Memoria d'activitats i serveis 2019

Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS I SERVEIS CASAL DE BARRI PROSPERITAT

2019


ÍNDEX ÍNDEX

2

INTRODUCCIÓ

4

PROGRAMACIÓ 2019

10

COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ PROMOSALUT PROSPE Activitats de Promosalut Prospe XERRADES I PRESENTACIONS DE LLIBRES EXPOSICIONS FESTES POPULARS EL CENTENARI DE LA PROSPERITAT 1919-2019 SÍ, A LA CONVIVÈNCIA “A LES BARRIADES!”, la revista del casal PUNT D'ASSESSORAMENT DE LA RGC

38 39 41 45 48 55 61 64 65 66

TALLERS Estat Tallers Gener 2019 [2on Trimestre] Comissió de Tallers Enquestes satisfacció Març Estat taller abril [3er Trimestre] El Casal es Mostra Estat tallers final de curs 2018/2019 Nova Proposta de tallers pel curs 2019/20 Inici del curs 2019-2020 [I trimestre] Al llarg del trimestre Final Trimestre Propostes pel pròxim trimestre al 2020

67 67 68 68 68 69 70 71 76 78 79 79

EL RACONET DE LA PROSPE Actuacions durant 2019 ACTIVITATS COMPARTIDES DEL RACONET AMB ENTITATS I COL·LECTIUS Calendari d’activitats

80 82 86 87

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 2


Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 3


INTRODUCCIÓ Aquest document recull la memòria de les activitats i gestió del Casal de Barri Prosperitat, durant l’any 2019. Com en els darrers anys, durant l’any 2019 hem treballat seguint els objectius de participació i suport associatiu , dinamització del territori,

de promoció de propostes

socioculturals i afavorir el Casal com espai de relació del Barri. El Casal és un espai obert a col·lectius del barri, així, de manera habitual el comparteixen més d’una desena de grups,

entre col·lectius (Col·lectiu Jaque al Rey, Col·lectiu a les

Barriades, comissió de mares i pares de El Raconet l'Espai Infantil, Comissió de Festa Major Prosperitat,

Col·lectiu d’artistes Prosperit’Art, Grup de teatre TipiTopi, etc) i comissions

pròpies del Casal (Comissió de programació, comissió de tallers, Comando Lunares, comissió literària... ) . Aquesta barreja, juntament a la participació dels tallers i de les cessions d’espai a entitats, fa del Casal un espai constantment connectat al barri. Dins del projecte de dinamització cultural del territori, tenim com a objectiu prioritari el de potenciar les entitats/col·lectius que l'envolten i que actuen dins del barri, donant-les suport i facilitant-ne la creació de noves. Representa una part molt important de la tasca que hem desenvolupat, aquesta acció conjunta contribueix al desenvolupament cultural i la promoció d’activitats sociocultural i a l’enfortiment del propi Casal. Aquest enfortiment el veiem reflexat amb la programació del Casal, amb els tallers, els actes culturals i cicles temàtics organitzats conjuntament ( Cinema a la Fresca, xerrades, jornades solidàries, exposicions, tallers temàtics, programació cultural, etc.). Gran part de la nostra proposta d’activitats culturals està emmarcada dins de la programació del Cicle Anual de Festes Populars (Festa Major, Prospe-beach, La Cultura va de Festa, Carnaval, Festival de Sopes, Sant Jordi i Castanyada, Cap d’any i Sant Joan ...). Respecte a la dinamització en temes socials (tenen cabuda valors com la solidaritat, la pau, l'ecologia, la convivència i la participació), promovem un treball coordinat encara que moltes vegades hem sigut impulsores des del Casal. Com a Casal hem participat en :

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 4


A nivell de Prosperitat formem part de: ○ Coordinadora infantil de Prosperitat. ○ Comissió Festa Major de Prosperitat. ○ Prospe-beach. ○ PromoSalut ○ Comissió del Centenari de la Prosperitat 1919-2019 ○ Comissió de San Xibeco

A nivell de territori participem en: ○ Coordinadora Cultural de 9 Barris ○ Comitè de Solidaritat amb Nicaragua ○ Xarxa 9 Barris Acull ○ Plataforma de Gestió Ciutadana ○ La Roda ○ Taula de Franja Jove ○ Comissió Dia de la Música ○ Dones Cabrejades de 9b ○ Col·laborem puntualment amb la Coordinadora d'Entitats i AAVV. L’espai de relació i trobada del Casal es veu reforçat pel projecte de dinamització de la Plaça Ángel Pestaña, un espai central del barri. La plaça percep al Casal com a prolongació del seu espai, on realitzem moltes activitats (Jocs a la Plaça, Festes Populars, Espectacles, Cinema a la Fresca, Tallers,...). I on s’organitzen activitat a les que donen suport puntual (Festa de l’esport,, Feria de abril, Benvinguda de l’any xinès, Iftar, …) Per tant, el Casal és un punt de referència per al barri, on la convivència, el reconeixement mutu, el respecte i la diversió són possibles i compatibles.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 5


L’any 2019

Seguint la nostra trajectòria, el Casal se n‘ha fet ressò de la vida associaciativa del barri (en el que conviuen més de 60 associacions i col·lectius organitzats). En el sopar d’entitats de la Prosperitat també es convida a Districte i a alguna entitat de 9b amb la que col·laborem al llarg de l’any. A diferència de l’any anterior, han assistir les mateixes persones (180) però de més col·lectius ( 70). Seguint el fil, formem part de la comissió del Centenari de la Prosperitat, participem de les reunions i actes. Tenim una pantalla fixa al Casal on cada tarda que mostra fotografies antigues del Barri. Aquest instrument a apropat a mots veïns i veïnes fins al Casal, i inclús, ampliar les fotografies que havien recopliat. També estem consolidant projectes com el de Promosalut Prospe que ens ha ofert xerrades sobre salut al llarg de tot l’any, i ampliant el Flamenco de Barrio, buscant les complicitats del Casal de Joves de la Prosperitat i de grups residents al Casal. Un altra projecte que podem dir com consolidat és el “El RACONET de la Prospe”, que vam obrir el passar 2017. És un referent en quant projecte de lleure i, com un espai familiar que s'organitza amb i al voltant de les famílies, que decideixen passar les tardes al Casal. És un espai de participació i a la vegada programador de les propostes familiars al Casal. En quant a l’equipament, s’han fet millores de sonorització hem hagut de compra una taula nova per poder adaptar-nos millor a les necessitats actuals. I solventar les reparacions que ens demanava els equips, ja antics. També la neteja de cables de llums i els hem estructurat per poder donar servei a més espectacles. Hem renovat també alguns focus substituint-los per Leds. La incorporació a la plantilla d’un tècnic de so al 2017, ha demostrat ser molt efectiva i molt valuosa per bon funcionament dels esdeveniments programats. Alhora, ha resolt dubtes tècnics i ens ha orientat per millorar les condicions. Durant l’any anterior, l’equip va patir molts canvis de personal. Durant el 2019 hem intentat mantenir l'estructura d’equip amb 4 dinamitzadores (2 a jornada completa i 2 a mitja jornada). A més del coordinador, la referent del Raconet i del dinamitzador que cobreix les tardes dels dissabtes. Al llarg del curs hem fet diverses valoracións i valorem que l’estructura

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 6


inicial amb 3 dinamitzadores però a jornada completa ens garanteix un millor funcionament. Tenim previst que al llarg del 2020 tornar a l’estructura anterior. Tot i el sobreesforç personal que representa, hem pogut mantenir el nombre total d’actes programats i de propostes en les que hem col·laborat:

RESUM PROGRAMACIÓ PROGRAMACIONS

2018

2019

Vermutsicals

15

16

Dansa / Teatre

7

4

Concerts

15

18

Dj

3

4

Xerrades

13

14

Exposicions

11

11

Espectacles infantils

11

10

Festes Populars

11

17

Cinemes a la Fresca

7

6

TOTAL

93

100

El més destacable que extraiem del resum, és que hem aumentat lleugerament el número d’activitats totals. Es degut especialment a la participació en les activitats del “centenari de la Prospe”. En canvi, ens queda pendent la programació de propostes escèniques, tendència que en l’últim trimestre hem pogut millorar. A més, la creació de la comissió escènica garanteix que el 2020 puguem millorar molt més aquest registre. Mantenim a la baixa (respecte a altres anys) la programació dels Cinemes a la Fresca per afavorir la pacificació de la plaça. Continuem amb la participació a la Plaça de l’any Nou Xinès i com a novetat, aquest any hem promocionat i acollit la celebració del dia de la Música de 9B. Com a l’any anterior hem pogut realitzar 26 tallers tallers on han participat més de 600 veïns i veïnes. En quant als actes compartits, hem fet enguany n'hem fet 12 amb Associació Capìbola Blues, Comissió Festa Major, Prospe creativa, Dones cabrejades de 9Barris, Casal de gent

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 7


gran, Flamenco de barrio,, Any nou Xinès i i Sant Xibeco. I hem col.laborat en els actes de Feria de Abril, Estudi Prosperitat , Associació Musical 9B. A més hem participat en diferents comissions de treball (programació, gestora, tallers, econòmica i coordinació amb PCA2) que s’han reunit en 45 ocasions al llarg de l’any. Hem realitzat un Assemblea del Casal com espai obert de participació. En quant a serveis que el Casal ofereix, hem mantingut les subscripcions a premsa diària, setmanal i mensual, així com de revistes. La valoració continua sent molt positiva i és un servei força utilitzat pels usuaris i usuàries del Casal. Disposem de dues cabines d’Internet d’ús públic a la secretaria, tant per a usuaris com per a entitats i col·lectius amb programari lliure. A més oferim Wifi lliure i Wifi BCN. També hem obert els dimecres a la tarda, un servei d’informació i assessorament de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania) en coordinació amb la plataforma central que es reuneix a la FAVB. Em formalitzat la figura de responsable de comunicació en les xarxes ja que tenim operatiu un canal de Youtube i un perfil de Instagram, la pàgina de Facebook i al Twitter i el nostre web. Aquestes aplicacions a més de donar-nos visibilitat dels actes que programem ens serveixen com canal de comunicació amb el territori. Volem prestar especial atenció a les xarxes socials de Casal amb l'objectiu de donar més difusió a les activitats que es realitzen, així com donar un suport addicional a les entitats i grups de barri. Mostra d'això és l'obertura del canal de youtube i instagram; estem convençuts que el futur es troba en la difusió per xarxes socials, a el mateix temps hem reduït la difusió en paper com a senyal de la nostra consciència amb el medi ambient. ●

Youtube: Casal de Barri Prosperitat

Facebook: @CasalBProspe

Instagram:@casalbprospe

Twitter: @CasalBProspe

El bar forma part del Casal i en molts casos és la cara visible. Està estretament lligat a la dinàmica de l’equipament, essent també un punt de dinamització i informació. El personal assisteix a les reunions d’equip ja que en formem part tot@s del mateix equip, participen de les valoracions i decisions del Casal. A la vegada, participen de la comissió de programació i de la gestora. De cara a potenciar les entitats i col·lectius del barris és oferint-les un espai o suport oferint-los espais i serveis facilitadors per la seva tasca (assessorament, sales de reunió,

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 8


equips de so, equip de llums, ordinador, telèfon, Internet, màquines de xapes, enmagatzement al Búnquer...) . I per últim, destaquem els diferents col·lectius que fan ús del búnquer al Casal de forma habitual per enmagetzemar material: ● Sant Xibeco ● Prospe Beach ● Lola, no estàs sola ● Comissió Dinamització ● 9Barris Acull ●

La Xaranga de la Prospe

● Penyes diverses Hem realitzat manteniment i ordre de el búnquer, aconseguint així mantenir un mínim disposició organitzada durant l'any.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 9


PROGRAMACIÓ 2019 GENER

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 10


Vermutsical Babu Va començar puntual, El grup es va tornar a disculpar ( tema Guitarra ) van tenir una actitud d'agraïment, van tocar fins les 15.30h que l’hi vam dir que toques la ultima, a primera hora sembla que no hi hauria gaire gent ja que era el aniversari de la bodega eduardo, però mica en mica es va omplir, a la sala hi havien unes 120 persones i la terrassa plena. Musicalment molt bons, animats i molt bon ambient en general.

Any Nou Xinès: Vam quedar a les 9h al casal per muntar els fanalets per la plaça i el recorregut. Vam venir de 9BAcull i dels eixos comercials i algú de la comunitat xina. Tot el muntatge sense problema. Únicament vam patir pel fons de l’escenari, ja que van portar una lona molt gran però sense estructura. Van poder improvitzar una estructura amb peus i ferros del Búnquer, i collant l’estructura a la tarima. Al recollir ningú dels que ho havien muntat estaven a la pça i ho vam poder desmontar amb gent del Casal. Durant l’activitat la plaça i el bar van estar plens de gent, calculem uns 300 persones de la comunitat (participants) més molta gent del barri al públic. Tot i l’afluència de gent, vam tancar sense problemes a les 16h.

Prospe jazz soul experience: El grup de Fulvio (9 músics) van trigar molt en la prova de so (més de 2h) perquè van necessitar molts retocs. Aquest retard tot l'acte que va començar 22:30h encara que la gent tenia moltes ganes d'entrar.> Quan siguin 2 grups haurien de començar abans les proves de so. No van poder sopar els 2 grups alhora, així que van sopar per separat (no dió temps de coincidir). A la gent li va agradar molt i la sala estava plena. Els 2 grups van sonar molt bé, es nota l'equip nou. Van acabar les 02.30 i van sortir tard ja que la recollida va ser molt lenta (3:45h).

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 11


FEBRER

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 12


Prospe Iglú vam convocar als grups a les 8 del matí, i van se super puntuals i molt organitzats, es nota que ja porten uns anys participant, es va muntar molt ràpid. Es van inscriure 20 equips, un d'ells no es va presentar, es va jugar molt bé i ràpid, a les 14 ja hi érem a quarts, i es va jugar la final i 3er / 4rt a l’hora, van participar unes 150 persones. Va participar per primer cop un equip trans

Vermutsical “Aly Alma” Unes 70 persones, a la gent li va agradar el grup tot i que no va acabar de sonar bé. La sala de bar es va omplir ràpidament des de les 12y30. Hi havia molta expectació pel duo.

Maneta de Kamioneta (Nacho Lesko, Pepe Bao) + Col·laboracions Concert que ens ha portat més problemes de preparació que no pas de realització. Vam pactar limitar aforo a 200 persones i posar preu a 4€. Vam començar a vendre les entrades 1h hora abans i va anar bé per descongestionar l’entrada. Vam omplir la sala. Cap crítica al preu ni a la limitació de aforo. Van venir 3 persones de dinamització per control de les portes, més 1de banc del temps i 1 de programació per taquilla.

Concert Wan-Hu: Poca gent, música folk-indi-Català. Pràcticament només familiars (50 persones). Gratuït (a programació es va parlar de fer tots els concerts pagant, però és posterior a la programació del grup). A les 23 h no havia gent, el grup es va esperar 20 min per començar. La proposta inicial era una altre formació però el grup ha canviat i van presentar aquesta proposta.

Vermutsical Blue Birds Unes 70 persones. Vermutsical amb versions de Soul y R&Blues que van gaudir bona part del públic que hi era a la sala d’oci. El grup es va sentir còmode i agraït a la resposta del públic, van portar públic i van acabar demanant fer alguns visos. El volum pot ser estava una mica alt.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 13


MARÇ

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 14


Carnaval Infantil Va anar molt bé fer l’infantil del carnaval de la Prospe. La sala d’oci estava més tranquil ja que tots els infants disfressats esta en a la plaça. Molta gent va preguntar si es farà el diumenge.

Carnaval ( Rua ) Alguns dels membres de la comissió han participat del Carnaval molt activament, tant en la preparació de la Rua amb la Coordinadora de 9B com en el dia del Carnaval (control de Rua, Referents de jurats, suport en el protocol d’agressions a l’Ateneu). Vam ser 5 treballadors CBP 4 voluntaris (i Toni que estava al jurat) i 1 CJP per gestionar rua de Prospe. 2 voluntàries van col·laborar també en el concert de l’Ateneu fent de suport al protocol contra agressions sexistes. Seria millor llogar un cotxe con baca o camió petit. Que tingui suports. Cal que tingui un equip de so més potent. L’equip que portàvem va arribar fins al jurat. Vermutsical i carpeta d’anuncis Festa Major Més de 100 persones. Es va col·locar un altaveu cap a la plaça on es repartien les carpetes de festa major. Molt positiu sentir el vermutsical a fora en un dia molt agradable on hi havia moltíssim ambient amb les penyes recollint les carpetes d’anuncis de la festa major. Opinions discrepants en quan a l’actuació. Va haver a qui va agradar molt i a qui no va agradar gens.

Jornades dones 9 barris Xerrada, 30 persones,documental "en la meva pell "relata la vida d'una dona Nigeriana i els seus 13 anys des que decideix emigrar per vindre a l'Europa de les possibilitats.Molt emocionat escoltar les seves vivències, com a dona, com a immigrant...Després la Berta, dona activista de 9 barris, va fer un passi de fotos i va explicar la seva experiència com a voluntària a un camp de refugiats a Grècia., potser aquesta part va ser més improvisada però va ser emocionant escoltar les seves vivències des d'una mirada més jove i les vivències de les dones dels camps.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 15


Prospe creativa: Es venen 21 entrades i un cop passada una hora d’actuació va entrant més gent fins arribar a les 80 persones. El concert va agradar, sobretot els últims 2 grups. Va haver una queixa d’un veí que es queixava de l’entrada dels cotxes a la plaça quan els músics descarregaven els instruments. Fer dues valoracions dels actes, una a nivell de programació,i una altra a nivell de casal.

Xerrada Promosalut “Dona i salut, la diferència importa” Unes 20 persones, de les quals 19 contesten l’enquesta de valoració, on es constata l’alt grau grau de satisfacció de la xerrada, que ha estat de molt interès per les persones assistents que un cop feta la presentació, han participat de forma molt activa al torn de preguntes. Es detecta un grup d’unes 15 persones que son més menys fixes a les activitats de Promosalut.

Jam Aniversari Capibola 35 entrades venudes, la meitat del públic eren alumnes i no pagaven. Comencem a les 22h puntuals, els músics han fet les proves i muntatge a bon ritme. Han facilitat molt la feina del tècnic i també a la recollida. Es van allargar molt perquè havia molta gent que volia tocar. Van dir inicialment d'acabar a les 12:30 i vam acabar més tard de la 01:30. Caldria confirmar amb els grups l’horari final de les actuacions.!!. També pel bar.

Vermutsical Ariadan’s Mith Versions de pop, rock… Va venir gent no habitual al Casal, unes 60 persones. Va agradar a la gent. La plaça estava plena, feia molt bon dia i demanen posar un altaveu cap a la terrassa.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 16


Jornades Lolas , Vermutsical Molta afluència de gent a les jornades (havien unes 80 inscrites) Vam obrir el Casal a les 10 per començar les jornades. Van realitzar diverses presentacions, grups de treball i recollida de conclusions. A les 13:30 teníem Vermutsical. Vam començar uns 15 min abans per evitar que la gent que sortia de les jornades marxessin. Van tocar la Coctelera Negra, en versió acústic i petit format. Van agradar molt, la sal estava plena i la terrassa també. Un cop finalitzat, vam recollir i continuar el muntatge dels concerts de la nit a dins de la sala. Jornades Lolas, concert Nit Durant la nit va haver molta gent, que anava canviant segons quin grup toqués, una gran nit, molta participació, com a mitja als concerts unes 150 persones, de tots el públics, les actuacions amb molt nivell, un públic entregat. Vam acabar una mica més tard (2,30) però el tancament es va fer ràpid i sense incidències. Primer les trastorners (speakers), després Akelarre, Monique, Mari Carmen Free i per últim les Periferikes. Van posar punt lila, i que sapiguem nosaltres, sense incidències.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 17


ABRIL

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 18


Concert de Susurrah, Nada que Ver i Atajo, Concert triple de grups Metal i Hard Rock. Vam posar entrades a 2€ i vam vendre només 40. El concert va començar a les 22:15 i tots els grups van respectar molt els temps. Vam obrir abans de les 22h i sobre les 23;30 decidim treure l’entrada. Tampoc va entrar més gent. Cap al final de la nit només eren unes 15 persones. Únic inciden, un usuari es va quedar dormit escoltant Susurrah… per la resta, una nit tranquila al teatre com al bar. Concert del 100tenari a càrrec de "Juan José Barreda y grupo". 167 entrades venudes ( Es va limitar 165) i unes 10 persones col·laborant pel bon funcionament de l 'acte. En total van entrar unes 190 persones i es van quedar sense poder entrar unes desenes de persones ja que van marcar un aforament limitat. Algunes persones habituals es van queixar, però en general la resta ho comprenia i acceptava. Aquesta limitació també va ajudar a que fós un molt bon concert que tant el públic com el artistes van poder gaudir, fent tots una molt bona valoració de l’acte.

Feria de Abril Dissabte Molt bona organització de la Feria de Abril en quant a l'ús dels espais i materials dels casals. Un cop acabat el concert a les 02:10h, vam esperar a que els músics entressin a la sala deixada com a camerino, i van marxar cap a les 02:45h. A excepció de la brutícia als WCs, cap altre incidència a destacar. Feria Abril Diumenge Molta gent, tant en casal com a la Plaça, En l'àmbit organitzatiu, la comissió estan molt organitzats i no requereixen ajuda nostra. El concert va acabar a les 18h i a les 19 h casal tancat.

Havaneres L’espingari Més de 200 persones. Activitat conjunta amb l’Ass. del Casal de Gent Gran, dins de la seva setmana d’aniversari. L’acte també emmarcat dins del centenari del barri, inclou també una havanera escrita especialment per l’ocasió. L’acte va anar molt bé, tant a nivell organitzatiu com de valoració del públic assistent. A destacar les emocions que va despertar l’havanera dedicada al centenari.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 19


Vermutsical “Los Q son son: Molta gent fora però dins del Casal no hi havia tanta afluència. especialment amics dels artistes. (unes 60 persones). No vam poder treure audio per problemes tècnics. Guillem ha d'acabar de mirar-ho. Musicalment no van funcionar gaire la proposta. Son músics bons però potser junts no tenien massa rodatge. (porten poc temps junt). Hem de posar les cortines ja que sinó el escenari queda més diluït.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 20


MAIG

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 21


Festa Rumbera Unes 100 persones, a primera hora eren 20 aprox. però es va anar animant, vam vendre 64 entrades, es van complir els objectius de la festa, que era dinamitzar als usuaris amb jocs perquè es relacionen entre si, a l'entrada es dona ½ frase d'una cançó i havien de buscar l'altra ½ > A la gent li va agradar molt els jocs. La proposta ha agradat i és proposa que la següent sigui a partir de setembre, sobre Studio 54

Assemblea d'usuaris unes 20 persones, sobretot colaboradores, peca i gestora. Pocs usuaris de tallers. Tema de preu d’entrades> s'entén la necessitat. Van haver queixes del aforo limitat perquè en algun concert va haver gent que es va quedar fora. Proposen que en tots els cartell ho avisen. Tema talleres, es manté com l’any passat i es va informar del Casal es Mostra. Es proposa donar un impuls al banc del temps.

Vermutsical Laura Flores Unes 80-90 persones.(ritmes tals com candombe, bolero, tambor, tango i més...des de Montevideo a la Havana) Molta afluència al Bar ja que coincidim amb el míting d’Ada Colau i Pablo Iglesias a la plaça. El vermutsical va començar una mica més tard per veure si acaba l’acte de la plaça. Músics de nivel i un estil diferent al que sol venir al Casal, bona proposta que ens dona varietat.

Afrobeat Proposta de la comissió del programació per programar dins de la Festa Major de la Prosperitat. Bona proposta de dansa.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 22


JUNY

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 23


Vermutsical Tombaos A primera hora poca gent uns 20 aprox, hi havia moltes coses programades Poli, Centenari…) a la mateixa hora, a partir de les 13.30h es va anar animant i hi havia molt d'ambient, tant a la sala com a la terrassa, el Grup bé, animat i va sonar bé, la comissió de Comando Lunars que organitzava l'acte van estar també. en finalitzar l'acte hi havia com unes 70 persones, potser es va fer curt ja que va començar puntual.

Impro Prospe El nom ha de ser ImproProspe, ja que improshow està registrat i ens avisat. Mostra del taller de impro del Casal unes 30 persones, majoria eren familiars. Sense incidents

Tu banda me suena Projecte que pretén recuperar l'essència dels combos que es celebren en conmemoración al día de la música a 9B. Proposta de concurs on el grups has de fer un homenatge/imitació d'algun grup famós. Els resultat va ser un espectacle multigeneracional, amb molt bon ambient, i on els participants van poder gaudir de la vetllada. Per finalitzar el concurs vam contractat a un grups de covers de AC/Dc. Sant Joan Vam començar i fins a les 1:30 el casal estava molt buit. El muntatge del Dj es va deixar fet el dissabte nit. Hi havia punt Lila, una taula al costat de l’entrada de la sala d’actes, la gent s'apropa per informar-se. Tampoc va haver cap incident.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 24


Concert Sifones Unes 40 persones. Tot va sonar molt bé, tot puntual i fàcil, Entre gent del barri.

Vermutsical Sergi Blanch Proposta de qualitat, versions de temes coneguts, ell sòl amb la guitarra. En alguna cançó va tenir alguna col·laboració. Unes 60-70 persones. Vam començar puntuals i va acabar després de 90 min. A la terrassa feia molta calor però vam muntar l’altaveu fora pensant que no hi aniria ningú, però al final va haver força gent fora.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 25


JULIOL

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 26


Festival de Blues Unes 120 persones. Va haver més gent al concert inicial Iratxe¬Big Mama que a la Jam posterior. Bona actuació del primer grup, que va agradar molt al públic assistent, entre els que hi havia amics i familiars. La Jam va acabar amb unes 60 persones i molt bon ambient a l’escenari.

Concert amb Sol Escobar A l’hora de l’inici, no hi havia ningú per entrar al concert. Decidim obrir portes i ficar un altaveu a la plaça. A partir de les 23:30h comença amb unes 30 persones. Grup de qualitat musical amb una gran veu, que fa que la gent que va entrant a la sala es quedi i gaudeixi de la música. Al final entren més de 50 persones. A tenir en compte que ja en juliol, fer concerts a sala no és tan atractiu i que al dia següent tenim Prospe Beach i el casal obre aviat. A més hi ha molta oferta al Districte.

Dj Ambient. Va ploure molt a la plaça, per tant es fa el muntatge dins de la sala d’oci. Al principi hi havia gent sopar, a partir de les 22h es va buidar la sala. Era una nova proposta del Dj Perlita, però a l final no va variar molt. La idea inicial era fer-ho en la terrasa si plou, val la pena anular-ho.

Circ Molta gent , més de 120 persone (barri, gent del comité,...). Ens va faltar iluminación però va ser al final de l’actuació. I l’espai va resultar una mica just, ja que els que estaven darrere no podien veure res. Alguns eren molt joves de Nicaragua (de 13).Va ser una oportunitat ben aprofitada. Tothom molt content, els actors i els de comité. La proposta dels dimecres de petits formats ha resultat molt positiva.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 27


LEÓN DEMARIA, Muy acertado el espacio, se veía muy bonito con la decoración ( cèsped, luces…) lástima del olor que hacía fuera. como unas 90-100 personas, muy buen ambiente, sonó muy bien, muy limpio. Tendríamos que valorar para próximas inversiones algún sistema de luces menos pesado y de leds. Li demanem a Guillem que faci una ullada per veure que ens serviria. Sinó li podem demanar a Litus o Nito.

Vermutsical Dj’s Guateke : Començament a les 13:30 degut a la pluja. Fins a les 15:30 molta gent tot i la pluja. Es va omplir la terrassa i dins . Es va deixar espai davant l’escenari per ballar i darrera les taules.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 28


SETEMBRE

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 29


Vermutsical Morosito Sala completa i terrassa (+ de 100 persones), molt bon ambient, un inici de temporada molt encertat ja que iniciem temporada d’aniversari de vermutsical i justament fa deu anys el vam iniciar amb morosito. El Guillem va gravar el so del concert.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 30


OCTUBRE

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 31


Oktober fest. Unes 80 persones. Tota la terrassa plena i força gent a la terrassa ballant i escoltant música. El temps també acompanyava molt per gaudir de la música a la fresca. Es comença un cop acaba la xerrada, cap a les 20:45h i acaba quasi les 23:30h amb una festa molt animada. La DJ molt bé tant en la música com en la col·laboració alhora d’acabar la sessió i recollir. La clavaguera continua fent pudor

Vermutsical Alma de Boquerón Es van allargar les proves de so ja que Guillem ha començat a gravar l'àudio. Quan va començar va funcionar molt bé amb el Casal ple de gent. També va haver-hi presentació de la banda municipal. No es va treure l'altaveu ja que estava bastant ennuvolat.

Per diferents motius, al mes de novembre vam haver de posposar 2 actuacions.Al Kinteto Afonia els vam reporgamar al novembre i a Inmortales Band tenim prevista una actuació durant el primer trimestre del 2020.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 32


NOVEMBRE

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 33


Concert Malacara Assistents 40 persones .La gent que ve al concert li agrada i el valora positiu tant el grup com la qualitat del so. També el grup content de l’actuació i la rebuda al casal.

Vermutsical Pipo y el cateto opuesto Coincidia con l'aniversari de Torrada (que van esperar a començar fins a les 14:30). Molt bé el grup i el Casal estava ple. No vam posar cortina, també ens vam oblidar de posar altaveu a la terrassa que hi havia gent (feia bon temps).

El increible kinteto afonia Proposta per la cloenda del sopar d’entitats. El grup va portar a gent sobretot pel fet ¡que els havien escoltat anys enrere. Els que es van quedar, unes 60 persones, a tothom els hi va agradar. Son bons.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 34


DESEMBRE

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 35


Vermutsical centenari Mes de 200 persones. Ple total al casal i més gent escoltant l’actuació a l’exterior del casal, on es posa un altaveu. Mateo genial, i els del centenari contents

Orquestra Mon Casino Casamor Unes 200 persones. Cloenda musical de l'any del centenari. Músics coneguts del barri. Van sonar molt bé, l’equip va ser Focus i portàven un tècnic propi.

Vermutsical Ruthwailers va anar molt bé, molta gent. Músics del barri que molt gent coneix i que també van facilitar molt la feina. Van fer versions de cançons conegudes amb lo que el públic fàcilment es va identificar.Havien proposat de tocar amb la finestra de la terrassa al darrera. però seguint opinions del bar i del tècnic es va preferir no fer-ho i vam fer el format de sempre. Unes 80 persones.

Concert Amb Kill fiction i The cangrejos A la hora en punt no havia gent, els Kills Fiction van tocar per fora La taquilla 140 personas en la primera hora. Amb el canvi de grup van deixar de cobrar entrada. Van Sonar molt bé els 2 grups, els KF portàven tècnic propi.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 36


Festa cap d’any amb Dj pel canvi Els Dj, van funcionar molt bé. Al ser Dj, no va fer pausa i va punxar fins a les 5:00. Es va tancar la música a les 5 i la recollida de gent va ser ràpida. Estaria bé, marcar bé els horaris, de l’actuació, de la venda tiquets (aquest any fins a les 4:50) i de final de festa. Ja que amb bar facilitarà la coordinació. L’opció de Dj, la veiem millor que banda, va funcionar bé.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 37


COMISSIÓ DE DINAMITZACIÓ Des de Dinamització donem suport a aquells col·lectius i projectes socioculturals oberts i vinculats amb el projecte del casal de barri. Durant l’any hem donat suport a la gran celebració del Centenari de la Prosperitat 1919-2019, a Promosalut Prospe i a la promoció de la convivència al barri en el seguiment de l'obertura de l’oratori al carrer Japó, que està funcionant amb normalitat. També hem donat suport a les festivitats més rellevants de l'any., amb la comparsa del casal participant a la Rua del carnaval, amb una sopa del casal al Festival de sopes del món. Hem donat un impuls al grup literari que organitza la celebració de la diada del Sant Jordi, amb un recital literari i concurs de microrelats. A la festa major de la Prospe, tant en l’àmbit de la comissió central, com de la participació en algunes activitats. A l’últim trimestre, amb un grup de dinamització hem realitzat la Nit d’Ànimes amb un passatge del terror que ha estat un veritable èxit de participació, lligat aquest any a la temàtica de la cabana del bosc. A l’últim trimestre, amb el col·lectiu 9 Barris Imatge hem innovat el tradicional Concurs de fotografia «Josep Anton Cordoncillo», amb l’acceptació de fotografies digitals, augmentant tant la quantitat de participants com la qualitat del concurs. Durant l’any s’han organitzat 11 exposicions acompanyades de les seves presentacions, 3 xerrades, 2 de presentació de llibres,. A més de les activitats organitzades des de Promosalut Prospe, on diferents entitats socials i sanitàries col·laborem amb l’objectiu de sensibilitzar a la població per tal de millorar la bona salut i fer prevenció de les malalties. Pel que respecta a la revista del Casal, s’han tret 4 números de A les Barriades!, amb articles que han tractat el centenari i temàtiques d’interès pel barri.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 38


PROMOSALUT PROSPE Des de PromoSalut Prospe, diferents entitats socials i sanitàries hem col·laborat amb l’objectiu de sensibilitzar a la població per tal de millorar la bona salut i fer prevenció de les malalties. La nostra essència és la col·laboració i l’empoderament de la població envers la seva salut. El nostre compromís és amb la gent d'aquest barri i la seva salut. És per aquesta raó que sempre demanem la participació de tothom en la programació de les xerrades. Volem donar veu a tot el veïnat i aportar solucions generals per la salut de tothom, de grans i petits. A Promosalut Prospe hi estem implicats moltes de les entitats del barri i cada any anem incorporant noves col·laboracions. Al 2019 formem part l'AV Prosperitat, CAP Rio de Janeiro, CAP Chafarinas, Farmàcia Rubís, Farmàcia Carrascal-de Mier, Farmàcia Llucmajor, Casal Gent Gran Prosperitat, Casal de Barri Prosperitat, Centre Serveis Socials Prosperitat, Espai Social Prosperitat, Animacción, Habitatges Torre Julia, Agència Salut Pública de Barcelona i Districte de Nou Barris

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 39


Com a grup ja consolidat estem molt agraïts de com això va rodant i agafant embranzida. Veiem que els veïns i les veïnes de la Prospe s’apropen a les nostres xerrades i participen de forma activa, i n’estem molt orgullosos. Amb aquests anys de dedicació ens han validat la proposta i volem seguir ajudant al barri. Tot i que no som una taula de salut comunitària pròpiament en el sentit estricte del concepte, aquest any hem estat convidats a la jornada de Salut Comunitària del districte de Nou Barris. En aquesta jornada, hem pogut conèixer altres iniciatives de salut als barris que es duen a terme en el nostre districte. La gran diferència entre les altres accions i la nostra és que nosaltres hem sortit del barri i treballem per al barri, sense subvencions ni directrius de l’administració. Des de Promosalut creiem que és necessari millorar la salut dels nostres veïns i veïnes i és el que fem. Al 2019 hem fet un total de 7 xerrades amb una mitjana que s’apropa a les 30 persones i un acte a la festa major amb més de 200 participants. En total més de 400 persones han gaudit dels actes de Promosalut Prospe. També, s’han escrit articles a diferents revistes del barri: A les Barriades! del Casal de Barri Prosperitat i al diari de la Festa Major de Prosperitat. Encara hem de millorar molts aspectes, ja que per exemple, no estem sent capaços d’atraure el públic més jove. N’estem fent autocrítica, analitzant les raons i buscant possibles solucions.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 40


Activitats de Promosalut Prospe

Xerrada "Consum perjudicial alcohol", a càrrec de la Dra. Montserrat Delgado del CAP Chafarinas. 24/01/19 20 persones. La xerrada interessant d'interès assistent, que va participar de forma molt activa durant la presentació, fent nombroses preguntes al tema que s'estava tractant.

Xerrada "Dona i salut, la diferència importa", a càrrec de Margarita Lopez de CAPS. 21/03/19 20 persones. Alt grau de satisfacció de la xerrada, que ha estat de molt interès per les persones assistents que un cop feta la presentació, han participat de forma molt activa al torn de preguntes.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 41


Xerrada “Higiene Postural”, a càrrec de Pere Ayats terapeuta ocupacional. 11/04/19 33 persones. Molt bona valoració i interès per part del públic assistent, que va fer un munt de preguntes un cop acabada la presentació.

Activitat de Promosalut a la Festa Major

“Recorregut històric i saludable pels 100

anys

de

la

Prospe”

organitzat

conjuntament amb l'IES Sant Andreu i la comissió del centenari de la Prosperitat 31/05/19 Més de 200 persones. Recorregut per diferents punts històrics del barri, amb estacions on s’alterna l’explicació històrica i l’activitat física. El

recorregut

s’inicia

al

CAP

de

CAP Rio de Janeiro on es mesura la capacitat

Chafarinas, on es fa la primera activitat física i

pulmonar en el marc del dia mundial sense

una presentació del recorregut històric, a

tabac. A la mateixa plaça es fa una sessió de

càrrec de la Comissió del Centenari. La

txi-kung. L’última parada es fa a la Pl. Angel

segona parada es fa a la cantonada de Florida

Pestaña amb l’explicació de les barraques allà

amb Flordeneu, on es van situar les primeres

mateix.

del barri en 1919. La tercera parada al refugi

centenari i a l’interior del casal de barri es

També

hi

havia un fotocall del

antiaeri de carrer Florida. Després anem al

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 42


podia visitar l’exposició “L'abans i el després” de Nou Barris. El recorregut històric es va preparar entre la comissió del centenari i els alumnes de l’IES Sant Andreu, que havien treballat a l’escola les diverses parades amb el codi QR on s’explica la informació històrica que han trobat en la seva recerca. L’activitat física es va organitzar dins del grup de Promosalut. L’activitat va resultar molt intergeneracional. Els alumnes feien l’explicació històrica a on es feien les parades, i molt del públic que també era gent gran, aportava el seu coneixement a l'explicació donada.

Xerrada "Com tenir cura dels nostres peus", a càrrec de Carles Espinosa i Ester Abad del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. 13/06/19 37 persones. La xerrada es va estendre més en el temps de l'habitual i ningú va marxar. Molt contents.

Xerrada “Reanimació cardíaca” a càrrec de personal sanitari del CAP Chafarinas. 17/10/19 35 persones. Molt bona presentació, i a més, amb pràctiques de reanimació cardíaca amb un ninot. Les persones assistents valoren molt positivament la xerrada.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 43


Xerrada “Prevenir i avançar-nos a la grip”. A càrrec de la farmacèutica Gemma Rubís i personal sanitari del CAP Rio de Janeiro. 14/11/19 15 persones. Valoració alta a l’enquesta de valoració. El públic assistent va ser estar molt atent a la presentació i molt participatiu al torn de preguntes

Xerrada “Amb els aliments, seguretat és salut”, a càrrec de Conxita Malgrat del Servei de control alimentari i programes (ASPB) 13/12/19 Unes 20 persones. Valoració molt alta a les enquestes. El públic assistent va estar molt participatiu durant tota la xerrada, que es va allargar més de l'habitual.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 44


XERRADES I PRESENTACIONS DE LLIBRES S’han fet un total de 3 xerrades i 3 de presentació de llibres. En total han assistit a prop de 400 persones.

Xerrada “Introducció als mòbils”, a càrrec del professor Antonio Hermosa 8 de febrer 12 persones Interessant

sessió,

en

la

que

s’expliquen

conceptes

introductoris (funcions bàsiques, connectors, optimització del telefon…). El públic, bàsicament va ser gent gran i va mostrar molt interès en la sessió, que per completar-la faria falta que tingués continuïtat. Hi va haver moltes preguntes individuals durant la sessió.

Presentació llibre "Caso Cipriano Martos", a càrrec del seu autor Roger Mateos i 2 persones acusadores en la querella argentina contra els crims del franquisme i la transició. 22 febrer 30 persones L’acte va ser un homenatge a la persona de Cipriano que va morir en una caserna com a militant antifranquista i una denúncia a la impunitat d’aquest fet i d’altres que es van produir. Acte imprescindible i que caldria s’estengués als centres educatius.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 45


Presentació del llibre "Harry Walker: lluita obrera,

victòria veïnal", amb una taula rodona, on hi ha Andrés Naya per la Comissió del centenari, Eugenio Madueño, Nestor

Bogajo,

Maria

Eugenia

Ibañez

i

Paqui

(treballadora de Harry Walker). 29 març 140 persones La sala d'actes del casal de barri es va omplir totes les cadires de la sala d'actes, a més de gent dempeus. Les intervencions van ser precises, molt interessants i amenes. L’exposició del llibre i les il·lustracions de Miquel Fuster es van muntar a la sala d’actes. Molt bona organització i col·laboració de la comissió del 100tenari en tota la preparació de l’acte. Es van vendre uns 75 bons d’ajuts amb els quals es regalava el llibre. L’acte formava part del centenari del barri.

Presentació del llibre "Abrazos robados", a càrrec de la seva autora Pilar Mayo 3 de maig Unes 75 persones. L'escriptora és una veïna del barri i l'èxit d'assistència és motivat per l'interès de familiars i amistats per l'obra de l'escriptora. A l'acte venen també les editores del llibre, que juntament amb l'autora agraeixen públicament al casal la satisfacció per l'acte.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 46


Xerrada sobre "Migració, ciutadania i veïnatge" a càrrec de Miguel Solana i Asunción Blanco. 10 de maig Unes 80 persones. La xerrada força interessant amb interès del públic assistent que al torn de preguntes va intervenir molt. Acte organitzat per la comissió del centenari i la Xarxa 9 Barris Acull.

Xerrada “L’abans de la Prosperitat. Els orígens del

barri de la Prosperitat”, a càrrec de Jordi Sánchez de l’Arxiu Històric de Roquetes. 11 octubre Unes 45 persones. Molt bona xerrada força documentada sobre els orígens i “pares” de la Prosperitat. Acte organitzat dins dels actes del centenari del barri.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 47


EXPOSICIONS

En aquest període s’han programat un total d’11 exposicions amb un càlcul de visitants difícil de fer, ja que la sala d'oci és l'espai d'entrada al casal, el més visitat. Centenars d'usuaris passen per davant l'exposició, però depèn molt de l'interès de la persona cap a l’exposició. Destaquem les jornades de presentació de cadascuna de les presentacions, on s’explica el contingut de l’exposició i es posa en contacte l’autor amb el públic assistent, que en total han superat les 500 persones.

GENER Exposició

"Efemèrides",

organitzada

per

la

Comissió del Centenari de la Prosperitat, És una exposició que

recull una selecció de

notícies significatives de coses que passaren ara fa cent anys mentre naixia el barri de la Prosperitat

El 17 de gener es va fer la presentació de l’exposició

i del díptic que recull els 25 documents

bàsics de La Prosperitat. Van venir unes 70 persones, la major part relacionada amb la comissió. L’acte va estar força bé, però també es valora que va ser cuasi familiar. Destaca que la gent no relacionada que va venir, sobretot va ser gent gran, inclús algunes d’elles amb 80 i més anys al barri, que ens van felicitar i es van emocionar durant la celebració de l’acte. Relacionat amb la feina de documentació, a la Biblioteca central de Nou Barris hi ha presència del centenari, amb exposició de col·lecció local i enllaç a la guia bibliogràfica del blog del centenari.

https://laprosperitat100anys.wordpress.com/

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 48


FEBRER Exposició “Date una huerta”, organitzada pel grup que porta endavant l’hort. L’exposició explica la historia de l’hort i la seva situació judicial. Es va fer la presentació el dia 8 de febrer, on també es va fer l’explicació de la situació del desnonament previst pel 13 de febrer, que finalment es va poder aturar. Van venir unes 50 persones i la presentació es va acompanyar amb una actuació de música, lectures i d’un pica pica. L’activitat es va convertir en un acte de suport a “Date una Huerta”, en la que tant el col·lectiu que forma part com les persones que vam venir, van passar una bona estona festiva i reivindicativa alhora. MARÇ Exposició “Cafè per al fred”, organitzada per l’Institut Escola Trinitat Nova i l’associació Lola no estàs sola. Els i les alumnes de 2n d'Eso de l'IesTN van col.laborar amb l'Associació Lola no estàs sola, en un projecte social i tecnològic. L'exposició ha tingut com a objectiu mostrar i celebrar aquesta experiència. A l'exposició, es van mostrar les làmpades realitzades pels alumnes i que es podien intercanviar per productes d'higiene femenina i càpsules de cafè.

L’acte públic es va fer el dia 30 de març com a acte de cloenda de l’exposició i dins del marc de les jornades de Lola no estàs sola que es van celebrar al casal de barri.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 49


ABRIL Exposició “Harry Walker: Lluita obrera,

victòria veïnal”, organitzada per la comissió del Centenari. La presentació de l’exposició va coincidir amb la presentació del llibre en la que s’ha basat l’exposició i que també va ser coordinat per la comissió del centenari. Van venir unes 140 persones. La presentació es va fer a la sala d’actes i després l’exposició va passar per la sala d’oci.

MAIG Exposició "Collserola crema", del fotògraf i membre de l’Arxiu Històric de Roquetes, Antonio Silva. El dia 2 de maig es va fer la presentació amb unes 15 persones, bàsicament de gent de l'arxiu i assidus al casal que es van interessar in situ de l'acte que s'estava fent a la sala d'oci.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 50


MAIG – JUNY Exposició fotogràfica: "Nou Barris: l'abans i el

després", de José Mª Medina, soci de l'Arxiu Històric de Roquetes i veí de Nou Barris. L’autor, àlies "el nostàlgico" en les xarxes socials, és veí de Prosperitat. Ha recopilat durant molts anys fotografies antigues de Nou Barris i ara realitza una comparativa d'aquestes fotografies amb actuals intentant captar el mateix angle que es van realitzar les primeres. La presentació es va fer el 24 de maig a la sala d’actes, amb l’assistència d’unes 50 persones, en la que l’autor va poder explicar àmpliament el contingut de l’exposició. L’acte, que va ser exitós, va estar amenitzat per un guitarrista amic del fotògraf. L’exposició va estar a la sala d’oci durant tota la festa major i va ser molt visitada JUNY Exposició dins del marc de “El casal es mostra”, on s’explica l’activitat dels tallers del Casal de Barri de Prosperitat i s’exposen a la sala d’oci les obres dels tallers de Còmic, Pintura a l’oli i Dibuix artístic.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 51


JULIOL Exposició “25 anys de Prospe Beach”, amb un recull de tots els cartells de totes les edicions celebrades. L’exposició va coincidir en les dates del Prospe Beach 2019

SETEMBRE Exposició

“Mercat

de

Montserrat:

la

cara

oculta”, del fotògraf Cesc, veí i membre del col·lectiu 9 Barris Imatge. Les fotos feien un recorregut de la vida interna del mercat amb una visió personal de l’autor. Aquestes fotografies seran testimonis de com és ara el mercat i que aviat serà remodelat El 16 de setembre es va fer la inauguració amb unes 35 persones, de les quals família, amics i companys fotogràfics de l’autor de l’exposició.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 52


Exposició "Joan Brossa. En els seus tretze són tretze", cedida per la Fundació Brossa, en motiu del centenari del naixement del poeta que coincideix amb el centenari del nostre barri. L’exposició estava formada per tretze facsímils amb poemes visuals de l’autor que s’acompanyaven de tretze poemes escrits amb la finalitat d’establir un joc de correspondències entre la paraula i la imatge. A la presentació que es va fer el 20 de setembre van venir unes 80 persones, i es va alternar amb la lectura de poemes i màgia, la qual cosa ha estat una molt bona opció per la presentació. L’acte va agradar molt al públic assistent i també les poetes i el mag van quedar molt satisfets. Cal destacar que el mag està vinculat al barri i les poetes estaven vinculades amb el col·lectiu literari del casal. Com a complement a l’exposició, es recreava obres de Brossa que han estat molt valorades, realitzades per un artista vinculat a la revista del casal “A les Barriades”.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 53


OCTUBRE - NOVEMBRE

Exposició fotogràfica “9 Barris Imatge.100tenari La Prosperitat 1919-2019”, organitzada pel col·lectiu 9 Barris Imatge. Les fotos són un recorregut pels esdeveniments més importants a Prosperitat en els últims vint anys, que és quan es va crear el col·lectiu. L’exposició ha tingut molt d’èxit, ja que en ella quedaven reflectides moltes de les activitats que encara estan en actiu amb molta participació i representen un recorregut visual per la història més recent del barri. Convé destacar les set fotos (una de cada fotògraf de col·lectiu) en format gegant que omplien la sala d’oci del casal. El 24 d’octubre es va fer la presentació amb força presència de persones vinculades a la comissió del centenari. Un cop acabada l’exposició, moltes de les fotos van ser regalades als grups promotors dels actes fotografiats.

DESEMBRE

Exposició

Fotografia

“30a edició del Concurs de Josep

Anton

Cordoncillo”,

organitzada per 9Barris Imatge

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 54


FESTES POPULARS Hem donat suport a les festivitats més rellevants de l'any., fent especial hincapié aquest any en les que tenien a veure amb el centenari del barri. Hem participat en el carnaval, amb la comparsa del casal sobre “Els transformers” participant en la Rua central. També amb una sopa centenària al Festival de sopes del món. A la celebració de la diada del Sant Jordi, a més de les havaneres, amb un recital literari i un concurs de microrelats. A la festa major de la Prospe, tant a nivell de comissió, com de participació en algunes activitats. La festivitat de Nit d'ànimes, en la que aquest any torna a destacar el Passadís del terror, activitat que és la que més s’ha arrelat i compta amb un grup estable.

Comparsa de carnaval Aquest any, a comparsa de carnaval del casal es potenciada i organitzada tant des del Raconet. Van participar principalment famílies que entren per primera vegada al casal o ja han participat altres anys al carnaval i els agrada aquesta activitat. En total es disfressen al voltant d'unes 50 persones, que amb acompanyants supera els 60. La temàtica de la comparsa va ser els Transformers. Des del Raconet els mesos previs vam explicar i ajudar a fer les diverses disfresses. Vam tenir bons resultats, tot i que vam valorar que l'elaboració del la disfressa ajuda si és més fàcil d’elaborar.

Sant

Jordi

(Concurs

de

Microrrelats 2019) ●

Resum: 53 participants i 77 microrelats.

Organitzat per la Comissió Literària

Assistents a l'acte: 75 persones aprox.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 55


Dins de la celebració del Sant Jordi, organitzem un acte literari," “El lliurament de premis”, del concurs de Microrelats. El concurs el vam obrir al mes del abril i en el podien participar persones majors de 18 anys, amb 2 textos màxim i amb una extensió determinada. La recepció dels textos demanàvem rebre’ls via mail/web o bé, si no era possible l’acceptavem en format paper. ● El lliurament de premis va ser força ràpida. Al micro obert van pujar a cinc persones i després Alicia molina - narradora d'històries, la qual va interactuar amb el públic a través dels seus contes, la seva participació va durar poc a causa de el temps ajustat que es disposava per a l'acte però sobretot pel retard amb l'esdeveniment infantil anterior. Per part de la comissió Literària es valora l'actuació, participació i assistència. Hi va haver un increment notable respecte a l'any passat. ● Novetats: Els microrelats guanyadors van ser publicats a la revista de Casal ia les xarxes socials. Una de les assistents a l'acte es va incorporar a la Comissió Literària. Per donar un ambient més literari a la sala, es van pegar tots els microrelats a la paret i es va crear un clip de vídeo curt per promocionar el concurs i l'esdeveniment infantil. ● Propostes a millorar A la comissió literària li agradaria que es gravi en vídeo l'acte per publicar-lo en les xarxes socials.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 56


30a Edició del Concurs de Fotografia "Josep Anton Cordoncillo” ●

Nombre de participants: 30

Assistents a l'acte: 70 aprox.

Nombre de fotografies: 114

Organitzat per 9barris imatge

En comparació a l’any 2018: 55 fotografies i uns 20 participants

Ganador categoría A

Joanna Chichelnitzky

Ganador categoría C

Cristian Rodríguez Fernández

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 57


Ganador categoría B Premio público

Joan Ignasi Cases Huguet De Pedro Fajardo

● Valoració de l'acte: Es va decidir a últim moment realitzar l'acte a la sala d'oci i va ser ben rebut per tots els interessats, en general l'acte va ser molt esperat i valorat pels nous concursants. El nivell del concurs va ser més alt i a causa d'això el jurat va haver de deliberar diversos dies. ● Novetats Es va implementar l'enviament de les fotografies en digital per incentivar la participació, la qual cosa va tenir èxit. A més es va crear un clip de vídeo per promocionar l'acte a les xarxes socials i que finalment va donar més difusió. Es va decidir eliminar la categoria de Foto Mòbil. I es va crear un codi per cada fotografia rebuda, d'aquesta forma el jurat no tenia accés als noms dels participants, això últim afegit transparència al concurs. ● Propostes a millorar: El jurat i els organitzadors proposen que s'implementi com a part de les bases de el següent concurs, un nom obligatori a cada fotografia. A més es proposa el canvi de quadres per a les fotos.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 58


Comissió Festa Major La Festa Major és un dels projectes de major pes dins del Casal. Des de dinamització hem participat en la comissió central de la Festa Major de Prosperitat, amb reunions setmanals de gener fins juny. Hem participat en la Comissió infraestructures, suport a anuncis diari, assegurances, permisos, etc., alhora que hem donat suport als actes de la comissió central. També hem donat suport tècnic en diferents actes així com hem realitzat préstec de material de so per facilitar la realització d’actes de diverses penyes i col·lectius. Hem sigut un espai per poder realitzar les actuacions en el cas que per qüestions meteorològiques no és pogués fer a l’exterior. Aquest any coincidint amb el centenari del barri, hem ajudat a fer lligams entre les dues comissions i visualitzar a la festa major la celebració del centenari, a la presentació del diari, a la cercavila matinal i al piromusical de fi de festes. A més de la participació en l'organització de tota la festivitat, com a Casal hem pogut proposar un seguit d’activitats: Espectacle de dansa Afrobeat, “Recorregut històric i saludable pels 100 anys de la Prospe” i la proposta d'activitat infantil.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 59


Festival de sopes del món El casal ha tornat a estar present amb una sopa feta per un grup de dinamització, amb una sopa inspirada en el centenari de la Prosperitat.En el previ vam estar presents en la coordinació de l’acte. Al festival vam difondre les activitats del centenari, col·laborar en el muntatge desmuntatges de la diada.

Nit d’ànimes – Tunel del terror Com cada any, la comissió de dinamització participa de la nit d’ànimes al Casal, i com cada any destacar el passadís del terror. El passadís infantil es va fer Dissabte 26 de 18 a 20, i per el terrorífic a partir de les 20:30h fins les 23h. Tot va estar ideat, dissenyat i realitzat per la comissió de dinamització. L’activitat va tenir molt d’èxit i van participar unes 1500 persones casi el doble en comparació a fa dos anys. La valoració del grup de dinamització com del públic assistent va ser molt positiva.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 60


Dels aspectes a millorar, destaquem el control d’accés, les cues es fan molt llargues i es difícil controlar que la gent és coli entremig o que una persona faci la cua per a una família sencera, el que dificulta el moviment i la cua s’estanca. El maquillatge va ser a Càrrec de l’escola de maquillatge Cazcarra, vam quedar molt contents amb la seva feina, i també destacar la gran feinada de l’equip de dinamització a l’hora de crear tota l’ambinetació del tunel, bassat en la Película “La cabaña del bosque”.

El centenari de la Prosperitat 1919-2019 El casal ha participat en la Comissió del Centenari, que amb reunions mensuals ha pogut preparar i desenvolupar amb èxit la celebració del centenari de la Prosperitat 1919-2019. Des del casal hem dedicat especial atenció a aquest esdeveniment, que moltes de les seves activitats giraven entorn de l’espai i l’activitat del casal. Per veure la tasca desenvolupada

durant

l’any

es

pot

consultar

el

blog

del

Centenari

https://laprosperitat100anys.wordpress.com/

Des de l'inici de l'any, al casal ja trobem la pantalla exterior visible des del carrer, on s’anaven passant les fotografies antigues del barri. Es va convertir en un punt de referència del centenari, on la gent es reconeixia i continuava aportant noves fotografies. També hem estat un punt d'adquisició del calendari del centenari 1919-2019 amb fotos i informació destacables. Pel casal, més de 300 persones van passar a recollir el calendari. Durant l’any, un munt d’activitats van tenir un suport explícit del casal de barri, sent un punt de referència del centenari al barri:

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 61


Exposició “Efemèrides”

El tríptic "25 Documents Bàsics La Prosperitat 1919-2019"

La sopa del Centenari al Festival de Sopes del món.

Presentació del llibre "Harry Walker: lluita obrera, victòria veïnal"

Exposició "Harry Walker: lluita obrera, victòria veïnal"

Concert del centenari "Juan José Barreda i el seu grup".

Havaneres i corranda

Xerrada sobre "Migració, ciutadania i veïnatge"

Gran diada del centenari ambo arrossada popular, Romanço, Capgrossos, concert i foto del centenari.

“Repetició” del pilar casteller del 1977

Passejada històrica i saludable pels 100 anys de la Prospe

Pelicula “La sombra del poder” al cinema a la fresca

Exposició del centenari de Brossa “Els tretze són tretze”

Teatre itinerant amb la Cia Pirates

Prospe rock 100 tacos

Ballada de sardanes

Xerrada "L'abans de la Prosperitat. Els orígens del barri de la Prosperitat"

Exposició de 9 Barris Imatge, sobre els esdeveniments a Prosperitat, dels últims vint anys.

Taller “Donants de memòria”

Cloenda musical de l'any del centenari.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 62


Des del casal valorem la participació en el centenari del barri, com una oportunitat per la recerca i documentació de la nostra curta història i ajudar en la identitat inclusiva que fa cohesionar del barri, tot fet amb un ambient festiu i participatiu. Una tasca que continuarà en els anys vinents i a la que el casal continuarà donant suport, ja sense el marc del centenari, però sí amb una bona part del grup que ha format de la comissió del centenari.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 63


SÍ, A LA CONVIVÈNCIA Al 2019 hem tingut la mesquita del carrer Japó funcionant amb normalitat, sense cap incidència destacable. La feina feta durant aquests anys ha donat resultats en la convivència entre el veïnat del carrer i l’activitat de la mesquita. Novament en l’època del Ramadà hem col·laborat en l’acte de l’Iftar organitzat per la comunitat musulmana a la Pl. Angel Pestaña, que és obert a tothom que vulgui participar. Aquesta festa, que celebra el trencament del dejuni diari durant els dies de Ramadà, es fa a la plaça Àngel Pestaña, i hi participen centenars de persones de fe musulmana i molts veïns i veïnes del barri no musulmans, compartint la festa i el sopar. Aquest any ha coincidit amb la festa major del barri, i l’activitat de l’Iftar s’ha inclòs dins del programa de festes.

Al desembre, es va presentar al casal de barri, el documental "La mesquita del carrer Japó: Una experiéncia col·lectiva cap a la convivència", de la Xarxa 9 Barris Acull.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 64


Van assistir unes 50 persones a la presentación, en la que va estar el director del documental. També van venir un grup de l’Associació Islàmica i van agrair l'ajut de les entitats per fer possible l'obertura de la mesquita. D’aquesta manera el casal continua treballant en la construcció del barri des de la diversitat, la convivència i el respecte.

“A LES BARRIADES!”, la revista del casal Aquest any s’han publicat 4 números de la revista A les Barriades!, amb periodicitat trimestral. Molt important la tasca del col·lectiu A les Barriades, que al llarg de l’any augmenta en col·laboradors que tira endavant cada número de la revista. A la revista ha tingut cabuda articles reivindicatius i festius del barri. Hem pogut explicar activitats d’entitats i esdeveniments del barri, i com no la celebració del centenari del barri.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 65


PUNT D'ASSESSORAMENT DE LA RGC Amb el suport i impuls d'un col·laborador del casal, hem obert un punt d'informació i assessorament per informar de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania). Aquesta nova prestació que representa un dret de ciutadania, està tenint força dificultats per poder accedir a ella, ja que posen moltes traves des de l'administració per poder concedir-la, encara que compleixis tots els requisits que demanen. A part de la prestació de la RGC, també s'informa d'altres prestacions que puguin tenir dret o d'assessorament energètic i es fan les derivacions on s'han de tramitar. També estem coordinats amb la comissió central de la RGC que es reuneix periòdicament a la FAVB.

El punt està obert tots el dimecres de 18h a 20h. Durant l'any s'hi han atès unes 30 persones i s'han fet xerrades a l'escola d'adults de Prosperitat i al centre cultural Els Propis.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 66


TALLERS Estat Tallers Gener 2019 [2on Trimestre]

Taller

Inscrits

Vacants

Llista d’espera

Funcional Body

7

19

-

Lindy Hop

8

18

-

ImproProspe

11

15

-

Pintura al oli

10

2

-

Bootcamp

13

13

-

Ioga 1

30

0

13

Cant i coral

14

12

-

Ioga 2

19

11

-

Gimnàstica manteniment

de 30

0

-

Hipopressius

21

9

-

12

-

Tècniques Relaxació

de 14

Zumba Migdia

6

24

-

Zumba Nit

28

2

5

Al compás flamenco

15

11

-

Hip Hop Dance

11

4

-

Dansart Infantil

12

0

6

Teatre Infantil

15

0

0

Còmic

6

6

0

Anglès a través de 12 l’art

0

7

Dibuix Artístic

-1

13

13

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 67


Conversa anglès

Avançat 16

-1

14

0

-

Iniciació circ (de 7 a 3 10)

0

-

Conversa Francès

Avançat 15

0

-

Conversa Anglès

Inicial 15

0

-

Iniciació Circ (3 a 6)

10

Comissió de Tallers A partir del 2n trimestre de curs (Gener- Març) la comissió de Tallers que estava formada per treballadors del Casal, decideixen que la comissió ha de ser més visible als participants dels tallers i als usuaris del Casal en General i es fa una convocatòria per continuar amb aquesta comissió d’una manera més oberta i participativa.

Enquestes satisfacció Març Al mes de març, al començar la nova comissió de tallers, vam voler saber el grau de satisfacció dels usuaris del tallers del casal i vam passar una petita enquesta. Els resultats reflexen un bon grau de satisfacció de les persones usuàries que van participar als tallers fins el mes de març, després d’aquesta data els tallers van continuar amb normalitat.

Estat taller abril [3er Trimestre] A l’inici del que seria per nosaltres el 3r trimestre, es van anular dos tallers, Lindy Hop i Zumba Migdia.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 68


El primer perquè l’assistència va baixar i les classes no es podien fer, i els propis talleristes van decidir anular el taller i tant l’equip de treballadors, com la comissió de tallers i la comissió Gestora del Casal ho van veure bé. Pel que fa a Zumba Migdia, el nivell de participació d’aquest taller era molt baix des de principi de curs (5/30), aquest taller va estar en dubte des de l’octubre. es va mantenir fins el març, es feia 2 dies a la setmana i l'assistència màxima era de 3 persones, per aquest motiu es va decidir suspendre'l fins a final de curs.

El Casal es Mostra La mostra de grups i tallers del casal de barri, va ser tot un èxit, van participar la gran majoria de grups i tallers del casal el dia de la mostra, els que no van poder o voler fer-ho el divendres, van participar d’alguna manera durant tota la setmana. Es van fer, exposicions, clases obertes, xerrades, mostra d’entitats i mostra de tallers. El divendres de la mostra, tots els tallers infantils van fer una petita mostra de tot el que portaven fent durant tot el curs, es va fer una mostra del taller de Al compás y Flamenco i una masterclass de Zumba on va venir molta gent a participar i van quedar molt contentes amb la mostra, i gent que no participava com a usuàries actives del casal es va interessar pels tallers de cara a l’any vinent.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 69


Estat tallers final de curs 2018/2019 Taller

Inscrits

Funcional Body

8

Lindy Hop

Anul·lat

ImproProspe

10

Pintura al oli

8

Bootcamp

10

Ioga 1

25

Cant i coral

14

Ioga 2

26

Gimnàstica de manteniment

28

Hipopressius

17

Tècniques de Relaxació

16

Zumba Migdia

Anul·lat

Zumba Nit

25

Al compás flamenco

14

Hip Hop Dance

9

Dansart Infantil

11

Teatre Infantil

15

Còmic

5

Anglès a través de l’art

8

Dibuix Artístic

10

Conversa Avançat anglès

10

Iniciació Circ (3 a 6)

11

Iniciació circ (de 7 a 10)

11

Conversa Avançat Francès

13

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 70


Conversa Inicial D'anglès

8

La valoració de final de curs és positiva, tenint en compte que tot el curs ha anat fluix pel que fa a les inscripcions, la comissió de tallers, valora cambiar alguns tallers, per altres de nous per intentar tenir un augment d’usuàries, tant als tallers que durant aquest any no han arribat al mínim, com en els que si que han mantingut un bon nombre d’inscrites, però que podrían millorar, si es fa una millora en la proposta.

Nova Proposta de tallers pel curs 2019/20 De cara al nou curs, amb les valoracions i les propostes que vam rebre durant tot el curs, la comissió de tallers es reuneix i crea una nova proposta de tallers. Els tallers que van funcionar durant el curs 2018-19, continuen, i els que no van funcionar es modifiquen per millorar-los o es substitueixen per un altre, i aprofitant sales i espais que queden buits durant la setmana es proposen nous tallers El sistema d’inscripció del curs 2019-20 es fa exactament igual que l’any passat, mitjançant tiquets. Les úniques places de tallers que s’esgoten són dels infantils a partir de 3 anys (dansart i circ) i el de conversa d’anglès. La resta poden fer les inscripcions sense inconvenients. La proposta pel curs 2019-20 es la següent:

Salut: Boot Camp: Un taller per millorar la condició física treballant la força de tot el cos amb exercicis de resistència cardio-vascular i l’agilitat de forma grupal i divertida. La valoració del grup és molt positiva, demanen més hores i un millor repartiment dels dies, perquè durant aquest any, es feia els dilluns 1h 30min, i deien que la setmana es feia molt llarga i no s'aprofitava, de cara al curs 2019-20, serà un taller de 2h setmanals, repartides en dos dies, dilluns i dimecres.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 71


GAC: Entrenament amb moviments senzills per tonificar el cos, acompanyant amb música. Millorarem el to muscular i la postura corporal. Juntament amb Zumba Migdia es el taller que ocupa la franja dels migdies, quan es va anul·lar Zumba Migdia es va decidir que GAC continues, no es un taller que arribes als mínims establerts, però com dèiem ocupa una franja que creiem interessant cobrir, per aquest motiu es continuarà realitzant els dilluns i dimecres de 15:30h a 16:30h. Tècniques de relaxació: Treballarem el cos, amb implicació física, emocional i mental, mitjançant la meditació, la relaxació i el Ioga terapèutic dirigit a persones. Tensions al seu cos, malaltia, dificultats, angoixa. Les usuàries d’aquest taller, mostren un alt grau de satisfacció al finalitzar el curs, és el 3r any que es realitza i de cara al nou curs es mantenen el dia i la hora. Hata Ioga Grups 1 i 2: Excercicis de respiració (Pranayama) i postrures (asanas) on estirarem i tonificarem el cos, utilitzant, l’estima i la paciència. Igual que tècniques de relaxació Hata Ioga es un taller que funciona molt bé, al primer grup que es dimarts i dijous de 9 a 10h participen més usuàries, que al grup 2, que és 1h30min un dia a la setmana. El bon funcionament dels dos grups, fan que la comissió de tallers cregui convenient que es tornin a programar de cara al curs 2019-20. Gimnàstica de Manteniment: Aquest taller el realitza la mateixa tallerista que imparteix Tècniques de relaxació i Hata Ioga, i aquest taller comparteix exit amb els anterior anomenats.

Danses: Bailes Latinos: Nova proposta, durant el curs 2018-19, vam rebre moltes propostes i demandes de tallers, “Bailes Latinos”, de totes les propostes, bailes latinos era la que més demanda tenia, per això la comissió va veure amb bons ulls el poder programar un taller d’una hora a la setmana.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 72


Al Compás Flamenco: Iniciació als pals del flamenc amb compàs senzill. Reconèixer el ritme, acompanyament amb palmes, marcatges bàsics, coordinació de braços i mans amb estil flamenc. Al casal es mostra, aquest taller, va fer una gran actuació molt vistosa, i va causar molt interès de cara al curs 2019-20, durant el curs va tenir èxit i la participació no va ser alta per`si es va mantenir amb 12 inscrites durant tot el curs. Per la demanda que es va rebre a final de curs, i l’èxit que va tenir durant tot el curs, es decideix mantenir-lo durant el curs 2019-20. Zumba Grup 1 i 2: Coreografies per perdre pes i tonificar, amb l’ajuda del ritme musical. Zumba Grup 2, per horaris no va funcionar durant el curs, i l’abril es va anul·lar definitivament. El contrari va passar amb el Grup 1, la participació va ser molt alta durant tot el curs, i el grau de satisfacció de les usuàries va ser molt positiu, tant amb el taller com amb la tallerista.

Infantils: Anglès a través de l’art: Aprendre l’anglès mitjançant diferents activitats artístiques. Fomentar la capacitat d’expressió, la comprensió i la Fluïdesa oral. Aquest taller, ja fa anys que es realitza al casal i sempre té molt bona acollida, si es veritat que aquest any ha sigut una miqueta més fluix que altres anys, però tot i així les famílies van quedar molt satisfetes al finalitzar el curs. Còmic: Adaptar les petites i grans històries dels participants fins a convertir-les en narracions gràfiques. La fluixa participació durant el curs 2018-19, va fer que la comissió de tallers es plantegi la continuació d’aquesta activitat, d’altra banda es va valorar, que era una activitat molt interessant per la franja d'edat de 7 a 15 anys, ja que hi havien poques opcions per aquesta edad.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 73


Dansart Infantil: Exercicis de coordinació corporal per a la iniciació a la dansa i realització de coreografies grupals. Aquest taller de ball, juntament amb activitats de psicomotricitat pels més petits, va ser tot un èxit durant el curs. La tallerista que el va fer durant el 2018-19 no continuarà i hi haurà un nou tallerista Circ i Acrobàcies: Activitat artística on aprendre a utilitzar el cos de forma creativa. mitjançant exercicis d’equilibri acrobàcies, malabars, gestos i moviments rítmics. Fa 3 anys que el casal ofereix el taller de circ, la franja d'edat era molt amplia de 3 a 8 anys, per això es va decidir dividir en dos el grup de circ, i tenia molt èxit, durant aquest curs el tallerista va oferir-se per poder fer un taller amb una franja d'edat més alta (de 8 a 15 anys), però la comissió, no ho va veure clar perquè potser le circ era massa infantil i no obtindríem una gran demanda, per aquest motiu es va decidir donar-li una mirada més atractiva oferint acrobàcies. Taller de Veu: Treballar en conjunt tècniques de cant i muntarem un repertori amb diferents estils. Una nova proposta que ens ofereix el mateix tallerista que s’encarrega de Cant i Coral, gràcies a la seva trayectoria com a cantant i logopeda, la comissió valora molt positivament la seva proposta.

Teatre Infantil: Alliberar la veu i descobrir quin to te, sense vergonya, sense por… i sempre de manera divertida. Fa molts anys que funciona, per aquest motiu no es valora cancelar-lo. Free Style: Coreografies de diferents danses urbanes com el locking, popping… Acompanyats de música Funk, electrònica o house. Aquest any a Hip Hop Dance se li decideix cambiar el nom per fer-lo més atractiu, a banda d’això la tallerista que el va fer durant el 2018-19 no continuarà i hi haurà un nou tallerista.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 74


Dibuix Artístic: T’agrada dibuixar, descobreix les tècniques del dibuix i de la pintura! treballarem amb llapis, carbonet, ceres, pastel… La situació d’aquest taller és molt semblant a la de teatre infantil, fa molts anys que funciona amb una alta participació durant tot el curs.

Artístics: Improvisació teatral: Aprendre a improvisar i resoldre escenes cada cop més divertides, vine i deixa’t emportar. El grup de Impro porta molts anys, al casal, es un grup q no té un alt grau de participació, però les persones que venen, tenen molt interès en la seva continuïtat, per aquest motiu, la comissió de tallers decideix donar-li una altra oportunitat, però s’haurà de veure al setembre si comença o no, segons com vagin les inscripcions. Dibuix i pintura i oli a l'aigua: Tothom pot aprendre a pintar i dibuixar, treballarem l’oli, els acrilics i les tècniques mixtes. Aquest taller preten iniciar als participants.No es necessari tenir coneixements bàsics. Durant el curs 2018-19, va tenir molt bona acollida, el tallerista a final de curs en fa la proposta de fer un taller semblant els dijous pel matí, un taller que fa anys es va fer al casal, i tenia molt bones valoracions, per aquest motiu, es veu amb bons ulls el tornar a programar-lo. Costura: Aprendre a fer la bora del pantaló a confeccionar la teva propia roba o arreglar la roba que tens. En aquest taller aprendràs tots els trucs que necessites. Una nova proposta d’aquest curs, durant el 2019-20 hem rebut moltes demandes i creiem que és una molt bona idea, es un taller creatiu, que es pot adaptar bé a les nostres instal·lacions. Cant i coral: treballarem en conjunt tècniques de cant i muntarem un repertori variant coral i diferents tipus de música.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 75


El grup de Cant i coral porta molts anys al casal i tot i que no arriba als màxims sempre, les participants mostren molt interes durant tot el curs, i molta il·lusió a l’hora de fer una actuació al casal.

Idiomes: Conversa inicial i avançat d’anglès/ Francès: Tots els tallers d’idiomes que oferim al casal tenen molt bona acollida, el preu i les dinàmiques de les classes, fan que any rere any aquests tallers, estiguin plens i amb llargues llistes d’espera, per aquest motiu, no es posa en dubte la seva continuïtat.

Inici del curs 2019-2020 [I trimestre] La situació dels tallers a principis d’octubre quan s’inicia el curs 2019/20, és la següent:

Octubre 2019 SALUT

inscrits llista d'espera BOOT CAMP GAC

DANSES

ARTÍSTICS

4

RELAXACIÓ

21

IOGA 1

27

IOGA 2

29

GIMNÀSTICA

26

ZUMBA 1

5

ZUMBA 2

30

LATINOS

22

AL COMPAS

22

DIBUIX I PINTURA OLI A L'AIGUA IMPRO CANT CORAL

IDIOMES

19

2

1

0 12

3

3 15

COSTURA

1

FRANCES

14

2

ANGLES INICIAL

14

9

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 76


INFANTILS

ANGLES AVANÇAT

15

2

ANGLES

12

6

COMIC DANSART FREE STYLE CIRC

5 12

8

4 12

ACROBACIES

3

VEU

0

3

TEATRE

15

1

DIBUIX ARTÍSTIC

11

2

347

39

Dels 27 tallers proposats, a l’octubre

18 tallers comencen: Boot Camp, Relaxació, Ioga 1, Ioga 2, Gimnàstica, Zumba 2, Latinos, Al Compàs, Pintura tarda, Cant Coral, Frances, Anglès inicial, Angles avançat, Infantils (Angles, Dansart, Circ, Teatre, Dibuix Artístic)

4 tallers que no havien rebut quasi inscripcions s’anul·len: Costura, Veu infantil i Pintura matí i suprimim Zumba migdia que s’ajunta amb el de GAC

5 tallers no comencen, però mantenim obertes les inscripcions fent una difusió específica : Posa’t en forma (que substitueix a GAC i Zumba migdia), ImproTeatre, i 3 infantils (Free Style, Còmic i Acrobàcies). Pel que fa als tallers infantils, fem una jornada de portes obertes per tal de promocionar-los.

Durant el trimestre també tenim al casal el taller de “Castellà” organitzat per la xarxa 9 barris acull. Respecte al taller de Boot Camp, la tallerista no s’adequa del tot a la seva formació i comença en període de proves. Els tallers amb infants de 3 anys, tenen suport de la Jessi (dinamitzadora del Raconet del casal). Aquests són els de Circ (dimarts 17:30h - 18:30h) i Dansart els dijous (17 a 18h)

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 77


Al llarg del trimestre El taller d’“Hipopressius” que no s’havia programat és demandat per alumnes que l’havien fet el curs anterior. Es torna a valorar i es decideix obrir amb un mínim d’inscrits. Tenint noves inscripcions, comencen al novembre els tallers de “Posa’t en forma” i el de “Free Style”. Al desembre comença el taller d’Hipopressius.

Durant 6 sessions, al novembre i desembre, la comissió del centenari organitza el taller de Donants de memòria, amb una assistència de més de 25 persones que expliquen els seus records per conèixer la història del barri. El fruit d’aquest taller quedarà recollit en un audiovisual que quedarà com a arxiu de la història del centenari de la Prosperitat 1919-2019. També fem al desembre un intent d’oferir una càpsula del taller de costura creativa, que no comença per falta d’inscripcions. A mitjans de novembre, d’acord amb el grup, es fa el canvi de tallerista de “Boot camp”. El nou s’adapta molt millor a l’oferta, sent més ben valorat per les persones inscrites. Com a compensació als alumnes, al següent trimestre s’oferirà un descompte en la quota del taller.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 78


Final Trimestre A final de trimestre, als tallers que van començar a l’octubre se li han sumat els d’Hipopressius i el de Posa’t en forma, quedant les inscripcions amb la següent situació:

Desembre 2019 SALUT

BOOT CAMP

14

RELAXACIÓ

20

IOGA 1

28

IOGA 2

29

Posa't en forma

DANSES

5

GIM

25

Hipopressiu

17

ZUMBA

29

LATINOS

17

AL COMPAS

25

ARTÍSTICS OLI A L'AIGUA IDIOMES

Inscrits

12

CANT CORAL

15

FRANCES

15

ANGLES INICIAL

13

ANGLES AVANÇAT

15

INFANTILS ANGLES DANSART FREE STYLE

11 12 9

CIRC

12

TEATRE

15

DIBUIX ARTÍSTIC

12 350

Propostes pel pròxim trimestre al 2020 Conjuntament amb el Col·legi de Fisioterapeutes i emmarcat en Promosalut Prospe, oferirem a l’espai del migdia, un taller “Com cuidar l’esquena”. Aquest taller estarà subvencionat pel Col·legi de Fisioterapeutes i tindran preferència els assistents amb prescripció social des del CAPs.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 79


Del taller de còmic infantil també han hagut algunes inscripcions i es valora començar-lo al pròxim trimestre. Quant al taller de costura creativa hi han persones interessades, però els horaris no acaben de quadrar per conformar un grup. S’oferirà ambo horari a determinar a veure si podem quadrar-lo. L’espai de la sala d’actes del taller d’Impro, es veu que és molt utilitzat per l’activitat del casal. Pel trimestre vinent, en el seu horari s’oferirà el taller de memòria històrica de la Prosperitat, que té molta demanda.

EL RACONET DE LA PROSPE

El Raconet s’ha convertit en referent dels actes infantils al barri com demostra la gran quantitat de nenes i nens que assisteixen també d'altres entitats com Esplai Druida i Pare Manel. S’ha convertit en un espai estable diari de trobada, de relació i de comunicació que possibilita els infants compartir, viure i enriquir el seu temps lliure i facilita l’autoeducació i el desenvolupament personal dins del lleure. Hem intentat crear mecanisme de participació i comunicació que doni resposta a les demandes dels infants i els seus pares i afavoreixi la cohesió, la igualtat social i la responsabilitat dels infants i els seus pares. També, intentem que sigui un servei proper a les famílies, que afavoreixi i potenciï la participació activa dels infants en la vida sociocultural del seu entorn i faciliti en un futur la seva integració a la comunitat. El nostre objectiu és convertir-nos en una plataforma de dinamització cultural infantil al barri que estimuli la imaginació i la creativitat dels infants i col·labori activament amb altres entitats o associacions semblants adreçades a la població. Es fan planificacions conjuntes de les activitats. A tots els grups els agraden les activitats programades. La valoració d’activitats i tallers per part de les famílies és positiva i

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 80


destacant la bona convivència. Les mares i pares fan propostes com la de tenir un racó amb material de joc o dibuix o contes preparats abans que entrin els nanos mentre la resta arriba i començar els jocs o tallers a l’hora, ja que hi ha famílies que arriben 30min tard o més. Molt bona participació amb un bon ús de l’espai i el material, compartint i ajudant-se entre tots/es. L'espai és molt limitat per fer tot tipus d’activitats i tenim que canviar les coses de lloc a cada dinàmica diferent. Avui dia hem passat a gestió de la petita ludoteca que hi ha a secretaria al Raconet per evitar l’acumulació de nenes i nens al punt d’informació.

Conclusió i propostes de futur Les diferents edats compreses entre els 0 y 12 anys formen part d’aquest espai de diari on hem après a compartir i establir una relació comunitària entre infants i adults que ha fet que l’espai “El Raconet” tingui un reconeixement positiu per part de les famílies. L’únic inconvenient es que la sala se’ns queda petita. Això pot fer que els infants s’atabalin i de vegades fa que no es pugui dur a terme activitats que requereixen més espai i tenim que improvisar o trobar alternatives per poder dur a terme l’activitat programada. Ens fa falta més espai que, ara per ara, el Casal no pot assumir. El Raconet té molt bona acollida per part dels usuaris/es que utilitzen l’espai de diari com la sala de punt de trobada (sala d’oci). La contaminació acústica ha cedit i hi ha un ambient de convivència més favorable. Un espai estable diari de trobada, de relació i de comunicació que possibilita els infants compartir, viure i enriquir el seu temps lliure i facilita la autoeducació i el desenvolupament personal dins del lleure. Un mecanisme de participació i comunicació que doni resposta a les demandes dels infants i els seus pares i afavoreixi la cohesió, la igualtat social i la responsabilitat dels infants i els seus pares. Un servei proper als ciutadans, que afavoreixi i potenciï la participació activa dels infants en la vida sociocultural del seu entorn i faciliti en un futur la seva integració a la comunitat.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 81


Una plataforma de dinamització cultural infantil al barri que estimula la imaginació i la creativitat dels infants i col·labora activament amb altres entitats o associacions semblants adreçades a la població infantil. En el transcurs d'aquest any ens acompanya donant suport la Noemi la qual fa voluntariat en el nostre espai familiar del Raconet els dijous amb els nadons de 0 a 2 anys, divendres amb totes les edats de 0 a 12 i cobrint actes extraordinaris tant de casal com conjunt amb altres entitats de 9 barris.

Actuacions durant 2019 Gener Espectacle d’animació familiar Duet set de so: jocs imaginaris (80 persones). Animació infantil que consta d'una paròdia inicial a on els nens són els veritables protagonistes. Seguit de cançons, un joc al mig de l'espectacle, i la recta final amb cançons molt marxoses. Seixanta minuts de confabulació entre Set de So i el públic, a on s'aconsegueix crear un espectacle que ens fa divertir-nos, compartir i carregar-nos de ritme i animació, creant així un espectacle dinàmic i interactiu a on participa tota la família. Va ser un espectacle molt mogut, amb música, i buscant l´interacció entre tots, famílies nens i tota la gent que ha vingut. Ha estat molt divertit i la gent ha quedat molt contenta. Durant tot l´espectacle hem estat movent-nos i ballant, ha estat molt entretingut.

Febrer Espectacle familiar CIA Pep Callau ( 60 persones). Un Espectacle trepidant, imparable, sorprenent. Una forma diferent de viure la festa. versió en petit format del

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 82


marrameu,pensada perquè estigui a l’abast de qualsevol persona, poble o entitat que vulgui passar-ho bé amb l’humor fresc i descarat que transmet Pep Callau. L´activitat ha sortit com s´esperava, no hi ha hagut cap incidència tant els pares com els nens /es han vingut una mica abans per preparar- ho tot . A cada cançó treballaven unes coses, hem jugat també amb el paracaigudes, i ha estat molt entretingut i dinàmic.

Març Apròximadament 100 persones. L’espectacle ha estat molt divertit i dinàmic, la valoració és molt positiva perquè a de més de divertit ha estat molt interactiu, s´ha buscat molt la participació del públic fins i tot amb titelles, pilotes grans, balls , confeti ect… En general li ha agradat a tothom, penso que dels millors valorats un ha estat aquest. Encara que el temps de l’actuació ha sigut d´un hora i quart ha estat molt complert. A primera hora tothom mobilitzat al Casal per acabar la disfressa per que demà dissabte es la RUA. Totes les sales disponibles per acabar les disfresses i tot el material necessari per poder acabar de montar- ho tot.

Abril Pa Torrat amb Gla-Amor (Unes 50 persones). L’espectacle va començar amb bon ritme, hi havia parts dels contes cantats més dinàmics que d’altres i feia una mica ziga zaga. Portava un munt d’instruments els quals tothom pensavem que els tocaria però nomès eran de decoració. Menys un parell de danses la resta va estar bé i els infants s’ho vam passar molt bé. Desprès es va fer el repartiment de premis del dibuix de Sant Jordi el qual va tenir molta participació amb micro obert per que els infants poguessin dir la seva.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 83


Maig (Casal es mostra) i Juny ( Festa Major) Molta participació i motivació ja que aquestes activitats i tallers després les van gaudir moltes persones que participaven d’aquestes festes. Els jocs es van fer per l’acte per la convivència en el qual hi va participar molta gent entretingut.

Juliol Prospe Beach Normalment, durant tot el mes de juliol, la plaça s’omple de sorra per al Prospe Beach, i aprofitem per participar-hi i fer jocs d’aigua, de sorra o esportius durant totes les setmanes. Aquestes finalitzen amb la festa de fi de curs. Aquests

són

sempre

una

garantia

de

participació,

de

dinamització al barri i de cohesió social.

Setembre Cia Kaduká (Inici Raconet) Molt bona participació gestió per part de les famílies als espais de tallers i jocs

mentre fèiem per una altra banda les

noves inscripcions del Raconet. (Els speakers molt divertits i entretinguts amb la seva aportació de la difusió de l'espai familiar va tenir molt bona acollida). assistència d'unes 100 persones.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 84


Octubre Animació- Companyia més tumàcat: En Joan sense por Van assistir aprox 150 persones. Es va fer castanyada a les 17h i després l'espectacle. amb una ambientació de molt bona qualitat i una bona posta a escena. Molta participació a l'hora de la preparació i recollida per part de les famílies.

Dia dels drets dels infants amb Pep Callau Xocolatada més jocs i tallers a la Pl. organitzats conjuntament amb les 3 entitats infantils de la Prosperitat. Ludoteca la Guineu, Esplai Druida i El Raconet de la Prospe. Espectacle amb danses i cançons a la sala d’actes. van assistir 150 persones aprox. va ser molt dinàmic i divertit.

Desembre - Espectacle Tió de Nadal, Cia. Trencamandres "Per nadal ballarem el gall". Van participar 96 infants més les seves famílies 150 persones aproximadament. Danses i cançons per a tothom.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 85


ACTIVITATS COMPARTIDES DEL RACONET AMB ENTITATS I COL·LECTIUS Durant el curs fem activitats conjuntes amb altres entitats. que entre tots som la

Coordinadora infantil de 9Barris; per tal de potenciar les activitats infantils dins del barri, fomentar la participació del veïns i veïnes així amb els diferents espais i places, aprofitat les festes popular com Nadal, Dia del Infants, Festa major etc… Les entitats infantils formem part d’un treball en xarxa i fomentem la participació als barris. Ha estat molt positiu l'augment de la participació de les entitats a la Coordinadora Infantil. Des de la Coordinadora Infantil de Nou Barris es realitzen diferents activitats al llarg de l'any. La més destacable és el "Creixem jugant, aprenem a viure". També participem de manera activa en el disseny i la realització d'activitats infantils tant en La Cultura va de Festa com del Carnestoltes. El Raconet també és membre de la Fundació la Roda que treballa per l'educació, per la cultura, pel lleure dels infants. Actualment, La Fundació La Roda programa més de 300 activitats l'any i està formada per 82 entitats infantils, juvenils i culturals de tot Catalunya, que treballen en barris de trenta-una poblacions amb el repte d’afavorir la cohesió social.

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 86


Calendari d’activitats Programació d’activitats anuals del Raconet ●

GENER: Carnaval

FEBRER: Carnaval

MARÇ: treballem la igualtat

ABRIL: Sant Jordi y la Primavera

MAIG: Festa Major

JUNY: Música i circ

JULIOL: Aigua (Prospebeach) jocs a la plaça per a totes les edats

SETEMBRE: Benvinguda al nou curs (organització)

OCTUBRE: Nit d'Ànimes

NOVEMBRE: Drets dels infants

DESEMBRE: Nadal

Programació d’activitats amb col·lectius ● FEBRER: carnaval: (coordinadora infantil 9b) ● MAIG: La Cultura va de Festa (coordinadora infantil 9b) i festa major (coordinadora infantil de la Prospe) ● JUNY: La Tamborinada (La Roda + coordinadora infantil de la Prospe) ● NOVEMBRE: Creixem jugant aprenem a viure (coordinadora infantil 9b) i Dia dels drets dels infants (coordinadora infantil de la Prospe).

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 87


MES GENER

FEBRER

MARÇ ABRIL MAIG

DIA

ACTIVITAT 5 Cavalcada de Reis

22 20 21 8 23 20 03 26 29,30,31

MES JUNY

DIA ACTIVITAT 1, 2 Festa major 14 La Tamborinada 23 Mostra de Tallers Festa de l’Escuma (Roda d’Espectacles) Sant Joan

Rua de Carnestoltes Espectacle Infantil (Roda d’Espectacles) Dia de la dona

JULIOL

26 Festa d’Acomiadament

OCTUBRE

Sant Jordi Fira d’Abril La Cultura va de Festa La Tamborinada Festa major

NOVEMBRE

30 Castanyada 31 Nit d’Ànimes 20 Dia dels Infants

DESEMBRE

16 Creixem jugant 20 Aprenem a viure “Caga Tió”

Memòria d’activitats i serveis Casal de Barri de la Prosperitat 2019 88