Page 1

Traballo coa madeira Curso 2 010 – 2 011

EDLG Anexa


Carpinteiro de taller

PLANTA SUPERIOR


Carpinteiro de armar e resumo

Ebanista

PLANTA PRINCIPAL


Zoqueiro Serrachín

PLANTA BAIXA

Cubeiro


Carpinteiro de ribeira

Fragueiro

PLANTA SOTO


Serrachíns Comezan a serrar pola punta libre do madeiro.Un por riba e outro por baixo.

As táboas que son dos costados adoitan ser mal feitas e teñen pouco valor: son as casqueiras Tipos de táboas: - pés dereitos - de piso - latizas - ...

9

EDLG Anexa


Serrachíns Piso - ...

Parede - ...

Rematada a serra, vanse pondo as táboas unhas en riba doutras, ós pares, e apoiadas nos extremos para que sequen sen emperar. Unha vez secas, pasarán a máns dos carpinteiros...

Tablóns

Trabes de madeira

11

EDLG Anexa


Carpinteiro de taller Ferramentas antigas e modernas

13

EDLG Anexa


Carpinteiro de taller Fai mesas, bancos, leitos, portas, ventรกs, artesas, escanos ...

banco

leito porta

ventรก

artesa cadeira

cancela tallo

14

EDLG Anexa


Ebanista Mobles feitos por un ebanista

16

EDLG Anexa


Ebanista Algúns saindo do círculo en que traballan normalmente, acadan o plano da arte plena; moitos na Galicia terán deixado o seu nome coma ...” O escultor de Cadós” Felipe de Castro. Utiliza madeira de nogueira, castiñeiro, madeiras finas... Traballo do ebanista que se converte en artista

Madeira de castaño

Armario madeira de nogal

17

EDLG Anexa


Cubeiro Os cubeiros distinguen entre as cubas ( estan fixas e cunha capacidade de mรกis de 660 litros...) e os toneis ( para levar dun sitio a outro e con menos capacidade)

19

EDLG Anexa


Cubeiro Os aros son sempres de ferro ou de metal dourado. Segundo o seu grandor, as cubas poden ser pipotes, barriles ou bocois. Entre a forma corrente de cubas destaca unha especial estreita e longa, destinada a transporta-lo vi単o nos carros de bois...

barril pipa

transporta-lo vi単o nos carros20... bocoi

EDLG Anexa


Cubeiro AlgĂşns cubeiros con pequenos talleres,dedĂ­canse a facer baldes, tinas e sellas de madeira. Baldes

Tina

Sella

21

EDLG Anexa


Carpinteiro de ribeira Fan embarcaacións, tanto de mar como de río, polo que se atopan na beira do mar, e nos arredores dos ríos. Ten o seu taller preto da auga, aínda que non a carón dela por mor das cheas e das mareas.

22

EDLG Anexa


Carpinteiro de ribeira Empregan correntemente madeira de carballo, que se ten a curar durante un ano ou mais asolagada no mar. Os barcos complétanse con madeira de piñeiro ou de castiñeiro. A ferramenta é moi parecida a dos cubeiros, ainda que algunhas pezas ( garlopas e os mazos)chegan a acadar enormes proporcións

garlopa

mazo

23

carballo

EDLG Anexa


Carpinteiro de ribeira

O estaleiro de Purro, en Bueu, acolle dende hai dous meses a construción dunha embarcación tradicional de 2 metros e medio e de deseño francés que o mantén en activo. 24

EDLG Anexa


Fragueiro Carpinteiro que se especializa na confección de carros do pais. Interveñen na súa confección varias castes de madeiras, principalmente carballo, piñeiros, ameneiros e sanguiño ou salgueiro.

25

EDLG Anexa


Fragueiro O cabezallo ĂŠ a parte alongada situada na dianteira do carro onde se engancha o xugo das vacas cun pasador de madeira chamado chavella

Chedas

Chedas - Cada unha das dĂşas pezas laterais do chedeiro do carro en que van encaixados os fungueiros.

26

EDLG Anexa


Fragueiro Eixes-Barra de madeira ou doutro material, sobre a que viran as rodas dun vehĂ­culo ou outras pezas xiratorias.

Eixe

Fungueiro -Cada unha das estacas grosas, curtas e afiadas que se colocan verticalmente polos lados do carro, para que non caia a carga ou para soste-los ladrais. A carga pasaba por riba dos fungueiros. 27 SIN. fumeiro, estadullo.

EDLG Anexa


Fragueiro Cambas.-Cada unha das dúas pezas en forma de arco da roda do carro. As dúas cambas da roda están unidas polo mión.

Cambas

Ferras .

Ferras.-Vai arredor da roda, formadas por dúas láminas independentes en cada roda e suceitas con chantóns de cabeza piramidal, para agarrar mellor no chan. 28

EDLG Anexa


Fragueiro Tamen se atopan outros dedicados a confección de xugos, oficio que entra xa noterreo da arte polas tallas que adobían estas pezas , en especial os xugos de canga. O xugo é un apeiro agrícola que permite xunguir un ou, normalmente, dous animais de tiro a un carro ou outro instrumento que deba ser movido, coma o arado. En Galiza utilízase para xunguir bois ou vacas, animais utilizados para o traballo do campo ata a aparición do tractor ou do camión. A parella xunguida denomínase xunta ou xugada.

29

EDLG Anexa


Zoqueiro O material para a fabricación dos zocos: madeira de ameneiro (amieiro) e/ou bidueiro (vidueiro ou vido) traballado co serrón para torar as pezas, o machado para desbastalo no apoio ou burro, o 'aixó' para dar a forma do piei, as trenchas para a pegada de situación do coiro, as tenaces para estirar o coiro e o martelo para cravar empéñaa ou coiro, adquirido a curtidores e /ou a tendas de curtidos,

zoco s.m. 1. Calzado rústico coa sola de madeira e a empeña de coiro, que se amalloa e cobre o nocello. Os zocos ben engraxados non deixan pasa-la auga. SIN. chanca, galocho, zoca.

31

EDLG Anexa


Zoqueiro zoca s.f. 1. Calzado rústico dunha soa peza, enteiramente de madeira, que leva tacos ou chatolas para evita-la humidade e se calza sobre os pés protexidos por carpíns, zapatillas, etc. Puxo as zocas para entrar na corte. SIN. galocha, madroña.

32

EDLG Anexa


Carpinteiro de armar

33

EDLG Anexa


Resumo SERRADOIROS.m. Industria na que hai serras mec谩nicas para serra-la madeira. Traballa nun serradoiro. SIN. serra.

CARPINTEIRO . Persoa que ten por oficio traballa-la madeira, que fai 煤tiles de madeira, particularmente para a construcci贸n. Encargueille 贸 carpinteiro unhas portas novas para a casa.

34

EDLG Anexa


Resumo CARPINTEIRO DE RIBEIRA. O que traballa construíndo ou reparando barcos de madeira.

EBANISTA s. Persoa que ten por oficio facer mobles, traballando xeralmente con madeiras nobres. Encargueille ó ebanista unha mesa de castiñeiro

35

EDLG Anexa


Resumo PIPOTE s.m. Pipa pequena. Co viño que quedaba no pipote enchemos dous garrafóns. SIN. pipo.**PIPAs.f.Recipiente de madeira destinado a conter viño, máis pequeno có bocoi, cunha capacidade media entre 250 e 500 litros.

FRAGUEIRO carpinteiro especializado na fabricación de carros. Daquela viña face-los carros un fragueiro da parte de Forcarei.

36

EDLG Anexa


Resumo ZOQUEIRO s. Persoa que fai zocos ou zocas. No lugar vive un vello zoqueiro, pero xa non traballa.

ZOCO s.m. 1. Calzado rústico coa sola de madeira e a empeña de coiro, que se amalloa e cobre o nocello. Os zocos ben engraxados non deixan pasa-la auga. SIN. chanca,

ZOCAS.f. 1. Calzado rústico dunha soa peza, enteiramente de madeira, que leva tacos ou chatolas para evita-la humidade e se calza sobre os pés protexidos por carpíns, zapatillas, etc. Puxo as zocas para entrar na corte. SIN. galocha, madroña.

37

EDLG Anexa


Fin da Presentación Curso 2 010 – 2 011

EDLG Anexa

carteis traballo coa madeira  

caryeis das aulas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you