Page 1

50

DIRECCIONES 1 Y

• Ikasle bakoitzak bere eskakizunak dagokion jantokiko begi-

TELÉFONOS

raleari zuzenduko dizkio. Ezin bada, arduradunari .

• Ikasle bakoitzak bere mahaian postura zuzen bat mantenduko du, besteena den lekua erabili gabe.

EDIFICIO EDUCACIÓN PRIMARIA • Dirección: Calle ZUMAIA nº 1 • Teléfono: • Fax:

ESKOLAKO INGURUKOA

48007 BILBAO

94 445 20 95

94 44 60 444

• E-mail:

014160aa@hezkuntza.net

• Ikasle bakoitzak erabiliko dituen objetu guztiak errespetuz eta kontuz erabiliko ditu .

EDIFICIO EDUCACIÓN INFANTIL

• Ikasle bakoitzak patioak, komunak, eta beste instalazioak ondo zainduko ditu jantokiko errekreoen bitartean

• Jaki guztiak eta postrea ere bai, jantoki barruan jan beharko dira.

• Dirección: Calle TOMÁS ZUBIRÍA nº 3 • Teléfono: • Fax:

48007 BILBAO

94 445 56 72

94 45 56 72

• E-mail:

014160aa@hezkuntza.net

• Kasean eta jantokian debekatuta dago golosinak eta txikleak jatea

SECRETARÍA DE INFANTIL Y PRIMARIA GARRANTZITSUA Eskolako esparrua uztea baimenik gabe disziplina falta grabea izango da eta gurasoei deituko zaie gertatukoa jakinarazteko. Edozein ikasleak Elkarbizitzarako arauak errespetatzen ez baditu haren guraso edo tutorekin hitz egingo da eta Elkarbizitza Batzarrara , jarrera aztertzeko, eramango da.

50

• Situada : edificio de EDUCACIÓN PRIMARIA • Dirección: Calle ZUMAIA nº 1 • Teléfonos: • Fax:

48007 BILBAO

94 445 20 95 –94 445 36 26

94 44 60 444

• HORARIO: MAÑANA de 9 -11h

1


ELKARBIZITZARAKO

2 PRESENTACIÓN

49

ARAUAK

ETORRERA “Zurbaran “ es un Centro Educativo donde se imparten las etapas educativas correspondientes a la Educación Básica , desde los 2 años a 16 añosEducación Infantil (de 2 a 6 años) con modelos lingüísticos B y D. Educación Primaria (de 6 a 12 años) con modelos B y D y Educación Secundaria ( 12 a 16 ) modelos A, B y D.

• Ikastetxe egutegiak markatzen dituen egunak ikasleak bete tzeko eskubidea eta beharra du.

• Eskolara etorriko ez diren ikasleak, guraso zein tutoreek, hutsegin hori, justifikatu beharko dute PUNTUALITATEA

Las tres etapas tienen edificios independientes, con una Asociación de Padres y Madres conjunta y dos Equipos Directivos .

• Eskolako ateak sarrera ordua jo eta gero 5 minutu egongo

El Equipo Directivo del CEP ZURBARAN las Etapas de Educación Infantil y Primaria.

• Berandu ailegatuko diren ikasleak hurrengo egunean gura-

gestiona

Educación Infantil tiene su propio edificio en el cual están ubicadas8 aulas de alumnos 2 ,3 , 4 y5 años .Además, este edificio posee comedor, gimnasio, sala de cine, biblioteca, aula usos múltiples y patio cubierto con parque infantil para uso exclusivo del alumnado de Educación Infantil. El edificio de Primaria cuenta con 14 aulas 1º a 6º además de contar con Aulas de Apoyo, Aula de Informática, Biblioteca, Comedor , Polideportivo, Gimnasio. Además, contamos con un equipo de atención a las necesidades educativas especiales formado por la Consultora, Profesores/as de Pedagogía Terapéutica, Refuerzo Lingüístico y Logopeda. Así mismo, el Colegio se dispone de un programa de Actividades extraescolares, que está coordinado por un Profesor de Deportes y una Profesora de Biblioteca. Resumiendo diremos que el CEP Zurbaran constituye una comunidad educativa constituida por 345 alumn@s, y 40 profesores/as además del personal no docente. 2

da zabalik.

so zein tutoreek, horren zergatia , justifikatu beharko dute.

• Sarritan berandu etortzen bada eskolara guraso zein tutorei deia egingo zaie hitzegiteko

• Ordutegi barruan zentrutik kamporatzeko-jantokiko ordutegiaren barne- guraso zein tutoreek sinatutako eskaera ekarri beharko dute eta idazkaritzan eskuan eman.

GIZAKIAREKIKO HARREMANAK

• Arau hauek helburu eratzaileak eta hezgarriak betetzeko pauta bezala balioko dute eta jantokiko langileen eta ikasleen arteko errespetuan oinarrituta daude.

• Ikasle bakoitzak bere lagunen ekintzak errespetatu egingo ditu denbora librean eta begiraleen indikazioak jarraituko ditu. 49


IKASLEENTZAKO ASEGURUA

CONSEJO3 ESCOLAR

48

Ikastetxeak, B.I.G.E ren eskutik, nahi duten ikasleen zerbitzura, istripu aseguru bat eskeintzen du. Aseguruak bai eskolako, eskolatik kanpoko baita Guraso Elkarteak antolatzen dituen ekintzeetan ere ikasleak babesten ditu.. Beste abantaila da istripuren bata gertatzekotan eskolako ordutegiaren barruan ,mediku bat eskolara hurbilduko da . Aseguru hau eukitzeak ikaslegoari ematen dizkion abantailak ikusita, komenigarria da ikasle bakoitzak bere asegurua euki dezan Guraso Batzarrean hatutako akordioaren arabera,eskola aseguruaderrigorrezkoa da eskolaz kampoko ekintzeetan parte hartzen duten ikasle guztientzat.

Es el órgano de participación de los miembros de la comunidad escolar en el gobierno del centro. Tiene atribuidas las decisiones fundamentales que afectan a la vida escolar, siendo el responsable último en el ámbito de la autonomía del centro y del funcionamiento de éste. El actual O.M.R. esta compuesto por profesores/as y padres- madres. Junto a los nombres de padres- madres aparece el curso donde está su hij@ matriculado en el presente curso 2008-2009.

Presidenta: Teodora T. Sanz Prenafeta

Jefa de estudios: Garbiñe Zubiaur Zarate

Secretaria Mª Luz López Belso

OSASUN

ZERBITZUA

Udaletxeko Eskola Osasun Zerbitzuak, ASTEARTEA hautatu du programaturiko azterketak, umeen adinaren arabera,medikuak egiteko .

Kontrolak

Entzunenaren neurketa.

Ikusmen azterketa............

48

Representante profesorado

• • • • • • • • • •

Ana Bueno Arranz Ángel Aspiazu Macho Mª Isabel García Sánchez Amparo González Clara Marín Mari Sol Manchado Nati Ovelleiro Begoña García Blanca Pérez Mª Luisa Barañano

3


CONSEJO 4ESCOLAR Representates de los padres: • • • • • • • • • • • • • • • •

Marian Albaina (3ºD) Yolanda López Otal (HH –3. D) Laura Alvarez (4ºD) Garaizne Menendez (4ºD) Jon Mezperuza (4ºD) Begoña García S.(5ºB) Julia Román (4ºB) Javier Orive (6ºD) Txomin Martínez Moreno (6ºD) Fatima Raadi (4ºB1) Begoña Valle (2º B ) Arantza Martin (2ºD2) Arantza Tejada (6ºD) Jesús Cortés (4ºD) Máximo Blázquez (1º D ) Cristina Ortega (2ºInfantil )

5. Bankuak bueltatzen dituen erreziboak arduradunari aste47 bete beharko zaizkio gehienez10 egunetako epean, ordain-

keta eza komunikatu den egunetik hasita. Zorra ez ordaindu ezkero gaur egungo araudia aplikatuko da (BOVP 2000garreneko martxoaren 28an).

JANTOKIKO ZERBITZUAREN ARAU OROKORRAK Arau hauek helburu eratzaileak eta hezgarriak betetzeko pauta bezela balioko dute eta jantokiko langileen eta ikasleen arteko errespetuan oinarrituta daude. Jantokian parte hartzen duten pertsona guztiak ahots tonu apropos batean komunikatu beharko dira, elkarrizketa batean pertsona batzuk entzuten eta beste batzuk hitz egiten daudela gogoratuz.

HELBURU ZEHATZAK

Representación servicios • Xabier Galarza RepresentanteAyuntamiento • Amparo Olmos

Las comisiones del Consejo Escolar • Permanente • Convivencia • Económica .

Otras Comisiones

Janaria mundu honetan ondasun urri bat eta pertsona guztientzat dela konturatu. Jantokian sozial eta higienezko ohitura batzuk lortu eta praktikan jarri. Betebeharrak egiteko postura positibo bat ikasi, jantokiko lan puntual eta zehatzetan parte hartuz.

2008-2009 ko JANTOKIKO KUOTA

• Pedagógica

• Comedor

• EGUNEROKOAK: 3,45 €

• Hizkuntza Batrordea

• NOIZBEHINKOAK: 4 €

• Gure Artean • Agenda 21 • IKT • Talleres

4

47


8. Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako ikasleentzako jantokiaren ordutegia da: goizeko4612:30 etatik 15:00etara. 9. DBHko ikasleentzat, jantokiko ordutegia 14:15etatik hasten da 15:00 arte izango da. ikasleak ezin izando dira patioan egon 15etik aurrera. 10. Arratasadean klasreik ez daogoenenan jantokiko DBH ko Jantokiko arduradunak, nahi duten gurasoak hartuko ditu hauek ordua eskatu eta gero, eta egunero telefonoz 12:30 eta 14:00 artean.

5 EQUIPO DIRECTIVO-HORARIOS VISITA

Directora : Teodora T. Sanz Prenafeta Horario de visita : Mañana de 9 a 10.* Jefa de Estudios : Garbiñe Zubiaur Zarate Horario de visita : Jueves de 9 a 11.* Secretaria : Mª Luz López Belso Horario de visita: Mañana de 9 a 11*

ERREZIBUEN ABONAMENDURAKO ARAUAK 1.

2.

3.

4.

5.

Errezibuen (ohizko bazkalkideentzat urritik maiatzerarte doazen zortzi hilerokoetan banatuko dira), kobruaren sistema, bankutik hilero. helbideratuko da eta aurreraturik. Iraileko kopurua aparte ordainduko da. Bere seme-alabearen falta 24 orduko aurrerapenarekin ohartu duten familiek bakarrik eukiko dute zenbatekoaren bueltapenaren eskubidea, Jantoki arautegiaren arabera. Jantokiko beka duten ikasleek inoiz ezingo dute bueltapena eskatu. Bueltapenerako eskubidea duten ikaleei ekainean bankuko transferentzi bidez aterako zaie bueltapen hauei dagokion zenbatekoa. Noizbehinkako bazkalkideen menua, jantokiko arduradunak eskutara kobratuko du, bazkariaren egun berean. Ikasle hauen zenbatekoa ohizko bazkalkideena baino gehiago izango da, kurtso bakoitzerako Eusko Jaurlaritzak aurrerabakita duen zenbatekoarekin. Bankuak bueltatzen dituen erreziboak arduradunari astebete beharko zaizkio gehienez10 egunetako epean, or46 dainketa eza komunikatu den egunetik hasita. Zorra ez ordaindu ezkero gaur egungo araudia aplikatu-

*Pedir cita para cualquier otro horario

PROFESORES TUTORES - PRIMARIA • 1º D Lourdes Iraguen

COORDINADORES/AS

• 1ºD2Nieves Martin

• 2ºB-Mari Carmen Mugartegi Ciclo 1º ... Nati Ovelleiro • 2ºD1-Noemí Sanchez • 2ºD2-Marta Letona

Ciclo2º ...Angel Aspiazu

• 3ºB-Blanca Pérez • 3ºD-Iñaki Garaioa

Ciclo 3º....Justo Madariaga

• 4ºB1-Maite Encinas • 4ºB2-Marisa Barañano • 4ºD-Loli Granados •5ºB-Mertxe Markaida • 5ºD-Maite Alcántara • 6ºB-Primo Núñez • 6ºD-Carlos Herrera

5


JANTOKIKO 45 ARAUAK

6 PROFESORADO INFANTIL

Aulas 2 años • Aula 1– ProfesoraTutora: Lourdes Basterretxea

Arautegi honen helburuetako bat jantokiaren funtzionamendu eraginkor eta on bat lortzea da, zerbitzu hau eskolako kurrikulo hezgarrian integratuz.

-Profesora : Raquel Rodriguez

ARAU

ERATZAILEAK

Aula 2 -ProfesoraTutora: Leire Zabala -Profesora :Zuriñe Barbara 1º E .I…….3 años • Aula 1 -- Tutora: Begoña García Varela • Aula 2- Tutora: Marisa Gallego

2º E .I…...4 años • Aula 1 -Tutora:Mertxe Medrano • Aula 2- Tutora:Begoña Lizundia •

1. Jantokira joango dira ikasleak eta Edukazio Saileko langile baimenduak, CEP Zurbaran IESko komunitate hezgarriarekin harremana dutenak 2. Jantokira joatearen ekintza, ikasleen eskubide bat da, eta jantoki honen arautegia betetzea inplikatzen du . 3. Ikasleak jantokira, berezko eskubidedun bazkalkide bezela joan ahalko dira edo boluntario bezela. Azken hauek ohizko bazkalkideak izando dira edo noizbehinkakoak (BOPV 2000garreneko martxoaren 28an) 4. Noizbehinka joan nahi duten ikasleek, arduraduna 24 ordutako aurrerapen batekin ohartu beharko dute 5. BAPATEKO LARRIALDIAN EDO GAIXOTASUNA KASUAN, egun horretako 9:00 abisatu daiteke.Bi kasuetan jantokiko erantzungailuan mezu bat utzi beharko den zenbakia:

3º E .I….5 años • Aula 1 Tutora:Clara Marin • Aula 2:Tutora: Mari Jose Manero

669 566 541 1. Ohizko bazkalkideen gurasoek, bere semea faltako bada, gutxienez 24 orduko aurrerapenarekin eman beharko dute oharra

Coordinadora de Etapa

• Mari Sol Manchado

2. Noizbehinka zentrua uzteko beharra izango duten ikasleak,, gurasoen partez arduradunari idazki baten bitartez ohartu beharko zaio, azalduz:

Apoyo a Infantil

• Raquel Rodriguez

6

• Ikaslearen izen-abizenak • Zentrutik irteteko data eta ordua 45 • Irteeraren zergatia


ESKOLAKO

• •

JANTOKIA 7 NO TUTOR PROFESORADO

44

ARDURADUNA : Amparo González

Telefono zenbakia :

Bazkaria entrepresa : GASTRONOMIA VASCA

669 56 65 41

• Informática– Agenda 21: -Maribel García y Angel Aspiazu • Consultora : -Ana Bueno.

LEHEN HEZKUNTZA

• Refuerzo lingüístico : -Nati Ovelleriro—Esther Anchia

Sukaldeko langileak: • Mª Ángeles Álvarez • Valen Álvarez.

• Pedagogía Terapéutica:Asier Orgaz—Ainara Barrio • Logopeda: Maria Elena Osés

• Inglés :

Monitoreak: • • • • • •

Jose Antonio Nuñez: Infantil / Primaria Garbiñe Zubiaur:Primaria. • Religión:

Rosa E. Casado Soraya Taboada Mari Jose Delgado Maria Eugenia Gaubeca Mari Vi Intxausti Sofía Martínez

Marisa Calvo: Infantil . Julia Lizarralde: Primaria Nuria Rozas Primaria • Educacón Física :- Angel Aspiazu-Justo Madariaga

HAUR HEZKUNTZA

• Música :- Begoña Ajuria :Infantil / Primaria

Sukaldeko langileak-

• Comedor : Amparo González: Infantil / Primaria

Monserrat Arnaiz

• Deporte /extraescolares: Lisardo Fernández

Monitoreak:

• Biblioteca : Mª Jesús Cubillo.

• Amaia Muñoz –2urte • Zuriñe Barbara-2 urte •Aseret Agirre– 5 urte • Begoña Mateos –3 urte • Rosa Cárdenas –3 urte • M.Carmen Rodríguez –5 urte •Saioa Lizarraga –4urte •Sonia Sanz —4 urte

DIA Y HORARIO DE VISITA AL PROFESORADO •MIÉRCOLES

DE 12,30 A 13,30. *

*Pedir cita para cualquier otro horario. 44

7


GURASO ELKARTEA

HORARIO 8 LECTIVO

43

JORNADA CONTINUADA

Elkarteko batzarra ZABALIK DAGO edozein ideia, ko-

Septiembre :Desde el día 8 hasta el 26 inclusive

mentario,lankidetza jasotzeko.

Junio : Desde el día 11 hasta el 23 inclusive • HORARIO LECTIVO: Mañanas : 9h a 13 h.

INFORMAZIOA

• HORARIO COMEDOR :13 h– 15 h

JORNADA PARTIDA Desde el 2 9de septiembre hasta el 10 de junio • HORARIO: Mañanas : 9h a 12:30h

Gurasoen elkarteari buruzko informazio guztia , LEHEN H-ko kristaldegian dago ,eta HAUR H-ko patioko kortxoan ere.

Tardes : 15 a 16:30h URTEROKO KUOTA

REUNIONES PRINCIPIO DE CURSO

Gure aldetik , zerbitzuari dagokionez eta guztiontzat den heziketari dagokion kalitate aurrera jarraitzeko, kuota-

EDUCACIÓN INFANTIL AULAS 2 AÑOS ........... ... 4 de septiembre

ren ordainketaren garantiza gogoarazten dizuegu. IKASTURTE OSORAKO FAMILIA BANAK

AULAS 3 AÑOS ...... ......... 27 de septiembre AULAS 4 AÑOS ........... .... 15 de setiembre AULAS 5 AÑOS … ............

8 EURO ordaindu beharko du.

8 de octubre

EDUCACIÓN PRIMARIA

Elkartearekin harremanetan jartzeko:

1º B - D ............................30 de septiembre 2º B -D ............................ 2 octubre 3º B -D ............................. 29 de septiembre 4º B - D ............................. 4 de octubre 5ºB -D .............................--1 de octubre 6º B -D ...........................

6 de octubre 8

• Teléfono: •

94 445 20 95 - 9 4 413 2650

Correo electrónico: apa_zurbaran_ige@yahoo.es

• Página web: www.ampazurbaranige.org 43


CALENDARIO CURSO ESCOLAR 2008-2009

GURASO ELKARTEA 42

1974 urtetik Zurbaran Ikastetxeak Guraso Elkarte bat du hurrengo helburuekin.

9

MESES

DÍA

NOTAS •Comienzo clases

HELBURUAK

SETIEMBRE

Seme–alaben hezkuntzaz bideratu eta lagundu.

Zentruak antolatzen dituen ekintzeetan parte hartu

Guraso eta ikasleen onerako ekintzak antolatu

Ikastetxeko eguneroko bizitzan parte hartzeko animatu

Ikasturte amaierako eskolako jaia antolatu-

8-26

29 8 DICIEMBRE

• Comienzo jornada partida •Fiesta

19

•Jornada continuada

22

• Inicio vacaciones

Navidad.

7 Gurasoentzako eskola dugu,Eskola honetan guraso be-

• Jornada continuada

ENERO

• Reanudación clases

zala jokatzeko heziketa baliabideak irakasten dira, haien semealabeentzat hain zailak diren ikasteko eta bizitzeko betebehar

23

•Fiesta de Carnaval

MARZO

19 20

• San Jose •Puente (viernes ) •Comienzo vacaciones S.Santa

ABRIL

6 20

FEBRERO

zailei hobeto aurre egiteko . BATZARRAK Elkatearen Batzordea elkartzen da: • Hilabetero , lehenengo OSTIRALEAN

• 15:00etatik 16:30 ak arte • IGE bulegoan izango da . Bigarren Hezkuntzako ( 1. eraikuntzan ) Kokatuta dago.

MAYO

1 11 al 23

42

JUNIO

23

• Reanudación de las clases •Fiesta del trabajo

• Jornada continuada 9

• Ultimo día del curso .


TEXTU LIBURUAK 41 SOLIDIDARIOKI ETA EKITATIBOKI ERABILTZEKO PROGRAMA

ENTREGA NOTAS PRIMARIA 10

1ª EVALUACIÓN • Entrega

de notas al alumnado:15de diciembre 2008

• Devolución

notas al tutor: 17 de diciembre 2008

2ª EVALUACIÓN •

Entrega de notas al alumnado: 23 de

marzo 2009

Devolución notas al tutor: 25 de marzo 2009

En las fechas señaladas se entregará a los alumn@s el boletín de notas, que deberá ser devuelto al tutor/a firmado por el padre o madre. alumnos de 1º, 3º y 5º

Entrega de notas al alumnado: 26 de Junio 2009 • Para

alumnos de 2º 4º y 6º

Del 24,25,26 de junio de 2009 se entregará padres personalmente.

a los

ENTREGA NOTAS INFANTIL

. Familiek programa honi uko ahal izango du, baina bere seme-alabeen liburu guztiak ordaidu beharko dituzte Liburu maileguaren programan parte hatu nahi duen familiak ondorengo arauak kontutan hartu beharko ditu: 1) Liburuak Eskolakoak dira hurrengo ikasturteko ikaskideek erabiltzeko. 2) Ikasleek liburuak zaindu eta ondo erabili beharko dituzte eta irailan liburu guztiak forratu beharko dituzte.

FEBRERO : Entrevista personal con los padres/madres o tutores ,serán citados por el tutor@ de aula •

Programa honen helburua ikastutean zehar texto liburuak mailegu moduan erabiltzea da.Hau dela eta ikasturte bukaeran liburuak Ikastetxean geratuko dira , hurrengo ikaskideak erabil ahal izateko. Programa honetan parte hartuko duten familia lau urtetarako konpromisua da.

3ª EVALUACIÓN : •Para

Ikasturte honetan Eusko Jaularitzako Hezkuntza Sailak Lehen Hezkuntzako 2. Zikloan programa hau martxan jarri du, beraz 1. 2 zikloko ikasle guztiak programaren barruan daude.

Fecha comienzo entrevistas : febrero 2009

JUNIO: • Aulas

de 2 años personalmente previa cita. • Aulas 3 y 4 años el 19 junio de 2009 • Aulas 5 años personalmente previa cita 10

3) Liburuak gaizki erabiltzekotan olestu, aspimarratu ......) ikaslearen edo beste ale bat erosi beharko du.

(apurtu,z ikindu,t familiak ordaindu

4) Pograma honetan parte hartzen duten familiak ordaindu beharreko diru-kopurua bankuaren bitartez egingo du, Zentro kudakeaketaren arauak agintzen dituzten 41


ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

PROIEKTUAK 40 BERRIKUNTZA PROIEKTUA – Elkarbizitza Behatokia 2008-09 ikasturtean Gure Artean proiektuarekin lotuta Elkarbitza behatokia martxan jarriko da. Elkarbizitza eskolako bestelako aspektuak eusteko oinarrizko zutabea da. Eskolan eman diren aldaketeei proiekto honekin ikuspuntu globala eman nahi diegu. Poiekto honetan Ikas Komunitatearen partaidetza oso garrantsitzua da eta zuen iritziekin lortu nahi ditugun helburuak hauek dira: “ Kalitatezko Eskola eta ikasle guztientzako hezkuntza arrakastatsua”dira

11

El Colegio cuenta con un plan de actividades complementarias.L@s tutor@s. programan salidas con sus alumn@s atendiendo a sus intereses y teniendo en cuenta su interés cultural y lúdico. Citaremos algunas de las actividades que se realizarán un alumn@, no obstante a lo largo del curso surgirán nuevas propuestas que pondremos en vuestro conocimiento. PROPUESTAS PARA EL CURSO 2008-09

EDUCACIÓN • •

BESTELAKO PROIETUAK Agenda 21 Ikastetxe honetan aspaldiko proietua da , aurten ere ikasleekin Inguru Giroa zaintzeko lanean jarraituko da. Gaur egungo gizartean gero eta nabaria da URAREN garrantzia gure bizitzan. Hau dela eta, “ URA” bai gelan bai AGENDA 21eko tailerretan jarduntzeko gaia izango da. Halaber, familiei “ Agenda 21 Batzorde mixtoan parte hartzeko gonbidapena luzatzen diegu. IRRATIA Irratia Haur Hezkuntzan eta Lehen hezkuntzan garatzen den proiektua da. Maila guztietako ikasleek parte hartzen dute eta ekintza hau oso motibagarria da haientzak. 1. 2. 3. 4.

Irratiak bultzatzen dituen aspektuak ondorengoak dira: Euskeraren erabilera. Talde lana. Bizitzarako trebetasuna. Komunikazioa eta haien arteko ezagupena. 40

• • • • •

INFANTIL

Teatro Berriotxoa Park Sukarrieta Cine Museo Guggenheim Al entorno próximo. Excursión final de curso.

EDUCACIÓN

PRIMARIA

• Mitusu

-Teatro • Museo Guggenheim • Museo Encartaciones • Arriaga– Cine, Teatro, • Oñati– Arantzazu • Visita a la Ria • Baratze • Visita parque Natural • Visita al entorno • Excursión fin de curso 11


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

PROIEKTUAK

12

39

PROFESOR COORDINADOR : Lisardo Fernández

Número de teléfono : 94 413 2650 –94 445 2095

BERRIKUNTZA PROIEKTUA -INFORMATIKA -

Días de visita: Martes 11,30 -13,30

IKT ak Zentruan garatzeko proiektua Zentruak egindako lanagatik, IKTen erabilera bultzatzeko proiektu propioa bat garatzeko aukeratu izan da eta Ikas Komunitateari zuzendua dago. Aldi berean, aurreko esperientzia informatikoekin jarraituko dugu. Tresna desberdinen erbileran sakunduz bai klasean eta tailerretan ere.

Desde el curso 1996-97 se viene realizando el programa de DEPORTE ESCOLAR en el centro, con el fin de facilitar al alumnado la posibilidad de desarrollar sus capacidades a través del deporte.. PROPUESTAS PARA EL CURSO 2008-09 ACTIVIDADES • • • • • • • • • • • • • • • •

Baile moderno Fútbol sala Multideporte Montaña Euskal jolasak Baloncesto Kárate Badminton Gimnasia rítmica Juegos deportivos Patinaje Ajedrez Sicomotricidad Pelota Vasca Béisbol Cesta Punta

BERRIKUNTZA PROIEKTUA –TAILERRAK

OTRAS ACTIVIDADES

• • • • •

Euskal jolasak Música . Inglés Teatro Manualidades

El horario de estas actividades será facilitada, a comienzo de curso , por el Profesor coordinador de las mismas. 12

Ostegunetako tailerrak Tailerrak, komunikazioarako eta elkartbizitzarako tresna dira. Tailerrak ostegun arratsaldetan garatzen ditugu. Zentruko proiektuak bultzatzeko eta mota desberdinetako praktikak bideratzeko dira. Jantokiko tailerrak Tailerrek jantokiko ordutegia hezigune batean bihurtzen dute. Aldi berean , ikasleek mota askotako ekintzeetan parte hartzeko aukera dute. Jantokiko tailerrek honakoetan laguntzen dute: 1. Ikasleen arteko elkarbizitzan. 2. Ikasleen eta begiraleen arteko ratio murriztean euren arteko komunikazioa eta erlazioan 3. Gure ikasleek ekintza ezberdinetan parte hartzeko aukera daukate: Ludoteka ,kirolak , Lirubutegia , Inglesa …. 39


LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

38

Joan den ikasturtean ESKOLA LIBURUTEGIA egitaraua dugu ,honek liburutegia atsedenaldietan, jantokiko orduetan eta arratsaldean zabaltzea ahalbideratuko digu ikasleengana . ARDURADUNA : María Jesús Cubillo EKINTZAK:

• • • • • • •

Jolastoki. Ikasketa teknikak. Irakurketa tailerra. Liburu mailegua. Norberaren ikasketa. Informatika. Intenet . • Kafe eta gozokiak ( gurasoentzak )cultura bisitaldiak ORDUTEGI eta EGUNAK

• Urritik

maiatzak arte, atsedenaldian, DBH koa zabalik egongo da . • Jantokiko ordutegian tailerrak izzango dira. • Astelehena, asteartea eta asteazkena 17.15- 18.30 tara ARAUAK:Liburutegia ondo ibiltzeko, hurrengo arauak bete behar dira. 1. Ikasleek liburuak irakurri, kontsultatu zein lanak egiteko erabil dezakete liburutegia 2. Lehen Hezkuntzan har daitezke.

zabalik dagoenean, irakurketa liburuak

3 15 egunez gehienez ere, luzatu nahi izanez gero, beste hamabostaldi bateraro luza liteke. 4.Ikasleek liburuak egoera onean mantendu eta zehaztutako 38 egunean itzuli beharko dituzte, bestela, ordaindo edo eramandakoa bezalako beste liburu bat ekarri beharko lukete.

13

El programa de BIBLIOTECA ESCOLAR, que permite la apertura de la misma en recreos y horarios de comedor y tarde, a fin de interesar a los chicos y chicas por el maravilloso mundo de la lectura. Asimismo organiza actividades en las cuales toman parte escritores, cuenta cuentos ….etc Asi mismo en horario escolar también se organizan actividades para padres – madres. PROFESORA COORDINAORA : María Jesús Cubillo ACTIVIDADES: • Ludoteca • Técnicas

de estudio de lectura • Préstamo de libros • Estudio individual • Ordenadores • Internet. • Café y pastas ( para padres — madres )/Salidas culturales HORARIO DE FUNCIONAMIENTO • Taller

Durante el horario de recreo en la ESO :de octubre hasta mayo, ambos inclusive . • En horario de comedor, talleres Primaria • Lunes, martes y miércoles de 17.15 - 18.30 horas,Primaria REGLAMENTO. Para su buen funcionamiento de la biblioteca se tendrá en cuenta que : 1. Se puede utilizar por los alumnos y alumnas, para leer y consultar libros o para realizar trabajos y deberes. •

2.En el horario que está abierta la biblioteca de Primaria se puede solicitar el préstamo de libros de lectura. 3.El periodo de préstamo es de 15 días, renovable en otros 15. 4.El alumno/a está obligado a mantener el libro en buen estado y a devolverlo en el plazo señalado. De lo contrario, debe reponer13 lo o pagarlo.


PROGRAMA PARA EL USO SOLIDARIO Y EQUITATIVO DE LOS LIBROS 14 DE TEXTO

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 37

• ARDURADUNA : Lisardo Fernández En el presente curso escolar el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha ampliado este programa al segundo ciclo de primaria(3º y 4º) ,con intención de seguir en esta línea en los siguientes ciclos. Este programa consiste en que el alumno/a usa durante todo el curso escolar en concepto de préstamo los libros de texto que corresponden a su nivel de Educación Primaria , por lo que al final del curso escolar los libros quedarán en el Centro,para uso de la siguiente promoción. El compromiso de participación en este programa es para cuatro años consecutivos. Las familias podrán renunciar a este sistema de préstamo , pero deberá correr con el coste total de los libros de su hijo/a . Las familias que optan por este programa de préstamo de libros tendrán en cuenta las siguientes normas:( resumen de la resolución del Departamento de Educación del 13 de Junio de 2008 ) A) Que los libros pertenecen al Colegio y que al final de cada curso deberán reintegrarlos al aula para el uso de las siguiente promociones otros compañeros. B)

Que el alumno/a deberá hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y forrarlos cuando se entregan en septiembre.

C)

Que en caso de uso indebido (rotura , manchas, doble ces subrayados .....etc ) o extravío supondrá la obligación por parte de los representantes legales de reponer o abonar el importe de los libros deteriorados.

D)

Que la cantidad a abonar por la familia participante en este programa se realizará mediante domiciliación bancaria, ateniéndose a la normativa que regula la Gestión Economíca -Fnanciera 14 de los Centros.

Telefonoa : 944132650 –944452095

• Arreta egunak: Astelartea11,30 etatik 13,30 etara 1996-97 ikasturtetik Ikastetxe honetan Eskolaz kampoko Ekinten egitaraua bururatu izan da, kirolen bitartez eximen eta sormenea garatzeko aukera emateko asmoz. 2008-2009 ikasturte honen eskaintza hurrengoak dira: EKINTZAK

• Gaur egungo dantzak •Futbito •Multi kirola. •Mendia •Euskal jolasak •Saski baloia •Karate •Badminton •Erritmoz gimnasia •Kirol Jolasak • Txirris egin •Ajedreza •Sikomotrizitatea. •Euskal Pilota •Beisbol •Saski Punta.

BESTELAKO EKINTZAK •Musika.

•Ingelesa •Eskulanak •Antzerkia •Euskal jolasak

Ekintza hauetako ordutegi eta egunak arduradun Irakasleak ikasturte hasieran jakinariziko dizue . 37


OSAGARRIZKO EKINTZAK 36

Ikastetxeak osagarrizko ekintzak plana ditu. Tutoreak ekintzak antolatzen dituztenak dira,ondorengo ezaugarriekin kontutan hartuz: Ikasleei egokitutako ekintza eta bestetik kulturala eta dibertigarria izan. Adibide gisa , eta luzamendutan ibili gabe , honako hauek izango dira egingo diren ekintzetako batzuk.Dena dela, ikasturtean zehar ekintza berria izatekotan zuei jakinaraziko dizuegu. 2008-09 RAKO PROPOSATUTAKO EKINTZAK HAUR HEZKUNTZA

Berriotxoa Park

Sukarrieta

Zinea

Guggenheim museoa

• Txangoa LEHEN HEZKUNTZA Mitusu -Antzerkia Guggenheim Museoa Enkartarriko museoa Baratze Natural Parkea Ingurua ezagutzeko. Txangoa

1.Proyecto de elaboración del modelo de Centro Educativo TIC. El Centro por su trayectoria ha sido seleccionado para diseñar su propio plan de implantación de las TIC en todos los sectores de la Comunidad Educativa. Así mismo, continuaremos con las anteriores experiencias informáticas, profundizando en las distintas herramientas , tanto en el aula como en el taller de informática.

2. Al disminuir la ratio monitor@ /alumn@ favorece su relación y comunicación. 3. Permite que nuestro alumnado tenga la posibilidad de disfrutar con actividades diferentes como: ludoteca ,deportivos , biblioteca , inglés , juego libre en el patio…...etc.

Oñati –Arantzazu

Zinema

PROYECTOS DE INNOVACIÓN-INFORMÁTICA -

Los talleres son un instrumento muy útil para favorecer la comunicación y la convivencia entre iguales . Los talleres se desarrollan los jueves a la tarde y son el vehículo para dinamizar los distintos proyectos del Centro e introducir otras prácticas con un enfoque diferente que permiten afianzar los objetivos del Curriculum y que despiertan el interés del alumnado. Así mismo, los talleres es una práctica educativa que nos permite convertir el horario de comedor en un espacio donde nuestro alumnado puede participar en diferentes actividades disfrutando de este tiempo. Los talleres en horario de comedor favorecen : 1. Muy positivamente la convivencia entre iguales.

• Ingurunea.

• • • • • • • • •

15

PROYECTO DE INNOVACIÓN -TALLERES -

• Antzerkia •

PROYECTOS DE CENTRO

36

15


PROYECTOS 16

PROYECTO DE INNOVACIÓN OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Directamente unido al proyecto Gure Artean en el curso 2008-09 ponemos en marcha el Observatorio y Plan de Convivencia. La convivencia es el pilar básico en el que se sustentan el resto de los aspectos de la vida del Centro. Con este proyecto queremos tener la posibilidad de dar un enfoque global a los cambios que se han experimentado. Este proyecto requiere la participación de toda la Comunidad Escolar y a través de vuestro opinión pretendemos una escuela de calidad y de éxito escolar para todo nuestro alumnado. OTROS PROYECTOS- AGENDA 21 Como ya es tradición en nuestro Centro se seguirá trabajando con el alumnado el respeto al Medio Ambiente. La Sociedad es cada dia más consciente la importancia de la importancia del AGUA en nuestras vidas. Por ello este curso el tema a a trabajar es“ EL AGUA”, tanto en el aula como en el taller de AGENDA 21. Se invita a las familias que así lo deseen a formar parte de la Comisión Mixta de Agenda 21 LA RADIO La radio es un proyecto que se desarrolla desde Infantil hasta Primaria, en ella participan alumna/os de todos los niveles y les resulta una actividad muy motivadora. La radio desarrolla los siguientes aspectos: 1. El uso del Euskera. 2. Trabajo en equipo 3. Habilidades para la vida. 16 4. La Comunicación y la relación entre iguales.

35 TXOSTENAK

1. EBALUAZIOA

•Ikasleari emateko data………2008 ko abenduaren 15an •Tutoreari itzultzeko data…… 2008abenduaren 17 an 2. EBALUAZIOA Ikasleari emateko data .…………2009ko martxoren 23an Tutoreari itzultzeko data…… .. 2009ko martxoaren 25ean Zehaztutako datetan ikasleari txostenak da, gurasoek sinatuta 3. EBALUAZIOA

itzuli beharko

• 1./ 3./ 5. mailako ikasleentzako Ikasleari emateko data: 2009ko ekainaren 26an • 2./4. / 6.mailako ikasleentzako 2009 ko ekainaren 24,25,26 bitarteko datan izango da, gurasoei eskura emango zaie.

TXOSTENAK OTSAILA : : Irakasle et gurasosoen arteko elkarrizketa baten bitartez burutuko da.Tutoreak gurasoei deia egingo die. • Elkarrizketaren dataren hasiera: 2009 ko otsaila . EKAINA • • •

2 urteko gelak pertsonalki. 3 eta 4 urteko gelak 2009 ko ekainaren 19a 5urteko gelak pertsonalki , ekainean. 35


IKASTURTEKO EGUTEGIA 2008-2009

ASOCIACIÓN

34

HILABETE

IRAILA

EGUNA 8-26 29 1

OHARRAK

•Ikasturte hasiera • Lanegun jarraitua Biak barne

• Lanegun bananduaren hasiera

8 ABENDUA

•Jaia

19

• Lanegun jarraitua

22

• Gabonetako oporretako

OBJETIVOS • Orientar a los padres y madres en todo lo relacionado con la educación y formación de sus hij@s. •

Colaborar en las actividades del centro.

Promover la participación de padres y madres en la gestión del centro.

7

• Klaseak berriz hasi

• Ihauterien jaia

Contamos con la Escuela de Padres y Madres, espacio de aprendizaje que nos permite aumentar los recursos educativos como padres y madres para acompañar a nuestros hij@s en la tarea de aprender a vivir.

23 OTSAILA

MARTXOA

19 20

• San Jose eguna jaia • Ostirala zubia

APIRILA

6 20

• Aste Santuko oporrak • Klaseak berriz hasi

MAIATZA

EKAINA

1 11 al 23 23

Organizar actividades formativas en beneficio de los padres y madres y del alumnado.

hasiera

URTARRILA

17

El Colegio Zurbaran tiene una Asociación de Madres y Padres sin ánimo de lucro desde 1974 ,con los siguientes

•Jaia

AZAROA

DE PADRES Y MADRES

•Jaia

• Lanegun jarraitua 34

• Ikasturteko azkengo eguna .

Organizar la Fiesta final de curso

REUNIÓNES La Junta de la Asociación se reúne: • Los primeros VIERNES de cada mes.

• A las 15:00 h a las 16:30 h • En la oficina del AMPA, situada en el primer pabellón de Secundaria . 17


ASOCIACIÓN

18 DE PADRES Y MADRES

La Asociación está ABIERTA a todos aquellos padres y madres que quieran aportar sus inquietudes y sugerencias. Así mismo, serán bien recibidos todos padres y madres que estén dispuestos a trabajar en la Asociación.

IKASTEGUNA LANEGUN JARRAITUA

33

Iraila: 8 tik 26ra biak barne Junio : 11 etik 23 ra biak barne ORDUTEGIA -Goizez : 9etatik

13 ak arte

JANTOKIKO ORDUTEGIA : 12:30etatik 15:00 ak arte LANEGUN BANANDUA

INFORMACIÓN

Irailaren 29 etik /ekainaren 10 ra biak barne

Las informaciones referentes al AMPA se colocan en los cristales de PRIMARIA y en el corcho del edificio de INFANTIL, y por notas enviadas a través de vuestros hijos/as.

ORDUTEGIA_Goizez:9:00etatik12:30 ak arte Arratsaldez :15:00 tetik16:30 ak arte

IKASTURTE HASIERAKO BATZARRAK

CUOTA POR FAMILIA Y AÑO Para que podamos seguir avanzando en un servicio y una Educación integral de calidad para todos nuestros hijos /as es necesaria la aportación de 8 euros. por familia y año.

HAUR HEZKUNTZA 2 URTEKO GELAK........ ……. urriaren 4an. 3 URTEKO GELAK ............... irailaren 27an. 4 URTEKO GELAK ............... irailaren 15ean.

Podemos contactar a través de : • Teléfono: •

94 445 20 95 - 9 4 413 2650

Correo electrónico: apa_zurbaran_ige@yahoo.es

• Página web: www.ampazurbaranige.org

5 URTEKO GELAK ............... urriaren 8 an. LEHEN

HEZKUNTZA

1B - D ............................irailaren 30ean 2. B - D ............................ Urriaren 2 an 3.B -D ............................. Irailaren 29an 4. B - D ............................. Urriaren 4an 5.B - D ............................. urriaren1ean 6º.B - D ...........................urriaren 6 an

18

33


COMEDOR ESCOLAR

32 IRAKASLEAK TUTOREAK EZ DIREN • Informática– Agenda 21: -Maribel García y Angel Aspiazu • Consultora : -Ana Bueno.

19

RESPONSABLE : Amparo González

Número de teléfono :

Servicio comida : GASTRONOMIA BASCA

669 56 65 41

• Refuerzo lingüístico : -Nati Ovelleriro—Esther Anchia

PERSONAL DE

• Pedagogía Terapéutica:Asier Orgaz—Ainara Barrio

COMEDOR

• Logopeda: Maria Elena Osés

EDUCACIÓN PRIMARIA

• Inglés : Jose Antonio Nuñez: Infantil / Primaria Garbiñe Zubiaur:Primaria. • Religión: Marisa Calvo: Infantil . Julia Lizarralde: Primaria Nuria Rozas Primaria • Educacón Física :- Angel Aspiazu-Justo Madariaga • Música :- Begoña Ajuria

:Infantil / Primaria

• Comedor : Amparo González: Infantil / Primaria

Personal de cocina: • Mª Ángeles Álvarez • Valen Álvarez. Monitores: Rosa E. Casado • Soraya Taboada • Mari Jose Delgado • Maria Eugenia Gaubeca • Mari Vi Intxausti • Sofía Martínez •

• Deporte /extraescolares: Lisardo Fernández

EDUCACIÓN INFANTIL

• Biblioteca : Mª Jesús Cubillo.

Personal cocina -Monserrat Arnaiz Monitoras:

IRAKASLEENTZAKO BISITA ORDUA ETA EGUNA ASTEAZKENA :12,30etatik

13,30ak arte.*

*Bestelako ordutegirako ordua eskatu. 32

• Amaia Muñoz –2 años • Zuriñe Barbara-2 años •Aseret Agirre– 5 años • Begoña Mateos –3 años • Rosa Cárdenas –3 años • M.Carmen Rodríguez –5 años •Saioa Lizarraga –4 años •Sonia Sanz —4 años

19


NORMATIVA DE20 COMEDOR Es objeto de este reglamento conseguir un eficaz funcionamiento del comedor, integrando dicho servicio dentro del Currículo Educativo del Centro. NORMAS

ORGANIZATIVAS

1. Asistirán al comedor los alumn@s y personal autorizado por el Departamento de Educación que se relacionen con la comunidad educativa del CEP Zurbaran IES. 2. La asistencia al comedor es un derecho de los alumn@s que implica el cumplimiento del reglamento de este comedor. 3. Los alumn@s podrán asistir al comedor en calidad de comensales de propio derecho o voluntarios. Estos últimos podrán ser comensales habituales o eventuales. (BOPV 28 de Marzo de 2000). 4. Los alumn@s que deseen asistir al comedor eventualmente deberán avisar a la encargada con 24 horas de antelación a su asistencia.

31 HAUR HEZKUNTZAKO TUTOREAK

2 urteko gelak • Aula 1– ProfesoraTutora: Lourdes Basterretxea

-Profesora : Raquel Rodriguez Aula 2 -ProfesoraTutora: Leire Zabala -Profesora :Zuriñe Barbara

3 urteko gelak : HH ko 1.maila • Aula 1 -- Tutora: Begoña García Varela • Aula 2- Tutora: Marisa Gallego

4 urteko gelak :HH ko 2.maila • Aula 1 -Tutora:Mertxe Medrano • Aula 2- Tutora:Begoña Lizundia

5. En caso de EXTREMA URGENCIA, es posible avisar a las 9 horas de ese día.

3º E .I….5 años

6. En ambos casos habrá que dejar aviso en el contestador del teléfono del comedor: Número: 669 566 541

• Aula 2:Tutora: Mari Jose Manero

7. Los padres de alumn@s comensales habituales deben comunicar la falta de su hij@ como mínimo con 24 horas de antelación. 8. Los alumn@s que tengan necesidad ocasional de abandonar el centro, nunca habitualmente, deberá ser justificada la ausencia por escrito a la encargada por parte de los padres. • Nombre y apellidos del alumn@. • Fecha y hora de salida del centro. 20 • Motivo de la salida.

• Aula 1 Tutora:Clara Marin

Coordinadora de Etapa

• Mari Sol Manchado Apoyo a Infantil

• Raquel Rodriguez

31


ZUZENDARITZA TALDEA 30 Zuzendaria : Teodora T. Sanz Prenafeta Arreta ordutegia : Goizeko 9 etatik 10ak arte Ikasketa Burua : Garbiñe Zubiaur Zarate Arreta ordutegia : Osteguna 9etatik 11ak arte Idazkaria : Mª Luz López Bielso

9. El horario de comedor para Infantil y Primaria comienza a la salida de los alumn@s de21las clases matinales y finaliza a las 15 horas. 10. Para los alumn@s de ESO el horario comienza a las 13:45 horas y finaliza a las 14:30 horas y no podrán permanecer en el patio del Colegio a partir de las 15 horas 11 La encargada de comedor atendera personalmente a los padres/madres previa cita ,y telefónicamente todos los días de 12:30 a 14:00horas.

Arreta ordutegia: Goizeko 9etatik 11etara NORMAS ABONOS DE LOS RECIBOS *Bestelako ordutegirako ardua eskatu.

LEHEN HEZKUNTZAKO TUTOREAK • 1 D Lourdes Iraguen • 1 D2Nieves Martin

KOORDINATZAILEAK

• 2 B-Mari Carmen Mugartegi • 2 D1-Noemí Sanchez • 2 D2-Marta Letona • 3B-Blanca Pérez • 3D-Iñaki Garaioa

• 4B1-Maite Encinas

1.Zikloa ... Nati Ovelleiro

3. Los alumn@s que tengan concedida beca de comedor en ningún caso tienen derecho a dicha devolución .

3.Zikloa Justo Madariaga

4. Los alumn@s que tengan derecho a devolución se les reintegrara en el mes de junio mediante transferencia bancaria el importe acumulado de dichas devoluciones. 5. El menú de los comensales eventuales será cobrado por la encargada de comedor en dinero efectivo el mismo día de que se quedan a comer..

• 4D-Loli Granados •5B-Mertxe Markaida • 5D-Maite Alcántara • 6D-Carlos Herrero

2. Solo las familias que hayan avisado de la falta de su hij@ con un mínimo de 24 horas de antelación tendrán derecho a la devolución del importe del menú según Normativa Comedores.

2.Zikloa ...Angel Aspiazu

• 4B2-Marisa Barañano

• 6B-Primo Núñez

1. El sistema de cobro de los recibos, repartidos en ocho mensualidades de Octubre a Mayo para todos los comensales habituales, será mediante domiciliación bancaria mensualmente y por adelantado. El mes de septiembre se abona en cuota aparte.

30

21


6. Los alumnos/as eventuales pagan un importe superior al de los comensales habituales según lo estipulado por el Go22 bierno Vasco. 7. Los recibos devueltos por la entidad bancaria deberán ser satisfechos personalmente a la encargada en el plazo máximo de 10 días desde la fecha en que fue comunicado el impago del recibo. En caso de no satisfacer la deuda se aplicara la legislación vigente ( BOPV 28 de marzo de 2000). NORMAS GENERALES DEL SERVICIO DE COMEDOR Estas normas van a servir de pauta para conseguir el cumplimiento de los objetivos organizativos y educativos que deben orientar esta actividad y estarán fundamentados en el respeto mutuo entre el personal del comedor y los alumn@s. Todas las personas que forman parte del comedor deberán relacionarse entre sí en un tono de voz adecuado y correcto, recordando que en toda conversación hay personas que hablan y personas que escuchan. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Tomar conciencia de los alimentos como bien escaso en el mundo y necesario para todas las personas. • Adquirir y poner en práctica hábitos de higiene y sociales en el ámbito del comedor. • Adquirir actitudes positivas para la realización de tareas, corresponsabilizándose también en labores puntuales y específicas del comedor.

CUOTAS COMEDOR 2008-2009

• HABITUALES: 3,45€ por día. • EVENTUALES: 4,00 € por22día.

ESKOLA KONTSEILUA 29

Gurasoen errepresentatzaileak • Marian Albaina (3ºD) • Yolanda López Otal HH 3.D • Laura Alvarez (4ºD) • Garaizne Menendez (4ºD) • Jon Mezperuza (4ºD) • Begoña García S.(5ºB) • Julia Román (4ºB) • Javier Orive (6ºD) • Txomin Martínez Moreno (6ºD) • Fatima Raadi (4ºB1) • Begoña Valle (2º B ) • Arantza Martin (2ºD2) • Arantza Tejada (6ºD) • Jesús Cortés (4ºD) • Máximo Blázquez (1º D ) Cristina Ortega (2ºInfantil Administrazio eta Zerbitzuen errepresentailea • Xavier Galarza Udaletzeko errepresentatzailea • Amparo Olmos Eskolako kontseiluaren Batzordeak

• Iraunkorra • Elkarbizitzakoa • Ekonomikoa Bestelako batzordeak • Pedagogika • Hizkuntz Pedagógica. • Gure Artean • Agenda 21 • IKT

• Jantokikoa

29


ESKOLA KONTSEILUA 28 Eskola Kontseilua, Eskola komunitatekideek zentruaren gobernuan parte hartzeko organua da. Eskola bizitzan eragina duten erabakiak atxekituta ditu, eta esan daiteke, funtzionanmenduaren arduradun dela. Hau da, eskola kontseilua da zentruko autonomian eta funtzionamenduan erantzukizuna daukana. Egungo eskola kontseilua hurrengo ikasle, guraso, irakakasleak ez diren langilea eta udaletxekoa osatsen diren partaideak dira. Zuzendaria • Teodora T. Sanz Prenafeta

El Centro a través de la B.I.G.E., pone a disposición del alumnado un seguro escolar de accidentes. Este seguro les cubre durante todas las actividades propias del horario lectivo, extraescolares, incluido comedor y aquellas organizadas Asociación de Padres/Madres (A.P.A.S).Y la asistencia médica en el propio Colegio en caso de accidente Según acuerdo tomado en la Asambla de padres /madres el seguro escolar será obligatorio para todos /as los/as alumnos/as que participan en las actividades extraescolares. Dadas las ventajas que supone para el alumnado tener dicho seguro es muy conveniente y aconsejable que todos los alumn@s posean su correspondiente póliza

Ikasketa burua •

SEGURO 23ESCOLAR

Garbiñe Zubiaur Zarate Idazkaria

Mª Luz López Belso Irakaslearen errepresentzaileak • Ana Bueno Arranz • Ángel Aspiazu Macho • Mª Isabel García Sánchez • Amparo González • Clara Marín • Mari Sol Manchado • Nati Ovelleiro • Begoña García • Blanca Pérez • Mª Luisa Barañano 28

SALUD

ESCOLAR

El servicio Municipal de Salud Escolar está compuesto por una médico y un enfermero los cuales tienen asignado los MARTES para llevar a cabo DIFERENTES exámenes médicos a nuestro alumnado según su edad. Entre otros ,destacamos: • Revisión de la vista • Audiometrías. • Exploraciones................etc 23


NORMAS DE CONVIVENCIA 24

ASISTENCIA • El alumno tiene el derecho y el deber de asistir a clase, todos los días que marca el calendario escolar.. • Las faltas de asistencia a clase o a cualquier actividad programada por el centro deberán ser justificadas por el padre, madre o tutor/a.

AURKEZPENA 27

“Zurbaran “ Onairrizko Heziketa Zentrua da eta etapa guztiak ikasi ahal daitezke. Haur Hezkuntza (6tik 12 urtetara) D ereduekin. Lehen Hezkuntzan (6tik 12 urtetara) B eta D ereduekin eta Bigarren Hizkuntza ( 12tik 16 urtetara A, B y D ereduekin. Hiru etapas hauek eraikuntza desberdinetan kokaturik daude, Bi talde Zuzendaritzarekin eta Guraso Elkarte bakarra.

PUNTUALIDAD

LHI ZURBARANGO Zuzendaritza taldeak Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza kudeatzen ditu.

• Las puertas permanecerán abiertas cinco minutos después

2008-09 ikasturtean, Haur Hezkuntzan 8 talde daude eta Lehen Hezkuntzan 14talde.

de la hora de entrada.

• L@s alumn@s que lleguen tarde tendrán que justificarlo al día siguiente tor@.

con una nota escrita de su padre /madre o tu-

• Si se reincide en la falta de puntualidad se llamará al padre /madre o tutor@.

• Para poder salir del Centro, dentro del horario escolar (incluido horario comedor) habrá que traer una nota firmada por padre /madre o tutor@ y entregar en Secretaría. RELACIONES HUMANAS

• Respeto entre compañer@s, profesorado y cualquier persona que trabaje en el Colegio o se encuentre en sus dependencias

• Los alumn@s deberán comportarse con corrección dentro de las instalaciones del Centro: Sin carreras, gritos , empujones.....etc. 24

Haur Hezkuntzako erainkuntzan 8 gelak kokaturik daude, haietatik : 2 gela urte bikoak, 2 gela hiru urtekoak, 2 gela lau urtekoak eta beste bi dira 5 urtekoak Aurrekoaz gain ondorengo aretoak ba daude ere: H.Hko ikasleentzako jantokia sikomotrizitate, zine aretoa, bestelako ekieentzako gela eta haurrentzako parkea. Lehen Hezkuntzako eraikuntzak ,kirolak egiteko instalakuntza aproposak eukitzeaz gain, jantokia, liburutegia, informatika, ginasio eta laguntzak gela ditu. Gainera, Zentruak, heziketa berezia behar dutenentzako talde bat dago, Ahulkularia, Pedagogi Terapeutika Hizkuntza Indartzeko irakasleak . Aipatutakoaz gain, eskolatik kanpoko ihardueretan parte hartzeko programak eskeintzen da eskola komunitatearen asetzeko asmos.Horretako,bi irakasle, bata Kirolak eta bestea Liburutegia, daude ekintza biak koordinatzeko Laburbilduz, 345 ikasle, 40 irakasle eta 30 irakasle ez diren langilez osaturiko eskola27 elkartea gara.


• Cada alumn@ respetará durante el tiempo libre las actividades de los compañeros y seguirá 25 las indicaciones de los monitores en horario de comedor.

26 HELBIDEA ETA TELEFONOAK

• El alumn@ deberá dirigir sus demandas al monitor de comeLEHEN

HEZKUNTZA

• Helbidea: • Telefonoa: • Fax:

ZUMAIA kalea 1 ,

48007 BILBAO

• Cada alumn@ mantendrá en la mesa una posición correcta,

94 445 20 95

procurando no invadir el espacio del compañero

94 44 60 444

• E-mail:

dor que le corresponda. De no ser posible, se dirigirá a la responsable .

EL ENTORNO ESCOLAR

014160aa@hezkuntza.net

• Cuidado y buen uso del mobiliario HAUR HEZKUNTZA • Helbidea:

TOMÁS ZUBIRÍA kalea 3,

• Telefonoa: • Fax:

48007 BILBAO

• Respeto y cuidado de nuestro entorno próximo como : jardines , paredes, bancos, patios, servicios ......etc

94 445 56 72

• Cada alumn@ tratará con respeto y cuidado los utensilios y zo-

94 45 56 72

• E-mail:

de las aulas e instalacio-

nes.

014160aa@hezkuntza.net

nas del comedor que utilice.

• Dentro del edificio del comedor no está permitido comer golosinas o mascar chicle.

IDAZKARITZA

• Todos los alimentos, incluido el postre, se tomarán dentro del comedor.

• Kokatua: LEHEN HEZKUNTZAKO ERAIKUNTZAN • Helbidea:

TOMÁS ZUBIRÍA kalea 3,48007 BILBAO

• Telefonoak: • Fax:

94 445 20 95-94 445 36 26

94 44 60 444

• ORDUTEGIA :Goizeko 9 etatik 11tara

26

IMPORTANTE Si algún alumno/a no respete las normas de convivencia , en el horario de clases, comedor y extraescolares se tomarán las medidas oportunas . En caso de insistir en su comportamiento no adecuado se llamará a su padre /madre o tutor@ y se llevará a la Comisión de Convivencia. 25

gida  

guia escolar del colegio zurbaran de bilbao

gida  

guia escolar del colegio zurbaran de bilbao

Advertisement