Page 1


Este disco estรก dedicado a mi amigo Alfredo Papo Big Mama Montse

This album is dedicated entirely to my friend Alfredo Papo Big Mama Montse

David P

astor t

rumpe

t

Alejandro Di Costanzo piano


Profund i canviant, atemporal i viatger, el blues, com quasi totes les músiques populars i honestes, va iniciar, un dia llunyà, el camí que el duria a deixar de ser propietat exclusiva d’un únic col·lectiu de músics en una sola ubicació geogràfica. Les seves peculiaritats com a gènere i les possibilitats que oferia com a vehicle per expressar matisos existencials fins aleshores poc freqüents en la cançó popular, van provocar que aquest estil creat pels negres d’Amèrica, aviat s’instal·lés entre les predileccions de músics de tot el món, i el nostre petit país no en va ser pas l’excepció. L’arribada, ara fa vint-i-cinc anys, de Montserrat Pratdesaba a l’escena musical catalana va suposar la possibilitat de fer blues des d’aquí, mantenint intacta la seva essència d’estil gràcies a la força expressiva d’una veu que, tant si cantava en català com en l’idioma nadiu del gènere, convencia tothom per la seva autenticitat i habilitat per arribar al moll de l’os dels

vells blues de sempre. La Montse, ben aviat coneguda als escenaris d’arreu com Big Mama, no hauria d’esperar massa temps per veure créixer el seu prestigi, obtenint un reconeixement artístic que avui traspassa fronteres i la situa entre les dones del blues de referència en el vell continent. Vint-i-cinc anys de Big Mama han fet possible escoltar la seva veu en nombrosos contexts musicals, des de l’austeritat de les seves actuacions en solitari, amb la veu potent projectantse escenari enllà i els dits lliscant el màstil d’una guitarra que acompanya blues imprescindibles de Bessie Smith o Robert Johnson, a la grandesa de cantar amb una big band, reivindicant que el blues i el jazz no són pas dues coses diferents i que tot el swing de l’univers pot bategar en una cançó de tres acords. L’hem escoltada elèctrica i acústica, en català i en anglès, cantant molts temes d’altres i algunes

composicions pròpies que ens han desvetllat la seva condició d’artista inquieta i compromesa amb algunes de les realitats més crues del món que ens envolta. Sempre hem vist en ella la creadora que treballa els seus projectes acuradament, escollint i arranjant amb mestratge els seus repertoris i envoltant-se dels músics més adients per dur-los a bon port. Big Mama és una dama del blues, estil que coneix fins les seves arrels més fondes. D’aquí sorgeix possiblement una de les seves vessants més interessants i potser menys coneguda. Em refereixo a la Big Mama pedagoga, divulgadora del bo i millor del grandíssim llegat de la música afroamericana. A mi m’agrada pensar en ella com a blueswoman amb perfil humanista, un centre de gravetat al voltant del qual orbiten nombroses possibilitats d’apropar-se a aquesta música per estimar-la. Han estat vint-i-cinc anys

amb la Big Mama a l’escena musical i ara és just celebrar aquesta presència. Fer-ho suposa no sols un reconeixement a la seva gran tasca musical sinó també el desig què la Montserrat Pratdesaba mantingui ferm el seu pas cap a un futur on el blues haurà de seguir caminant al costat de les músiques que importen. Josep Ramon Jové

Riqui Saba

tés guita

r


Profundo y cambiante, atemporal y viajero, el blues, como casi todas las músicas populares y honestas, inició en un día lejano el camino que lo llevaría a dejar de ser propiedad exclusiva de un único colectivo de músicos de una ubicación geográfica. Sus peculiaridades como género y las posibilidades que ofrecía para expresar matices existenciales, hasta entonces poco frecuentes en la canción popular, provocaron que este estilo creado por los negros de América, pronto llegara a ser el predilecto entre muchos músicos de todo el mundo. Y nuestro país no fue la excepción. La llegada hace veinticinco años de Montserrat Pratdesaba a la escena musical catalana supuso la posibilidad de hacer blues desde aquí. Manteniendo intacta su esencia de estilo gracias a la fuerza expresiva de su voz, tanto si cantaba en catalán como si lo hacía en el idioma nativo del género, convencía a todos por la autenticidad y la habilidad para

llegar al tuétano de los viejos blues de siempre. Montse, pronto conocida en los escenarios como Big Mama, no tardó mucho tiempo en ver crecer su prestigio, obteniendo un reconocimiento artístico que hoy traspasa fronteras y la sitúa entre las mujeres del blues de referencia en el viejo continente. Veinticinco años de Big Mama han hecho posible escuchar su voz en numerosos contextos musicales, desde la austeridad de sus actuaciones en solitario, con la voz potente proyectándose sobre el escenario y deslizando sus dedos por el mástil de la guitarra con la que acompaña los blues substanciales de Bessie Smith o Robert Johnson, a la grandeza de cantar con una big band, reivindicando que el blues y el jazz no son dos cosas distintas y que todo el swing del universo puede latir en una canción de sólo tres acordes. La hemos escuchado en formato eléctrico y acústico, en catalán y en inglés, cantando temas de otros músicos así

como composiciones propias que nos han desvelado su condición de artista inquieta, de mujer comprometida con las realidades más crudas del mundo que nos rodea. Siempre hemos apreciado en ella a la creadora que elabora sus proyectos cuidadosamente, escogiendo y arreglando con maestría sus repertorios y rodeándose de los músicos más adecuados para llevarlos a buen término. Big Mama es una dama del blues, estilo que conoce desde sus raíces más profundas. De ahí surge, posiblemente, una de sus vertientes más interesantes y, quizás, la menos conocida de sus facetas. Me refiero a la Big Mama pedagoga, divulgadora del grandísimo legado de la música afroamericana. A mí me gusta pensar en ella como una blueswoman de perfil humanista, centro de gravedad alrededor del cual orbitan numerosas posibilidades para acercarse a esta música y aprender a amarla. Han sido veinticinco años

con Big Mama en la escena musical y ahora es preciso celebrar esta presencia. Hacerlo supone, por una parte, un reconocimiento a su gran labor musical, pero también al deseo de que Montserrat Pratdesaba mantenga firme su paso hacia un futuro donde el blues siga caminando junto a las músicas que son imprescindibles. Josep Ramon Jové (trad. Ramon Sellarès)

Aljosa Mutiç tenor sax


Profond et émouvant, intemporel et voyageur, le blues, comme presque toutes les musiques populaires authentiques, a entrepris le chemin qui l’a conduit à cesser d’être la propriété exclusive d’un groupe de musiciens issus d’une unique région géographique. Ses particularités comme son langage et ses possibilités en tant que véhicule pour exprimer des nuances existentielles, jusque-là rares dans la chanson populaire, ont fait que ce style créé par des Noirs en Amérique est devenu le favori parmi de nombreux musiciens partout dans le monde. Et notre pays n’a pas fait exception. L’arrivée de Montserrat Pratdesaba sur la scène musicale catalane, il y a vingt-cinq ans, a ouvert la possibilité de jouer le blues ici. En gardant intacte l’essence du style, grâce à la puissance expressive de sa voix, soit en catalan, soit dans la langue maternelle du Blues, elle a convaincu tout le monde par son authenticité et sa capacité à pénétrer jusqu’à l’essence même des vieux

blues. Montse, bien connue sur scène comme Big Mama, n’a pas tardé à conquérir une solide réputation et à obtenir une reconnaissance qui a dépassé les frontières et lui permet de se classer aujourd’hui parmi les femmes qui font référence dans le blues du vieux continent. Vingt-cinq ans de Big Mama nous ont permis d’entendre sa voix dans de nombreux contextes musicaux: l’intimité de ses performances en solo où sa voix puissante est projetée sur scène tout en faisant glisser ses doigts sur le manche de la guitare qui accompagne les blues de Bessie Smith ou de Robert Johnson, à la puissance de chanter avec un big band, affirmant que le blues et le jazz ne sont pas deux choses très différentes et qu’on peut créer un univers rien qu’avec le rythme d’une chanson et avec seulement trois accords. Nous l’avons entendue en format électrique et acoustique,

en catalan et en anglais, chantant divers morceaux d’autres musiciens ou des compositions originales qui ont révélé son statut d’artiste affirmé, de femme consciente des réalités les plus troublées qui l’entourent. Nous l’avons toujours appréciée comme créatrice qui bâtit ses projets en choisissant avec soin et maîtrise son répertoire et qui sait réunir les bons musiciens pour mener ses projets à terme. Big Mama est une dame du blues, un style qu’elle connaît au plus profond de ses racines. Mais il existe une autre Big Mama, une des plus intéressantes et peut-être moins connue de ses facettes. Je pense en disant cela à la Big Mama pédagogue, vulgarisatrice et passeuse du grand héritage de la musique afroaméricaine. J’aime à penser qu’elle est une blueswoman au profil humaniste, élément essentiel qui offre de nombreuses possibilités et ainsi qu’elle aborde cette musique avec amour, sincérité

et passion. Nous venons de passer 25 ans avec Big Mama sur scène et maintenant nous voulons célébrer son talent. Pour cela nous voulons, célébrer toute la portée de son oeuvre musical, mais aussi souhaiter que Montserrat Pratdesaba continue son chemin et que le blues persiste aux côtés des autres musiques essentielles. Josep Ramon Jové (trad. Erick et Anita Diard)

Isacc Coll bass


Deeply moving, a timeless traveller, the blues like almost all popular and honest music long ago took the road that led away from the exclusive property of a single group of musicians in one geographical area. The characteristics of the genre and its potential as a vehicle to express existential nuances, rare until then in popular music, meant that this style created by black Americans soon became the favourite of many musicians world-wide. And our country was no exception. The arrival of Montserrat Pratdesaba on the Catalan music scene twenty five years opened up the possibility of blues made right here. Keeping the essence of the style intact thanks to the expressive power of her voice, in Catalan as well as the native language of the genre, her authenticity and ability to get right to the heart of old-time blues convinced everyone. Montse, soon known by

her stage name Big Mama, didn’t take long to gain repute and artistic recognition which now crosses frontiers and ranks her among revered blues women on the old continent. Big Mama’s twenty-five years gave us the opportunity to hear her voice in many musical contexts: from the austerity of solo performances where she projects her powerful voice from the stage while sliding fingers along the neck of the guitar with which she accompanies the essential blues of Bessie Smith or Robert Johnson; to the grandure of singing with a big band, reaffirming that blues and jazz are not two different entities, and that all the swing in the universe can pulse in a song with only three chords. We’ve heard her in electric and acoustic format, singing in Catalan and English songs of other musicians as well as original compo-

sitions which reveal her standing as a restless artist, a woman committed to the most troubling issues of the world that surrounds us. We’ve always appreciated her as a creator who carefully develops projects, masterfully chooses and arranges her repertoire, and surrounds herself with the perfect musicians to bring them to fruition.

the time to celebrate that presence. Doing so means on one hand recognising the great musical work she’s done already, and on the other wishing Montserrat Pratdesaba stays firmly on the path to a future where the blues keeps travelling alongside the music that really matters. Josep Ramon Jové (trad. by Andrew Neilson)

Big Mama is a blues lady, a style she knows from its deepest roots. From there springs one of her most interesting and possibly least known facets. I refer to Big Mama the pedagogue, teacher of the great Afro-American musical heritage. I like to see her as a humanist blues woman, a centre of gravity around which orbit numerous ways of approaching this music and learning to love it. We’ve spent twenty-five years with Big Mama on Xavi Maure ta dru mst the music scene, and now is the right


Acknowledgements Thanks to David Pastor, trumpet and director of the Original Jazz Orchestra (OJO) and to Alejandro Di Costanzo (piano) with whom I shared the wonderful tour “Bluesin’ The Jazz” (2012). Thanks to Isaac Coll (bass), member of Big Mama & The Crazy Blues Band since 2011. Thanks to Xavi Maureta (drums) who played with me at the Tribute to Bessie Smith (1994) and with my bands Big Mama (1995) and Big Mama en Jazz Quartet (1996). I also want to thank Aljosa Mutiç, a fine tenor sax player: we’ve been playing together on different projects such as Big Mama & The Blues Messengers (1993), Big Mama, Big Mama en Jazz Quartet, and Big Mama Elèctric Band (1998). Thanks to Riqui Sabatés for agreeing to participate in this anniversary celebration with his artistry on guitar and with whom I had the great honor to make my first blues recording in 1988. I also want to thank Josep Ramon Jové for his support over many years, also Andrew Neilson and Sally, Erick Diard and Anita and all the Blues & Co team, Ángels Mateo, Jordi Vidal (Laietana Studio), Lorenzo Di Nozzi, Diego Ruiz and the Taller de Músics “crew”, and also my husband Ramon Sellarès, extraordinary poet, for his unconditional love and patience.

Thanks to my family and friends, and to all the musicians, technicians and promoters who shared with me a great number of amazing moments on the road, particularly Víctor Uris, Toni Reynés and the members of La Locomotora Negra. I also want to thank Alfredo Papo, Gemma Romanyà, Jean Guillermo, François Berton, Jean-Marcel Laroy, Javier Pérez Andújar, Jorge Muñoz, Albert Mallofré, Eugenio Moirón, Josep Palmada, Eric Dumeige, Miquel Abella, Alfred Casals, Tomas “Willy” López, Ricardo Chaure, Valentí Grau, Justin Coe, Joan Ventosa, Manolo L. Poy, Ángel Marín, Joan Josep Gómez, Agustín Bertol, Pilar Cabot, Carme Barrera, Tito Ramoneda, Jordi Suñol, Joan Linux, Isaac Cachón, Joan Mas, Anna Mas, Marta Mas, Piero Scarsciotti & Maria, Andrés Rockdríguez, Joan Anton Corrales, Dominique Boulay, Fred Delforge, Frankie Pfeiffer, Quico Pi de la Serra, Enric Brullet & Assumpció, Eulàlia Ripoll, Marià Coma & Isabel, Agustí Palomares, Jacinto Muñoz & Ainoa, Jordi Subirana, Víctor Puertas, Olivier Rocque, Miriam Aparicio, Antoni Mas, Associació Contrabaix, Associació Musicat and Societat de Blues de Barcelona.

To all of them, from the heart: thanks!

Big Mama Montse

w w w.bigmamamo nts e.c o m


Big Mama Montse vocals

Riqui Sabatés guitar

Alejandro Di Costanzo piano & keyboards produced by

Big Mama Montse & Riqui Sabatés

David Pastor trumpet, background vocals and claps

Aljosa Mutiç

horn arrangements (except 2 and 3) by David Pastor who plays E.K. Blessing Instruments

tenor sax, background vocals and claps

photos by

drums, whistle, background vocals and claps

Lorenzo di Nozzi artwork by

Àngels Mateo recorded, mixed and mastered at Laietana studio by Jordi Vidal jan. - feb. 2013

Isaac Coll bass

Xavi Maureta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I’m crazy about the blues (andrew neilson & big mama montse) I’m calling you out (big al carson & the blues masters) Young woman blues (bessie smith) Strut (taj mahal) At last (mack gordon & harry warren) The train of change (dough macleod) Big bill blues (big bill broonzy) Sweeter days (michael hill & peter cummings) Driving wheel (roosevelt sykes) Wild turkey 101 proof (kenneth waine spruell) A change is gonna come (sam cooke) All by myself (fats domino)

Bmm  

llibret inclòs al CD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you