Page 1

Piliscsabai

2014 / ÁPRILIS

PILISCSABA VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

8.

10.

15.

16.

Szedjük együtt! Várostakarítás április 26-án

Portré: takács tünde, a 23 éves őstermelő

rajtunk múlik, hogy lesz-e tanösvényünk!

Végre tavasz! kezdődhet a kertészkedés


közérdekű Megszülettek Gelencsér Tibor 2014.02.24. apa: Gelencsér Tibor, anya: Orbán Judit Kurdi Henriette 2014.02.16. apa: Kurdi Péter, anya: Bajzát Nikolett Baris Barbara 2014.02.17. apa: Baris Szabolcs, anya: Szakállas Rita Kék Ádám 2014.02.17. apa: Dr. Kék László, anya:Ladányi Gabriella Koós Dalma 2014.02.02. apa: Koós Gábor, anya:Kiss Anett Szabó-Daróczi Bella 2014.02.17. apa: Szabó Lajos, anya: Daróczi Katalin Barcsay Levente Zsombor 2014.02.27. apa: Dr. Barcsay György, anya: Dr. Veres Amarilla

Egybekeltek 2014. március 14-én Szabó Enikő és Csige József 2014. március 22-én dr. Csernák Zsófia és dr. Kruk Ádám

köszöntjük HUBER JÁNOSNÉ született NÉMETVÖLGYI ANNÁT, aki 2014. március 24. napján ünnepelte 93. születésnapját KOLTAI KÁROLYNÉ született PAPP ESZTERT, aki 2014. március 20. napján ünnepelte 91. születésnapját.

Elhunytak Február: Payer Viktória Novák Ferenc Március: Csabai Györgyné született Iflinger Mária Margit

HITÉLET Piliscsabai Római Katolikus Egyházközség alkalmai Kedd, péntek, szombat 17 órakor, vasárnap 11 órakor szentmise. A nagyböjti időszakban a pénteki szentmise előtt 16.30-kor keresztút. Április 11-én 15 órakor közös keresztút a Kálvárián. Április 13-án, virágvasárnap 11 órakor barkaszentelés, körmenet, szentmise passióval. Április 17-én, nagycsütörtökön 16.30-kor mise az utolsó vacsora emlékére. Április 18-án, nagypénteken 12 órakor keresztút a templomban, 16.30-kor szertartás Krisztus szenvedésének emlékére. Április 19-én, nagyszombaton 18 órakor húsvét vigíliája szertartás, ünnepi szentmise és feltámadási körmenet, húsvéti ételek megáldása. Április 20-án, húsvétvasárnap 9 órakor szlovák nyelvű, 11 órakor magyar nyelvű ünnepi szentmise. Április 21-én, húsvéthétfőn 11 órakor szentmise. Klotildligeti Római Katolikus

elhunyt Dr. Trznadel gábor Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Trznadel Gábor, városunk háziorvosa elhunyt. Dr. Trznadel Gábor 1945. április 2-án született Budapesten. 1971-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Diplomája megszerzése után egy-egy évet Nyárádon és Bicskén dolgozott, ezután jelentkezett Piliscsabára dr. Kunszenti Imre praxisának átvételére. Két kollégájával együtt látta el a környező falvakat, Pilisjászfalut és Tinnyét is. Akkoriban még nem volt Pilisvörösváron szakrendelő, mentő pedig csak Budapestről érkezett, sőt 1990-ig gyermekorvosi rendelő sem állt rendelkezésre. A doktor úrnak ezen okok miatt az első időkben igen nehéz körülmények között kellett ellátnia óriási felelősséggel járó hivatását. Dr. Trznadel Gábort hamar megszerették, hiszen télen-nyáron, esőben-hóban, a beteg érdekeit szem előtt tartva végezte feladatát. Hitvallását, felelős gondolkodását jól jellemzi, hogy negyvenkét évnyi munkaviszonya alatt csak egyszer volt betegállományban. Orvosi teendői mellett igazi közösségi emberként tevékenykedett településünkért; önkormányzati képviselőként, illetve a piliscsabai közalapítvány kurátoraként is részt vállalt Piliscsaba közéletének alakításában. Sokunk számára elképzelhetetlen volt az orvosi rendelő nélküle, talán ezért is volt az, hogy hivatását még nyugdíjba vonulása után sem adta fel, és tovább gondoskodott városunk lakosainak egészségéről. Önkormányzatunk képviselő-testülete 2013-ban a településen végzett több évtizeden át tartó szolgálatáért dr. Trznadel Gábornak Piliscsabáért emlékplakettet adományozott.

Fried József 1946–2014. „Valami elveszett, valami szép örökre elszállt, elenyész valami pótolhatatlan, VALAKI egyetlenegy… Elvégeztetett. Apánk nyugszik itt, halkan lépjetek… ez Ő, el nem felejthető! Szavak, jöjjetek köré, ti mind, a gyásztól tompa, értelmetlen homályán bukdácsoló szavak, maradjatok vele, gyászoló omló göröngy, sírj rá a sírra most, s akit már rég elhagyott a hang, gyászold meg őt, te konduló harang!” Lesújtott a hír, hogy osztálytársunk, Fried Józsi már nincs közöttünk, befejezte súlyos betegségtől szenvedő földi életét. Gyermekei már régóta tudták, hogy nincs semmi re-

Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála mindan�nyiunkat megrázott. Gyászoló családjának fájdalmát átérezve kívánjuk, nyújtson vigasztalást annak tudata és bizonyossága, hogy emléke és a közösségért végzett munkájának eredményei tovább élnek a piliscsabai emberek szívében. Kedves emlékét kegyelettel megőrizzük! Gáspár Csaba polgármester és Piliscsaba Város Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás Mikor elfáradtam, Mikor testem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Meghatott szívvel mondunk köszönetet családjainknak, a rokonoknak, a régi barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik a szeretett és életének utolsó heteiben sokat szenvedett férj és édesapa, Novák Ferenc temetésén megjelentek, őt utolsó földi útján elkísérték, és ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Szeretnénk megköszönni a sírjára elhelyezett sok virágot. Külön köszönjük Száraz László plébános atya és Kőszegi Károlyné közreműködését. Arra kérünk minden rokont, barátot és ismerőst, hogy tartsák meg jó emlékezetükben Novák Ferencet. A temetésen és az azóta is tapasztalt együttérzést nagyon köszönjük. felesége, Ani és gyermekei, Anikó és Józsi

mény a felépülésére. Mi, régi osztálytársai gyakran csodáltuk, hogy beteg testében milyen erős lélek lakik, különösen arra gondolva, hogy felesége és legfőbb támasza, Ica már pár éve meghalt. Fried Józsi sokat dolgozó, családjáért élő apa volt. Gyászoló gyermekei sok emléket őriznek földi életéről, és nem felejtik el jó példájáért sem, amelyet örökségül kaptak tőle. Kedves Józsi! Most búcsúzom Tőled az általános iskolai osztálytársak nevében. Kívánom, hogy legyen Neked kön�nyű a drága piliscsabai föld, amely befogadott! Nyugodj békében! Bálintné Schweifer Zsuzsanna

Egyházközség általános miserendje Kedd, csütörtök, szombat 18 órakor, vasárnap 9, 11 és 20 órakor, minden hónap első péntekén 18 órakor szentmise. Görögkatolikus miserend A klotildligeti római katolikus templomban minden hónap 2. vasárnapján 12.30-kor görög katolikus szent liturgiát végzünk. Tinnye–Piliscsaba Református Társegyházközség gyülekezeti alkalmai Hétfőnként 10 és 11 órakor istentisztelet a Szociális Otthonban és a Nagyboldogasszony házban, 18.30-kor bibliaiskola a gyülekezeti teremben. Kedden 10 órakor bibliaóra a Summa Vitae Otthonházban. Szerdán 9.30kor baba-mama bibliaóra a gyülekezeti teremben, 16 órakor konfirmációi előkészítő I., 17 órakor konfirmációi előkészítő II. Csütörtökön 15.30-kor imaóra, utána 16 órakor gyülekezeti bibliaóra, 19.15-kor bibliaiskola. Minden hónap első csütörtökjén 17 órakor nőszövetségi összejövetel. Szombaton 10–14 óra között családi nap a gyülekezeti teremben havonta egyszer. Vasárnap 10.45-kor úrnapi istentisztelet a templomban, 10.45-kor gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben csoportbontással. 10 órakor családos istentisztelet a templomban minden harmadik vasárnap. Húsvét nagyhetében, hétfőtől péntekig 18 órától nagyheti evangelizáció a templomban. Nagyszombaton, a csend napján a templomban 16 és 17 óra között lehetőség az elcsendesedésre. Április 20-án és 21-én 10.45-kor ünnepi istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Piliscsabai Evangélikus Egyházközség alkalmai Vasárnap 10 órakor istentisztelet a Béthelben (Széchenyi u. 8–12.), párhuzamosan gyermekbibliakör két csoportban. Konfirmációi órák minden hónap második szombatján 9 órakor, ifjúsági óra minden második szombaton 17 órakor a Béthelben. Felnőtthittan minden második csütörtökön 18.30-kor. Bibliaóra csütörtökön 16 órakor a Silóban (József Attila u. 7–9.). Április 4-én és 11-én, pénteken 19 órakor keresztút. Nagypénteken 18 órakor passióolvasás. Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 10 órakor istentisztelet.


köszöntő Felelős kiadó: Piliscsaba Város Közalapítványa XXIV. évfolyam, 4. szám Főszerkesztő: Faidt Lilla

Elérhetőségeink: piliscsabai.polgar@gmail.com, tel.: +36 70 866 3289 Lapzárta minden hónap 16-áig.

A szerkesztőség fenntartja a beérkezett nyersanyagok szerkesztési jogát, kéziratot nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Az újságban megjelenő hirdetések valóságtartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Piliscsabai Polgár havonta 2600 példányban, ingyenesen jelenik meg.

Layout, design, nyomdai előkészítés, illusztrációk: Majoros Árpád

Nyomda: Pethő Nyomdaipari Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Kiss Ernő u. 3. Ügyvezető igazgató: Pethő Zoltán

F

Bemutatkozik a főszerkesztő

aidt Lilla vagyok, 2001-ben végeztem közgazdász–marketingkommunikáció szakon a Nemzetközi Üzleti Főiskolán. Férjem Majoros Árpád, grafikus. Három gyermekünk Bendegúz, Lili és Eszter. Pilisszántón élünk, de az iskola, a családi napközi, a munka, a gyülekezet és annak alapítványa is mind Piliscsabához kötnek bennünket. Lapszerkesztői pályám fontos mérföldköve volt, amikor 2010-ben új életre keltettem a már csak évente egyszer megjelenő Pilisszántói Hírmondót. Egy település, legyen az néhány lelket számláló kistelepülés vagy nagyváros, nem létezhet helyi sajtó nélkül. A Polgár előző főszerkesztőjének lemondása gyors cselekvési és döntéshelyzetbe hozta az újság kiadóját, Piliscsaba Város Kuratóriumát. Így jutott el hozzám a hír és pályáztam meg a főszerkesztői pozíciót. A külső-belső megújuláshoz nagy szükség volt férjem húszéves szakmai tapasztalatára is. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy én sokkal inkább mint szerkesztő veszek részt a munkában, és nem mint újságíró. Feladatomnak azt tartom, hogy Piliscsaba minél több arcát megkeressem és megmutassam Önöknek, és megszólaltassam mindazokat, akiknek mondanivalója fontos és érdekes lehet a közösség számára. Ebben nagy segítségemre vannak a szerkesztőbizottság tagjai és mindazok, akik cikkekkel, ötletekkel gazdagítják az újságot. Mi a célom? Hogy elfogultság nélkül, objektíven tájékoztassak. Kíváncsiságomat megőrizve mindig kutassak és értékes anyagokat tegyek közzé. Számítok Önökre, javaslataikra, észrevételeikre!

“Ismerjük meg egymást, ismerjük meg Piliscsabát!” Faidt Lilla főszerkesztő

hirdetésfelvétel: piliscsabai.polgar@gmail.com

+36 70 866 3289 1/1 1/2 1/4 1/8 1/8 1/16

(188 mm X 263 mm) 48 000 Ft (188 mm X 128 mm) 24 000 Ft (92 mm X 128 mm) 12 000 Ft kiemelt (50 mm X 188 mm) 8 000 Ft (92 mm X 60 mm) 6 000 Ft (60 mm X 45 mm) 3 000 Ft PR cikk 1/2 méretben 24 000 Ft PR cikk 1/1 méretben 36 000 Ft Amennyiben hirdetését legalább fél évre leköti és előre kifizeti, ingyenes megjelenést biztosítunk Piliscsaba hivatalos honlapján, a www.piliscsaba.hu oldalon. Hirdetésfelvétel minden hónap 16-áig.

Címlapfotó: Tojáskereső játék a Piliscsabai Evangélikus Családi Napköziben 2014. március 26-án

Lackfi János VERSKAMION Költészet napja ünnepére Mi a csuda az a vers? A kérdés zavarba hoz gyereket, felnőttet egyaránt. Egyrészt mindenki tudja, másrészt hogy lehet ezt elmondani? Vers az, amit ünnepségen szavalnak. Donászy Magda verse, írta Weöres Sándor. Vers az, ami rímekbe van szedve. Jó, reklámok, dalszövegek is rímelnek. Azok is versek? Vers az, amit mondani kell – vágta rá egy kis székely fiú Kányádi Sándor kérdésére. Ó, de mi mindent kell még mondani! Politikai beszédet, pohárköszöntőt, leckét. Még azt is, hogy kockázatok és mellékhatások tekintetében... Vagyis mi a vers? Gyerekeknek mondogatom, a vers olyan, mint egy kamion. Milyen unalmas például pár raklap utazó vasszerelvény. Egy kamion pingponglabda viszont már nem semmi! Rengeteg habkönnyű, vicces műanyagbuborék. Azokat is szállítják, nem? Egyszer láttam egy kamiont, fennakadt egy körforgalmon, és kiborult: habos-szilánkos sörtenger borította az aszfaltot. Veszélyes és festői látvány. Hát az a kamion, amely egy kamiont vitt a hátán? Igen, kamionszállító kamion. A „párja” hátrafelé nézett, olyan volt, mintha észbontó tempóban távolodna, rükvercben. És egy sertésszállító kamion? Helyben tipródó, gömbölyded röfögés, miközben az egész szerkezet vágtat... a vágóhíd felé. Mi is akkor a vers? Száguldó és hasznos forma, régi és mai költők próbálják megtölteni izgalmas tartalommal. Minden, amit eszünk, iszunk, magunkra veszünk, kamionon érkezett valamerről. Bízzuk lelki terheinket verskamionra! Megbízható szállító.

1


hírek Március 15-ei ünnepség a Polgármesteri Hivatal előtt Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról önkormányzatunk és a helyi civil szervezetek is megemlékeztek. Szombat délelőtt ragyogó napsütésben került sor az ünnepségre, melyen a Hauck János német nemzetiségi iskola diákjai adtak műsort. A gyermekek, akiket Tiba Gáborné tanárnő készített fel, színvonalas és kedves előadásban tolmácsolták 1848–49 üzenetét és annak ma is elő szellemiségét. Az iskolások műsora után Gáspár Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket és mondott ünnepi beszédet. Polgármesterünk kiemelte, a forradalom és szabadságharc örök érvényű mondanivalója, hogy összefogással mindig többre leszünk képesek, és hogy „a demokrácia segítségével magunkhoz vett jogok bizony felelősséggel is járnak. Elhanyagolt kötelességeink, a közönyösség bizony balul is elsülhetnek... Ha (azonban) a jelent a múltból fakadó tudással éljük, nem kell félnünk a jövőtől!” A polgármesteri köszöntő után, a megemlékezés zárásaként, a helyi szervezetek képviselői a Petőfi-szobornál helyezték el koszorúikat. Piliscsaba Város Önkormányzata

dicséretes piliscsabai porta pályázati felhívás Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívást tesz közzé a Dicséretes Piliscsabai Porta cím elnyerésére. Pályázók köre: Az elismerő cím elnyerésére pályázhatnak azok, akik a város területén családi házzal vagy nyaralóval rendelkező természetes személyek, illetve azok, akiket a helyi tömegszervezetek (egyesületek), állandó lakcímmel rendelkező piliscsabai lakosok – az illető egyetértésével – beneveznek a pályázatra. Általános pályázati feltételek: A Dicséretes Piliscsabai Porta kitüntető táblát annak a beépített ingatlannak a tulajdonosa kaphatja, amely in-

gatlan példamutatóan felel meg a köztisztasági és állattartási rendeletben foglalt normáknak és esztétikai szempontból tetszetős, valóban a város dísze. Kiemelt bírálati szempont a természeti, épített és kulturális környezethez való illeszkedés minősége. A pályázatok beadási határideje: 2014. május 31. A pályázatokat a Piliscsabai Polgármesteri Hivatal (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál u.1-3.) címre eljuttatott zárt borítékban, vagy az info@piliscsaba.hu email címre várjuk, Dicséretes Piliscsabai Porta pályázat megjelöléssel. Benyújtandó a javasolt ingatlan címe, legalább egy fénykép és egy rövid indoklás, hogy a pályázó ingatlan miért érdemes a megtisztelő Dicséretes Piliscsabai Porta cím elnyerésére.

Nőnapi köszöntő a Nyugdíjas–Egyesületben A piliscsabai nyugdíjas–egyesület férfi tagjai meghitt ünnepség keretében köszöntötték nőnap alkalmából nő tagtársaikat a március 5-én tartott klubfoglalkozáson. Minden megjelent nagymama, édesanya virágot kapott a „fiúk”-tól, akik nagyobb részt maguk készítette édes és sós süteményekkel, üdítőitallal, borral és egy-egy pohár pezsgővel is kedveskedtek nekik, a szépen terített asztalnál. Az ünnepi köszöntő kitért arra is, hogy miért vált március 8-a világszerte az ENSZ határozata értelmében a nemzetközi nőnap napjává. Elhangzott, hogy erről a napról más jut eszükbe a mai fiataloknak, és más a középkorúaknak, idősebbeknek. Míg gyermekeinknek és unokáinknak ezen a napon az egy-egy szál virággal, esetleg csokorral, apró ajándékkal való kedveskedés a Nő iránti tisztelet kifejezése, addig nekünk, idősebbeknek ez a nap mást is felidéz, s igazi eredetével is tisztában vagyunk: tudjuk, hogy a nőnap a több évszázados, a nők jogi hovatartozásáért, megítéléséért, társadalmi jogaiért vívott küzdelemre való megemlékezést is jelenti. Természetesen a mi ünnepségünk nagyobbik része is – a szíves megvendégelés mellett – a kölcsönös szeretetről, a köszönetről, a tiszteletről és megbecsülésről, a női erények hangsúlyozásáról, s főleg a férfiak és nők egymásrautaltságáról szólt. A bennünk ébredő érzéseket híres emberek nőkről megfogalmazott gondolatainak csokorba szedésével, elsősorban férfi költőknek az ünneppel és a nőkkel foglalkozó verseivel színesítettük. Ennek illusztrációjaként álljon itt az elhangzottak közül egy rövid versrészlet:

2

Fotó: Szekeres Ágnes Mivé is lenne nélkületek az élet, a születés csodáját kinek köszönné meg? Kit hívna a gyermek csacsogva anyának, ki keresne gyógyírt ezer fájdalmának? Ki vigyázná álmát, ki lesné lépteit, ki mutatná meg neki az élet fényeit? Ha felnő a gyermek és férfi lesz egyszer, Kihez fohászkodna égő szerelemmel? […] Nyugalmat a földön kitől remélhetnénk? Ha Ti nem lennétek, mi sem élhetnénk. Millei Lajos: Nőnapi köszöntő (Minden nőnek)

dr. Lengyel Sándor


hírek

Csökkent a szociális étkeztetés intézményi térítési díja Piliscsaba Város Önkormányzatának képviselő-testülete 5/2014.(III.12.) számú rendeletével módosította a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2013.(IV.16.) számú rendeletét, amelyben rögzítette a Szociális Gondozó és Családsegítő Központ szociális étkeztetésének intézményi és személyi térítési díjait – 2014. évre vonatkozóan. Az új intézményi térítési díj: 440 Ft/nap. A térítési díjak differenciálása az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján történt. Az így megállapított személyi térítési díj további csökkentését vagy elengedését az ellátott a továbbiakban is Piliscsaba város polgármesterétől kérheti. Az étkeztetés személyi térítési díjai / nap 28 500 Ft alatt 100 Ft 28 501 Ft – 42 750 Ft között 200 Ft 42 751 Ft – 57 000 Ft között 250 Ft 57 001 Ft – 85 500 Ft között 350 Ft 85 501 Ft – 114 000 Ft között 400 Ft 114 001 Ft felett 440 Ft

Többen jelezték intézményünk felé, hogy többet szeretnének tudni az általunk biztosított szolgáltatásról, ezért a 2014. március 12-től érvényes térítési díjakon túl röviden tájékoztatni szeretném a lakosságot arról is, hogy a szociális étkeztetést kik és milyen módon vehetik igénybe. A szociális étkeztetés keretében az ellátottak egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk. Az ebéd az ellátott által biztosított ételhordóban kerül kiszállításra, kizárólag munkanapokon. Kik vehetik igénybe a szolgáltatást? Azok a szociálisan rászorultak, akik önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani, különösen • életkoruk, • egészségi állapotuk, • fogyatékosságuk, • pszichiátriai betegségük, • szenvedélybetegségük vagy • hajléktalanságuk miatt. Az ellátás iránti kérelmet a Szociális Gondozó és Családsegítő Központban az ott kapott

Ingyenes jogi tanácsadás Szociális Gondozó és Családsegítő Központ székhelye 2081 Piliscsaba, Templom tér 13. (Uradalmi ház) 2014. április 14-én, hétfőn 15 és 16 óra között – illetve minden hónap második hétfőjén – a családsegítő központban ingyenes jogi segítséget nyújt Pergerné dr. Bodnár Klára társasági és európai uniós szakjogász, a Budapesti Ügyvédi Kamara 2003 óta bejegyzett tagja. A jogsegélyszolgálat keretében a szakember a feltett jogi jellegű kérdésekre válaszol, segít

nyomtatványon kérheti. Amennyiben egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy azt személyesen az intézményben töltse ki, akkor az intézmény munkatársa az otthonában felkeresi az ellátás igénylése végett. A jövedelemnyilatkozat és a csatolt iratok alapján az intézményvezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, amely alapján megállapításra kerül az ellátott személyi térítési díja, majd ezt követően kerül sor a megállapodás megkötésére. A személyi térítési díj csökkentését vagy elengedését az ellátott Piliscsaba város polgármesterétől kérheti. Az ellátásért a gondozottnak a személyi térítési díjat havonta, utólag kell megfizetnie. Az étkeztetés igénylésekor, kérem, hozza magával személyi igazolványát, tajkártyáját, nyugdíjszelvényét, illetve jövedelemigazolását. A szolgáltatással kapcsolatban további információt kaphatnak személyesen a Szociális Gondozó és Családsegítő Központban (2081 Piliscsaba, Templom tér 13.) vagy telefonon a +36 26 375 143-as számon. Bálint Odett / intézményvezető

levelek, iratok megszerkesztésében. E szolgálat keretében azonban nincs mód szerződések ügyvédi megszerkesztésére, illetve képviseletre. A családsegítő központ jogsegélyszolgálata havi rendszerességgel, előre egyeztetett időpontban, bejelentkezés alapján vehető igénybe. Érdeklődni, időpontot kérni a székhelyen személyesen vagy telefonon a +36 26 375 143-as, illetve közvetlenül az ügyvédnőnél a +36 30 560 3038 -as számon lehet. Bálint Odett / intézményvezető

Újabb adomány A Szociális Gondozó és Családsegítő Központ – a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából – 1250 darab Tihany camembert sajtot és 408 darab Flóra margarint osztott ki februárban az intézmény szociális étkezői, a piliscsabai nagycsaládos egyesület tagjai, a Napsugár Óvodába és tagóvodáiba járó gyermekek, a Siló Társas Lakóotthon és Önálló Élet Központ, valamint az Irmák Nonprofit Kft. Béla király úti idősek otthonának lakói között. Bálint Odett / intézményvezető

Kirándulás a Országházba Régi utazás ígérete vált valóra március 10én, amikor Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képvielő vezetésével a Siló Társasotthon és Önálló Élet Központ néhány lakója, a Fébé Nonprofit Kft. vezetője és munkatársai, valamint az önkormányzat képviseletében Gáspár Csaba polgármester és Simon Gyula képviselő bejárták az Országházat. PP 3


Fejlesztések

Alapkőletétel a ligeti óvodában Piliscsaba Város Önkormányzata „A piliscsabai Napsugár Óvoda Klotildligeti Tagóvoda felújítása, korszerűsítése és bővítése” című KMOP-4.6.1-11-2012-0034 számú pályázaton sikeresen elnyerte a megvalósításhoz szükséges támogatást. A pályázatot még 2012 márciusában nyújtottuk be, akkor – bár szakmailag teljes mérték-

ben megfelelő volt – forráshiány miatt nem részesülhetett támogatásban. Tartaléklistára került; mi azonban nem adtuk fel. A kellő kitartás meghozta eredményét 2012 decemberében a pályázat támogatásáról pozitív döntés született. Ezután kezdődhetett meg a kiviteli tervek elkészítése, majd lefolytattuk a nyílt közbeszerzési eljárást. 2014. március 3-án a polgármesteri hivatal kis tárgyalójában megtörtént a szerződés aláírása a kivitelezővel. A munkálatok már aznap reggel megkezdődtek. Az eddig három csoporttal működő, összesen hatvan gyermeket ellátó Klotildligeti Óvoda (Szent László király útja 28.) leromlott állagú épületét teljesen felújítják és bővítik. A kivitelezés pontos költsége 140 241 638 Ft + áfa. Az óvoda ősszel négy

Megújult a temető kerítése Településünk megújulása és megszépülése jegyében a temető a Kinizsi Pál utca felöli oldalon teljesen új, kegyeleti méltóságának őrzésére érdemes kerítést és kaput kapott. A kerítés rendbetétele az önkormányzat és a temető üzemeltetője közötti megállapodás értelmében valósult meg. Folytatólag a Béla király úti szakasz lesz felújítva. Piliscsaba Város Önkormányzata

Játszótérépítés Kedves Játszótérhasználó Barátunk! Klotildligeten, a templomkerti játszóteret kívánjuk összefogással megújítani, hogy gyermekeink biztonságos, izgalmas játékoknak örvendezhessenek! Gyere TE is, segíts! Április 12-én, szombaton 8 órától kezdjük együtt a munkát! Anyagi hozzájárulást is nagy örömmel fogadunk az erre a célra elkülönített számlán: CIB Bank 10702143-75011277-52000001 A gyerekek nevében köszönettel: Tóth Klára + 36 70 3820 972 toth.klara@omniaoktatas.hu 4

csoporttal és egy tornaszobával kezdi meg működését. A kötelező elemek mellett (komplex akadálymentesítés, orvosi szoba, parkosítás stb.) az épület gazdaságos üzemeltetését napkollektoros rendszer fogja segíteni. Az alapkő letételére március 18-án került sor, melyen jelen voltak óvodásaink, önkormányzati képviselőink és polgármesterünk is. A hivatalos ceremónia után Gáspár Csaba polgármester a hivatal dísztermében vendégül látta az alapkő letételén megjelent gyerekeket és az óvoda felújításának résztvevőit. Az óvoda felújítása 2014 őszére fejeződik be, az építkezés állásáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Piliscsaba Város Önkormányzata

További képek és videó facebook


Közbiztonsági hírek Huszonnégyezer önkéntes óra a lakosság szolgálatában A polgárőrséget Piliscsabán az első önkormányzati képviselő-testület alapította 1991-ben. Tagjai az akkori képviselő-testület tagjai voltak. Az országban az elsők között alakult, Piliscsabai Polgári Őregylet néven; azóta töretlenül dolgozik Piliscsaba közbiztonságának javításáért. 2012-ben a civil törvény és a polgárőrségről szóló törvény változásai egyesületünkre is komoly kötelezettséget róttak, melynek mi maradéktalanul eleget tettünk. Egyesületünk minden tagja sikeresen letette a törvényben megkövetelt közép- és néhányan az emelt szintű polgárőrvizsgát. Mivel a törvény úgy rendelkezik, hogy az elnevezésben szerepelnie kell a polgárőr szónak, az egyesület új neve Piliscsabai Polgárőr Egyesület lett. Az illetékes törvényszék névváltoztatási kérelmünknek helyt adott. Új együttműködési megállapodást írtunk alá a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, valamint új alapszabály megalkotására is sor került. Az egyesületnek jelenleg negyvennyolc bejegyzett tagja van, közülük jelenleg huszonöten látnak el rendszeresen szabadidejükből szolgálatot. 2013-ban százhuszonegy alkalommal láttunk el szolgálatot Piliscsabán és külön felkérésre a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területén. Negyvenkét alkalommal volt közös szolgálatunk rendőrrel. Kilencvenhárom esetben kaptunk bejelentést, vettünk részt intézkedésben, illetve kezdeményeztük azt. Ez kilencszázhatvannyolc közterületen eltöltött órát jelent. Ez idő alatt a polgárőrség gépjárművei mintegy tizenegyezer kilométert futottak. A rendőrség és a polgárőrség munkájának köszönhetően 2013-ban sikerült a bűncselekmények számát tovább csökkenteni, az előző évi százharmincnyolc esetről kilencvennégyre. Tizennyolc éve nem volt ilyen kevés bűncselekmény Piliscsabán. Az önkormányzat felismerte, hogy érdemes a közbiztonságra áldozni: hozzájárul a rendőrautó üzemeltetéséhez, támogatja a polgárőrséget, és idén először a körzeti megbízottak plusz közterületi jelenlétére köt szerződést és különít el forrást a költségvetésben, mintegy kétmillió forint nagyságrendben. A polgárőrség működési kiadásaihoz jelentősen hozzájárulnak az Országos Polgárőr Szövetség által kiírt és elnyert pályázati támogatások. Ön is támogathatja személyi jövedelemadója 1%-ával a polgárőrséget. Ha így tesz, hozzájárul önként vállalt feladatunk ellátásához, melyet Piliscsaba közbiztonságának fenntartásáért egyesületünk tagjai huszonkét éve végeznek. A rendelkező nyilatkozatra a következőket írja: Piliscsabai Polgárőr Egyesület, adószám: 18675249-1-13. Köszönjük, hogy egész évben támogatták önkéntes munkánkat: Piliscsaba Város Önkormányzata, Fókusz-Audit Kft., B-Angel Biztonsági Szolgálat Kft., Hámori Autósbolt, MCM Kft., Újvári Gumi, Újvári Attila, Jurek és Társa Bt., Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Akciós tűzifa Tölgy, cser, bükk hasítva 1 x 1 x 1 m-es, m3-ben, dobottan 11 000 Ft/m3 1 x 1 x 1,7 m-es, erdei m3-ben, dobottan 21 000 Ft/m3 vagy 1 q 2000 Ft Ingyenes házhoz szállítás. Érdeklődni a +36 30 938 5541-es vagy a +36 20 928 6392-es számon lehet.

Telefonszámaink: körzeti megbízottak: Szabó Imre +36 20 489 6708, Huber András +36 20 489 6710; Pilisvörösvári Rendőrőrs ügyelete: +36 26 330 130; polgárőrség: +36 30 247 0300, +36 30 947 0303. Simon Gyula / közrendvédelmi tanácsnok, polgárőralelnök 5


Húsvét

Húsvét Piliscsabán A húsvéti hagyományok a szigorú katolikus előírások, a miserend, valamint az ősi babonaságok, néphit keveredése. Hamvazószerdával véget ér a farsang, és kezdetét veszi a húsmentes, csöndes, mulatságoktól mentes böjti időszak. Régen az asszonyok, de még a kislányok is gyakran feketében jártak, hogy Krisztus szenvedéseiben így vegyenek részt.

Kerepelés

Nagyhét eseményei

Nagyszombaton a fiúk otthonról fahasábokat vittek, és a templom előtt tüzet gyújtottak. A tűz a húsvéti fényt jelképezte. A megszentelt fahasábokat hazavitték, és kifüstölték velük a házat, hogy kiűzzenek onnan minden rosszat, elkergessék a betegséget. Estére megfőtt a sonka, a tojás, elkészült a kalács. Ezeket feldíszített kosarakban a templomba vitték és megszentelték. A megszentelt ételnek szintén gyógyító erőt tulajdonítottak.

Az emberek kicsinosították a portákat, takarították a házakat, hogy húsvétra minden ragyogjon. Kitisztították az árkokat, kutakat, patakokat, rendbe hozták az utakat.

Barkaszentelés Virágvasárnap a fiúk barkaágakat vittek a misére, melyeket a pap megáldott. Előbb-utóbb ebből is verseny lett, hiszen ki ne akarta volna, hogy az ő csokrát csodálják meg a legjobban! A szentelt barkának gyógyító, védő hatást tulajdonítottak. Tettek belőle az istállóba, hogy megvédje az állatokat a betegségektől, tettek az egyik gerenda alá, hogy a házat megvédje a villámcsapástól, elégették, és a hamujával megkenték a homlokukat. Úgy hitték, hogy ez megóvja őket a fejfájástól. A maradékot az előkertben szúrták le, és ott is hagyták húsvétig.

6

Nagycsütörtökön (ezen a napon valami zöldet kellett enni, például spenótot, újhagymát, csalánt, salátát; a név igazi eredete: a pap miseruhája ezen a napon zöld színű volt) elnémultak a harangok, Rómába mentek, az ötórai, a déli és az este nyolcórai misére kerepeléssel hívtak. Nagyobb fiúkból álló csapatok felosztották a falut maguk között, és végigkerepelték a területüket. Húsvét vasárnap aztán kosárral végiglátogatták a portákat, és a kerepelésért pénzt, tojást kaptak.

Húsvéti tűzszentelés, ételszentelés

Tojásfestés, díszítés hagyománya A festés természetes anyagokkal történt: a vöröshagyma héjának főzetével barnára, a spenótéval zöldre, a cékláéval pirosra színezték a tojásokat.

Kálvária-hegyi zarándoklat Húsvét vasárnapján az asszonyok korán felkeltek, és némán elindultak a kálvária-hegyi zarándoklatra. Még köszönniük sem volt sza-

bad egymásnak. Aki a szabályokat megszegte, annak egész évben rossz híre volt.

Húsvéti víz A húsvét vasárnap merített kútvíznek vagy patakvíznek gyógyító, egészségmegőrző erőt tulajdonítottak. Hitték, hogy a húsvéti víz megóvja a lányok bőrét a szeplőktől, a bőrbetegségektől, szerencsét és egészséget biztosít a család minden tagjának.

Locsolkodás A böjtnek szombat este lett vége, a harangok visszatértek, vasárnap délután már hangoltak a zenészek a vendéglőkben, lehetett újra táncolni. A legények hétfőn locsolkodni jártak az ismerős lányokhoz, kedden viszont a lányok locsolhatták meg a legényeket.

Húsvéti gyerekjátékok A húsvéti ünnep kedvelt játékai a tojásdobálás, tojásgurítás és a tojáskeresés.

Áldott húsvéti ünnepet kívánok a szerkesztőbizottság és az újság minden munkatársa nevében! Faidt Lilla főszerkesztő


húsvét

húsvét ünnepe

Volt azonban egy kis közösség, melynek tagjai életük árán is vallották, hogy Mesterük föltámadott, és köztük él.

Húsvét ünnepe – meghívás arra, ami jelen való és örök érvényű. Húsvét hajnalán a szeretet egyszer s mindenkorra győzött minden sötétség fölött. Azóta a sötétség „illegális”. Persze, erre joggal mondhatjuk, hogy attól még sötétség. Attól még fájdalom a betegség és a halál, attól még mélységes sebeket okoz az agres�szió és a létbizonytalanság. Hogyan jelentkezik a szeretet húsvéti győzelme, amikor gyászolunk, vagy éppen kitettek a munkahelyünkről, s nem tudjuk, hogyan fogjuk etetni és ruházni a gyermekeinket? ...mi változott? Az első húsvét után is ugyanez volt a helyzet: a rómaiak ugyanúgy masíroztak és adóztattak

Jeruzsálem utcáin, Heródes korrupt uralma sem változott, Mária Magdolna egykori kolléganői ugyanúgy űzték a „legősibb mesterséget”, s változatlanul temetőbe kísérték az özvegyasszonyok halott fiaikat. Volt azonban egy kis közösség, melynek tagjai életük árán is vallották, hogy Mesterük föltámadott, és köztük él. A Vele való találkozás során az ember szívében és az emberi kapcsolatokban változik meg valami: Új Élet születik. S ez az Új Élet a szív fölszabadításával győzi le a birodalmak zsarnok uralmát, emeli ki a pocsolyából a szerelem szépséges, családot építő erejét, s válik világító reménnyé az ittmaradottak szívében.

Harmadnap feltámad Az evangéliumokban olvashatjuk, hogy Jézus előre beszél szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Feltűnő, hogy a rá váró szenvedésről és halálról milyen részletesen szól: az Emberfiát átadják a főpapoknak, írástudóknak, halára ítélik, átadják a pogányoknak, kigúnyolják, leköpik, megkorbácsolják és megölik. Szinte lépésről lépésre tudja, mi vár rá. A feltámadásról ezzel szemben mindössze ennyit mond: harmadnap feltámad. Szimbolikus szám. Azt jelenti, hogy nem tudhatja, mikor és hogyan, csak azt, hogy feltámad. A szenvedés útját pontosan látja, a feltámadásban hisz. Így éljük át ezt mi is. A ránk váró szenvedések lépéseit sokszor ismerjük. Amikor a szenvedéssel kell szembenéznünk, sok mindent tudunk abból, ami ránk vár. Néha egészen pontosan. (Például tájékoztat az orvos.) A

Húsvét a dietetikus szemével A húsvét ünneplése országszerte sokféleképpen zajlik. Van, ahol tiszteletre méltó hagyományőrzés keretében emlékeznek meg erről az ünnepről, máshol kiveszőben vannak a népszokások. Egy közös pontot találhatunk, az pedig az étkezés. Érdemes azonban figyelni arra, hogy mit, mivel, hogyan fogyasztunk. Pár évszázaddal ezelőtt a farsangot követő böjti időszak jó alkalmat adott a lelki elmélyedés mellett arra is, hogy a szervezetünk átálljon a tavaszi időszámításra, kicsit megpihenjen, feltöltődjön. Hacsak egy mód van rá, válogassunk olyan alapanyagokból, amiket vagy mi magunk termesztünk, vagy ismerjük a származási helyüket! Ha ezt nem tudjuk megtenni, válasszunk minél kevésbé feldolgozott élelmiszert, és mi magunk készítsünk könnyű, finom étkeket belőle. Tojásból például érdemes olyat beszerezünk, ami biogazdaságból származik. Kimutatták, hogy az állattartás milyensége hatással van a tej, a tojás és a hús zsírösszetételére. A rossz esszenciáliszsírsav-összetétel

Ez a közösség, Jézus egyháza, ma is ebben a hitben törekszik élni és szeretni – ha nem is mindig áttetsző hitelességgel. A kudarc ezen a téren nem Jézusé, hanem a miénk. Jó szándékú olvasóinkat húsvét kapcsán mégis arra biztatom: merjék fölfedezni ennek a közösségnek botladozóan-emberi tanúságtételében is a belső megújulás mindenki számára adott, nagy lehetőségét. A találkozást a Föltámadt Mesterrel, aki a mi törékeny, gyarló voltunkban is köztünk élő, Győzelmes Szeretet. Száraz László / plébános

Húsvét vidám és örömteli ünnep, mert a feltámadást ünnepeljük. Amelyről pedig semmi pontosat nem tudunk előre, csak hinni tudunk abban, hogy „harmadnap…”

feltámadásról ezzel szemben pontosat nem tudunk, csak hinni tudunk benne. A feltámadás váratlan, amint a tanítványok számára is az volt. Húsvét hajnalban ők a holttestet megkenni indultak a sírhoz. Húsvét vidám és örömteli ünnep, mert a feltámadást ünnepeljük. Amelyről pedig semmi pontosat nem tudunk előre, csak hinni tudunk abban, hogy „harmadnap…”. Tudunk a feltámadás hitével örömmel élni? Tudunk-e hinni abban, amit előre nem ismerünk, és abból örömet meríteni? Kézdy Péter / evangélikus lelkész

okozója lehet a napjainkban egyre gyakrabban megjelenő elhízásnak, a szív-érrendszeri megbetegedéseknek, cukorbetegségnek.
 Készítsünk könnyű szendvicskrémeket, használjunk friss tormát, kísérletezzünk a zöldfűszerekkel. Vásároljunk primőr zöldségeket, és a nehéz ételek helyett kerüljön saláta az asztalra. Bár drágább a sütemény, ha vajjal készül, érdemesebb vajat választani, hiszen a margarinok – transz– zsírsav-tartalmuk miatt – kimondottan károsak az egészségünkre. Beszéljük le a nagyit arról, hogy a háromfogásos ebéd lezárásaként öt-hat féle süteménnyel kedveskedjen a családnak! Ne terheljük meg a szervezetünket csak azért, mert ünnep van! Ha alkoholt fogyasztunk, akkor csak minőségi termékeket válasszunk, és kerüljük a mértéktelenséget. A hangsúly az együtt eltöltött időn, és ne a nagy eszem-iszomon legyen. Ha jó az idő, kiránduljunk a családdal, hiszen egy erdei séta során is kellemesen lehet beszélgetni, és a hidegtálat a piknikes pléden is vidáman el lehet fogyasztani. Ne feledjük: a kevesebb néha több! Zsibrita-Zámbori Zita / dietetikus 7


programok

Tavaszi Várostakarítás 2014. április 26., szombat 9.00 – 13.00 Tegyünk együtt, közösen lakóhelyünk, környezetünk, köztereink tisztaságáért! Várjuk intézmények, egyesületek, civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények, lakóközösségek, magánszemélyek csatlakozását. Zsákokat, kesztyűket biztosítunk! E-hulladék-gyűjtés az Önkormányzat parkolójában: 9.00 –14.00 A szervezők meleg ebédre várnak minden segítőt a Céh Egyletben 13.00 órától. kérjük, látogassanak el rendezvényünk facebook-oldalára, ahol jelezni tudják részvételi szándékukat! További információ: +36 70 456 7052 ESŐNAP: ÁPRILIS 27. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szervezők: Piliscsaba Város Önkormányzata, Együtt a holnapunkért Egyesület, Piliscsaba Város Közalapítványa Támogatók: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

tavaszi várostakarítás facebook

Piliscsaba Város Közalapítványa

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

könyvajánló Maléna kertje (írta: Molnár Krisztina Rita)

a címe az egyik olyan új, varázslatos meseregénynek, mely a régi, szombati, vasárnapi (amikor még hétfőnként nem volt tévéadás) matinéfilmek világát és hangulatát csempészi újra a családi körbe. A főszereplő miatt inkább „lányos” történet, rengeteg olyan könnyen kivitelezhető ötlettel, mely akár hét végi programként is megvalósítható (sütés, kézműveskedés, kirándulás). A könyv illusztrációi és „miniglosszái” külön figyelmet érdemelnek!

8

Önálló olvasásra alsósoknak:

Vadadi Adrienn: Leszel a barátom?

Kisiskolásoknak és családjaiknak felolvasásra:

Pont kereskedés

Igazi ovisoknak szóló, szívből íródott történetek gyűjteménye Vadadi Adrienn könyve, minden olyan dologról, „eseményről”, ami egy ovissal előfordulhat. A rövid történetek pont passzolnak az esti összebújós meséléshez. (Nagyobb, már nem ovis tesók is szívesen végighallgatják!) Pásztohy Panka rajzaival

Timo Parvela: Ella és barátai Ebben a könyvben minden együtt van ahhoz, hogy a kezdő olvasó iskolások olvasni szerető kamaszokká váljanak. Kezdésnek mi is lehetne jobb, mint egy első osztályos csapat kalandjai – meg egy minden csínyt türelemmel és megértéssel viselő tanító bácsi? Fergeteges és ötletes humor, rövid fejezetek, eredeti nyelvi játékok (a magyar fordításnak köszönhetően). Vigyázat, a nevetés korhatárra való tekintet nélkül ragadós!

Rendhagyó böngésző

May Szilvia–Petrók Ildikó: A Fásli utcai Állatkórház Kisgyermekes családok polcain szinte biztosan megvan Susanne Rotraut Berner évszakos Böngésző sorozata. Ha tetszett a szöveg nélküli, de a rajzok alapján érdekes történeteket rejtő lapozó, a kicsit nagyobbaknak biztosan kedvencévé válik A Fásli Utcai Állatkórház nagyszerű humorral megírt és ábrázolt mesevilága.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

1

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő

kedd

sze


erda

Április

KLARISSZA-HÁZ

programok

zenés-verses program gyerekeknek

2081 Piliscsaba, Templom tér 9. Tel.: +36 26 575 399; +36 26 375 355 faluhaza@freemail.hu www.piliscsaba.hu Facebook: klarisszahaz.mikk

11

péntek 10.00

Éjszakai túra a

Rottenhoffer andreával a költészet napja alkalmából

Pilisnyeregbe

Ingyenes!

Április 5. szombat

Modern idők istenkeresése az irodalomban

11

Állandó programok: Önismereti és honismereti kör: csütörtökönként 16 órakor

péntek 18.00

Piliscsabai kézimunkaszakkör: keddenként 16 órakor

elsősegély-tanfolyam

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány jóvoltából mindenki részt vehet egy ingyenes elsősegélyszombat 15.00 tanfolyamon.

Ördög Árpád előadása Ingyenes!

csütörtök 18.00

25

Bábelőadás gyerekeknek Ingyenes!

péntek 18.00

k-sz 10.30

Aradi Lajos: Ősi titkok, letűnt birodalmak, 3. rész

futás

Kedves Minifutrinkák! A Piliscsabai Futrinkák április 19-én vidám Nyúlcipő-futásra várnak minden vállalkozó kedvű, sportos óvodás- és kisiskoláskorú gyermeket! indulás a Fényesliget kávézó elől 10.00 órakor.

Belépő: 1000 Ft

A szent korona angyala, ereje és fénye

10

Nyúlcipő-

Istenek városai 1.

Minden egér szereti a sajtot

csütörtök 18.00

Bővebb információ: www.pi-te.maze.hu Krasznai Gyöngyi: +36 30 410 1175 A túra a SULIKUPA 2014 programsorozat része!

12

Plazmagömbök a Pilisben

8-9

Ingyenes!

Mit tegyünk, amíg a mentő megérkezik?

Piliscsabai nyugdíjas-egyesület: szerdánként 14.30-kor

03

a hosszabb 10 km-es táv: 19.00 órakor Piliscsévről a templom előtti parkolóból indul. a rövidebb 5 km-es táv: 3/4 8-kor Klastrompusztáról indul. Autóval a pálos kolostor romjainál lévő parkolóig lehet jönni.

Tóth Sándor irodalomtörténész estje

céh egylet

Szántai Lajos előadása Belépő: 1000 Ft

Jelentkezés és további információk: www.piliscsabaifutrinkak.hu

Templom tér 11–13.

Könyvajánló (Márai Sándor program)

Hírdetés

16

2014

Húsvéti vásárral egybekötött

Csukás István: Berosált a rezesbanda Vadonatúj kötet Csukás István tollából. Fergeteges történet egy vad banda nyomában, amelyben a felnőttek mindig célt tévesztenek. Kövesd a vagányokat!

gyermekműsor dudó bohóccal, tojásfestés, kézműves foglalkozások

Automata

12

mosógépek

javítása

jármai jános

szombat 10.00 Részletek a

www.piliscsaba.hu oldalon

0630 942 7422 0626 360 349

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

9


Portré

Takács Tünde

Születési idő, hely: 1990. június 5., Nagyatád Jelenlegi város: Piliscsaba nak: helyben és édesanyámnál Somogyban termelt idényzöldségeket és -gyümölcsöket, például burgonyát, répát, káposztát és almát is árulunk, és közeleg az eperszezon is. Készítünk házi túró rudit, valamint füstölt hústermékeink is vannak. Kapcsolatba kerültem egy környékbeli méhészettel, így az ő mézük is gazdagítja árukínálatunkat. Milyen a helyi piac, mennyire ismernek titeket?

örökség, gazdaság szerelem Az idei év eddigi talán legmelegebb napsütéses délelőttjén találkozom Tündével, egy 23 éves, határozott, lelkes, vidám lánnyal. Takács Tünde őstermelő; Somogy megyéből, Kaszó-Darvaspusztáról a szerelem hozta Piliscsabára, ahol a kisgyermekkorában megtanult életmódot folytatva vezet egy kisebb gazdaságot. Nagyon meglepett, amikor megtudtam, hogy még csak 23 éves vagy. Egyre későbbre tolódik ma a fiatalok munkakezdése, önállósodása. Minek köszönhető, hogy te merőben más utat választottál? Hatan vagyunk testvérek. Édesapám is gazdálkodó volt; sajnos három éve elvesztettem őt. Somogyban, Nagyatádon születtem, én vagyok a legkisebb gyerek, és én vagyok az, aki mindent továbbviszek, amivel a szüleink foglalkoztak. Négyéves voltam, amikor először tehenet fejtem. Tudom, hogy ma a velem egykorúak inkább a számítógép előtt ülnek, és nem tehenekkel vagy kertészkedéssel foglalkoznak, de

10

számomra természetes volt, hogy ez lesz a hivatásom. Ez nem kényszerpálya. Szívesebben dolgozom állatokkal és vagyok sokat a szabadban, minthogy egy irodában üljek. Hogy kerültél Piliscsabára? Piliscsabára a szerelem hozott. Az interneten ismertük meg egymást Lacival. Később kiderült, ő is úgy nőtt fel, hogy tehenekkel foglalkoztak. Mindketten belenevelődtünk a gazdálkodók világába, így szerencsésen összeadódott kettőnk öröksége. Kis családi gazdaságot vezettek. Hogyan kell elképzelni az életeteket, egy napotokat? Ketten dolgozunk a párommal, legkésőbb hét órakor kelünk (szombatonként fél ötkor a piac miatt), és kimegyünk a három tehenünkhöz: Mérihez, Fridóhoz és Zsömléhez. A párom trágyázik, amíg én bekeverem nekik a korpát kukoricával, aztán összerakjuk a fejőgépeket, és kezdjük a délelőtti fejést, ami egy órán át tart. A fejés után jön a tejszűrés, majd a tej egy hűtőtartályba kerül. Délután fél öt körül újra meg kell fejni a teheneket. A fejések között jut idő a házimunkára, a palánták gondozására, a sajtkészítésre és természetesen a veteményre. Hol tudod eladni a sajtot? Szombatonként itt Piliscsabán, a piactéren árulom a sajtokat, de más termékeink is van-

Általában kevesen vannak, nem nagyon ismerik az emberek, pedig rendszeresen plakátolom és szórólapozom, közösségi oldalon hirdetem. Decemberben a Piliscsabai Táncház Egyesület adventi vásárán nagyon sokan voltak, úgy gondolom, van igény a piacra és ezekre a termékekre, nem beszélve arról, hogy mindez nagyon jó alkalom a közösségépítésre, baráti beszélgetésekre is. Szeretném, ha legalább 4045 vásárlóm lenne így szombat délelőttönként. Mit üzennél a mai fiataloknak? Fogják meg az ásót, és ássanak fel egy háromszor négyméteres részt, ha kutya vagy macska is van a háznál, kerítsék be egy fél méter magas drótkerítéssel. Ha régóta füves vagy gazos az a rész, akkor ki kell gazolni kézzel, és jó szarvasmarhatrágyával betelepíteni, azt berotálni, és onnantól fogva indulhat a vetés. Ha valaki nagyon ügyes, fóliasátrat is felállíthat paradicsomtermesztéshez. A mi két és félszer nyolcméteres fóliánkban háromszázhatvan kilogramm paradicsom termett. Ez mind sok munka, de van gyümölcse. Sok sikert és sok vásárlót kívánok neked! Remélem, egyre többen keresik majd a termékeidet a piacon! Faidt Lilla Piac minden szombaton 7.00–14.00 óráig (nyáron 6.00 órától) a piactéren az Uradalmi háznál.


Néhány gondolat az óvodai beiratkozásról Minden év áprilisában beiratkozás van az óvodákban. A nap mint nap felmerülő kérdések, a hétvégi és esti telefonbeszélgetések mind-mind arra a következtetésre juttattak, hogy ez a téma nagyon sok embert érint Piliscsabán.

A beiratkozás jogszabályi háttere • 2015. augusztus 31-ig marad hatályban az 1993-as Közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése, mely szerint a gyermek abban az évben válik óvodakötelessé, amelyik nevelési évben betölti az ötödik életévét. 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség hároméves kortól áll be. • Rendelet határozza meg, hogy az óvodaköteles gyermek szülője köteles beíratni a gyermekét a meghatározott beíratási időpontban az óvodába. Ez a rendelet kitér azon szülők gyermekére is, akik külföldön tanulnak, tartózkodnak. Ebben az esetben a szülőnek kötelessége a gyermek lakóhely szerinti illetékes jegyzőjét értesíteni írásban, hogy gyermeke külföldön teljesíti óvodakötelezettségét. • Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő elmulasztja beíratási kötelezettségét, a

szabálysértési törvény 247. §-a szerint eljárást indít a megyei kormányhivatal, és 50 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki. • Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és írásban értesíti a szülőt. Amennyiben elutasító döntés születik, a szülő a döntés ellen fellebbezhet. A másodfokú döntést a fenntartó hozza meg az óvodai felvételt illetően. • Az óvodába a gyermekek felvétele a felvételi körzetek figyelembevételével történik. • Az óvoda felvételi körzeteit a települési önkormányzat határozza meg (Nkt. 49. § (3) bek.). • A kötelező felvételt biztosító óvoda (2014. január 1-jétől) csak azt a gyermeket köteles felvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A törvénymódosítást az indokolta, hogy ezzel kívánják visszaszorítani, hogy az egyes „közkedveltebb” óvodákba történő felvétel érdekében nem valós lakcímadatokat ad meg a szülő vagy törvényes képviselő a beiratkozás alkalmával. Az életvitelszerű ott lakás tényét az óvodavezető, illetve a fenntartó vizsgálhatja, illetve kérheti a védőnői szolgálat segítségét, igazolását. Amennyiben nem nyer bizonyítást az, amit a szülő állít a lakóhelyet illetően, az óvodavezető a felvételt megtagadhatja. • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Csabai Györgyné, Margit emlékére Kedves Margit! Nehéz most a szavakat, mondatokat múlt időben leírni. Hiszen pár éve még mindennap közöttünk voltál, hozzátartoztál a Napsugár Óvoda több évtizedes múltjához. Hos�szú évek alatt generációk nőttek fel a kezed alatt, a régi óvodások már felnőttként saját gyermeküket bízták rád. Nemcsak a gyermekeket nevelted, tanítottad, de példát mutattál nekünk, kollégáknak is. Mint intézményvezető a Napsugár Óvodát is felelősségteljesen képviselted, a gyermekek érdekében – még a nehezebb időkben is – sikerült kiharcolnod mindent. Az óvodapedagógusként eltöltött 39 év után

már nagyon vártad a nyugdíjas éveket. Ekkor sem maradtál gyermekek nélkül, hiszen tevékenyen részt vettél unokáid életében, s ők szeretettel fogadták gondoskodásod. Sajnos a régen várt nyugdíjas éveket nem élvezhetted sokáig. Mostanra már föntről tekintesz le a gyermekekre, akik mindig is az életed részei voltak. Végezetül egy Juhász Gyula-idézettel szeretnénk végső búcsút venni tőled: „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Búcsúzik tőled a Napsugár Óvoda minden volt és mostani óvodása és munkatársa

óvodai hírek

Az óvodai felvétel az alábbi, meghatározott szempontok szerint történik: 1. a gyermek szülei vagy eltartói piliscsabai lakosok 2. a gyermek felvételét a gyámhatóság vagy szakmai bizottság kezdeményezi 3. a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli 4. a gyermek szülője egyedülálló és dolgozik, vagy mindkét szülője dolgozik 5. a gyermek családjában három vagy több gyermeket nevelnek Az idei nevelési év során a Napsugár Óvoda Klotildligeti Óvodája felújításra kerül. (A projekt befejezésének várható határideje 2014. szeptember 29.) A beiratkozást követően a szülő határozatot kap a gyermek felvételét illetően, mely határozatban a Klotildligeti Óvodába felvett gyermekek esetében meghatározásra kerül az óvodakezdés pontos időpontja is. Arra szeretném kérni az érintett családokat, hogy türelemmel és megértéssel legyenek, hiszen egy új, korszerű óvodát fognak kapni a gyermekeik. Mind a fenntartó, mind pedig az óvoda dolgozói azon munkálkodunk, hogy az óvodás gyermekek számára élhetőbb, komfortosabb körülményeket teremtsünk a következő tanévtől. Matejkáné Székely Szilvia / óvodavezető

A Napsugár Óvoda és tagóvodái beiratkozást tartanak 2014. április 22-én, kedden 8-tól 16 óráig, 23-án, szerdán 7-től 13 óráig, április 24én, csütörtökön 12-től 17 óráig.

Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik akár szóval, akár tettel próbálták enyhíteni Csabai Györgyné, Margit elvesztése miatti fájdalmunkat. Köszönjük a rengeteg virágot. Mindig számíthattunk rá, mindig mindenben segített. Bármi bajunk is volt, futhattunk hozzá, és rögtön megvigasztalt. Vigyázott ránk, óvott bennünket. Hatalmas űr most a Föld nélküle. Hiányzik nekünk. Kérjük, tartsák meg Őt emlékezetükben. A gyászoló család

11


német nemzetiség

Téltemetés Hagyományainkhoz híven idén is megartottuk téltemetést a Hauck-iskolában. A gyerekek nagy izgalommal várták, verseket tanultak, maszkokat készítettek. A máglyára a kiszebábon kívül a gyermekek rossz tulajdonságai is rákerültek, abban bízva, hogy a tél is, és a sok rossz is távozik. A tél távozott, hogy a többivel mi lett… az az idők folyamán kiderül!

Kindertheater

Gyermek színjátszócsoportok Piliscsabán 12

A Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskolában 2014 szeptemberében ismét indult színjátszó szakkör és beszédtechnika-képzés Pokrócz Enikő drámapedagógus vezetésével. Az önismereti tréningek, a szituációs játékok nemcsak a drámaoktatásban, hanem a tanítás minden területén elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy tanítványainkból a legtöbb egyéni kreativitást tudjuk felszabadítani. A nyelvoktatásban különösen fontos a szituációs játékok szerepe, ezért a Hauck-iskolában a drámaóra németül zajlik, kísérletet téve ezzel Montagh Imre színpadi beszédtechnika-módszereinek német nyelven való oktatására. Az ifjú színészpalánták február 21-én nyílt óra keretében, szülők, barátok, meghívottak előtt adtak számot fél év alatt elsajátított tudásukról. A jól sikerült, vidám hangulatú bemutató

után nagy lelkesedéssel készülnek az év végén színpadra kerülő német és magyar nyelvű zenés és prózai előadásukra. Sajnos az önismereti játékokra alapozó tanítási módszerek alkalmazására a hagyományos oktatás keretein belül csak igen kivételesen van lehetőség. Ezt a hiányt pótolja a Hauck János német nemzetiségi iskolában és a piliscsabai tanodában működő két színjátszó csoport, illetve a szerveződő felnőtt-színjátszócsapat. A színjátszás, az önismereti játékok, tehetségük kutatása, kiteljesítése iránt érdeklődő gyerekek előtt még nyitva áll a lehetőség, hogy csatlakozzanak akár a Hauck-iskolában, akár a tanodában most induló képzések valamelyikéhez. Jelentkezés, információ: pokrocz.eniko@gmail.com. Pokrócz Enikő / drámapedagógus


KUBIK ESZTER:

helytörténet

LAKÓHELYEM NÉVADÓJA:

KLOTILD HERCEGNŐ Szász-Koburg-Koháry Klotild (1846−1927) magyar és cseh királyi hercegné, osztrák főhercegné és német hercegnő volt. E kiváló nő lakóhelyünk történetében kapott szerepet. Személye alig ismert, nagyon kevés írásos emlék maradt ránk róla. Látszólag elvész a királyok, királynék, grófok, bárók családfáinak útvesztőjében, de érdemes jobban megismerni, ki is volt Klotild hercegnő, mit is tett ő és családja Magyarországért, és miért viseli méltán az ő nevét Klotildliget. Klotild hercegnő édesanyja, Orleans-i Klementina, nagyapja Lajos Fülöp francia király volt. Apai nagyapja, Szász-Koburg-Koháry Ferdinánd révén az angol, a portugál és a belga dinasztiákkal állt kapcsolatban. Klotild hercegnőnek négy testvére volt: Fülöp Ferdinánd, Ágost Lajos, Amália Mária és Ferdinánd Miksa. Klotild hercegnő József Károly főherceggel kötött házasságot 1864-ben. Ezzel tagja lett a Habsburg uralkodó családnak. Magyarországon élték életüket, rengeteget tettek fejlődéséért, és tökéletesen beszélték a nyelvet is. A nádori család első igazán híres tagjáról, József nádorról rengeteg történet maradt fenn. Az, amit országunkért tett, számunkra feledhetetlen. 51 évig, 1796−1847-ig töltötte be a nádori tisztséget. Miután Bécsből Budára került, hamar kialakította saját értékrendjét, megszerette a magyarságot. Még a királlyal szemben is védte az ország politikai, társadalmi, pénzügyi érdekeit. József Károly főherceg (1833−1905) apjának méltó utóda és életművének továbbvivője volt. Katonai pályafutása nagyon jelentős volt. Részt vett a schweischadeli és a königgratzi ütközetben. Noha kezén megsérült és négy lovat lőttek ki alóla, ő veszélyt megvető bátorsággal vezette csapatait. Altábornaggyá léptették elő. Sokat tett az önálló magyar haderő megteremtéséért. 1868-ban, a kiegyezés után a király a Magyar Királyi Honvédség főparancsnokává nevezte ki. Büszke volt magyarságára, népünk körében nagy népszerűségnek örvendett. Ápolta az uralkodóház és a magyarok közötti kapcsolatot. Pártját fogta a legkülönbözőbb nemzeti

A Piliscsabai Polgár januári számában olvashattak arról, hogy Kubik Eszter a szakmai zsűri különdíját nyerte el a Rákóczi Szövetség történelmi pályázatán „Lakóhelyem névadója: Klotild hercegnő” című dolgozatával. Az újság hasábjain részleteket közlünk a dolgozatból. A Piliscsabai Polgár-Facebook oldalán olvasható a munka teljes terjedelemben. mozgalmaknak. Magánvagyonából több múzeumot gazdagított. A főherceget időskorában a bécsi udvarban „öreg Ragoczi”-ként emlegették. A köznéppel mindig is közvetlen volt, sok szegény gyermek tanulmányait támogatta. Behatóan tanulmányozta a magyarországi cigányság nyelvét, kultúráját, hagyományait, gyűjtötte népmeséiket, megírta az első cigány nyelvtant és szótárat. Gyermekeivel is beszélt, sőt volt köztük, akivel levelezett ezen a nyelven. Igyekezett letelepíteni az örökké kóborló cigány nemzetséget. Klotild hercegnő minden lépésében támogatta férjét, és olyan családi hátteret biztosított neki, amelyben ő nyugodtan és odaadással intézhette közhasznú ügyeit. A házaspárnak hét gyermeke született, első leányukat egyesztendős korában temették el. Négy leányuk és két fiuk tette boldogabbá otthonukat. Gyermekeik Alcsúton születtek. Az anya kiválóan megtanult magyarul, és gyermekeinek is ez lett az anyanyelve. Egyszer a császár, amikor látogatóban voltak nála, szemére vetette, hogy a gyerekek jobban beszélnek magyarul, mint németül. Lehetőségei szerint ő is kivette részét a közéletből: jótékonysági egyleteket, kórházakat, egyesületeket támogatott, ezen túl létrehozta az alcsúti kisdedóvót is. Bár a családi birtokuk központja Alcsúton volt, Piliscsaba is az ő fennhatóságuk alá tartozott. Ekkoriban a liget népszerű nyaralóhely

volt azok számára, akik szerették a csendet és a nyugalmat, a közeli erdőket. A század utolsó éveiben József főherceg saját piliscsabai uradalmából villatelkeket parcellázott ki, és ezzel egy nyaralótelepet hozott létre, amelyet feleségéről Klotildligetnek nevezett el. Ez a nyaralótelep később Klotildfalva néven önálló település lett, majd visszanyerte a Klotildliget elnevezést. 1950-től Piliscsaba része. Liget régi fasorait is a családnak köszönhetjük, ha ők akkor nem telepítenek fákat, most nem lennének égig szökő gyönyörű platán-, kőris-, gesztenye-, fenyő- és juharfasoraink. A csabai kistemplom építése egy tragikus eseményhez kötődik. Negyedik gyermekük, László Fülöp szintén Alcsúton született, a győri bencés gimnáziumban végzett tanulmányai után fiatal hadnagyként az apja nevét viselő 37. gyalogezredben szolgált. Fiatal, reményteli életének egy vadászbaleset vetett véget Kisjenőn, ahol a fegyver lövedéke véletlenül a főherceget találta el. Alig húszévesen hunyt el. A szülők az ő emlékére építtették a templomot vadászkastélyuk mellé, amit később az ide települő lazarista szerzeteseknek adtak. József nádortól fennmaradt egy szép gondolat, amely fiára, József Károly főhercegre és Klotild hercegnőre is vonatkoztatható: „Munkában, hazaszeretetben, istenfélelemben példaként állani öröm. Eredményt látni boldogító érzés. Emlékezetben élve maradni legfőbb jutalom.”

13


sport

Karate

Megkezdtük a 2014-es évünket A múlt év sikereit követően nagy lendülettel vágtunk bele a 2014-es évbe. Idén a versenyző csapatunk létszáma háromszorosára növekedett. Tapasztaltabb versenyzőink sok fiatalnak mutatnak példát. A 2013-ban Izsó Nóra vezetésével kezdett ifjú karatékák is megtették az első lépést a versenyzés irányába. Kiemelt eredmények, döntőseink: A feb-

ruár közepén megrendezett Budapest- és vidékbajnokságon Rónai Lili és Kohlhoffer Kati formagyakorlatban aranyérmet szereztek. Az azt követő héten Kohlhoffer Kati az országos karate-diákolimpián döntőbe került szabadharc versenyszámban, végül a dobogó második fokára léphetett. A Wado-stílus országos bajnokság március eleji első fordulóján Barta Kincső

első nagyobb versenyén három győzelmet követően aranyérmes lett. Kohlhoffer Kati formagyakorlatban és szabadharcban is ezüstérmet szerzett. Ezen bajnokság utánpótlás-fordulóján Lénárt Áron szivacs kumite versenyszámban aranyéremmel, Berthóty Balázs pedig a döntőbe kerülve ezüstéremmel térhetett haza. Számos harmadik helyezettünk lett, nevüket hosszan sorolhatnánk. Minden eredményünk megtalálható egyesületünk honlapján, a Shindo.hu címen. Gratulálunk minden indulónak a bátorságához és a sportszerű versengéshez. Szeretettel várunk minden karatézni vágyó fiatalt és idősebbet gyermek- és felnőtt– edzéseinkre. Edzésidőpontjaink megtalálhatók honlapunkon.

Taroltak a piliscsabai aerobikosok Március 8-án Ajkán rendezték meg az aerobik diákolimpia nyugat-magyarországi döntőjét, melyen a piliscsabai aerobikos lányok ismét szép eredményeket értek el. A Páduai Szent Antal-iskola színeiben Kiss Kinga, Kiss Borbála, Torma Lili UP3 trióban aranyérmes, Balogh Emese, Jakab Sára, Pongó Viviána UP2 trióban aranyérmes, Farkas Virág, Szauter Liza UP2 párosban bronzérmes, UP2 egyéniben Szauter Liza bronzérmes lett, Farkas Virág a negyedik, Maróti Tímea a nyolcadik helyet szerezte meg a harmincegy induló közül. Szauter Zita a Schiller-gimnáziumot képviselte, UP2 egyéniben ezüstérmet szerzett. Köszönjük a felkészítést Katona Enikőnek, Bucsánszkiné Szloboda Évának és Vadászi Kittinek!

14

Molnár Tamás Shindo SE


életmód

Építsünk tanösvényt és erdei tornapályát Piliscsabán! A Piliscsabai Természetjáró Egyesület (PiTe) 2004-es megalakulása óta – akkor még mint Piliscsabai Természetjáró Kör – sok változáson ment keresztül. Immár tízévesek lettünk, tagjaink sora bővült, 2008 óta országos szintű teljesítménytúrát is szervezünk – de a célunk ugyanaz maradt: túrázni és közelebb hozni mindenki számára a természetjárás szépségét. Ennek érdekében idén újra elindítottuk túrasorozatunkat Sulikupa néven, melyről a Piliscsaba.hu honlapon, valamint a www.pi-te.maze. hu címen olvashatnak bővebben, és amelyre nemcsak az iskolásokat, hanem minden túrázni vágyót szeretettel várunk. A tavalyi évben „új fába vágtuk a fejszénket” – pontosabban az ecsetet –, hiszen a Pilisi Parkerdővel egyeztetve a környéken már meglévő jelzéseket kezdtük felújítani, illetve új jelzéseket hoztunk létre; reméljük, mindenki örömére. Így immár jelzett úton (kék háromszög) lehet eljutni a Nagy-Kopaszra – ahol reméljük, nemsokára megépül a várva várt kilátó –, és két körön (kék és sárga) lehet kisebb sétát tenni az erdőben. Folyamatban van a kék kereszt festése is, mely a kék sáv jelzést fogja összekötni a sárga sávval – azaz Szabadságligettel. • Már néhány éve fontolgatjuk egy tanösvény létrehozását is, de valljuk be, eddig nem volt hozzá bátorságunk. A Magyar Madártani Egyesületnek létezik egy kisebb madártani tanösvénye, amely készen kapható, és bárhol fel lehet állítani – de ez egyrészt nem jelent kihívást, másrészt azt gondoltuk, hogy „Piliscsaba többet érdemel”. Sok olyan ember lakik itt, akinek hivatása, munkája a természet, a fák, madarak ismerete, esetleg a geológia. Kérjük tehát, hogy aki tudásával szívesen hozzájárulna egy Piliscsabán létesítendő tanösvényhez, jelentkezzen nálunk! Szeretnénk, ha ez a tanösvény egy nagy összefogás eredménye lenne, ezért azok is keressenek bennünket, akik „örökbe fogadnának” egy-egy állomást a tanösvényen, így megoldott lenne annak karbantartása is. Kihelyeznénk madáretetőket, odúkat, így tennénk élővé az ösvényt: odúellenőrzésekkel, fészek-, tojás- és fiókanézéssel, odútakarítással március–szeptember között.

• Természetesen az örökbefogadót feltüntetnénk a létesítményen. Várjuk tehát magánemberek vagy civil szervezetek jelentkezését, akik munkájukkal vagy akár anyagi támogatásukkal hozzájárulnának egy mindenki számára az év minden szakában kikapcsolódást nyújtó interaktív tanösvény megépítéséhez. Piliscsabán egyre többen szeretnek az erdőben nemcsak kirándulni, de futni, tornázni is. A Piliscsabai Turisztikai Egyesület felvetette egy erdei tornapálya gondolatát is, ezzel segítve, hogy az emberek szeressék a jó levegőn való testmozgást, ami nagyon jó hatással van testünkre, lelkünkre. Ezt az ötletüket mi csak támogatni tudjuk. A tornapályát egyszerű erősítő és nyújtó gyakorlatokkal tábláznánk ki, amihez különböző nehézségű futó- és gyaloglóköröket terveznénk. Akinek ebben van tapasztalata, szívesen fogadjuk segítségét. Az erdei tanösvény és az erdei tornapálya útvonalát természetesen megpróbáljuk összeegyeztetni, hogy azok kiegészíthessék egymást. Építsünk tanösvényt és erdei tornapályát Piliscsabán! Kérjük, ha kedvet érez hozzá, jelentkezzen az alábbi telefonszámon, illetve villámposta címen: Krasznai Gyöngyi +36 30 410 1175; krasznai.gyongyi@t-online.hu. Mindenki támogatását előre is köszönjük!

Tanösvény fogalma A tanösvény olyan tematikus útvonal, amelyen az érintett terület természeti és kulturális öröksége állomáshelyekhez kötődően, általában táblák és/ vagy kiadvány(ok) segítségével kerül bemutatásra, így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz lehetővé. A tanösvények létrehozásának elsődleges célja – a bemutatóhelyek többi típusához hasonlóan – a látogatók környezeti szemléletének formálása, amely az adott táj jellemzőinek (adottságok, értékek, problémák stb.), valamint az értékmegőrzés fontosságának és módjának bemutatásán keresztül valósul meg. A tanösvények – az ismeretszerzéssel és az értékvédelemmel kapcsolatos jelentőségük mellett – a szabadidő-eltöltés, élményszerzés, egészségmegőrzés stb. fontos eszközei. Forrás: www.termeszetvedelem.hu

Krasznai Gyöngyi / Piliscsabai Természetjáró Egyesület Csizmadia Orsolya / gyógytornász, Piliscsabai Turisztikai Egyesület

Föld Napja 2014. április 22. 1970-ben egy amerikai egyetemi hallgató, Denis Hayes, mozgalmat indított a Föld védelmében, melynek egyik jelmondata ez volt: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” És valóban, akár egy fa elültetésével is megváltoztathatjuk a világot. Tíz esztendeje, március idusán öt természetszerető, családos magánszemély megalapította a Piliscsabai Természetjáró Kört (röviden PiTe). Több tucat nyílt túra után teljesítménytúrát

rendeztünk 2008-ban, amelyen azóta évente több százan vesznek részt, majd egyesületté alakulva az újabb tagok révén Sulikupa néven az iskolásoknak több évben túramozgalmat is hirdettünk. Tavaly óta a közeli erdőkben új turistautakat jelöltünk ki, idén tanösvény létesítésébe kezdtünk... Az elültetett gondolat tíz év alatt kiterebélyesedett, mint egy fa lombozata. Idén is ültessünk egy fát vagy egy gondolatot, vagy csak sétáljunk ki a tavaszi erdőbe, hogy Földünket jobbá tegyük! Borzsák István / Pi-Te-alapító tag 15


kert, erdő A jó termés eléréséhez gondosan előkészített talajra és jó vetőmagra van szükség. Mivel a legtöbben kertes házban élünk, előnyös lenne mindenkinek komposztot készítenie a talajjavításhoz, hiszen konyhai hulladéka mindenkinek van. Fontos, hogy felhasználásakor jó alaposan át legyen rostálva a pajoroktól (cserebogár lárvája), nehogy széthordjuk őket a kertben. A komposzt a „legbióbb” trágyázási mód. Akinek nincs erre lehetősége, igen jó az őszi szerves trágyázás, mert kellő idő áll rendelkezésre a növények számára jól felvehető tápanyagok átalakulásához. Tavasszal csakis teljesen érett trágyát (például komposztált marhatrágyát) használjunk, és jól forgassuk be a talajba. Használhatunk még Melioritot, Alginitet és egyéb talajjavító szereket, de műtrágyát csak végső esetben használjunk. Vannak viszont igen jó biolombtrágyák is. A gondos talaj-előkészítéshez a talajfertőtlenítés is hozzátartozik - például fahamuval vagy különböző bolti készítményekkel. A metszésen már túl vagyunk, de jó tudni, hogy metszés előtt a gyümölcsfák vastagabb ágairól drótkefével vagy kéregkaparóval le kell kaparni az elhalt rétegeket, hogy ne bújjon meg alatta a sok kártevő. Fasebtapasszal kezeljük le a vágott felületeket, így megóvhatjuk a fertőzésektől. Csak ezután érdemes a lemosó permetezést elvégezni, bőséges

Tavasz a Kertben

A tavasz korai beköszöntével fontos munkálatok kezdődhettek el a kiskertekben. Az őszi ásással sok hasznos nyomelem kerülhetett a talajba, de aki csak most jutott hozzá a talaj-előkészítéshez, jó, ha figyelembe vesz néhány tanácsot.

permetlével. Legyen ebben réz és kén a gombaölő hatásuk miatt, és olaj, ami a kéreg alatt megbújó rovarok petéit elzárja. Rügypattanásig alkalmazhatjuk, ezután már csak rovarölő szert használhatunk. Virágzás alatt érdemes monília ellen védekezni, például Chorus nevű növényvédő szerrel, amely méhekre nem veszélyes. A monília óriási kárt tud okozni, leégetve az ágak hajtásvégeit, de az egész fát is tönkreteheti. E betegség ellen ősszel is fontos rezes lemosást végezni. A későbbiekben pedig jelentős figyelmet kell fordítani az atkák, peronoszpóra, lisztharmat és rovarkártevők elleni védekezésre. Az enyhe tél miatt ezen kártevők sajnos nem pusztultak el, ezért fontos lesz kontakt- és felszívódó szerekkel védekezni. Biomódszer a csalánlé, a Biosol vagy kenőszappan, valamint a réz- és kéntartalmú szerek, melyek az integrált növénytermesztésben is elfogadottak. A későbbiekben gondolnunk kell a gyomirtásra is. Már ültetéskor lehetséges védekezni a gyomok ellen a vetés után, kelés előtt hasz-

nálható Stomp, Pendigan szerekkel, melyek gyommentességet eredményeznek egész nyáron. Vannak a növények leveléről felszívódó gyomirtók, ilyen a Glialka, Taifun, Glyphosat, Medallon, melyek gyökerestől pusztítják ki a gazt. A szelektív gyomirtók a füvesített kertekben előbúvó gyomokat tüntetik el. Vegyük figyelembe, hogy a növényvédőszer-használó nemcsak magáért, hanem környezetéért és minden embertársáért felelős, tehát kellő gondossággal járjunk el permetezéskor, különben az veszélyes lehet emberre, állatra egyaránt. Óvjuk környezetünket, csak végszükség esetén használjunk növényvédő vegyszert! Ne feledjük, a hatékony kerti munkákhoz minőségi munkaeszközökre, szerető kezekre és pozitív hozzáállásra van szükség, így nem fárasztó munka, hanem örömteli elfoglaltság lesz a kertészkedés. Bicskei Sándorné Pont kereskedés

az erdő ajándékai Beköszöntött a tavasz, vége a tél fogságának – az emberek kikívánkoznak a szabadba. Megkezdődik a medvehagyma és a turbolya gyűjtése, s ezzel egy időben megjelennek az első gombák is az erdő talaján. Az erdő ajándékainak is nevezett élelmiszerek viszont nem veszélytelenek, a hozzá nem értés súlyos, esetenként halálos mérgezéseket okozhat.

Óvatosságra inteném a kedves olvasókat a gombagyűjtéssel kapcsolatban, hiszen nincs olyan általános megkülönböztető jegy, amely alapján biztosan fel lehet ismerni, hogy melyik mérgező és melyik nem; ez csak biztos fajismeret alapján dönthető el. Az elsőszámú fontos, betartandó szabály, hogy az étkezésre, fogyasztásra szánt erdei gombánkat minden esetben mutassuk be gombaszakértőnek magunk és családunk biztonsága érdekében. 16

A babonákra sem szabad hagyatkoznunk. Téves az a felfogás, hogy forrázással, a kalapbőr lehúzásával a gombát méregteleníteni tudjuk. Amit a csiga megrágott, az az ember számára még mérgező lehet. Az is téves felfogás, hogy ha a gomba elszíneződik, akkor mérgező. A gombák szakszerű gyűjtéséhez minden esetben lehetőleg kosarat vagy papírzacskót használjunk, az egyes fajokat egymástól elhatároltan gyűjtsük. Ne használjunk műanyag szatyrot, dobozt, mert abban befülled, és gyorsan romlik a zsákmány. Ellenőrizetlen vadon termő gombából soha ne készítsünk ételt és ne ajándékozzunk a szomszédnak és rokonoknak. Az ellenőrzött erdei gombát lehetőleg a gyűjtés napján használjuk fel. Ha a gyűjtés napján nincs időnk elkészíteni, úgy mindig hideg, szellős helyen tároljuk . Egyes gombafajok tönkje nem fogyasztható, ilyen például a mezei szegfűgomba vagy a nagy őzlábgomba, mert rostos, szálas, nehezen emészthető. Érzékeny gyomrú embereknek, időseknek, betegeknek, kisgyermekeknek (hatéves kor alatt) nem

javasolt a gomba fogyasztása. A gombás ételeket alaposan süssük, főzzük, tartsuk be a szakértők tanácsait az elkészítési módokra vonatkozóan. Néhány gombafaj alkohollal fogyasztva okozhat komoly tüneteket. Például a tintagombafélék közül a ráncos és a kerti, tinórufélék közül a változékony tinóru, a pereszkék közül az illatos pereszke. A nyers gomba és az elkészített étel házilagos fagyasztásakor különös gondot kell fordítani az általános konyhai higiénés szabályok betartására, hogy elkerüljük a helytelen tárolásból eredő ételmérgezést. Végezetül szeretnék említést tenni arról, hogy az óvoda udvarán vagy otthon a kertben, játszótéren megjelenő gombák komoly veszélyt jelentenek a felügyelet nélkül hagyott kisgyermekekre, akik esetleg leszedik és nyersen elfogyasztják őket. Próbáljuk rávezetni a gyerekeket arra, hogy ezt nem szabad. Fontos, hogy az intézmények dolgozói is, no meg mi magunk is gondoskodjunk a termőhely megszüntetéséről. Ezzel a rövid tájékoztatással kívánok kellemes tavaszi gombakirándulásokat, és várom önöket gombavizsgálatra az Aulich Lajos utca 6. szám alatt. Radó István / gombaszakellenőr


MCM ÉeLELMISZER PILISCSABA LEGRÉGEBBI ÉLELMISZERBOLTJA

5000 Ft

feletti vásárlás blokkja sorsoláson vesz részt!

Dobja be az erre a célra elhelyezett ládába!

Értékes nyeremények Sorsolás kéthetente

Üzletünkben széles választékban kaphatóak

bio- és gluténmentes élelmiszerek a Cserpes sajtműhely gluténmentes termékei

kártya-elfogadóhely

ingyenes házhozszállítás

mobilfeltöltés

Piliscsaba, Vasút út 14. tel.: 0626 375 254

2014. 04. 30-ig

Piliscsabai Polgár 2014/ április  
Piliscsabai Polgár 2014/ április  
Advertisement