Page 1

NOM: ________________________________________________

En els Plans de Millora dels Centres un dels temes prioritaris són l’ús didàctic de les TIC. Hem pensat que potser ens interessaria posar-nos al dia amb un curs de formació permanent només per a nosaltres, per al professorat del nostre centre, amb el nostre material i a les nostres aules. Per poder-nos fer una “radiografia” prou real que ens permeti programar la formació a mida que faci falta, necessitem que contestis aquest qüestionari amb la màxima sinceritat i el retornis a direcció no més tard del divendres dia 23 de març. Per qualsevol dubte, busqueu la Patà. 1. Encercla la resposta que més s’acosti al teu nivell de coneixements. 2. Marca amb colors els items de la columna esquerra que més t’interessarien.

1. Alfabetització tecnològica 1.1. Saps guardar materials en un cd-rom i/o dvd 1.2. Saps escanejar fotografies i guardar-les 1.3. Utilitzes habitualment un llapis de memòria (pendrive). 1.4. Saps fer les còpies de seguretat dels materials que prepares 1.5. Saps utilitzar el canó de projecció per passar: dvd, vídeos, presentacions, textos word o pàgines web. 1.6. Saps utilitzar el canó i la càmera de vídeo per fer observació d’un animalet viu 1.7. Saps utilitzar el canó i el portàtil per fer un dictat col·lectiu a classe 1.8. Saps descarregar les fotos d’una càmera digital

1. Alfabetització tecnològica 1.1. Molt bé Bé Regular 1.2. Molt bé Bé Regular 1.3. Molt bé Bé Regular

2. Paquet ofimàtica i tractament imatges 2.1. Et veus capaç de crear una taula en un document word i posar-hi text i fotos a les caselles 2.2. Saps utilitzar un full de càlcul 2.3. Saps utilitzar una base de dades 2.4. Saps fer un power point senzill 2.5. Saps manipular la mida i el pes de les fotografies segons el seu ús 2.6. Saps fer una galeria de fotografies d’un tema per exposar a classe 2.7. Coneixes l’ Open office 2.8. Fas servir un editor gràfic

2. Paquet ofimàtica i tractament imatges 2.1. Molt bé Bé Regular Gens

Gens Gens Gens

1.4. Molt bé

Regular

Gens

1.5. Molt bé

Regular

Gens

1.6. Molt bé

Regular

Gens

1.7. Molt bé

Regular

Gens

1.8. Molt bé

Regular

Gens

2.2. Molt bé 2.3. Molt bé 2.4. Molt bé 2.5. Molt bé

Bé Bé Bé Bé

Regular Regular Regular Regular

Gens Gens Gens Gens

2.6. Molt bé

Regular

Gens

2.7. Molt bé 2.8. Molt bé

Bé Bé

Regular Regular

Gens Gens


3. Recursos educatius 3.1. Coneixes l’entorn Educampus o Moodle per organitzar la gestió dels documents d’un departament 3.2. Has utilitzat alguna vegada un jclic 3.3. Saps què són els quaderns virtuals i per a què serveixen 3.4. Visites sovint la pàgina d’activitats curriculars i TIC 3.5. Has visitat les mud de totes les àrees que ja es poden treballar directament 3.6. Et veus en cor de fer una cacera del tresor per als teus alumnes 3.7. Saps com fer un blog de la teva àrea amb els teus alumnes 3.8. Saps que són les webquest i per a què serveixen 3.9. Coneixes l’edu365

3. Recursos educatius 3.1. Molt bé Bé

Regular

Gens

3.2. Molt bé 3.3. Molt bé

Bé Bé

Regular Regular

Gens Gens

3.4. Molt bé

Regular

Gens

3.5. Molt bé

Regular

Gens

3.6. Molt bé

Regular

Gens

3.7. Molt bé

Regular

Gens

3.8. Molt bé

Regular

Gens

3.9. Molt bé

Regular

Gens

4. Tractament de la informació 4.1. Saps copiar o guardar textos i fotografies de diferents webs 4.2. Saps fer cerques concretes a internet amb ajuda dels “comodins” 4.3. Fas cerques avançades amb el google 4.4. Saps quins CDs ha rebut el centre de dotació del Departament

4. Tractament de la informació 4.1. Molt bé Bé Regular

Gens

5. Comunicació 5.1. Saps el teu compte de correu de la Xtec 5.2. Tens altres comptes de correu 5.3. Coneixes bé el correuweb xtec. 5.4. Saps que és un xat 5.5. I un forum 5.6. I un programa smi com l’Skype 5.7. Saps guardar i enviar fitxers adjunts, organitzar carpetes i tenir llista d’adreces

5. Comunicació 5.1. Sí 5.2. Sí 5.3. Sí 5.4. Molt bé 5.5. Molt bé 5.6. Molt bé 5.7. Molt bé

4.2. Molt bé

Regular

Gens

4.3. Molt bé 4.4. Molt bé

Bé Bé

Regular Regular

Gens Gens

Bé Bé Bé Bé

No No No Regular Regular Regular Regular

Gens Gens Gens Gens

Observacions:

T’apuntaries a aquest curs en cas que es fes? (probablement dimecres tarda)

NO

Enquesta TIC  

prova per veure com pinta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you