Page 1


PAULA BIEL Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

1


CARLOS GÓMEZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

2


MARC SASTRE Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

3


LUCÍA PÉREZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

4


ALBA NAVARRO Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

5


AIMY A. ROCHA Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

6


AINA VILLAR

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

7


IVETTE PINA Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

8


LAURA GARCÍA Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

9


GABRIEL VÍLCHEZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

10


MARCO A. DÍAZ

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

11


STEVEN CEVALLOS Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

12


FERNANDO PÉREZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

13


VALENTINA ABAD Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

14


DUMITRU ROTARU

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

15


CLAUDIA MARÍN Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

16


NATALIA DE SOUSA

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

17


JOEL GARCÍA Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

18


ISAAC ALBALADEJO Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

19


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

20


MERCÈ MITJANS

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

21


POL SÁNCHEZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

22


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

23


MARC GIRÁLDEZ

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

24


GERMÁN MÍGUEZ

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

25


MÍRIAM MORENO

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

26


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

27


ERIC MANSILLA

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

28


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

29


DANIEL PAZ

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

30


SAFAE BEN HADDOU Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

31


DANI GIMÉNEZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

32


JUDIT GARCÍA

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

33


IDOIA BELOKI Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

34


ROMAYSSA TAHRIOUI Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

35


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

36


MARIA VENDRELL

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

37


XAVI ÁLVAREZ Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

38


RAÚL MONMANY Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

39


JORDI QUESADA Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

40


IVÁN PASTOR Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

41


LLUÍS PI

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5º - Lengua castellana - Expresión escrita - El cómic

42


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

43


ANGELINA BERMUDO

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

44


JUDITH PUIG Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

45


JUDITH GRANDES Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

46


Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

47


MOHAMED TALHAOUI

Escola Pompeu Fabra - Ciclo Superior - 5潞 - Lengua castellana - Expresi贸n escrita - El c贸mic

48

Expression escrita el comic castellà  

Recull de còmics en llengua castelana - Cicle Superior - 5è - Escola Pompeu Fabra - Vallirana

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you