Page 3

x

Bij wijkkrant 78... Om maar met de deur in huis te vallen, dit is qua inhoud een wat andere wijkkrant dan anders. Het lukte een aantal vaste mensen niet kopij aan te leveren, maar daarnaast kregen we juist weer extra inzendingen die een plek verdienen. Door de wijkkrant redactie wordt trouwens de website regelmatig gebruikt om berichten te plaatsen die meteen van belang zijn of iets minder wijkgebonden, maar wel interessant voor Angerenstein bewoners. Tim Heil, onze gebiedsagent stuurt bijvoorbeeld geregeld nuttige informatie die meteen erop geplaatst wordt en het is sowieso leuk om zo nu en dan eens wat rond te kijken op de website. De storm van 22 okt. j.l. richtte zowel in het park, als in de wijk schade aan, de foto’s en teksten hierover spreken voor zich. Aan de bakken voor het verzamelen van ons oud papier (voor de één met een kleine tuin weer zo’n groot ding erbij, voor de ander een zegen) zijn we inmiddels gewend, alleen dus wat foto’s van de aflevering! Van drie werkgroepen en de imkers kwamen berichten over activiteiten. De Werkgroep Park werkte hard op de vaste werkochtend, maar ook tussendoor met bolletjes planten en het lopen van een ‘schouw’, ditmaal ook met geïnteresseerde wijkbewoners. De imkers waren druk met het voorbereiden (ijzer vlechten) en storten van beton voor de vloer van de bijenstal. Werkgroep Historie kreeg van Joost Kingma een door hem op Angerenstein toegespitste verhandeling over huizenbouw in de jaren dertig, erg interessant met foto’s erbij van huizen elders in het land. De Werkgroep Kinderen verzorgde een bijna te griezelige griezeltocht, daarvan dus een griezelverslag met griezelfoto’s. Columnist Marcel schrijft een doorwrochte column over het gebruik van de ‘replyall’ mails in onderlinge contacten. Is iets om bij stil te staan, als je je er ook schuldig aan maakt! Angeltjes column en Claartjes gedicht moeten we missen in deze wijkkrant. Hopelijk komt er weer een bijdrage van hen in wijkkrant 79. Tenslotte alvast een mededeling van de bewoners van de bovenste verdieping van het hoofdgebouw in het park. Zij laten de (buiten)klok daar herstellen met een nieuw uurwerk erachter. In het nieuwe jaar in wijkkrant 79 komen we daar op terug. De redactie wenst alle lezers goede feestdagen en een mooie start van 2014 Kopij voor de volgende wijkkrant is van harte welkom! U kunt uw bijdrage vóór vrijdag 31 januari 2014 inleveren bij ons redactieadres (zie het colofon). Wijkkrant 79 verschijnt begin maart 2014. 78— december 2013

3

Profile for angerenstein

Wijkkrant 78 december 2013  

Wijkkrant Angerenstein

Wijkkrant 78 december 2013  

Wijkkrant Angerenstein

Advertisement