Page 1

Nom:

Foto:

Nombre atòmic:

52

Massa atòmica:

127.60

Nombre d’oxidació:

+4+6-2

Etimologia del nom:

De l’arrel llatina tellus, uris (terra)

Metall, no metall, .No metall semi/metall:

Nom del grup o família al qual pertany:

Tel·luri

Amfígens

Tel·luri  
Tel·luri  
Advertisement