Page 1

Guide 

Sightseeing | Events | Sights | Activities | Restaurants | CafĂŠs | Shopping | Accommodation | Maps

www.engelholm.com

å

www.engelholm.com Ängelholms Turistbyrå drivs av Ängelholms Näringsliv AB. Vi hjälper till med tips och information på sevärdheter och utflykter, bokar boende, arrangerar guidade turer, säljer souvenirer med mera. Turistbyrån säljer biljetter till evenemang och konserter med mera i hela Sverige genom Ticnet, Julius och Eventim. Ängelholms Näringsliv har ett samlat uppdrag att utveckla och marknadsföra Ängelholm till boende, besökare, inflyttare och företagare. Med en gemensam serviceenhet som kan göra det mesta och det bästa av alla kontakter som kommer in – allt styrt av en gemensam varumärkesstrategi för Ängelholm.

Turistbyrån vid Stortorget  Ängelholm Tel + ()- 

Innehåll

Contents

Välkommen till ÄngelholmWelcome to Ängelholm

KartaMap

Guidade turerSightseeing

EvenemangEvents

Barnens ÄngelholmFun for the children

MuseerMuseums

GallerierGalleries

GlashyttaGlasswork

KeramikerCeramica

Historiska härligheterHistoric wonders

Natursköna platserPlaces of natural beauty

Gröna smultronställenNature trails and gardens

BadBeaches

AktiviteterActivities

FiskeFishing

BoendeAccommodation

RestaurangerRestaurants

CaféerCafés

Antik och loppisAntiques

ShoppingShopping

Handla på landetFarmshops

UtflyktstipsExcursion tips

Bra att veta, KommunikationerUseful information, Communications

CentrumkartaCity Map

Ängelholm Besöksguide är producerad av Infab

www.engelholm.com turist@engelholm.com

i samarbete med

, Turistbyrån.

Omslagsbild: Lisbeth Holmåker, övriga bilder: Anna Aatola, Rita Aatola Olsson, Lisbeth Holmåker, Matilda Holmåker, Anita Johansson, Swen Johansson, Siv Jönsson, Tore Karlsson,

Vi har öppet vardagar hela året och sommartid även helger. För exakta öppettider se vår hemsida.

Oskar Larneby, Carina Leo, Kristin Magnusson, Louise Modig, Kerstin Strömberg, Caisa Sundén, Anders Tufvesson, Pyttan Åberg, Fredrik Hansson, Maria Nilsson, Malin Lundquist, Monika Haske Blücher mfl. Text: Ängelholms Näringsliv, Caroline Säfstrand Skrivarstudio Ord & Idé. Översättning: Ängelholms Näringsliv, Turner & Gibbs.

[X Funktionshinder se: www.engelholm.se/ tillganglighetsguiden

Med reservation för ändringar och fel i innehållet. Företag som är med i listningar i denna guide är medlemmar i Ängelholms Näringsliv AB. Tryck: MediapoolPrint • Art. nr. / GHPVälkommen till Ängelholm … kommunen med några av Sveriges mest lockande stränder, slösande rik på naturupplevelser och med Rönneå som slingrar sig genom landskapet. Här är det lätt att njuta av livet. Platserna för stillhet vid kusten och på Hallandsåsen är många, likaså möjligheterna till fartfyllda aktiviteter och sporter. Närheten till hav, åar och sjöar gör Ängelholm till en av landets mest variationsrika platser för sportfiske och som golfare har du banor inom minuter. Shoppingstaden Ängelholm bjuder på både personlighet, exklusivitet och ett brett utbud, inte minst inom mode, och på landsbygden visar många skyltar vägen till caféer, gårdsbutiker och närproducerat – hitta dina egna smultronställen!

Welcome to Ängelholm … home to some of Sweden’s most inviting beaches, abundant in areas of natural beauty, and with the Rönneå River winding its way through the countryside. It’s easy to sit back and enjoy life here. There are many tranquil areas to be enjoyed both by the coast and along the Hallandsåsen, just as there are opportunities for high-action activities and sports. Closeness to the sea, rivers and lakes gives Ängelholm an enviable variety of locations for fishing. Golfers are spoilt for choice with courses within a -minute journey. The shopping town Ängelholm offers both the personal touch and exclusivity with a broad selection of shops and boutiques, not least in fashion. Out in the countryside, signs show the way to cafés, farm shops and local produce outlets – discover your own hidden delight!


-ELLBYSTRAND

(OVS¬HALLAR

3KUMMESLÚVSå STRAND

+NÚSEN

¬M

'RÚTå HÚGARNA

+ATTVIK

(ALLAVARA

3EGELTORP (AGA

.ORRVIKENS TRËDGÍRDAR

4ROENTORP

(ALLANDS¬6ËDERÚ

%LESTORP

4OREKOV

"OARP

-ALEN

4ARREN

(ËLJARP

6ËSTRA¬+ARUP

3LËTTARÚD

¾STRA¬+ARUP

$RËNGSTORP 3ALOMONHÚG

-ËSINGE

% %

,YA

N SDALE

3INARP

EN'LIMMINGE

%SKILST+ARSTORP 3INARP

3KÍN ELE D

$AGSHÚG

3VENSTAD

'ÚABERG 0ÍARP ¬M

&ARITSLÚV 3OLSIDAN

%SKILSTORPSå STRAND (EMMESLÚVSå STRAND

+ARUP

(OV 

"JËREHALVÚN

6ARAN"ÍSTAD

$EJARP

0ERSTORP

!XELSTORP "JËRED

2AMMSJÚ

'REVIE

"JËREDSKNALL ¬M

¾LLÚV

2AMMSJÚSTRAND

+ILLEBËCKSTORP

'LIMMINGE¬PLANTERING

+VINNAå BÚSKE

'REVIE "ACKAR

ÍN ¯LEMOSSEN EL ED EN

"ÚSKESTORP

(ULRUGERED

+ILLERÚD

'REVIE KA

¯NGELSBËCK

3K

¾NNARP

¾LLÚVSSTRAND 3EGELSTORP

¯NGELSBËCKSSTRAND

3EGELSTORPSSTRAND

3IMONTORP

2ANARPSSTRAND

&ÚRSLÚV

2ANARP

4OCKARP

&OGDARP ,ERVIK

6ANSTAD

+ARSTORP

6ANTINGE

3TORA¬(ULT

+U

LLA

2ANSVIK

BE

RG +APELL

!RILD.ABBEN

3TUBBARP

4RANEKËRR 3ÚDÍKRA

3KËTTEKËRR

.YHAMNSLËGE

+ULLAHALVÚN

*ONSTORP

&ARHULTSå BADEN

"JÚRKERÚD

5TVËLINGE

4ÍNGA

6ARALÚV

6ËSTRABY

-OSSAå GÍRDEN

%

+ATTARP"EREDSKAPSå MUSEET (JËLMSHULT

3OFIERO

.YVÍNG

6¬"ROBY(YLLINGE!, ¬¬-

6ËLA CENTRUM(ITTARP

% %

&LENINGE

'RYTEVAD

±STORP 6E G

¾DÍKRA ,ARÚD(ASSLARP EÍ

3KALA¬¬

¬

)NGELSTORP

4ORNHULT

!LLERUM

+ULLA 'UNNARSTORP

"JÚ (UMLARP

'UNNESTORP

$OMSTEN"OSARP

$JURAMOSSA

+RISTINELUND

(ËRNINGE

!USÍS

¾STRABY (ÍKANå TORP

-JÚHULT

¬

3¬6ARALÚV

3TRÚVELSTORP

$ÚSHULT 'Rͬ,ËGE

3PANNARP 

2ÚGLE

+LAPPE

+ARINDAL6ËLINGE

3TUREHOLM

2Y

6IKEN

'ÚDMANSTOR

3PANNARP

"JËRBOLUND (ÚGHULT

5G

"ONNARP

.¬6ARALÚV

GE %RIKSLUND Í

3VEDBERGA-ARDAL2ÚGLE

3¬)NGELSå TRËDE 3VANEBËCK

6ILHELMSFËLT-JÚHULT

(ÚJA

3KÚRPINGE

6E

)NGELSTRËDE

2ÚNNE

6EGEHOLM

6IAKÚP

,ÚNHULT

"RANDSTORP

"USKERÚD

2ÚNNESFËLT

+ULLTORP

.¬(ËLJARÚD

/RNAKËRR

(USTOFTA

-UNK ,JUNG

±GÍRD

3¬5TMARKEN

'UNNESå TORP

,ERBERGET

 &ARHULT

(ÚGANËS

2EBBELBERGA

¯NGELHOLM

'ÚRSLÚV(ARADAL

2EKEKROKEN

'LIMMINGE

6ËSBY

4OARP

(

(AVSBADEN ¯NGELHOLMS HAVSBAD

3VANSHALL

(ËSSLEBO

3TRANDBADEN

'ÍNARP

¯NGELHOLMå (ELSINGBORGS FLYGPLATS

,UNTERTUN "ÚKEBËCK

"RUNNBY4OFTAKULLA

3KËLDERVIKEN

3KËRET

3MEDSTORP¬

6ALHALL 0ARK

3KEPPARKROKEN

,ERHAMN

¬¬KM

2YET

"ARKÍKRA

3 K Ë L D ER V I K EN

+RAPPERUP

¾RESUND

,YCKORNA

¾VRAGÍRD

"JÚRKHAGEN

(IMMELSTORP

"JÚRKERÚD

3ÚNDREBALJ

(UNTLY

¯NGELTOFTA

-AGNARPS 3TRAND

.IMIS

(JËRNAR-AGNARP (ÍKULL ¬M

-ÚLLE

5LRIKSFËLT

6EJBY

6EJBYSTRAND

,ERB6EJBYSLËTT

¬M

3VENST -ARGRETETORP "O

6IARP

,JUNGBYHOLM%

"ROGÍRDA2OSENDAL

'UNNARSTORP

"JUV
-ELLBY,AHOLM

'¾4 %"/ 2'¬¬ 

(OV

9SBY

(ULT

3TORESJÚ

+ÚVLINGE

+LËGSTORP 0ERSTORP3VENSHULT

4VËRBËCK

6ALLBERGA 3KOTTORP

4IMMERSHULT

(JÚRNEREDSSJÚN

.YBY

%DENBERGA ±LSTORP

6RÍNGARP3TËME

3ANDVAD

2ËNNESLÚV

"Y

3MEDJEÍN

3KOTTORP

ORP 

 

!XELVOLD

$ÚMESTORP

+ROGSHULT

/XHULTASJÚN

3KRÍMERED

+ËRR

ÍN

(ASSLÚV

6ALLEN3T 4ORP ENS

6ÍXTORP

&ÍGLASÍNG

,UGNAROå HÚGEN

(UNNESTORP

(ORSABËCK

%GLA

,INGHULT

"ÚRKERED 6INDRARP9LLEVAD

+NOPPARP

6ALLÍSEN

(ÚGALTEKNALL ¬M¬Ú¬H

0ERSHULT 3TACKARP

"RAMMARP

(

A

(ÍLEBËCKSEå RÚD

L L A

ORP

ND

S Í

.ED±RHULT

4ULLSTORP ,JUNGAå 6ËSTERSJÚN BOLET ¯SPENËS

S E

(ÍLSHULT

N

3TAVERSHULT

(ËLLEDE

&ASALT &LORSHULT

4ROLLEå HALLAR

3KÍNELEDEN

2ÚSSJÚN ,ËRKERÚD

2ÚSSJÚHOLM

,EMMESHULT

3NËCKEBOTORP

2AMNEKULLA

+OLLEBËCKSTORP

(ARBËCKSHULT+YRKOLYCKE

¾RKELLJUNGA

ÍSTARP "ASSHOLMA

ILLARP

!GGARP (UNSERÚD

,ÚNNHËSSLE

0ERSKÚP 3JUNKAMOSSA

%KEBO

E

"JËREHALVÚN¬2UNT ¬CA¬¬KM +ULLAHALVÚN¬2UNT ¬CA¬¬KM 6ËSTERSJÚåTUREN ¬CA¬¬KM

6ANDRINGSLEDER 7ALKING¬ROUTES

+ARTA¬WWWINFABABSE

±KARP

Í6ËSTRARP

¾SSJÚ "OARP

%

%KEBJËR

+ËLLNAGGLARP ¾JA

RP

#YKELTURER "IKING¬ROUTES

34/#+(/,-¬¬ 

"JÚRKLIDEN

%KET

!XTORP

&LYGPLATS !IRPORT &ËRJA &ERRY 'ËSTHAMN 'UEST¬PORT "ADPLATS 3WIMMING 'OLFBANA 'OLF¬COURSE 3KIDBACKE 3KI¬SLOPE #YKELLED "IKING¬ROUTE 6ANDRINGSLED 7ALKING¬ROUTE #AMPINGPLATS #AMPING¬SITE 6ANDRARHEM 9OUTH¬HOSTEL 3TËLLPLATS¬(USBIL 0ARKING¬-OTOR¬(OME -USEUM -USEUM &ISKEVATTEN &ISHING¬SITE &RILUFTSOMRÍDE 2ECREATION¬AREA .ATURVÍRDSOMRÍDE .ATURE¬RESERVE

3KÍNELEDEN ¾RJABËCKSLEDEN ¬ ¬KM 6EGEÍLEDEN ¬¬KM

,JUNGASKOG

3KËLDERHUS 3KILLINGE

)NGEBORRARP

%SBORRARP

3TIDSVIG ±RRÚD

+ËLLNA¬KA

3TARBY

!TTARP

$RAKABYGGET

4ÍSSJÚ

KAå GBY

3JÚALT

3NOGGARP

5GGLEHULT

RP

+ILLHULT

+UNGSBYGGET

3JÚALTESJÚN

OARP

BËCKSHULT

&LADALT

+OARP

4%#+%.&¾2+,!2).' +%9

(JËLMSå LUND¾STRA ,JUNGBY

4RANARP

0ENARP

NNEÍ 2Ú

'YLLSJÚ"JËRRÚD

% 3ÍNNA

ÚRNEKULLA

D

+ËRRARP

,INNERÚD

4OMARPS KUNGSGÍRD

!NKARLÚV 'RÍMANSå TORP+LIPPAN

3ÚNDRABY

"JÚRNÍS

+ËRREBERGA 6¬3ÚNNARSLÚV

+LIPPANS BRUK

.YBYGGET 3T¬"JÚRKET

3TACKARP

"RORÚD+RIKA

3ORRÚDËG

&ORSBY 3VENSTORP

NV JËR

SEI

¾VAD (ÚGALIDS FRITIDSOMR

(YLLSTOFTA

 -U

-AGLABY

6RAMS 'UNNARSTORP

6EDBY

+VIDINGE

6¬3ORRÚDSSJ


elholm.com

Torsdagsvandringar i Ängelholm B Undrar du hur Ängelholm har fått sin utformning? Vilken betydelse järnvägen har för staden? Ta då chansen att delta i sommarens torsdagsvandringar och få svar på dina frågor. Vandringarna som har olika teman leds av en kunnig guide. När: kl .. Vandringarna tar ca , timmar. Var: Samling vid Turistbyrån (om inte annat anges) . Pris: vuxen kr, barn (t o m år) kr.

/ Ängelholms havsbad Sveriges första stadsplanerade sommarstugeområde. Guide: Else Ekblom OBS! Startplats: Havsbadskjollan, Klittervägen .

Biljetter: www.engelholm. com/turist eller på turistbyrån. För att vara säker på en plats rekommenderas förköp. Eventuella överblivna biljetter säljs av guiden vid vandringens början.

/ Ängelholm blir ”modernt” Arkitekturen i Ängelholms City från -talet och fram till idag. Guide: Karin Pettersson

/ Sjöhusen På -talet hotades Ängelholmsbygden av flygsand. Så småningom tillkom Kronoskogen. Planteringsvårdare kallades Ängelholms räddare. Några av dem bodde på -talet i byn Sjöhusen nära Sibirienstranden. Guide: Johan Brinck OBS! Startplats: Parkeringen vid Sibirien

/ Vem formade Ängelholm? En stadsvandring med överraskningar. En promenad genom Ängelholm i estetikens tecken. Guide: Else Ekblom / Brovandring uppströms Från Carl XV:s bro till Ängavångsbron. En vandring till Ängelholms broar uppströms Rönne å ger en bild av stadens östra sida: näringar, bebyggelse och stadstillväxt. Guide: Johan Brinck

B = Boka/book online www.engelholm.com/turist 

rist

B

/tu

.e ww w

ng

ka – b o o k

bo

/ Stadens torg Från Stortorget till Nya Torg. Torgen var länge de platser där handel och rättsskipning skedde, men i början på -talet ordnades också fotbollsmatcher och friidrottstävlingar på ett par av Ängelholms torg. Guide: Johan Brinck / En vandring i järnvägens spår En vandring med början vid Pyttebron med avslutning på Järnvägens Museum, inklusive en kortare museivisning av den förre museichefen. Guide: Lars-Olof Karlsson OBS! Startplats: Pyttebron


elholm.com

Fler guidade visningar och turer

Biljetter: föranmälan krävs till Evas strutsar, - . Arr: Evas strutsar

Laxen – båttur på Rönne å B Åk en guidad sightseeingtur på Rönne å. Turen startar i centrum och tar dig under broar ut till hamnen i Skälderviken eller omvänt. Guidning ombord sker från centrum till Skälderviken. När: dagligen /- /, för turlista se annons s . Var: Stadshusets brygga eller hamnen i Skälderviken. På vägen passeras bryggor där man kan hoppa på och av. Pris: Vuxen: kr/kr. Barn: kr/kr. Familj: kr/kr. Priserna gäller för enkel resa samt t/r. Biljetter: säljs på www.engelholm.com/turist eller mot kontant betalning på båten. För att vara säker på en plats rekommenderas förbokning. Arr: Skånemarin

Segwayguidning - Robin M Upplev Ängelholm på ett nytt, modernt och miljövänligt sätt som tillåter er att få se stadens själ. Sightseeing med Robin M erbjuder ett ovanligt roligt sätt, oavsett ålder, att ta del av Ängelholms dolda charm. När: Onsdagar och fredagar /-/, två turer om dagen . & .. Turen tar ca timme min inkl. upplärning Var: Utgår ifrån Råbocka Camping Pris: kr. Åldersgräns år Biljetter: - Arr: Råbocka Camping

Strutsvisning med strutsfika Guidad visning av stora och små strutsar på Sveriges största strutsfarm. Efter visningen serveras kaffe, smörgås med strutspålägg och toscakaka bakad på strutsägg i gårdsbutiken. När: varje torsdag kl . under juni, juli, augusti Var: Evas strutsar. Kör väg , sväng mot Tåstarp i rondell, kör ca km mot Tåstarps ängar. Pris: vuxen kr, barn (– år) kr.

rist

B

/tu

.e ww w

ng

ka – b o o k

bo

Visning av Vegeholms slott B Följ med på en interiör och exteriör visning av Vegeholms slott, byggt  av Tyge Krabbe. Ägaren Stefan von Geijer med fru håller i visningen. När: söndagar /, /, / , / och / kl .. Visningen tar ca , h. Var: samling vid Vegeholms slott. Pris:  kr. Begränsat antal platser. Biljetter: måste köpas i förväg på www.engelholm.com/turist eller på turistbyrån . Åldergräns år. Arr: Ängelholms turistbyrå Visning av Krapperups borg B Krapperup är känt sedan tidig medeltid och var tidigare ett av de största godsen i Skåne. Följ med på en spännande, interiör visning av Krapperups borg.

När: / , / och / Kl .. Visningen tar ca h. Var: samling på Borggården i Krapperup. Pris: kr. Begränsat antal platser. Biljetter: måste köpas i förväg på www.engelholm.com/turist eller på turistbyrån . Åldergräns år. Arr: Ängelholms turistbyrå Trädgårdsvandring på Margretetorps Gästgifvaregård B Följ med på en vacker promenad i vår stora trädgård. Under cirka , timme får du se allt från Jyckelblomster, Merlotdruva till Tulpanträd. Du får chansen att ställa frågor och om du har tur kommer du hem med goda tips och råd. Trädgårdsvandringen avslutas på gästgiveriet med kaffe och kaka. När: Söndag / och / kl. .. Visningarna tar ca. h. Var: Margretetorps Gästgifvaregård Pris: kr + kr för kaffe och kaka Biljetter: www.engelholm.com/ turist eller på telefon -  Mer information hittar du på vår hemsida: www.engelholm.com/ turist. Guidade visningar för grupper Vid beställningar kan turistbyrån hjälpa till med guidade visningar på flera olika teman, t ex UFOvandringar.


Evenemang i Ängelholm 

VÅREN -/

/

 /

Ängelholmsgillet

Margretetorps Trädgårdsmässa

/

Midsommarfirande på Heagården

Spelmansstämma i Hembygdsparken

-/

Midsommardans i Ängelholms Hembygdspark. På midsommarafton dansas det på ett flertal andra platser inom kommunen.

/, ,, , /

Lergöksorkestern och Engelholm Marching Band spelar på Stortorget i Ängelholm kl ..

 /

Rosrundan i Nordvästra Skåne, www.dintradgard.org

, ,, ,/

Öppet Hus hos Flottans Män på Österg. 

/ -/

Keramik i det Gröna på Byskolan i Gånarp, tors-sön

-/

Ekebofestival, scener,

dansgolv www.ekebonoje.se

SOMMAREN -/ EM deltävling i BMX

/ -/

/–/ Minitåget kör i museiparken på Järnvägens Museum Ängelholm dagligen kl –

Barnteater i Hembygdsparken med Ballongteatern, Pettson & Findus, sön, mån, tors

/

Lergöken Cup, stor mettävling för hela familjen i Rönne å

 -/

Ängelholm Flower & Garden show

/

Barnkalas i Hembygdsparken

 /

Utomhusbio på Tullakrok

Fiskepremiär i Rönne å och Vege å, Ängelholm

- /

Påsk i City

 /

/- / Påsk i Byskolan i Gånarp, torsd–sönd /- / Konstrundan i Nordvästra Skåne. www.konstrundan.nu

-/ Kulturskolefestival /

Lergöksvandringen, km

- /

Ängelholms Jazzfestival www.angelholmsjazzfestival.se

 /- / VSKG – Västra Skånes Konstnärsgille www.vskg.se /

Vandring, Ottos runda, km

/

Vårkonsert – Swing In Movies med Engelholms Storband, EFS-Kyrkan

 /

/

-/

Extra kvällsöppet med aktiviteter i City - Valborgsfirande på Vejby Udde, Ängelholms Hembygdspark och Sven Jons Udde Företagardagarna på Lindab Arena

/ -/ Loppmarknad på Tingstorget på lördagar Barnloppis: / , / , / /

/ -/ Sparrisdagar på Varalövs Gårdsbutik /

 / -/ Pyttetåget kör mellan Stortorget och Hembygdsparken, mån–lör /

Heagårdsdagen på Heagården, Munka Ljungby

/

Nationaldagsfirande i Hembygdsparken

- /

Trädgårdsrundan i Nordvästra Skåne www.tradgardsrundan.nu

Postrånevandring över Hallandsåsen, km Kalvinknatet i Hembygdsparken

-/

Antikturen i nordvästra Skåne www.antikturen.se

/

Invigning av Skatepark

Konsert med Ängelholms Musikkår, Hembygdsparken

/ Museidag på Järnvägens Museum Ängelholm

/

Änglamilen

-/

”Du, som Guld från Slagg vet skilja” – Bygdespelsgruppen Origonalens Sommarspel i Össjö

/

Konsert med Ängelholms Musikkår, Hamnplan Vejbystrand

/ - / Ängelholm Outdoor i innebandy, www.angelholmoutdoor.se -/

Internationell Matmarknad på Stortorget


/

Engelholms Storband underhåller i Hembygdsparken

/

Ljusfest på Rönne å med belyst båtparad, fyrverkerier mm.

-/

West Coast Bug Meet, Lingvallen www.bugmeet.se

/

Hembygds- och Hantverksdag i Hembygdsparken

, , / Heagårdsspelet på Heagården /

Bjäre runt, motionscykellopp på , och km

/

Lergökarallyt, www.lergokarallyt.se

/

Höstrundan i Nordvästra Skåne, trädgårdsrunda www.dintradgard.org

HÖSTEN /

Höstträdgårdsmässa i Hembygdsparken www.kratta.dinstudio.se /

Öppen gård på Varalövs Gårdsbutik

/

Luntertunnmarchen, eller km

/

Lergöksloppet, terräng, motionslopp i Kronoskogen.

/

Fashion Show på Stortorget

/

Månskensrunda i Nordvästra Skåne, trädgårdsrunda www.dintradgard.org

/

Spökjakt – för den som vågar, Järnvägens Museum Ängelholm

/- / Jul i Byskolan i Gånarp, tors-sön /

”Swingtime Again” med Engelholms Storband, EFS-kyrkan

/

Julmarknad i Hembygdsparken

/

Julmarknad på Stortorget & Tingstorget i Ängelholm

/

Luciafirande med ångtågsturer och konsert på Järnvägens Museum Ängelholm

4 - 5 - 6 juli 2013 Den stora folkfesten för 18:e gången 6 scener - 4 dansgolv

Sveriges mest populära dansband samt liveband och artister Stor egen campingplats

www.ekebonoje.se

Events 

Ängelholm is a town with many special events. Several festivals are held, including Sweden’s largest dance festival Ekebofestivalen, Jazz Festival, Music Festival, the Festival of lights on The Rönneå River. Summer comedies, children’s theatre and concerts are held throughout the summer in The Homestead park and in the churches. Sweden’s only Clay cuckoo orchestra and Marching band plays on Midsummer Eve and every Saturday in July on Stortorget square.

Detta är exempel på evenemang – för fullständig lista se: www.engelholm.com/turist eller ring Ängelholms Turistbyrå - . 


Barnens Ängelholm Ängelholm har mycket att erbjuda familjer med barn. Här kommer lite tips. I Ängelholms Hembygdspark kan man tillbringa flera timmar bland djuren i parken eller på den fina lekplatsen. Fri entré. Barnteater tre dagar i veckan / -/. Glass- och våffelstuga. Skolmuseet i parken har bl a landets första skoltandvårdsutrustning. Skapande keramik med Eva Carlsson Toft för barn från år och uppåt sommartid i Hembygdsparken. eller minuters kurser och -dagars kurser, se www.keramikateljen.com Järnvägens Museum Ängelholm Här finns en stor modellbana med bildspel. Tag en tur i lokåkningssimulatorn. Besök barnens museum Lekstallet i Lokstallet. Loklekis varje onsdag kl – under lågsäsong. Juni–augusti: Minitåget kör i museiparken på Järnvägsmuseet alla dagar kl.–. Flyg själv. Prova på att flyga själv på Ängelholms Flygmuseum i en simulator och titta på flygplan och mycket mer! Bada – Ängelholms sandstränder är mycket barnvänliga och inbjuder till härliga bad. I hamnen i Vejbystrand kan man fånga krabbor och där finns även en utomhuspool. Bowling – utmana familjen på en bowlingrunda. Öppet året runt. Frisbeegolfbana. -hålsbana, första hålet vid Jordgubbsvägen på Nyhem, gratis, utan förbokning.Fiska i Rönne å, Vegeå, Västersjön eller i havet. De vuxna behöver fiskekort, säljs på bl.a. Turistbyrån. Åk sommar-rodel vid Kungsbygget på Hallandåsen – utmana familjen, vem åker fortast? Åk en tur med Turistbåten LAXEN på Rönne å – Skånes Amazonas. Tre turer dagligen /- /. Pytteskogen är en natur- och sagoslinga i anslutning till centralt belägna Hembygdsparken med troll, önskebrunn och mycket annat att upptäcka längs vägen. Perfekt för de små! Utomjordingar på besök? Åk ut till UFO-gläntan och se spåren av ett flygande tefat som sågs landa i Kronoskogen . Se strutsar. Följ med på strutsvisning med strutsfika i Tåstarp med stora och små strutsar varje torsdag under sommaren kl .. Barnens egen Loppis på Tingstorget Fynda – eller sälj själv! / , / , /. Boka plats på Turistbyrån, tel .

Åk hölass! Välkomna till en upplevelse för hela familjen. Hölasset körs från en gård i Vanstad ca , km på slätten, sedan brant uppför Hallandsåsen till en vacker utsiktsplats. Halmlass på hösten. Förbeställning: tel -  eller -  . Åk Pyttetåget mellan Stortorget och Hembygdsparken dagligen utom söndagar under sommaren / - / . … och mycket mera: jollesegling, minigolf, ridning, kanoting, BMX, dykning. Fråga på Turistbyrån.

Fun for the children Ängelholm has a lot to offer families with children. Here we give you some tips. In Ängelholm’s Hembygdspark (the Homestead Park) you can enjoy several hours among the animals in the park or on the playground. Admission free. Children’s theatre performs from th July to th August three days a week. Ice-cream stall. At The School Museum in the park you can see Sweden’s first school dental service equipment and other things. The Museum of Rail and Track in Ängelholm has a model railway with multi-slide presentation. Take a trip in the engine simulator. Visit the children’s museum ”Lekstallet” (playing shed) in the Engine Shed. Ängelholm’s Air Force Museum. Try to fly yourself in a simulator at Ängelholm’s Air Force Museum, look at aircrafts and much, much more! Bathing and swimming – Ängelholm’s beaches are very suitable for children and invite you to go swimming in the lovely sea. In the harbour at Vejbystrand you can catch small crabs and there is also an outdoor swimming-pool. Bowling – challenge your family to a bowling round. Open all the year. Frisbee Golf Course – A -hole course, with the first hole by Jordgubbsvägen in Nyhem. Free, no prebooking required. Go fishing on the rivers Rönne å or Vegeå, the lake Västersjön or the sea. Adults have to buy a fishing licence, which is sold at the Tourist Office and other places.


bQJHOKROP V ²ùEDUQHQ IDYRULW Go Summer Tobogganing at Kungsbygget on the Hallandåsen ridge – challenge the family, who is the fastest? Take a tour on the tourist boat LAXEN on the river Rönne å – the Amazon of Scania. Three trips daily from th June to th August Pytteskogen - is an enchanted nature trail connected to the centrally-located Hembygd´s Park with trolls, wishing wells and much more to discover along the way. Perfect for children!

Visit from outer space? Visit the UFO monument and see the traces from a flying saucer, which was seen landing in the Kronoskogen wood in . Ostrich tour Come along on an ostrich tour and try to eat something with ostrich as an ingredient or have a cup of coffee and cake at Tåstarp. See all the big and small ostriches every Thursday during summer at pm. Children’s own Flea market. Make a real bargain at the children’s own Flea market on Tingstorget – or sell something yourself! th May, th July, th August. Book a ”booth” at the Tourist Office, tel. .

… and there are lots of other activities: Dinghy sailing, miniature golf, golf for little fellows, motor cross, go-cart, riding, canoeing, BMX, diving. Ask at the Tourist Office
1nJRW I|UùKHOD IDPLOMHQ«

Museer Järnvägens Museum Ängelholm Ett upplevelsemuseum för hela familjen. Öppet hela året, för öppettider se hemsidan, tel  www.engelholm.se/ jarnvagsmuseum

• Läder- och Lokalhistoriska museet Här finns minnen från Ängelholms läderepok med läderfabriken på Ångavägen och Grönvalls läderfabrik på Storgatan. En toffelverkstad finns också uppbyggd i museet.

Ängelholms Flygmuseum Valhall Park. Fs historia och utveckling. Flyghistoria, -teknik, -meteorologi m.m. Museishop, filmvisning, mindre cafeteria, handikappanpassat. Öppet se annons på sid , tel . www.engelholmsflygmuseum.se

Heagården Ängelholmsv. Släktgård från med intakt bostad. Brandkårsmuseum med sex fina brandbilar, polismuseum, fungerande smedja, skomakarverkstad och -tals trädgård. Guidning, servering och musikunderhållning, tel  , -  www.heagarden.se

ÄNGELHOLMS HEMBYGDSPARK Parkens tel:  månd–fred –. Parken och lekplatsen är öppna hela året. Museerna är öppna / –/ kl .– . alla dagar utom måndagar. www.engelholmshembygdspark.se • Tekniska museet Bilar, motorcyklar, cyklar, m.m. tel  . • Skolmuseet Skola i gammal stil, tel  . • Grönvallska Gården uppförd och inköpt år av garvaren Ludvig Grönvall. • Luntertunstugan – möblerad timmerstuga från . Interiören visar ett gammalt bondehem. 

KVS-museet i Vejbystrand Historien om Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium, som skapade en hel by. Fri entré. För mer information www.kvsmuseum.se Prästgårdsmuseet i Ausås Kringbyggd gård, uppförd  och  . Korsvirkeslängorna är nästan m långa. Den ena inreddes på -talet till församlingshem, den andra till museum i början av -talet. Museet förvaltas av Spannarpsortens Hembygdsförening. För visning kontakta Åsa Kulla -

  .

Möllan i Ausås på Möllebacken S.k. skinnklocke-mölla uppförd . Möllan var i bruk till 

 och inköptes 

av Spannarpsortens Hembygdsförening. Gruppvisning kontakta Bo-Göran Johnsson - . Ryggåsstugan i parken till Nordvästra Skåne Folkhögskola i Munka Ljungby. Vasstäckt stuga uppförd  i Gånarp och flyttad hit år . För visning kontakta Folkhögskolan, tel  . Utställningen om Hallandsåstunneln Vistorpsv , Förslöv. Här finns filmer, kartor och modeller som beskriver nyttan med tunneln, byggtekniken samt de geologiska utmaningarna. Öppettider – se annons sid , tel -  www.trafikverket.se/hallandsas

Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()


0XVHHW|SSQDVI|UJUXSSHUKHODnUHW %RNQLQJDU

²675,'6)/<*3/$1)/<*7(.1,.00 ²81,)250(52&+0,/-g(5 ²¾+(0/,*$¾/('1,1*6&(175$/(5 ²-'5$.(1&2&.3,7 ²)/<*6,08/$725(5 ²086(,%,2*5$) ²9b/6257(5$'086(,6+230('&$)(7(5,$

Ă&#x2013;ppet 10.00â&#x20AC;&#x201C;17.00 Juniâ&#x20AC;&#x201C;aug / alla dagar Septâ&#x20AC;&#x201C;maj / lĂśrâ&#x20AC;&#x201C;sĂśn Mer detaljerade Ăśppettider och vägbeskrivning

www.engelholmsďŹ&#x201A;ygmuseum.se 0431-148 10

Handikappanpassat

Fri

GPS: Ă&#x201E;ngelholm, Drakenvägen

8SSWlFNMlUQYlJHQVVSlQQDQGHKLVWRULD

Utställningen om HallandsĂĽstunneln Ă&#x2026;ret runt - fri entrĂŠ tis-lĂśr 10-16, lunchstängt 12-13

SommarÜppet 24 juni-18 augusti alla dagar 10-16 gratis guidning i utställningen kl 13

www.traďŹ kverket.se/hallandsas

010-1232500z Vistorpsvägen 96z FÜrslÜv
Museums The Railway Museum Ängelholm An adventure for the whole family. The Air Force Museum Valhall Park. The history and development of the F wing. Aviation history, engineering, meteorology etc. Museum shop, film showing, smaller cafeteria, suitable for disabled persons. The Homestead Park (Hembygdsparken) The park and the playground are open all year round. • The Museum of Technology Cars, motor-cycles, bicycles, etc. • The School Museum School as it was in the old days. • Grönvallska Gården erected in and purchased in by tanner Ludvig Grönvall. • Luntertunstugan Furnished log cabin from . • The Museum of Leather and Local History. Heagården Ancestral farm from with intact interior. Fire-brigade museum with six fire-engines, police museum, working blacksmith’s workshop, shoemaker’s workshop and a beautiful garden. Guided tours, dining facilities and musical entertainment. 

KVS-museet in Vejbystrand The history of Crown Princess Victoria’s seaside sanatorium, due to which presence a whole village was established. The Vicarage Museum in Ausås Yard surrounded by buildings, built in . The half-timbered wings are nearly m long. One wing was converted to parish house in the ’s, the other to museum in the early ’s. The Windmill in Ausås, Möllebacken Built in . The mill was in use until 

. In 

it was bought by Spannarpsortens Hembygdsförening (local folklore society).

Ryggåsstugan (Cottage open to the Roof) in the park of the folk high school in Munka Ljungby. Reed-covered cottage built in  at Gånarp and moved to this place in . The exhibition about the tunnel through the Hallandsås Ridge At the exhibition you can learn more about the geology of the ridge and how and why the tunnel is being built. For more information please look at: www.trafikverket.se/hallandsas

H $GYHQWXU IRUùWKH LO\ ZKROHùIDP


Gallerier Galleries Atelje Silverhjärtat, Eva-Britt Sigemark Kustroddarvägen tel -  www.ateljesilverhjartat.se Ateljé Lena Evertsson Björkvägen B, tel: - 

www.ateljelena.se Galleri & Ateljé Åsikten Ebba Kristina Wingårdh Järnvägsgatan , tel -  www.ebbakristina.com Galleri Hyttstigen B&B Havsbaden, tel  Elisabeth Grönvall www.gallerihyttstigen.se Galleri Kamera FKKamera, Bruksg. , tel  www.fkkamera.com Galleri Moment Stadsbiblioteket Stortorget, tel  . Öppet: tis–fre – , lör – www.engelholm.se Lotta Söder, glasbilder skulptur

feb – mars Alexius Huber skulptur

mars – april Fia Kvissberg måleri april – maj Bianca Barmen skulptur maj – juni Kristina Nordin teckning, måleri ”Bortom tiden” juni – juli Gunnel Oldenmark skulptur juli – aug Yayoi Kiyota Malm keramiska skulpturer Martin Severinson måleri aug – aug Karin Müller Lindberg, måleri, teckningar

sep – sep

 okt – kt

 okt – nov

nov – dec dec – jan

Lennart Malmström måleri, collage Ängelholms Konstförenings vinstvisning Mia Jarnsjö grafik Ulf Ekberg måleri, skulptur Yvonne Swahn måleri Kinna Sturesson silver

Galleri Pictor Östra Storgatan , Munka Ljungby, tel  . www.galleripictor.se Galleri SolLång Fias väg , Björkhagen, www.sollong.nu Öppet: tors-fre -, lör-sön – , tel . Konsthall & Galleri Hultman Tranarpsv. , Åstorp, tel -, -

 Öppet: tis-fre -, lör–sön – www.catarina-hultman.nu Konstrundan i NV SKÅNE /- / www.konstrundan.nu

 jan – feb

Kronohäktet Tingstorget tel -  Tillfälliga utställningar under året www.engelholm.se

Mirage Galleri & Ateljé Skolgatan , tel - www.gallerimirage.com Ritha Holst, Atelje på Sommarsol i Vejbystrand Haragårdsvägen , tel  - www.bildtornet.nu Studieförbundet Vuxenskolan Järnvägsg. , tel  www.sv.se/nvskane Tomarp Kungsgård i Kvidinge Sommartid öppet dagligen kl – , tel - . www.tomarps-kungsgard.com VSKG Västra Skånes Konstnärsgille /– / www.vskg.se

Glashytta Glasswork Glashytta Christian Svensson Magnarps Byaväg , Magnarp. Glasblåsning för grupper. -  www.christiansvensson.se För öppettider och utställningar se respektive hemsida. Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()
6W|GNXOWXUHQ±%OLPHGOHP 'HWJHUGLJUDEDWWHUSnPnQJDWHDWUDURFKVFHQHULKHOD6YHULJH 0HULQIRKWWSDQJHOKROPULNVWHDWHUQVH

'5.),, !6/.7%2$%2 ,%6!.$%!4%,*»'!,,%2) +VALITATIVKONST HANTVERK MASKMAKERI !LLTIDUTSTÛLLNING ALLTIDFRIENTR£ 6ID+RAPPERUP3LOTT

MEDLJUVLIGSLOTTSPARKOCHGENUINTCAF£ -ELLAN(šGANÛSO-šLLE +RAPPERUPSVÛGEN ™PPET ALLADAGARIJUNI JULI AUG WWWVONWERDERCOM 6ËROCHHšST,šR SšN

3KËNESBÛSTAUTmYKTSMËL

GLASHYTTA

CHRISTIAN SVENSSON

™™™Ǥ…Š”‹•–‹ƒ•˜‡••‘Ǥ•‡ " ͙͘͜ǡ ǡ ͝͞λ͙͟Ǥ͛͡͝ǡ͙͚λ͜͠Ǥ͜͜͠ǡ͛͛͘͘͟͜͜͞͞͞IRWR$QQH&DWKULQH+DJEHUJ

9DUMHnUDUUDQJHUDUbQJHOKROPV5LNVWHDWHUI|UHQLQJ SURIHVVLRQHOODWHDWHUGDQVRFKPXVLNI|UHVWlOOQLQJDU GHVVXWRPlYHQUHVRUWLOO0DOP|2SHUD


Sveriges Keramikbygd ligger i nordvästra Skåne och har gamla traditioner. Här finns ett stort antal keramiker, krukmakerier och större keramikverkstäder. Ängelholm var en gång Sveriges mest betydande krukmakarstad, även kallad Lergökastan.

Ceramics Sweden´s Ceramic District is situated in the north-west part of Skåne. Art and handicraft have old traditions in the area and Ängelholm has long been a potters´ town. The clay cuckoos have been made here since the middle of the th century. Visitors are welcome. Cilla Bjertner Gjord-Källarn Järnvägsgatan (in på gården) Öppet: tis–fre -, lör –, tel ateljé:  Drejad, handbyggd och skulpterad stengods. www.gjordkallarn.se Eva Carlsson Toft Keramikateljén, Banvägen , tel , - . Öppet: enl. överenskommelse. Djurskulptur, unik drejat stengods. Sommartid maj–augusti: Skapande keramik för barn från år i Ängelholms Hembygdspark. www.keramikateljen.com Katti Wennerström Ausåsvägen , tel - Lustfylld konst på landet Jämn vecka fre,lör -, ojämn vecka ons, tors - , www.uddaform.se

Konstorangeriet Jill och Ulf Ekberg Vejbyslätts Bygata , Vejbystrand, tel  . Öppet enl. överenskommelse. www.konstorangeriet.nu Lera & Lavendel Kerstin Vidarsson, Östra Storg. , Munka Ljungby, tel  - . Drejad bruksgods av stengodslera. Tillverkning av naturtvål. Öppet: se hemsida www.leraochlavendel.se Rolf Bengtsson Solhem, Röglevägen - , -  Skulpturer i stengods. Öppet i ateljé och trädgård juni – juli – augusti ,fredag-lördag – samt efter överenskommelse www.rolfrogle.se

Sofia Nilsson Tingstorget , tel  ,  -  Öppet: mån-fre – , lör –. Drejat, skulpterat, unikt stengods, lergökar. www.sofianilsson.se Ida Toral Sågmöllevägen , Munka-Ljungby, tel  - 

www.idatoral.se Ateljé Ulrika O Skolg. , skulpturer & unik keramik, tel - , öppet enl. överenskommelse. www.ulrikao.com Keramikverkstaden Xanna Åkervinda, Norra kyrkogatan , tel  - , in på innergården en trappa ner i källaren. Öppet mån–fre –. www.xanna.n.nu Valdix Collection Kullavägen , tel -  www.valdixcollection.se Åbergs Krukmakeri Körsbärsvägen , Tel - Bruksföremål, ring före besöket www.abergskrukmakeri.com

Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()

Rolf Bengtsson Solhem Rögle

www.rolfrogle.se

Keramiker
.lQQ V KLVWRULHQ YLQJDU«

Historiska härligheter

Historic wonders

Ängelholm grundades  av den danske kungen Kristian II och firar -årsjubileum om tre år. Många spännande historiska spår går att finna bland kyrkoskatter, slott och fornminnen.

Ängelholm was founded in  by the Danish King, Kristian II, and celebrates its th anniversary in three years’ time. Many exciting historical remnants are waiting to be found in the churches, castles and ancient settlements.

I våra vackra kyrkor finns kulturskatter från många tidsepoker, vissa härstammar ända från -talet som Össjö kyrkans rundbågsportal och dopfunt. Slott från äldre dagar kittlar också fantasin. Rössjöholm är byggt i karolinsk stil  men har anor sedan -talet och vackra Vegeholms slott vid Vegeåns mynning byggdes som en dansk borg på -talet. Tänk på att många av de skånska slotten är privata och kan endast besökas efter överenskommelse eller vid guidade visningar, se sidan . Visste du att… …kyrkan i Munka-Ljungby troligtvis var byggd på -talet av munkarna på Herrevadskloster. …altarkorset och dopfunten i den moderna kyrkan S:t Mikael i Södra Utmarken delvis är gjorda av delar från en år gammal ek. …kyrkporten på Tåssjö kyrka söder om Rössjön har kvar kulhålen efter fejderna mellan svenskar och danskar på -talet.…Tåstarps kyrka är byggd på -talet och att det intill kyrkan finns en forntida offerplats. …kormålningen av Pär Siegård i Hjärnarps kyrka framställer scener ur Jesu liv. … det finns en kyrkklocka daterad  i Ängelholms kyrka. Klockan kommer från kyrkans medeltida föregångare i Luntertun. Smultronställen från förr I trakterna kring Ängelholm finns flera storgravar från bronsåldern. Kungshögen vid Pomona och flera högar inne på Valhallsområdet och i Valhallskogen är lättåtkomliga. I Össjö socken hittar man Ekebjär, ett gravfält med två domarringar och flera stensättningar, och mellan Ängelholm och Barkåkra finns Errarpshögen, en  år gammal utgrävd grav från bronsåldern. Missa inte heller att besöka kyrkoruinen i Luntertun, fiskeläget som fick statsrättigheter i slutet av -talet men som föll i glömska när nuvarande staden Ängelholm fick sina statsrättigheter .

In our beautiful churches there are cultural treasures from many different time periods, some originating from the th century such as Össjö Churchs Norman door and christening font. Castles from days gone by excite the imagination. Rössjöholm Castle was built in the Karolinsk style in  but has foundations that go back to the s. Beautiful Vegeholms Castle by the mouth of the Vegeå River was built as a Danish fort in the th century. Note that many castles in Skåne are private and can only be visited by prior arrangement. Did you know that … … the church in Munka Ljungby was probably built in the th century by monks from the Herrevadskloster.


Ängelholms kyrka

Höja kyrka

Rebbelberga kyrka

S:t Mikael

Varmt välkommen till våra kyrkor! Tel: 0431-43 75 00 www.svenskakyrkan.se/angelholm

… the cross on the altar and the christening font in the modern St. Mikaels church in Södra Utmarken are made of parts from a -year-old oak. … the church door at Tåssjö church south of Rössjön still has bullet holes in it from the battles between the Danes and the Swedes in the th century. … Tåstarps church was built in the th century and next to the church is an ancient place of sacrifice.

… the chancel painting by Pär Siegård in Hjärnarps church portrays scenes from the life of Jesus. … there is a church bell dating from  in Ängelholms church. The bell comes from the churchs medieval predecessor in Luntertun. Historical hidden delights In the areas around Ängelholm there are large burial sites dating from the Bronze Age. Kungshögen near Pomona

and many other spots in the Valhalls area and in Valhalls forest (Valhallskogen) are easy to reach. In Össjö parish you can find Ekebjär, a burial site with two stone circles and many standing stones. Between Ängelholm and Barkåkra lies Errarpshögen, a -year-old exhumed burial site from the Bronze Age. Don’t miss the church ruins at Luntertun, the fishing village that received crown recognition at the end of the th century but fell into obscurity when Ängelholm was also recognised in . 


/DQGHWV H YDFNUDVW SODWVHU

Natursköna platser Ängelholm bjuder på några av landets vackraste stränder och hänförande natur. Rönneå slingrar sig genom hela kommunen och i norr reser sig den mäktiga Hallandsåsen omgiven av idyllisk landsbygd. De natursköna stunderna här är många! VID VATTEN Ängelholms Strandskog är ett naturreservat i Kronoskogen innanför Skäldervikens sandstrand. Skogen började planteras på -talet för att skydda staden från sanden. Ett härligt strövområde i unik natur nära havet. Sibirien, kallas den södra delen av Kronoskogen med en bred och populär sandstrand. Här kan man också se modellen av det UFO som Gösta Carlsson säger sig ha sett. Magnarps hed, en strandskyddad kustzon från Vejbystrand till Magnarps hamn med trift, vresros och enesnår. Här passerar Skåneleden. Västersjön-Rössjön, ett av Hallandsåsens vackraste naturområden. I Västersjön, Ängelholms största sjö, kan man bada, fiska och hyra roddbåt. Den näst största sjön Rössjön är ett fågelskyddsområde.Sandön, i Skäldervikes sydligaste del, ändrar storlek och form på grund av växlande vattennivåer. Ett fågelrikt område som sommartid nås med brygga från Utvälinge. PÅ LANDSBYGDEN Åsbacka ene i Hjärnarp är ett område med omväxlande natur, betesmark, eneskog, bokskog och mycket mer. Ute i hagmarken finns en ruin efter torpet Allehuset med fruktträdgård och i alsumpskogen finns den ovanliga dunmossan.

Prästängen är ett naturreservat söder om Hallandsåsen nära Tåstarp som under våren består av ett hav av vitsippor. Här växer också hassel och stora gamla ekar. PÅ HALLANDSÅSEN Strövområdet Djurholmen norr om Västersjön bjuder på storslagen natur, bland annat Djurholmamossen, ett för Skåne ovanligt myrkomplex med bäckar och sällsynta växtarter. Flera vandringsleder och grillplatser finns i området. Trollehallar, en ravin som förknippas med Snapphanar. Följ den porlande bäcken och klättra upp till ”Snapphanestallarna”, där friskyttarna tros ha haft sina förråd och även gömt fångar.


Places of natural beauty Ängelholm is home to some of Sweden’s finest beaches and most enchanting countryside. The Rönneå River winds its way across the whole area and the impressive Hallandsåsen rises up in the north surrounded by idyllic scenery. The chances to bask in beautiful countryside are many! BY THE WATERSIDE Ängelholms Strandskog (forest beach) is a nature reserve in Kronoskogen forest within Skälderviken’s beach. The forest was first planted in the th century to protect the town from the sand. It is now a wonderful area for a stroll in a unique environment close to the sea. Sibirien is the southern part of Kronoskogen forest with a popular, wide sandy beach. You can also see the model of the UFO which Gösta Carlsson claims to have seen.

Sandön Island in Skälderviken’s most southerly area changes size and shape depending on shifting water levels. The island is rich in bird life and can be reached by a footbridge from Utvälinge during the summer. IN THE COUNTRYSIDE Åsbacka ene in Hjärnarp is an area with varying scenery: pastures, pine and beech forests and much more. Out in the meadows there is the Allehuset croft ruins with its orchard. In the marshy forest areas, the unusual Woollywort moss can be found.

Prästängen is a nature reserve south of the Hallandsåsen near Tåstarp which during spring is a sea of white wood anemones. Hazel and huge, old oaks grow here too. ALONG THE HALLANDSÅSEN Djurholmen walking area north of Västersjön Lake offers unbeatable countryside including Djurholmamossen, which for Skåne is an unusual marshland with streams and rare flora. There are many walking trails and barbecue spots in the area. Trollehallar is a ravine associated the Snapphane rebels of the th century. Follow the gurgling brook and climb up to the ‘Snapphanar stables’, where the rebel fighters had their stores and hid prisoners.

Magnarps hed is a protected beach and coastal area stretching from Vejbystrand to Magnarp’s harbour, home to sea thrift, rugose roses and juniper trees. The Skåneleden trail passes here as well. Västersjön-Rössjön is one of Hallandsåsens most beautiful nature areas. At Västersjön, Ängelholm’s largest lake, you can swim, fish and hire rowing boats. The next largest lake, Rössjön, is a protected bird reserve. 


Gröna smultronställen Gröna, sköna platser för vandring och stillhet har vi gott om. Packa picknickväskan för utflykt. Skåneleden är mer än mil lång och uppdelad i drygt dagsetapper som passerar naturoch kulturupplevelser. Fascineras av naturens omväxlande skönhet på vackra sträckan mellan Ängelholm och Vejbystrand som följer kusten förbi sanddyner och idylliska småbåtshamnar. Eller välj en tur bland terräng och snirkliga grusvägar på Hallandsåsen, det finns svårighetsgrader och längd som passar alla. Ottos runda startar vid Stortorget/Turistbyrån. Detta är en året-runt-vandring på km i Kronoskogen och längs Rönneå skyltad med en gul vandrande lergök.Pytteskogen är en ny natur- och sagoslinga i anslutning till centralt belägna Hembygdsparken med troll, önskebrunn och mycket annat att upptäcka längs vägen. Perfekt för de små! Tullportsplatsen, som även kallas Vita Räck, anlades vid Carl XV:s bro på -talet. Denna oas vid Rönneå med prunkande blommor och rhododendronbuskar är utmärkt för en mysig picknick. Här finns också grillplats. Rosentäppan är bara en av många vackra planteringar i staden och ligger mitt emot stadshuset. Här finns rosor, buskar, träd och en pergola. Munka Möllestig är en ny natur- och kulturled nära Rössjöholmsån. Leden går från Nya Mölla, vidare till Lunnamöllan och därefter längs åns västra sida till Rössjöfors. Längs sträckan har det funnits fem möllor som presenteras på skyltar, tillsammans med djur- och växtlivet längs ån. Det finns även en upplyst motionsslinga i anslutning till stigen.


Nature trails and gardens Beautiful green places for walking and relaxing are aplenty. Pack your picnic bag for a wonderful day out. Skåneleden trail is more than a . km long and divided into over day trips which take in areas of natural beauty and cultural interest. Be inspired by the beauty of the changing countryside on delightful stretches between Ängelholm and Vejbystrand which follow the coast past sand dunes and idyllic harbours. Or choose a day out among winding gravel paths along the Hallandsås Ridge, where there are trails with different grades of difficulty and length to suit everyone. Ottos runda starts at Stortorget/Tourist Office. This is an km all-year-round walk in the Kronoskogen forest and along the Rönneå River. It is signposted with a yellow walking clay pigeon.

Pytteskogen is an enchanted nature trail connected to the centrally-located Homestead Park with trolls, wishing wells and much more to discover along the way. Perfect for children! Tullportsplatsen, which is also known as Vita Räck, was established by King Carl XV’s bridge in the s. This oasis by the Rönneå River with its marvellous flowers and rhododendrons is an excellent spot for a relaxing picnic. Barbecue areas are also available. Rosentäppan is just one of the many beautiful gardens in the city and is located opposite the town hall (Stadshuset). Here there are rose gardens, bushes, trees, and a pergola. Munka Mölle nature & culture trail is a new nature and culture trail near Rössjöholm River. The trail starts at Nya Mölla, passes through Lunnamöllan and then goes along the river’s western bank towards Rösssjöfors. Along the way there are five windmills, each with its own information board, which also describes the flora and fauna along the river. There is also a jogging path connected to the trail. 
Bad Redan på -talet började Ängelholm bli känt som brunns- och badort. Den långgrunda stranden lockade till svalkande bad. Baden lockar än idag många besökare.

Beaches As early as the s, Ängelholm began to be widely known as a spa and seaside resort. The shallow waters attracted visitors in search of a refreshing swim. The bathing opportunities still attract many visitors today. Havsbad: Inom Ängelholms kommun finns långa sköna sandstränder. Exempel på härliga badplatser vid havet räknat från söder: Sibirien, Råbocka, Havsbaden, Skälderviken, Skepparkroken, Björkhagen, Magnarp och Vejbystrand. Obs! Vissa bryggor är föreningsägda.Livräddare i Ängelholm Stränderna vid Råbocka, Havsbaden, Klitterhus och Vejbystrand bevakas av livräddare dagligen under perioden juni – augusti mellan klockan – .


Insjöbad: Fint insjöbad i Västersjön: Ugglehults badplats. Badbryggor utlagda maj-sept. En lift för rullstolsburna finns så att man kan lyftas ombord i en roddbåt för turer på Västersjön.

Vejbybadet, Friluftsbad, Kustvägen Vejbystrand med bastu. Info:  . Öppettider se: www.engelholm.se

Hundbad: Även hundarna har sin bit av stranden: I Sibirien och norr om piren i Skälderviken.

Simskolor: Arrangeras av Ängelholms Simsällskap, tel  , SimTeam Engelholm, tel  och av kommunen, tel  . Sommarsimskola för nybörjare, fortsättning och märkestagare.

Nakenbad: En bit av stranden, ca m, mellan Blocklinjen och Lasarettslinjen (ca mellan Sibirien och Råbocka), är till för dem som vill bada utan badkläder. Toftabadet: Inomhusbad, meters bassäng Lyckgatan , Munka-Ljungby, tel  www.engelholm.se

Bad för funktionshindrade: Badbrygga med handikappramp finns vid Klitterhus, Havsbaden. Träramp samt stödräcke i vattnet och handikappanpassad toalett finns i Vejbystrand vid Vejby udde.

Riktnummer om inte annat anges. If no area code is specified, dial + ().

 


Aktiviteter Activities BANGOLF MINIATURE GOLF Råbocka Äventyrsbangolf, tel  Rönneviks Bangolf intill Hembygdsparken tel , Mån–Sön –, juni–augusti BILJARD BILLIARDS Topspin Bar&Biljard, Nybrov , tel . Mån–tors –, fre–lör –, sön – BOWLING BOWLING Sockerbrukshallen, Nybrov , tel . Mån–Tors .–, fred .–, lör –, sön – I juni–juli endast vardagar –. www.angelholmsbowling.se BMX-BANA BMX-TRACK Prova på bana i Munka-Ljungby, tel  - Ny bana från /, Sibirienvägen www.ebmx.se CYKLING HYRA CYKEL CYCLING RENT A BIKE Lergöksrundan, km. B Trakterna kring Ängelholm erbjuder storslagna naturupplevelser och hänförande havsutsikt. Bästa sättet att uppleva detta är på cykel och vi erbjuder er flera olika cykelpaket med lämpliga dagsetapper. www.engelholm.com/turist 

rist

B

/tu

.e ww w

ng

ka – b o o k

bo

elholm.com

Harry´s Cykel & Motor Eftr. B Havsbadsvägen , tel 

www.harryscykel.se Råbocka Camping, Råbockavägen, tel  www.rabockacamping.se Behöver ni luft till däcken? Vid stationshuset finns ett pumphus. FOTBOLL FOOTBALL Vegeholms IF Fotbollskola tel 

www.svenskalag.se/ vegeholmsforening Vejbyslätts IF Fotbollsskola tel  

www.laget.se/vejbyif Ängelholms FF Fotbollsskola tel  www.angelholmsff.com Frisbeegolfbana

-hålsbana, första hålet vid Jordgubbsvägen på Nyhem, gratis, utan förbokning www.engelholm.se GOLF GOLF-COURSES Golfpaket B Ängelholm ligger vackert längst inne i Skälderviken mellan Bjäre– och Kullahalvön i Skåne och frestar med vackra naturupplevelser. Vi kallar oss Sveriges golfdestination No . För faktum är att nordvästra Skåne erbjuder många golfbanor och

här finns hela banor inom minuter från Ängelholm. Furutorps Golf Pay & Play

-hål, Par Tel  www.furutorpsgolf.com Åkagårdens GK, -hål, Par , B tel  www.akgk.se Ängelholms GK, hål, Par , B tel  , www.angelholmsgk.se GYM GYM Energikällan Heimdallgatan tel  www.energikallan.org Fitness seven Tåstrupsgatan tel  www.fitnessseven.com Friskis & Svettis Industrigatan , tel  och Valhall Park, tel  www.friskissvettis.org/angelholm Hälsa & Spa, Erikslund, tel  www.hotellerikslund.se Molmek Gym, Järnvägsskolan, tel - 

följ oss på facebook


B = Boka/book online www.engelholm.com/turist HAMNAR OCH GÄSTHAMNAR HARBOURS Ängelholms Föreningshamn Skälderviken, ca båtplatser. Gästplatser, båtlyft, jolleslip mm Hamnvärd, tel 

www.afh.nu Vejbystrands Småbåtshamn Ca platser, tel -  Några få gästplatser vid ytterkaj. www.vejbystrandshamn.se Magnarps Småbåtshamn tel -  eller - . Gästangöring möjlig men EJ övernattning. STF-anslutet vandrarhem m från hamnen, tel  KANOTING/KAJAK CANOEING/KAYAK Rönne å är en utmärk kanot-å med lugnt vatten och få svåra passager. Bo bekvämt på nätterna på hotell eller vandrarhem i Ängelholm och paddla på ”Skånes Amazonas” på dagarna. Ni väljer själva hur många dagar och hur långt ni vill paddla. www.engelholm.com/turist B Stisses Sport & Fritid, B tel  , -  www.paddlakanot.nu / – / kl - vid Rodd- och Kanotklubben, Reningsverksvägen. Övrig tid telefonbokning. Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()

MOTIONSSPÅR JOGGING TRACKS Nybroskogen, , km elljus. Skälderviken, Valhallsvägen , km och , km elljus. Hjärnarp, Idrottsvägen , km och , km elljus. Munka-Ljungby, Munka Möllestig km, elljus. Kronoskogen, Råbockavägen flera olika spår mellan , km– , km MOTORSPORT MOTORING MK Stencrossarna, Hillarp, tel  www.stencrossarna.com RIDNING HORSE RIDING Lindebolets Gård Heagårdsvägen , Munka Ljungby, tel  www.lindebolarna.se Spelmansgårdens Islandshästar Simontorpsvägen , Hjärnarp, tel  www.spelmansgarden.se RODEL TOBOGGANING Rodelbana på Kungsbygget, tel - , - 

www.sydalpin.se SEGLING SAILING Segelsällskapet Delfinen i Vejbystrand tel -

 www.ssdelfinen.se

Ängelholms-Skäldervikens Segelsällskap tel  -  www.asss.se SEGWAY– Robin M Råbocka Camping tel  www.rabockacamping.se SKIDÅKNING SKIING Vallåsen, tel - www.vallasen.se SKRIDSKO SKATING Lindab Arena/Öresundshallen Ishallsv. Info tel

 Allmänhetens Istider se www.rbkungdom.se Rögle BK, matchbiljetter, tel

 www.roglebk.se SNORKLING SNORKELLING Snorkelleden är en naturstig under vattnet och består av tio stycken betongfundament. Start vid Hultabryggan i Björkhagen. www.livetiskalderviken.se TENNIS TENNIS Järnvägsskolans Tennisbanor tel  , www.jarnvagsskolan.se Havsbadens Tennisbanor tel  www.engelholmstk.net
Munka-Ljungby TK, tel  www.mltk.com Ängelholms tennishall, tel  

www.engelholmstk.net VANDRING WALKING, HIKING Djurholmen Strövområde, Hallandsåsen norr om Västersjön, www.strovomraden.se Hålehall Strövområde, Hallandsåsen vid Förslöv, markerade leder , km,

km, km Friluftsfrämjandets stuga Hålehallstugan är öppen söndagar kl –. Kronoskogen Strövområde, flera olika spår med start vid Råbocka. Strandskogsområde i Ängelholm www.strovomraden.se

 

Munka Möllestig, är en ny natur- och kulturled nära Rössjöholmsån, Munka-Ljungby. , km Engelholms Vandrarförening anordnar vandringar – dagar i veckan. tel  www.engelholmsvandrarforening.se

Ottos runda, En åretrunt-vandring på , km, start vid Turistbyrån. Ingår i IVV – Internationella Folksportförbundets vandringar. www.ivv-web.org Skåneleden ”från Kust till Kust” Kartor och info på Turistbyrån, tel  www.skaneleden.se Vegeåleden, km och Örjabäcksleden, , km www.strovelstorp.nu Båda ingår i IVV www.ivv.org

WINDSURFING WINDSURFING Windsurfing, vattenskidåkning och vattenskoter mm är endast tillåtet i Ängelholms Havsbad inom respektive markerat område med gula bojar, samt längre ut än m från stranden. Information om idrottsanläggningar och föreningar mm hänvisas till Medborgarlinjen, tel . Föreningsregister se www.forening.engelholm.se

[X

Tillgänglighetsguide se www.engelholm.se/ tillganglighetsguiden


6SD

J LQ Q l 7U

*ROI

+26266.$1'8%2.$$//7)5c1'$*63$ 7,//*2/)2&+63$3$.(70('g9(51$771,1* ZZZKRWHOOHULNVOXQGVH

Välkomna till Rid- och Musikföreningen

LINDEBOLARNA www.lindebolarna.se Rid- och musikläger, fritidsklubb. Lektionsridning för barn och vuxna. ÖppetHus på Kristihimmelsfärdsdag. Rid-barn-kalas, turridning och skogs”promenader” på hästryggen för förskolebarn, m.m. Ring: 0431-45 54 94

Turridning islandshä med star

Underhålln

ing

Spelmansgårdens islandshästar 0431-45 42 30 · www.spelmansgarden.se

6WLVVHV .DQRWXWK\UQLQJ Utlämning av kanoter vid rodd- och kanotklubben, Tranarp, Ugglarp och Höja.

Välkommen till Ängelholms Golfklubb 18-håls park- och skogsbana med trevlig layout www.angelholmsgk.se 0431-43 02 60

Tel. 070-325 96 38 Reningsverksvägen 2 www.paddlakanot.nu
rist

B

/tu

.e ww w

ng

ka – b o o k

bo

elholm.com

Fiske Vare sig du är nybörjare eller erfaren fiskare kan vi erbjuda ett variationsrikt sportfiske i Ängelholm. Här finns tre stycken fiskekortsvatten, Rönne å, Vege å och Västersjön.

Fishing Whether you are a beginner or experienced fisher, we can offer a rich variety of fishing in Ängelholm. There are three fishing permit areas: Rönne River, Vege River and Västersjön. Havsfiske Kustfisket efter havsöring är av hög klass och förekommer längs hela den skånska kusten. Pirarna vid Rönne ås utlopp i Skälderviken är populära att stå och kasta ifrån. Fisk du kan fånga är havsöring, sill, makrill med mera. För fiske i havet krävs inte fiskekort. Sea fishing High-quality coastal fishing for sea trout can be found along the coast of Skåne. The piers at the Rönne estuary are popular places to cast a line out to sea. The list of fish to catch includes sea trout, herring, and mackerel. A fishing permit isn’t required for sea fishing. Rönne å Rönne å rinner från Ringsjön i mitten av Skåne och mynnar ut i Skälderviken. Här finns ett antal flytbryggor för sportfiskare längs 

ån. På några ställen finns även grillplatser iordningställda. Rönne River Rönne River runs from Ringsjön in the middle of Skåne and makes its way to Skälderviken. Along the river there are a number of floating jetties for recreational fishing. There are also a number of places for barbecuing. fLax, öring, gädda, abborre. fSalmon, trout, pike, and perch. -/, /–/

Premiärkort - mars Season Premier card :Dagskort/veckokort, Day card/week card :-/ :Månadskort/Month card :Säsongskort/Season card :www.asff.se Boka/Book online www.engelholm.com/turist B

Vege å Vege å rinner från Söderåsen och mynnar ut i havet vid Utvälinge. Vid mynningen är det ett relativt grunt område som är väldigt lämpligt för flugfiske. Vege River Vege River runs from Söderås Ridge down to the sea at Utvälinge. At the estuary there is a relatively shallow area which is suitable for fly-fishing. fÖring, lax /–/

Hela året: abborre, gädda. fTrout, salmon /-/ . All year round: perch, pike. Dagskort/Veckokort, Day card/week card

:Säsongskort/Season card :Boka/Book online www.vegeå.se B Västersjön Västersjön ligger meter över havet på Hallandsåsens sydsluttning och är hektar stor. Sjön har ett gott fiskebestånd och här är fiske tillåtet året om. Fiska med följande fiskemetoder: spinnfiske, flugfiske, mete och pimpel. På vintern när isen har lagt sig kan det vara mysigt att prova på pimpelfiske på Västersjön. Det är lugnt och avkopplande för hela familjen. Packa med en varm fäll att sitta på och picknickkorgen med varm choklad och kaffe.


Västersjön Västersjön is meters above sea level on the Hallandsås Ridge’s southern slope and spans over hectares. The lake is great for fishing and many types of fishing are allowed all year, including reel-fishing, fly-fishing, net and jigging. In the winter when the lake is frozen over, you can try jig fishing – a calm and relaxing activity for the whole family. Pack a warm fleece to sit on and a picnic basket with hot chocolate and coffee. fÖring, gädda, abborre, gös, ål, mört, braxen. Fiske tillåtet hela året. fTrout, pike, perch, zander, eel, roach, bream. Fishing permitted all year round. Dagskort/Day card Månadskort/Month card Årskort/Year card Boka/Book online www.ifiske.se B

: ::-

fDagskort samt båthyra kan betalas i automat vid Ugglehults badplats. Handikapplift till båt, WC, grillplats. fDay cards and boat hire can be purchased via vending machines at Ugglehults bathing area. Amenities: lifts for wheelchair users into boats, toilets, barbecue areas. Info:Eva Lundh tel -  eller Mikael Olsson tel -  

Båthyra Västersjön :-/timme Boat hire Västersjön :- /hour

Skåne Marin, Småbåtshamnen, Skälderviken, tel  Hotell Erikslund, Varalöv. tel  Ängelholms Turistbyrå, vid Stortorget, Ängelholm, tel  Taxi, Transportgatan , Ängelholm, tel  Reservation för prisändringar efter --. B = Boka/book online

Boka/Book online www.vfvo.se B

Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()

Försäljningsställe Purchase points Varuhallen Sportfiskespecialisten, Storgatan , Ängelholm, tel 

vid våra fina vattendrag. gsgrill när du Släck eldstaden eller din engån i soptunnorna. lämnar den, och släng ditt skräp

fVar rädd om naturen

ù

countr yside when visiting put out fires our beautiful waterways. Always and dispose of or barbecues before leaving them rubbish in the bins provided.

fPlease take care of the

9$58+$//(1 63257),6.(63(&,$/,67(1

Storgatan 62 · 262 35 Ängelholm Tel: 0431-143 32 · Mobil: 070-581 11 73 Web: www.varuhallen.se 


'LWWElVWD

bQJHOKROPV
XWIO\NWVPnO

+HPE\JGVSDUN

6WRUOHNSODWV'MXUSDUN0XVpHU 9lUGVKXV5HVWDXUDQJ*ODVV 9nIIHOVWXJD %DUQWHDWHUXQGHUKnOOQLQJRFKP\FNHWP\FNHWPHU cNPHG3\WWHWnJHWPHOODQ6WRUWRUJHWRFKSDUNHQ

0XVHHUQDVNLOGUDUVWDGHQVKLVWRULD

8QGHUWLGHQPDM²DXJXVWLKDUPXVHHUQD|SSHWNO²YDUMHGDJXWRP PnQGDJDUgYULJWLGRFKJUXSSYLVQLQJDURPPLQVWSHUVRQHUEHVWlOOV SnWHO NO²

+HPE\JGVSDUNHQVYHUNVDPKHWGULYVDYbQJHOKROPV+HPE\JGVI|UHQLQJ 0HURPI|UHQLQJHQVYHUNVDPKHWSnZZZHQJHOKROPVHKHPE\JGVSDUNHQ

$WWEHV|NDSDUNHQlUJUDWLV

0LVVDLQWHVRPPDUHQVHYHQHPDQJ

'DJDURFKWLGHUVHVLGDQ )|UPHULQIRUPDWLRQRPHYHQHPDQJRFKWLGHUVH ZZZHQJHOKROPVHKHPE\JGVSDUNHQ ZZZEDOORQJWHDWHUQVH
Kul fĂśr alla Rodel Kungsbygget www.sommarrodel.se (QDY6YHULJHVVW|UVWD6WUXWVIDUPHU

(9$6675876$5

Foto: Niklas Gustavsson

7nVWDUSbQJHOKROP

När det händer. Vi har koll.

*XLGDG6WUXWVYLVQLQJ PHGVP|UJnVEXIIpDYVWUXWVFKDUN WRUVGDJDUNOMXQL²MXOL²DXJXVWL 5LQJ(YDV6WUXWVDU *UXSSHUHQOLJW|YHUHQVNRPPHOVH *nUGVEXWLNHQV|SSHWWLGHU IUHGDJO|UGDJ ZZZHYDVVWUXWVDUVH LQIR#HYDVVWUXWVDUVH
rd

Läkargårdens Tandvå (mittemot Maxi)

ÖPPETTIDER

Mån - Fre: 10:00-19:00 Lör: 10:00 - 16:00 Sön: 11:00 - 16:00

www.brannborncenter.se 


Hotell Hotels Best Western Hotel Paletten B Östergatan , tel  www.hotelpaletten.com Hotel Amadeus B Svenskehögsgatan , tel  www.hotelamadeus.se Hotel Continental B Storgatan , tel  www.hotelcontinental.se Hotell Erikslund B Åstorpsvägen , Varalöv tel  www.hotellerikslund.se Hotel Lilton B Järnvägsgatan , tel  www.hotel-lilton.se Klitterhus Havsbadshotell B Klittervägen , Havsbaden tel  www.klitterhus.com Margretetorps Gästgifvaregård B Hjärnarp tel  www.margretetorp.se Riverside Hotel & Apartments B Östergatan – , tel  www.riversidehotel.se 

Sommarsol rehab & rekreation Haragårdsv. , Vejbystrand tel  www.sommarsol.se

rist

B

/tu

.e ww w

ng

ka – b o o k

bo

elholm.com

Ängelholms Vandrarhem i centrum B Landshövdingevägen , tel  

www.vandrarhemmetiangelholm.se

Valhall Park Hotel & Konferens B Valhall Park, tel 

 www.hotelvalhallpark.se Villa Thora Slättarödsv , Torekov tel  www.villathora.com Villa Rönne B V.Kyrkogatan , tel 

www.villaronne.se

Vandrarhem Hostels Hallandsåsens Vandrarhem/ B&B B Boarpsvägen , Hjärnarp tel -

 www.hallandsasensvandrarhem.se

Heljarödsgårdens Vandrarhem Farhultsvägen , N.Häljaröd tel - www.heljarodsgarden.se STF Vandrarhem Magnarp B Magnarps Strandväg , Vejbystrand tel  www.magnarpsvandrarhem.se

Camping Camping Råbocka Camping B Råbockav. , Havsbaden tel  www.rabockacamping.se Solhälls Familjecamping Höja Landsväg , tel  www.camping.se/

Rum & frukost Bed & Breakfast Albertsgården B Farhultsv. , N Häljaröd tel - 

www.albertsgarden.se Björnlokan B&B, B Södra Järnvägsgatan , Munka-Ljungby tel  www.bjornlokan.se Folkhögskolans B&B Nygatan , Munka-Ljungby tel  www.munkafolkhogskola.se

B = Boka/book online www.engelholm.com/turist


Galleri Hyttstigen B&B Hyttstigen , Havsbaden tel  www.gallerihyttstigen.se

Övrigt boende Other Accommodation

Gånarps rum & stugor B Gånarps Backav. , Munka-Ljungby tel  www.ganarpsstugor.com

Bjärlunda Logi & Grönsaker Ängelsbäcksväg , tel  

www.bjarlunda.se

Havsbadsvägens B&B Havsbadsvägen tel  www.havsbaden.net Linden B&B Ö Järnvägsgatan , Munka-Ljungby tel  www.linden-munkaljungby.se Möllehässle B&B Fornåkersv., Mölle tel -  www.mollehassle.just.nu Nygård B&B Nygårdavägen ,  Åstorp tel - 

www.nygardevent.se Rönneboda B&B B Rönnebodavägen tel -  www.minsida.se/ronneboda Sjöbyggaregården B&B Sjöbyggarevägen , Påarp vid Torekov tel  www.sjobyggaregarden.se Spångagårdens B&B B Vistorpsv , Förslöv tel -  www.spangagarden.se Stora Mölla B&B Stora Mölla , Källna tel - www.storamolla.com Vanstadlund Vanstadsvägen , Hjärnarp tel  www.vanstadlund.se Villagatans B&B Villagatan , Ängelholm tel -

 

Byskolans Gästboende Gånarps by tel  www.byskolan.se Ekhems Gård, lägenheter Hålevägen , Förslöv tel  www.ekhemsgard.nu Hus i Skepparkroken Katarina Eichhardt Mattssen, tel  -  Johnssons Stugor B Tåstarps Backaväg , tel  www.johnssonsstugor.se Lingvallen Lingvägen , Skälderviken tel  www.lingvallen.se Stuga i Gånarp Gånarps Backaväg , Munka Ljungby tel - 

Havsbaden, Nilsson Helen, rum Sommarvägen , tel -  Ingas Pensionat, rum Pillas väg , Vejbystrand, tel  

Olsson Jan-Åke, lägenhet Havsbadsvägen , tel -  Wall Magnus + Marie, lägenhet Vintervägen , tel  - 

Stugby Holiday village Klitterbyn Turist & Konferens B Råbockavägen Havsbaden tel  www.klitterbyn.se STÄLLPLATSER MOTOR CARAVAN STOPOVER Rönneboda Rönnebodavägen  Ängelholm tel   

www.minsida.se/ronneboda Ängelholms Föreningshamn Segelvägen

 Ängelholm tel - 

www.afh.nu Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()

Tåssjö lägerskola Gamlaholm vid Rössjön tel  www.engelholm.se Varalövs Gård B Varalövsgård , tel  -  www.varalovsgardsbutik.nu

Privatrum Private rooms Ahlström Eva, lägenhet, Bronsgatan , tel  Forsberg Ingrid, rum, Dalslandsg. , tel 
42 hotellrum i centrala Ängelholm. Paketerbjudanden, sommarpriser. Konferens- och festlokaler för

'HQNRPSOHWWDDQOlJJQLQJHQ DOOWXQGHUHWWWDN

upp till 200 gäster. Fri parkering.

mettesfoto.se

mettesfoto.se

Östergatan 57 · 262 31 Ängelholm Tel 0431-822 80 · Fax 0431-828 77 www.hotelpaletten.com · info@hotelpaletten.com

 ZZZKRWHOOHULNVOXQGVH

15 nyrenoverade hotellrum. 10 nybyggda studiolägenheter med minikök och plats för upp till 4 personer. Fräscht och bekvämt – mitt i Ängelholms centrum. Nära restauranger och shopping. Gratis wi-fi. Kabel-TV. Frukostbuffé. Även möjlighet till självhushåll och långtidsuthyrning. Östergatan 27, Ängelholm | Tel 0431-41 10 02 www.riversidehotel.se | riversidehotell@hotmail.com 

Välkommen

önskar Pia & Mattias


www.hotelvalhallpark.se

Upplevelserna väntar på dig! I natursköna och lummiga Valhall Park, ca 6 km från Ängelholms centrum, ligger vårt hotell. Här väntar upplevelserna på dig med ett stort urval av aktiviteter. Underbar natur alldeles inpå knutarna och inom cykelavstånd de härliga sandstränderna vid Skälderviken. Här får golfarna sitt lystmäte med alla fantastiska golfbanor som praktiskt taget ligger intill varandra i nordvästra Skåne. Boka ditt golfpaket hos oss, vi har avtal med ett flertal klubbar! Hotellet har fri parkering och cyklar som ni kan låna. Nu saknas inget - bara dig! Välkommen till underbara Valhall Park Hotel!

Stjernswärds Allé Valhall Park, SE-262 74 Ängelholm Tel. +46 (0)431 255 20

15 fullt utrustade rum i ett hus från förra sekelskiftet. Centralt beläget vid Rönneå. Trådlöst Internet. Sommarcafé. Parkering. Hotel Lilton är inte som andra hotell. Du märker skillnaden redan innanför dörren. Välkomna önskar Yvonn och Anna!

%(6g.9c5+(06,'$)g50(5,1)2ZZZNOLWWHUKXVFRP 7(/‡)$; (1*(/+2/0

Järnvägsgatan 29 · 262 32 Ängelholm Telefon 0431-44 25 50 www.hotel-lilton.se lilton@hotel-lilton.se 


9b/.200(17,//

Avfart 33

KASTANJEGĂ&#x2026;RDENS BED AND BREAKFAST varalĂśvsvägen 68| tel 070-5224391 | fax 0431-24391 26296 ängelholm | www.bedandbreakfast33.se | info@bedandbreakfast33.se

0HGSHUVRQOLJVHUYLFH )UXNRVWEXIIp0RGHUQD UXPPHGGXVFKEDG WRDOHWW79VDWHOOLW 79UDGLRPLQLEDU KnUWRUNJUDWLVEUHGEDQG bQJHOKROP YDWWHQNRNDUH*ROISDNHW 7HO 5HGXFHUDGHSULVHU )D[ ZHHNHQGVRFKVRPPDU KRWHOFRQWLQHQWDO#WHOLDFRP 6WRUJDWDQ 6WRUWRUJHW ZZZKRWHOFRQWLQHQWDOVH

Solhälls Camping Den lilla personliga campingen HĂśjalandsvägen 76 ¡ Ă&#x201E;ngelholm 0431-804 00 ¡ 0431-808 45

Välkommen att boka Ă&#x201E;ngelholm online Boende, paket, aktiviteter, golf, guidade turer, transport m.m.

Harrys cykel o Motor Eftr. Cykeluthyrning ¡ Rep. av alla cykelmärken FĂśrsäljning av Monark, Crescent & Skeppshult Havsbadsvägen 1, Ă&#x201E;ngelholm ¡ 0431-143 25 www.harryscykel.se 

www.engelholm.com/turist


Bo på Ekhems Gård Lägenheter: 4-6 bäddar, kök, dusch o toalett. Bredband. Egen ingång.

Massage & Friskvård Cert. massör och Bowenterapeut. Goda resultat äv. m. magbesvär o dyl.

Gårdsbutik Bär, Grönsaker Färskpotatis; Ulster, Amandine Hemlagat; Saft, Bärpajer, m.m. Öppet alla dagar 8.00–20.00 Ekhems Gård i Förslöv, Gullan & Sven Ekhem Tel: 0431-45 11 10  0709-17 06 15 info@ekhemsgard.nu, www.ekhemsgard.nu

:GAKLM?9=DD=J;9EH9 k^lmZnkZg`%`eZlldbhldªo^gmrkl`he_ K¬[h\dZo'*)*%œg`^eahefu)-,*&*).-,uppp'kZ[h\dZ\Zfibg`'l^ukZ[h\dZ\Zfibg`9m^ebZ'\hf

STF’s Vandrarhem Ängelholm – Magnarps Strand Magnarps Strandväg 17, 260 83 Vejbystrand. Tel 0431-45 23 64 Medlemspris 190:-, enkelrum 240:-, barn 100:50:- tillkommer för icke medlemmar Antal bäddar: 100 i 2 – 4-bäddsrum. Säsong 1/4 – 31/10 Öppettider juni – augusti: kl 8 – 10, 17 – 20. Övrig tid kl 8 – 10, 17 – 19 www.magnarps-vandrarhem.se 12 km från Ängelholms city * P-platser * Buss 300 m * Havsbad 50 m Båthamn 200 m * Självhushåll * Dusch, WC, tvättmaskin Frukostservering * Glass * Kaffe och mat * Skåneleden passerar 


Hyr ett rum för natten eller hela huset en vecka! Självhushåll. Det finns 4 rum med 2 bäddar i varje rum+2 extra i ett allrum. Ett stort och ett litet allrum. Kök med diverse köksutrustning. Två badrum med dusch. Stor altan på baksidan av huset.

Hyr fina gästboenden och bra lokaler Lyckås Gård är känt för stora, välutrustade och fina gästboende i stuga eller lägenheter. Ring Carina för bokning eller frågor, 070-586 89 96

Här upplever du avkoppling i en genuin och levande gårdsmiljö nära till det mesta. Det finns trivsamma lokaler passande för möten, (dator-)utbildningar eller den mindre konferensen. Vi kan erbjuda helhetslösningar med mat för såväl privata fester som företagsträffar.

Vi skickar gärna vår nya folder. Välkomna!

Hyr mysiga stugor i naturskön miljö! Tel. 0431-280 68 | Mobil: 0705-90 18 98 E-mail: bokning@johnssonsstugor.se www.johnssonsstugor.se

”Mitt i byn”

Ett ”stenkast” från Ängelholm me llan sjöarna och ha vet.

Boende och mötesplats i rofylld och enskild miljö. Konferenser för mindre grupper.

Linden Rum o Frukost Östra Järnvägsgatan 21, 266 32 Munka-Ljungby Tel. 0431-430 890, 0730-441 166 Fax 0431-284 10 info@linden-munkaljungby.se www.linden-munkaljungby.seBuskerödsvägen 158 070-771 54 48 · www.lyckasgard.se

6SnQJDJnUGHQ%HG %UHDNIDVW

6NnQVNNULQJE\JJGJnUGPHGNPWLOO KDYHW/lJHQKHWHUPHGN|NRFKEDGUXP /DQWIUXNRVWPHGKHPEDNDWEU|GRFK JnUGHQVVSHFLDOLWHWHU 7HO ZZZVSDQJDJDUGHQVH


D .XOLQDULVN HU OlFNHUKHW

Restauranger Restaurants I CENTRUM IN CITY CENTRE Bahnhof Bar Industrigatan , tel  www.bahnhofbar.com Baratapas Storgatan , tel -  www.baratapas.se

MM Mat&Bar Storgatan , tel  www.barmm.se Nilsson’s Biblioteket tel  www.nilssons-skafferi.se Pizza King Storg. , tel  

www.pizzaking.nu

Chai Hong Storgatan , tel  www.chaihong.se

Simons Bar & Kök uteservering Stortorget tel  - 

El Greco, Storg. , tel  www.elgreco.se

Station Järnvägsstation, tel  www.station .se

Grafitti Café, Stortorget, tel  www.graffiticafe.se

Telegrafen Storgatan , tel  www.telegrafen.com

Hembygdsparkens Värdshus Thorslundsgatan, tel  www. hembygdsparkenswardshus.se

Torstens Smakar Mera Storgatan , tel 

www.torstens.se

Kött & Bar i Grönvalls Hallar Storgatan , tel  www.kottobar.se

Tres Amigos Storgatan , tel  www.tresamigos.se

NÄRA STRANDEN CLOSE TO THE BEACH Havsbadskjollan (sommar/summer) Klittervägen , tel  

www.havsbadskjollan.com Klitterbyns Restaurang Råbockav, tel  www.klitterbyn.se Klitterhus Restaurang Klittervägen , tel  www.klitterhus.com Råbocka Camping (sommar/summer) Råbockavägen Havsbaden tel  www.rabockacamping.se

UTANFÖR CENTRUM OUTSIDE THE CITY CENTRE, IN THE COUNTRY SIDE Bäckafarm Produktionsv. , Varalöv tel -  www.backafarm.se Hotell Erikslunds Värdshus Åstorpsvägen , Varalöv tel  www.hotellerikslund.se Lycklig Bistro Nötte Backar , Båstad tel  -  www.lyckligibastad.se 


Margretetorps Gästgifvaregård Hjärnarp tel  www.margretetorp.se

Åkagårdens Golfkrog Grevie tel 

www.akagardensgolfkrog.se

Martinssons, Förslövs Bygdegård, Vantingevägen , Förslöv tel  www.martinssonscatering.se

Ängelholms Golfkrog Vasatorpsv. , Munka-Ljungby tel  www.angelholmsgk.se CATERING CATERING

Mc Donald’s Klippanvägen , Norra infarten (nr ) Ängelholm tel  www.mcdonalds.se

Bäckafarm Produktionsvägen , Varalöv tel -  www.backafarm.se

Restaurang Carl Fredrik Torgvägen , Skälderviken tel  www.carlfredrik.nu

Delikatesspunkten Kristianstadsgatan , tel  www.delikatesspunkten.se

Rögle Hockeyrestaurang Lindab Arena, Ishallsv. tel

 www.roglebk.se

Heberleins delikatess Grevievägen , Förslöv tel  www.heberleins.se

Rönneboda Gårdscafé Rönnebodavägen tel www.minsida.se/ronneboda

Martinssons Catering Förslövs Bygdegård, Vantingevägen , Förslöv tel  www.martinssonscatering.se

Sommarsol rehab, Skeppet Skogsv. , Vejbystrand tel  www.sommarsol.se Tunneberga Gästgivargård Jonstorpsv. , Jonstorp tel -  www.tunneberga.se 

Nilsson´s catering Biblioteket, tel  www.nilssons-skafferi.se Station Järnvägsstationen, tel  www.station .se

DANS DANCE :ans Nattklubb Sista lörda´n i månaden (ej sommar) Österg. Tel  www.hotelpaletten.com Bahnhof Bar Industrigatan , tel  www.bahnhofbar.com Ekebo Nöjescentrum & Eldorado Diskotek, Munka-Ljungby tel  www.ekebonoje.se Riktnummer om inte annat anges If no area code is specified, dial + ()


/)<=3l3Â&#x152;81BB)Â&#x152;8-3/7,1;Â&#x152;/4);;Â&#x152;3)..5Q\\QPI^[JILMV¡UMTTIVKIUXQVO[UsJs\[PIUV

+PMKSIQVUMLNIKMJWWS[sJR]LMZ^QXsSINNM 3TQ\\MZ^qOMV!gVOMTPWTU <MT"Ě&#x2030;!dPI^[JIL[SRWTTIVKWU

7DSDVEDU&DWHULQJ8WHVHUYHULQJ Storgatan 8 Ă&#x201E;ngelholm Boka bord: 0733-42 46 42 tapas@baratapas.se www.baratapas.se

Baratapas ďŹ nns sedan sommaren 2010 pĂĽ Storgatan 8 i Ă&#x201E;ngelholm. Byggnaden är Ă&#x201E;ngelholms äldsta 2-vĂĽningshus och restes redan 1743. Vi har specialiserat oss pĂĽ spanska delikatesser i alla dess former. Vi vill vara en plats fĂśr njutning och är hängivna vĂĽrt uppdrag som värdar. Varmt välkomna till oss pĂĽ Storgatan 8!

www.facebook.com/www.baratapas.se

$QULNUHVWDXUDQJ

9lONRPPHQWLOO7XQQHEHUJD*lVWJLYDUHJnUG I|UHQVNnQVNPDWXSSOHYHOVHLJHQXLQ WDOVPLOM| $ODFDUWHÂ&#x2021;*lVWJLIYDUHOXQFK 6NnQVNDVSHFLDOLWHWHUs6P|UJnVERUG &DWHULQJs)HVWORNDOÂ&#x2021;%XVVPHQ\HU

-RQVWRUSVYÂ&#x2021;-RQVWRUSÂ&#x2021;7HOÂ&#x2021;LQIR#WXQQHEHUJDVHÂ&#x2021;ZZZWXQQHEHUJDVH 


Rykande varmt välkommen till McDonald’s Ängelholm! ®

‹ƒ”„‡–ƒ”‡†ƒ––ǦǦ Š‡Žƒ‘”†˜¡•–”ƒ¤‡ ”¡†‰¤”†•†‡•–‹ƒ–‹‘Ǥ Ŷ Ś Ğ ůƚ ǀĂ Ŷ ů ŝ Ő Ž Ɛƚ ď Ƶ ƚ ŝ Ŭ ͘ Ͳ KƐƚ͕ǀŝŶ͕ĐŚĂƌŬƵƚĞƌŝĞƌ ΘƐĂůůĂĚĞƌ͘sĂƌŵƚǀćůŬŽŵŶĂ͊ ƚĞů͗ϬϰϯϭͲϮϲϯϯϯƐƚŽƌŐĂƚĂŶϭϵćŶŐĞůŚŽůŵ ƂƉƉĞƚ ŵĊŶĚĂŐ Ͳ ĨƌĞĚĂŐ ϭϬ Ͳ ϭϴ ͬ ůƂƌĚĂŐ ĨƌĊŶ ϭϬ ǁ ǁ ǁ͘ Ž Ɛ ƚ ď Ƶ ƚ ŝ ŬĞ Ŷ ͘ Đ Ž ŵ ͬ ŝ Ŷ ĨŽ Λ Ž Ɛ ƚ ď Ƶ ƚ ŝ ŬĞ Ŷ ͘ Đ Ž ŵ

" % % ƒ‘”†ƒ”˜‹‘…Š——–ڍƒ”˜‹‡† ϐŽ‡”•’¡ƒ†‡”—†‘”Ǥ ™™™Ǥ†‹–”ƒ†‰ƒ”†Ǥ‘”‰

9DUPWYlONRPPHQWLOO1LOVVRQV WUXSSSn´ELEEODQµ (QRDVGlUPDQEnGHNDQYLODVLQDI|WWHU RFKOlVDGDJHQVQ\KHWHU 3n1LOVVRQVVHUYHUDUYLNDIIHJRGDVP|UJnVDU EDNHOVHUJODVVGDJHQVUlWWDODFDUWp|ORFKYLQ 3n1LOVVRQVDUUDQJHUDU YLP\VLJDNRQVHUWNYlOODU PHGJRGPDW +RV1LOVVRQVNDQGX EHVWlOODPDWHQWLOOGLQIHVW gSSHW9DUGDJDUO|UGV|QGDJDUVWlQJW 7HOZZZQLOVVRQVVNDIIHULVH 

 THQ

4(9.9,;,;697: ;9f+.g9+:4f::( ;9f+.g9+|059,+505.|4(; +9@*2

^^^THYNYL[L[VYWZTHZZHUZL


”HÄR ÄR GUDAGOTT ATT VARA” Skrev Sten Broman efter ett av hans besök på vårt gästgiveri. Ända från 1300-talet har drottningar och banditer, ledare och författare besökt Margretetorp gästgivaregård. Här kopplar du av och njuter av god mat lagad enligt skånska traditioner och bor i ombonade rum med sängar av högsta klass. Låt dig väl smaka av vårt omtalade smörgåsbord, gästgiveriets egna viner och kanske till och med vår hemmagjorda snaps. Eller välj en klassiker som vår härliga äggakaka med stekt sidfläsk och rårördalingon – njut av en bit skånsk historia.

B O K A P Å 0 4 3 1 - 4 5 4 4 5 0 M A R G R E T E T O R P. S E 


UTANFÖR CENTRUM OUTSIDE THE CITY CENTRE, IN THE COUNTRY SIDE

Caféer & konditorier Är du sugen på en kopp kaffe? Eller vill du provsmaka den lokalproducerade glassen från Engelholmsglass? Då ska du besöka ett av de många caféer och konditorier som finns i Ängelholm. Moderna stadsfik på Storgatan, Våffelstuga i Hembygdsparken eller traditionella fikaställen i natursköna omgivningar – det finns mycket att välja på så du kommer garanterat hitta ditt eget favoritställe.

Albertsgårdens kaffestuga N Häljaröd tel - 

www.albertsgarden.se

Cafés & patisseries

Fika på Torpet Övre Västersjövägen , Ugglehult. tel -  www.fikapatorpet.se

Are you ready for a cup of coffee? Or do you want to sample the locally-produced ice cream made by Engelholmsglass? In that case visit one of Ängelholm’s many cafés and patisseries. There are modern cafés in the heart of the town on Storgatan, Våffelstuga, where you can sample some tasty waffles, in Hembygdsparken, or more traditional cafés in scenic surroundings – there are many to choose from and you’re guaranteed to find your own favourite place. I CENTRUM IN CITY CENTRE Café Liltons uteservering (sommar) Järnvägsg. , tel  www.hotel-lilton.se Espresso House Storgatan , tel 

www.espressohouse.se Glass & Våffelstugan i Hembygdsparken tel -  www.engelholmshembygdspark.se

Graffiti Café Stortorget , tel  www.graffiticafe.se Hembygdsparkens Värdshus Thorslundsgatan, tel  www.wardshuset.n.nu Konditori Centrum Storgatan tel:  Konditori Gröna Kringlan Järnvägsgatan , tel Mormor Olgas Café Storgatan , tel 

www.mormorolgascafe.se Nilsson’s Biblioteket, tel  www.nilssons-skafferi.se

Byskolans Kaffestuga & Hemslöjd Munka-Ljungby tel  www.byskolan.se

Konditori Centrum Ö Storgatan , Munka-Ljungby tel  Proxximo Bistro & café Ö Storgatan , Munka-Ljungby tel  . www.proxximo.se Tomarps Kungsgårds Borgcafé Kvidinge, tel - www.tomarps-kungsgard.com Tunneberga Gästgivericafé Jonstorpsv. , tel -  www.tunneberga.se

Nisses Konditori Höjavägen , tel  www.nisseskonditori.se Piece of Cake, Vattengatan , tel  Rönneboda Gårdscafé, Rönnebodavägen , tel: www.minsida.se/ronneboda a Sjöholms Bageri Storgatan , tel  Torstens Smakar Mera Storgatan , tel 

www.torstens.se Riktnummer om inte annat anges. If no area code is specified, dial + ().


Vattengatan 11

0431-143 30

Inne- och uteservering med nybryggt kaffe

VĂ&#x201E;LKOMNA! HĂśjavägen 24 ¡ Tel 0431-105 53 www.nisseskonditori.se

Fika i massor! hembakat â&#x20AC;&#x201C; pajer â&#x20AC;&#x201C; mufďŹ ns â&#x20AC;&#x201C; kakor sallader â&#x20AC;&#x201C; smĂśrgĂĽsar â&#x20AC;&#x201C; smĂśrgĂĽstĂĽrtor

)LNDSn7RUSHW

gYUH9lVWHUVM|YlJHQ+MlUQDUS

)|U|SSHWWLGHUÂ&#x2021;Â&#x2021;ZZZILNDSDWRUSHWVH

6WRUJDW DQbQJHOKROP gVWU D6WRUJDW DQ0XQND/MXQJE\ 
GÖR DIN EGEN ANTIKRUNDA TAKE A TOUR TO ANTIQUE AND CURIO SHOPS Antikboden på Laxgatan Laxgatan B, gårdshuset tel -  Antikkulan Valhalls Byaväg , tel  -  www.antikkulan.se Barnens loppis på Tingstorget / ,/ och / kl – Platsbokning på turistbyrån, tel 

Antik och loppis

Fyndet Industrigatan , tel ,  -  www.fyndetangelholm.com

Är du intresserad av antikt, vintage, loppis och second hand har du hamnat rätt i Ängelholm! Inne i stan och i byarna omkring finns flera spännande butiker. Här hittar du allt från antikaffärer till föreningsloppisar.

Klenodbutiken Aggarpsvägen , Munka-Ljungby tel - , -

 www.klenodbutiken.se

Sista helgen i maj arrangeras för tredje året Antikturen – en runda i nordvästra Skåne för dig som älskar antikt och loppis. Se mer information på www.antikturen.se Tips! Missa inte loppisen på Tingstorget – varje helgfri lördag / –/ kl –. Platsbokning på turistbyrån.

Antiques and flea markets If you’re interested in antiques, vintage, flea markets and second-hand then Ängelholm is the place for you! In town and in the surrounding villages there are many exciting shops and markets. There’s everything from antique dealers to flea market societies. During the last weekend in May, Antikturen – a roadshow in north-west Skåne for lovers of antiques and second-hand – is being held for the third year in a row. For more information visit www.antikturen.se Don’t miss! Don’t miss the flea market at Tingstorget – every Saturday excluding public holidays / –/ -. Open to all. To book a sales pitch, please contact the tourist office. Riktnummer om inte annat anges. If no area code is specified, dial + ().Logan Gammalt & Nytt Össjö-Boarpsvägen , Munka-Ljungby tel  ,  -  Loppis på Tingstorget Varje helgfri lördag / –/

kl –. Platsbokning på turistbyrån, tel  Röda Korset, Ängelholmskretsen Mötesplats Kupans second hand Storgatan , tel  www.redcross.se Second Chance Life Järnvägsg , tel  -  www.life.nu Vejby Loppis, Haragårdsvägen , intill Magnarps skola, tel , -  www.vejbyif.se Ängelholms Antikvariat Västra Kyrkog , tel - www.engelholmsantikvariat.se

Nordvästra Skåne – maj www.antikturen.se


Antikt - Retro - Vintage 300 m2 Inredningsnostalgi Valhallsbyaväg 118, Ă&#x201E;ngelholm Skyltat Antikt pĂĽ vägen mot ďŹ&#x201A;ygplatsen frĂĽn Ă&#x201E;ngelholm eller innan/efter Valhall Park

Ă&#x2013;ppet alla SĂśndagar 11-16 (Jan & Feb stängt) SommarĂśppet alla dagar: 23 Juni â&#x20AC;&#x201C; 14 Augusti, 11-16

www.antikkulan.se Tel 070-536 64 96 Gilla oss pĂĽ www.facebook.com/antikkulan â&#x20AC;˘ MĂ&#x201E;RKESKLĂ&#x201E;DER SECOND HAND FĂ&#x2013;R BARN, KVINNOR OCH MĂ&#x201E;N â&#x20AC;˘ EKOLOGISK HUDVĂ&#x2026;RD OCH MAKEUP â&#x20AC;˘ BAMBU OCH ULL/SILKESKLĂ&#x201E;DER â&#x20AC;˘ KORT OCH PRESENTER â&#x20AC;˘ TE, CHOKLAD, LEKSAKER M.M.

Din ekologiska & klimatsmarta butik!

BĂ&#x2013;CKER BĂ&#x153;CHER BOOKS 0431826 90 Ă&#x201E;ngelholms

ANTIKVARIAT Â&#x2021;-lUQYlJVJbQJHOKROP ZZZOLIHQX

Västra Kyrkogatan 11 www.engelholmsantikvariat.se
Ett urval av butiker och caféer som säljer Fairtrade produkter. / Here is a selection of shops and cafés that sell Fairtrade products. Byskolan I Gånarp Munka Ljungby tel:  www.byskolan.se Coop Extra Östra vägen tel:  www.coop.se MAXI ICA Ängelholm Huging , tel  www.ica.se/maxiangelholm

Shopping I Ängelholms City finner du ett brett utbud av små mysiga butiker blandade med kedjor. Här hittar du allt från de senaste trenderna till den lilla ostbutiken, bageriet, torghandel och allt annat du behöver. Du kan njuta av att strosa längs gågatan i den genuina stadsmiljön och när du tröttnar kan du slå dig ned på ett mysigt café eller besöka någon av de många restauranger som bjuder på mat från världens alla hörn. I utkanten av staden växer norra handelsområdet upp och dit kan du bege dig för att finna bl a byggvaror, färg och hemelektronik.

Espresso House Storgatan , tel 

www.espressohouse.se

Shopping

Restaurang Carl Fredrik Torgvägen Tel: -  www.carlfredrik.nu

In Ängelholm you’ll find a broad selection of shops from small, charming boutiques to more well-known chain stores. You’ll find everything from the latest trends to independent cheese shops, bakeries, the market square, and everything else you’ll need. Enjoy strolling along one of the pedestrian streets in a unique town environment. When it’s time for rest you can set yourself down at a pleasant café or visit one of the many restaurants, which serve food from every corner of the world. To the north of the town, the retail area is ideal for those wanting to buy building materials, paint, home electronics and much more. FAIRTRADE FAIRTRADE Ängelholms kommun är en kommun som tar sitt ansvar. År blev Ängelholm som tredje kommun i Skåne diplomerad till Fairtrade City.

Ängelholm Municipality takes its responsibility seriously. In Ängelholm became the third municipality in Skåne to be awareded the status of Fairtrade City.

Riktnummer om inte annat anges. If no area code is specified, dial + ().Lek & Lär Storgatan tel: www.leklar.se Nilsson´s Stortorget, tel  www.nilssons-skafferi.se

Second Chance Life Järnvägsgatan , tel  -  www.life.nu Torstens Smakar Mera Storg , tel 

www.torstens.se Willy:s Kristianstadsgatan tel:  www.willys.se


RÄVATOFTA GÅRD - INSPIRATION TILL DET GODA LIVET En härlig mix av gammalt och nytt, vackert, slitet, rått och rustikt. Möbler, interiör och belysning.

MOT ÄNGELHOLM

KLIPPANVÄGEN

LIPPAN

MOT M. LJUNGBY/K

www.lapassion.se RÄVATOFTA GÅRD

www.bolthi.se

Tel. 0431-44 94 70

Vi deltar också i Trädgårdsrundan och Tusen Trädgårdar.

Välkommen till oss på Synsam Ängelholm JÄRNVÄGSGATAN 1–3 ÄNGELHOLM · 0431-128 15

s I N FA B · F O T O : I A M J E S P E R

Varje droppe räknas Vill du också rädda liv? Gå in på Geblod.nu så får du veta hur enkelt det är att bli blodgivare och göra en insats för livet. Tack för din hjälp!

Hos oss hittar du.. • resväskor • dataväskor • bags • ryggsäckar • väskor • skor • plånböcker • handskar • mössor • scarfs • hattar • resetillbehör Since 1899 • skinnkläder Välkommen till • accessoarer Köpmansgatan 7G i Höganäs, 042-33 15 50 Storgatan 56 i Ängelholm, 0431-104 46 • skolväskor


Annorlunda och personligt…

…med fokus på stil

ÄNGEL H OL M • Te l . 0431- 10544
9b5/'6%87,.(1

Öppettider: Måndag – fredag Lördag

10 – 18 10–14 jun–sep 11–14 okt–maj

Åkaregården Storgatan 10, Ängelholm Tel. 0431-198 01 www.klotet.org

Brännborn Center, Kristianstadsgatan 6B i Ängelholm BUTIKEN MED KVALITET & SERVICE

Ängelholm

Extra mycket för pengarna Öppet alla dagar 8–22


Handla på landet Farmshops, shopping in the countryside Afrikahuset Söndrebaljsvägen 

tel  www.afrikahuset.se Bjärlunda Logi & Gårdsbutik Ängelbäcksv. , tel  

www.bjarlunda.se Byskolan i Gånarp, Café, svensk hemslöjd, konsthantverk Gånarps Backaväg , tel  www.byskolan.se Bäckafarm Rökta produkter: lax, gris, kyckling. Produktionsvägen , Varalöv tel 

www.backafarm.se Ekhaga Gårdsbutik Lammskinn Össjö-Boarpsvägen , Boarp, Össjö tel  www.ekhagagardsbutik.se Ekhems Gård Frukt, bär och grönsaker. Hålevägen , Förslöv tel  www.ekhemsgard.nuEvas Strutsar Tåstarps Ängaväg , Tåstarp tel 

www.evasstrutsar.se

Sånnagården Sånnabyväg , Kvidinge tel - www.sannagarden.se

Furutorps trädgård & Landskap Tåstarpsvägen , Munka-Ljungby tel -  www.furutorpslandskap.se

Tant Grön – butiken på gården, Sönnertorpsv. , Båstad, tel  

www.tantgron.net

Heberleins Delikatess Vantingevägen , Förslöv tel  www.heberleins.se Kärra Gårdsslakteri & Rökeri Fågelprodukter, Helsingborgsvägen , Varalöv tel  www.karragard.se La Passion Rävatofta, Klippanvägen , Munka-Ljungby tel  www.lapassion.se Lera & Lavendel Östra Storgatan , Munka-Ljungby, tel -  www.leraochlavendel.se

Tåstarpstomaten Toarps Bärstig , tel -  www.tastarpstomaten.se Varalövs Gårdsbutik Grönsaker, Helsingborgsvägen , tel - 

www.varalovsgardsbutik.nu Vitlöksflätan Stamhem, Helsingborgsvägen , tel  www.stamhem.se Västragård i Varalöv Handelsträdgård, Helsingborgsvägen , tel  www.vastragard.se

Lotties Trädgård Rönnebodavägen , tel 

www.lottiestradgard.se Skånska Stearinljusfabriken Ängeltoftav. , tel www.stearinljusfabriken.se

Riktnummer om inte annat anges. If no area code is specified, dial + ().


Hitta till oss: väg 111 från Helsingborg mot Höganäs. I Viken 2:a avfarten vid viadukten, ta in mot Viken centrum. Skylt vid vägen.

Lanthandel med egenproducerade grönsaker & rotfrukter efter säsong. Potatis i mängder och hängmörat oxkött från våra egna djur. Larssons Chips, rykande färska, direkt från vårt eget Chipseri på gården. Öppet året om tisdag-fredag 10-18 & lördag 10-15

9lONRPQD

Larsviken tel 042-23 86 50, www.larsviken.se, butik@larsviken.se

)$%5,.6%87,. )$%5,.6%87,.

3UHVHQWHU%|FNHU.RUW +MlUWOLJWYlONRPPHQ

ZZZSHGDJRJIRUODJHWVH

%RDUSVYlJHQ+-b51$53


7c67$536720$7(1 9LILQQVSnnVHQVV\GVOXWWQLQJ+lUInUWRPDWHUQD PRJQDLVROVNHQHWRFKEOLH[WUDVPDNULNDLQQDQ YLSORFNDUGHPRFKVlOMHULYnUEXWLN )|UXWRPYnUDGXVVLQWDOHWWRPDWVRUWHUKLWWDUGX LYnUEXWLNlYHQJU|QVDNHUIUnQDQGUDORNDODRGODUH

g33(7 PDMWLOOVOXWHWDYRNWREHU GDJOLJHQNO² 2'/$5( %HQQ\6YHQVVRQ 7RDUSV%lUVWLJ0XQND/MXQJE\ Ă&#x192; WDVWDUSVWRPDWHQVH

BESTĂ&#x201E;LL EN FESTMĂ&#x2026;LTID

www.varalovsgardsbutik.nu

FRĂ&#x2026;N VĂ&#x2026;R EGEN TILLVERKNING Prova vĂĽra buffĂŠer: Italiensk, Bjäre eller Lax- och skaldjur Plocka ihop själva: Tomat-/basilikaskinka, Olivspäckad skinka, VarmrĂśkt fläskfilĂŠ, Enbärsmarinerad kallrĂśkt oxfilĂŠ, Chilimarinerad varmrĂśkt kycklingfilĂŠ, ViltpatĂŠ, Skaldjur, Rostbiff, VarmrĂśkt kyckling, Potatis- och fruktsallader, Gravad lax, LimĂŠsĂĽs, HovmästarsĂĽs, HemrĂśkta korvar, SmĂśrgĂĽstĂĽrta, LandgĂĽngar, m.m.

â&#x20AC;&#x201C; Allt till en lyckad Barbeque

HEBERLEINS â&#x20AC;&#x201C; Ett begrepp fĂśr god mat Diplomerat hemcharkuteri

Vantingevägen 15 i FÜrslÜv 0431-45 00 58 ¡ www.heberleins.se 

Rädda tigern %OL7LJHUIDGGHUSnZZIVH

Â&#x2039;1DWLRQDO*HRJUDSKLF6WRFN0LFKDHO1LFKROV::)

â&#x20AC;&#x201C; Hämta hos oss â&#x20AC;&#x201C; vackert upplagt och dekorerat â&#x20AC;&#x201C;


Välkommen att boka Ängelholm online •Boende • Paket • Aktiviteter • Golf • Guidade turer • Transport m.m.

www.engelholm.com/turist

VaralövsTunnfabrik Vatten, bad, plantering, dekorering, exponering eller vad du vill. Vi nytillverkar ektunnor. Standardsortiment eller tillverkning efter din idé.

Besök oss: Väg 107, 4 km söder om Ängelholm Öppet: Vardagar 9-17 Grundat 1879

Se oss på: www.tunnor.se Telefon: 0431-220 18, Helsingborgsvägen 350, Norra Varalöv, 262 96 Ängelholm

³ Problem med att välja present? Ge bort Ängelholms Presentkort – en alltid lika uppskattad gåva! Presentkorten säljs på Ängelholms Turistbyrå.

Läs mer på www.engelholm.com/presentkort 


Utflyktstips 

4OREKOV

"JËREHALVÚN

Hallands Väderö Från Torekov till Sandhamn på ön går turbåtar med Väderötrafiken. Följ med på sälsafari!

'REVIENimis Ett konstverk som är byggt av drivved och närmare  spik, skapat av konstnären Lars Vilks.

&ÚRSLÚ

Hovs Hallar Här möts Hallandsåsen och havet på ett dramatiskt sätt med en höjdskillnad på meter. 6EJBYSTRAND Spännande klippbranter med grottliknande formationer.

-ÚLLE !RILD 3 K Ë L D ER V I K EN 

¯NGELHOLM

+ULLAHALVÚN

*ONSTORP

Kullens Fyr Sveriges starkaste och högst belägna fyrljus, , meter över havet.

5TVËLINGE

(ÚGANËS

,ERBERGET 3TRÚVELSTORP ¬¬KM 3KALA¬¬

6IKEN

¬ ¬ ¬

¾ R ES U N DSofiero Europas vackraste park med trädgårdskonst och utställningar.

¾DÍKRA

( (ITTARP 

(ELSINGBORG
Så 3KUMMESLÚVSå STRAND

Utflyktstips

ÍSTAD 

Birgit Nilsson Museum Upplev operastjärnans bardomshem och vägen till världens operascener. Guidad visning. Stallkafé.

6Í 6ÍXTORP

Foto Fayer.(

AL

LA

ÚV

ND

SE

Hallandsåsen Trolska bokskogar, tysta grandungar, strövområden, fiske, bad mm.

N

(JËRNARP % %

Trollehallar Trollehallar är en kraftig ravin i Trollebäckens dalgång nordost om Rössjön. Ravinen ¾RKELLJUNG NG NGA ¾RKELLJUNGA har uppkommit genom att smältvatten från inlandsisen eroderat en gammal spricka i Hallandsåsen.-UNKAå ,JUNGBY 

Magnarps Hed Kustzonen från Vejbystrand till Magnarps hamn, har vindpinad vegetation. Småfågel och änder häckar här. Heden är strandskyddad och Skåneleden går genom heden.

  

%¾STRA ,JUNGBYSandön Sandön ligger vid Vegeås delta. Ett rikt djurliv med mycket fågel lockar bl a strandskata och skärfläcka. ±STORPP Brygga finns utlagd under sommarhalvåret från Utvälinge till Sandön.Tomarps Kungsgård En borg med anor från dansk medeltid. Konsthall och café.

+LIPPAN +VIDINGE 

%

(YLLINGE

"JUVDESE

N
Bra att veta Practical info

Hertz, Flygplatsen och Kungsgårdsleden, tel , www.hertz.se

SJUKHUS HOSPITAL Ängelholms Sjukhus, Södra vägen, tel 

APOTEK PHARMACY Medstop Apotek Kronan, Laxgatan , tel - 

Rent A Wreck, Helsingborgsvägen , tel  www.rent-a-wreck.se

SOS/EMERGENCY 

Vårdapoteket Sjukhuset, Södra vägen , tel -  Apotek Solrosen, Kristianstadsgatan B, tel -  Cura Apotek / ICA Maxi, Hugingatan tel -  AFFÄRSTIDER STORE OPENING HOURS Måndag–fredag –, lördag –. BIBLIOTEK LIBRARY Stadsbiblioteket, Stortorget, tel  BILBÄRGARE BREAK-DOWN LORRY Assistancekåren, tel  BILPROVNING THE SWEDISH MOTOR VEHICLE INSPECTION Älvdalsgatan , tel -  BILUTHYRNING CAR HIRE SERVICE Avis, Flygplatsen, tel 

www.avis.se Börjessons Biluthyrning, Helsingborgsvägen , tel  www.borjessonsbil.se Europcar, Flygplatsen, tel  www.europcar.se

Sixt Biluthyrning, Hammargatan , tel  CYKELUTHYRNING BICYCLE RENTAL Harry´s Cykel & Motor Eftr, Havsbadsvägen , tel 

TANDLÄKARE DENTIST Folktandvården, Gasverksgatan , tel  

Råbocka Camping, Råbockav,  Behöver ni luft till däcken? Vid stationshuset finns ett pumphus. FLYTVÄSTDEPÅ LIFE JACKET DEPOT Räddningstjänsten, Östra Vägen , tel . Kl – , .– HAMNKONTOR PORT AUTHORITIES Småbåtshamnen, Hamnfogden, tel 

Jourtandläkare, Sjukvårdsupplysningen, tel TAXI TAXI Järnvägsstationen och Transportgatan

A, tel  TVÄTT LAUNDRY Tvättbisse, Östergatan-Klippanvägen, tel 

KOMMUNFÖRVALTNING LOCAL COUNCIL OFFICE Stadshuset, Östra vägen , tel 

Kommunikationer Communications

Medborgarlinjen, Stadshuset, Östra vägen , tel .

BUSS BUS Skånetrafiken, tel - www.skanetrafiken.se

LÅSSERVICE LOCKSMITH Låshuset, Havsbadvägen , tel  POLIS POLICE Polishuset, Polisgatan , tel  POST POST Postombud, Vattengatan tel -  Företagscenter, Industrigatan , tel  SYSTEMBOLAG COMPANY FOR THE SALE OF WINES AND SPIRITS Storgatan B, tel 

Swebus Express, tel - www.swebus.se FLYG AIR SERVICE Ängelholm Helsingborg Airport erbjuder linjetrafik till Stockholm, både till Arlanda och Bromma. Även linjetrafik till Gotland och Mora (endast under vintersäsongen), samt charter. www.angelholmhelsingborgairport.se Kullaflyg, tel - , www.kullaflyg.se


Flyg skånskt, enkelt, grönt och billigt! SAS, bokning tel -  , www.sas.se SAS Ängelholm trafikinformation, tel

 SAS Autom. Platsupplysning, tel -  Flygbuss Flygplatsen–Helsingborg, tel - , Ring flygbuss chauffören direkt tel  - 

www.bergkvarabuss.se Ängelholm–Helsingborg Airport, tel  www.angelholmhelsingborgairport.se

Med Kullaflyg reser du snabbt och smidigt från Ängelholm/Helsingborg till * r t 171 k + avgif 6 kr Stockholm/Bromma, Visby = 46 och Mora. Med låga priser och hårda miljökrav sätter vi en ny standard för inrikesflyg. Läs mer och boka på kullaflyg.se

295:-

FRÅN

Välkommen ombord! Du har väl inte missat att Kullaflyg och de andra fem bolagen inom Sverigflyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2009. * Flygplatshållarens avgifter, skatter, utsläppsrätt och bränsletillägg.

Copenhagen Shuttle, tel -  www.shuttle.nu FÄRJOR FERRIES Helsingborg–Helsingör, Scandlines tel -  www.scandlines.se

FLYG LITE GRÖNARE. FLYG SKÅNSKT.

Sundsbussarna, tel -  www.sundbusserne.dk TÅG TRAINS Skånetrafiken, tel - Automatisk Trafikupplysning www.skanetrafiken.se SJ, tel - www.sj.se SJ, Järnvägsstationen, tel  

DSB, tåg i Danmark tel -   www.dsb.dk Riktnummer om inte annat anges. If no area code is specified, dial + ().

Bärgning av alla fordon, starthjälp, jourhjälp, jourreparationer, låsöppning, transporter. Tel 0431-801 32 · 042-532 05 Riks 020-912 912 


SV

D SG LU N +AR LS

3KÚLDG +YRKSTIG EN

"RYNG

AN

.Y H BROEMS N å

TAN

"ORGå

CK "Ë

'R

ËN

,ILLG

"O

ND

AG A

N

NSV 

BB GU D

V OG

.I LS¬3 ELM

N 

A

-

"ËCKAGÍRDEN 6ÍRDBOENDE

å

(

A

ON S ¬G

¬G

TAN

G

GE3KÚRP

IN GE

V

3+¾20!"¯#+%.

G JE å CK ,IL AD "¯#+!$!, AL SV V ËGE LM N

TS

BË+RU RS Så V

TER LAV

+A R

GES S ERS LÚF ER AG ¬,

(A

*ORGÍS G A 6I LD

"IBLIOTEK,IBRARY

"ADPLATS3IMHALL3WIMMING)NDOOR¬SWIMMING

/TTOS¬RUNDA¬ ¬KM¬VANDRINGWALKINGåTOUR

)NDUSTRIåHANDELSOMR)NDUSTRIAL ¬TRADING¬AREA

6ANDRARHEM9OUTH¬HOSTEL

3PORTANLËGGNING3PORTS¬GROUND

,ERGÚKSRUNDAN¬¬KM¬PͬCYKELBIKE

/FFENTLIG¬BYGGNAD0UBLIC¬BUILDING

(OTELL(OTEL

"OWLING"OWLING

'ÍNGå¬OCHEL¬CYKELVËG&OOTPATHåANDOR¬BICYCLE¬PATH

4EATER4HEATRE

&OTBOLLSPLAN&OOTBALL¬GROUND

3EVËRDHET3ITE¬OF¬INTEREST

4ENNISANLËGGNING4ENNIS¬COURT

3JUKHUS6ÍRDCENTRAL(OSPITAL(EALTH¬CENTRE

-USEUM-USEUM

"ANGOLF-INIATURE¬GOLF¬COURSE

0OLISSTATION0OLICE¬OFFICE

*ËRNVËGSSTATION2AILWAY¬STATION

4OALETT4OILET

"USSTERMINAL"US¬STATION

0ARKERING0ARKERINGSHUS0ARKING0ARKING¬GARAGE

ATA

"OSTADSåAFFËRSOMR2ESIDENTIAL ¬BUSINESS¬AREA

)NFORMATIONSSKYLT)NFORMATION¬SIGN

ATA3KÍNELEDEN¬7ALKINGåTOUR

4ILL¬(ELSINGBORG

KS

6ILLANå SKOLAN

4AXI4AXI

!POTEK0HARMACY

ËC&RISBEEå GOLFBANA

Så H ÚVDINGEVËG E N

EN

+N U

.YHEMSå SKOLAN

E

D SL E

ND

ËGEG

N

TABO GA

±S

AN 0L±S BO GA TAN

G RG ,¬

" BR Ë C K ON Aå

0OST0OST¬OFFICE

4URISTBYRÍ4OURIST¬OFFICE

ND

GRË

±LA

OLG

GSGA

EN

ILS

¬VËAB

¬VËG ¾STRA

S¬.

EN

ËG ANVEN

Nå 6IË RSV 3KÚ B RP

AV

*ÚN

REG

ÚRA

KF ,O

(

RP

AT

G

RE

+O

ÍS -

+RI

NST

4RA

D GR !N GR 4Ë RNG RS

STIA BRO N¬))

RP STA GRËND

AN¬

) )

NGS G DVÍS¬VË GAN

3AN 

+R ISTI

å RKS

SVE

GAT

 

¬VËG ¬ ))S

I AN

I ST

+R

, MEAå LLG

4O

GG

TO

ISG )R GATAN

å &REJA

ISG 0OLEM .YH

ICK

,A

¬VË

"

LUN DA

EV 

TIG EN

¯.'!6±.'%.

AT

0LT ERGATAN

¾SAN

GAT

AN

GAT¾ST E

.Y TOR G

'AKGA T ,ËR3TORG ATAN

SV 2OSENHOLM

 

AN

4ÍS T G ED 

RL BR ¬86 O S

#A

N ËGE RA¬V 3ÚD

¾ST &AS ERGATA ANG N

3TO RGA TAN

Í NE 2Ú N

RU PS G

.¬3 3M

¾ +YSRTKRA OG

4INGSH G

+YR

TRA¬

6ËSERB OCK

3¬"

KOG

NDG 3TRA

TAN

GA

RE

VA

'A R 

ROCK S¬G

G

ËG EN

SSTAN

TAN

&R

ER

GA

SG

G

6),,!.

JAV

ERG

EN

I

%K

VËGEN

NS ËLLA

NB

S NGÚV D

N ATA

UST RIG

)ND

G PE HÚ GS

LLE

ËST%S

+A

' ,ËÍSAH DE ALS RG VË G

AN

G

¯TTEG

0RG

GR

NG SG

¯GIRS

RE

4ILL¬%

4ILL¬+LIPPAN 

ËD 9RV

R

MS-IMG

GA

VG

.YHE

4E GE

STA

7ILLAN 6ÍRDBOENDE

¬V OL 4R

3TEFANS VËG

NSG

"RONSG

3P ARV

$U

¯N DM

LM Ë3AIN

4%#+%.&¾2+,!2).'+%9

"RANDå STATIONING

N Då

ELS

¯NGELHOLMS IDROTTSPLATS

EN

LES T 3TARGR

%JD ERG R 3TO RKG R

AT

N

3TI

(

4ILL¬(ÚGANËS

LBRG

A AT

,AN DSH

RNGATAN RGSV O +VA GB

Ë

G

AN

ONåN

GLE

AN

5G

G *¬"AUERå ,A GM ±SBOåGYMN AN .Ë SKOLAN S G MA M 6ÍRDå NS NDE G å GYMNASIUM GATAN

2Ú NN EÍ

ISS

GR

¯ VÍ NGA BR NGSå å ON

T GA ALL 3T

TAN

'R 3POV4HULINGATAN

EN

N VËG4EGELBRUKSå PARKENGAHALLEN

,AXENA LLG ATA N

+LIPPAAN

ORS

KT

.YP

ATA

¬GAT

AN 

N

ATA

GAT

HUS

NSG 3KA

3JÚ

LSGGEN

LLAV

+U

TËLN ATA MG &AR%0!$!,%.,INDHAGAGATA N "O S

6ËSTERSJÚ

$O

ATAN3TADSHUS

LAGATAN 6IL3OLå ËNGEN 3ÚDRA SJUKHUSOMRÍDET

N

¾STRA¬0ROMENADEN 2ÚNNEå

4EG BRUKESåLå BRON ¾STRA¬V ËG¯NGELHOLMS SJUKHUS

ATA

2ÚNNEå GYMNASIET3

G TOR

6ITA 2ËCK

( EIMDR ¬+Y

RA

EVËGEN

STG

KO GÍRDSå +U NGSG BRON

HÚVDING NDS 

4ÍGMË

3ÚD

KTG

3KOLG

4EGE

,AXG

A GAT

3TORå 'A TORGET

2ÍDH+ULTURå SKOLAN

&RAMå 2ÚNNSK EG

+UNGSå GÍRDSå

N

YRG 3TADSå +A PARKEN ME NG

Iå ER EJ N - BRO

,A

*ËRNVËGENS -USEUM ¯NGELHOLM

.¬+

G

RS 9ME

ËGEN

OM

KOG RNV å G¯¬KYRKA ATANTEN

.YA 6A 4ORG'!-,! HALLEN +5.'3'±2$%.

+LI 6ËPPAN RNG VË G 3V HÚ GSG AT A EN N "RU KSG ATA N#%.425-

B RO

+UNGSGÍRDSå SKOLAN

3KEPPET

T

/D

ATA

BRå KER 3OCBRON

KOLEV

*ËR N BROV ËGSå * N Ë

6AT

4INGSå " TORGET G¬0ÍNAGLMS

6¬0R

.Y

¬G LD "A"ANS

*ËRNVËGSPARKEN

N

2EBBELå BERGA KYRKABRO

3OCKERå BRUKSå SKOLAN

*ËRNVËGSå STATION

T

G AR 

6¬+UNGSGÍRDSG

N

AN

GA

EN

RSG 4O

3OCK

*ËRNVËGSå SKOLANG ERBRUKS+APELLGATANTAN SGA OTT )DR TAN !RBINå SGAGATA N OLM NEH N EN 2Ú ËG DSV 

±S

FD¬2ÚNNEå BADET .Y

OTO ON +R

+ARLSLUNDS 6ÍRDBOENDE

TE RE

2EBBELBERGA SKOLA

 

G

RPS

G

+2/./å 4/20

MA+RUK KAR å EG0Y BROTTEå N3/#+%2å "25+%4N ATA

T

BA

*ËRNVËGSå SKOLAN

DSG

AN

3P

VËG EN

ATAN 3TORG

LGAT

S ORT

BRO

+

LUN

-

 

AJAG

OK +R

T

VS (A .Y

¬

TA N ÚKS GA

NTå

4HORS 6AL

RUS

VER KG

3KALA¬¬

(A¬

T

3C &U

¬¬M

ST

OU.9"2/å /-2±$%4

T AN

,ERG

ATAN ÍRG

3P

SG A

$!.)%,3å ,5.$SLU ND

$ANIELSLUNDSG AT A N

4HO R3 IVER

S¬G SSE ¬0 O GE ,A TAN SGA

EN VËG

-USEER

FLIG

F 3TA

4ILL¬"ÍSTAD 

(EMBYGDSå PARKEN

4ILL¬¯NGELHOLMS¬FLYGPLATS

(ELIGA¬+ORSETS KAPELL,ITOGG

0ASå TELLG LLG ARE 4ILL¬3TUGBY !KV Tå ET 0AL G 4ILL¬#AMPING NNÍ 0A 4ILL¬(AVSBADEN

Ängelholm Centrum

4ULLAKROK

SG

+ANOTå UTHYRNING

0!,%44%.

4ILL¬%

(UVUDSTRÍK¬FÚR¬CYKEL-AIN¬BICYCLE¬PATH +ARTA¬WWWINFABABSE +OPIERING ¬DIGITALISERING¬ELLER¬AVRITNING¬AV¬MATERIALET ËR¬EJ¬TILLÍTEN 'ODKËND¬FRÍN¬SEKRETESSYNPUNKT¬FÚR¬SPRIDNING¬ ,ANTMËTERIET¬åå

4ILL¬%


XSSOHYU|QQHn med LAXEN, en av Ă&#x201E;ngelholms mest besĂśkta turistattraktioner! "7(ÂŻ/(45*%&3 4UBETIVTFUTCSZHHB LM )BNOFO4LĂ&#x160;MEFSWJLFO LM %&1"3563& $JUZ5PXO)BMM BN QNQN 5IF.BSJOB4LĂ&#x160;MEFSWJLFO QN QNQN

#PLBQĂ&#x152;XXXTLBOFNBSJOTFFMMFS -BYFOLBOBCPOOFSBTGĂ&#x161;SHSVQQFSPNNJOTUQFSTPOFS5PVSTDBOCFBSSBOHFEGPSHSPVQTPGQFPQMF

Upplev den â&#x20AC;?SkĂĽnska Amazonflodenâ&#x20AC;?

4LĂ&#x152;OF.BSJO"#t7JB.BSJOBt­OHFMIPMNt5FM &QPTUJOGP!TLBOFNBSJOTFtXXXTLBOFNBSJOTF 


Brännborn Center Ängelholm 0431-44 98 20 Fri parkering! Öppet: Mån-Fre 9-19 Lör 10-17 • Sön 10-16Ängelholm guide 2013  
Ängelholm guide 2013  

Tips och inspiration om sevärdheter, boende, restauranger och shopping. Svensk/engelsk version. Tips and inspiration on sights, accommodatio...

Advertisement