Page 13

x

Werkgroep Historie Angerenstein Angerenstein: voorbeeld van een ‘betere buurt’ Angerenstein is een fraai voorbeeld van een particuliere ‘tuinwijk’ zoals er vele zijn ontwikkeld in de jaren twintig en dertig van de voorbije eeuw. Deze tijd, ook wel aangeduid als het Interbellum, kenmerkt zich door economische uitersten. Na de Grote Oorlog (1914-’18) ontstaat een ongekend optimisme in de wereld. De Moderne Tijd is aangebroken. De wereld is definitief anders geworden na het afzetten van de aristocratische heersers in veel Europese landen en de doorbraak van de moderne communicatietechnieken en mobiliteit. Men projecteert grote nieuwe stads- en dorpsuitbreidingen op basis van de sterke bevolkingsgroei van eind negentiende en begin twintigste eeuw. Daarbij neemt men een planningshorizon van 50 jaar, dus tot rond 1970. Ook Arnhem groeit sterk in deze tijd en Angerenstein is het antwoord van de private sector op de vraag van de gegoede burgerij naar de mogelijkheid om ‘buiten te wonen’. De hogere middenklasse imiteert hiermee het voorbeeld van de maatschappelijke elite die in de voorgaande decennia was neergestreken in ‘villaparken’ om hier dagelijks van het buitenleven te genieten, na gedane arbeid in de stad. Zoals veel particuliere tuinwijken wordt ook Angerenstein ontwikkeld op de plaats van een voormalig landgoed. Voor de bouwmaatschappij en daarmee ook voor de beoogde bewoners is het voordeel van zo’n locatie dat hier de benodigde groene structuur in de vorm van statige, monumentale bomen goeddeels al aanwezig is. Dit leidt tot royale wijken met fraaie huizen die tot op de dag van vandaag zich in een zeer grote populariteit mogen verheugen. Maar de ‘roaring twenties’, de roerige jaren twintig eindigen in een drama met de ongekend heftige beurskrach in New York die de hele financiële wereld in zijn val meesleept. Ook Nederland wordt getroffen door een economische malaise die zijn weerga niet kent en leidt tot werkeloosheidscijfers die medio jaren dertig oplopen tot ruim 20 procent van de beroepsbevolking, de Grote Depressie. Hoe kan het nu toch dat juist in die economische malaise zo veel, zo mooi en zo goed is gebouwd? Dat juist in die tijd zeer aantrekkelijke tuinwijken zijn aangelegd met woningen die al tachtig jaar lang vrijwel onafgebroken zeer gewild zijn op de woningmarkt. 78— december 2013

13

Profile for angerenstein

Wijkkrant 78 december 2013  

Wijkkrant Angerenstein

Wijkkrant 78 december 2013  

Wijkkrant Angerenstein

Advertisement