Page 1


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

• Στις 15 Ιουνίου 1891,

με βασιλικό διάταγμα, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική, Ασφαλιστική ύστερα από πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία ί με τα 4 κορυφαία φ ί ιδρύματα της χώρας (Τράπεζα Κων/πόλεως, Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, Γενική Πιστωτική Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως).


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

• Η ίδρυσή της πραγματοποιήθηκε σε μια στιγμή που θα

μπορούσε να χαρακτηριστεί αποτρεπτική για την ανάληψη μιας τόσο μεγαλόπνοης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι όλες οι ελληνικές εταιρίες που είχαν επιχειρήσει μέχρι εκείνη την περίοδο κάτι αντίστοιχο, είχαν αποτύχει ύ & υπήρχε ή έ έντονο αίσθημα ί θ κλονισμού λ ύ της εμπιστοσύνης του κοινού, καθώς επίσης & προτίμηση προς ξένες ασφαλιστικές εταιρίες.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

• Παρόλα αυτά η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ιδρύθηκε,

ανατρέποντας όλα τα δεδομένα της εποχής. Ο Διοικητής της Ε.Τ.Ε. Ε Τ Ε Παύλος Καλλιγάς τόνιζε το 1891, 1891 ότι σε συνεργασία με τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα του τόπου θα πρέπει να συσταθεί ελληνική εταιρία που θα εξυπηρετεί ξ ί το κοινό ό συμφέρον φέ &θ θα αποτρέπει έ την εξαγωγή συναλλάγματος που συνεπάγεται η ασφάλιση σε ξένες ασφαλιστικές εταιρίες.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

• Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχονταν στα 8.000.000 δρχ.

ποσό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της εποχής. Οι άνθρωποι που στελέχωσαν την εταιρία, εταιρία αποτελούσαν εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής. Γενικός Διευθυντής ανέλαβε ο Enrico Pontremoli Pontremoli.. Πρώτος ώ Πρόεδρος ό δ του Διοικητικού ύ Συμβουλίου β λί ή ήταν ένας έ από τους εμπνευστές, ο Στέφανος Στρέιτ. • Αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς αποτελώντας βασικό πόλο ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς, όχι μόνο μέσα στα όρια της τότε Ελλάδος αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις του εξωτερικού, όπου υπήρχε Ελληνισμός, όπως σε Οδησσό Οδησσό, Τένεδο Τένεδο, Αττάλεια, Αττάλεια Βηρυτό, Αλεξανδρούπολη, Τύνιδα, Αλεξάνδρεια, Buenos Aires κτλ.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

• Οι εργασίες της Εταιρίας

επικεντρώνονται κυρίως στους κλάδους Πυρός και Θαλάσσης, ενώ γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί ο κλάδος λάδ Ζωής. ή Η Εθνική ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που εισήγαγε τη λειτουργία του κλάδου Ζωής & παρόλο που οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες για την ανάπτυξη των ασφαλειών ζωής ένας από τους πελάτες στον κλάδο υπήρξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

Διαφημιστική καταχώριση της Εταιρίας του 1893 όπου αναγράφεται το Διοικητικό της Συμβούλιο & περιγράφονται οι υπηρεσίες που προσέφερε


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1891 - 1922

• Συμμετέχει σε όλα τα σοβαρά γεγονότα της εποχής, είτε με τη μορφή αποζημιώσεων, π.χ. φωτιά Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1917 1917, είτε με τη μορφή οικονομικής βοήθειας σε σεισμοπαθείς & αντιμετώπιση δαπανών πολέμου το 1897.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1923 - 1945

• Παρά τις δυσμενείς εσωτερικές & εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική, καθιερώνεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως η μεγαλύτερη αλλά και ως η πιο αξιόπιστη εταιρία της ελληνικής αγοράς.

• Συνεχίζει να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς

ενισχύοντας τα αποθεματικά της με την αγορά χρεογράφων & ακινήτων. ή Κ Κατά ά τη δ διάρκεια ά αυτής ή της περιόδου, όδ συμμετέχει και πάλι στα μεγαλύτερα γεγονότα της εποχής, αφού είναι παρούσα στους σεισμούς της Κορίνθου (1928) και των μεγάλων καταστροφών στις επιχειρήσεις λόγω των πυρκαγιών του 1933 (Μακεδονία – Θράκη).


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1923 - 1945

• Το 1936 θεμελιώνεται το κτίριο της οδού Κοραή 4 (πρώην

οικία Rossels). Ολοκληρώθηκε το 1938 & αποτελούσε ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια της πρωτεύουσας κτισμένο με τα καλύτερα υλικά της εποχής διαθέτοντας επιπλέον κεντρική θέρμανση, υδραυλική εγκατάσταση, ανελκυστήρες, καθώς θώ επίσης ί και το απαραίτητο, ί για την εποχή, ή αντιαεροπορικό καταφύγιο.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1923 - 1945

• Αυτό το κτίριο δεν φιλοξένησε σχεδόν ποτέ την έδρα της Εταιρίας γιατί είχε την τύχη συνεχών επιτάξεων.

• Στα δύσκολα χρόνια της περιόδου 1940 1940-1944, δεν διστάζει να εκποιήσει περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να συντηρήσει το προσωπικό της αλλά και να οργανώσει συσσίτια για τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1946 - 1969

• Παρά την οικονομική στασιμότητα της πρώτης

μεταπολεμικής περιόδου, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να αναπτύσσεται στους κλάδους Πυρός Πυρός, Μεταφορών Μεταφορών, Αυτοκινήτων, Αστικής Ευθύνης και Εργατικών Ατυχημάτων. • Το 1964 ιδρύει τη Ναυτασφαλιστική Εταιρία Πλοίων και Αεροσκαφών, ενώ από τον Οκτώβριο του 1963 η έδρα της Εταιρίας είναι στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 8. • Την ίδια περίοδο εφαρμόζεται ένα νέο έ οργανωτικό ό σχήμα ή & αρχίζει ίζ η μηχανογραφική οργάνωση της Εταιρίας στα πρότυπα των μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών της Ευρώπης.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1970 - Σήμερα ήμ ρ

• Η Εθνική Ασφαλιστική αναπτύσσεται σε 4 βασικούς άξονες, με την ανασυγκρότηση του παραδοσιακού δικτύου των πρακτορείων της της, τη δημιουργία νέων υποκαταστημάτων υποκαταστημάτων, την οργάνωση των πωλήσεών της και τέλος, την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα.

• Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πώληση προϊόντων των

κλάδων Ζωής και Πυρός & ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάπτυξη ά ξ των πωλήσεών λή ώ της με την τελειοποίηση λ ί των μηχανογραφικών συστημάτων της & την ίδρυση ενός πρότυπου Εκπαιδευτικού Κέντρου, ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των συνεργατών & των υπαλλήλων της.


115 11 5 Χρόνια ό Ζωής ή 18911891-2006 2006 1970 - Σήμερα ήμ ρ

• Το 1997 πραγματοποιείται συγχώνευση όλων των

ασφαλιστικών εταιριών του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΣΤΗΡ (ΑΣΤΗΡ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ, ΕΤΕΒΑ) ΕΤΕΒΑ), δημιουργώντας έναν ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς & να ανταγωνιστείί τις μεγαλύτερες λύ ασφαλιστικές φ λ έ εταιρίες ί της Ευρώπης.

Η νέα έ δ διαμορφωμένη φ έ Ε Εταιρία ί παρακολουθεί λ θ ί τις διεθνείς εξελίξεις, υποστηρίζει την πελατοκεντρική φιλοσοφία, σχεδιάζει προϊόντα & υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αγοράς, συνεχώς στηρίζει & αναπτύσσει τους ανθρώπους της, μεε στόχο ό την πρωτοπορία ία & την ποιότητα! ό α!

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Advertisement