, door het park richting Insula Dei. De bewoners van Insula Dei zijn blij verrast met de komst van de zingende kinderen in de eetzaal zo net na het middagmaal. ‘palm palm Pasen hei koerei over enen zondag krijgen wij een ei één ei is geen ei twee ei is een half ei drie ei is een paasei ‘ Van de optocht en het zingen hebben de kinderen honger gekregen: heerlijk paasbrood gesponsord door Bakkerij Hugen staat klaar! Met volgegeten buikjes zijn de kinderen nu klaar voor het echte werk; paaseieren zoeken... Om het extra spannend te maken hebben de paashazen naast de gewone eieren ook twee gouden eieren verstopt! En wie ‘het gouden ei’ vindt… die krijgt een prijs! Met serieuze gezichtjes gaan alle kinderen op zoek naar ‘het gouden ei’. Met wat hulp van de paashazen vonden zelfs de allerkleinsten flink wat eieren. En de twee gouden eieren… die werden gevonden door de allerbeste zoekers! Eerstvolgende activiteit van de Werkgroep Kinderen: Sprookjespark (zie hiernaast) 88— juni 2016

13


x

14

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Piazza MDCCCXIII

De Provincie maakte het vanwege de Giro d’Italia mogelijk een gezellig ‘Italiaans’ straat- of buurtfeest te organiseren, een piazza. Tijdens deze piazza’s kunnen buurtbewoners met families uit de straat Italiaans tafelen in een Giro-roze setting. Als er een plek in Gelderland is waar roze echt tot zijn recht komt eind april, dan is het Plein 1813 wel! Tijdens een van de maandelijkse buurtborrels was daarom al snel het idee ontstaan om op Plein 1813 een piazza te organiseren. Dus werd Plein 1813 omgedoopt tot Piazza MDCCCXIII. Dit gebeurde op 16 april tijdens de buurtborrel met de onthulling van een kunstwerk in de tuin van Piazza MDCCCXIII IV.

Hiermee was de aftrap naar het piazza op 30 april gegeven. Langzamerhand kleurde Piazza MDCCCXIII steeds meer roze, de Japanse kersen zorgden voor roze bloesem en een aantal breiende buurtbewoners voor roze lantarenpalen. Op 30 april was het zover. Een mooi feest op het Piazza met een wielercompetitie en lekker Italiaans eten in een prachtige roze entourage. De (oud)bewoners van het Piazza en de daar op uitkomende straten, lokaal bekend als Piazza DUS, waren in grote getale aanwezig. Samen hebben ze er voor gezorgd dat het een gezellig feest werd. Meer dan dit stukje in de wijkkrant geeft de video op https://vimeo.com/165487493 een prachtig beeld van het feest. Het was een mooi feest met een blijvende herinnering in de vorm van het kunstwerk. De Piazza feestcommissie 88— juni 2016

15


x

mr. P.A.W. Eskens mr. A.O.C.A. van Schravendijk

CronjĂŠstraat 8, 6814 AH Arnhem Postbus 76, 6800 AB Arnhem

mr. O.J. Ingwersen

www.stelvioadvocaten.nl

mr. J.A. Bruins

telefoon: 026 - 446 57 57 telefax: 026 - 443 44 39 e-mail: info@stelvioadvocaten.nl

Arbeidsrecht, (echtscheidings)bemiddeling, erfrecht, faillissementsrecht, intellectueel eigendomsrecht, mediation, ondernemingsrecht, onroerende zaken, personen- en familierecht en strafrecht

16

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Historie Angerenstein Plein 1913 en de aangrenzende lanen Plein 1913, het is geen typefout. In de raadsvergadering van de gemeente Arnhem van 13 januari 1913 stond het volgende punt op de agenda: Benaming van wegen. B. en W. stellen voor: I. Aan de hierna te omschrijven wegen en het tusschenliggend plein te geven de volgende namen: aan den weg, uitkomende in de Priimelaan, den naam van Limburg Stirumlaan; aan den weg, uitkomende in de Huyghenslaan, den naam van Hogendorplaan; aan den weg, uitkomende in de Ernst Casimirlaan, den naam van der Duyn van Maasdamlaan; aan het tusschenliggende plein den naam: Plein 1913; II. den thans van Hogendorpstraat genaamden weg, den naam te geven van Rutger Jan Schimmelpenninckstraat. In 1913 vierde Nederland honderd jaar bevrijding van de Fransen. Toen in dat jaar de nieuw aan te leggen lanen op het door de industrieel LĂźps gekochte deel van het landgoed Klarenbeek een naam moesten krijgen, lag het voor de hand dat men zich hierdoor liet inspireren. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp (1762-1834) vormde samen met Frans Adam graaf van der Duyn van Maasdam (1771-1848) en Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840) het driemanschap dat na het eind van de Franse overheersing het Voorlopig Bewind op zich nam en Willem Frederik van Oranje-Nassau, erfprins van Oranje en zoon van stadhouder Willem V, uitnodigde om als soeverein vorst naar Nederland terug te keren. Op 30 november 1813 kwam hij vanuit Engeland aan op het stand van Scheveningen. Het driemanschap Van Hogendorp (boven), Van Limburg Stirum (linksonder) en Van der Duyn van Maasdam, dat in 1813, in naam van de prins van Oranje, het voorlopig bestuur (het 'Hoog Bewind') van de Fransen overneemt.

88— juni 2016

17


x

Aanvaarding van het Hoog Bewind door het Driemanschap in naam van de prins van Oranje, 21 november 1813

Aankomst van prins Willem Frederik van Oranje - de latere koning Willem I - op 30 november 1813 te Scheveningen.

Over het voorstel van B en W waren de meningen in de Raad zeer verdeeld. De Arnhemsche Courant van 14 januari maakte het volgende verslag: Behalve de boomenquaestie kwam er gisteren nog een netelig onderwerp aan de orde: de benaming van straten op het terrein van den heer L端ps. Van zulke onderwerpen hebben alle 33 Raadsleden verstand, of meenen dat althans te hebben, zoodat de debatten gewoonlijk een respectabele lengte krijgen. B. en W., die nu al in jubelstemming verkeeren voor vanwege het feit, dat we dit jaar een eeuw lang onafhankelijk zijn geweest, stelden voor, eenige groote mannen uit den Franschen tijd te huldigen, door de straten naar hen te noemen. Het plein, zoo meenden zij met zekere logica, die echter voor den Raad verloren ging, kon men dan Plein 1913 noemen. Daar kwamen de bezwaren los. De heer Pyttersen was gebeten op den armen heer Rutger Jan Schimmelpenninck, die, gelukkig voor hem, al lang dood is. Deze verbolgenheid vindt haar oorzaak in het feit, dat de heer Rutger Jan indertijd uit de hand van Napoleon het ambt van Raadspensionaris over Holland heeft aangenomen, iets wat de heer Pyttersen nooit zou gedaan hebben. Andere Raadsleden meenden, dat men het pleintje niet Plein 1913, maar Plein 1813 moest noemen, anders zou het driemanschap, v. Limburg Stirum, v. Hogendorp en v. d. Duyn van Maasdam, zich in die buurt nooit thuis voelen. De heer Hermans voelde voor de heele zaak niets. Deze volbloed soc-democraat scheen zelfs een oogenblik royalistische neigingen te hebben, toen hij het plan opperde een der straten Koning Lodewijk-straat te noemen. Niet kwaad bedacht en geen slecht gezelschap voor de Hermanssteeg, die dit Raadslid, dat wel eens vermakelijk uit den hoek kan komen, reeds in een verre toekomst zag gloren. Behalve dit voorstel kregen we van den heer Hermans nog een gratis lesje in de vaderlandsche geschiedenis, waaruit bleek, dat dit lid niets voelt voor de lezing, dat het eigenlijk de Hollanders zijn, die Napoleon bij Waterloo verslagen en de Fransche wereldheerschappij ten val gebracht hebben. Hij vergeleek ons optreden in 1813, minder dichterlijk, met het geven van een trap aan iemand, die reeds uit zich zelf wegging. 18

wijkkrant Angerenstein


x Het slot der lange discussies was, dat het driemanschap zijn lanen krijgt, dat Rutger Jan gewogen, doch te licht bevonden werd en de eer te beurt viel aan wijlen den heer Spieghel, een vriend van den heer Pyttersen en dat het plein den naam Plein 1813 kreeg.

Naambordje met fout gespelde naam van Van Hogendorp, zoals dat nu nog te zien is aan één zijde van de betreffende laan.

Beeldmateriaal: 

prenten: collectie Rijksmuseum Amsterdam



foto straatnaambordje: Mariette Frieling

Werkgroep Park

Werkgroep Park is op zoek naar nieuwe mensen. Bij voorkeur uit Angerenstein Noord, zodat alle delen van onze wijk in deze werkgroep vertegenwoordigd zijn. Meer informatie of aanmelden? Joseph Follender

88— juni 2016

19


x

Rosendaalsestraat 437-441 6824 CK Arnhem

Tel. 026-4424866 Fax. 026-3892729

E-mail info@autovandenbrink.nl

20

wijkkrant Angerenstein


x FEEST Als de ochtend ontwaakt In een teer gouden licht Eeuwen oude wortels stoere Stammen dragen, Koninklijke Kruinen mijn ogen doen tranen Als een kikker kwaakt, een reiger Roerloos staat in de mist Statige huizenrij stil verlaten Vroege straten, velden vol Dauw diamanten mij raken Als een nijlgans haar gebroed Liefdevol behoedt, zandkastelen Ridders en feeën laat spelen en Schommelend in kinderdromen Mijn hart zoet smelten doet Als een eekhoorn sierlijk springt Op hemelhoge takken, ganzen Zusters badderen in het kroos Nieuw beekje antieke tuinen laat leven Dan ben ik even ademloos Als dan diep avondrood mij draagt naar Donker blauwe nachten, vriend’lijke maan zware takken laat drijven op rimpelend water, prijs ik mij rijk, mooi Angerenstein een wandelaar in uw park te zijn

88— juni 2016

21


x

22

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Sociaal Wijkteam Noord Oost

Om u op de hoogte te houden van het functioneren van het wijkteam in uw wijk het volgende: Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de wijken die binnen de grenzen van het gebied Noordoost vallen het sociale wijkteam gemakkelijk kunnen vinden. Daarom hebben we de volgende zogenaamde inloop-uren georganiseerd: Drie Gasthuizen, Rosendaalseweg 485 oneven weken op woensdag van 13.30 - 15.00 uur Insula Dei, Velperweg 139 even weken op maandag van 10.30 - 12.00 uur Paasberg, Bronbeeklaan 66 oneven weken op maandag van 10.30 - 12.00 uur Regina Pacis, Velperweg 158 1e woensdag van de maand van 11.00 - 12.00 uur Rode Kruis, Cattepoelseweg 263 woensdag van 9.00 - 12.00 uur Vreedenhoff, Esperantolaan 2 woensdag van 9.00 - 12.00 uur Zorgplein, Geitenkamp 34 dinsdag van 13.00 - 15.00 uur Scholen, peuterspeelzalen en huisartsen hebben vaste contactpersonen vanuit het wijkteam. U kunt zelf ook een afspraak maken via de site www.zodoenwehetinarnhem.nl Ervaring van een inwoner: Onze ervaringen met het wijkteam zijn erg positief. Al jaren zitten we met één van onze kinderen bij een jeugdhulptraject. Dit jaar bleek ineens, dat we voor een vervolg naar een wijkteam moesten. Dat was nieuw voor ons. Weer nieuwe mensen, en wat moesten we daar nou weer mee?

88— juni 2016

23


x

Het adres voor nieuwe en gebruikte computers Lage uurprijs Gratis thuis analyse van uw computer Nieuwe installatie van uw besturingen Virus, spam en spyware verwijderen Schoonmaken en opschonen Hulp bij internet problemen Reparatie en onderhoud Problemen oplossen Overzichtelijk indelen Uitbreidingen T: 06 536 825 80 Websites maken  Foto en videobewerking E: info@pcdre.eu           

 en nog veel meer….

PC Dré

W: www.pcdre.eu ZANGLES

ZINGEN IS PLEZIER

ALLE NIVEAU’S

ZINGEN ONTSPANT

ALLE STIJLEN

MIRIAM DE VROOME

INDIVIDUELE LESSEN

ZANGDOCENT

GROEPSLESSEN

Tevens in te huren als zangeres bij bijzondere gelegenheden www.miriamdevroome.nl, miriam@miriamdevroome.nl Huijghenslaan 9, 6824JA Arnhem, 0625420004 / 0264427591

24

wijkkrant Angerenstein


x Binnen één week hadden we een afspraak. Met twee wijkcoaches. De zorgvraag voor onze zoon is lastig. Daarom was het fijn dat ze met twee wijkcoaches kwamen. Twee weten meer dan één en het ging vooral om de klik. Met ons maar vooral met onze zoon. Dat is gelukt. Al moesten ze daarvoor meerdere keren buiten de normale werktijden langskomen (dat vond ik erg fijn). We zijn met akkoord van onze zoon met één van de coaches verder gegaan. En inmiddels zitten we op de goede weg. Onze coach weet waar ze het over heeft, is de coördinator van alle hulpverleners en haalt ze ook allemaal om de tafel. We kunnen verder in een goed traject. Mede en vooral mogelijk gemaakt door onze coach. Onze zoon zit nu op een goede plek. Mede mogelijk door de korte lijn met het wijkteam en door hun professionele ondersteuning. Om ons werk als wijkcoach goed te kunnen doen is ontspanning op z’n tijd belangrijk. Daarom hebben we 22 april meegedaan met het volleybaltoernooi, georganiseerd door Rijnstad, in sporthal Valkenhuizen. Met een tweede plaats kunnen we trots zijn op onze sportieve inzet en fysieke conditie.

Een heldere geest in een gezond lichaam

88— juni 2016

25


x

Erbij! Het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG) heeft onlangs haar allereerste seizoenmagazine door en voor mensen met een beperking uitgebracht. Dit nieuwe blad is onder andere gemaakt om mensen die te maken hebben met een beperking goed op de hoogte te houden van ondersteunende mogelijkheden in het kader van de wet WMO en in het kader van de participatiewet op wijkniveau. Het blad is gratis online te lezen via www.apcg.nl

Doppen sparen voor geleidehonden Enkele maanden geleden werd ik in park Angerenstein aangesproken door twee dames uit de Laan van Klarenbeek. Zij vroegen mij of ik wist waar een inzamelpunt was voor de doppen. De doppen? Zult u zich afvragen? Het KNGF (Geleidehonden) leidt geleidehonden op en daar zijn hoge kosten aan verbonden. Door het inzamelen van plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken kan een bijdrage worden geleverd aan de kosten, die per hond â‚Ź 35.000 bedragen. 20.000 kilo doppen zijn goed voor de basisopleiding van 1 pup. Nu reeds zijn er twee honden in opleiding van dit geld. Een groot succes. Iedereen heeft ze thuis. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van onze geleidehonden. Inleveren van doppen kan bij de HAN, afdeling PABO, Ruitenberglaan 27 (schuin t.o. de Stadsboerderij) en bij het Aardappelpakhuis, Hoofdstraat in Velp. Vindt u dit lasting, mag u de doppen ook bij mij brengen, Schaapsdrift 7. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.geleidehond.nl/doppen. Ik zou het leuk vinden als u meedoet! Met een groet, Carien Elzenga en hond Sophie 26

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Wijkveiligheid & Verkeer Nieuws van de wijkagent januari t/m mei 2016 In de eerste vijf maanden van het jaar is een aantal incidenten in onze wijk bij de politie gemeld, eenmaal van vernieling, drie keer (poging tot) woninginbraak en drie keer diefstal uit een auto. De vernieling betrof een forse kras op een auto die geparkeerd stond aan de Karthuizerstraat. Een woningdiefstal vond plaats in een woning aan de Laan van Klarenbeek, het is de dieven gelukt om binnen te komen en met een buit weer ongezien te vertrekken. Een tweede diefstal aan de Laan van Klarenbeek is verhinderd door alerte buren. De inbrekers zijn de woning binnengegaan via de achtertuin, zijn met behulp van een kliko op het dak geklommen en hebben daar een raam geforceerd. Toen zij binnen waren is het alarm afgegaan waardoor buren werden gewaarschuwd. De dieven hadden dit in de gaten en zijn er zonder buit vandoor gegaan. Het derde woningdiefstal-incident betrof een poging tot inbraak aan de achterzijde van een woning aan de Roosendaalseweg. Het is de dieven niet gelukt om binnen te komen. In de Laan van Klarenbeek is navigatie apparatuur uit een personenauto gestolen. In de Verlengde Prumelaan is in een personenauto ingebroken waarbij aantal spullen ontvreemd is. In de Lippe Biesterveldstraat is ingebroken in een bestelbus en daarbij is oa een radio gestolen. Op 8 april is het verkeershandhavingsteam in de Huijgenslaan actief geweest tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Zij hebben de volgende overtredingen beboet: 01 x te hard rijden (67 km/u) 10 x geen gordel om 05 x niet handsfree bellen 01 x niet kunnen tonen van een rijbewijs 01 x rijden met een verlopen rijbewijs

88— juni 2016

27


x

GARAGEBOXEN TE HUUR: Regelmatig zijn er garageboxen te huur nabij de Huijghenslaan. Ze zijn voorzien van een stalen kanteldeur met cilinderslot, veilig gelegen. Afmeting circa 5 x 2,7 meter. Geschikt voor het opslaan van auto’s, motoren of inboedel. Te huur per kwartaal, half jaar of jaar. Voor informatie: garageangerenstein@mvvl.nl

    

Voorbereiden op een assessment in een real life setting? Sollicitatietraining? Loopbaanassessment (CAO’s geven soms recht op bijdrage van de werkgever) Selectieassessment (voor bedrijven) Potentieelbeoordeling (voor bedrijven)

Win vrijblijvend informatie in bij ervaren assessor: Rex Franzen: 06-51598956 info@los-assessments.nl | www.los-assessments.nl En wijkgenoten: 10 % korting op tarieven! 28

wijkkrant Angerenstein


x

WhatsApp alarmeringsgroep In april is gestart met een WhatsApp alarmeringsgroep in Angerenstein-Noord. Dit is een alarmeringsgroep voor de bewoners van Angerenstein-Noord om informatie te delen als dit nodig is (bv over nepcollectanten, inbraak en andere incidenten). Met een huis-aan-huis verspreide brief zijn bewoners geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden. De WhatsApp groep heeft op dit moment ongeveer 60 leden. We ondervinden nu samen welke meldingen wel en niet geschikt zijn om op de app te zetten. En ook of je als groepslid wel of niet moet reageren op een melding. Ook in de overige delen van de wijk (midden: tussen de Huijgenslaan en Julianalaan en zuid: omgeving Prümelaan) is het initiatief ontstaan om een WhatsApp alarmeringsgroep in te stellen. Er zijn ook ideeën om naast de alarmeringsgroep een buurtpreventie WhatsApp-groep in te stellen voor minder urgente zaken. Werkgroep Wijkveiligheid en Verkeer Anneke Henselmans Joop Pek Hans Uit ’t Broek

Welkom ! Nieuwe buren ? Meld het ons ! Wij heten ze van harte welkom in onze wijk. Werkgroep Welkom • Ineke Nengerman

88— juni 2016

29


x Uw leven in eigen hand houden, dat is het devies van Arcade Zorgcoop. U vertelt ons wat u niet meer zelfstandig kunt en wij kijken met u welke oplossing het beste bij u past. Dat hoeft niet te liggen in daadwerkelijke zorg. Misschien is een hulpmiddel of slimme inzet van techniek voor u een betere oplossing. Arcade Zorgcoop is een coöperatie van zelfstandige ondernemers in zorg en welzijn. Met een coöperatie krijgt u zowel de beste zorg van de individuele ondernemer, als ook een betrouwbare back-up. Al onze leden worden zorgvuldig geselecteerd. Onze diensten  Hulp bij het Huishouden  Gezinszorg  Persoonlijke zorg  Wijkverpleging  24-uurszorg  Terminale zorg  Zorg op afstand  Hulpmiddelen

www.arcadezorg.nl

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 026-8487799 of info@arcadezorg.nl

30

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Ontdek Arnhem en omstreken op de fiets

Van 25 mei tot en met 10 augustus organiseert Sportbedrijf Arnhem 12 fietsroutes in en om Arnhem. Fietsen is gezond en zorgt ervoor dat je langer fit en mobiel blijft. Maar samen fietsen is ook een sociale activiteit, waaraan je juist veel gezelligheid ontleent. Fiets een keer mee! Dan zie je hoe mooi de omgeving van Arnhem is en kom je op plaatsen waar je normaal niet komt. Veel plekken zijn met de auto niet te bereiken. Woensdag 25 mei starten we met het fietsseizoen voor 50+. De openingstocht vertrekt vanaf SWOA-steunpunt De Gaanderij in Arnhem-Zuid. Vanaf 9.00 uur kun je er inschrijven om mee te doen. Deelname is € 2,-. (of € 12,- voor 12 ritten) De fietstochten zijn altijd op woensdag. Een elektrische fiets is natuurlijk toegestaan. De afstand ligt tussen de 40 en 60 km. Om het gemakkelijker te maken, gebruiken we veel knooppuntborden. We organiseren elk jaar 12 mooie fietsroutes in en rond Arnhem. De route informatie staat op www.sportinarnhem.nl/senioren. Hier melden we ook de afstand en eventuele afgelastingen door de weersomstandigheden. De tochten kun je individueel fietsen of in groepsverband. We starten vanaf alle drie de SWOA- steunpunten* en eindigen er ook. De start van de individuele fietsers is tussen 9.00 - 10.00 uur. De groep vertrekt om 9.30 uur. * Fietstochten vertrekken vanaf onderstaande startplaatsen (en eindigen hier ook): 

SWOA Steunpunt ‘De Gaanderij’, Driemondplein 1 (Elderveld)



SWOA Steunpunt ‘De Petersborg’, Slochterenweg 40 (Vredenburg)



SWOA Steunpunt ‘De Weldam’, Middachtensingel 39 (Presikhaaf)

Voor vragen of meer informatie bel je met Sportbedrijf Arnhem op 026 - 377 57 57.

88— juni 2016

31


x dummy

Babysitters

Deze lijst wordt niet online gepubliceerd

Babysitters kunnen zich opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons. Bij meer dan 28 vermeldingen wordt de babysitter die het langst vermeld staat, verwijderd.

32

wijkkrant Angerenstein


x

Angerenstein agenda zie ook www.angerenstein-arnhem.nl [agenda], wijk-infoborden en facebook.com/angerensteinarnhem

Juni - september Park Angerenstein 13.00-16.00

Sprookjespark

Zie pagina 12

zondag 12 juni

 kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Park werkochtend

Park Angerenstein vanaf 9.00 uur (verzamelen bij werkhuisje)

zaterdag 18 juni

Volleybaltoernooi

Park Angerenstein 10.00 - 16.00 uur

zondag 11 september

 info@mvvl.nl

Zie pagina 8

Save the date !

zaterdag 24 juni 2017 lustrumviering A Angerenstein

Nieuwsbrief Angerenstein Bent u al lid van de digitale nieuwsbrief van Angerenstein? Zo niet, meld u dan aan via www.angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan onderstaande QR code. Zo blijft u ook via e-mail op de hoogte van het laatste nieuws vanuit uw wijk.

88— juni 2016

33


x

Bewaar-pagina Nuttige telefoonnummers ALARM politie, brandweer, ambulance Huisartsendienst Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem Meldnummer ‘Dieren in nood’

112 0900 - 1598 0900 - 8844 0800 - 7000 144

Gebiedsagent: Tim Heil Bereikbaar per mail: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl. Telefonisch bereikbaar op het hoofdkantoor van politie, tel. 0900 8844; vragen naar Tim Heil. Aangifte is mogelijk via internet www.politie.nl/gelderland-midden (aangifte aanklikken in de blauwe balk) of telefonisch op tel. 0900-8844; melden dat het om een aangifte gaat. Vragen & antwoorden voor jongeren: www.vraaghetdepolitie.nl Nieuwsbrief Wijkveiligheid & Verkeer (buurtpreventie): Ga naar angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan de QR-code hiernaast. Vul s.v.p. naast uw e-mailadres en naam ook uw postcode en huisnummer in, zodat wij kunnen bepalen onder welke wijkcoördinator u valt. Vul als interesse (in ieder geval) ‘Wijkveiligheid & verkeer’ in. Servicelijn Gemeente Arnhem 0900 - 1809 Via dit nummer kunt u zich laten doorverbinden met alle gemeentelijke diensten, o.a. het Inbraak Preventie Team (woningbeveiliging) Storingsnummer Nutsbedrijven (gas, elektra in en om huis)

0800 - 9009

Melding openbare verlichting Buiten kantooruren alleen spoedeisende gevallen

026 - 377 5977

Sita servicelijn Grofvuilafspraak kan ook via www.afvalmelden.nl

026 - 446 0490

24-uurs Apotheek 088 - 005 5242 Rijnstate Poli-apotheek Velp, President Kennedylaan 100 te Velp 's Avonds, 's nachts en in het weekend ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp Stichting Welzijn Ouderen Arnhem SWOA

026 - 351 2870

Wijkteam Noord Oost

088 - 226 0000

34

wijkkrant Angerenstein


x

88— juni 2016

35


x

Hugen de Echte Bakker

Al meer dan 130 jaar uw Brood en Banketspecialist

Van der Helllaan 28, tel. 3514642 36

wijkkrant Angerenstein