Page 1

Wkrótce pojawiły się autonomiczne teksty, które dalej funkcjonowały w tej odciętej kreską przestrzeni gazety, ale już same nazywane były felietonami. Były to przede wszystkim relacje z podróży, opowiadania, recenzje, repertuar teatrów, przegląd mody, ogłoszenia4.Vstasiński5 wspomina, że na początku XIX wieku felietony byty stałym działem w gazecie codziennej, w którym zamieszczano dla rozrywki czytelników wiadomości kulturalne, podawane w lekki sposób. Zapotrzebowanie na ten rodzaj tekstu rosło, ponieważ w prasie stawał się powoli odczuwalny nadmiar informacji. Ponadto felieton, z racji swojego lekkiego, przyjemnego charakteru, przyciągał nowych czytelników. Zaczęła się też wkrótce zmieniać tematyka poruszana w felietonach - zaczął dominować model mozaikowości, co czyniło felieton

nieprzewidywalnym

i

, ,

—.

pozwalało (gzęstai^gwać—wrnrinnin^jioWo^ri, |

Dawało to także wrażenie wolności, ponieważ dobór tematu był dowolny i zależny fcd autora. Felieton był też - jak pisze Stasiński - intrygujący przez to, że łamał łifrearność lektury |-J wymagał rozkładania ciągów tekstowych zgodnie z graficznymi sugestiami i ponownego ich ^składania na nowych, kontekstualnych zasadach, w celu zrozumienia całości, felieton) pozwalał także w /-> złamać instytucjonalność i sformalizowanie tekstów zamieszczanych w prasie. Odcięcie felietonu kreską sugerowałof i tak było w rzeczywistośc^jego nieoficjalny charaktery

Rozwój felietonistyki k/ Polsce W Polsce, podobnie jak we Francji, stosowano termin felieton na określenie zarówno różnych „drobiazgów" zamieszczonych pod kreską w czasopismach, jak też konkretnych tekstów, dających się wyodrębnić spośród innych na podstawie specyficznych cech zewnętrznych i wewnętrznych6. Zbigniew/Mitzner7 podaje, że pierwsze tekstyjf mające charakter felietonów ale V" niej występujące jeszcze pod tą nazwą, to utworytyfcrasickiego iVBohomołca. v ' / * V f * drukowane na łamach „Monitora" (1765-1784). Te żartobliwe utwory łączyły w sobie . «

4

Por. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 203. Wojtak pis/e tu, te forma i tematyka ówczesnych felietonów odbiegały znacznie od/izisiaj znanych. Dziś zapewne tego typu teksty npatr/onjny nagłówkiem „Rozmaitości". " Stasiński P., op.cit., i. 6. * Por. Chudziński E., op.cit., s. 198. Mitzner Z., Felieton, [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa, red, Gołka B.. Kafel M . Mitzner / . Warwawa 1964, •. 130.

Korekta - rozwój felietonistyki  

Korekta artykułu zadanego na praktyki. Z powodu problemów technicznych jakość nie jest niestety najwyższa - mój pojedynczy plik pdf nie łado...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you