Wijkkrant 87 maart 2016

Page 1

x

WIJKKRANT nr 87 maart 2016 87— maart 2016

1


x

2

wijkkrant Angerenstein


x

Bij wijkkrant 87... Voor u ligt wijkkrant nummer 87. Uiteraard laat het bestuur van zich horen. In de krant verder een interview met wijkagent Tim Heil. Dat herinnerde ons aan een artikel uit 2010 over Tim Heil van de hand van Claartje, dat we opnieuw hebben opgenomen. Tevens een artikel over de wijkagent van toen en nu van de werkgroep Historie Angerenstein en nog veel meer lezenswaardigs, onder andere over e-mobiliteit. De redactie van de krant heeft in samenspraak met het bestuur van de wijkstichting besloten dat de krant na 90 edities (ruim 22 jaar) toe is aan vernieuwing. Groter formaat, groter lettertype (ook prettig voor oudere bewoners), full color foto’s in allerlei afmetingen. Meer van deze tijd, meer ‘krant’, minder ‘boekje’. Ook voor adverteerders is het interessanter. Ze kunnen meer aandacht op hun nering vestigen door full color advertenties. Dat trekt vast meer klandizie uit de wijk onder het motto ‘Koopt Angerensteinse Waar’. Het nieuwe formaat wordt ingevoerd met ingang van 2017. Het nieuwe formaat vraagt ook om een nieuwe lay-out en dat is niet het specialisme van de redactie. Is er iemand in de wijk die ons eenmalig wil helpen een format voor de lay-out van de krant uit te werken? Laat maar weten op ons e-mailadres. Via de website van de wijk www.angerenstein-arnhem.nl zijn sinds kort oudere afleveringen van de wijkkrant digitaal te lezen. Geleidelijk zullen er meer edities toegevoegd worden. Veel leesplezier! Uw redactie

Kopij voor de volgende wijkkrant is van harte welkom! We ontvangen uw bijdrage graag vóór vrijdag 6 mei 2016 op ons redactieadres (zie het colofon). Wijkkrant 88 verschijnt medio juni 2016. 87— maart 2016

3


x

Colofon Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA). De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein. Wijkkrant Angerenstein verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 1060 stuks. Redactie Wijkkrant Angerenstein Marjo Nijkamp Paul Kanters Stefan Honkoop

Contact wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Bezorgcoördinator • Jos Bouwhof

Stichting Wijkbelangen Angerenstein Doel van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein is: - Het behartigen van de belangen van de buurt en de buurtbewoners, en de bevordering van de solidariteit binnen de wijk Angerenstein. - Al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin (artikel 2 van de statuten). Bestuur Voorzitter • Marjan van Munster Secretaris • Dirk Sietses Penningmeester • Marieke Hermans Bestuurslid • Alexander van den Hoven Werkgroepen / Coördinatoren Communicatie • Stefan Honkoop

Secretariaat Velperweg 103 • 6824 HJ Arnhem info@angerenstein-arnhem.nl

Historie Angerenstein • Mariette Frieling

Kinderen • Barbara Wagensveld kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Materiaal • Michel Vervaet

Park • Joseph Follender

Welkom • Ineke Nengerman

Wijkveiligheid & Verkeer • Joop Pek

www.angerenstein-arnhem.nl

4

angerensteinarnhem

@Angerenstein wijkkrant Angerenstein


x

Van de bestuurstafel... 2016, weer een nieuw jaar. Op zondag 3 januari vond al vroeg de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats, geen winters weer, maar gelukkig wel droog. Deze keer was Omroep Gelderland aanwezig om verslag te maken van deze gebeurtenis. Alle hoogtepunten van onze kerstboomverbranding kwamen ´s avonds voorbij op de televisie: het kerstbomen gooien, het kraampje, waar van alles werd geschonken en natuurlijk een heleboel kinderen, die met zoveel mogelijk kerstbomen liepen te slepen in de hoop op een paar prachtige prijzen bij de loterij. Het is met name het enthousiasme van de kinderen, die van de kerstboomverbranding altijd weer een feest maken. Op allerlei manieren worden de kerstbomen door hen vanuit alle hoeken en gaten aangevoerd, ingeleverd en alweer een lot in ontvangst genomen. Leuk om dat terug te zien op de televisie! Op 19 januari jl heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd met een afvaardiging van alle werkgroepen in de wijk. Het doel hiervan was om met elkaar uit te wisselen, waar iedere werkgroep mee bezig is en aan te geven waar eventueel hulp en ondersteuning van het bestuur bij nodig is. Hoewel in algemene zin bij iedereen wel bekend is wat de werkgroepen doen, was het vooral goed om elkaar eens te ontmoeten en nieuwe ideeën en plannen aan elkaar voor te leggen. Op deze avond werd voor het bestuur opnieuw duidelijk, dat de werkgroepen bestaan uit heel enthousiaste wijkbewoners en dat ze heel goed functioneren. We zijn hier vanzelfsprekend erg blij mee en met ons alle wijkbewoners! Dit brengt ons op de aankondiging van ons 25 jarig lustrum in 2017. Wie herinnert zich niet het lustrum van 2012, wat een feest in het park! Ik bewaar daar zulke goede herinneringen aan. Natuurlijk moet ook het 25 jarig lustrum weer gevierd worden. Het bestuur is bezig met het benaderen van wijkbewoners voor de lustrumcommissie. De bedoeling is dat deze lustrumcommissie een plan gaat maken en de voorbereidingen gaat treffen. Daarnaast zijn natuurlijk op de dag zelf weer een heleboel handen nodig om het lustrum te realiseren. Dus, als je graag aanschuift bij de lustrumcommissie (of op een andere manier actief wilt zijn) laat het ons dan weten. En dan nu wachten op een mooi en zonnig voorjaar. Marieke Hermans 87— maart 2016

5


x

Remedial teaching bij lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen

‘Ik leer leren’, slimmer en gemakkelijker leren voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het VO Snellezen en mindmappen voor het VO ‘Ik leer anders’, visueel leren voor beelddenkers Voor meer informatie neemt U contact op met: Thea te Dorsthorst M Sen bureau LeerKracht KVK 62161040 tel.: 06-15615207 e-mail: bureauleerkracht@gmail.com

Uw leven in eigen hand houden, dat is het devies van Arcade Zorgcoop. U vertelt ons wat u niet meer zelfstandig kunt en wij kijken met u welke oplossing het beste bij u past. Dat hoeft niet te liggen in daadwerkelijke zorg. Misschien is een hulpmiddel of slimme inzet van techniek voor u een betere oplossing. Arcade Zorgcoop is een coöperatie van zelfstandige ondernemers in zorg en welzijn. Met een coöperatie krijgt u zowel de beste zorg van de individuele ondernemer, als ook een betrouwbare back-up. Al onze leden worden zorgvuldig geselecteerd. Onze diensten  Hulp bij het Huishouden  Gezinszorg  Persoonlijke zorg  Wijkverpleging  24-uurszorg  Terminale zorg  Zorg op afstand  Hulpmiddelen

www.arcadezorg.nl

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 026-8487799 of info@arcadezorg.nl 6

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Kerstboomverbranding 3 jan.

www.youtube.com/watch?v=RQTcn12OSZ0 87— maart 2016

7


x     

Voorbereiden op een assessment in een real life setting? Sollicitatietraining? Loopbaanassessment (CAO’s geven soms recht op bijdrage van de werkgever) Selectieassessment (voor bedrijven) Potentieelbeoordeling (voor bedrijven)

Win vrijblijvend informatie in bij ervaren assessor: Rex Franzen: 06-51598956 info@los-assessments.nl | ww.los-assessments.nl En wijkgenoten: 10 % korting op tarieven!

Pedicurepraktijk Angerenstein Voetverzorging en diabetische voetverzorging Simm’s 0 Gediplomeerd pedicure lid ProVoet

Annelies van Anholt Römerselaan 44 6824 DK Arnhem

T E 8

026-3 61 30 41 annelies.vananholt@freeler.nl wijkkrant Angerenstein


x

Klokje Sneeuw wit Lonk je nog Naar de winter Of luid je al Een zacht groene Lente dag In

87— maart 2016

9


x

mr. P.A.W. Eskens mr. A.O.C.A. van Schravendijk

Cronjéstraat 8, 6814 AH Arnhem Postbus 76, 6800 AB Arnhem

mr. drs. C.M.H. Kloppers

www.stelvioadvocaten.nl

mr. O.J. Ingwersen

telefoon: 026 - 446 57 57

mr. J.A. Bruins

telefax: 026 - 443 44 39 e-mail: info@stelvioadvocaten.nl

Arbeidsrecht, (echtscheidings)bemiddeling, erfrecht, faillissementsrecht, huurrecht, intellectueel eigendomsrecht, mediation, ondernemingsrecht, onroerende zaken, personen- en familierecht en strafrecht

Het adres voor nieuwe en gebruikte computers Lage uurprijs Gratis thuis analyse van uw computer Nieuwe installatie van uw besturingen Virus, spam en spyware verwijderen Schoonmaken en opschonen Hulp bij internet problemen Reparatie en onderhoud Problemen oplossen Overzichtelijk indelen Uitbreidingen T: 06 536 825 80 Websites maken  Foto en videobewerking E: info@pcdre.eu           

 en nog veel meer….

10

PC Dré

W: www.pcdre.eu wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Historie Angerenstein In de wijkkrant van september 2015 deden wij een oproep voor het insturen van herinneringen aan ‘de (wijk)agent’. Helaas is daar geen enkele reactie op gekomen (maar dat kan natuurlijk alsnog!!). We zijn dus maar in ons archief gedoken en hebben er enkele aardige anekdotes uit het verleden opgediept. Eén ervan is afkomstig van mevrouw Pabst-Blankert. In de wijkkrant van maart 2015 is al aandacht aan haar besteed naar aanleiding van haar overlijden in september 2014. Zij was namelijk één van de langst-ingezetenen van Angerenstein, want reeds als kind woonde zij in het 'landhuisje' met het rieten dak aan Plein 1813. Haar herinneringen waren al opgetekend voor de wijkkrant van maart 1997 (!!) en zijn in bovengenoemd nummer opnieuw afgedrukt. Mevrouw Pabst vertelde o.a. ook over een ervaring met een wijkagent. 'In 1922, toen ik een jaar of zeven was, heeft mijn vader hier een lapje grond gekocht, waarvoor mijn oom, de broer van mijn moeder, dit huis heeft ontworpen. Het was het eerste huis dat in deze buurt kwam te staan; het stuk land was in gebruik als bloemenkwekerij. Er was door de gemeente al wel bestrating aangelegd, maar de huizen in de straten rondom Plein 1813 werden pas later gebouwd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat zij in dezelfde stijl als dit huis zouden zijn, maar het zijn uiteindelijk toch hogere en allemaal verschillende geworden. Gaandeweg kwamen er meer gezinnen te wonen. Met de kinderen uit de buurt speelden we op het pleintje en uiteraard ook op het grasperk in het midden. Daar stond echter een bordje: ‘Verboden het gras te betreden’ en elke dag kwam de wijkagent op de fiets langs om ons er vanaf te jagen. De gemeente heeft er toen maar een hekje omheen gezet. Dat was echter ook geen oplossing, want het plein werd druk gebruikt om ... te leren fietsen, met name door de dames uit de buurt (volwassenen konden in die tijd nog lang niet allemaal fietsen), die rondjes trachtten te rijden met hun zwoegende echtgenoot er hollend achteraan: het hekje had veel te verduren van alle valpartijen! In arren moede heeft de gemeente het toen maar weer weggehaald.’ Eveneens van heel lang geleden, de late jaren dertig, dateren de herinneringen van Carel van Aalst aan wijkagent Reinders. ‘Hij deed elke dag zijn ronde, agent Reinders op de fiets, die door ons de ‘rooie’ werd genoemd. Waarom hij die naam had herinner ik me niet meer, maar des te meer dat voetballen op straat ernstig verboden was en hem meer dan een doorn in zijn oog. 87— maart 2016

11


x Als de ‘rooie’ er aan kwam kropen we met z'n allen achter de heggen en van verre werd zijn komst voor­tijdig aangekondigd. ‘Daar heb je de ‘rooie’ was voor ons de alarmkreet die de hele Prümelaan ineens tot een oord van schijnbare rust en vrede maakte en waar enkel ‘potje verlos’ en krijgertje werd gespeeld.Tot het gevaar geweken was en tot de orde van de voetbal kon worden overgegaan. De meesten van ons stonden echter met naam en toenaam vermeld in het boekje dat hij altijd bij zich had: het vermaarde ‘boekje’ van de op heterdaad betrapten. Bij herhaling van onze balorigheid werd de bal voor straf ingenomen en die konden wij dan, na bij zijn vrouw op de Geitenkamp beterschap beloofd te hebben, weer terugkrijgen. Zo kon het gebeuren dat een van ons, Bart Deuss voor de zoveelste keer betrapt werd. De agent pakte zijn boek­je en zei: ‘Bart Deuss, hoe heet jij?’. Bart antwoordde: ‘Reinders, meneer’!! Hier wist de vertoornde agent geen raad mee. Op zo­veel brutaliteit had hij niet gerekend. Hij stapte op zijn fiets en reed hoofdschuddend ver­der.‘ Bart Deuss voegt nog toe: ‘Agent Reinders (rooie Reinders) had op zijn kraag nr 77. Daarom werd hij spottend 7x11 genoemd (gekkengetal). De jongens kalkten dat groot op de weg’ De heer F. Keverling Buisman (geboren 1945) heeft zijn jeugd doorgebracht in de wijk Angerenstein, de periode van ongeveer 1948 - 1965. Hij heeft vele herinneringen aan het spelen in het park. ‘Als je Park Angerenstein binnenkomt door de hoofdingang, op de bocht van de Julianalaan, dan is daar aan de rechterkant nu een grote speelweide, maar dat was toen een weiland. Dat hele stuk was omheind met prikkeldraad en daarbinnen liepen koeien. Op een gegeven moment is dat weiland omgevormd tot speelweide, waar maar één beperking was: het was er verboden om te voetballen. Dat stond op een bord, als je dat speelveld op kwam: ‘verboden te voetballen’. Dus wat wij er deden was hockeyen. Dat is later enorm uitgegroeid, op het laatst waren er wel dertig spelers en speelsters. Iedere avond in de zomer werd daar vanaf half zeven een uur of twee gehockeyd tot het donker werd. In diezelfde weide stonden ook de tamme kastanjes: een vier-, vijftal kastanjebomen. Wij moesten altijd over het hek met prikkeldraad klimmen om bij die bomen te komen. We knuppelden dan de tamme kastanjes, de tamme tukkels, in goed Arnhems, naar beneden toe. Dat mocht natuurlijk niet, want je gooide met een flink stuk hout, een tak of zo, die boom in en hoopte dan dat de tamme kastanjes (vaak met tak en al) eruit vielen. Dat betekende dat je bladeren en takken uit die boom gooide en dat betekende vaak schade aan die boom.

12

wijkkrant Angerenstein


x Wijkagent Gosseling hield toezicht in dat park en in de wijk. Van tijd tot tijd verscheen hij als we aan het knuppelen waren en dan moest hij zijn fiets neerzetten en over het hek te klimmen. Ondertussen klommen wij dan in de bomen en dan kon hij ons niets maken. Dan ging hij hulp halen en dan klommen wij ondertussen uit de boom en gingen naar huis. Na twee, drie keer wist hij natuurlijk wel met wat voor boefjes hij te maken had, dus heeft hij – veel later - een keer wraak genomen op ons. Met het voetballen op straat heeft hij ons namelijk een keer voor de kantonrechter laten komen. Wij voetbalden toen vaak ’s avonds op straat onder het licht van de straatlantaarns. Dat kon toen makkelijk, want er stonden nog nauwelijks auto’s. Maar toen kwam wijkagent Gosseling, die heeft de bal in beslag genomen, want een algemene politieverordening verbood voetballen op straat. En hij ergerde zich vreselijk dat hij ons nooit had kunnen pakken. Maar toen pakte hij ons dus en moesten we naar de kantonrechter. Daar is de bal verbeurd verklaard. Volgens mij moeten die lui bij justitie zich kapot gelachen hebben. Ik herinner me ook de Oranjerie, want daar kwam ik voor het eerst in aanraking met de politie. Het was een klein vierkant gebouw met heel hoge ramen met veel glas. Hij lag er heel slecht bij: de ramen waren grotendeels kapot en in de jaren na de oorlog was er geen geld voor om daar iets aan te doen. Als je er doorheen liep, kraakte het glas onder je voeten. Ik was toen een jaar of tien en met één of twee van mijn vriendjes aan het proberen om met een heel lange stok de allerlaatste raampjes bovenin ook kapot te tikken. En daar stond de politie plotsklaps achter ons. We schrokken heel erg, maar die man nam ons mee in de zijspan van zijn motor en heeft ons thuis afgeleverd.’ Van ongeveer dezelfde periode is de anekdote van Peter van Aalst: Toen in 1962/63 de Julianakerk op de hoek van de Julianalaan en de Karthuizerstraat gesloopt was, werd op die plek graag gespeeld door kinderen uit de buurt. Het was natuurlijk verboden terrein. Op een dag werden Peter en vriendjes hier betrapt door wijkagent Gosseling, die ze streng toesprak en hun bal in beslag nam. Die verdween in de fietstas van zijn grote zwarte herenrijwiel. Net toen hij wegreed met de bal, was er een aanrijding op het kruispunt Laan van Angerenstein, Laan van Klarenbeek. Agent Gosseling zette zijn fiets aan de kant om de boel te regelen. De jongens namen hun kans waar: ze gristen de bal snel weer uit de fietstas en gingen ervandoor. Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Pak uw pen of toetsenbord, en schrijf of mail naar de redactie van de wijkkrant. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te weigeren. 87— maart 2016

13


x

14

wijkkrant Angerenstein


x De eerste foto laat een agent uit de jaren 50 zien. In Arnhem wordt/werd een agent de Juut genoemd of ook wel de Pik, naar zijn (in die tijd) zwarte uniform. Op de andere foto, van het verkeersexamen in het park, is een hedendaagse agent te zien.

Meer ‘wijkagent’ op pagina 18...

---

Gebods- en verbodsborden in Angerenstein

Hondenlosloopgebied, paars gespoten

30 km actie Huijghenslaan

Carnaval 2006

87— maart 2016

50 km actie Rosendaalseweg

15


x

Rosendaalsestraat 437-441 6824 CK Arnhem

Tel. 026-4424866 Fax. 026-3892729

E-mail info@autovandenbrink.nl 16

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Kinderen Kindercarnaval 2016 De kinderen uit de wijk zijn, samen met de kids van de Paasberg en uit Monnikenhuizen, het nieuwe jaar goed begonnen! Op 3 februari stroomde restaurant Kumpulan in Bronbeek vol met feeën, cowboys, ballerina’s, ninja's en superhelden. Sommigen waren thuis al tot vlinder of leeuw geschminkt en anderen lieten zich ter plekke tot lieveheersbeestje of tijger omtoveren. Terwijl de dj alle kids-top20-hits voorbij liet komen, knutselde de ballonnenclown hartjes, zwaarden en dolfijntjes in elkaar. Prins Carnaval was natuurlijk ook aanwezig en mocht een prijs uitreiken voor de mooiste, gekste en origineelste outfits die gewonnen werden door de Spaanse danseres Guusje en superheld Mees. Maar het allerbeste kostuum was toch wel het zelfgemaakte robotpak van Roos! De volgende kinderactiviteit is Palmpasen op 20 maart.

87— maart 2016

17


x - Uit wijkkrant 65, september 2010 dummy

Heil en Zegen

Saai was mijn parkrondje vandaag allerminst. Ach, ik maakte al heel wat mee in ons keurige park. Als hondenbezitster voel ik me soms net een wandelende schietschijf. Nee, erg populair zijn wij niet, mijn hond en ik. Maar vandaag was alles anders. De zon scheen, vogels floten hun hoogste lied en ik volgde al mijmerend mijn bekende paadje. “Ik kan het park onderhand wel dromen”, dacht ik nog, “wat een geluksvogel ben ik toch dat ik hier elke dag mag lopen”. En toen gebeurde het. Ik keek zoekend achterom, geen spoor van mijn hond... Ik riep, ik floot, maar mijn trouwe beschermer was in geen velden of wegen te bekennen. Terugkerend op mijn schreden ontwaarde ik een grote politiebus aan de rand van de vijver. “Nou ben ik erbij”, schrok ik, “dit wordt een vette boete”. De vijver is namelijk absoluut verboden terrein voor mijn hond. Toen ik de bus naderde, zag ik een politieagent op het bankje aan de rand van de vijver zitten, gezellig keuvelend met twee meisjes. Ik kon er niet meer omheen en besloot al mijn charmes maar in de strijd te gooien. “Goedemiddag”, glimlachte ik, “ Hebben jullie misschien een hond gezien?” De agent lachte breeduit en zei : “Ja hoor, is het zo’n vriendelijke bruin-witte lobbes?” “Inderdaad”, stamelde ik timide. “Ja, hij scharrelde hier net nog rond”, de meisjes knikten nu ook bevestigend. “Niet te verwonderen hè”, vervolgde de agent zijn verhaal, “er ligt hier zoveel brood en ander eetbaar spul, daar komt een hond op af, logisch toch!” “Ik zal me trouwens eens voorstellen, ik ben Tim, Tim Heil”. Een vriendelijk uitgestoken hand, een open gezicht. “ O, bent U onze wijkagent?” “Ja, precies”, zei hij. “Ik ben Claartje, en mijn hond heet Bob” “Ook toevallig”, ging Tim door, “ik bespreek dit probleem van deze rommel net met deze twee meisjes” “O…” “Ben bezig met jongeren in gesprek te komen. Die rotzooi in het park loopt de spuigaten uit.”

18

wijkkrant Angerenstein


x

 Picknicken, springkussens een vrijmarkt en muziek kortom Koningsdag in het park 2016 komt er weer aan. Het wordt gehouden op Koningsdag 27 april van 10:30-13:00. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Tot 27 april in park Angerenstein! Kingscrew (koningsdaginhetpark@gmail.com)

Of ik als trouwe parkbezoekster ook op wilde letten en hem zo nodig ongeregeldheden wilde melden. “Natuurlijk Tim, daar kun je van op aan!”, zei ik opgelucht en ik groette het drietal vriendelijk. Niks berisping, niks boete!! BEGRIP. Plotseling realiseerde ik me dat ik mijn hond helemaal niet meer had gezien. Net toen ik in paniek begon te raken reed een zeer bekende politiebus me tegemoet. En naast de bus, vast aan een oranje sleepkabel….mijn hond Bob! Tim, onze wijkagent, bestuurde met zijn linkerhand de bus en hield met zijn rechterhand het touw vast door het open raam. “ Ben een hondenuitlaatservice begonnen”, schaterlachte Tim. “Dankjewel Tim!”, stotterde ik met het schaamrood op mijn kaken. Een bizarre vertoning. “Graag gedaan, daar ben ik voor hè”. We mogen in onze handjes knijpen met zo’n wijkagent. Een zegen voor ons park. Claartje 87— maart 2016

19


x

ZANGLES ZINGEN IS PLEZIER

ALLE NIVEAU’S

ZINGEN ONTSPANT

ALLE STIJLEN

MIRIAM DE VROOME

INDIVIDUELE LESSEN

ZANGDOCENT

GROEPSLESSEN

Tevens in te huren als zangeres bij bijzondere gelegenheden www.miriamdevroome.nl, miriam@miriamdevroome.nl Huijghenslaan 9, 6824JA Arnhem, 0625420004 / 0264427591

20

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Interview met Tim Heil

De wijkagent vroeger en nu. Naar aanleiding van een vraag van de werkgroep Historie hield ik een interview met Tim Heil, wijkagent in Angerenstein sinds een jaar of 5/6. Ik liet hem een aantal stukjes lezen waarin oudbewoners hun herinneringen aan de wijkagent ophaalden. Verhalen met een hoog Pietje Bell-gehalte: kwajongens die achtervolgd werden door de wijkagent omdat ze op straat voetbalden of kastanjes uit de boom gooiden met stokken. De wijkagent, die ze ‘de rooie’ noemden, had een ‘heterdaadboekje’ waarin de namen van de grootste kwajongens stonden genoteerd. Het eerste dat Tim Heil doet als hij binnenkomt is zijn kogelwerend vest uitdoen en zijn gordel met apparatuur en wapens eraan afdoen. Hij duwt ze me in handen om te laten voelen hoe zwaar ze wel niet zijn.... “ Kijk, zegt hij, als ik met deze dingen om een boef moet achtervolgen dan moet ik een extra tandje bij zetten!” En dat kan ik me voorstellen als ik het voel. Tim Heil rent niet achter kwajongens aan, daar heeft hij helemaal geen tijd voor.... Mijn vraag aan Tim Heil: hoe is de rol van de wijkagent veranderd in de loop der tijd? “Als je vroeger, in de jaren ’80 de wijkagent nodig had, dan moest je naar het politiekantoor gaan en als je hem dan niet trof werd er een briefje in zijn postvak gelegd. De wijkagent kwam de volgende dag op kantoor, keek in zijn postvakje wat er aan meldingen binnen was gekomen en ging ermee aan de slag.....wat een heerlijke traagheid.....” Nee dan nu: wijkagent Tim Heil laat me zijn smartphone zien waarmee hij 70 % van zijn kantoorwerk kan doen. Hij staat voortdurend in contact met iedereen en krijgt ook voortdurend meldingen binnen. Hij kan niet meteen met alle meldingen iets doen en moet daarom voortdurend prioriteiten stellen. Bovendien is hij wijkagent van meerdere wijken, ook Molenbeke, Velperweg-noord en St.Janskerkstraat vallen onder zijn hoede. De huisartsennorm is ook op de wijkagent van toepassing: 1 wijkagent/huisarts op 5000 bewoners....

87— maart 2016

21


x

22

wijkkrant Angerenstein


x De wijkagent van nu is door dit alles veel meer een doorverwijzer, een coördinator, een regisseur en een spin in een web van contacten geworden. Een ronde door de wijk doet hij niet meer, dat levert te weinig op, wel heeft hij wekelijks overleg met allerlei organisaties die een rol spelen in de wijk zoals scholen, woningbouwverenigingen, Rijnstad en de gemeente. En hij is toch wel heel regelmatig in de wijk; afwisselend te voet, op de fiets, op de scooter, met de politieauto of met een burgerauto. Tim Heil vertelt dat de rol van de wijkagent is mee veranderd met de veranderde rol van de overheid. Vanaf de jaren ‘50 ontstond de verzorgingsstaat, de burgers wilden de politie dichtbij de bevolking en toen is de functie van wijkagent ook bedacht. De wijkagent die op zijn fiets de ronde deed, die bij de mensen naar binnenging en zelfs hielp met het schrijven van een sollicitatiebrief. De wijkagent kreeg toen vragen als “ Politie, ik heb last van de windgong van de buren of “ Politie, er zit een deukje in mijn auto ” En de wijkagent ging daar dan op in. Vandaag de dag wordt de verzorgingsstaat afgebouwd, de burger moet zelfredzamer worden en de politie verwijst steeds meer door naar andere instanties. Geluidsoverlast van de buren? Dan moet u met de woningbouwvereniging gaan praten. Inbraakpreventie? De politie verwijst naar hang- en sluitwerkspecialisten... Onveilige wegsituatie? Dat is een taak van de wegbeheerder, de gemeente… Wat speelt er zoal er in onze wijk? “ Oh, heel klassiek; er wordt te hard gereden, overlast van hondenpoep, inbraken en insluipingen, huiselijk geweld, vernielingen. Niet zo anders dan in andere wijken, alleen wat minder dan in andere wijken. Kenmerkend zijn natuurlijk de huizen uit de jaren ’30 die wat kwetsbaarder zijn voor inbraak en ook niet altijd even goed beveiligd omdat bewoners authentieke details soms belangrijker vinden dan inbraakwerendheid. En er valt hier natuurlijk wel wat te halen vergeleken met andere wijken... Bewoners hebben zelf de meeste invloed, moeten zelf investeren in beveiliging. Een goede manier is om het ‘Politiekeurmerk veilig wonen’ aan te vragen. Als je voldoet aan de eisen van dit keurmerk dan heb je 95 % minder kans dat er ingebroken wordt.” En de jeugd? Hoe zit het met het contact met de jeugd? Via zijn contacten houdt Tim Heil de boel toch heel goed in de gaten. Als er jongeren tijdens schooltijd vaak rondhangen in het park dan worden ze aangesproken en wordt erook melding van gedaan aan de ouders. Het heterdaadboekje is vervangen door de mobiel dat wel… Gysanne 87— maart 2016

23


x

24

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Boetes voor verkeerd aangeboden afval

Voor het verkeerd aanbieden van afval kon u altijd al een boete krijgen. Maar voortaan wordt ook een deel van de opruimkosten in rekening gebracht. De vervuiler gaat dus meer betalen. De gemeente wil de stad schoon en veilig houden. Het verkeerd aanbieden van afval zorgt voor vervuiling van de openbare ruimte. Het zet anderen aan om hetzelfde te doen. En het trekt ongedierte aan. Dat is nadelig voor de volksgezondheid. Het moet daarom zo snel mogelijk worden opgeruimd. Wat is verkeerd aanbieden? Verkeerd aanbieden van afval is bijvoorbeeld:  Vuilniszakken op straat zetten terwijl het in een mini-container (kliko) moet;  Afval op de verkeerde dag of verkeerde tijd op straat zetten;  Afval naast een ondergrondse container zetten. Maar er zijn nog meer regels. Wilt u weten welk afval u waar en wanneer mag aanbieden. Kijk voor meer informatie in het afval ABC op www.arnhem.nl/ afval Wie controleert? De toezichthouders van de gemeente Arnhem voeren regelmatig controles uit. Om te zien wie de overtreder is mogen zij zakken en dozen openmaken en er bewijsmateriaal uithalen.

87— maart 2016

25


x Op heterdaad betrapt Iemand die op heterdaad wordt betrapt, krijgt een boete. Dat is niet anders dan voorheen. De geldboete bedraagt per 1 januari 2016 100 euro. Dat bedrag wordt door het Openbaar Ministerie vastgesteld. De boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) valt binnen enkele weken op de mat. Kosten opruimen Bij een 'heterdaad' vraagt de toezichthouder de dader om het afval direct op te ruimen. Als hij of zij het afval niet wil opruimen of als de dader niet op heterdaad betrapt wordt, dan laat de toezichthouder het opruimen. Voor het opruimen van het afval brengt de gemeente 140 euro bij de dader in rekening. Omgekeerd Inzamelen In de wijken en buurten: Geitenkamp, Klarendal, Spijkerkwartier, Schuytgraaf Noord, Statenkwartier en Velperweg Noord is op 1 januari Omgekeerd Inzamelen ingevoerd. Hier geldt een overgangstermijn. In deze wijken houden de toezichthouders het voorlopig bij waarschuwen, tenzij er sprake is van zeer ernstige overtredingen.

Welkom !

Nieuwe buren ? Meld het ons ! Wij heten ze van harte welkom in onze wijk. Werkgroep Welkom • Ineke Nengerman

26

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Water verbeeld - zorg om water gedeeld

door Nelke van Dijk Onlangs heb ik mijn fotoboek Water verbeeld uitgebracht. Met behulp van foto’s en teksten worden vele gezichten van water getoond. De basis van het boek is gelegd in park Angerenstein met zijn prachtige waterpartijen. Daar is mijn fascinatie voor water ontstaan. Een aantal foto’s in het boek is ook in Angerenstein gemaakt. De reacties op het boek zijn lovend, ook vanuit de boekenbranche. Het bijzondere van Water verbeeld is, dat het gekoppeld is aan een klimaatdoel in Bangladesh. Dit - net als Nederland - laag gelegen land is een speelbal van het water geworden. Bangladesh wordt door grote rivieren doorsneden en kent een uitgestrekt deltagebied. Klimaatveranderingen zorgen voor een stijging van de zeespiegel; overstromingen en verzilting zijn het gevolg. Het weer wordt steeds minder voorspelbaar en veroorzaakt naast droogte ook stormen, kolkende rivieren en landafslag. De bevolkingsdruk in Bangladesh is groot en grond is schaars. De armen leven op de slechtste stukjes grond en spoelen regelmatig weg. De organisatie Displacement Solutions (een non-governmental organization) zet zich in voor hulp aan klimaatvluchtelingen in onder meer Bangladesh. Een nieuw initiatief is het project: One family and one house at a time. Er worden gelden ingezameld om steeds een ‘leefeenheid' van een woning en wat grond te voorzien, zodat een nieuwe, veiliger start kan worden gemaakt. De project richt zich vooral op de allerarmsten. Een huis plus grond kost ongeveer € 7000. Voor twee huizen is het geld al binnen. Vanuit de opbrengst van Water verbeeld zal een derde huis worden gefinancierd. Per verkocht boek (à €24,95) gaat €7.50 naar dit project. Op de site http://displacementsolutions.org/great-news-to-start-2016/ wordt naar Water verbeeld verwezen. Voor meer informatie en contact: www.nelkevandijk.nl Water verbeeld is bij de boekhandel te verkrijgen, via de website, maar ook in Huize Angerenstein, Julianalaan 15-2 (tel. 44 34 072)

87— maart 2016

27


x

Werkgroep Park

Werkgroep Park is op zoek naar nieuwe mensen. Bij voorkeur uit Angerenstein Noord, zodat alle delen van onze wijk in deze werkgroep vertegenwoordigd zijn. Meer informatie of aanmelden? Joseph Follender

28

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Ondersteuning elektrische mobiliteit voortgezet wegens succes

Arnhem gaat door met het stimuleren van (waterstof-)elektrisch rijden. Een subsidieregeling uit 2015 voor het plaatsen van laadpalen en waterstofvoertuigen krijgt een vervolg. De 100.000 euro die beschikbaar was, is op. Voor 2016 wordt opnieuw een ton beschikbaar gesteld. De subsidiebedragen voor het plaatsen van laadpalen variëren van € 500,- tot € 2000,- afhankelijk van het aantal laadpunten en een eventuele koppeling met zonnepanelen. De bijdrage voor een waterstof-elektrisch voertuig is maximaal 10.000 euro. Betere dekking De regeling loopt tot eind 2016. De gemeente Arnhem werkt al langer aan het stimuleren van elektrisch vervoer door het creëren van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. Om de dekking van de oplaadmogelijkheden te verbeteren, wordt het plaatsen van laadpunten in de private en semipublieke ruimte ondersteund. De gunning voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte wordt verlengd met drie jaar. Allego gaat de aanvragen van e-rijders afhandelen en gaat op diverse plaatsen in de stad nieuwe innovaties uitproberen, waaronder een laadplein. Waterstoftankstation In 2016 zal een nieuw waterstoftankstation worden gerealiseerd. Om het verdienmodel van dit tankstation positief te beïnvloeden, zet de gemeente Arnhem ook voor waterstofvoertuigen de regeling voort. Daarom kunnen ondernemers en particulieren in Arnhem en omgeving ook in 2016 een bijdrage van maximaal € 10.000,- krijgen. New energy made in [Arnhem] Elektrische mobiliteit past perfect bij het streven van het programma New energy made in [Arnhem] om Arnhem duurzamer te maken en vooral een voorstrekkersrol te spelen bij innovaties op het gebied van elektriciteit. Anja Haga: "We willen in 2020 10 procent schonere lucht. Meer e-mobiliteit draagt daaraan goed bij. Helemaal als de elektriciteit duurzaam is opgewekt met waterstof, zonnepanelen of windturbines. Daar gaan we voor." 87— maart 2016

29


x

30

wijkkrant Angerenstein


x

Goede voornemens? Een leefstijlcoach biedt gratis hulp Elk jaar maken mensen in januari goede voornemens. Leefstijlcoaches Manon en Hayke van Sportbedrijf Arnhem willen graag helpen bij het verwezenlijken ervan. Wil je afvallen of meer in beweging komen en kan je daarbij een steuntje in de rug gebruiken, neem dan contact met ze op. Het tweetal richt zich vooral op 55+-ers. Veel mensen halverwege de 50 besluiten te stoppen met bewegen. "Terwijl het juist dán belangrijk is om te blijven bewegen. Dit voorkomt chronische aandoeningen." Het kan gaan om diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en rug-, nek- en schouderklachten. Manon en Hayke weten dat het lastig is goede voornemens vol te houden. "Een coach kan een stok achter de deur zijn. Wij bellen de mensen en vragen hoe het gaat met het bewegen. Of we sturen een mailtje hierover. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. We willen hen ervan overtuigen dat fit blijven veel voordelen biedt", aldus Manon. Mevrouw Molenbeek over haar begeleidingstraject: ''De leefstijlcoach heeft mij geholpen met afvallen. Ik werd twee maanden lang iedere week even gebeld als stok achter de deur. Ook wandel ik nu bij een gezellige wandelgroep in de wijk waarvan ik niet eens wist dat die bestond.'' Hoe werkt het eigenlijk? Hayke legt uit dat huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten vaak patiënten naar hen doorverwijzen. De coaches voeren vervolgens vier tot vijf gesprekken en maken dan samen een plan om beter te gaan bewegen. "Daarbij houden we rekening met wat mensen willen en wat ze wel of niet kunnen. Geld kan bijvoorbeeld een drempel zijn. Soms gaan we mee naar een activiteit om kennis te maken of om actief mee te doen." Bel of mail met één van de leefstijlcoaches en plan een intakegesprek bij jou in de wijk. Naast een prettig gesprek ontvang je één-op-één coaching met een plan en advies op maat. Manon en Hayke hebben in 2015 ruim 200 mensen begeleid en er is dit jaar weer plek voor veel nieuwe deelnemers.

Moet ik hiervoor betalen? Een begeleidingstraject (van ongeveer 4 tot 6 sessies) is altijd gratis! Heb jij interesse of vragen? Neem dan contact op: Op website www.leefstijlcoaches.nl vind je allerlei informatie.

Arnhem Noord: 87— maart 2016

Hayke van Valburg, 06 - 241 671 36 hayke.van.valburg@arnhem.nl 31


x dummy

Babysitters

Deze lijst wordt niet online gepubliceerd

Babysitters kunnen zich opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons. Bij meer dan 28 vermeldingen wordt de babysitter die het langst vermeld staat, verwijderd.

32

wijkkrant Angerenstein


x

Angerenstein agenda zie ook www.angerenstein-arnhem.nl [agenda], wijk-infoborden en facebook.com/angerensteinarnhem

maart - juni Park werkochtend

Park Angerenstein vanaf 9.00 uur (verzamelen bij werkhuisje)

zaterdag 19 maart

Palmpasen

Tijd en plaats: zie infoborden, website en/of onze Facebookpagina

Zondag 20 maart

 kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Koningsdag-in-het-park

Park Angerenstein Tijd: 10.30-13.00 uur

woensdag 27 april

 koningsdaginhetpark@gmail.com

Sprookjespark

Tijd en plaats: zie infoborden, website en/of onze Facebookpagina

Zondag 12 juni

 kinderen@angerenstein-arnhem.nl

Park werkochtend

Park Angerenstein vanaf 9.00 uur (verzamelen bij werkhuisje)

zaterdag 18 juni

Nieuwsbrief Angerenstein Bent u al lid van de digitale nieuwsbrief van Angerenstein? Zo niet, meld u dan aan via www.angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan onderstaande QR code. Zo blijft u ook via e-mail op de hoogte van het laatste nieuws vanuit uw wijk.

87— maart 2016

33


x

Bewaar-pagina Nuttige telefoonnummers ALARM politie, brandweer, ambulance Huisartsendienst Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem Meldnummer ‘Dieren in nood’

112 0900 - 1598 0900 - 8844 0800 - 7000 144

Gebiedsagent: Tim Heil Bereikbaar per mail: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl. Telefonisch bereikbaar op het hoofdkantoor van politie, tel. 0900 8844; vragen naar Tim Heil. Aangifte is mogelijk via internet www.politie.nl/gelderland-midden (aangifte aanklikken in de blauwe balk) of telefonisch op tel. 0900-8844; melden dat het om een aangifte gaat. Vragen & antwoorden voor jongeren: www.vraaghetdepolitie.nl Nieuwsbrief Wijkveiligheid & Verkeer (buurtpreventie): Ga naar angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan de QR-code hiernaast. Vul s.v.p. naast uw e-mailadres en naam ook uw postcode en huisnummer in, zodat wij kunnen bepalen onder welke wijkcoördinator u valt. Vul als interesse (in ieder geval) ‘Wijkveiligheid & verkeer’ in. Servicelijn Gemeente Arnhem 0900 - 1809 Via dit nummer kunt u zich laten doorverbinden met alle gemeentelijke diensten, o.a. het Inbraak Preventie Team (woningbeveiliging) Storingsnummer Nutsbedrijven (gas, elektra in en om huis)

0800 - 9009

Melding openbare verlichting Buiten kantooruren alleen spoedeisende gevallen

026 - 377 5977

Sita servicelijn Grofvuilafspraak kan ook via www.afvalmelden.nl

026 - 446 0490

24-uurs Apotheek 088 - 005 5242 Rijnstate Poli-apotheek Velp, President Kennedylaan 100 te Velp 's Avonds, 's nachts en in het weekend ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp Stichting Welzijn Ouderen Arnhem SWOA

026 - 351 2870

Wijkteam Noord Oost

088 - 226 0000

34

wijkkrant Angerenstein


x

87— maart 2016

35


x

Hugen de Echte Bakker

Al meer dan 130 jaar uw Brood en Banketspecialist

Van der Helllaan 28, tel. 3514642 36

wijkkrant Angerenstein