Page 1

HANDELSGYMNASIUM HHX & TEKNISK GYMNASIUM HTX


HANDELSGYMNASIUM

HHX

Slotshaven

Gymnasium TEKNISK GYMNASIUM

HTX

DET MODERNE GYMNASIUM

INDHOLD DET MODERNE GYMNASIUM

3

HHX - STUDIERETNINGER

4-7

HTX - STUDIERETNINGER

10 - 12

OBLIGATORISKE FAG

13

GYMNASIETS OPBYGNING

14

STUDIERETNINGER OVERSIGT

15


Det moderne gymnasium

3

VELKOMMEN TIL SLOTSHAVEN GYMNASIUM

Vi er det moderne gymnasium, hvor du arbejder med spændende problemstillinger, besøger virksomheder, løser teknologiske udfordringer, samarbejder om projekter og konkurrencer og har indflydelse på dit eget studieforløb. Som student fra vores handelsgymnasium eller tekniske gymnasium har du fokus rettet mod fremtidens udfordringer. Slotshaven Gymnasium er derfor dit naturlige valg, hvis du ønsker et spændende og tidssvarende gymnasieforløb. HHX eller HTX er din vej til personlig udvikling, studier og job. Du har som student fra Slotshaven Gymnasium adgang til alle videregående uddannelser. På Slotshaven Gymnasium møder du nye venner, kommer til gymnasiefester og fredagscaféer, og kan være med i vores festudvalg eller elevråd. Du kommer på studietur til udlandet, og får mulighed for at konkurrere mod andre gymnasier ved DM i erhvervscase eller teknologi. Få plads i forreste række som HHX student fra Slotshaven Gymnasium Med en HHX studentereksamen i hånden har du mange muligheder bagefter. De centrale fag på HHX er afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi. Sammen med studiets øvrige fag, har du et godt fundament videre frem. Du kan læse videre på universitetet eller på andre uddannelser, og du kan også vælge at gøre karriere i en virksomhed - HHX har mange muligheder. Vore studenter uddanner sig til alt fra jurister og økonomer til journalister og lærere, og arbejder med alt fra salg/eksport/marketing til produktudvikling og udvikling af egen virksomhed. Med HTX slår du dørene op til en naturvidenskabelig og teknologisk verden Med en HTX studentereksamen i hånden er du godt rustet til fremtiden. Du vil måske være læge, ingeniør, bioanalytiker eller multimediedesigner – mulighederne er mange. Med dybdegående viden i de naturvidenskabelige fag kombineret med IT færdigheder, har du et godt afsæt. HTX studenter fra Slotshaven Gymnasium arbejder bl.a. i sundhedssektoren, med produkt og systemudvikling, med byggeri og arkitektur, og med forskning og undervisning. Mange af vores studenter læser videre på et universitet, en ingeniørhøjskole eller et erhvervsakademi. Velkommen til Slotshaven Gymnasium Daniel Blum rektor


HHX Økonomisk studieretning ØKONOMI & SAMFUND

Martin ved ikke helt, hvad han vil efter hhx, men han kan godt lide økonomi og matematik. Han overvejer at læse videre på CBS eller blive revisor, men er også åben for helt andre muligheder. Martin vælger derfor en klassisk hhx-studieretning

STUDIERETNINGSFAG Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Matematik B

STUDIERETNINGEN DER ÅBNER DØRE Måske vil du læse samfundsvidenskab eller være lærer, læse videre på CBS eller søge ud i en virksomhed? Denne studieretning forbereder dig til en bred vifte af muligheder. Med studieretningen Økonomi & Samfund har du mange muligheder. Matematik B giver adgang til langt de fleste universitetsuddannelser og studieretningens to øvrige fag afsætning og virksomhedsøkonomi giver dig relevant indsigt i samspillet mellem økonomi og det globale samfund, vi alle er en del af. Hvordan er økonomien i en virksomhed? Hvordan sælger vi vores varer? Tjener vi penge? Ændrer samfundet sig, og dermed vore markeder? Hvis du synes det lyder interessant, så er Økonomi & Samfund din studieretning.


HHX Studieretning Marketing SPANSK & MARKETING

Louise er glad for sprog og vil gerne arbejde med handel, helst mode, og gerne i udlandet. Hun er udadvendt og kan godt lide fremmede kulturer. Hun vil helst arbejde i en udfordrende hverdag med nye spændende opgaver.

STUDIERETNINGSFAG Spansk A International økonomi A Markedskommunikation C

SPANSK OG ENGELSKTALENDE MARKEDER Hvis du er glad for sprog og handel, så er studie­ retningen Spansk & Marketing måske lige dig. Du vil gerne kunne begå dig i den spansk- og engelsktalende verden. Hvis du synes, at emner som markedsundersøgelse, produktudvikling, reklame og PR lyder spændende, så er denne studieretning oplagt for dig. På din studierejse kommer du til Spanien, hvor du kommer tættere på det spanske sprog, kulturen og virksomhedskulturen. ¿Hablas Marketing? Med studieretningen Spansk & Marketing har du et væld af muligheder bagefter, uanset om du vil studere i Danmark eller i udlandet.

5


HHX Studieretning Innovation INNOVATION

Rasmus vil gerne starte sin egen virksomhed. Han drømmer om et liv, hvor han er sin egen chef, og kan skabe sin egen succes. Rasmus er god til at spotte nye trends og se disse i nye sammenhænge. Han vælger HHX for at få de rigtige værktøjer til at føre hans idéer ud i livet – og tjene penge på det.

STUDIERETNINGSFAG Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation B

VIL DU GERNE VÆRE SELVSTÆNDIG? Du er ikke bange for at gå nye veje, og ser nye løsninger på problemer, du møder i dagligdagen. Hvis nye idéer og udvikling er nøgleord for dig, så er studieretningen Innovation et godt valg. Du vil gerne arbejde med emner, der har betydning i den virkelige verden. Her kommer både det praktiske og teoretiske i spil – så du er klædt på til at studere videre. På studieretningen Innovation lærer du at tænke ud af boksen og sætte retning på dine innovative idéer. Du kommer til at arbejde med processen fra idé til produktion og markedsføring. Du udvikler forretningsplaner og deltager i inno­vationscamps.   I dit studieforløb inddrages erhvervslivet. Du vil deltage i konkurrencer mod andre skoler i erhvervscases og idéudvikling.


HHX International studieretning INTERNATIONAL BUSINESS

Caroline vil arbejde i en stor international virksomhed og synes nye markeder som Kina, Indien og Brasilien er spændende. Hun vælger derfor International Business på HHX. Den koster noget mere end de øvrige studieretninger, for Caroline skal på studietur alle tre år.

STUDIERETNINGSFAG Afsætning A International økonomi A Kulturforståelse B

FOKUS PÅ HELE VERDEN Studieretningen International Business er for dig, der ser hele verden som din kommende ­arbejdsplads. Du vil måske læse videre på CBS eller universitet, og derefter arbejde i en international virksomhed. For dig er international økonomi, samhandel og analyse af forskellige kulturer og lande det helt rigtige. Du synes, en international karriere lyder spændende, eventuelt inden for eksport eller global handel. Som elev på studieretningen International ­Business kommer du på studietur alle tre år. Du skal bl.a. besøge et af de såkaldte BRIK-lande Brasilien, Rusland, Indien eller Kina. De samlede ­omkostninger er derfor ca. 19.000 kr.* *Der tages forbehold for prisændringer.

7


STUDIETUR

GALLAFEST


9

STUDENT

KLAR TIL FREMTIDEN


HTX Naturvidenskabelig studieretning NATURVIDENSKAB

Patrick vil gerne være ingeniør eller læse fysik på universitetet. Han synes, at naturens love er fascinerende og kan godt lide at lave forsøg. Patrick har også altid været glad for matematik. Den naturvidenskabelige studieretning på HTX er derfor det helt rigtige valg for ham.

STUDIERETNINGSFAG Matematik A Fysik A Filosofi C

VIL DU VÆRE FORSKER ELLER INGENIØR? Vil du være med til at bygge Danmarks n ­ æste broer, lave grundforskning eller undervise? Mulighederne er mange med studieretningen Naturvidenskab. På studieretningen får du faglige kompetencer i matematik og fysik på det højeste gymnasiale niveau. Du får indsigt i fysikkens grundlæggende love og arbejder med modeller og eksperimenter i laboratoriet. Med faget filosofi kommer du bag de tanker, der har været med til at udvikle naturvidenskaben. Vil du gerne arbejde med fysik eller matematik? Så er studieretningen Naturvidenskab dit oplagte valg. Du får tid til at fordybe dig i de naturvidenskabelige fag og får faglig indsigt, der giver dig det bedste fundament for at læse videre inden for en bred vifte af uddannelser.


HTX Bioteknologisk studieretning BIOTEKNOLOGI

Line vil gerne være læge, bioanalytiker eller sygeplejerske. Hun kan godt lide fagene biologi og kemi og at være i laboratoriet. Samtidig er hun interesseret i økologi og sunde fødevarer og i, hvordan udviklingen i samfundet påvirker vores forbrug af jordens ressourcer

STUDIERETNINGSFAG Matematik A Bioteknologi A Samfundsfag B

MEDICIN, BIOBRÆNDSTOF ELLER ØKOLOGI Vil du gerne være læge eller med til at udvikle fremtidens medicin eller brændstof? Hvis dette lyder interessant, så er studieretningen Bioteknologi skræddersyet til dig. På studieretningen knyttes fagene biologi og kemi tæt sammen. Du undersøger biologiske organismer og arbejder med forskning og produktudvikling i laboratoriet. Samtidig forholder du dig til etiske spørgsmål omkring gensplejsning og genmodificerede fødevarer. Du vil måske læse videre på DTU eller et andet universitet, eller være professionsbachelor inden for sundhedsområdet. Med studieretningen Bioteknologi har du valgt en studieretning med fokus på fremtidens udfordringer.

11


HTX Teknologisk studieretning TEKNOLOGI & IT

Casper vil gerne arbejde som programmør og udvikle spil eller apps til mobiltelefoner. Han synes også, at robotteknologi er spændende og har allerede nogle ideer til, hvordan de kan bruges på helt nye måder. Casper er god til at tænke nyt og herefter fordybe sig i opgaven.

STUDIERETNINGSFAG Teknologi A Informationsteknologi B Innovation B

COMPUTERE OG ROBOTTER Vil du gerne være med til at udvikle den næste industrielle robot, arbejde med programmering eller arbejde med designudvikling? Hvis ja, så er studieretningen Teknologi & IT lige din studieretning. Du arbejder med sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger, og undersøger produktdesign og systemdesign. Du vil måske læse videre på IT-Universitetet eller skabe din egen virksomhed, der udvikler IT løsninger eller udvikler fremtidens teknologi. Med faget innovation i studieretningen kobler du viden inden for teknologi og IT med at tænke kreativt og innovativt.


13

Obligatoriske fag 2.G

3.G

Dansk A

Dansk A

Dansk A

Engelsk A

Engelsk A

Engelsk A

Spansk A/Tysk B

Spansk A/Tysk B

Spansk A/Tysk A, som løft

Afsætning B/A

Afsætning B/A

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi B/A

Virksomhedsøkonomi B/A

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi B/A

International økonomi B/A

International økonomi A

Samtidshistorie B

Samtidshistorie B

Samfundsfag C

Samfundsfag B, som løft

Matematik B/C

Matematik B

X H H

1.G

Matematik A, som løft Erhvervsret C Markedskommunikation C

Kulturforståelse B

Kulturforståelse B

2. G.

3. G.

Dansk A

Dansk A Teknik A

Matematik B/A

Matematik B/A

Matematik A

Fysik B/A

Fysik B/A

Fysik A

Teknologi B/A

Teknologi B/A

Teknologi A

Bioteknologi A

Bioteknologi A

Bioteknologi A

Kemi B

Kemi B

Kemi A, som løft

Engelsk B

Engelsk B

Engelsk A, som løft

IT C/B

IT B

Samfundsfag C/B

Samfundsfag B

Biologi C

Teknologihistorie C

Filosofi C

Innovation B

Innovation B

TX

Dansk A

Innovation B

H

1. G.

Innovation B


Gymnasiets opbygning DIT 3-ÅRIGE GYMNASIEFORLØB

Dit gymnasieforløb er 3-årigt. De tre år er opdelt i et grundforløb og et studieretningsforløb. Du vil i dit gymnasieforløb følge både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Afhængig af dine valg, kan du være med til at sætte dit personlige præg på din uddannelse og dine fremtidsmuligheder. Dit valg af studieretning har betydning for hvilke andre fag du kan vælge – hvis du er i tvivl om hvordan, kan du tale med en studievejleder. Sideløbende med undervisningen i de enkelte fag har du en række flerfaglige forløb – kaldet studieområdet. Studieområdet er en del af både grundforløbet og studieretningsforløbet, som dels giver dig et solidt fundament for valg af studieretning, og dels er med til at tone og profilere dit gymnasieforløb.

STATUS: FRAGGEL

STATUS: PÅ STUDIETUR

STATUS: STUDENT

1. ÅR

2. ÅR

3. ÅR

GRUNDFORLØB

STUDIERETNINGSFORLØB OBLIGATORISKE FAG STUDIERETNINGSFAG VALGFAG

VALGFAG

På både hhx og htx kan du vælge at løfte obligatoriske fag til et højere niveau. Eksempelvis kan du få matematik på A-niveau og samfundsfag på B-niveau. Du skal også vælge valgfag fx, retorik, psykologi, organisation og statistik på C-niveau. Se alle valgfag og løft for de enkelte studieretninger på www.slotshaven.dk/beregn


15

Studieretninger oversigt

ØKONOMI & SAMFUND Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Matematik B

SPANSK & MARKETING Spansk A International økonomi A Markedskommunikation C

INNOVATION Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation B

INT. BUSINESS Afsætning A International økonomi A Kulturforståelse B

STUDIEVEJLEDNING Har du spørgsmål til studieretningerne, kan du få hjælp hos vores studievejledning: Elisabeth N. Petersen 59 45 56 22 enp@slotshaven.dk Peter Schroeder 59 45 56 23 pes@slotshaven.dk NATURVIDENSKAB Matematik A Fysik A Filosofi C

BIOTEKNOLOGI Matematik A Bioteknologi A Samfundsfag B

TEKNOLOGI & IT Teknologi A Informationsteknologi B Innovation B

Yderligere oplysninger www.slotshaven.dk


F Ø LG O S PÅ FAC EB O O K

SLOTSHAVEN HANDELSGYMNASIUM OG TEKNISK GYMNASIUM

GYMNASIUM

Slotshaven 1 | DK-4300 Holbæk (+45) 59 455 200 | www.slotshaven.dk

R E V. J A N . 2 0 1 4

Education brochure  
Education brochure  

Youth education brochure Layout created in Indesign CS6 Profil pictures: Selected and purchased at Colourbox Photoediting in Photoshop CS6...

Advertisement