Page 1

1


L’objectiu d’aquesta presentació és canviar els plantejaments dels projectes... Ja no podrem fallar mai més un projecte!

2


Negocis / idees tradicionals Exemple: - Un bar B2C - Una fábrica de components plàstics B2B - Una botiga de xocolates B2C - Una consultoría informàtica B2B Jo sé el que vol la gent -> jo decideixo la solució

3


Negocis / idees innovadors / disruptius Exemple: - Un bar de gossos, ón els amos i els gossos poden menjar i socialitzar B2C - Una web de components plàstics a mida, per series petites, completament automatitzada per impresió 3D B2B - Una botiga de ón els clients (físicament) fan les xocolates i xuxes, trien les capses i els papers, i s’ho emporten encapsat com un regal – build your own Caja Roja de Nestlé... B2C - Una consultoría informàtica enfocada a formar a formadors de ONGs – capacitació professional, projectes en païssos de desenvolupament, projectes OpenSource, ... B2B No tinc ni idea de si la gent ho vol  els clients decideixen la solució

4


5


6


Una idea de negoci Un model de negoci Un pla de negoci

7


8


Tant me fa si ho fas amb un Business Model Canvas, o apuntas una llista a un postit. Les vols veure cada dia a davant teu, aixĂ­ que millor que les apuntis en targetes i te les pengis davant dels morros.

9


10


MVP: minimum viable product – producte mínim viable Ha de ser senzill, ràpid i real. Pots fer-ho de debó o simular-lo – mentres la reacció del usuari sigui la mateixa, no importa si no estem fent tota la “tecnología”

11


12


Quina hipòtesis vull validar? Qué mesuraré? Durant quant temps? Quants valors necessito? Quins valors validen la meva hipòtesis? Quins no la validen? Pot passar que no sigui concloent l’experiment? - Un objectiu: validar alguna de les hipòtesis - Una durada determinada - Alguna mètrica que permeti saber si ha anat bé o no (establerta abans de començar) - Millor si podem fer proves A/B – mateix producte / servei, amb dos modalitats diferents, per veure qué li agrada més a la gent - Ha de permetre el feedback (fàcil) amb els usuaris - Ha de ser senzill i ràpid – fail often fail soon

13


14


És molt important ser molt fred amb els resultats, per això es decideix abans de començar els experiments quins son els resultats bons i quins no. Resultants són tant els marcats com a mètrica, com els del feedback del client – que potser no contavem ...

15


16


Les hipòtesis estan per validar-se via experiments, o per descartar-se. Al descartar algunes hipòtesis hem de generar altres sustitutives i provar-les. Si les descartem, hem de veure si afecten al nostre model de negoci o no.

17


18


Quan alguna de les hipòtesis ha resultat ser no certa, i afecta directament al teu model de negoci, has de canviar el model de negoci. Es diu “pivotar” per que el que pretens és deixar tot igual, excepte alguna cosa que et permeti adaptar-te a la realitat de l’usuari.

19


20


21


22


23

Taller Lean Start-up  

Notes i transparències pel taller Lean Start-up del 12 de juny de 2014. Per Angel Miranda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you