Page 1

“PETALING JAYA BANDARAYA PENERAJU, DINAMIK DAN LESTARI”

Isi Kandungan DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

SISTEM LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM 1.0

Pengenalan

2.0

Penemuan Utama

3.0

Konsep Pembangunan

4.0

Strategi Pembangunan Lalulintas Dan Pengangkutan Awam

5.0

Cadangan Pembangunan Dan Pengurusan Lalu Lintas Dan Pengangkutan Awam


DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

1-1

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

SISTEM LALU LINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM PENGENALAN Kajian Impak Lalu Lintas dan Pengangkutan Awam bagi RKK ini bertujuan untuk mengkaji tahap keupayaan dan mengenalpasti pembaikan yang diperlukan, jaringan baru, laluan pejalan kaki, motorsikal, basikal dan pengangkutan awam, persimpangan dan pengurusan trafik berdasarkan semua tanah dibangunkan mengikut zon yang diluluskan dan menyediakan anggaran kos bagi kerja-kerja terlibat. Di samping itu juga, cadangan pembaikan terhadap infrastruktur pengangkutan juga disediakan agar selari dengan pembangunan. Pelan Intensiti Pembangunan dan Pelan Bersepadu Pengangkutan Awam Tahun 2020 juga disediakan bagi memudahkan perancangan, pelaksanaan dan kawalan pembangunan dillakukan oleh pihak MBPJ.

LATARBELAKANG KAJIAN RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya ini meliputi keseluruhan kawasan Petaling Jaya (kecuali kawasan RTPJ1 dan kawasan RKK Seksyen 13) dengan keluasan 7,458.02 hektar.


1-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

2-1

Senarai Kawasan RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya Keluasan (Hektar)

Penduduk Tahun 2009

RKK

Kawasan

PJU 1

PJU1, PJU1A, PJU2, PJU3, PJU4, PJU5 dan PJU10

3,811.31

39,440

PJU2

PJU6, PJU7, PJU8 dan PJU9

1,560.22

87,787

SS

Sebahagian SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8, SS9, SS11, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS25 dan SS26

1,410.19

148,107

PJS

Seksyen 18, SS10, PJS1, PJS2, PJS3, PJS4, PJS5, PJS6, PJS8, PJS10

676.30

140,976

7,458.02

416,310

Jumlah

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Sumber: Majlis Bandaraya Petaling Jaya, 2009.

Kerancakkan pembangunan dalam kawasan kajian ini telah mewujudkan pelbagai masalah lalulintas termasuk pengangkutan awam. Justeru, satu kajian Impak Lalulintas dan Pengangkutan Awam telah dijalankan untuk tujuan penambahbaikan dan memberi keselesaan kepada semua.

WAWASAN PEMBANGUNAN Visi dan Misi MBPJ sepertimana yang terkandung dalam profil korporat adalah untuk menjadikan Petaling Jaya sebagai bandaraya peneraju, dinamik dan lestari dengan penyediaan kemudahan dan perkhidmatan yang berkualiti demi kesejahteraan Petaling Jaya. MBPJ juga mempunyai matlamat untuk menjadikan Petaling Jaya sebagai bandaraya terulung dalam penyediaan perkhidmatan dan prasarana yang berkualiti untuk penduduknya.

MATLAMAT KAJIAN RKK Bersesuaian dengan visi, misi dan matlamat utama MBPJ seperti di para di atas, maka matlamat kajian RKK ini adalah selaras dengan pendekatan pembangunan MBPJ iaitu: “Menyediakan sebuah RKK yang memperincikan aspek lalulintas, infrastruktur dan pembangunan bandar seiring dengan keperluan sosial ke arah mencapai pembangunan Petaling Jaya sebagai sebuah Liveable City”.

PENEMUAN UTAMA KEADAAN LALU LINTAS KAWASAN RKK Rangkaian Jalan Raya Terdapat 4 lebuh raya bertol (hierarki jalan tertinggi) yang merentasi kawasan RKK, iaitu, Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE), Lebuhraya Damansara-Puchong (LDP), Lebuhraya Baru Pantai (NPE) dan Lebuhraya SPRINT. Selain NKVE yang mempunyai kawalan akses yang agak tinggi, ketiga-tiga lebuh raya yang lainnya mempunyai kawalan akses yang pelbagai. Ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada keadaan kesesakan lalu lintas yang dialami pada rangkaian jalan di kawasan RKK. Selain itu, terdapat beberapa laluan utama yang merentasi kawasan RKK iaitu Lebuhraya Persekutuan 2 (FR2) yang menghubungkan Pusat Bandar Kuala Lumpur dengan Shah Alam dan Klang. Pada umumnya, rangkaian jalan di kawasan RKK memenuhi keperluan hierarki jalan yang diamalkan.

Tahap Perkhidmatan Jalan (LOS) Bagi menilai keadaan trafik di kawasan RKK, cerapan jumlah kenderaan pada waktu puncak telah dijalankan di 58 stesen dan cerapan selama 12 jam telah dijalankan di 10 buah stesen yang telah dikenalpasti sebagai lokasi “hot-spot” . Kesemua stesen ini merupakan persimpangan-persimpangan penting. Hasil cerapan tersebut dianalisis menggunakan perisian SIDRA Intersection 4.0 bagi mendapatkan parameter seperti darjah ketepuan dan tahap perkhidmatan bagi persimpangan-persimpangan tersebut. Tahap perkhidmatan didefinisikan sebagai nisbah antara isipadu / jumlah kenderaan dengan kapasiti jalan raya tersebut. Bagi jalan raya yang nisbah isipadu per kapasitinya melebihi 1.0, laluan tersebut dianggap tidak lagi dapat berfungsi ataupun keadaan telah menjadi terlalu sesak.


2-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Sistem rangkaian jalan raya yang sedia ada

Hasil Cerapan Kenderaan Pada Waktu Puncak di Kawasan Hot Spot

ke Rawang

Masa

Isipadu kend/jam

Darjah Ketepuan

Purata Tahap Perkhidmatan

Tahap Perkhidmatan (Pergerakan Terburuk)

am

13494

2.353

LOS F

LOS F

pm

10498

1.837

LOS F

LOS F

am

4289

0.944

LOS E

LOS E

pm

4264

0.944

LOS E

LOS E

am

5014

0.89

LOS D

LOS F

pm

5235

0.966

LOS E

LOS F

am

4312

1.2

LOS F

LOS F

pm

6392

1.84

LOS F

LOS F

am

3022

1.232

LOS F

LOS F

pm

3307

1.427

LOS F

LOS F

am

7792

1.479

LOS F

LOS F

pm

6661

1.048

LOS F

LOS F

am

8388

1.1

LOS F

LOS F

pm

9000

1.194

LOS F

LOS F

am

5952

1.146

LOS F

LOS F

pm

6394

1.192

LOS F

LOS F

am

3202

0.631

LOS F

LOS F

pm

5234

1.055

LOS F

LOS F

am

6985

1.489

LOS F

LOS F

pm

5358

1.824

LOS F

LOS F

PETUNJUK :

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

Lebuhraya Utama

Kawasan

Jalan Persekutuan Jalan Tempatan / Bandar ke Kepong

Sempadan Zon RKK

Damansara Damai Bandar Sri Damansara

PJS 1 ke Jalan Duta

Mentari Business Park Damansara Perdana

ke Kg. Penchala

ZON PJU 2

Kota Damansara

Kawasan Pentadbiran DBKL

Mutiara Damansara

Kelana Jaya SS 2

Bandar Utama

ZON PJU 1 Damansara Utama

Tropicana

SS 3

ke Pusat Bandar Damansara

Kayu Ara

Lebuhraya SPRINT

Taman Sea

Taman Megah

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1

Ara Damansara

Kawasan Pentadbiran MBSA

Kelana Jaya

ke Shah Alam

ke Pusat Bandaraya KL

ZON SS

Damansara Utama Kota Damansara

ke Bangsar

PJS 2 ke Shah Alam Bandar Sunway

ZON PJS

PJS 1

Mutiara Damansara Bandar Sri Damansara

PJS 3

ke USJ

Kawasan Pentadbiran MPSJ

2-3

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

ke Puchong

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

Purata tahap perkhidmatan menunjukkan tahap perkhidmatan purata bagi persimpangan tersebut, Rajah 2.1 : Sistem Rangkaian Jalan Raya Sedia Ada Di Kawasan RKK J3-03 manakala tahap perkhidmatan (perkhidmatan terburuk) pula menunjukkan tahap perkhidmatan bagi satu-satu pergerakan kenderaan ke suatu arah tertentu di persimpangan tersebut. Ini bermakna sebuah persimpangan yang mempunyai purata tahap perkhidmatan yang baik masih lagi boleh mempunyai tahap perkhidmatan “F” bagi salah satu pergerakannya. 1 : 80,000

Hasil analisis tersebut mendapati 51% persimpangan dalam kawasan RKK beroperasi pada tahap perkhidmatan “F” pada waktu puncak. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah isipadu kenderaan yang tinggi dengan ruangan jalan ataupun bilangan lorong yang disediakan. Ini digambarkan melalui parameter darjah ketepuan iaitu nisbah antara isipadu kenderaan yang menggunakan persimpangan itu dengan kapasiti persimpangan tersebut. Dengan tahap perkhidmatan yang amat rendah di kebanyakan kawasan cerapan dan peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya setiap tahun, langkah pengurusan trafik perlu diambil agar keadaan kesesakan jalan raya dapat dikurangkan dan keadaan tidak menjadi lebih buruk di masa hadapan.

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Darjah Ketepuan

Tahap Perkhidmatan (Level of Service - LOS)

> 1.0

F

0.9 – 1.0

E

0.8 – 0.89

D

0.7 - 0.79

C

0.6 – 0.69

B

< 0.6

A

Hasil kajian mendapati jalan-jalan utama hampir mencapai tahap prestasi LOS F iaitu Persiaran Surian dan sebahagian besar LDP. Manakala lokasi seperti LDP berhampiran FR2 dan Uptown mempunyai prestasi LOS F.


2-4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Nisbah Isipadu dan Kapasiti Pada Waktu Puncak Pagi

Nisbah Isipadu dan Kapasiti Pada Waktu Puncak Petang

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 2.2 : Nisbah Isipadu dan Kapasiti Pada Waktu Puncak Pagi

2-5

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

J3-06

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

1 : 80,000

Rajah 2.3 : Nisbah Isipadu dan Kapasiti Pada Waktu Puncak Petang

J3-07

1 : 80,000


2-6

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kawasan Kesesakan Tinggi Lalu Lintas (Traffic Hot Spots)

2-7

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lokasi ‘hot spot’ trafik di kawasan RKK, MBPJ

Terdapat 10 kawasan kesesakan tinggi lalu lintas di kawasan RKK iaitu: • • • • • • • • • •

PETUNJUK :

ke Rawang

PJS 1 Mentari Business Park Kelana Jaya SS 2 SS 3 Lebuhraya SPRINT Damansara Utama Kota Damansara Mutiara Damansara Bandar Sri Damansara

Lebuhraya Utama

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

Jalan Persekutuan Jalan Tempatan / Bandar Kawasan ‘Hot Spot’

ke Kepong

Sempadan Zon RKK

Bandar Sri Damansara

ke Jalan Duta

Kawasan ini dikenalpasti berdasarkan kepada lokasi yang mempunyai ciri-ciri janaan trafik yang tinggi dan sesak . Hasil analisis menunjukkan senario keadaan guna tanah di 10 kawasan ini adalah berkepadatan tinggi dan penggunaan jumlah kenderaan persendirian yang tinggi (86% berbanding penggunaan pengangkutan awam). Tambahan pula, occupancy kereta yang kebanyakannya hanya seorang menambahkan lagi kesesakan pada waktu puncak.

ke Kg. Penchala

ZON PJU 2

Kawasan Pentadbiran DBKL

Mutiara Damansara Kota Damansara

ZON PJU 1

Selain itu, terdapat persimpangan yang mengalami kesesakan dengan baris gilir yang panjang sehingga melimpah ke laluan yang lain (contohnya persimpangan bertingkat di FR2 dan Jalan 222). Ini menghasilkan kesesakan lalu lintas terutamanya pada waktu puncak.

Damansara Utama ke Pusat Bandar Damansara

Taman Sea

ke Pusat Bandaraya KL

Taman Megah

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1 Kawasan Pentadbiran MBSA

SS 3

ZON SS

ke Shah Alam

Sungai Way ke Bangsar

ke Shah Alam Mentari Business Centre

PJS 1

ZON PJS

ke USJ

Kawasan Pentadbiran MPSJ

ke Puchong

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 2.4 : Lokasi ‘Hot Spot’ Trafik Di Kawasan RKK

J3-09

1 : 80,000


2-8

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

2-9

Tempat Letak Kereta (TLK)

Ringkasan Hasil Kaji Selidik TLK

Hasil kajian yang dijalankan di kawasan RKK, didapati 33% pemilik kenderaan meletakkan kenderaan melebih dari 6 jam sehari (long term parking).

Hasil kajian mendapati jumlah TLK di kawasan MBPJ telah mencukupi. Ini dapat dilihat di mana penggunaan ruang TLK telah mencapai 92 %. Purata Penggunaan TLK Dalam Sehari (Jalan SS23/15)

Hasil pemerhatian juga mendapati penggunaan TLK adalah sangat tinggi iaitu 92% sepanjang masa kajian dijalankan. Kawasan yang mempunyai kepadatan penggunaan TLK yang tinggi di mana terdapat perletakan kereta yang bertindih (double and triple parking) adalah di Damasara Utama (Up Town), Damansara Perdana dan Kota Damansara.

Kajian TLK ini juga menunjukkan keadaan TLK yang padat di mana dalam selang masa 15 minit, kesemua (100%) petak TLK kawasan terlibat telah dipenuhi. Hal ini menyebabkan kawasan yang mempunyai papan tanda tidak boleh meletak kenderaan (kawasan tunda/clamp) dipenuhi dengan kenderaan.

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Keadaan TLK di Damansara Utama (Uptown) â&#x20AC;&#x201C; double & illegal parking

Purata Penggunaan Ruang TLK

Perletakan kereta di kawasan zon tunda

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Namun begitu, masalah yang timbul ialah penggunaan ruang TLK yang lama oleh sesebuah kereta. Hasil kajian mendapati 30% dari pengguna meletakkan kereta selama 8 jam dan 43 % pengguna lagi meletakkan kereta melebihi 5 jam. Lokasi TLK yang strategik ini seharusnya digunapakai oleh mereka yang ingin berurusan di kawasan persekitarannya yang mungkin mengambil masa antara 1 hingga 2 jam sahaja.

Kekurangan TLK di Damansara Perdana (Jalan PJU 8/5F) dan wujudnya masalah illegal parking di kawasan yang berhampiran


2-10

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Purata Masa Meletak Kereta

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

2-11

Laluan Pejalan Kaki Hasil kajian bagi laluan pejalan kaki menunjukkan masalah yang timbul dan menjadi halangan kepada aktiviti pejalan kaki adalah: • • • • •

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Frekuensi Kumulatif Masa Meletak Kereta

Ketiadaan laluan basikal dan siarkaki di kebanyakan tempat dalam kawasan RKK Tiada connectivity di antara laluan-laluan tersebut. Laluan pejalan kaki/basikal yang tidak diselenggara sehingga mengakibatkan kemalangan. Masalah keselamatan pengguna seperti laluan yang tidak berlampu, lampu tidak terang dan lainlain. Laluan yang disalahgunakan sebagai tapak perdagangan.

Namun begitu, terdapat beberapa kawasan yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai kawasan khas untuk pejalan kaki dan pengguna basikal seperti di Medan Maju Jaya dan Kampung Dato’ Harun. Pemerhatian menunjukkan ramai penduduk dan pelajar di kawasan tersebut menggunakan basikal untuk aktiviti harian mereka. Selain itu, kawasan lain yang berpotensi ialah kawasan berdekatan dengan kawasan sekolah, taman rekreasi serta terminal dan hentian pengangkutan awam.

Laluan Basikal

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Justeru, bagi mengatasi masalah ini, dicadangkan supaya diadakan satu peraturan untuk menghadkan masa meletak kenderaan dalam kawasan TLK ini dan meningkatkan jumlah caj yang dikenakan. Selain itu, kawasan ini perlu disokong oleh satu sistem pengangkutan awam yang efisien bagi menggalakkan mereka yang meletakkan kereta pada jangkamasa yang lama beralih kepada penggunaan pengangkutan awam dari rumah ke kawasan tersebut. Ianya juga akan membantu mengurangkan kesesakan di jalan raya kerana kebanyakan daripada mereka melakukan perjalanan tersebut pada waktu puncak pagi dan petang.

Secara umumnya, penggunaan basikal di kawasan RKK masih lagi rendah dan terhad kepada pelajar sekolah serta golongan berpendapatan rendah. Kajian menunjukkan pengguna basikal kebanyakannya berkongsi jalan dengan kenderaan lain seperti kereta, motorsikal dan lain-lain kenderaan, termasuk kenderaan berat. Ketiadaan sistem sokongan dan keutamaan kepada pengguna basikal ini menyebabkan pengguna basikal tidak selesa berada di atas jalan raya, yang akan menambah risiko seperti kemalangan dan kecederaan yang serius kepada pengguna basikal. Penyediaan kemudahan tempat letak basikal yang kurang menyebabkan pengguna basikal meletakkan basikal masing-masing bercampur dengan motosikal atau diletakkan di tempat yang tidak teratur dan jauh dari tempat aktiviti. Masih terdapat golongan yang mengamalkan aktiviti berbasikal sebagai mod pengangkutan utama, terutamanya di kawasan sekolah.


2-12

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

TAHAP PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN AWAM KAWASAN RKK

No.

Laluan

Dari

Penemuan utama mengenai perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan RKK adalah seperti berikut:

Laluan dan Liputan Perkhidmatan Bas Jenis laluan di kawasan RKK adalah laluan bas henti-henti . Perkhidmatan ini diusahakan oleh 3 syarikat pengangkutan awam iaitu Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn Bhd (RapidKL), Metrobus Nationwide Sdn Bhd dan Syarikat Selangor Omnibus Sdn Bhd. Masa perjalanan yang direkodkan menggunakan Global Positioning System (GPS) . Liputan Laluan Bas Henti-Henti di Kawasan RKK No.

Laluan

Dari

Ke

Masa Perjalanan

1

T505

Sri Sentosa – Jalan Sultan, Pej Pendaftaran – Sri Sentosa

01:00:25

2

T606

Ara Damansara

00:22:01

3

T622

LRT Kelana Jaya - Taman Mayang Emas – LRT Kelana Jaya

00:26:32

4

T624

LRT Kelana Jaya – Stadium MBPJ – LRT Kelana Jaya

00:14:59

5

T625

LRT Taman Bahagia – SS 6 PJ – LRT Taman Bahagia

00:34:52

6

T626

LRT Taman Bahagia – Damansara Utama – LRT Taman Bahagia

00:30:23

7

T627

LRT Taman Paramount – Seksyen 14 – LRT Taman Paramount

00:30:00

8

T628

LRT Asia Jaya – Seksyen 17 – LRT Asia Jaya

00:24:16

9

T629

LRT Asia Jaya – Phileo Damansara – LRT Asia Jaya

00:32:20

10

U8

Terminal Chow Kit

Damansara Damai

01:09:03

11

U43

Bandar Utama

Putrajaya Sentral

00:44:38

12

U66

Pasar Seni

Taman Medan

01:05:22

13

U82

KL Sentral

Bandar Utama

00:49:47

14

U84

Pasar Seni – Kelana Jaya – LRT Asia Jaya

01:46:37

15

U85

LRT Taman Paramount

Pasar Seni

00:32:40

16

U86

Bandar Utama

Metro Prima

00:38:52

17

U89

LRT Kelana Jaya – Kota Damansara Seksyen 4 – LRT Kelana Jaya

01:25:02

18

U623

LRT Kelana Jaya – Subang Parade – LRT Kelana Jaya

00:49:16

LRT Kelana Jaya

Ke

Masa Perjalanan

Metrobus 19

12

SS 2 Sea Park

Pasar Seni

00:51:06

20

98

Pasar Seni

Taman Medan

01:27:48

21

99

Pasar Seni

Kota Damansara

00:48:22

22

100

Terminal Chow Kit

Damansara Damai

00:48:11

Selangor Omnibus 23

144C

Chow Kit

Bandar Sri Damansara “A”

00: 36:56

24

145A

Medan Pasar

Kota Damansaraa

01:19:37

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

RapidKL

2-13

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020


2-14

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

2-15

Laluan dan Liputan Perkhidmatan Rel

Rangkaian perkhidmatan bas henti-henti di kawasan RKK, MBPJ

Terdapat 3 buah hentian KTM Komuter di kawasan RKK, iaitu stesen KTM Setia Jaya, stesen KTM Seri Setia dan stesen KTM Kg. Dato’ Harun . Perkhidmatan yang mula beroperasi jam 0535 pagi dan berakhir jam 2359 malam ini mempunyai kekerapan yang berbeza di antara waktu puncak dan luar waktu puncak. Pihak pengurusan KTM Komuter juga telah mempertingkatkan kekerapan kepada 15 minit bagi laluan yang mempunyai kepadatan yang tinggi seperti laluan Shah Alam ke KL Sentral. Kekerapan pada waktu luar puncak adalah 30 minit.

PETUNJUK : Metro RapidKL Selangor Omnibus Lebuhraya Utama Jalan Tempatan / Bandar Sempadan Zon RKK

Kawasan RKK juga mempunyai perkhidmatan Sistem Transit Aliran Ringan (LRT). Terdapat 2 buah stesen di kawasan RKK iaitu stesen LRT Taman Bahagia dan stesen LRT Kelana Jaya . Sistem LRT ini beroperasi seawal jam 0600 pagi dan menamatkan perkhidmatan pada jam 2340 malam setiap hari. Perkhidmatan ini mempunyai kekerapan antara 1 – 3 minit pada waktu puncak dan 5 -10 minit pada waktu luar puncak. Depoh bagi LRT ini terletak di Lembah Subang.

Kedua-dua jenis sistem pengangkutan di atas menyediakan bas pengantara di stesen masing-masing yang membawa penumpang dari stesen ke destinasi berdekatan. Sistem park and ride juga disediakan bagi penumpang yang membawa kereta persendirian sebelum menukar perjalanan menggunakan LRT ke tempat kerja dan lain-lain destinasi.

Maklum Balas Berdasarkan Soal Selidik Bagi mengukuhkan lagi hasil analisis, soal selidik bersama golongan sasaran iaitu isi rumah, pengguna pengangkutan awam dan bukan pengguna pengangkutan awam telah dijalankan. Penemuan utama yang diperolehi bagi golongan isi rumah adalah: • •

• •

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 2.9 : Rangkaian Perkhidmatan Bas Henti-henti Di Kawasan RKK

J3-15

Tanpa Skala

Lebih dari 60% responden tinggal pada jarak yang jauh dari hentian bas atau stesen LRT. Hanya 39.2% tinggal pada jarak kurang dari 250 m. Kebanyakan responden (lebih dari 60%) memilih untuk menggunakan kenderaan sendiri sebagai mod pengangkutan bagi tempat tujuan yang dekat ataupun jauh. Sebab utama 40% responden memilih untuk menggunakan pengangkutan awam adalah kerana tidak memiliki kenderaan sendiri atau tiada lesen memandu. Lebih dari separuh responden (51.4%) mempunyai pendapatan bulanan kurang RM3,000. Tujuan perjalanan harian paling utama ialah pergi / balik kerja. 81.1% responden bersetuju bahawa sistem pengangkutan awam menitikberatkan kemudahan untuk golongan orang kelainan upaya (OKU).


2-16

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Rangkaian perkhidmatan KTM Komuter di kawasan RKK, MBPJ

Rangkaian perkhidmatan LRT di kawasan RKK, MBPJ

ke Rawang

ke Rawang

SG BULOH

2-17

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

PETUNJUK :

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

Lebuhraya Utama

KEPONG

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

PETUNJUK : Lebuhraya Utama

Jalan Persekutuan

KEPONG SENTRAL

ke Kepong

Jalan Persekutuan

Jalan Tempatan / Bandar

Damansara Damai Bandar Sri Damansara

Jalan Tempatan / Bandar

ke Kepong

Damansara Damai

Stesen KTM Komuter

Bandar Sri Damansara

Laluan KTM Komuter

Stesen LRT Laluan LRT

Sempadan Zon RKK

Sempadan Zon RKK ke Jalan Duta

ke Jalan Duta

Damansara Perdana

Damansara Perdana ke Kg. Penchala

ZON PJU 2

ke Kg. Penchala

ZON PJU 2

Kawasan Pentadbiran DBKL

Kota Damansara Mutiara Damansara

Mutiara Damansara

Bandar Utama

ZON PJU 1

Bandar Utama

ZON PJU 1

Damansara Utama Tropicana

Damansara Utama

ke Pusat Bandar Damansara Tropicana

Kayu Ara

Taman Sea

ke Pusat Bandaraya KL

Taman Megah

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1

Kawasan Pentadbiran MBSA

ke Pusat Bandar Damansara

Kayu Ara

Taman Sea

Ara Damansara

Kawasan Pentadbiran DBKL

Kota Damansara

Taman Megah Ara Damansara

KELANA JAYA

Kawasan Pentadbiran MBSA

ZON SS Kelana Jaya

Kelana Jaya

ke Shah Alam

ke Shah Alam

ke Pusat Bandaraya KL

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1

LEMBAH SUBANG TAMAN BAHAGIA

ZON SS

ke Bangsar

SUBANG JAYA

SETIA JAYA

ke Shah Alam

Bandar Sunway

SERI SETIA

ZON PJS

KG DATO HARUN

PJS 1 ke Shah Alam

PJS 2

Bandar Sunway

PJS 3

ke USJ

Kawasan Pentadbiran MPSJ

ke Bangsar

ZON PJS

PJS 1 PJS 2 PJS 3

ke USJ

Kawasan Pentadbiran MPSJ

ke Puchong

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 2.10 : Rangkaian Perkhidmatan KTM Komuter Di Kawasan RKK

ke Puchong

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

J3-17

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

1 : 80,000

Rajah 2.11 : Rangkaian Perkhidmatan LRT Di Kawasan RKK

J3-18

1 : 80,000


2-18

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Persepsi Pengguna Terhadap Perkhidmatan Pengangkutan Awam (Bas Henti-henti / LRT / KTM) Ciri-ciri

Tidak puas hati (%)

Puas hati (%)

Amat puas hati (%)

a

Tambang

12.5

82.3

5.2

b

Masa perjalanan (lambat/cepat)

24.6

72.8

2.6

c

Kemudahan tempat menunggu

18.5

79.7

1.7

d

Jarak antara perhentian dengan tempat tinggal/tempat dituju

14.7

84.1

1.3

e

Kesesuaian laluan

14.7

82.8

0

f

Jadual perjalanan

46.1

52.6

1.3

g

Masa menunggu

59.1

40.1

0.9

h

Sikap pemandu

22.0

74.1

3.9

i

Keselamatan penumpang

16.4

77.2

6.5

j

Keselesaan penumpang

24.1

72.0

3.9

k

Muatan diisi

34.5

62.5

3.0

l

Disiplin pengguna lain

25.4

71.1

3.4

m

Sistem tiket elektronik

7.4

85.7

6.9

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Bagi responden yang tidak menggunakan pengangkutan awam, syarat utama yang akan mendorong mereka untuk beralih kepada penggunaan pengangkutan awam adalah: • • • • •

Bas menepati jadual perjalanan. Memperbanyakkan stesen bas atau tren. Stesen perlulah terletak berhampiran dengan kawasan kediaman. Mengenakan tambang yang murah dan menjimatkan kos berbanding menggunakan kenderaan persendirian. Selesa untuk dinaiki.

Kawasan RKK yang Masih Tidak Mendapat Liputan Pengangkutan Awam Kawasan yang belum mendapat liputan di kawasan RKK adalah di Kuarters MBPJ, Mentari Business Park, Bandar Utama, Flora Damansara, Kampung Penchala, Bukit Lanjan, PJS 3, PJS 8, Seksyen 12, Seksyen 14, kawasan perumahan Kota Damansara, Taman Medan Cahaya, Asia Jaya dan PJ Old Town. Selain itu, terdapat kawasan yang hanya dapat dihubungi oleh pengangkutan awam teksi iaitu di Bandar Utama, Kuarters MBPJ, Assunta dan kawasan perumahan Kota Damansara. Sehubungan itu, koridor / laluan yang perlu disediakan dengan pengangkutan awam (berdasarkan maklum balas wakil penduduk) adalah laluan ke pusat bandar, hospital, kawasan perumahan, pusat membeli-belah, sekolah, pasar dan stesen LRT seperti di:

• • • • • • • •

Jalan Gasing Jalan Templer Bandar Utama Taman Medan Jalan Kelang Lama Kota Damansara Flora Damansara Seksyen 4, Seksyen 14, Seksyen 8, Seksyen 3, Seksyen 13 • Kawasan Assunta • Jalan Penchala

• • • • • • • • •

2-19

Jalan Sentosa PJ – Klang PJ – Subang PJ – Semenyih PJ – Banting PJ – Kajang PJ – Bandar Sunway PJ Old Town Jalan PJS 1, Jalan PJS 2

• Lorong Sultan • Jalan Othman

Pengangkutan Percuma Bas Komuniti MBPJ Perkhidmatan bas komuniti MBPJ telah bermula sejak 5 Januari 2009 yang bertujuan untuk memberikan perkhidmatan pengangkutan secara percuma kepada penduduk berpendapatan rendah dan warga emas di kawasan perumahan kos rendah sekitar Petaling Jaya. Terdapat 3 pusingan waktu operasi yang bermula pada jam 9.30 pagi, 11.30 pagi dan berakhir jam 2.30 petang. Kapasiti penumpang bagi setiap bas adalah seramai 30 orang dan jumlah masa diperuntukkan adalah 1 jam (termasuk mengambil dan menurunkan penumpang). Terdapat 2 laluan yang beroperasi iaitu laluan PJS dan PJU. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, perjalanan bagi laluan PJS mengambil masa 63 minit dengan jarak 42 km. Bilangan penumpang yang ramai dikenalpasti di kawasan Taman Medan dan Taman Dato’ Harun. Manakala bagi laluan PJU, masa perjalanan yang diambil adalah 1 jam 45 minit. Ini disebabkan laluan yang digunakan lebih luas dari laluan PJS. Kedua-dua laluan ini bermula dan berakhir di Perhentian Jalan Yoong Shook Lin. Bas komuniti ini tidak akan berhenti dikesemua perhentian bas yang dilalui (untuk mengelak pertembungan dengan perkhidmatan bas henti-henti seperti RapidKL dan Metrobus) dan hanya berhenti di perhentian yang telah dikenalpasti .


2-20

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Laluan Bas Komuniti di PJU PERHENTIAN 1 • Jalan Yong Shook Lin • Jalan Sultan • Jalan Changgal PERHENTIAN 2 • Perhentian bas depan SMK Assunta • Jalan Gasing PERHENTIAN 3 • Hadapan Klinik Pakar Mata Kok & Kok PERHENTIAN 4 • Depan 7-eleven berhampiran SMK Katolik • Jalan Universiti • Destinasi 1 – PPUM : Cadangan Perhentian Bas Hadapan KSS Automobil dan PPUM PERHENTIAN 5 • Perhentian bas hadapan UM Cas Ceria • Destinasi 2 – Universiti Malaya : Cadangan perhentian bas depan pintu masuk UM PERHENTIAN 6 • Hadapan KFC UIA PERHENTIAN 7 • Hadapan UIA PERHENTIAN 8 • Hadapan Jaya One PERHENTIAN 9 • Hadapan Sin Chew Jit Poh • Bulatan Rothman • Jalan Harapan • Jalan 19/18 PERHENTIAN 10 • Cadangan perhentian bas hadapan rumah No. 18, Jalan 19/18 • Jalan SS2/24 PERHENTIAN 11 • Hadapan Hyundai, Jalan SS2/24 PERHENTIAN 12 • Cadangan Perhentian bas hadapan Stesen Minyak Esso, Jalan SS 2/24 • Jalan 21/34 • Jalan SS1/36 PERHENTIAN 13 • Cadangan perhentian bas tepi rumah No. 1, Jalan SS3/80 PERHENTIAN 14 • Cadangan perhentian bas hadapan SMK Seri Permata PERHENTIAN 15 • Cadangan perhentian bas hadapan rumah No. 48, Jalan SS3/80 PERHENTIAN 16 • Cadangan perhentian bas di persimpangan Masjid Jalan Majlis • Jalan Majlis • Jalan SS5/2 PERHENTIAN 17 • Perhentian bas bertentangan Tadika Aladdin PERHENTIAN 18 • Perhentian bas hadapan rumah No. 37, Jalan SS5/2 PERHENTIAN 19 • Perhentian bas sebelah Kuarters Polis Kelana Jaya • Jalan SS6/3 PERHENTIAN 20 • Perhentian bas hadapan Speedmart

Sumber: MBPJ, 2010 .

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

2-21

Laluan Bas Komuniti di PJS • Destinasi 3 – Balai Polis Kelana Jaya • Destinasi 4 – Pusat Perubatan Kelana Jaya • Jalan SS5/1 PERHENTIAN 21 • Perhentian bas hadapan pintu masuk KASTAM • LDP – arah Puchong • U-turn di LDP (Western Digital) PERHENTIAN 22 • Perhentian bas bertentangan Masjid Tengku Kelana Jaya Putra • Jalan KGNS @ Jalan SS7/2 • Jalan Lapangan Terbang Subang • U-turn di Ara Damansara • Jalan PJU 1A/46 • Jalan PJU 1A • Destinasi 5 – PPRT Lembah Subang cadangan perhentian hadapan tapak Pasar Tani PPRT Lembah Subang • U-Turn di Blok A PPRT Lembah Subang • Jalan PJU 1A/46 • Jalan Lapangan Terbang Subang • Jalan SS7/2 • Jalan SS7/13 PERHENTIAN 23 • Perhentian bas hadapan Masjid Tengku Kelana Jaya Putra • LDP arah Kepong • Jalan SS2/24 PERHENTIAN 24 • Perhentian bas hadapan Kedai Poh Kong, SS2 • Jalan SS 2/24 • Jalan 19/18 PERHENTIAN 25 • Perhentian bas belakang Restoran Nan King • Bulatan Rothman • Jalan Semangat PERHENTIAN 26 • Perhentian Bas Muda Jaya PERHENTIAN 27 • Perhentian bas hadapan LC Lighting PERHENTIAN 28 • Perhentian bas Renault Jaya 33 • Jalan Kemajuan • Jalan Universiti PERHENTIAN 29 • Perhentian bas hadapan SMK Sultan Abdul Samad • Jalan 11/12 • Jalan Utara PERHENTIAN 30 • Cadangan Perhentian bas hadapan Sekolah Memandu Safety Driving Center • Jalan Barat PERHENTIAN 31 • Perhentian bas hadapan Hotel Hilton • Jalan Sultan PERHENTIAN 32 • Jalan Yong Shook Lin

PERHENTIAN 1 • Jalan Yong Shook Lin • Jalan Sultan • Destinasi 1 • Balai Polis IPPD Sek. 8 (Perhentian bas Jln Penchala) PERHENTIAN 2 • Perhentian bas tepi rumah No. 2, Jalan 7/14 • Jalan Templer PERHENTIAN 3 • Perhentian bas hadapan Maktab Kerjasama Malaysia PERHENTIAN 4 • Perhentian bas hadapan Hospital Assunta, Jalan Templer PERHENTIAN 5 • Perhentian bas hadapan Areana PJ • Destinasi 2 • Perpustakaan Komuniti MBPJ (Perhentian bas Jalan Selangor) • Jalan Othman • Destinasi 3 • Pasar Jalan Othman (Perhentian bas Jalan Othman) PERHENTIAN 6 • Perhentian bas berhampiran UiTM Jalan Othman PERHENTIAN 7 • Perhentian bas hadapan Inai Court Apartment • Lebuh raya NPE • Jalan PJS 1/35 (Jalan Petaling Utama 12) • U-turn: Jalan PJS 1/35 (Jalan Petaling Utama 12) • Lebuh raya NPE PERHENTIAN 8 • Lebuh raya NPE depan Jalan ½ • Jalan Petaling Utama 4 PERHENTIAN 9 • Flat Perangsang Permai PKNS, Jalan PJS 1/25 • Jalan Petaling Utama 4 PERHENTIAN 10 • Berhampiran Pondok Polis Taman Sri Manja • Jalan Sri Manja (Jalan PJS 3/28) PERHENTIAN 11 • Flat LC 3A Sri Manja PERHENTIAN 12 • Flat Desa Sepakat, PJS 1/15 • U-turn: Flat Desa Sepakat • Jalan PJS 3/28 • Jalan PJS 1/21 PERHENTIAN 13 • Depan Masjid As Salam (Flat Petaling Utama/Petaling Perdana) • Jalan PJS 1/32 • Jalan PJS 1/25 (Petaling Utama 4) • Lebuh raya NPE • Jalan PJS 2/1

Sumber: MBPJ, 2010.

• • •

Destinasi 4 – Pasar Taman Dato’ Harun Jalan PJS2/3 Destinasi 5 – Pusat Kesihatan Daerah, Medan Maju Jaya, PJS 2C/5 • Jalan PJS 2/3 • Jalan PJS 2 • Jalan 3/2 • U-turn: Jalan PJS 3/2 PERHENTIAN 14 • Perhentian bas hadapan Jalan PJS 4/2 • Jalan PJS 2 PERHENTIAN 15 • Perhentian bas depan Medan Selera • Jalan PJS 2 PERHENTIAN 16 • Hadapan Flat Desa Mentari, Taman Medan, PJS 2 (depan 28/1) • Jalan Klang Lama • Jalan PJS 6/2 PERHENTIAN 17 • Flat Desa Mentari (Blok 5/6) PERHENTIAN 18 • Jalan Klang Lama (melalui Petronas Mentari) • Jalan Klang Lama • Lebuh raya NPE PERHENTIAN 19 • Perhentian bas Komuter Taman Dato’ Harun PERHENTIAN 20 • Perhentian bas berhadapan Inai Court Apartment • Jalan Othman • Jalan Selangor • Destinasi 6 • Pasar Jalan Othman (hadapan Restoran McDonald) • Destinasi 7 – Perpustakaan Komuniti MBPJ, Perhentian Bas Jalan Selangor) • Jalan Templer • Jalan Penchala • Destinasi 8 – Balai Polis (Perhentian Bas Jalan Penchala) • Jalan Sultan • Destinasi 9 – JPN, JPJ (Perhentian Bas Jalan Sultan) • Jalan Timur • Jalan Persiaran Barat • Destinasi 10 – Stesen LRT Taman Jaya (Perhentian Bas Persiaran Barat) • Jalan Persiaran Barat • Jalan Barat • Jalan Sultan PERHENTIAN 21 • Jalan Yong Shook Lin


2-22

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Transit Orang Kelainan Upaya

2-23

Peratusan Guna Tanah di Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, 2010

Objektif utama MBPJ bagi penyediaan transit OKU ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan pengangkutan “door to door” kepada orang kelainan upaya di sekitar Petaling Jaya. Perkhidmatan ini diberikan secara percuma, bermula dari jam 9.30 pagi hingga 4.30 petang. Tempahan untuk perkhidmatan ini akan diterima pada hari yang sama perkhidmatan diperlukan bermula pada hari Isnin hingga Jumaat. Perkhidmatan ini diberikan berdasarkan first come first serve. Kapasiti untuk satu perjalanan terhad kepada maksimum 2 orang sahaja.

KEADAAN PEMBANGUNAN GUNATANAH SEMASA KAWASAN RKK Sehingga tahun 2010, sebahagian besar tanah digunakan untuk pembangunan perumahan (1,466.94 hektar), perniagaan dan perkhidmatan (261.90 hektar) dan pengangkutan (1,280.54 hektar). Keluasan dan Peratusan Guna Tanah di Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, 2010 Guna tanah Perumahan

2010 Hektar

%

1,466.94

19.67

Daripada analisis yang telah dijalankan, rumusan isu berkaitan pembangunan guna tanah di kawasan RKK adalah: •

Perindustrian

168.34

2.26

Perniagaan dan Perkhidmatan

261.90

3.51

1,031.32

13.83

742.90

9.96

1,280.54

17.17

Infrastruktur dan Utiliti

405.43

5.44

Hutan

465.97

6.25

Badan Air

152.94

2.05

1,481.74

19.86

Institusi dan Kemudahan Masyarakat Tanah Lapang dan Rekreasi Pengangkutan

Tanah Berumput/ Lalang/ Tapak Projek Dalam Pembinaan Kegunaan Bercampur Jumlah Kecil

7458.02

100.00

Pembangunan yang tepu dengan kepadatan penduduk bagi guna tanah kediaman di tahap sederhana rendah. Tiada ruang untuk menampung pembangunan masa hadapan. Guna tanah perdagangan yang menawarkan perkhidmatan bertaraf wilayah seperti The Curve, IKEA dan Bandar Utama menarik ramai pengunjung ke kawasan PJU 2. Bagaimanapun, tarikan ini tidak disokong dengan perkhidmatan pengangkutan awam yang efisien dan menyebabkan kesesakan trafik di sekitarnya. Pembangunan kediaman yang berserak dan berkepadatan rendah dengan tumpuan pembangunan kediaman jenis teres, berkembar dan sesebuah menggalakkan penggunaan kenderaan bermotor. Keadaan ini menyebabkan kesesakan jalan raya berlaku. Pembangunan kawasan RKK didominasi oleh guna tanah kediaman untuk tempat tinggal berbanding tempat bekerja. Ini menyebabkan penduduk kawasan RKK perlu membuat perjalanan jauh ke tempat kerja. Hampir kesemua kawasan pembangunan di kawasan RKK direka bentuk untuk menyokong penggunaan kenderaan persendirian berbanding mod pengangkutan yang lain. Penyediaan jaringan pengangkutan lebuh raya bandar dan jalan raya yang intensif di kawasan RKK memberi kesan kepada aktiviti guna tanah di kawasan RKK yang secara tidak langsung menggalakkan penjanaan perjalanan terutama dengan kenderaan bermotor. Kawasan lingkungan transit komuter dan LRT tidak dimanfaat dengan pembangunan guna tanah bercampur yang dapat memberikan tahap mobiliti yang tinggi tanpa penggunaan kenderaan persendirian.


2-24

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lot tanah yang ditukar daripada guna tanah kediaman kepada guna tanah perdagangan melalui proses gentrifikasi menjana trafik yang lebih banyak untuk lot tersebut dan menambah kepada isipadu lalu lintas. Proses gentrifikasi yang berlaku dijangka akan berterusan dengan bertambahnya permintaan untuk ruang perdagangan dan perkhidmatan. Nisbah plot (1:4) yang digunakan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk mengawal pembangunan guna tanah perdagangan digunapakai untuk mana-mana kawasan yang dibangunkan dengan guna tanah perdagangan. Ini tidak dapat memberi panduan khusus untuk membentuk hierarki kawasan perdagangan di kawasan MBPJ. MBPJ tidak mempunyai piawaian nisbah plot untuk dapat membentuk guna tanah bercampur atau pembangunan padat (compact development) secara efisien di kawasan RKK untuk menampung permintaan pembangunan masa hadapan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

3-1

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

KONSEP PEMBANGUNAN Dalam menyediakan cadangan bagi kawasan RKK, konsep pembangunan yang digunapakai adalah gabungan antara konsep pengangkutan mampan (sustainable transportation), konsep bandaraya sejahtera (liveable city), konsep pembangunan bercampur (mixed development) dan konsep pembangunan asas transit (transit oriented development).


3-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

4-1

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

STRATEGI PEMBANGUNAN LALU LINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM Selaras dengan matlamat MBPJ sebagai sebuah Liveable City, strategi pembangunan yang dicadangkan adalah seperti berikut:

PENGURUSAN PERMINTAAN PERJALANAN DAN PENGANGKUTAN AWAM BERSEPADU Masalah utama sistem pengangkutan dan lalu lintas di kawasan RKK adalah kesesakan jalan raya terutama pada waktu puncak pagi dan petang. Punca utama yang menyebabkan masalah kesesakan adalah tahap penggunaan kenderaan persendirian yang sangat tinggi berbanding penggunaan pengangkutan awam. Oleh demikian, salah satu strategi utama yang perlu dilaksanakan ialah untuk meningkatkan perpindahan mod daripada kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam.


4-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Ringkasan Cadangan Pengurusan Permintaan Perjalanan dan Pengangkutan Awam Bersepadu Bas Transit (BT) Bas Pengantara (Feeder Bus) Ringkasan Pengurusan Permintaan Perjalanan & Pengangkutan Awam Bersepadu

Kemudahan Sistem Park & Ride Bas Transit Laju (BTL) Tram Tempat Letak Kereta (TLK) Mampan

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Sistem Bas Transit (BT) Sistem BT ini bertujuan menghubungkan pusat-pusat bandar dalam kawasan RKK dengan kemudahan pengangkutan awam yang pantas dan kerap. BT hanya berhenti pada stesen BT di pusat bandar tersebut. Tempoh masa perjalanan antara pusat-pusat bandar itu akan hampir menyamai tempoh masa perjalanan kereta persendirian kerana BT beroperasi tanpa henti sepanjang perjalanan antara pusat-pusat bandar itu. Kekerapan BT yang dicadangkan adalah tidak kurang daripada satu setiap 5 minit. Pada laluan yang mempunyai permintaan tinggi, kekerapan yang lebih tinggi akan disediakan. Kapasiti BT boleh dinaikkan dengan mengadakan bas berangkai. Bas yang digunakan akan mempunyai segala ciri mesra pengguna dan kemudahan untuk semua golongan pengguna. Stesen BT akan diadakan di pusat-pusat bandar di kawasan RKK. Kemudahan yang disediakan untuk pengguna dalam stesen BT termasuklah tempat duduk menunggu khas golongan OKU, bumbung berteduh, maklumat bas, kiosk dan seumpamanya. Oleh kerana kekerapan BT yang sangat tinggi (< 5 minit) kapasiti stesen BT tidaklah perlu begitu tinggi.

Sistem Bas Pengantara (Feeder Bus)

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

4-3

Sistem Bas Transit Laju (BTL) Sistem BTL ini bertujuan membawa penumpang yang ramai dengan pantas pada laluan khas di jalan-jalan tertentu di kawasan RKK. Untuk memendekkan tempoh masa perjalanan, bilangan tempat berhenti akan dikurangkan ke tahap minimum berdasarkan kepadatan penduduk dan tahap permintaan pengguna. Bas jenis berangkai akan digunakan pada waktu puncak apabila permintaan pengguna tinggi. Kekerapan BTL adalah tinggi (< 5 minit pada waktu puncak, < 15 minit di luar waktu puncak).

Kemudahan Sistem â&#x20AC;&#x153;Park and Rideâ&#x20AC;? (P&R) Kemudahan P&R adalah untuk memudahkan mereka yang datang daripada luar kawasan RKK untuk meletakkan kereta mereka di pinggir kawasan RKK dan mengambil BT atau BTL untuk ke destinasi mereka. Kemudahan P&R merangkumi bangunan letak kereta bertingkat berkapasiti tinggi dengan stesen BT atau BTL. Pelbagai kemudahan lain untuk pengguna juga boleh disediakan di stesen P&R. kaedah untuk menggalakkan penggunaan sistem P&R boleh diadakan seperti TLK percuma untuk mereka apabila mereka membeli tiket BT atau BTL. Di samping itu, penalti yang tinggi boleh dikenakan kepada mereka yang meletak kereta di stesen P&R tetapi tidak menggunakan BT atau BTL.

Sistem Tram Sistem tram dicadangkan untuk kawasan tertentu yang sesuai di kawasan RKK. Tram merupakan pengangkutan bandar yang kurang mendatangkan pencemaran berbanding kenderaan bermotor. Laluan tram boleh diadakan di jalan sedia ada dengan cara berkongsi ruang. Kapasiti tram agak tinggi dan bergerak perlahan untuk keselamatan pengguna.

Sistem Tempat Letak Kenderaan Mampan Pengurusan TLK di tepi jalan dalam kawasan pusat bandar di kawasan RKK perlu diselaraskan untuk lebih mesra pengangkutan awam. Bayaran TLK di tepi jalan perlu dinaikkan untuk tidak menggalakkan penggunaan kereta di kawasan pusat bandar. Letak kereta jangka panjang tidak dibenarkan dalam kawasan pusat bandar. Mesin tiket pintar perlu disediakan supaya pengguna tidak berupaya mendapat tiket baru untuk menyambung letak kereta setelah tempoh letak kereta tamat.

Sistem bas pengantara bertujuan mengambil penumpang daripada kawasan perumahan dan membawa mereka ke stesen bas transit di pusat-pusat bandar dan membawa penumpang daripada stesen bas transit ke kawasan perumahan mereka.

MENINGKATKAN KELANCARAN PERGERAKAN LALULINTAS

Jarak perjalanan bas pengantara adalah pendek dan masa perjalanan tidak melebihi 10 minit bagi setiap penumpang daripada kawasan perumahan ke stesen bas transit dan sebaliknya. Bas pengantara berkapasiti rendah (<15 orang) dan bersaiz kecil / sederhana untuk memudahkan pergerakan dalam kawasan perumahan.

Strategi berikutnya adalah untuk meningkatkan kelancaran pergerakan lalu lintas di rangkaian jalan dalam kawasan RKK. Kelancaran pergerakan lalu lintas akan mengurangkan kelengahan yang dialami oleh pengguna jalan raya, sama ada kenderaan persendirian mahupun pengangkutan awam. Kelancaran pergerakan lalu lintas juga akan mengurangkan penggunaan bahan bakar dan seterusnya mengurangkan pencemaran alam sekitar.


4-4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

4-5

MENGGALAKKAN SISTEM PENGANGKUTAN MAMPAN

Ringkasan Cadangan Meningkatkan Kelancaran Pergerakan Lalu Lintas Meningkatkan Kelancaran Pergerakan Lalu Lintas

Strategi yang selanjutnya ialah menggalakkan sistem pengangkutan mampan (sustainable transport). Ringkasan Cadangan Menggalakkan Sistem Pengangkutan Mampan

Sistem Kawalan & Pemantauan Lalu Lintas Berpusat

Meningkatkan Muatan / Kapasiti Persimpangan

Menggalakkan Sistem Pengangkutan Mampan

Meningkatkan Sistem Kawalan Trafik di Persimpangan

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Mewujudkan Sistem Kawalan dan Pemantauan Lalu Lintas Berpusat Sebuah pusat kawalan dan pemantauan lalu lintas untuk kawasan MBPJ perlu diadakan. Pusat ini akan dihubungkan dengan setiap persimpangan berlampu isyarat dan lain-lain lokasi penting pada rangkaian jalan raya dalam kawasan MBPJ. Keadaan trafik di setiap persimpangan dan lokasi tersebut akan dapat dikenalpasti dan dipantau pada setiap masa bagi membolehkan tindakan yang sesuai diambil untuk memperbaiki keadaan lalu lintas di lokasi berkenaan. Sistem kawalan dan pemantauan kenderaan berat juga perlu diadakan di beberapa jalan utama di kawasan MBPJ. Ini mudah dilakukan dengan menggunakan sistem â&#x20AC;&#x153;weigh-in-motionâ&#x20AC;? (WIM) yang akan dapat mengenalpasti pelbagai maklumat mengenai kenderaan yang melalui jalan berkenaan pada setiap waktu. Antara maklumat penting termasuklah jenis dan berat kenderaan selain maklumat trafik yang lain.

Meningkatkan Muatan / Kapasiti Persimpangan Persimpangan yang mengalami kesesakan yang teruk pada masa puncak dengan paras perkhidmatan yang rendah (LOS adalah F) akan ditingkatkan kapasitinya dengan penambahan dan/atau pelebaran lorong.

Meningkatkan Sistem Kawalan Trafik di Persimpangan Semua peralatan lampu isyarat lama tanpa pengesan trafik perlu diganti dengan peralatan lampu isyarat jenis berpengesan trafik. Lampu isyarat berpengesan trafik akan dapat berfungsi dengan lebih berkesan dan mengurangkan kelengahan kerana hak laluan di persimpangan berlampu isyarat itu akan diberikan mengikut permintaan trafik semasa. Sistem arus hijau juga boleh dilaksanakan untuk laluan-laluan utama yang mempunyai persimpanganpersimpangan berlampu isyarat yang berdekatan. Ini akan membolehkan pergerakan trafik yang lebih lancar pada laluan-laluan utama tanpa perlu berhenti-henti pada persimpangan-persimpangan berlampu isyarat yang berdekatan itu.

Mewujudkan dan Mempertingkatkan Sistem Pejalan Kaki

Menyediakan Sistem Berbasikal

Membina Penenang Lalu lintas (Traffic Calming)

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Mewujudkan dan Mempertingkatkan Sistem Pejalan Kaki Rangkaian pejalan kaki dan kemudahan pejalan kaki di semua kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai dan golongan tertentu seperti pelajar sekolah perlu diadakan dan dipertingkatkan. Kemudahan pejalan kaki ini termasuklah penyediaan kemudahan lintasan pejalan kaki berlampu isyarat di setiap persimpangan dan lokasi lain yang melibatkan ramai pejalan kaki melintas.

Kemudahan pejalan kaki juga merangkumi kemudahan bagi golongan OKU yang perlu bergerak di kawasan tumpuan orang ramai. Jaringan laluan pejalan kaki yang menyeluruh dan mesra pengguna seperti laluan berbumbung untuk berteduh daripada hujan dan cuaca panas, akan meningkatkan keinginan orang ramai untuk berjalan kaki bagi pergerakan jarak dekat.

Menyediakan Sistem Berbasikal Sistem, rangkaian dan kemudahan berbasikal perlu disediakan di semua pusat bandar, kawasan berhampiran sekolah dan kawasan perumahan berkepadatan tinggi. Kemudahan berbasikal termasuklah lorong / laluan khas basikal, tempat letak basikal, papan tanda, lampu isyarat dan sebagainya juga perlu disediakan. Di kawasan yang tidak mempunyai ruang untuk laluan khas basikal, perlu diletakkan tanda untuk menunjukkan bahawa kawasan atau jalan berkenaan dikongsi bersama dengan pengguna basikal dan keutamaan diberikan kepada pengguna basikal.


4-6

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Membina Penenang Lalu Lintas (Traffic Calming) Sistem penenang lalu lintas bertujuan memperlahankan kenderaan yang melalui sesuatu jalan dalam kawasan seperti perumahan, sekolah, kawasan tumpuan orang ramai, kawasan membeli belah dan seumpamanya. Penurunan kelajuan kenderaan akan meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan di kawasan berkenaan. Bentuk dan jenis penenang lalu lintas akan bergantung kepada keadaan jalan dan kawasan yang terlibat. Dengan perlaksanaan penenang lalu lintas, ruang jalan dalam kawasan perumahan contohnya, akan dapat dikongsi bersama oleh pengguna jalan yang lain secara selamat, termasuk pejalan kaki dan golongan OKU.

MENGGUNAKAN RANGKAIAN SUNGAI UNTUK TUJUAN PENGANGKUTAN Sg. Klang yang mempunyai cabang ke Sg. Penchala, Sg. Damansara, Sg. Kayu Ara, Sg. Tambul dan Sg. Payong serta cabangnya di kawasan RKK boleh dimanfaatkan sebagai laluan untuk pergerakan jarak pendek daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Pengangkutan air di beberapa sungai dalam kawasan MBPJ boleh diadakan untuk tujuan pelancongan dan kegunaan penduduk setempat. Namun demikian, ini memerlukan kajian yang lebih khusus kerana data kedalaman dan kelebaran sungai diperlukan sebelum sesuatu cadangan muktamad dapat dibuat. Sistem pemindahan bot daripada satu aras air ke satu aras air yang lain dapat diadakan dengan menggunakan kunci air (water-lock) sepertimana yang digunapakai di kebanyakan negara di dunia yang mempunyai terusan/sungai yang mana aliran airnya tidak sekata atau tempat yang mengalami masalah pengaliran air. Pemuliharaan dan penambahbaikan di sepanjang tebing sungai boleh dilakukan dengan mengambil contoh terdekat iaitu Sg. Melaka dan Sg. Pahang manakala rujukan luar negara adalah seperti di Korea Selatan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

4-7

Selain daripada penerapan aspek pengangkutan mampan, strategi pembangunan pengangkutan bersepadu juga menerapkan pendekatan penggunaan tanah berasaskan konsep pembangunan bercampur dan TOD. Pendekatan gabungan dari perspektif pengangkutan dan penggunaan tanah penting kerana kedua-dua aspek ini mempunyai kesan ke atas satu dengan yang lain. Pembangunan yang dilaksanakan secara pendekatan moden dan berasingan mengikut sektor pembangunan akan menggandakan kesan sampingan sedia ada. Salah satu kesan sampingan pembangunan tanah dan infrastruktur pengangkutan yang menggunakan pendekatan moden adalah kebergantungan penduduk bandar terhadap penggunaan kenderaan persendirian untuk bergerak ke setiap destinasi perjalanan. Pembangunan mengikut zon perancangan yang diamalkan di kawasan RKK juga telah memisahkan aktiviti guna tanah. Keadaan ini memaksa penduduk untuk menggunakan kenderaan persendirian untuk sampai ke sesuatu destinasi yang menyebabkan kesesakan jalan raya. Tambahan pula, kawasan RKK tidak mempunyai sistem pengangkutan awam yang cekap. Oleh itu, penerapan konsep pembangunan bercampur dan TOD adalah untuk mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian.

Strategi Pembangunan Padat (Compact Development) Tanah di kawasan RKK telah tepu dengan pembangunan, oleh itu amat penting bagi pihak MBPJ membenarkan pembangunan padat dilaksanakan di atas tanah brownfield dan tanah bandar yang perlu dibangunkan semula. Strategi pembangunan padat ini dicadang dilaksanakan di sekitar lokasi stesen transit yang diwujudkan untuk mengukuhkan sistem pengangkutan awam. Pembangunan padat di sekitar stesen transit dapat memberi sokongan penggunaan pengangkutan awam. Pembangunan padat juga dapat menggalakkan orang berjalan kaki kerana destinasi perjalanan terletak berdekatan. Selain itu, strategi pembangunan padat juga menyarankan pembangunan menegak. Dengan amalan pembangunan padat, kawasan yang kecil dapat dibangunkan dengan efisien.

Strategi Pembangunan Bercampur (Mixed Development)

PENGURUSAN PEMBANGUNAN GUNA TANAH (LAND USE DEVELOPMENT MANAGEMENT) Pengurusan pembangunan guna tanah menjadi bahagian penting dalam Strategi Pembangunan Pengangkutan Bersepadu yang dicadangkan. Seperti mana Strategi Pembangunan Multi-Focus yang didokong oleh RSN Selangor, Strategi Pembangunan Pengangkutan Bersepadu juga menerapkan konsep pembangunan berasaskan transit (TOD) bertujuan untuk menghasilkan pembangunan mampan di kawasan RKK. Matlamat Strategi Pembangunan Bersepadu adalah untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan RKK menerusi penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam bersepadu. Pendekatan pengurusan permintaan perjalanan disediakan dengan mengambil kira faktor pembangunan guna tanah. Penyelesaian terhadap kesesakan lalu lintas juga tidak dapat dilaksanakan menerusi pembinaan lebih banyak rangkaian jalan raya yang hanya dapat menyelesaikan sebahagian masalah kesesakan lalu lintas untuk jangka masa pendek.

Strategi pembangunan bercampur perlu dilaksanakan di kawasan RKK untuk menangani pelbagai masalah berkaitan tanah yang memberi implikasi kepada sistem pengangkutan dan dapat memberi hala tuju pembangunan di masa hadapan kepada kawasan RKK. Kawasan yang sesuai untuk diterapkan dengan konsep pembangunan bercampur adalah kawasan yang dilengkapi dengan stesen transit. Pihak MBPJ perlu mengadakan zon pembangunan bercampur (400 meter dari stesen transit) di kesemua stesen transit yang diwujudkan melalui penambahbaikan sistem pengangkutan awam secara menyeluruh. Pengezonan kawasan stesen transit dengan zon pembangunan bercampur dapat meningkatkan penggunaan transit dan mod pengangkutan tanpa motor. Selain itu, pewujudan zon pembangunan bercampur dapat menumpukan pembangunan di kawasan terpilih dan spesifik untuk mengelakkan daripada pembangunan berselerak dan berkepadatan rendah yang menggalakkan penggunaan kenderaan persendirian.


4-8

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-1

Oleh kerana kawasan RKK sudah tepu dengan pembangunan, pewujudan zon pembangunan bercampur merupakan langkah jangka masa panjang. Untuk masa terdekat, langkah pengezonan adalah lebih bersifat pentadbiran supaya pembangunan bercampur dapat dilaksanakan di masa hadapan. Pembangunan bercampur secara menegak harus digalakkan untuk mempelbagaikan guna tanah terutama di kawasan yang bersaiz kecil.

Strategi Pembangunan Kemudahan Bagi Golongan Orang Kelainan Upaya Di Malaysia, terdapat 1.0% daripada penduduk adalah terdiri daripada orang cacat. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat keperluan yang nyata terhadap penyediaan kemudahan untuk golongan OKU. Tanpa kemudahan sokongan yang diperlukan, pergerakan mereka adalah lebih terbatas dan akan menghadkan aktiviti mereka. Konsep cadangan pembangunan di dalam sektor lalu lintas ini turut menekankan penyediaan kemudahan terhadap golongan ini. Golongan OKU sering mengalami kesukaran semasa menggunakan kemudahan di tempat awam disebabkan beberapa faktor iaitu tidak selamat, tidak mudah untuk sampai ke sesebuah destinasi dan perletakan sesuatu kemudahan itu jauh untuk dicapai. Strategi pembangunan kemudahan bagi golongan OKU ini akan memberi fokus kepada aspek aksesibiliti, reruang dan kemudahan sokongan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

CADANGAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN LALU LINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM Cadangan pembangunan sistem pengangkutan bersepadu di kawasan RKK sangat penting bagi mewujudkan sistem pengangkutan yang lebih terancang dan bersesuaian dengan kegunaan tanah. Berikut disediakan hasil pemodelan bagi setiap senario, cadangan senario pilihan, cadangan BT, cadangan bas mikro / mini, cadangan BTL, cadangan P&R, cadangan tram, cadangan penyediaan kemudahan golongan OKU, cadangan pembangunan TOD, cadangan TLK dan cadangan pusat kawalan / pemantauan lalu lintas. Kesemua cadangan ini bertujuan untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna dan mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Perincian cadangan pembangunan dan pengurusan lalu lintas dan pengangkutan awam bagi kawasan RKK adalah seperti berikut:

SENARIO PEMODELAN Unjuran trafik masa hadapan kawasan RKK disediakan menggunakan beberapa senario yang berbeza bagi melihat impak yang dihasilkan di kawasan RKK. Senario yang digunakan akan mengambilkira perubahan kadar tol lebuh raya utama di kawasan RKK iaitu PLUS, SPRINT, NPE, KESAS dan LDP.


5-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Senario 1: Pembangunan Secara Semulajadi (Do Nothing) Senario 1 digunakan dengan andaian pertumbuhan trafik masa hadapan masih mengekalkan Modal Split semasa, tiada pembaikan utama jalan, tiada pembinaan jalan baru dan pertumbuhan trafik adalah secara semulajadi.

Senario 2: Penambahbaikan Pengangkutan Awam (Bas Transit dan Bas Pengantara), Pengurusan Tempat Letak Kenderaan dan Pengenalan Sistem Pengangkutan Air Senario 2 menekankan penambahbaikan pengangkutan awam iaitu dengan pengenalan BT dan bas pengantara, pengurusan TLK dan pengenalan kepada sistem pengangkutan air. Penambahbaikan pengangkutan awam melibatkan keseluruhan kawasan RKK dan kawasan sekitarnya sehingga melebihi 15% penggunaan pengangkutan awam. Pengurusan TLK merupakan strategi mengurangkan penggunaan pengangkutan persendirian ke kawasan tumpuan penduduk terutamanya kawasan perdagangan seperti mengenakan kadar bayaran TLK yang tinggi, menghadkan bilangan TLK dan sebagainya. Aspek yang dipertimbangkan dalam senario ini sebagai suatu cadangan senario adalah berdasarkan hasil soal selidik yang dijalankan bagi mengenalpasti permasalahan di kawasan RKK.

5-3

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

antara kawasan terbabit dan bagi tujuan pemodelan, sasaran pengurangan pengangkutan persendirian dijangka sebanyak 5%.

Nisbah Isipadu Bahagi Kapasiti Jalan Berdasarkan penemuan, senario 6 merupakan senario terbaik untuk tahun 2010 sehingga tahun 2020 dengan menghasilkan nisbah isipadu bahagi kapasiti terendah berbanding senario lain. Model Trafik Senario 1

Senario 3: Gabungan Senario 2 dan Pembangunan Berasas Transit (TOD) Andaian bagi senario 3 adalah gabungan senario 2 dan cadangan pembangunan berpusat yang berorientasikan penggunaan pengangkutan awam (TOD). Matlamat senario ini adalah untuk mengurangkan penggunaan pengangkutan persendirian sehingga 40% di kawasan TOD.

Senario 4: Gabungan Senario 3 dan Cadangan Bas Transit Laju (BTL) Senario 4 mempunyai persamaan seperti senario 3 dengan tambahan cadangan laluan bas baru di kawasan RKK iaitu Bas Transit Laju (BTL). Senario ini dijangka akan lebih baik disebabkan cadangan penggunaan bas akan menjadi lebih menarik, seterusnya mengurangkan penggunaan pengangkutan persendirian bagi perjalanan di kawasan RKK. Laluan BTL dijangka mampu mengurangkan penggunaan pengangkutan persendirian sehingga 10%.

Senario 5: Gabungan Senario 4 dan Cadangan Park and Ride Senario 4 akan menjadi lebih baik sekiranya cadangan P&R dapat direalisasikan seperti senario 5 Cadangan lokasi P&R adalah di pinggir kawasan RKK untuk kegunaan pergi/balik dari arah utara dan barat kawasan RKK. Cadangan ini memerlukan penyediaan kemudahan TLK berkapasiti tinggi di dua lokasi iaitu di Damansara Damai dan Sg. Way, Petaling Jaya. Kemudahan pengangkutan BT dan BTL disediakan bagi kemudahan perjalanan di kawasan RKK dan mempunyai sasaran pengurangan penggunaan pengangkutan persendirian sehingga 6,000 kereta pada waktu puncak.

Senario 6: Gabungan Senario 5 dan Sistem Tram Senario 6 adalah gabungan kesemua senario di atas dan mengambilkira cadangan laluan tram di sepanjang kawasan daripada Mutiara Damansara di bahagian utara ke SS7 Sungai Way di bahagian selatan kawasan RKK. Penggunaan pengangkutan persendirian dijangka berkurangan bagi pergerakan Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.1 : Model Trafik Senario 1

J3-36

1 : 80,000


5-4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Model Trafik Senario 2

Model Trafik Senario 3

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.2: Model Trafik Senario 2

5-5

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

J3-37

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

1 : 80,000

Rajah 5.3 : Model Trafik Senario 3

J3-38

1 : 80,000


5-6

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Model Trafik Senario 5

Model Trafik Senario 4

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.4 : Model Trafik Senario 4

5-7

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

J3-39

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

1 : 80,000

Rajah 5.5 : Model Trafik Senario 5

J3-40

1 : 80,000


5-8

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-9

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Model Trafik Senario 6

Perbandingan Nisbah Isipadu Trafik dan Kapasiti antara Senario 1 dan Senario 6 di Damansara

SENARIO 1 (2020)

SENARIO 6 (2020) Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.6 : Model Trafik Senario 6

J3-41

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

1 : 80,000

Rajah 5.7 : Perbandingan Nisbah Isipadu Trafik dan Kapasiti antara Senario 1 dan Senario 6 di Damansara

J3-42

1 : 80,000


5-10

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Perbandingan Nisbah Isipadu Trafik dan Kapasiti antara Senario 1 dan Senario 6 di Kota Damansara

Perbandingan Nisbah Isipadu Trafik dan Kapasiti antara Senario 1 dan Senario 6 di Kelana Jaya

SENARIO 1 (2020)

SENARIO 1 (2020)

SENARIO 6 (2020)

SENARIO 6 (2020)

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.8 : Perbandingan Nisbah Isipadu Trafik dan Kapasiti antara Senario 1 dan Senario 6 di Kota Damansara

5-11

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

J3-43

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

1 : 80,000

Rajah 5.9 : Perbandingan Nisbah Isipadu Trafik dan Kapasiti antara Senario 1 dan Senario 6 di Kelana Jaya

J3-44

1 : 80,000


5-12

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Senario Pilihan Senario

Hasil dari simulasi trafik yang telah dijalankan ,keadaan sedia ada dianalisis mengikut isipadu kenderaan yang dijana oleh perisian EMME3 bagi tujuan menilai kesan terhadap keadaan trafik di masa hadapan. 2 senario telah dipilih untuk perbandingan iaitu senario 1 dan 6. Senario yang pertama adalah senario do nothing. Senario ini mengandaikan pertumbuhan trafik masa hadapan masih mengekalkan Modal Split semasa, tiada pembaikan utama jalan serta tiada pembinaan jalan baru dan pertumbuhan trafik adalah secara semulajadi. Senario keenam pula adalah senario yang mengandaikan kemudahan P&R dibina di 2 lokasi iaitu di Damansara Damai dan Sg. Way. Sasaran pengurangan penggunaan pengangkutan persendirian sehingga 6,000 kereta pada waktu puncak. Prestasi Stesen- Stesen Bancian Trafik Masa Hadapan Bagi Kawasan “Hot Spot” Senario

Kawasan

Stesen

Senario 1 PJS 1

10

Mentari Business Park

13

Senario 6 Senario 1 Senario 6 Senario 1 Kelana Jaya

26

Senario 6 Senario 1 SS2

34

SS3

40

Senario 6 Senario 1 Senario 6 Senario 1 Lebuhraya Sprint

52

Kota Damansara

90

Senario 6 Senario 1 Senario 6

5-13

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Masa

Isipadu kend/jam

Kelengahan (kend-jam/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan

am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm

13866 14125 5840 6002 4988 4813 4289 4264 5547 5335 3426 3557 8822 9824 7494 7467 6804 6689 4606 4622 13514 12339 12339 8165 10982 10921 9998 9793

8486.7 6291.8 36.35 51.75 1116.6 759.0 704.3 513.2 741.81 848.48 14.8 16.8 3444.7 3759.3 1857.7 1599.3 5403.4 5250.0 50.71 55.58 5659.1 1499.62 155.74 71.6 2341.8 2298.5 5.0 4.99

LOS F LOS F LOS D LOS E LOS D LOS D LOS C LOS C LOS F LOS F LOS B LOS B LOS F LOS F LOS D LOS C LOS F LOS F LOS E LOS E LOS F LOS F LOS D LOS C LOS F LOS F LOS D LOS D

Senario 1 Senario 6 Senario 1 Senario 6

Kawasan

Stesen

Mutiara Damansara

72

Damansara Damai

103

Masa

Isipadu kend/jam

Kelengahan (kend-jam/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan

am pm am pm am pm am pm

54054 44196 33519 33346 16488 17274 8842 9792

179455.1 115470.8 61052.0 5123.79 30531.2 24607.3 228.6 241.8

LOS F LOS F LOS F LOS F LOS F LOS F LOS E LOS E

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Bagi senario pertama, hasil analisis SIDRA seperti yang dijangka menunjukkan penurunan tahap perkhidmatan simpang-simpang yang dianalisis ke tahap yang sangat rendah. Didapati pertambahan jumlah isipadu kenderaan yang berada di jalan raya tidak boleh ditampung oleh konfigurasi jalan raya sedia ada. Ini adalah kerana senario ini beranggapan tiada tindakan yang diambil untuk menangani peningkatan jumlah trafik di masa hadapan. Bagi senario keenam, didapati terdapat pengurangan dari segi jumlah isipadu kenderaan yang menggunakan persimpang-persimpangan tersebut. Dengan penurunan jumlah kenderaan, tahap perkhidmatan di kebanyakan persimpangan yang dianalisis juga mengalami penurunan. Walaupun tahap perkhidmatan kebanyakan persimpangan tersebut bukanlah pada tahap yang terbaik, tetapi pengurangan tersebut adalah cukup untuk mengatasi tahap kesesakan sedia ada dan pada masa hadapan. Terdapat juga lokasi hotspot yang memerlukan penambahbaikan fizikal dengan segera. Lokasi-lokasi tersebut adalah: A. B. C. D. E.

Stesen 10 : Stesen 13 : Stesen 34 : Stesen 72 : Stesen 103 :

Persimpangan antara Jalan Klang Lama dengan Jalan Templer Persimpangan antara NPE dengan LDP Persimpangan antara Jalan Majlis dengan Jalan SS3/39 Persimpangan antara Persiaran Mahogani – Persiaran Surian Persimpangan antara susur Jalan Kuala Selangor – Jalan PJU 10/1

A. Hotspot 1 di Stesen 10 : Persimpangan antara Jalan Klang Lama dengan Jalan Templer Persimpangan antara Jalan Klang Lama dengan Jalan Templer merupakan satu lokasi yang agak sesak di waktu puncak. Kesesakan berpunca dari jumlah kenderaan yang banyak yang datang dari arah Sri Sentosa dan Jalan Puchong. Selain itu, keadaan cabang persimpangan di sebelah Jalan Templer yang mendaki membuatkan kebanyakan kenderaan bergerak perlahan dan ini menambahkan lagi kadar kesesakan di lokasi tersebut. Panjang slip lane yang disediakan di sebelah Jalan Templer menuju ke Jalan Klang Lama juga didapati terlalu pendek.


5-14

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-15

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

B. Hotspot 2 di Stesen 13 : Persimpangan antara NPE dengan LDP Keadaan trafik di kawasan ini disebabkan oleh kekurangan panjang bagi slip lane terutama bagi kenderaan yang datang dari Bandar Sunway menuju ke arah Damansara melalui LDP.

Keadaan barisan kenderaan yang panjang dari arah Sri Sentosa di persimpangan Jalan Templer

Keadaan jalan raya yang mendaki membuatkan kelajuan kenderaan menurun dan barisan yang panjang terbentuk di waktu puncak

Keadaan trafik di masa hadapan bagi senario 6 didapati dapat mengurangkan isipadu trafik dan kelengahan sehingga tidak lagi pada tahap perkhidmatan F. Walau bagaimanapun, adalah disarankan agar konfigurasi persimpangan ini diperbaiki dengan menambah panjang slip lane bagi sebelah Jalan Templer menuju ke Jalan Klang Lama dan satu lorong ditambah bagi laluan terus di sepanjang Jalan Klang Lama. Penambahan ini dijangka dapat memperbaiki lagi keadaan trafik di lokasi ini dengan peningkatan tahap perkhidmatan ke tahap B pada waktu puncak pagi.

Keadaan barisan kenderaan yang panjang dari arah Bandar Sunway di persimpangan Mentari Business Park

Panjang “slip lane” yang tidak mencukupi bagi kenderaan yang datang dari arah Subang Jaya

Bagi kawasan ini, adalah dicadangkan agar slip lane bagi kesemua arah dipanjangkan supaya kenderaan yang ingin membelok ke kanan dan ke kiri di persimpangan ini tidak terhalang oleh pergerakan lain. Prestasi Stesen Bancian Trafik Masa Hadapan Bagi Stesen 13

Prestasi Stesen Bancian Trafik Masa Hadapan Bagi Stesen 10 Senario

Kawasan

Senario 1 PJS 1 Senario 6 Penambahan Lorong

am

13866

Kelengahan (kend-jam/ jam) 8486.7

pm

14125

6291.8

LOS F

am

5840

36.35

LOS C

pm

6002

51.75

LOS C

am

5840

31.67

LOS B

pm

6002

33.48

LOS B

Masa

Isipadu (kend/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan LOS F

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Konfigurasi sedia ada bagi persimpangan antara Jalan Klang Lama dengan Jalan Templer

Penambahan lorong bagi persimpangan antara Jalan Klang Lama dengan Jalan Templer

Senario

Kawasan

Senario 1 Mentari Ind. Park Senario 6

Penambahan Lorong

Masa

Isipadu (kend/jam)

Kelengahan (kend-jam/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan

am

4988

1116.6

LOS F

pm

4813

759.0

LOS F

am

4289

704.3

LOS F

pm

4264

513.2

LOS F

am

4289

33.87

LOS C

pm

4264

36.50

LOS C

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Konfigurasi sedia ada bagi persimpangan antara NPE dengan LDP

Penambahan panjang lorong ‘slip lane’ bagi persimpangan antara NPE dengan LDP


5-16

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-17

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

C. Hotspot 3 di Stesen 34 : Persimpangan antara Jalan Majlis dengan Jalan SS3/39

D. Hotspot 7 di Stesen 72 : Persimpangan antara Persiaran Mahogani â&#x20AC;&#x201C; Persiaran Surian

Seperti kebanyakan persimpangan lain di MBPJ, masalah bagi persimpangan ini juga adalah kekurangan panjang bagi slip lane. Selain itu, didapati juga jumlah lorong bagi Jalan Majlis ke arah Damansara mengecil dari dua lorong menjadi satu lorong. Kualiti tampalan turapan jalan di sepanjang Jalan Majlis juga menyumbang kepada halaju kenderaan yang berkurangan dan kesesakan di waktu puncak. Bagi persimpangan ini, penambahan jumlah lorong bagi laluan utama dan slip lane dapat membantu mengurangkan kesesakan di waktu puncak .

Isu utama yang mengakibatkan kesesakan di kawasan ini adalah jumlah lorong yang tidak seimbang di antara kedua belah cabang persimpangan utama iaitu cabang yang melibatkan pergerakan kenderaan dari Sungai Buloh ke Mutiara Damansara.

Panjang slip lane yang tidak mencukupi di kesemua arah persimpangan Prestasi Stesen Bancian Trafik Masa Hadapan Bagi Stesen 34 Senario

Kawasan

Senario 1 SS2 Senario 6 Penambahan Lorong

Masa

Isipadu (kend/jam)

Kelengahan (kend-jam/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan

am

8822

3444.7

LOS F

pm

9824

3759.3

LOS F

am

7494

1857.7

LOS F

pm

7467

1599.3

LOS F

am

7494

72.27

LOS C

pm

7467

63.72

LOS C

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Persiaran Surian mempunyai 3 lorong tetapi apabila kenderaan melintasi Persimpangan Mahogani, jumlah lorong yang ada hanyalah dua. Ini kerana lorong yang ketiga Persimpangan antara Persiaran Mahogani â&#x20AC;&#x201C; terpaksa berkongsi dengan slip lane yang ada. Keadaan Persiaran Surian di luar waktu puncak bertambah buruk kerana persimpangan ini dibebani dengan jumlah kenderaan yang tinggi iaitu kenderaan dari Sg. Buloh menuju ke arah Damansara. Ini adalah kerana kebanyakan kenderaan tidak mahu menggunakan LDP untuk mengelakkan bayaran tol yang tinggi. Selain itu, terdapat persimpangan masuk ke kawasan perdagangan yang terletak terlalu rapat dengan persimpangan ini sehingga menimbulkan kekeliruan pergerakan kenderaan di waktu puncak. Sehubungan itu, adalah disarankan agar konfigurasi lorong di persimpangan ini diperbaiki dengan menyelaraskan jumlah lorong dikesemua arah pergerakan. Selain itu, persimpangan ke kawasan komersil yang berada terlalu rapat dengan persimpangan ini ditutup dan operasi lampu isyarat di setiap persimpangan di kawasan ini digabungkan dengan sistem actuated. Jadual di bawah menunjukkan tahap perkhidmatan bagi persimpangan ini masih lagi tidak memuaskan setelah penambahbaikan dijalankan walaupun kelengahan pada kenderaan telah menurun sehingga separuh. Sehubungan itu, adalah dicadangkan agar konfigurasi lorong di persimpangan ini diperbaiki dengan menyelaraskan jumlah lorong di kesemua arah pergerakan. Prestasi Stesen Bancian Trafik Masa Hadapan Bagi Stesen 72

Senario

Kawasan

Senario 1 Mutiara Damansara Senario 6

Penambahan Lorong Konfigurasi sedia ada bagi persimpangan antara Jalan Majlis dengan Jalan SS3/39

Cadangan konfigurasi penambahan lorong bagi persimpangan antara Jalan Majlis dengan Jalan SS3/39

Masa

Isipadu (kend/ jam)

Kelengahan (kend-jam/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan

am

54054

179455.1

LOS F

pm

44196

115470.8

LOS F

am

34428

65191.6

LOS F

pm

33346

5123.79

LOS F

am

34428

233.7

LOS D

pm

33346

241.2

LOS D

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.


5-18

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Konfigurasi sedia ada bagi persimpangan antara Persiaran Mahogani dengan Persiaran Surian

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

E. Hotspot 6 di Stesen 103 : Persimpangan antara Susur Jalan Kuala Selangor - Jalan PJU 10/1

Sehubungan itu, dicadangkan agar laluan alternatif disediakan bagi kenderaan di kawasan ini keluar ke kawasan lain seperti ke Kota Damansara yang terletak bersebelahan. Selain itu, Persimpangan antara susur Jalan Kuala konfigurasi jumlah lorong bagi persimpangan ini haruslah Selangor â&#x20AC;&#x201C; Jalan PJU 10/1 diperbaiki kerana pada ketika ini, bagi kenderaan yang membelok ke kiri, 2 lorong disediakan, tetapi jumlah ini berkurangan kepada 1 lorong apabila bergabung dengan Jalan Kuala Selangor.

Senario 1 Damansara Damai Senario 6

CADANGAN SISTEM BAS TRANSIT ANTARA BANDAR UTAMA DI MBPJ

Bagi memastikan mutu perkhidmatan BT tersebut meningkat dari aspek masa dan jarak perjalanan, BT ini cuma akan berhenti di setiap stesen / terminal BT yang ditentukan dalam laluan perkhidmatannya. Ini dapat mengelakkan masalah pembaziran masa dan pemotongan sesetengah destinasi oleh pemandu bas seperti yang berlaku pada perkhidmatan bas yang sedia ada di kawasan MBPJ. Walaupun laluan BT ini cuma berhenti di stesen / terminal BT yang terlibat dan tidak memasuki kawasan perumahan, tetapi penumpang dapat sampai ke destinasi dalaman melalui sistem bas pengantara yang akan diperkenalkan dan dilancarkan secara serentak. Sistem BT ini memberikan perkhidmatannya dari / ke pusat-pusat bandar di dalam kawasan MBPJ . Pusat Bandar Yang Terpilih Dalam Cadangan Pembangunan Sistem Bas Transit

Prestasi Stesen Bancian Trafik Masa Hadapan Bagi Stesen 103 Kawasan

Konfigurasi cadangan bagi persimpangan antara Jalan Kuala Selangor dengan Jalan PJU 10/1

Cadangan ini penting untuk mempertingkatkan lagi jaringan perkhidmatan di kawasan MBPJ dan mewujudkan sistem rangkaian perkhidmatan BT yang akan berhenti di setiap bandar utama MBPJ. Penyediaan sistem BT ini bukan sahaja dapat menjimatkan masa perjalanan penduduk setempat, tetapi juga memberi lebih pilihan kepada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan awam.

Kesesakan kawasan ini adalah kerana persimpangan ini merupakan satu-satunya persimpangan yang ada untuk keluar ke kawasan lain. Jumlah kenderaan adalah tinggi kerana pembangunan di kawasan sekitar adalah berkepadatan tinggi (apartment dan kondominum).

Senario

Konfigurasi sedia ada bagi persimpangan antara Jalan Kuala Selangor dengan Jalan PJU 10/1

Konfigurasi cadangan bagi persimpangan antara Persiaran Mahogani dengan Persiaran Surian

5-19

Masa

Isipadu (kend/jam)

Kelengahan (kend-jam/jam)

Purata Tahap Perkhidmatan

am

16488

30531.2

LOS F

pm

17274

24607.3

LOS F

am

8842

228.6

LOS D

pm

9792

241.8

LOS D

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Bandar Terpilih 1 2 3 4 5 6 7 8

Damansara Damai Bandar Sri Damansara Kota Damansara Seksyen 8 Kota Damansara Seksyen 4 Damansara Perdana Bandar Utama Damansara Utama SS 2 Sea Park

Bandar Terpilih 9 10 11 12 13 14 15 16

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

SS 26 Taman Mayang Jaya Kelana Jaya SS 4 Kelana Jaya SS 6 SS 7 Sungai Way Ara Damansara PJS 8 Mentari Taman Medan Baru PJS 1 Taman Sri Sentosa


5-20

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan Laluan Bas Transit Bagi merangkumi seluruh bandar utama MBPJ, perkhidmatan BT ini boleh dibahagikan kepada 4 laluan utama. Laluan BT ini menggunakan jalan sedia ada dengan mempertimbangkan faktor aksesibiliti dan permintaan penggunaan pengangkutan awam oleh orang ramai. Setiap laluan pengangkutan BT yang dicadangkan terbahagi kepada dua jenis laluan perjalanan, iaitu perjalanan pergi dan perjalanan balik . Cadangan Laluan Perkhidmatan Bas Transit di Kawasan RKK Rujukan

Perjalanan

Rajah 2.26

Pergi

Rajah 2.27

Balik

Rajah 2.28

Pergi

Rajah 2.29

Balik

Rajah 2.30

Pergi

Rajah 2.31

Balik

Rajah 2.32

Pergi

Rajah 2.33

Balik

Cadangan Laluan BT

Laluan Bas Dari Stesen / Terminal

Ke Stesen / Terminal

Damansara Damai

SS 2 Sea Park

SS 2 Sea Park

Damansara Damai

Damansara Damai

Kelana Jaya SS 4

Kelana Jaya SS 4

Damansara Damai

SS 2 Sea Park

SS 7 Sungai Way

SS 7 Sungai Way

SS 2 Sea Park

SS 7 Sungai Way

PJS 1 Taman Sri Sentosa

PJS 1 Taman Sri Sentosa

SS 7 Sungai Way

Pertama Kedua Ketiga Keempat

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

a.

Cadangan Laluan Bas Transit Pertama Cadangan laluan ini melalui kawasan utara barat RKK dan menuju ke arah selatan di sepanjang kawasan timur RKK. Laluan perkhidmatan antara Stesen BT Damansara Damai – Bandar Sri Damansara – Damansara Perdana – Bandar Utama – Damansara Utama – SS 2 Sea Park.

Cadangan Laluan Bas Transit Kedua Cadangan laluan ini melalui zon utara-barat ke zon timur-selatan di kawasan RKK. Laluan perkhidmatan antara Stesen BT Damansara Damai – Kota Damansara Seksyen 8 – Kota Damansara Seksyen 4 – Bandar Utama – Damansara Utama – SS 26 Taman Mayang Jaya – Kelana Jaya SS 4 .

c.

Cadangan Laluan Bas Transit Ketiga Cadangan laluan ini melalui zon barat-selatan ke zon timur-selatan. Laluan perkhidmatan antara Stesen BT SS 2 Sea Park – Kelana Jaya SS 4 – Kelana Jaya SS 6 – SS 7 Sungai Way – Ara Damansara – SS 7 Sungai Way .

d.

Cadangan Laluan Bas Transit Keempat Cadangan laluan ini melalui zon barat-selatan ke zon timur-selatan kawasan RKK. Laluan perkhidmatan antara Stesen BT SS 7 Sungai Way – PJS 8 Mentari – Taman Medan Baru – PJS 1 Taman Sri Sentosa .

Laluan hala tuju untuk perkhidmatan Bas Transit Pertama

b.

5-21


DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Laluan hala tuju untuk perkhidmatan Bas Transit Kedua

Laluan hala balik untuk perkhidmatan Bas Transit Pertama

5-22

5-23


DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Laluan hala tuju untuk perkhidmatan Bas Transit Ketiga

Laluan hala balik untuk perkhidmatan Bas Transit Kedua

5-24

5-25


DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Laluan hala tuju bas untuk perkhidmatan Transit Keempat

Laluan hala balik untuk perkhidmatan Bas Transit Ketiga

5-26

5-27


5-28

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-29

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Anggaran Masa dan Jarak Pengantaraan Servis Bas Transit Stesen / terminal BT digunakan sebagai perhentian sistem BT yang dicadangkan dalam kajian RKK ini. Pemilihan laluan BT ini adalah berdasarkan tempoh perjalanan yang pendek dan kesesuaian jalan tersebut bagi kemasukan sesuatu bas yang bersaiz besar. Masa Pengantara Untuk Dua Stesen / Terminal Bas Transit Melalui Hasil Kajian Tapak

Laluan hala balik untuk perkhidmatan Bas Transit Keempat

No

Lokasi Cadangan Stesen BT 1

Lokasi Cadangan Stesen BT 2

Masa Pengantaraan 1â&#x20AC;&#x201C;2

2â&#x20AC;&#x201C;1

1

Damansara Damai

Kota Damansara Seksyen 8

9 minit

10 minit

2

Kota Damansara Seksyen 8

Kota Damansara Seksyen 4

9 minit

7 minit

3

Kota Damansara Seksyen 4

Bandar Utama

16 minit

9 minit

4

Bandar Sri Damansara

Damansara Damai

6 minit

7 minit

5

Damansara Perdana

Bandar Sri Damansara

10 minit

12 minit

6

Bandar Utama

Damansara Perdana

8 minit

8 minit

7

Damansara Utama

Bandar Utama

9 minit

10 minit

8

SS 26 Taman Mayang Jaya

Damansara Utama

10 minit

10 minit

9

SS 26 Taman Mayang Jaya

Kelana Jaya SS 4

10 minit

10 minit

10

SS 2 Sea Park

Damansara Utama

8 minit

9 minit

11

Kelana Jaya SS 4

SS 2 Sea Park

11 minit

9 minit

12

Kelana Jaya SS 6

Kelana Jaya SS 4

6 minit

4 minit

13

SS 7 Sungai Way

Kelana Jaya SS 6

7 minit

5 minit

14

Ara Damansara

SS 7 Sungai Way

9 minit

11 minit

15

PJS 8 Mentari

SS 7 Sungai Way

10 minit

16 minit

16

Taman Medan Baru

PJS 8 Mentari

15 minit

16 minit

17

PJS 1 Taman Sri Sentosa

Taman Medan Baru

10 minit

10 minit

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.


5-30

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Laluan BT Kedua (Damansara Damai – SS 4 Kelana Jaya)

Jarak Pengantara Untuk Dua Stesen / Terminal Bas Transit

No

Lokasi Cadangan Stesen BT 1

5-31

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lokasi Cadangan Stesen BT 2

Jarak Pengantaraan (km) 1–2

2–1

Masa perjalanan BT

Hala tuju =79 minit Hala balik = 70 minit

Anggaran Masa Perjalanan Untuk Laluan Bas Transit Kedua

1

Damansara Damai

Kota Damansara Seksyen 8

6.7 km

8.6 km

2

Kota Damansara Seksyen 8

Kota Damansara Seksyen 4

5.0 km

3.8 km

D. Damai

K D Sec8

K D Sec 4

B. Utama

D. Utama

SS 26

SS 4

3

Kota Damansara Seksyen 4

Bandar Utama

5.8 km

4.3 km

Minit ke 0

Minit ke 9

Minit ke 21

Minit ke 40

Minit ke 53

Minit ke 66

Minit ke 79

4

Bandar Sri Damansara

Damansara Damai

3.0 km

3.4 km

5

Damansara Perdana

Bandar Sri Damansara

5.6 km

5.9 km

6

Bandar Utama

Damansara Perdana

3.0 km

3.6 km

7

Damansara Utama

Bandar Utama

3.1 km

4.2 km

8

SS 26 Taman Mayang Jaya

Damansara Utama

5.2 km

4.7 km

9

SS 26 Taman Mayang Jaya

Kelana Jaya SS 4

3.1 km

3.0 km

10

SS 2 Sea Park

Damansara Utama

4.0 km

2.7 km

11

Kelana Jaya SS 4

SS 2 Sea Park

5.0 km

5.5 km

12

Kelana Jaya SS 6

Kelana Jaya SS 4

3.1 km

2.2 km

13

SS 7 Sungai Way

Kelana Jaya SS 6

3.2 km

1.9 km

14

Ara Damansara

SS 7 Sungai Way

5.0 km

7.7 km

15

PJS 8 Mentari

SS 7 Sungai Way

2.1 km

4.0 km

16

Taman Medan Baru

PJS 8 Mentari

5.5 km

6.0 km

17

PJS 1 Taman Sri Sentosa

Taman Medan Baru

5.4 km

6.1 km

* Masa menunggu = 10 -15 minit

* Masa menunggu = 3 minit bagi setiap perhentian

Minit ke 70

Minit ke 57

Minit ke 47

Minit ke 35

Minit ke 23

Minit ke 10

Minit ke 0

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Laluan BT Ketiga (SS 2 Sea Park – SS 7 Sungai Way) Masa perjalanan BT

Hala tuju = 50 minit Hala balik = 30 minit

Anggaran Masa Perjalanan Untuk Laluan Bas Transit Ketiga SS 2

SS 4

SS 6

SS 7

Ara Damansara

SS 7

Minit ke 0

Minit ke 9

Minit ke 16

Minit ke 24

Minit ke 38

Minit ke 50

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Berdasarkan anggaran masa perhentian bas bagi setiap BT yang berhenti di stesen / terminal BT untuk penurunan dan pengambilan penumpang dan jumlah masa perjalanan antara stesen / terminal yang terlibat, jumlah masa minimum yang diperlukan antara origin dan destinasi bagi setiap laluan perkhidmatan.

* Masa menunggu = 10 -15 minit

* Masa menunggu = 3 minit bagi setiap perhentian

Minit ke 30

Minit ke 16

Minit ke 7

Minit ke 0

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Laluan BT Pertama (Damansara Damai – SS 2 Sea Park) Masa perjalanan BT

Laluan BT Keempat (SS 7 Sungai Way – PJS 1 Taman Sri Sentosa)

Hala tuju = 58 minit Hala balik = 53 minit

Masa perjalanan BT

Anggaran Masa Perjalanan Untuk Laluan Bas Transit Pertama

Anggaran Masa Perjalanan Untuk Laluan Bas Transit Keempat

D. Damai

Bandar SD

D. Perdana

B. Utama

D. Utama

SS 2

Minit ke 0

Minit ke 7

Minit ke 22

Minit ke 33

Minit ke 46

Minit ke 58

* Masa menunggu = 10 -15 minit

* Masa menunggu = 3 minit bagi setiap perhentian

Minit ke 53

Minit ke 44

Minit ke 31

Minit ke 20

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Hala tuju =48 minit Hala balik = 41 minit

Minit ke 8

Minit ke 0

SS 7

PJS 8 Mentari

Taman Medan Baru

PJS 1

Minit ke 0

Minit ke 16

Minit ke 35

Minit ke 48 * Masa menunggu = 10 -15 minit

* Masa menunggu = 3 minit bagi setiap perhentian

Minit ke 41

Minit ke 28

Minit ke 10

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Minit ke 0


5-32

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

CADANGAN PERKHIDMATAN BAS MIKRO / MINI SEBAGAI PENGANTARA Tujuan mewujudkan semula sistem bas pengantara yang bersaiz kecil adalah untuk memberikan perkhidmatan seperti berikut: i.

ii.

iii.

5-33

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Damansara Damai

ke Rawang

Berkhidmat sebagai bas pengantara (feeder) bagi pengangkutan awam yang bersaiz lebih besar iaitu bas transit. Memberikan perkhidmatan pengangkutan awam yang dapat melalui kawasan-kawasan perumahan yang mempunyai jalan yang sempit dan tidak sesuai untuk dilalui oleh bas berkapasiti besar seperti sekarang. Memberi perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih Pengangkutan awam bas pengantara di baik dari segi masa perjalanan dan kekerapan untuk Quebec, Kanada menarik minat pengguna kenderaan persendirian bertukar kepada pengangkutan awam.

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

ke Kepong

Jalan PJU 10/4C Terminal BT Damansara Damai

Pengangkutan awam bas pengantara yang direka oleh Jepun

Pengangkutan awam bas pengantara di Paris

Perkara asas yang terdapat dalam cadangan pelaksanaan sistem bas pengantara ini adalah seperti berikut :

ke Jalan Duta

Laluan Bas Pengantara Warna Laluan

Perkhidmatan bas pengantara adalah merupakan pengantara (feeder) bagi perkhidmatan BT. Laluan bagi perkhidmatan bas pengantara ini akan bermula dan berakhir di stesen / terminal BT. Laluan yang akan digunakan adalah merupakan laluan semasa dan berdasarkan permintaan kepada perkhidmatan ini di kawasan MBPJ.

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Damansara Damai

Jalan PJU 10/14

2

Stesen BT Damansara Damai

Jalan PJU 10/4C

3

Stesen BT Damansara Damai

Jalan PJU 10/9A

4

Stesen BT Damansara Damai

Jalan PJU 10/7

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.18 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Damansara Damai

J3-67

Tanpa Skala


5-34

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-35

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Bandar Sri Damansara

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Damansara Perdana

ke Kepong

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

Terminal BT Damansara Perdana

ke Sg Buloh

ke Kepong

Terminal BT Bandar Sri Damansara

PERSIARAN SURIAN

ke Damansara

Warna Laluan ke Jalan Duta

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Bandar Sri Damansara

Jalan Togo 7

2

Stesen BT Bandar Sri Damansara

Persiaran Perdana

3

Stesen BT Bandar Sri Damansara

4 5

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

Jalan Ara SD 7/1

1

Stesen BT Damansara Perdana

Jalan PJU 7/8

Stesen BT Bandar Sri Damansara

Jalan Cemara SD 3/3B

2

Stesen BT Damansara Perdana

Jalan PJU 3/5D

Stesen BT Bandar Sri Damansara

Persiaran Perdana

3

Stesen BT Damansara Perdana

Jalan PJU 3/31

ke Kota Damansara

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.19 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Bandar Sri Damansara

ke Damansara

J3-68

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Warna Laluan

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

Tanpa Skala

Rajah 5.20 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Damansara Perdana

J3-69

Tanpa Skala


5-36

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-37

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Bandar Utama

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Kota Damansara Seksyen 8

ke Kepong ke Sg. Buloh

Kawasan Pentadbiran DBKL

Kawasan Pentadbiran MBSA

Terminal BT Bandar Utama

ke Damansara

Terminal BT Kota Damansara Sek 8

ke Shah Alam

Warna Laluan Warna Laluan ke Damansara

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Kota Damansara Sek. 8

Persiaran Mohogani

1

Stesen BT Bandar Utama

Jalan Mawar

2

Stesen BT Kota Damansara Sek. 8

Jalan Rimba Riang 9/12

2

Stesen BT Bandar Utama

Persiaran Utama

3

Stesen BT Kota Damansara Sek. 8

Jalan Teknologi

3

Stesen BT Bandar Utama

Jalan PJU 3/22

4

Stesen BT Kota Damansara Sek. 8

Persiaran Surian

4

Stesen BT Bandar Utama

Jalan PJU 3/28B

5

Stesen BT Kota Damansara Sek. 8

Jalan Cecawi 6/27

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.21 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Bandar Utama

J3-70

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

Tanpa Skala

Rajah 5.22 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Kota Damansara Seksyen 8

J3-71

Tanpa Skala


5-38

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-39

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Kota Damansara Seksyen 4

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Damansara Utama

ke Bandar Utama

ke Sg. Buloh

Kawasan Pentadbiran DBKL

ke Sg. Buloh

Terminal BT Kota Damansara Sek 4

Terminal BT Damansara Utama ke NKVE

ke Pusat Bandar Damansara

ke Shah Alam

ke Tropicana

ke Kelana Jaya

Warna Laluan

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Kota Damansara Sek. 4

Jalan PJU 3/6

2

Stesen BT Kota Damansara Sek. 4

3 4

Warna Laluan

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Damansara Utama

Jalan SS 20/11

Jalan Camar 4/7

2

Stesen BT Damansara Utama

Jalan Masjid

Stesen BT Kota Damansara Sek. 4

Persiaran Damansara Indah

3

Stesen BT Damansara Utama

Jalan SS 22A/1

Stesen BT Kota Damansara Sek. 4

Jalan Teknologi

4

Stesen BT Damansara Utama

Jalan SS 21/13

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.23 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Kota Damansara Seksyen 4

J3-72

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

Tanpa Skala

Rajah 5.24 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Damansara Utama

J3-73

Tanpa Skala


5-40

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-41

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan SS 2 Sea Park

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Kelana Jaya SS 6

ke Bandar Utama

ke Damansara

ke NKVE

Stesen LRT Kelana Jaya

ke Pusat Bandar Damansara

Stesen LRT Taman Bahagia

Terminal BT Kelana Jaya SS 6

Terminal BT SS2 Sea Park

Kawasan Rancangan Tempatan Petaling Jaya 1 ke Kelana Jaya

Stesen LRT Taman Bahagia

Warna Laluan

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT SS2 Sea Park

Jalan SS 22A/1

2

Stesen BT SS2 Sea Park

Jalan Cempaka

3

Stesen BT SS2 Sea Park

Jalan SS 3/55

4

Stesen BT SS2 Sea Park

Stesen BT Kelana Jaya SS 4

5

Stesen BT SS2 Sea Park

Jalan SS 2/106

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

ke Puchong

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Kelana Jaya SS 6

Jalan SS 7/26

2

Stesen BT Kelana Jaya SS 6

Jalan SS 3/46

3

Stesen BT Kelana Jaya SS 6

Jalan SS 3/39

4

Stesen BT Kelana Jaya SS 6

Jalan SS 3/60

ke Shah Alam

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.25 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan SS2 Sea Park

Warna Laluan

J3-74

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020

Tanpa Skala

Rajah 5.26 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Kelana Jaya SS 6

J3-75

Tanpa Skala


Kawasan Pentadbiran MPSJ

Terminal BT Mentari Business Centre, PJS 8

Stesen KTM Setia Jaya

ke Kepong

Warna Laluan

ke Kelana Jaya

3

2

1

No. Laluan

Stesen BT Mentari Business Center, PJS 8

Stesen BT Mentari Business Center, PJS 8

Stesen BT Mentari Business Center, PJS 8

Hentian Awal

Terminal BT Taman Medan

Stesen KTM Kg. Datoâ&#x20AC;&#x2122; Harun

Hentian Awal Stesen BT Taman Medan Stesen BT Taman Medan Stesen BT Taman Medan Stesen BT Taman Medan

No. Laluan 1 2 3 4

Jalan PJS 5/18

Jalan PJS 2/7

Jalan PJS 1/56

Jalan PJS 2

Hentian Akhir

Rajah 5.28 : Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Taman Medan

ke Bangsar

J3-77

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

D R A F R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S Z O N P J U 1, P J U 2, S S D A N P J S, P E T A L I N G J A Y A 2020

Warna Laluan

J3-76 Tanpa Skala

Jalan SS 12/2B

Jalan PJS 5/7

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

ke Bandar Sunway

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Taman Medan

Rajah 5.27 : Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan PJS 8 Mentari

Hentian Akhir

ke Bangsar

ke Kuala Lumpur

Jalan SS 12/1

D R A F R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S Z O N P J U 1, P J U 2, S S D A N P J S, P E T A L I N G J A Y A 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

ke USJ

ke Shah Alam

Kawasan Pentadbiran MBSA

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan PJS 8 Mentari

LEBUHRAYA DAMANSARA PUCHONG

5-42 5-43


Terminal BT Taman Sentosa

Warna Laluan

Hentian Awal Stesen BT Taman Sentosa Stesen BT Taman Sentosa

1 2

Kawasan Pentadbiran MPSJ

No. Laluan

ke Bangsar

5

Stesen BT Ara Damansara

Stesen BT Ara Damansara

4

Jalan PJU 1A/36B

Jalan PJU 1A/36B

Jalan TR 7/2

Jalan TR 9/1

Jalan PJU 1A/31

Hentian Akhir

Rajah 5.30 : Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Ara Damansara

J3-79

D R A F R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S Z O N P J U 1, P J U 2, S S D A N P J S, P E T A L I N G J A Y A 2020

ke PJ, Subang Jaya

Stesen BT Ara Damansara

Stesen BT Ara Damansara

2 3

Stesen BT Ara Damansara

Hentian Awal 1

No. Laluan

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

Terminal BT Ara Damansara

Warna Laluan

ke Shah Alam

ke Sg. Buloh

J3-78

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

ke Lapangan Terbang Subang`

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Ara Damansara

Rajah 5.29 : Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Taman Sentosa

Tanpa Skala

Jalan PJS 1/52

Jalan Taman Seri Sentosa

Hentian Akhir

D R A F R A N C A N G A N K A W A S A N K H A S Z O N P J U 1, P J U 2, S S D A N P J S, P E T A L I N G J A Y A 2020

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

ke Bandar Sunway

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Taman Sentosa

5-44 5-45


5-46

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

CADANGAN PEMBANGUNAN TERMINAL DAN STESEN BAS TRANSIT

Liputan perkhidmatan Bas Pengantara di sekitar kawasan Taman Mayang

ke Damansara

Cadangan pembinaan perhentian disediakan untuk mewujudkan sistem pengangkutan awam yang bersepadu, terutama kepada pengangkutan BT, BTL dan bas pengantara. Terdapat 2 jenis perhentian bas yang diperkenalkan untuk pengangkutan awam dalam RKK ini iaitu terminal BT dan stesen BT . Senarai Cadangan Terminal dan Stesen Bas Transit

ke Sg Buloh

Cadangan Projek Cadangan Pembinaan Terminal Bas Transit 1. SS 7 Sungai Way 2. Damansara Damai Cadangan Pembinaan Stesen Bas Transit 1. Bandar Sri Damansara 2. Damansara Perdana 3. Bandar Utama 4. Kota Damansara Seksyen 8 5. Kota Damansara Seksyen 4 6. Damansara Utama 7. SS 2 Sea Park 8. SS 26 Tmn Mayang Jaya 9. Kelana Jaya SS 4 10. Kelana Jaya SS 6 11. Ara Damansara 12. PJS 8 Mentari 13. Taman Medan Baru 14. PJS 1 Tmn Sri Sentosa 15. Dataran Prima

Terminal BT Taman Mayang

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Warna Laluan

ke Kelana Jaya

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

No. Laluan

Hentian Awal

Hentian Akhir

1

Stesen BT Tamang Mayang

Jalan Tropicana Selatan

2

Stesen BT Tamang Mayang

Jalan Anggerik

3

Stesen BT Tamang Mayang

Jalan Seroja

4

Stesen BT Tamang Mayang

Jalan BU 11/4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.31 : Cadangan Liputan Perkhidmatan Bas Pengantara Di Sekitar Kawasan Taman Mayang

5-47

J3-80

Tanpa Skala


5-48

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Perincian Cadangan Pembinaan Terminal Bas Transit di SS 7 Sungai Way Cadangan Projek

Pembinaan Terminal Bas Transit SS 7 Sungai Way

Kod Projek

PL 1

Lokasi

SS 7 Sungai Way - Kawasan lapang untuk TLK yang asal digantikan dengan sebuah bangunan TLK. Terminal Sungai Way dicadangkan sebagai terminal utama dan pertama di kawasan MBPJ.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-49

Perincian Cadangan Pembinaan Terminal Bas Transit di Damansara Damai Kod Projek

PL 2

Cadangan Projek

Pembinaan Terminal Bas Transit Damansara Damai

Lokasi

Damansara Damai - Cadangan guna semula Terminal Wan’s Central dengan memperluaskan kawasan terminal ke kawasan berhampiran jika cadangan P&R dan BTL dilancarkan. Bangunan TLK diperlukan untuk menyokong sistem tersebut.

Zoning : Tanah Lapang Keluasan : 4.50 hektar Justifikasi Pembangunan Komponen Pembangunan

Terminal BT SS 7 Sungai Way diperlukan untuk perkhidmatan BT, BTL dan tram • • • • • • • • • • • •

Lay-by untuk menurun dan mengambil penumpang. Hentian teksi yang mempunyai 20 tempak letak teksi. Ruang perniagaan / kiosk termasuk gerai makan dan minuman. Panel Informatik yang memberikan maklumat laluan bas, jadual masa perjalanan dan peta lingkaran perkhidmatan bas. Ruang pejabat operator pengangkutan awam. Tempat pembuangan sampah sarap dan tong kitar semula. Tempat letak basikal. Laluan pejalan kaki, tempat menunggu, tandas dan surau. Teknologi ITS. Tempat rehat untuk pegawai dan pemandu BT. Platform bas yang sistematik untuk perhentian bas yang teratur. Laluan BT dan BTL a. P&R b. Stesen tram c. Depoh tram

Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ, Pemaju Swasta

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015 )

Anggaran Kos

RM 20 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Keluasan : 0.56 hektar No. Lot : 41086 Zoning : Pengangkutan Justifikasi Pembangunan

Terminal BT Damansara Damai diperlukan untuk memberi perkhidmatan BT, BTL dan bas pengantara

Komponen Pembangunan

• • • • • • • • • •

Ruang pejabat operator pengangkutan awam Tempat pembuangan sampah sarap dan tong kitar semula. Laluan pejalan kaki dan laluan basikal. Tempat letak basikal. Panel informatik yang memberikan maklumat laluan bas, jadual masa perjalanan dan peta lingkaran perkhidmatan bas. Teknologi ITS Platform bas yang sistematik untuk perhentian bas yang teratur Fasiliti / laluan untuk BT dan BTL PNR Bangunan TLK

Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ, Pemaju Swasta

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015 )

Anggaran Kos

RM 8 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.


5-50

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Perincian Cadangan Pembinaan Stesen Bas Transit Kod Projek

PL 3

Cadangan Projek

Pembinaan Stesen Bas Transit

Justifikasi Pembangunan

Menyediakan hentian stesen yang membolehkan bas transit dan bas pengantara berhenti untuk mengambil & menurunkan penumpang.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kod Projek

PL 3

Cadangan Projek

Pembinaan Stesen Bas Transit

Lokasi

Stesen Bas Transit Damansara Perdana

Jenis stesen yang boleh dibina Komponen Pembangunan

• Fasiliti untuk bas transit dan bas pengantara - laluan bas transit dan bas pengantara • Bus bay untuk menurun dan mengambil penumpang bagi setiap perkhidmatan bas. • Fasiliti untuk pengguna pengangkutan awam – laluan pejalan kaki, tempat menunggu, tempat naik/turun ke/dari bas, tandas. • Kaunter tiket/kiosk tiket • Kiosk terutama gerai makan dan minuman. • Fasiliti untuk berbasikal • Hentian teksi yang mempunyai 5 buah tempat letak teksi

Pelaksana

Prasarana atau Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ; dicadangkan penubuhan unit pengangkutan awam dari pihak MBPJ.

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015)

Anggaran Kos

RM 28 juta (RM 1.5 - 2 juta bagi setiap stesen)

Lokasi

Stesen Bas Transit - Bandar Sri Damansara

No. Lot : 3475 Keluasan : 0.60 hektar Zoning : Perdagangan& Perkhidmatan Stesen Bas Transit – Bandar Utama

Keluasan : 0.37 hektar Guna tanah semasa : Hub Pengangkutan Bandar Utama Zoning : Perniagaan (One Utama) Stesen Bas Transit – Kota Damansara Seksyen 8

No. Lot : 37194, 37195 Keluasan : 0.24 hektar Zoning : Peniagaan

Keluasan : 0.30 hektar Zoning : Perdagangan & Perkhidmatan

5-51


5-52

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kod Projek

PL 3

Cadangan Projek

Pembinaan Stesen Bas Transit

Lokasi

Stesen Bas Transit - Kota Damansara Seksyen 4

Keluasan : 1.50 hektar Zoning : Tanah lapang Stesen Bas Transit - Damansara Utama

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kod Projek

PL 3

Cadangan Projek

Pembinaan Stesen Bas Transit

Lokasi

Stesen Bas Transit - SS 26 Taman Mayang Jaya

Keluasan : 0.45 hektar Guna tanah semasa : Pembahagi jalan/ gerai makan Zoning : Pengangkutan Stesen Bas Transit - Kelana Jaya SS 4

No. Lot : 72 Keluasan : 0.50 hektar Guna tanah semasa : Bangunan Tioman Paya Resort (terbiar) Zoning : Perdagangan & Perkhidmatan

No. Lot : 54 Keluasan : 1.00 hektar Zoning : Kediaman Stesen Bas Transit - Kelana Jaya SS 6

Stesen Bas Transit - SS 2 Sea Park

No. Lot : 43012 Keluasan : 0.30 hektar Guna tanah semasa : Kompleks Perdagangan Zoning : Perdagangan & Perkhidmatan

Keluasan : 0.15 hektar Guna tanah semasa : Kompleks Perniagaan Zoning : Perniagaan & Perkhidmatan

5-53


5-54

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kod Projek

PL 3

Cadangan Projek

Pembinaan Stesen Bas Transit

Lokasi

Stesen Bas Transit - Ara Damansara PJU 1A

Keluasan : 3.98 hektar No Lot : bersebelahan lot 59212 Zoning : Pengangkutan (Terminal Pengangkutan Bersepadu) Stesen Bas Transit - PJS 8 Mentari

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kod Projek

PL 3

Cadangan Projek

Pembinaan Stesen Bas Transit

Lokasi

Stesen Bas Transit - PJS 1 Taman Sri Sentosa

No. Lot : sebahagian lot 32474 Keluasan : 0.16 hektar Guna tanah semasa : kawasan lapang Zoning : Tanah Lapang Stesen Bas Transit - Dataran Prima

No. Lot : 29 Keluasan : 0.16 hektar Guna tanah semasa : TLK Aman Suria Zoning : Perdagangan & Perkhidmatan Keluasan : 0.8 hektar Zoning : Perdagangan & Perkhidmatan

Stesen Bas Transit - Taman Megah

Stesen Bas Transit - Taman Medan Baru

No. Lot : 63982 Keluasan : 0.17 hektar Guna tanah semasa : Tempat Letak Kereta Zoning : Perniagaan

No. Lot : 17633 Keluasan : 0.50 hektar Guna tanah semasa : TLK Taman Megah Zoning : Perniagaan & Perkhidmatan Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

5-55


5-56

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

CADANGAN SISTEM BAS TRANSIT LAJU

5-57

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan laluan Bas Transit Laju (Damansara Damai – SS 7 Sungai Way)

BTL dikenali sebagai Bus Rapid Transit di luar negara. BTL ditakrifkan sebagai mod transit cepat yang bertayar getah dan fleksibel dan merupakan integrasi dari stesen, kenderaan, perkhidmatan sokongan, lorong laluan dan elemen Sistem Pengangkutan Pintar (ITS). Ringkasnya, BTL adalah sistem yang berintegrasi dengan segala kemudahan, perkhidmatan sokongan dan fasiliti yang dapat meningkatkan kelajuan, kecekapan dan sistem pengangkutan bas awam.

PETUNJUK : ke Rawang

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

Cadangan Hentian BTL Terminal BT Cadangan Laluan BTL Lebuhraya Utama

Terdapat beberapa laluan yang berpotensi dijadikan laluan BRT, terutama laluan / jalan sedia ada yang mempunyai banyak lorong lalu lintas dan menghubungkan kawasan-kawasan cadangan TOD.

ke Kepong

Terminal BT Damansara Damai

Jalan Persekutuan Jalan Tempatan / Bandar

Bandar Sri Damansara

Sempadan Zon RKK

Sebelum BTL

Selepas BTL

ke Jalan Duta

ZON PJU 2

Hentian Kota Damansara

Damansara Perdana

ke Kg. Penchala

Kawasan Pentadbiran DBKL

Mutiara Damansara

Kota Damansara

ZON PJU 1

Cadangan Laluan dan Lokasi Hentian BTL Berdasarkan keadaan rangkaian jalan sedia ada serta ketersediaan jalan yang sesuai untuk dijadikan laluan pengangkutan BTL dan anggaran jumlah perjalanan asal-tujuan (OD) di kawasan RKK, laluan BTL dicadang untuk menghubungkan Damansara Damai yang terletak di bahagian utara kawasan RKK dengan SS 7 Sungai Way yang terletak di bahagian selatan. Laluan BTL akan bermula di cadangan Terminal BT Damansara Damai dan seterusnya melalui Jalan Kuala Selangor (FT54) - Jalan SG. Buloh (FT15) - Jalan Lapangan Terbang Subang (FT15) – FR2 dan berakhir di cadangan Terminal BT SS 7 Sungai Way. Sepanjang cadangan laluan BTL dari Damansara Damai ke Sungai Way terdapat beberapa tempat yang dianggarkan sebagai lokasi penjanaan perjalanan dengan relatif tinggi. Lokasi berkenaan perlu dilengkapi dengan hentian BRT sebagai tempat menurun dan menaikkan penumpang selesa dan selamat.

Bandar Utama

Hentian Lembah Subang Damansara Utama

ke Pusat Bandar Damansara

Tropicana Kayu Ara

Taman Sea

Taman Megah

Ara Damansara

Kawasan Pentadbiran MBSA

ke Pusat Bandaraya KL

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1

Hentian Ara Damansara

Kelana Jaya

ZON SS

ke Shah Alam

 ke Shah Alam

Kawasan Pentadbiran MPSJ

Terminal BT SS7, Sg Way

PJS 2

Bandar Sunway

ke USJ

ke Bangsar

ZON PJS

PJS 1

PJS 3

ke Puchong

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.32 : Cadangan Laluan Bas Transit Laju (BTL) (Damansara – SS7 – Sg Way)

J3-91

1 : 80,000


5-58

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan Laluan Bas Transit (Bandar Utama – Taman Mayang)

PETUNJUK : ke Rawang

Kawasan Pentadbiran MP Selayang

Cadangan Hentian BTL Terminal BT Cadangan Laluan BTL

5-59

Hentian BTL dicadangkan di kawasan Kota Damansara, Lapangan Terbang Subang, dan Ara Damansara. Dalam kajian ini, Kota Damansara dan Ara Damansara telah dicadangkan sebagai kawasan pembangunan TOD. Selain memberikan lebih banyak alternatif kepada pengguna pengangkutan awam, sistem BTL juga akan memudah dan mempercepatkan perjalanan di antara kedua-dua kawasan TOD berkenaan serta lainlain perjalanan. Lokasi hentian yang dicadangkan di sepanjang laluan BTL yang ditetapkan dapat ditambah di masa hadapan mengikut keperluan semasa. Secara praktikal, jarak hentian BTL di kawasan bandar adalah dari 300 meter hingga 1500 meter.

Lebuhraya Utama ke Kepong

Frekuensi Kenderaan Bas Transit Laju (BTL)

Jalan Persekutuan Jalan Tempatan / Bandar

Bandar Sri Damansara

Sempadan Zon RKK ke Jalan Duta

ZON PJU 2 Damansara Perdana

ke Kg. Penchala

Kawasan Pentadbiran DBKL

Mutiara Damansara

Terminal BT Bandar Utama

Kota Damansara

ZON PJU 1

Bandar Utama

Damansara Utama

Terminal BT Damansara Utama

Tropicana Terminal BT Kayu Ara Cempaka

Terminal BT Dataran Prima

Dataran Prima

Taman Megah

Ara Damansara

ke Pusat Bandaraya KL

ZON SS

ke Bangsar PJS 2

Bandar Sunway

ke USJ

Masa bukan puncak Kapasiti/jam = = =

kapasiti bas x faktor beban x frekuensi x bilangan bay 70 x 0.85 x 10 x 1 595 penumpang / jam

ZON PJS

PJS 1

PJS 3

ke Puchong

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.33 : Cadangan Laluan Bas Transit (Bandar Utama – Taman Mayang)

Terdapat 7 komponen utama BTL iaitu lorong perjalanan, stesen, kenderaan, perkhidmatan, struktur laluan, sistem tambang dan Intelligent Transportation System (ITS). Lorong Perjalanan - BTL beroperasi pada laluan yang cepat disebabkan mempunyai laluan tersendiri dan mudah dikenali.

ke Shah Alam

Kawasan Pentadbiran MPSJ

kapasiti bas x faktor beban x frekuensi x bilangan bay 70 x 0.85 x 30 x 1 1,785 penumpang / jam

Taman Sea

Terminal BT Taman Mayang

Kawasan Pentadbiran MBSA

ke Shah Alam

Masa puncak Kapasiti/jam = = =

Komponen BTL

ke Pusat Bandar Damansara

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1

Kelana Jaya

Frekuensi perkhidmatan BTL yang dicadangkan disesuaikan dengan keperluan semasa. Perkhidmatan transit yang boleh diterima mempunyai maksimum headways 10 minit dalam waktu puncak dan 15 minit pada waktu bukan puncak. Headway BTL pada waktu puncak yang dicadangkan adalah 2 minit dan 6 minit pada waktu bukan puncak. Secara amnya, kapasiti pada waktu puncak dan bukan puncak dari BTL yang dicadangkan adalah:

J3-92

1 : 80,000


5-60

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Stesen / Hentian - Hentian BTL merupakan tempat berlindung (bas shelter) yang telah dipertingkatkan kepada terminal transit yang besar, menarik dan mudah diakses. Stesen BTL juga perlu berada di kawasan yang selesa dan bersambung dengan kawasan komuniti berhampiran.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Kos Infrastruktur BTL Kos pembangunan infrastruktur perkhidmatan BTL melibatkan beberapa komponen berikut iaitu laluan / lorong bas, feeder, stesen, stesen pemindahan, terminal, depot, pusat kawalan, fasiliti pejalan kaki, fasiliti pengguna basikal, kawasan komersial, lampu isyarat, utiliti dan lanskap. Berdasarkan harga pembangunan semasa dan pengalaman pembangunan fasiliti BTL di tempat-tempat lain, anggaran kos pembangunan infrastruktur di kawasan RKK adalah RM10 juta per kilometer. Perincian Cadangan Sistem Bas Transit Laju (BTL)

Jenis Kenderaan - BTL menggunakan bas tayar getah yang mudah dinaiki dan pengguna merasa selesa dalam perjalanan. Selain itu, BTL juga tidak bising, berkapasiti tinggi dan mesra alam sekitar.

Kekerapan Perkhidmatan - BTL mempunyai kekerapan yang tinggi dan memendekkan masa menunggu. Integrasi dengan bas tempatan dan bas ekspres akan mengurangkan tempoh perjalanan.

Kod Projek

PL 4

Cadangan Projek

Sistem Bas Transit Laju

Lokasi

Menghubungkan Damansara Damai (utara) & Sg. Way (selatan) melalui: • Jalan Kuala Selangor (FT54) • Jalan Sg. Buloh (FT15) • Jalan Lapangan Terbang Subang (FT15) • FR2 dan berakhir di SS 7 Sg. Way

Justifikasi Pembangunan

• •

Komponen

1. Bas transit laju

2. Laluan bas transit

3. Hentian BTL

4. Pengaturan sistem trafik

5. Sistem maklumat

6. Perkhidmatan yang disediakan

Memperbaiki sistem pengangkutan awam sedia ada. Meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam dari aspek masa perjalanan dan keselesaan.

Contoh Kekerapan Perkhidmatan

Struktur Laluan - Laluan BTL menggunakan lorong lalu lintas yang ditandakan, diwarnakan atau dipisahkan dengan laluan lalu lintas lainnya.

Pengutipan Tambang - Sistem tambang terkini menjadikan bayaran tambang BTL menjadi mudah dan cepat. Tambang biasanya dibayar sebelum menaiki bas. Intelligent Transportation System (ITS) - BTL dilengkapi dengan teknologi digital yang meningkatkan keselesaan pengguna, kelajuan, kebolehpercayaan dan keselamatan penumpang.

5-61


5-62

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

7. Penenang jalan (traffic calming)

8. Fasiliti untuk OKU

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-63

CADANGAN SISTEM PARK AND RIDE P&R diperlukan untuk mengurangkan kemasukan kenderaan ke kawasan RKK. Lokasi P&R dicadangkan bagi perjalanan ke kawasan RKK dari arah utara dan selatan. Dua lokasi untuk tapak P&R dicadangkan di Terminal Bas Transit Damansara Damai dan Terminal Bas Transit SS 7 Sg. Way. Damansara Damai akan menyediakan kemudahan untuk kenderaan dari arah Utara, manakala Sungai Way pula menyediakan kemudahan untuk kenderaan dari arah barat dan selatan.

Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 2 (2016 – 2020)

Anggaran Kos

RM 10 juta/km

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

PELAN PERLAKSANAAN: POLISI PENGURUSAN SISTEM PENGANGKUTAN AWAM MAMPAN

Pengguna P&R di Damansara Damai akan meneruskan perjalanan ke kawasan RKK dengan menggunakan perkhidmatan BTL, BT dan bas pengantara. Sementara pengguna P&R dari terminal Sg. Way dapat meneruskan perjalanan ke kawasan RKK dengan menggunakan BT, tram atau BTL. Perincian Cadangan Tempat Letak Kereta Bertingkat di P&R

Menyediakan suatu dana pengangkutan awam (transit fund) samada dibawah pengawasan MBPJ ataupun Kerajaan Negeri. Dana ini akan digunakan untuk menampung operasi pengangkutan awam di dalam kawasan MBPJ. Pihak operator pengangkutan awam akan dibayar menggunakan dana ini berdasarkan kepada jarak perjalanan (mileage) yang diberikan perkhidmatan dan bukannya berdasarkan kepada kutipan tambang penumpang. Dengan cara ini operator pengangkutan awam tidak akan mengalami kerugian disebabkan oleh kekurangan bilangan penumpang akibat daripada memberikan perkhidmatan di laluan yang tidak popular atau diluar masa puncak. Tambang yang dibayar oleh penumpang akan dimasukkan kedalam dana pengangkutan awam dan bukannya diambil oleh operator bas berkenaan. Proses ini boleh dilakukan secara tender terbuka iaitu pihak operator yang berminat boleh mengemukakan tender dengan sebut harga berdasarkan kos yang dikira mengikut jarak perjalanan laluan yang akan diberikan perkhidmatan. Dengan cara ini pihak MBPJ boleh meletakkan syarat-syarat perkhidmatan bas yang perlu disediakan oleh pihak operator dan pihak operator boleh menender harga yang dimahukan untuk menyediakan servis yang sedemikian. Dengan itu, operator bas tidak lagi perlu bimbang jika tidak ada seorang pun menaiki bas pada masa-masa tertentu kerana mereka akan dibayar mengikut servis yang diberikan, bukan mengikut bilangan penumpang yang dibawa.

Kod Projek

PL 5

Cadangan Projek

Tempat Letak Kereta Bertingkat di P&R

Lokasi

Cadangan Terminal BT Damansara Damai dan Terminal BT SS 7 Sungai Way

Justifikasi Pembangunan

Kawasan TLK ini dikhaskan untuk pengguna kereta persendirian yang berasal dari luar kawasan MBPJ. Bangunan TLK ini dibina untuk mencegah pengguna kereta tersebut masuk ke kawasan MBPJ, di mana pemandu meletakkan kereta di bangunan yang dicadangkan, dan mereka akan menggunakan pengangkutan awam ke destinasi.

Komponen Pembangunan

• • • •

Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015)

Anggaran Kos

RM 20 juta

Bangunan tempat letak kereta bertingkat Infrastruktur sokongan Jalan akses menuju bangunan TLK bertingkat Sistem dan peraturan meletakan kereta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.


5-64

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

CADANGAN SISTEM TRAM

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-65

Perincian Cadangan Sistem Tram Dan Pembangunan Laluan Tram Kod Projek

PL 6

Justifikasi Pembangunan

• Mempertingkatkan sistem pengangkutan awam sedia ada terutama untuk perkhidmatan di kawasan berkepadatan tinggi kerana tram mempunyai kapasiti yang lebih tinggi berbanding bas. • Memberi alternatif kepada pengguna terutamanya yang kurang bersedia (pengguna kenderaan persendirian) untuk bertukar menggunakan pengangkutan awam. • Walaupun kos awal (pembinaan) agak mahal berbanding bas tetapi dari segi operasi ianya lebih murah kerana menggunakan tenaga yang lebih rendah (more energy efficient). • Menyediakan pengangkutan awam yang lebih mampan

Komponen Pembangunan

• Tram • Laluan

Pelaksana

Swasta/MBPJ/PPP

Agensi Kawalan

MBPJ

Justifikasi cadangan tram dan pembangunan laluan tram adalah:

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 2 (2016-2020)

a.

Anggaran Kos

RM 10-15 juta/km

Di negara yang telah menggunapakai tram sebagai pengangkutan awam adalah didapati bahawa ianya jauh lebih popular berbanding bas. Tram terbukti mempunyai rekod kejayaan yang dapat menarik orang ramai keluar dari kereta mereka dan berpindah ke pengangkutan awam. Selain itu, beberapa kajian turut mendapati bahawa perletakan laluan tram telah meningkatkan nilai hartanah di kawasan yang berdekatan dengannya, tidak seperti di kawasan berdekatan dengan laluan bas. Walaupun hasil kajian berkaitan pilihan mod mendapati tidak ramai yang memilih tram, tetapi fenomena ini besar kemungkinan adalah disebabkan oleh kurangnya pendedahan terhadap keberkesanan tram sebagai pengangkutan awam. Majoriti daripada responden telah memilih LRT sebagai mod pilihan utama. Daripada beberapa kajian yang dijalankan, didapati bahawa tram adalah termasuk di bawah kategori LRT yang keberkesanannya adalah lebih baik berbanding LRT yang digunapakai di negara ini pada masa ini. Ini kerana tram adalah lebih ringan dan sesuai digunakan di kawasan dalam bandar yang sesak dan boleh melalui kawasan membeli-belah dan kawasan bersejarah tanpa mengambil ruang yang banyak dan tidak mengganggu aktiviti setempat. Tambahan pula, kos penyediaan tram lebih rendah berbanding LRT dan ini akan meningkatkan tahap daya laksana MBPJ.

Justifikasi

Mempertingkatkan sistem pengangkutan awam sedia ada terutamanya untuk perkhidmatan di kawasan yang mempunyai penduduk berkepadatan tinggi kerana tram mempunyai kapasiti yang lebih tinggi berbanding bas.

b.

Memberi alternatif kepada pengguna terutamanya yang kurang bersedia (pengguna kenderaan persendirian) untuk bertukar menggunakan pengangkutan awam.

c.

Walaupun kos awal (pembinaan) agak mahal berbanding bas tetapi dari segi operasi ianya lebih murah kerana menggunakan tenaga yang lebih rendah (more energy efficient).

d.

Menyediakan pengangkutan awam yang lebih mampan.

Cadangan Laluan Tram Laluan tram ini disediakan dari stesen SS 7 melalui Jalan SS 6/3 ke Jalan Bahagia - Jalan SS 4A/1 - Jalan SS 24/20 - Jalan SS 22/23 (Persiaran Petaling Jaya) - cadangan jalan menghubungkan Persiaran Petaling Jaya dengan Jalan SS 12/1 - Jalan 21/23 - Jalan SS 21/42 - Persiaran Bandar Utama - Jalan Dataran Bandar Utama - Persiaran Surian - Jalan PJU7/2 - Jalan PJU8/38 .

Cadangan Projek

Sistem Tram dan Pembangunan Laluan Tram

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.


5-66

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan Perhentian Tram

Cadangan laluan tram di kawasan RKK, MBPJ

ke Rawang

SG BULOH

5-67

PETUNJUK : Kawasan Pentadbiran MP Selayang

  KEPONG

Stesen TRAM Laluan TRAM

KEPONG SENTRAL

Lebuhraya Utama Jalan Persekutuan

ke Kepong Damansara Damai

Jalan Tempatan / Bandar

 

Bandar Sri Damansara

ke Jalan Duta

Stesen KTM Komuter Stesen LRT

Terdapat 9 lokasi yang telah dikenalpasti sebagai stesen tram iaitu stesen tram SS 7 (Sg. Way) yang bertindak sebagai stesen utama tram, depoh simpanan dan kawasan penyelenggaraan tram. Manakala perhentian tram yang lain terletak di stesen SS 6 (Giant Kelana Jaya), stesen Putra Taman Bahagia, stesen Taman Megah, stesen Damansara Jaya, stesen Damansara Utama, stesen Bandar Utama, stesen Persiaran Surian yang bertindak sebagai stesen interchange (cadangan sambungan LRT ke Kota Damansara) dan stesen Mutiara Damansara .

Laluan KTM Komuter / LRT

ZON PJU 2

Sempadan Zon RKK

Damansara Perdana ke Kg. Penchala

Mutiara Damansara Kota Damansara

Bandar Utama

Kawasan Pentadbiran DBKL

ZON PJU 1

Perincian Cadangan Terminal dan Stesen Perhentian Tram Damansara Utama ke Pusat Bandar Damansara Tropicana

Kayu Ara

Kod Projek

PL 7

Justifikasi Pembangunan

• • •

Komponen Pembangunan

• Tempat mengambil dan menurunkan penumpang. • Fasiliti untuk pengguna – maklumat perkhidmatan, aktiviti ticketing tempat menunggu, tandas, surau dan telefon awam. • Ruang pejabat operasi tram • Tapak aktiviti ekonomi – medan selera, kedai runcit, lain-lain (bergantung kepada hierarki terminal/stesen) • Laluan pejalan kaki

Pelaksana

Swasta/MBPJ/PPP

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 10-15 juta

Taman Sea

Taman Megah

Ara Damansara

LEMBAH SUBANG KELANA JAYA

Kawasan Pentadbiran MBSA

Kelana Jaya

ke Pusat Bandaraya KL

Kawasan Rancangan Tempatan PJ 1 TAMAN BAHAGIA

ZON SS

ke Shah Alam

ke Bangsar

ke Shah Alam

SUBANG JAYA

SETIA JAYA Bandar Sunway

ke USJ

Kawasan Pentadbiran MPSJ

SERI SETIA

KG DATO

PJSHARUN 2

ZON PJS

PJS 1

PJS 3

ke Puchong

Terminal dan Stesen Perhentian Tram

Mengambil & menurunkan penumpang Penukaran sistem transit Memberi kemudahan kepada pengguna

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Sumber : Kajian RKK Zon Perancangan PJU 1, PJU 2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PJU1, PJU2, SS DAN PJS, PETALING JAYA 2020 Rajah 5.33 : Cadangan Laluan Tram Di Kawasan RKK

Cadangan Projek

J3-99

1 : 80,000


5-68

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Perincian Cadangan Pembangunan Depoh Tram Cadangan Projek

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

iii.

Kod Projek

PL 8

Depoh Tram

Justifikasi Pembangunan

• •

Komponen Pembangunan

• Ruang meletek kenderaan • Ruang membaik pulih (Workshop)

Pelaksana

Swasta/MBPJ/PPP

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 20 juta

Penyimpanan. Servis/membaik pulih Tram

5-69

Tarikan pelancongan dengan membina pelbagai kemudahan seperti hotel, pusat maklumat, perkhidmatan bot / feri, lorong pejalan kaki dan taman seperti yang dilakukan di Bangkok. Pembersihan sungai dari pencemaran, menanam semula pokok-pokok di sekitarnya, penyediaan kemudahan rekreasi air seperti kayak, kenu, berperahu dan lain-lain untuk dinikmati oleh komuniti setempat dan pelancong asing.

Pengangkutan air ini mampu memberi pilihan kepada pengguna selain menyeimbangkan penggunaan pengangkutan persendirian serta memelihara alam sekitar. Sistem pemindahan bot daripada satu aras air ke satu aras air yang lain dapat diadakan dengan menggunakan kunci air (water-lock) sepertimana yang digunapakai di kebanyakan negara di dunia yang mempunyai terusan / sungai yang mana aliran airnya tidak sekata atau tempat yang mengalami masalah pengaliran air. Pemuliharaan dan penambahbaikan di sepanjang sungai boleh dilakukan dengan mengambil contoh seperti Sg. Melaka dan Sg. Pahang, manakala rujukan luar negara adalah seperti Korea Selatan. Kajian RKK ini mendapati bahawa terdapat beberapa kawasan yang sudah mempunyai asas kukuh untuk memperkenalkan sistem pengangkutan air melalui sungai. Sebagai contoh, berhampiran One Utama Shopping Centre yang telah dilakukan penambahbaikan pada sungai tersebut.

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

CADANGAN SISTEM PENGANGKUTAN AIR Pengangkutan air boleh diperkenalkan kerana terdapat aliran sungai yang merentasi kawasan RKK. Kerajaan Negeri Selangor pada dasarnya, komited dengan cadangan untuk memulihara sungai terutama Sg. Klang yang mempunyai cabang ke Sg. Penchala, Sg. Damansara, Sg. Kayu Ara, Sg. Tambul dan Sg. Payong yang terdapat di kawasan RKK untuk dijadikan laluan air serta sumber air bersih manakala tanah di sekitarnya boleh ditukar sebagai kawasan rekreasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan nilai hartanah kawasan sekitar (Jadual 5.24). Pembangunan pinggiran sungai di kawasan RKK boleh dibangunkan dengan memberi perhatian kepada aspek berikut: i.

Kegiatan ekonomi melalui penyediaan restoran, kedai runcit dan lain-lain perkhidmatan seperti dilakukan di Seattle dan San Francisco Waterfront di Amerika Syarikat, Auckland Waterfront di New Zealand dan North Vancouver Waterfront di Kanada.

ii.

Kegiatan kebudayaan dan sejarah seperti di Seattle, di mana unsur-unsur budaya digarap dalam pembangunan tebing sungai di mana kegiatan kesenian seperti konsert dan pertunjukan kebudayaan diadakan. Di Bridgetown Waterfront pula sebuah kapal lama dibina di bandar tersebut bagi menonjolkan unsur sejarah di tebing sungai tersebut.

CADANGAN SOKONGAN TRANSIT Para-transit Perkhidmatan teksi dikategorikan perkhidmatan para-transit, yang menyediakan perkhidmatan dari pintu ke pintu, tanpa perlu mengikut laluan khusus seperti perkhidmatan bas henti-henti. Ia satu kelebihan bagi perkhidmatan ini namun telah disalahgunakan. Kajian RKK mencadangkan bahawa tindakan undangundang perlu diperketatkan ke atas pemandu teksi yang tidak berdisiplin dan beretika. Kajian ini mencadangkan beca moden sebagai sebahagian daripada paratransit yang boleh menggantikan teksi. Perkhidmatan beca moden ini lebih futuristic memandangkan ianya boleh beroperasi tanpa menggunakan petrol iaitu menggunakan bateri. Cadangan bagi perkhidmatan ini boleh dipraktikkan bagi jarak perjalanan dekat seperti pergi ke sekolah, surau atau bersiar-siar.


5-70

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Perincian Cadangan Sistem Pengangkutan Air (Water Taxi) Cadangan Projek

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-71

Perincian Cadangan Sistem Para-transit (Beca Moden)

Kod Projek

PL 9

Sistem Pengangkutan Air (Water Taxi)

Lokasi

Sepanjang Sg. Damansara, Sg. Kayu Ara, Sg. Penchala, Sg. Tambul, Sg. Payong dan lainlain sungai yang melalui kawasan RKK.

Kod Projek

PL 10

Cadangan Projek

Sistem Para-transit (Beca Moden)

Lokasi

Seluruh kawasan MBPJ

Justifikasi Pembangunan

• • • •

Komponen Pembangunan

Penyediaan kawasan tempat letak kenderaan (TLK) yang bersesuaian seperti di perhentian bas atau teksi.

Pelaksana

Swasta

Agensi Kawalan

MBPJ – pemberian lesen khas

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 50 ribu (untuk 10 unit)

Pengangkutan mesra alam kerana menggunakan kuasa bateri. Tambang yang relatif murah berbanding teksi Boleh dijadikan sebagai satu tarikan pelancongan Sesuai untuk perkhidmatan jarak dekat dan kawasan perumahan mempunyai jalan sempit. • Boleh digunakan sebagai kenderaan sewa (bagi pelancong)

Sg. Damansara Justifikasi Pembangunan

• • •

Komponen Pembangunan

• •

Menambah mod pengangkutan awam dan memberi pilihan kepada pengguna. Mengawal pencemaran alam sekitar dengan mengurangkan penggunaan pengangkutan kenderaan persendirian. Sebagai salah satu tarikan pelancongan. Cadangan laluan water taxi sebagai salah satu tarikan pelancongan Cadangan pembinaan jeti bagi water taxi dan membangunkan persekitaran sungai dengan membina waterfront. Pilihan penggunaan hovercraft untuk water taxi bagi mengatasi masalah kekeringan / kekurangan air sungai pada musim kemarau. Cadangan penggunaan kunci air (water lock) bagi mengawal paras air yang sesuai untuk laluan bot.

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Pengangkutan Tanpa Motor (Basikal / Pejalan Kaki)

Contoh water taxi yang dijadikan sebagai tarikan pelancongan Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 5 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Laluan untuk basikal perlu diwujudkan di sekitar kawasan yang mempunyai sekolah, samaada sekolah rendah atau menengah. Galakan harus diberikan di peringkat awal, iaitu peringkat sekolah bagi penggunaan basikal sebagai salah satu dari mod pengangkutan. Kemudahan berbasikal termasuklah lorong / laluan khas basikal, tempat letak basikal, papan tanda, lampu isyarat dan sebagainya. Di kawasan yang tidak mempunyai ruang untuk laluan khas basikal, perlu diletakkan tanda untuk menunjukkan bahawa kawasan berkenaan atau jalan berkenaan dikongsi bersama dengan pengguna basikal dan keutamaan diberikan kepada pengguna basikal. Rangkaian pejalan kaki dan kemudahan pejalan kaki di semua kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai dan golongan tertentu seperti pelajar sekolah perlu diadakan dan dipertingkatkan. Kemudahan pejalan kaki termasuklah kemudahan lintasan pejalan kaki berlampu isyarat di setiap persimpangan berlampu isyarat dan lokasi lain yang melibatkan ramai pejalan kaki yang perlu melintas. Kemudahan pejalan kaki juga


5-72

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

meliputi kemudahan bagi golongan OKU yang perlu bergerak di kawasan tumpuan orang ramai. Jaringan laluan pejalan kaki yang menyeluruh dan mesra pengguna seperti laluan berbumbung untuk berteduh daripada hujan dan cuaca panas, akan meningkatkan keinginan orang ramai untuk berjalan kaki bagi pergerakan jarak dekat . Perincian Cadangan Infrastruktur Sokongan Untuk Berbasikal Kod Projek

PL 11

Cadangan Projek

Infrastruktur Sokongan Untuk Berbasikal

Lokasi

Kawasan perumahan yang berdekatan dengan kawasan sekolah dan sistem pengangkutan awam

Justifikasi Pembangunan

• Menyediakan infrastruktur berbasikal yang sesuai untuk menggalakkan penggunaan basikal dalam kawasan MBPJ. • Memberikan alternatif lain dari pengangkutan sebagai feeder dari pengangkutan awam

• Pembinaan laluan berbasikal • Pembinaan tempat letak basikal • Pemasangan sign dan stripping untuk basikal

Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015)

Anggaran Kos

RM 5 juta

5-73

Perincian Cadangan Jalan Komuniti (Street Comunity) Kod Projek

PL 12

Cadangan Projek

Pembinaan Jalan Komuniti (Street Comunity)

Lokasi

Seluruh kawasan MBPJ

Justifikasi Pembangunan

Membina suatu kawasan yang selamat bagi semua pengguna jalan, kenderaan bermotor, basikal, pejalan kaki dan penduduk di sekitar kawasan tersebut

Komponen Pembangunan

• Merekabentuk ruang jalan untuk mengurangi kelajuan kenderaan bermotor serta membina hump dan bump • Menyediakan laluan berbasikal dan pejalan kaki

Contoh penggunaan hump dan penyempitan jalan dalam penenang lalu lintas (traffic calming) Contoh tempat letak basikal

Komponen Pembangunan

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Cadangan Jalan Komuniti Jalan Komuniti (Community Street) ditakrifkan sebagai satu kawasan jalan yang digunakan secara bersama oleh kenderaan bermotor, mod tanpa motor seperti basikal dan pejalan kaki oleh penduduk di sekitar kawasan perumahan dengan selamat dan selesa. Had kelajuan bagi kenderaan bermotor yang melalui kawasan ini dihadkan kepada purata maksima 20km/jam dan kawalan tersebut dilakukan dengan menggunakan penenang lalu lintas (traffic calming). Kawasan yang dikenalpasti untuk cadangan Jalan Komuniti ini adalah di Kampung Cempaka, Kampung Sg. Kayu Ara, Kampung Medan dan Kampung Dato’ Harun.

Pelaksana

Swasta (di bawah pengawasan MBPJ)

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 30 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

CADANGAN PEMBANGUNAN TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT Pembangunan TOD bertujuan untuk mengurangkan keperluan penggunaan kenderaan persendirian dan meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. Cadangan zon pembangunan kawasan transit dikenalpasti dan diutamakan pada setiap lokasi cadangan Stesen BT dan Terminal BT dan diambilkira di setiap Zon Pembangunan Sekitar Transit Rel Komuter dan LRT .


5-74

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Pelan Cadangan Zon TOD bagi Kawasan MBPJ

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

5-75

CADANGAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KENDERAAN (TLK) TLK dalam kawasan pusat bandar perlu diurus untuk memenuhi keperluan peningkatan penggunaan pengangkutan awam dan penurunan penggunaan kenderaan persendirian. Cadangan Pengurusan TLK Tepi Jalan di Kawasan Pusat Bandar Kod Projek

PL 13

Cadangan Projek

Pengurusan TLK Tepi Jalan di Pusat Bandar

Lokasi

Semua kawasan pusat bandar dalam kawasan RKK

Justifikasi Pembangunan

• Mengurangkan tempoh masa letak kenderaan untuk memberi keutamaan kepada pengunjung premis perdagangandan bukannya mereka yang tinggal di premis berkenaan. • Mengurangkan long-term parkers. • Meningkatkan penggunaan pengangkutan awam. • Mengurangkan penggunaan kereta persendirian di kawasan pusat bandar di kawasan RKK.

Komponen Pembangunan

• Mesin cetak kupon letak kereta yang lebih canggih, contohnya, tidak menerima nombor kereta yang sama untuk kali kedua. • Papan tanda, papan notis • Peningkatan penguatkuasaan • Sistem maklumat

Pelaksana

MBPJ

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 5 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Bagi menjayakan lagi cadangan ini, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak MBPJ dalam menguruskan TLK ini iaitu: Bayaran Yang Berbeza - Bayaran TLK perlu disesuaikan dengan polisi mengenai kekangan menggunakan kenderaan persendirian dalam kawasan pusat bandar untuk mengelakkan kesesakan. Oleh itu, kadar bayaran seharusnya berbeza mengikut kawasan. Kadar bayaran lebih tinggi untuk kawasan pusat bandar berbanding kawasan lain. Letak Kenderaan Jangka Pendek - Hanya letak kenderaan jangka pendek sahaja yang dibenarkan untuk TLK tepi jalan di kawasan pusat bandar. Ini adalah untuk mengelakkan long-term parkers mengambil kesempatan meletak kenderaan sepanjang hari sedangkan TLK di situ diperlukan oleh mereka yang berurusan dengan premis perdagangan berkenaan.


5-76

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Mesin TLK Pintar - Mesin yang digunakan untuk mencetak tiket letak kereta haruslah dari jenis yang pintar, contohnya tidak menerima nombor kereta yang sama untuk kali kedua. Ini akan dapat mengelakkan mereka yang ingin meletak kenderaan untuk tempoh masa yang panjang.

PUSAT KAWALAN DAN PEMANTAUAN LALU LINTAS Sebuah pusat kawalan dan pemantauan lalu lintas untuk kawasan RKK perlu disediakan. Pusat ini akan dihubungkan dengan setiap persimpangan berlampu isyarat dan lain-lain lokasi penting pada rangkaian jalan raya di kawasan RKK. Keadaan trafik di setiap persimpangan dan lokasi tersebut akan dapat dikenalpasti dan dipantau pada setiap masa untuk membolehkan tindakan yang sesuai diambil untuk memperbaiki keadaan lalu lintas di lokasi berkenaan .

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

PENGGUNAAN SISTEM LAMPU ISYARAT DIGERAK TRAFIK Semua peralatan lampu isyarat lama tanpa pengesan trafik perlu diganti dengan peralatan lampu isyarat jenis berpengesan trafik. Lampu isyarat berpengesan trafik akan dapat berfungsi dengan lebih berkesan dan mengurangkan kelengahan kerana hak laluan di persimpangan berlampu isyarat itu akan diberikan mengikut permintaan trafik semasa. Cadangan Penggunaan Sistem Lampu Isyarat Digerak Trafik

PL 14

Lokasi

Sg Way atau Bandar Utama

Justifikasi Pembangunan

• • • • • •

Komponen Pembangunan

Cadangan Projek

Pusat Kawalan & Pemantauan Trafik

Memantau keadaan trafik pada rangkaian jalan di kawasan MBPJ. Mengawal secara langsung persimpangan berlampu isyarat dalam kawasan MBPJ. Mengurangkan kesesakan pada jalan-jalan utama dalam kawasan pusat bandar. Meningkatkan prestasi kawalan lalu lintas. Mengurangkan pencemaran udara dengan pergerakan lalu lintas yang lebih lancar. Mengurangkan kelengahan kepada pengguna jalan raya.

PL 15

Lokasi

Seluruh kawasan RKK (persimpangan berlampu isyarat)

Justifikasi Pembangunan

• • • • • •

Lampu isyarat berfungsi mengikut permintaan trafik sebenar pada masa itu. Mengurangkan kelengahan yang dialami oleh pengguna. Mengurangkan kesesakan pada persimpangan dalam kawasan pusat bandar. Meningkatkan prestasi kawalan lalu lintas. Mengurangkan pencemaran udara dengan pergerakan lalu lintas yang lebih lancar. Meningkatkan prestasi kawalan lalu lintas di persimpangan.

Komponen Pembangunan

• •

Kemudahan pusat kawalan dan pemantauan trafik Rangkaian komunikasi antara semua persimpangan berlampu isyarat dengan pusat kawalan Peralatan intelligent transport system (ITS) Perkakasan lampu isyarat Sistem pengesan trafik

• Bangunan pusat kawalan dan pemantauan trafik • Rangkaian komunikasi antara semua persimpangan berlampu isyarat dengan pusat kawalan • Peralatan intelligent transport system (ITS) • Perkakasan lampu isyarat • Sistem pengesan trafik

Pelaksana

MBPJ

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 50 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

• • •

Cadangan Projek

Penggunaan Sistem Lampu Isyarat Digerak Trafik

Kod Projek

Cadangan Pembangunan Pusat Kawalan & Pemantauan Trafik MBPJ Kod Projek

5-77

Pelaksana

MBPJ

Agensi Kawalan

MBPJ

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Anggaran Kos

RM 30 juta

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Model trafik yang telah dibangunkan dan digunakan dalam kajian ini perlu dijadikan asas untuk tujuan pemantauan dan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kajian penilaian impak lalu lintas yang dikemukakan kepada MBPJ dari semasa ke semasa. Pengemaskinian model trafik ini boleh dilakukan secara berkala untuk mengambilkira perubahan yang telah berlaku dari semasa ke semasa.


5-78

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

PENGGUNAAN SISTEM PEMANTAUAN KENDERAAN BERAT Satu sistem kawalan dan pemantauan kenderaan berat juga perlu disediakan di beberapa jalan utama di kawasan RKK. Ini mudah dilakukan dengan menggunakan sistem “weigh-in-motion” (WIM) yang akan dapat mengenalpasti pelbagai maklumat mengenai kenderaan yang melalui jalan berkenaan pada setiap waktu. Antara maklumat penting termasuklah jenis dan berat kenderaan selain maklumat trafik yang lain. Cadangan Sistem Kawalan dan Pemantauan Kenderaan Berat Kod Projek

PL 16

Lokasi

Jalan-jalan utama yang merentasi kawasan RKK

Justifikasi Pembangunan

• • • •

Komponen Pembangunan

• • • •

Cadangan Projek

Ringkasan Cadangan Projek Pengangkutan dan Lalulintas Fasa Pembangunan Bil

Kod Projek

1 PL1 PL1

Sistem Kawalan dan Pemantauan Kenderaan Berat

Memantau jumlah kenderaan berat yang masuk/keluar kawasan RKK mengikut jalanjalan utama. Mengumpul data trafik untuk keperluan perancangan jalan. Melakukan analisis trafik untuk tujuan merancang pelan pemuliharaan jalan. Mengurangkan kerosakan jalan dalam kawasan RKK kerana punca utama kerosakan jalan adalah daripada beban kenderaan yang melebihi berat yang dibenarkan. Sistem weigh-in-motion. Sistem dan peralatan komunikasi Pusat kawalan dan pemantauan Sistem maklumat dan penguatkuasaan

5-79

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

2

PL3

Tahap Keutamaan

Anggaran Kos (RM)

Fasa 1 (20102015)

Pembinaan terminal bas transit sebagai hentian untuk bas transit, henti-henti, pengantara dan bas transit laju. 1. SS7 Sungai Way 2. Damansara Damai

1 1

20 juta 8 juta

ü ü

Pembinaan Stesen bas Transit dan Bas Mikro • Bandar Sri Damansara • Damansara Perdana • Kota Damansara Sek 8 • Kota Damansara Sek 4 • Bandar Utama • Damansara Utama • SS2 Sea Park • SS26 Taman Mayang Jaya • SS4 Kelana Jaya • SS6 Kelana Jaya • PJU1A Ara Damansara • PJS8 Mentari • Taman Medan Baru • PJS1 Taman Seri Sentosa • Dataran Prima • Taman Megah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Anggaran RM1.5 – 2 juta bagi setiap stesen

ü

Fizikal

Fasa 2 (20162020)

Pelaksana

MBPJ

3

PL4

Cadangan Sistem Bas Transit Laju (BTL)

1

10 juta/km

Agensi Kawalan

MBPJ

4

PL5

1

20 juta

Jangkamasa Pembangunan

Fasa 1 (2011-2015) Fasa 2 (2016-2020)

Cadangan Tempat Letak kereta Bertingkat untuk Park & Ride

5

PL6

Cadangan Sistem tram dan Pembangunan Laluan Tram

1

10-15 juta/ km

ü

Anggaran Kos

RM 10 juta

6

PL7

Cadangan Pembangunan Terminal dan Stesen Perhentian Tram

1

10-15 juta

ü

7

PL8

Cadangan Pembangunan Depoh Tram

1

20 juta

ü

8

PL9

Cadangan Sistem Pengangkutan Air

2

5 juta

ü

9

PL10

Cadangan Sistem Para Transit (Beca Moden)

2

50 ribu/10 unit

ü

10

PL11

Cadangan Pengurusan Infrastruktur Sokongan Untuk Berbasikal

2

5 juta

ü

11

PL12

Pembinaan Jalan Komuniti (Community Street)

2

30 juta

ü

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

ü ü

ü

ü


5-80

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Fasa Pembangunan Bil

Kod Projek

12

PL13

13

PL14

14

PL15

15

PL16

Fizikal

Cadangan Pengurusan TLK Tepi Jalan di Kawasan Pusat Bandar Cadangan Pembangunan Pusat Kawalan & Pemantauan Trafik Cadangan Penggunaan Sistem Lampu Isyarat Digerak Trafik Cadangan Sistem Kawalan dan Pemantauan Kenderaan Berat

Tahap Keutamaan

Anggaran Kos (RM)

Fasa 1 (20102015)

Fasa 2 (20162020)

1

5 juta

ü

ü

1

50 juta

ü

ü

1

30 juta

ü

ü

2

10 juta

ü

ü

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020.

Sistem lalulintas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you