Page 1

Nom:

Oxigen

Foto:

Nombre atòmic:

8

Massa atòmica:

15.9994

Nombre d’oxidació:

-2

Etimologia del nom:

Del grec oxus (àcid) y gens (naixement) = generador de àcids.

Metall, no metalls, semi/metall:

No metall

Nom del grup o família al qual pertany:

Amfígens


Oxigeno  
Oxigeno  
Advertisement