Page 1

CEFORE Ourense Guillermo Rodríguez Gómez Diego Rodicio Álvarez


   

 

  

04 - Recursos

     

Recursos de Música Recursos de Xeografía Recursos de Historia Recursos de Arte Recursos de Plástica e Debuxo Internet       

Ofimática PowerPoint YouTube Novas en Internet Imaxes Blogues Tlf por Internet

Recursos TIC

Banco de Recursos TIC Recursos Multimedia Recursos Pizarra Dixital Recursos Notebook Bancos de Imaxes Recursos Galego Recursos Idiomas Recursos de Lingua Castelá Recursos de Ciencias Recursos de Mates e Ciencias Recursos de Mates

2


Información en: 

http://www.aprenderconsmart.org/course/view.php?id=9

Recursos TIC

04 - Recursos

3


Redetic (Páxina Oficial Consellería Educación): 

http://centros.edu.xunta.es/contidos/redetic/

Recursos TIC

04 - Recursos

4


Instituto de Tecnoloxías Educativas –ITE-(Páxina Oficial Ministerio de Educación) 

http://www.isftic.mepsyd.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

5


Centro aragonés de tecnologías para la educación (Páxina Oficial): 

http://www.catedu.es/webcatedu/

Recursos TIC

04 - Recursos

6


 Educ.ar 

(Páxina Oficial do Estado Arxentino)

http://www.educ.ar/

Recursos TIC

04 - Recursos

7


Educared 

http://www.educared.net/

Recursos TIC

04 - Recursos

8


Profes.net 

http://www.profes.net/

Recursos TIC

04 - Recursos

9


 Proyecto 

Agrega:

http://www.proyectoagrega.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

10


Edebé Dixital 

http://www.edebedigital.com/home/

Recursos TIC

04 - Recursos

11


TeacherTube http://www.teachertube.com/  En inglés 

Recursos TIC

04 - Recursos

12


Multimedia SIEGA (Páxina Oficial Consellería de Educación): 

http://www.edu.xunta.es/contidos/portal/index.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

13


Actividades PescaGalicia 

http://www.pescagalicia.com/recursos/pescalandia/pescalandia.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

14


Portal educativo Xunta de Castela e León (Páxina Oficial): 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/

Recursos TIC

04 - Recursos

15


Genmagic 

http://www.genmagic.net/educa/

Recursos TIC

04 - Recursos

16


Ed. Infantil: Xogar, bailar e divertirnos cos boohbahs 

http://www.boohbah.com/zone.html

Recursos TIC

04 - Recursos

17


 EDIGA 

http://ediga.net/blog/

Recursos TIC

04 - Recursos

18


Banco de Recursos Didácticos La Rioja (Páxina Oficial): 

http://www.educarioja.org/educarioja/pizarradigital/repositorio.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

19


Pizarra digital secundaria: 

http://www.catedu.es/Pizarra_Secundaria/index.php

Recursos TIC

04 - Recursos

20


 Edebé 

Dixital: Recursos para a pizarra

http://intranet.sigmat.com/enlacesdim/

Recursos TIC

04 - Recursos

21


 Pere 

Marques

http://www.peremarques.net/pizarra.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

22


Material Oficial Smart Board 

http://www.education.smarttech.com/

http://int.smarttech.com/sti/es

Recursos Oficiais Smart Board Notebook 

http://www.education.smarttech.com/EdCompassCMS/Template/LearningActivity/FileActivitySummary.aspx?NRMODE=Publis hed&NRNODEGUID={398974EF-71F3-461A-9069-3E8C620023BB}&NRORIGINALURL=/ste/enUS/Ed%2bResource/Lesson%2bactivities/International%2b

http://www.education.smarttech.com/ste/en-US/Ed+Resource/Lesson+activities/Notebook+activities/ (Inglés)

Recursos TIC

04 - Recursos

23


Material CEIP de Arzúa 

http://www.edu.xunta.es/contidos/pizarra/arzua/index.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

24


 CRA 

de Ponteceso

http://pizarramaxica.craescuela.net/

Recursos TIC

04 - Recursos

25


 Premio 

innovación 2007

http://www.edu.xunta.es/contidos/premios/p20 07/tempus_fugit/

Recursos TIC

04 - Recursos

26


 Ediga 

http://ediga.net/blog/descargas/jhk

Recursos TIC

04 - Recursos

27


 Tarefas  

04 - Recursos

 studiar materiais xa elaborados doutros centros E e modificalos Descargar actividades de primaria do portal educativo modificalas: A sílaba e a acentuación. Descargar actividades de infantil do CRA de Ponteceso. Engadir novas actividades e personalizalas. Descargar actividades de secundaria da web de Smart en inglés. Traducir o galego.

Recursos TIC

que podemos facer:

28


Instructional Technology Department (Wichita Public Schools) http://technology.usd259.org/resources/whiteboards/smartlessons/elementary_lessons.html#Sci  En Inglés 

Recursos TIC

04 - Recursos

29


Harvey´s Homepage  

http://harveyshomepage.com Inglés

Recursos TIC

04 - Recursos

30


Banco de imaxes ITE (Páxina Oficial Ministerio Educación):  

http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/ Emprego gratuíto sempre e cando se trate dun uso uso educativo non comercial

Recursos TIC

04 - Recursos

31


Fotolia http://es.fotolia.com/  Son de pago 

Recursos TIC

04 - Recursos

32


Seridec http://www.seridec.com/Espanol/portada/index.asp  Son de pago 

Recursos TIC

04 - Recursos

33


Bancos de imaxes gratuítas 

http://juglar103.blogsome.com/2006/05/29/imagenes-libres/

Recursos TIC

04 - Recursos

34


 Buscador 

de imaxes do Google

http://images.google.es/imghp?hl=es&tab=wi

Recursos TIC

04 - Recursos

35


Dicionarios galego 

http://www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp

Recursos TIC

04 - Recursos

36


Google Traductor 

http://www.google.es/language_tools?hl=es

Recursos TIC

04 - Recursos

37


Dicionario RAE 

http://www.rae.es/rae.html

Recursos TIC

04 - Recursos

38


 Microsoft 

Encarta

http://es.encarta.msn.com/

Recursos TIC

04 - Recursos

39


 El 

punto sobre la i

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

40


As perífrases verbais cos Simpsons 

http://www.tinglado.net/?id=las-perifrasis-verbales

Recursos TIC

04 - Recursos

41


 Wikilengua 

http://www.wikilengua.org/

Recursos TIC

04 - Recursos

42


 Laberinto 

de frases

http://www.genmagic.net/lengua3/lab2c.swf

Recursos TIC

04 - Recursos

43


PescaGalicia  

http://www.pescagalicia.com/recursos/recursos.php En galego

Recursos TIC

04 - Recursos

44


A vida no mar salgado  

http://www.pescagalicia.com/recursos/mar_salgado/gall/marsalgado.htm En galego

Recursos TIC

04 - Recursos

45


O 

corpo humano interactivo: http://www.medtropolis.com/VBody.asp

Recursos TIC

04 - Recursos

46


Biomodel 

http://biomodel.uah.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

47


 VisibleBody  

http://www.visiblebody.com/Start Hay que rexistrarse

Recursos TIC

04 - Recursos

48


Human Body http://science.nationalgeographic.com/science/healt h-and-human-body/human-body/  Está en inglés 

Recursos TIC

04 - Recursos

49


ď‚ž

Descifrar la vida ď‚Ą

http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/salud/genetica/ descifrar_la_vida.html

Recursos TIC

04 - Recursos

50


Conto sobre o percebe No CD: Na carpeta Documentación, 04_Percebe.pdf  http://www.pescagalicia.com/cast/Recursos/textos/ marsalgado/percebe.htm 

Recursos TIC

04 - Recursos

51


Skoool 

http://www.skoool.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

52


 Aula 

de Mate

http://www.aulademate.com/

Recursos TIC

04 - Recursos

53


GenMagic Matemáticas 

http://www.genmagic.net/educa/

Recursos TIC

04 - Recursos

54


Paco Quiles 

http://www.pacoquiles.com/

Recursos TIC

04 - Recursos

55


Exemplos de webs interactivas de Matemáticas diseñadas con GeoGebra por Manuel Sada Allo 

http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebr a/index.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

56


 WIRIS, 

a calculadora na rede (Páxina Oficial)

http://www.educa.jcyl.es/wiris/es/index.html

Recursos TIC

04 - Recursos

57


Ed. Primaria: Calculadora Máxica No CD: Carpeta Software. Calculadora_EDI  http://www.cs.swan.ac.uk/calculators/ 

Recursos TIC

04 - Recursos

58


Reutilizar y tocar 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/m em2006/reciclar_tocar/index.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

59


Seterra http://www.wartoft.nu/software/seterra/spanish.aspx  Hai que descargalo 

Recursos TIC

04 - Recursos

60


Mapas interactivos 

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

61


Google Earth http://earth.google.es/download-earth.html  Hai que descargalo 

Google Maps 

http://maps.google.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

62


 Puzzle 

de España

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secun daria/sociales/geografia/puzleca.swf

Recursos TIC

04 - Recursos

63


 Arte 

Historia

http://www.artehistoria.jcyl.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

64


José Antonio Mora Sánchez. I.E.S. Sant Blai de Alicante. 

http://www.jmora7.com/Arte/arte.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

65


 Educación 

Plástica.net

http://www.educacionplastica.net/MenuDie.htm

Recursos TIC

04 - Recursos

66


Google Docs 

http://docs.google.com/

Recursos TIC

04 - Recursos

67


SlideShare  

Publica PowerPoints na rede. http://www.slideshare.net/

Recursos TIC

04 - Recursos

68


Youtube  

Publica vídeos na rede http://www.youtube.com/

Recursos TIC

04 - Recursos

69


 Informe 

Semanal

http://www.informesemanal.tve.es

Recursos TIC

04 - Recursos

70


Google Picasa  

Publica e comparte fotos na rede http://picasaweb.google.es/

Recursos TIC

04 - Recursos

71


 Blogger 

http://www.blogger.com

Recursos TIC

04 - Recursos

72


 Skype 

http://www.skype.com/intl/es/

Recursos TIC

04 - Recursos

73

Interesante ppt Gallega  
Interesante ppt Gallega  

galicia al poder