Page 1

Nom:

Sofre

Foto:

Nombre atòmic:

16

Massa atòmica:

32.066

Nombre d’oxidació:

+4+6-2

Etimologia del nom:

Prové del llatí sulphur

Metall, no metalls, semi/metalls:

No metall

Nom del grup o família al qual pertany:

Amfígens

Sofre  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you