Page 1

Godskrivningsskema HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB ELEVENS NAVN OG CPR. NR.


DANSK

F

niveau

Undervisningens mål

Opnået

Ikke opnået

Anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Redegøre for og indgå i dialog om eget skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold Læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv Anvende færdigheder i faglige læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession Anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Anvende relevant tale-lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning Anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre

Dato:

Lærer underskrift:

10. KLASSE ELEVER - ASNÆS OG LEJRE


SAMFUND

F

niveau

Undervisningens mål

Opnået

Ikke opnået

får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne herunder de miljømæssige aspekter får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og nationalt kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier

Dato:

Lærer underskrift:

10. KLASSE ELEVER - ASNÆS OG LEJRE


ENGELSK

F

niveau

Undervisningens mål

Opnået

Ikke opnået

anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier anvende såvel verbale som nonverbale strategier dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion

Dato:

Lærer underskrift:

10. KLASSE ELEVER - ASNÆS OG LEJRE


INFORMATIONSTEKNOLOGI

Undervisningens mål

F

niveau

Opnået

Ikke opnået

betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at anvende computere til tekst- og talbehandling anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau redegøre for branchens generelle krav til arbejdsmiljø omkring en computerplads forholde sig til brug af IT generelt i samfundet, i branchen og til livslang kompetenceudvikling og kan reflektere over konsekvenser for den enkelte ved den informationsteknologiske udvikling dokumentere og formidle løsning af IT-relaterede problemstillinger

Dato:

Lærer underskrift:

10. KLASSE ELEVER - ASNÆS OG LEJRE


SALG OG SERVICE

Undervisningens mål

F

niveau

Opnået

Ikke opnået

kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer kan redegøre for forbrugerforhold kan redegøre for personligt salg og kundebetjening opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb

Dato:

Lærer underskrift:

10. KLASSE ELEVER - ASNÆS OG LEJRE


ERHVERVSØKONOMI

Undervisningens mål

F

niveau

Opnået

Ikke opnået

anvende simple erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og fagligt i uddannelsen kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form redegøre for en virksomheds etablering foretage daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed udarbejde og kommentere et simpelt regnskab for en personligt ejet handelsvirksomhed foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg og anvende relevante informationsteknologiske værktøjer

Dato:

Lærer underskrift:

10. KLASSE ELEVER - ASNÆS OG LEJRE

Godskrivningsskema  

Preparation of material/form for educational use Tools: Illustrator & Indesign CS6

Advertisement