Page 1

Nยบ 0


1.Amb la finalitat primera de que aquest material no és perdés en el temps i sempre se’n pogués fer us per qui estès interessat, és el que em mou a fer aquest esforç i recopilar novament en un suport digital tot el contingut que una colla d’ abnegats varen realitzar des del gener del 1996 a finals de l’any 2001. No escric nom per nom dels realitzadors , ja que en la contra portada de la revista hi consten. També el decés del nostre fill, Josep Anton Fortunyo Escoda m’ha implicat en dur a terme el que ja ell en particular va fer d’ agrupar totes les revistes emeses en suport llibre. D’aquest bon fer puc recollir ara amb més facilitat tot aquest bagatge que implica a moltes persones, entitats...etc. I crec que és un valor de constància en la vida del nostre estimat poble. Fa un temps presentacions com ara podem realitzar ens eren negades ja que no existien els medis que ho fan possible. Demanar també a tots els que varen ser art i part en aquesta realització el permís conseqüent... per poder continuar eixes edicions. La intencionalitat que em mou és agrupat quants més treballs possibles de tot el que va realitzar en vida el nostre fill, sobretot, el que en companyia d’altres o sol varen o va portar a terme. Així mateix, aquesta paraula ENJUB, com algunes altres que ell va acaronar per que eren pròpies només del nostre poble em mouen a posar-les en llocs de privilegi i que no perdin el valor de ser nostres per causa de no usar-les. Aquesta és la presentació que vull fer. Li he donat la paraula ENJUB en consideració i homenatge a tots i ,naturalment, en un lloc preferent voldria al NOSTRE FILL.—Anton Fortuño Sas 27 – 2 – 11 .- LA TORRE DE L’ESPANYOL – COMARCA DE LA RIBERA D’EBRE – CATALUNYA.


REVISTA ENJUB -Nº 0  

Revista editada des del gener 1996 al 2001 per un grup de persones per refermar tot el que podia fer bé al poble de La Torre de l'Espanyol....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you