Page 1

Rozwój felietonistyki na świecie Historia felietonistyki liczy prawie trzy wieki. Pierwsze teksty, noszące ślady „stylu felietonowego", jednak jeszcze nienazwane felietonami, znalazły się w periodyku „Spectator" w latach 1711-1714 - ich autorami byli J. Addison i R. Steele1.

-

Termin felieton zaczął być używany w 1803 roku, kiedy Jfjłłen\ Ljpy^ Geoffroy we

y*

francuskim czasopiśmie „Journal des debats" przeprowadził eksperyment, który polegał na przedłużeniu |o dodatkową kartkęjkoIumny^gazety?\ na której zamieścił 2

dodatek literacko-rozrywkowy . Termin felieton pochodzi od francuskiego feuille, co oznacza liść, feuilleton natomiast to „kartka złożona na czworo". Nazwa ma związek z faktem, iż ów dodatek był oddzielony od górnej części tekstu typograficzną kreską i funkcjonował jako odrębna graficznie i redakcyjnie całość . Nazwajelietor^dotyczyła zatem pewnego fragmentu czasopisma, w którym znaleźć się mogły określone treści. 1

Możdźonek A., Mistrzowie felietonu, Warszawa 1999, s. 5. Ibidem. 3 Por. Chudziński E., Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Bauer Z., Chudziński E., Kraków 2000, s. 197. 2

o n

Korekta - rozwój felietonistyki  
Korekta - rozwój felietonistyki  

Korekta artykułu zadanego na praktyki. Z powodu problemów technicznych jakość nie jest niestety najwyższa - mój pojedynczy plik pdf nie łado...

Advertisement