Page 1

Foto: Philippe Levy

What’s up

Avishai Cohen

Geen ‘standaard’ vertolker Dark Night, Het derde album van trompettist Avishai Cohen (1978) en diens Triveni Trio, is on the spot opgeno­ men; twaalf songs in één dag. “De eerste takes zijn veelal de beste.”

Het lijkt gekkenwerk om in slechts één dag twaalf com­ po­sities op te nemen met drie gastmusici en zelf ook nog te produceren. Trompet­tist Avishai Cohen ging de uitda­ ging aan voor Dark Night, zijn derde album met het Triveni Trio (Omer Avital (bas) en Nasheet Waits (drums)), waar­ mee hij binnenkort de Neder­ landse podia aan zal doen. De Israëliër die met dit trio bekend­­staat om zijn be/ postbopvertolkingen van onder andere Dizzy Gillespie en Don Cherry, richt zich nu meer op eigen composities. 16 JA N UA R I / F E B RUA R I 2 014

Daarnaast vertolkt hij vier Kracht van de standards (ballades) en heeft m elodie Cohen is een van de weinig­e hij special effects toegevoegd. van zijn generatie die zich Pianist Gerald Clayton, zijn richt op traditionele (be)bop. zus Anat (klarinet & sax) en “Voor 2007 was ik hier zangeres Keren Ann zijn gast­ nauwe­­­lijks mee bezig, maar solisten. De albumtitel ver­ het werkte goed met het trio wijst naast het nummer Dark en ik miste de pure schoon­ Night, Darker Days, dat gaat heid van standards spelen. over een persoonlijke gebeur­ Anno 2014 is het tenissen waar Cohen not done om nogal wat vraagtekens bij “Mijn regel was om een standard te spelen plaatst. Hij wil niet meer dan twee zoals het er niet over takes per nummer bedoeld is. praten, maar op te nemen” Waarom benadrukt dat nieuwe of het geen donkere complexe arrange­men­ plaat is geworden. “Het ten en harmonieën toe­voe­ album klinkt juist fris, alle gen?­Ik blijf liever bij de arrangementen zijn ter plekke kracht van de melodie en het ontstaan. We hebben in ‘oorspronkelijke’ verhaal.” dezelfde ruimte opgenomen Zijn eigen verhaal is net een om een intieme livesetting te sprookje: Cohen groeide op creëren. Mijn regel was om in Tel Aviv, Israël (waar hij nu niet meer dan twee takes per woont) en ging als tienjarige, nummer op te nemen, want evenals zijn broer Yuval (sax) de eerste takes zijn veelal de en zus Anat (klarinet/sax), beste.” www.jazzism.nl

naar de plaatselijke muziekschool. Hier kreeg hij privéles en leerde spelen in ensem­bles en big bands. Evenals Anat en Yuval vertrok hij naar Berklee en werd derde van de Thelonious Monk Competition (1997). Vele projecten volgden: Mingus Big Band, SF Jazz Collective, The 3 Chohens Sextet… “Ik heb geluk gehad dat ik op het juiste moment op de juiste plek was. Als ik in een andere tijd was geboren in een ander land, was ik wellicht als trompettist minder opgevallen. Naast goede timing, het delen van mijn passie met mijn broer en zus, is ook de support van mijn ouders belangrijk geweest. Dat geldt ook voor mijn vrouw, zonder haar red ik het niet en ik heb een lange weg te gaan.” Angelique van Os

Jazzism 01 Avishai Cohen  

Interview met trompettist Avishai Cohen