Wijkkrant 83 maart 2015

Page 1

x

WIJKKRANT nr 83 maart 2015 83— maart 2015

1


x

2

wijkkrant Angerenstein


x

Bij wijkkrant 83... Voor u ligt wijkkrant nummer 83. In dit blad komt uiteraard het bestuur aan het woord. U wordt onder andere geïnformeerd over een wisseling in de bestuurssamenstelling. Als dit blad verschijnt is de jaarvergadering van de stichting al weer achter de rug. Er is aandacht voor de jaarlijkse kerstboomverbranding annex nieuwjaarsborrel. De werkgroep historie besteedt aandacht aan een ‘hype’ van ruim 100 jaar geleden: het verzamelen van prentenbriefkaarten. Ook een huis uit onze wijk is vereeuwigd op een prentenbriefkaart. Verder het verhaal van mevrouw Pabst. Zij overleed een aantal maanden geleden na een lang leven dat zich grotendeels in Angerenstein afspeelde. De werkgroep veiligheid komt aan het woord. De Kledingbank Arnhem doet veel goed werk voor mensen met een smalle beurs. De Kledingbank kan vooral goed kinderkleding gebruiken: misschien hebt u nog overbodige kleding liggen? Gysanne stuurde ons een prachtige tekening van huize Angerenstein. Angeltje treurt over de vergankelijkheid van sneeuw. Veel leesplezier! Uw redactie

Kopij voor de volgende wijkkrant is van harte welkom! U kunt uw bijdrage vóór vrijdag 15 mei 2015 inleveren bij ons redactieadres (zie het colofon). Wijkkrant 84 verschijnt medio juni 2015. 83— maart 2015

3


x

Colofon Wijkkrant Angerenstein is het officiële orgaan van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein (SWA). De Wijkkrant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Angerenstein. Wijkkrant Angerenstein verschijnt vier keer per jaar (maart, juni, september en december) in een oplage van 1060 stuks. Redactie Wijkkrant Angerenstein Marjo Nijkamp Paul Kanters Stefan Honkoop

Contact wijkkrant@angerenstein-arnhem.nl

Bezorgcoördinator • Jos Bouwhof

Stichting Wijkbelangen Angerenstein Doel van de Stichting Wijkbelangen Angerenstein is: - Het behartigen van de belangen van de buurt en de buurtbewoners, en de bevordering van de solidariteit binnen de wijk Angerenstein. - Al hetgeen tot het vorenstaande bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin (artikel 2 van de statuten). Bestuur Voorzitter • Marjan van Munster Secretaris • Dirk Sietses Penningmeester • Marieke Hermans Bestuurslid • Alexander van den Hoven Werkgroepen / Coördinatoren Communicatie • Stefan Honkoop

Secretariaat Velperweg 103, 6824 HJ Arnhem info@angerenstein-arnhem.nl

Historie Angerenstein • Mariette Frieling

Kinderen • Evelyn Arends wgkinderen@live.nl

Materiaal • Michel Vervaet

Park • Anthonetta v. Bergenhenegouwen

Welkom • Ineke Nengerman

Wijkveiligheid & Verkeer • Joop Pek veiligheid-verkeer@angerenstein-arnhem.nl

www.angerenstein-arnhem.nl

4

angerensteinarnhem

@Angerenstein wijkkrant Angerenstein


x

Van de bestuurstafel... Het 1e evenement in 2015 van het bestuur is alweer achter de rug: de kerstboomverbranding op zondag 4 januari jl. We hebben weer kunnen genieten van een prachtig kerstvuur van circa 400 bomen, lekkere glühwein, warme chocolademelk, erwtensoep en…opnieuw een optreden van ons eigen koor. Op deze manier is de kerstboomverbranding een hele happening geworden, waar we als wijk trots op mogen zijn. Hoewel we als bestuur de kerstboomverbranding inmiddels al een aantal jaar (zo’n 15 jaar, denk ik) organiseren en er een compleet en actueel draaiboek ligt, vraagt de kerstboomverbranding jaarlijks toch weer de nodige aandacht, tijd en zorg vooraf. Voor een goede uitvoering zijn we daarbij als bestuur aangewezen op extra hulp en handen, want als 4-mans bestuur redden we dit niet zelf. Het is dan zo prettig dat je op je verzoek om hulp elke keer weer positieve reacties ontvangt van je medewijkbewoners. Voor een aantal onderdelen rondom de kerstboomverbranding is inmiddels sprake van een ‘vast team’, waar we elk jaar weer een beroep op kunnen doen en op kunnen rekenen. Als bestuur zijn we hier heel erg blij mee en hopen we nog lang zo te mogen samenwerken. Alle hulp is altijd welkom en mocht je het leuk vinden mee te helpen rondom de kerstboomverbranding, laat het ons weten. Behalve alle vrijwilligers rondom de kerstboomverbranding, verdient Stefan Honkoop in deze een eervolle vermelding! Hij is voor ons als bestuur de drijvende kracht achter de kerstboomverbranding geweest. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn energie, handigheid en enthousiasme, waarmee hij dit (én al zijn andere bestuurswerkzaamheden) een aantal jaar heeft gedaan. Zoals bekend heeft Stefan op de afgelopen jaarvergadering afscheid genomen van het bestuur en zijn taken overgedragen. Natuurlijk gaan wij ervoor zorgen dat de kerstboomverbranding en zijn overige taken op dezelfde wijze worden voortgezet, maar we gaan hem enorm missen! Met Alexander van den Hoven hebben we inmiddels de bestuursvacature kunnen invullen. Alexander zal zich in de volgende wijkkrant aan u voorstellen. Marieke Hermans 83— maart 2015

5


x

mr. P.A.W. Eskens mr. A.O.C.A. van Schravendijk

Cronjéstraat 8, 6814 AH Arnhem Postbus 76, 6800 AB Arnhem

mr. S.G. Volbeda

www.stelvioadvocaten.nl

mr. drs. C.M.H. Kloppers

telefoon: 026 - 446 57 57

mr. O.J. Ingwersen mr. J.A. Bruins

telefax: 026 - 443 44 39 e-mail: info@stelvioadvocaten.nl

Arbeidsrecht, (echtscheidings)bemiddeling, erfrecht, faillissementsrecht, huurrecht, intellectueel eigendomsrecht, mediation, ondernemingsrecht, onroerende zaken, personen- en familierecht en strafrecht

Uw leven in eigen hand houden, dat is het devies van Arcade Zorgcoop. U vertelt ons wat u niet meer zelfstandig kunt en wij kijken met u welke oplossing het beste bij u past. Dat hoeft niet te liggen in daadwerkelijke zorg. Misschien is een hulpmiddel of slimme inzet van techniek voor u een betere oplossing. Arcade Zorgcoop is een coöperatie van zelfstandige ondernemers in zorg en welzijn. Met een coöperatie krijgt u zowel de beste zorg van de individuele ondernemer, als ook een betrouwbare back-up. Al onze leden worden zorgvuldig geselecteerd. Onze diensten  Hulp bij het Huishouden  Gezinszorg  Persoonlijke zorg  Wijkverpleging  24-uurszorg  Terminale zorg  Zorg op afstand  Hulpmiddelen

www.arcadezorg.nl

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via 026-8487799 of info@arcadezorg.nl 6

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Park Werkgroep Park nodigt u graag uit om zaterdag 28 maart mee te komen helpen met onze werkochtend. We gaan struiken en bomen planten in de groene ‘speel-kuil’ waar voorheen het Skatehonk stond. Afgelopen jaar zijn er al een paar banken gezaagd uit boomstammen en de bedoeling is om er omheen wat klein fruit, hazelnoten en andere mooie struiken te planten. Kom je helpen om deze plek wat groener te maken? We verzamelen ons om 9:00 uur in het werkhuisje in het park. Verder heeft de werkgroep het idee om de Plantjesmarkt ( nu al een paar keer tijdens Koningsdag gehouden) een andere keer in het voorjaar te houden. Zijn er meer mensen met ideeën hierover? Laat het ons weten via [ --- ].



Koningsdag-in-het-park wordt dit jaar gevierd op maandag 27 april (10:30-13:00). Het programma is op dit moment nog niet bekend, maar de succesnummers van voorgaande jaren zullen zeker weer terugkeren! Wil je meehelpen of onderdelen sponsoren (bijvoorbeeld je logo op de uitnodiging of het betaalbewijs), stuur een e-mail naar [ --- ] Tot 27 april! Kingscrew 83— maart 2015

7


x

Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie (In het Koningsdal te Oosterbeek ) Uw leverancier voor nostalgische sferen: 

Glas-in-lood



Geslepen glas



Gezandstraald glas



Siersmeedwerk



Emaille objecten



Spiegels



Isolatieglas

Ideeën opdoen? Surf naar www.vanderstaaij.nl Telefoon: 06-12093864 Telefax: 026-3341575 Atelier: Utrechtseweg 172a, Oosterbeek 8

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Ingebeeld

Het park lag er sprookjesachtig wit en wollig bij, er dwarrelden vlokjes in de lucht. Van alle kanten klaterde opgetogen kreten op: ‘o, het sneeuwt!’ Van kinderen én volwassenen. Want sneeuw is een van die weinige dingen waar volwassenen als een kind zo blij van worden. Onmiddellijk was het een vrolijke boel. Als op afspraak begon het rituele sneeuwballen rollen. In een mum van een tijd was Angerenstein omgetoverd tot beeldenpark. Stoere sneeuwmannen met wortelneuzen, frêle poppetjes met beukentakjeshaar, een rijzige sneeuwmadame, een lieve sneeuwfamilie onder een boom. ’s Avonds, toen alle kinderen en volwassenen rozig en voldaan in bed lagen, keek ik naar de zwijgzame beelden in het maanlicht. Ze zagen er gelukkig uit. De volgende ochtend stonden de gelukkige beelden nog haarscherp op mijn netvlies. Opgewonden trok ik het gordijn open. Mijn ‘o’ miste de kinderlijke blijheid. Het park was groen in plaats van wit. Waar ik zocht naar sneeuwpoppen, vond ik plasjes water. Ik had het maar gedroomd. Of niet? Angeltje

83— maart 2015

9


x

10

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Historie Angerenstein ‘Social media’ rond 1900 Rond 1900 was het versturen en verzamelen van ansichtkaarten een ware rage. Zoals het woord al verraadt kwam die rage overgewaaid uit Duitsland. En rond 1900 werd hij ook in ons land massaal nagevolgd. Er kwamen enorm veel kaarten op de markt. Ze hadden verschillende onderwerpen als afbeelding, maar de meeste kaarten lieten een landschap, stads- of dorpsgezicht zien. En wie het zich kon veroorloven kocht die kaarten om ze naar zichzelf of andere liefhebbers te sturen. Er stonden zelfs advertenties in de kranten waarin mensen die op reis gingen of in een ander land woonden, aanboden tegen betaling kaarten te sturen naar verzamelaars die zich bij de krant meldden. Ook ontstonden er uitwisselingen waarbij twee verzamelaars elkaar bijvoorbeeld elke week een kaart stuurden. Die kaarten werden dan zorgvuldig opgeborgen in speciaal daarvoor op de markt zijnde albums. Advertenties uit die tijd bieden albums te koop aan voor 100, 500 of 1000 briefkaarten. Tot 1905 mocht op de achterkant van de kaart alleen een adressering staan. De afbeelding op de voorkant was vaak nog niet beeldvullend. Afzenders zetten daar hun naam, bij de afbeelding. Maar wanneer ze daar meer wilden schrijven dan moest de kaart met een duurdere postzegel worden gefrankeerd. Na 1905 kwam de verdeling zoals wij die nu nog kennen, in een deel voor de adressering en een deel om te beschrijven. Toen kon de afbeelding aan de voorkant dus ook beeldvullend worden. De briefkaarten zijn met hun afbeelding, tekst en poststempels een mooie bron voor historisch onderzoek. Ook van Arnhem zijn veel plekken op (prent)briefkaarten gedrukt. Sommige kaarten geven een beeld van plaatsen rondom onze wijk, zoals de ‘Stenen tafel’, de uitspanningen ‘de Geitenkamp’ en Monnikenhuizen en de Velperweg met de paardentram. Van het gebied waarop onze wijk nu ligt lijken er minder kaarten gemaakt te zijn, in ieder geval in de vroegste periode. De hier afgebeelde kaart is een uitzondering en laat een stukje Velperweg zien tussen de Prümelaan (naar rechts) en de Raapopseweg (naar links). Het afgebeelde pand staat er nog en is nu wit geschilderd.

83— maart 2015

11


x

Breng je energie in balans met Taiji-Qigong

Met Chinese gezondheidsoefeningen uit de Taiji en Qigong werk je gedetailleerd en aandachtig aan het afvoeren van fysieke en mentale spanningen en versterking van je energiecirculatie. Tegelijk ben je bezig om steeds weer de juiste verhouding te vinden tussen aandacht voor jezelf, rust, alertheid en actie. Deze fysieke oefeningen werken diep door in delen van je fysieke lichaam en je energiesysteem en helpen om je leven vitaler en harmonieuzer vorm te geven. Je traint in groepsverband op je eigen niveau en kunt op ieder moment in het jaar gedurende het trainingsseizoen beginnen. Nodig: losse, warme kleding en schoenen met platte zolen. Lestijd en –locatie: Woensdagavond van 19.30 -21.00 uur Gymzaal aan de rechterzijde van school De Boomhut, Bernhardlaan 10, 6824 LE Arnhem Noord. Informatie: Annie Niessen (Taiji en Qigong Arnhem) annieniessen20@gmail.com Tel: 026-3645790 www.annieniessen.nl

12

wijkkrant Angerenstein


x Meer kaarten van Angerenstein en omgeving kunt u zien op onze fotosite: www.flikr.com/photos/angerenstein. U kunt de foto’s ook bereiken via onze site www.angerenstein-arnhem.nl/historie. Mocht u zelf in het bezit zijn van ansichtkaarten van onze wijk of directe omgeving, dan zouden we die heel graag scannen. Dat geldt natuurlijk ook voor ander (historisch) fotomateriaal. Hanneke van Zuthem

--Op 13 september jl. overleed op 99-jarige leeftijd mevrouw Pabst-Blankert. Zij woonde al vanaf 1917 in wat later de wijk Angerenstein zou worden. De langste tijd in het huis dat haar ouders in 1922 aan Plein 1813 hadden laten bouwen. Met haar eerste man, Jhr. Henri van Beresteijn vertrok zij naar Indië, waar haar man in de oorlog vermist raakte. In 1947 keerde zij terug naar haar ouders in het huis aan Plein 1813. Na haar huwelijk in 1951 met haar tweede man, Karel Willem Pabst, bleef zij wonen in het huis van haar inmiddels overleden ouders aan Plein 1813. In de wijkkrant van maart 1996 sprak Mariëtte Frieling met haar en haar buurvrouw mevrouw Van Hövell tot Westerflier over hun herinneringen aan het leven in onze wijk.

Angerenstein in vroeger tijd Bij uw wandelingen door de wijk is het 'landhuisje' met het rieten dak aan Plein 1813 u wellicht eens opgevallen. Het wordt bewoond door mevrouw Pabst - Blankert. Zij is één van de langst-ingezetenen van Angerenstein, want reeds als kind woonde zij in ditzelfde huis. In feite woonde mevrouw Pabst al vóór de bouw van het huis aan Plein 1813 in deze wijk. Geboren in de Van Lawick van Pabst(!)straat verhuisde zij op de leeftijd van ongeveer twee jaar naar Prümelaan 2, op de hoek van de Velperweg. Na haar vertrek naar haar huidige huis werd dat pand betrokken door de directeur van de AKU. Zij komt tegenwoordig af en toe weer in het huis van haar vroege jeugd: de Mensendieckpraktijk van Jolanthe Derksen is er nu gevestigd. Mevrouw Pabst vertelt wat zij zich nog herinnert van haar jonge jaren: 'In 1922, toen ik een jaar of zeven was, heeft mijn vader hier een lapje grond gekocht, waarvoor mijn oom, de broer van mijn moeder, dit huis heeft ontworpen. Het was het eerste huis dat in deze buurt kwam te staan; het stuk land was in gebruik als bloemenkwekerij, ik meen van Van Maanen. Op de foto is dit op de voorgrond te zien. Er was door de gemeente al wel bestrating aangelegd, maar de huizen in de straten rondom Plein 1813 werden pas later gebouwd. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat zij in dezelfde stijl als dit huis zouden zijn, maar het zijn uiteindelijk toch hogere en allemaal verschillende geworden. Gaandeweg kwamen er meer gezinnen te wonen. Met de kinderen uit de buurt speelden we op het pleintje en uiteraard ook op het grasperk in het midden. 83— maart 2015

13


x

Het adres voor nieuwe en gebruikte computers Lage uurprijs Gratis thuis analyse van uw computer Nieuwe installatie van uw besturingen Virus, spam en spyware verwijderen Schoonmaken en opschonen Hulp bij internet problemen Reparatie en onderhoud Problemen oplossen Overzichtelijk indelen Uitbreidingen T: 06 536 825 80 Websites maken  Foto en videobewerking E: info@pcdre.eu           

 en nog veel meer….

14

PC Dré

W: www.pcdre.eu wijkkrant Angerenstein


x Daar stond echter een bordje: "Verboden het gras te betreden" en elke dag kwam de wijkagent op de fiets langs om ons er vanaf te jagen. De gemeente heeft er toen maar een hekje omheen gezet. Dat was echter ook geen oplossing, want het plein werd druk gebruikt om ... te leren fietsen, met name door de dames uit de buurt (volwassenen konden in die tijd nog lang niet allemaal fietsen), die rondjes trachtten te rijden met hun zwoegende echtgenoot er hollend achteraan: het hekje had veel te verduren van alle valpartijen! In arren moede heeft de gemeente het toen maar weer weggehaald. Ik was op school bij de Arnhemse School Vereniging in de Brugstraat, waar hij nu ook nog gevestigd is. Ik ging daarheen met de tram, die van Velp naar Oosterbeek reed, ongeveer dezelfde route als nu buslijn 1. 's Zomers was er ook een open wagen. Ik stapte op bij de halte onderaan de Van der Duyn van Maasdamlaan. Langs de Velperweg tot aan Velperpoort liep een beek. Dat was 's zomers vaak lachen geblazen: er waren in Arnhem dan veel gasten, vakantiegangers uit het Westen, die niet gewend waren aan de heuvels. In deze omgeving hadden de fietsen dubbele remmen, maar in het Westen niet; menigeen die met een fiets met alleen een 'bandrem' de Hoflaan afkwam, dook de beek langs de Velperweg in! De Velperweg is al zo vaak veranderd: de trambaan ging weg, de trolley kwam ervoor in de plaats, er werd een fietspad tussen de bomen aangelegd enz., dus het verbaast mij niets dat er nu weer aan gewerkt wordt! Ik herinner mij dat op de Velperweg, in het stukje tussen de Prümelaan en de Van der Duijn van Maasdamlaan, een hoge officier van de Gele Rijders woonde. Eens per week kwamen de Gele Rijders langsrijden en bliezen dan voor zijn huis een saluut.' Vermeldenswaardig is dat de huidige buurvrouw van mevrouw Pabst ook al in haar jeugd naast haar woonde. De ouders van Mevrouw Van Hövell tot Westerflier - Roes lieten in 1925 het huis aan de Van Hogendorplaan bouwen. In dezelfde tijd verrezen ook de twee huizen ertegenover, de nummers 2 en 4. Het land achter en naast mevrouw Van Hövell's huis was bouwland, waar aardappelen en groenten werden verbouwd (zie foto), haar moeder kocht er wel groente. De eigenaar van die grond werd door mevrouw van Hövell en haar zuster het 'bokkenmannetje' genoemd, want hun vader had van hem een bokje gekocht voor de meisjes om mee te spelen. Bloemenkwekerij Van Maanen was door de bouw van de huizen wat opgeschoven, naar de overkant van de Van Hogendorplaan (is later verhuisd naar de Beukenlaan). Vanaf de zesde klas van de lagere school ging mevrouw Van Hövell in de stad op school. Net als mevrouw Pabst ging ze dan met de tram; zij herinnert zich dat de tram een dubbeltje kostte (maar als ze het dubbeltje uitspaarde door te lopen, mocht ze voor 5 cent nogablokken kopen bij Van Manen in de Steenstraat!). Haar eerste schooljaren ging zij echter naar Sacré Coeur aan de Velperweg. Zij ziet het nog voor zich: 'Wij liepen dan langs de Huijghenslaan, met een alpino van glimmende stof, chenille, achter op onze kop. We moesten een blauw uniform aan, iets over de knieën, met een zwart sajet schort erover. Sacré Coeur was een meisjesschool, geleid door de nonnen; opmerkelijk was dat de eerste drie klassen gemengd waren. Eigenlijk was het een kostschool, maar wij waren externen.

83— maart 2015

15


x

16

wijkkrant Angerenstein


x Op feestdagen mochten we daar een kopje thee komen drinken en dan kregen we broodjes met margarine, dat vonden wij zo zalig, veel lekkerder dan die boter van thuis.' De Huijghenslaan was in die tijd nog een klinkerweg, met aan weerszijden eerst een trottoir, dan tussen twee rijen bomen een ruiterpad. Aan de overzijde van de Huijghenslaan begon meteen het park van het landgoed Klarenbeek, waar in de jaren twintig en dertig de Kweekschool voor Onderwijzeressen (met internaat) in gevestigd was. Het huis werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest; nu staat op die plaats het gebouw van de SOSA. In het park lagen tennisbanen, en een hockeyveld dat gebruikt werd door de Arnhemsche Hockey Club, waar mevrouw Pabst als meisje ook hockeyde. Je mocht in die tijd pas lid zijn vanaf je zestiende. Er stond een groot houten clubhuis met een waranda. Langs de muren in het clubhuis waren fresco's met voorstellingen van tennis en hockey. Daarvan waren ansichtkaarten gemaakt, waarvan mevrouw Van Hövell er nog enkele in haar bezit heeft. In 1940 heeft mevrouw van Hövell vanuit haar huis de Duitsers langs de Velperweg Arnhem zien binnentrekken. Eind 1940 verhuisde het gezin naar het Nieuwe Plein om te gaan wonen boven het notariskantoor van haar vader. Pas in 1949 keerde zij terug in de wijk, waar zij - inmiddels getrouwd - blij was in die na-oorlogse huizenschaarste huisvesting te kunnen vinden in haar ouderlijk huis, dat in de tussenliggende jaren bewoond was geweest door een tante. Ook mevrouw Pabst heeft de oorlog niet in deze wijk meegemaakt (zij was toen in Nederlands-Indië), maar haar ouders wel, tot zij moesten evacuëren. Na de oorlog vonden zij het huis als een zwijnenstal terug: in het bad lagen kolen en glaswerk door elkaar, het vuil zat zo dik op de vloeren dat ze drie weken nodig hadden om het eraf te krijgen, in de garage hadden paarden gestaan. Mevrouw Van Hövell herinnert zich dat haar tante, die in de oorlog in het huis ernaast woonde, kadavers van paarden in de tuin had zien liggen. In de voortuin lag een berg borden: na het eten werden die door de Duitsers niet afgewassen, maar eenvoudigweg in de tuin gesmeten. De ouders van mevrouw Pabst hebben die borden een tijd laten liggen; af en toe kwam er iemand vragen of hij eens in die hoop mocht zoeken naar zijn serviesgoed. Tegen de verwachtingen in was het huis met zijn rieten dak niet bij een bominslag in vlammen opgegaan, wel echter de huizen er tegenover. Maart 1996

Wilt u reageren op onderwerpen uit de wijkkrant of ontwikkelingen in onze wijk ? Pak uw pen of toetsenbord, en schrijf of mail naar de redactie van de wijkkrant. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te weigeren. 83— maart 2015

17


x

18

wijkkrant Angerenstein


x

Huis Angerenstein met op de voorgrond een oude beuk, zomer 2014, contĂŠ-tekening Gysanne Alkema

83— maart 2015

19


x     

Voorbereiden op een assessment in een real life setting? Sollicitatietraining? Loopbaanassessment (CAO’s geven soms recht op bijdrage van de werkgever) Selectieassessment (voor bedrijven) Potentieelbeoordeling (voor bedrijven)

Win vrijblijvend informatie in bij ervaren assessor: Rex Franzen info@los-assessments.nl En wijkgenoten: 10 % korting op tarieven!

20

wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Kinderen Het jaar 2015 van de werkgroep Kinderen Ons jaar start op 11 februari met het Kinder Carnaval in Kumpulan, Bronbeek. Prins Carnaval en zijn gevolg wordt door de kinderen verwelkomd. Tijdens het kindercarnaval krijgen de kinderen limonade en een zakje chips, er is een DJ aanwezig en iedereen kan geschminkt worden. Dan volgt Palmpasen, op 29 maart lopen we in een lange stoet achter een draaiorgel met de prachtig (zelfgemaakte) palmpasenstokken naar Insula Dei. Daar krijgen we wat lekkers, zingen liedjes voor de bewoners en zoeken het gouden ei. Voor de winnaar is er natuurlijk een verrassing. Wanneer het park weer prachtig groen is en de zon hoog aan de hemel staat, wordt het park op 14 juni omgetoverd tot een heus Sprookjespark. De mooiste sprookjesfiguren komen tot leven en beleven samen met de kinderen een prachtige dag. Kou, wind en kale bomen; een bloedstollend decor voor de griezeltocht. Op 7 november mogen de oudere kinderen zich in de donkere delen van het park opmaken voor het hoogtepunt van het jaar. In kleine groepjes storten ze zich in het gevaar. Aan het einde van de tocht worden de dappere deelnemers beloond met fris en een broodje knakworst. Wij eindigen ons jaar op 11 november met een prachtige lampionnenoptocht, St. Maarten. Achter een fanfare aan, lopen we in een lange stoet door het park en een deel van de wijk. Na warme chocolademelk en glĂźhwein, mogen de kinderen aanbellen bij de huizen met een kaars voor het raam, om liedjes te zingen. Zet de data alvast in jullie agenda! Hoe meer kinderen er meedoen, hoe leuker het is. Vooral voor de kinderen. En natuurlijk ook voor ons en al onze vrijwilligers.

83— maart 2015

21


x

22

wijkkrant Angerenstein


x Vrijwilligers Zonder vrijwilligers kunnen wij echt niet. Naast het bedenken van de verschillende activiteiten, maken we ook bijna alles zelf. En op de dag zelf hebben we veel extra handen nodig: voor de catering, het schminken, begeleiding van een act of spel. Dus wil je ons helpen, heel graag en geef het aan ons door! Vrijwillige bijdrage Misschien heb je ze wel eens zien staan: de vrijwillige-bijdrage-boxen. Voor het sprookjespark, carnaval en de griezeltocht vragen we een klein bedrag voor deelname. Ondanks die bijdrage zijn niet alle kosten gedekt voor alle activiteiten van het jaar. Dan is een vrijwillige bijdrage heel erg welkom. Mocht je een idee hebben, iets willen vragen of je als vrijwilliger aan willen melden? Het e-mail adres is wgkinderen@live.nl. De Werkgroep Kinderen bestaat uit: Nicole van Herwaarden, Gerie Kieskamp, Debby Pelle, Renske Dekkers, Evelyn Arends, Chantal Hoogveld, Petra Roelofs, Monique Uittenbogaard en Ramona Floris.

dummy

En toch...

En toch wordt het weer Lente!

83— maart 2015

23


x

ZANGLES ZINGEN IS PLEZIER

ALLE NIVEAU’S

ZINGEN ONTSPANT

ALLE STIJLEN

MIRIAM DE VROOME

INDIVIDUELE LESSEN

ZANGDOCENT

GROEPSLESSEN

Tevens in te huren als zangeres bij bijzondere gelegenheden www.miriamdevroome.nl, miriam@miriamdevroome.nl Huijghenslaan 9, 6824JA Arnhem, 0625420004 / 0264427591

24

wijkkrant Angerenstein


x

Beste buurtgenoten, Via deze weg willen wij, Hanny Jansen en Jeanette Smit, graag een oproep doen. Wij werken als vrijwilligsters voor de Kledingbank in Arnhem. Stichting Kledingbank Arnhem e.o. geeft tweedehandskleding aan volwassenen en kinderen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Deze kunnen bij ons terecht, mits zij een verwijzing van een hulpverleningsinstantie hebben. Op deze manier wil de Kledingbank een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Arnhem en omgeving. De Stichting Kledingbank werkt met 55 vrijwilligers en is afhankelijk van gedoneerde kleding. Zo hebben wij in 2014 meer dan 2600 cliënten geholpen, waarvan bijna de helft kinderen en pubers. Elk jaar neemt het aantal cliënten toe en wij verwachten ook voor dit jaar een groei van de aanvragen. Om aan deze aanvragen te kunnen blijven voldoen, hebben wij veel kleding nodig. Wij hebben een structureel tekort aan kinderkleding, vooral in de maten 116 t/m 158. Dat is erg jammer, vooral omdat het kinderen betreft. Babykleding krijgen we wel voldoende binnen. Onze vraag is: Hebt u nog kinderkleding in deze specifieke maten, dan willen wij het graag hebben! Wij maken er heel veel kinderen blij mee!!!! Wij geven de cliënten alleen goede kleding en verzoeken u dan ook om kleding zonder gaten/scheuren en schoon in te leveren. Waar en wanneer kunt u de kleding inleveren? Bij onze inleverpunten, zie www.kledingbankarnhem-eo.nl Hanny Jansen, Julianalaan 8 Jeanette Smit, Velperweg 103 27 april, Koningsdag, stand van de Kledingbank in het park Angerenstein. * *Elk kind dat kleding doneert aan de Kledingbank op Koningsdag, mag meedoen aan een verrassende activiteit. Alvast hartelijk dank en graag tot ziens bij onze stand op Koningsdag. Vriendelijke groet, Hanny en Jeanette

83— maart 2015

25


x

Remedial teaching bij lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen ‘Ik leer leren’, slimmer en gemakkelijker leren voor groep 7 en 8 en de onderbouw van het VO Snellezen en mindmappen voor het VO Werkgeheugentraining ‘Jungle Memory’ ‘Ik leer anders’, visueel leren voor beelddenkers Hulp bij Leerlinggebonden Financiering Voor meer informatie neemt U contact op met: Thea te Dorsthorst M Sen bureau LeerKracht KVK 62161040 tel.: 06-15615207 e-mail: bureauleerkracht@gmail.com

Pedicurepraktijk Angerenstein Voetverzorging en diabetische voetverzorging Simm’s 0 Gediplomeerd pedicure lid ProVoet

Annelies van Anholt Römerselaan 44 6824 DK Arnhem

T E 26

026-3 61 30 41 annelies.vananholt@freeler.nl wijkkrant Angerenstein


x

Werkgroep Wijkveiligheid & Verkeer Najaar 2014: incidenten in de wijk In de laatste maanden van 2014 zijn er een aantal fietsen gestolen in onze wijk. Tweemaal aan de Roosendaalseweg, een van deze vergrijpen is vastgelegd door de beveiligingscamera’s van de buurtsupermarkt. Door deze beelden is de verdachte herkend en aangehouden door de politie. Er is ook een fiets uit een schuur aan de Verlengde Prümelaan ontvreemd en een brommer aan de Roosendaalseweg. De beveiligingscamera’s van de buurtsupermarkt hebben er ook voor gezorgd dat het signalement van een in de winkel actieve zakkenroller bekend is. De beelden van de verdachte en zijn activiteiten zijn aangeboden aan Omroep Gelderland en mogelijk worden deze beelden gebruikt voor het programma Dossier Gld. In de Beatrixstraat en in de Huijghenslaan hebben auto inbraken plaatsgevonden, buit bestond o.a. uit een navigatiesysteem. Eind november is er door twee mannen ingebroken in een woning aan de Huijghenslaan. De inbrekers zijn betrapt door de bewoners. De bewoners hebben de inbrekers voor enige tijd opgesloten in de badkamer, voordat de politie ter plaatse was zijn de inbrekers toch, met hun buit, ontsnapt.

Overlast De wijkagent heeft een melding ontvangen van overlast veroorzaakt door scooters en fietsers in het park. Park Angerenstein wordt door veel mensen gebruikt daardoor wordt overlast ervaren zoals: - hondenpoep (o.a op het grote veld en in de zandbak) - loslopende honden buiten het losloopgebied - Scooters/brommers in het park - fietsers buiten de fietsroute

83— maart 2015

27


x

28

wijkkrant Angerenstein


x In de Laan van Klarenbeek rijden veel automobilisten tegen de daar vastgestelde rijrichting in. Dit veroorzaakt irritatie bij andere weggebruikers en het kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Er is een crossmotor in het park gesignaleerd, de bestuurder is door een wijkbewoner aangesproken op zijn rijgedrag wat resulteerde in een scheldpartij van de crosser. Mocht iemand dit incident gezien hebben en het kenteken van de motor weten dan graag doorgeven aan de politie.

Attentie buurtpreventie borden Bij bijna elke toegangsweg tot onze wijk staat een bord van “Attentie Buurtpreventie”. Werkgroep Wijkveiligheid en Verkeer heeft alle borden schoongemaakt. Twee borden zijn beschadigd en op twee locaties ontbreken de borden, we hebben dit bij de gemeente gemeld en hopen dat zij de borden kunnen repareren en aanvullen.

Politie vraagt hulp hondenbezitters Samen verdachte situaties en onveilige zaken noteren. Hondenbezitters en politie slaan de handen ineen om de wijk veiliger te maken. Een aantal hondenbezitters hebben van de onze wijkagent (via de leden van de werkgroep wijkveiligheid) een opschrijfboekje gekregen met aanwijzingen waar ze bij verdachte personen op moeten letten. Waaks! heet de actie. Politie: “We horen te vaak als er iets is gebeurd dat mensen wel iets gezien hebben. Bijvoorbeeld bij een inbraak. Dan hebben ze een auto zien staan die er niet hoort. In het boekje kunnen ze het opschrijven en later een melding maken bij de politie. Het papiertje kan eventueel ook anoniem op het politiebureau worden afgeven” . Bellen kan natuurlijk ook altijd bij verdachte situaties: bij spoed zoals een inbraak 112, bij niet-spoedeisende zaken 0900-8844 en als het gaat om meldingen met betrekking tot straatmeubilair de gemeente via www.arnhem.nl of via 0900-1809. De politie hoopt dat de meldingsbereidheid van verdachte situaties omhoog gaat met deze actie. Joop Pek, Hans uit het Broek en Anneke Henselmans 83— maart 2015

29


x

www.politie.nl/themas Wilt u meer weten over bijvoorbeeld cybercrime of drugs? Of wat de politie doet tegen woninginbraak? Op www.politie.nl/themas vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en krijgt u waar nodig preventietips. Van onze gebiedsagent ontvingen wij het verzoek u te attenderen op de volgende twee thema’s: Woninginbraak

-

www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

(scan de QR-code aan de rechterzijde met uw smartphone of tablet om de pagina direct te bezoeken)

Contact met 112 - www.politie.nl/themas/contact-112.html (scan de QR-code aan de rechterzijde met uw smartphone of tablet om de pagina direct te bezoeken)

dummy

Cartridges, zegels

Zonnebloem Arnhem Oost spaart nog steeds kleine cartridges en de volgende zegels: AH-Perla, Douwe Egberts, Kristal, spaarpunten van het Stoepje en het Hollands kaascentrum (markt). Ook eigen gemaakte spulletjes en overtollige cadeautjes zijn meer dan welkom. Afgelopen jaar hebben we hiervoor allerlei prijsjes voor onze puzzel- en bingomiddagen gehaald en bovendien hebben we hiervoor prijsjes voor een enveloppentrekking opgehaald met daarbij een tafel op de braderie op de Geitenkamp gehad. De opbrengst is in de Zonnebloem Arnhem Oost-pot gegaan, zodat wij weer een leuke middag voor onze gasten konden organiseren. Mocht u gast of vrijwilliger willen worden: u bent altijd welkom. Wilt u wat kwijt, dan is ons contactadres Bilderdijkstraat 7. U kunt ook mailen naar h.sanders85@upcmail.nl of bellen met 026-3618878, zodat uw bijdrage opgehaald kan worden. Met vriendelijke groet en dank, Trees Sanders secretaris Zonnebloem Arnhem Oost 30

wijkkrant Angerenstein


x dummy

Babysitters

Deze lijst wordt niet online gepubliceerd

Babysitters kunnen zich opgeven bij de redactie. Als je niet meer wilt, meld dit dan ook aan ons. Bij meer dan 28 vermeldingen wordt de babysitter die het langst vermeld staat, verwijderd.

83— maart 2015

31


x

Nieuwjaarsreceptie SWA / kerstboomverbranding 2015 Een kleine foto-impressie

32

wijkkrant Angerenstein


x

Angerenstein agenda zie ook www.angerenstein-arnhem.nl [agenda], wijk-infoborden en facebook.com/angerensteinarnhem

Maart-juni Park werkochtend

Park Angerenstein vanaf 9.00 uur (verzamelen bij werkhuisje)

zaterdag 28 maart

Palmpasen

Tijd en plaats: zie infoborden, website en/of onze Facebookpagina

zondag 29 maart

Koningsdag-in-het-park

Park Angerenstein Tijd: 10.30-13.00 uur

maandag 27 april

Sprookjespark

Park Angerenstein Tijd: zie infoborden, website en/of onze Facebookpagina

zondag 14 juni

Nieuwsbrief Angerenstein Bent u al lid van de digitale nieuwsbrief van Angerenstein? Zo niet, scan dan onderstaande QR code met uw smartphone of tablet en meld u aan. Aanmelden kan ook via www.angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief. Zo blijft u ook via e-mail op de hoogte van het laatste nieuws vanuit uw wijk.

Alle activiteiten vanuit SWA vind je op onze website indien de data hiervan bekend zijn bij de redactie. 83— maart 2015

‘Like’ ons op Facebook! Dan blijf je vanzelf op de hoogte van alle activiteiten in de wijk.

33


x

Bewaar-pagina Nuttige telefoonnummers ALARM politie, brandweer, ambulance Huisartsendienst Politie (geen spoed) Meld Misdaad Anoniem Meldnummer ‘Dieren in nood’

112 0900 - 1598 0900 - 8844 0800 - 7000 144

Gebiedsagent: Tim Heil Bereikbaar per mail: tim.heil@gelderland-midden.politie.nl. Telefonisch bereikbaar op het hoofdkantoor van politie, tel. 0900 8844; vragen naar Tim Heil. Aangifte is mogelijk via internet www.politie.nl/gelderland-midden (aangifte aanklikken in de blauwe balk) of telefonisch op tel. 0900-8844; melden dat het om een aangifte gaat. Vragen & antwoorden voor jongeren: www.vraaghetdepolitie.nl Nieuwsbrief Wijkveiligheid & Verkeer (buurtpreventie): Ga naar angerenstein-arnhem.nl/aanmelden-nieuwsbrief of scan de QR-code hiernaast. Vul s.v.p. naast uw e-mailadres en naam ook uw postcode en huisnummer in, zodat wij kunnen bepalen onder welke wijkcoördinator u valt. Vul als interesse (in ieder geval) ‘Wijkveiligheid & verkeer’ in.

Servicelijn Gemeente Arnhem 0900 - 1809 Via dit nummer kunt u zich laten doorverbinden met alle gemeentelijke diensten, o.a. het Inbraak Preventie Team (woningbeveiliging) Storingsnummer Nutsbedrijven (gas, elektra in en om huis)

0800 - 9009

Melding openbare verlichting Buiten kantooruren alleen spoedeisende gevallen

026 - 377 5977

Sita servicelijn Grofvuilafspraak kan ook via www.afvalmelden.nl

026 - 446 0490

24-uurs Apotheek 088 - 005 5242 Rijnstate Poli-apotheek Velp, President Kennedylaan 100 te Velp 's Avonds, 's nachts en in het weekend ingang via Huisartsenpost, navigeren naar Broekstraat 9 in Velp Stichting Welzijn Ouderen Arnhem SWOA

34

026 - 351 2870

wijkkrant Angerenstein


x

83— maart 2015

35


x

Hugen de Echte Bakker

Al meer dan 130 jaar uw Brood en Banketspecialist

Van der Helllaan 28, tel. 3514642 36

wijkkrant Angerenstein