Page 1

Unconventional leadership since 1956

The Baak Leap (voorheen De Nieuwe Manager) Tijd om een sprong te maken in je leiderschap en/of loopbaan? Naar een niveau waar meer of juist andere zaken nodig zijn? Met De Baak Leadership Entrepreneurship Advancement Program zet je een fundamentele stap voorwaarts.

WWW.DEBAAK.NL


The Baak Leap (voorheen De Nieuwe Manager) ESSENTIE

Resultaten van de Baak Leap Vergroten van je persoonlijke (leiderschaps) intelligentie: Dit programma geeft je meer zicht op je zelf, je kwaliteiten en je gedragspatronen om beter in staat te zijn om noodzakelijke keuzes en beslissingen te nemen. Je leert jezelf als instrument inzetten om je omgeving te motiveren, te bewegen en een inspirerende bijdrage leveren aan de visie en strategie van jouw organisatie. Vergroten van je strategische intelligentie: Je leert omgaan met de complexiteit van deze tijd, je onzekerheid en de kunst om anderen daarin te begeleiden. Je neemt meer geïntegreerde beslissingen, met durf en lef. Je leert op een nieuw strategisch niveau te opereren, met gevoel voor het grotere geheel, de veranderde wereldeconomie vanuit een global mindset.

PROGRAMMA Theoretisch kader vanuit theorie U Deze tijd vraagt om authentieke leiders, om mensen die de sprong in het onbekende durven te wagen op weg naar een nieuw tijdperk. Leren omgaan met de onzekerheid en vertrouwen op het proces is daarin noodzakelijk. Het werk van Scharmer en Senge vormt daarom de basis van dit programma. Van Span of Control naar Span of Trust, de controle durven loslaten en open staan voor wat zich in de toekomst aandient. Om vanuit echte aanwezigheid (presence) sensitiever te worden voor wat in welke situatie nodig is. Programma opzet Module 1 Ken jezelf, Module 2 Ken je context, Module 3 Ken de andere wereld Module 4 Versnel door stilte staan Module 5 Onderneem en breng in beweging Module 6 Onderneem & Implementeer Module 7 Integreer en geef doorheeft om juist te kunnen handelen.

Vergroten van je ondernemerschap: Je leert je ontwikkelde visie en strategie ook daadwerkelijk te realiseren. Dat doe je proactief, vernieuwend en innoverend vanuit innerlijke en inhoudelijke wijsheid. Je leert een ondernemender klimaat te scheppen en je verrijkt jezelf met met een duurzaam netwerk van mededeelnemers en experts.

WWW.DEBAAK.NL

QUOTES "Het programma is grensverleggend en toekomstbepalend. De inspirerende ontmoetingen met gastsprekers,de verdiepingsslag die je maakt met medecursisten in combinatie met je global experience in het buitenland brengen je als professional onherroepelijk naar een hoger niveau. Door het zorgvuldig opgebouwde curriculum komen persoonlijke én organisatie ontwikkelingsthema’s aan bod. Je bepaalt als vanzelf een nieuwe koers. Ik had het nooit willen missen en gun het iedereen die streeft naar meesterschap en excellence in performance". Jeanine Blaauw – projectmanager Rabobank Voor mij is The Baak Leap (voorheen De Nieuwe Manager) een pad geweest tot de kern van mijzelf. Niet meer doen wat ik kan, maar meer en meer vanuit mijn eigen kern doen wat ik écht wil. Gedurende het jaar steeds beter zicht gekregen op mijn interne doelen en de zingeving daarvan. Naast een gedenkwaardig jaar, ook 14 nieuwe vrienden erbij. Geert Reyners - Rabobank Private Banking Voor een uitgebreide brochure: www.debaak.nl/leap of bel de adviesdesk

de Baak Voor meer informatie bel :Berend van Aken M +31 620 59 8573 e: B.vanAken@debaak.nl

Baak Adviesdesk:t: 0343556369 e: advies@debaak.nl

de Baak . Driebergen . Noordwijk . Amsterdam . Antwerpen . Den Haag . verbonden aan VNO-NCW

De Baak Leap verbindt leiderschap met ondernemerschap en bied je een gefundeerde basis om sprongen te maken in je persoonlijk, strategisch en ondernemend leiderschap. We combineren business, entrepreneurship en de human side of enterprise met de meest moderne leermeothoden. Hierbij staan impactvolle, actuele thema’s centraal. Honderden managers hebben met dit programma hun strategische en persoonlijke intelligentie vergroot om zo een nog betere bijdrage te leveren aan de organisatie waar ze werken.

Leadership  
Leadership  

Leadership

Advertisement