__MAIN_TEXT__

Page 14

EPÄMUKAVUUSALUEELLA / 3AMK

VOIKO TEKOÄLY TIETÄÄ, MITÄ TULEVAISUUDESSA TULEE OSATA? 14

TEKSTI MARI PURHONEN KUVAT UNSPLASH.COM

Työelämän murros synnyttää työpaikkoja nykyisten koulutusalojen leikkauskohtiin. 3AMK-liittouma ja Headai pyrkivät yhteistyössä täyttämään nämä leikkauskohdat tarjoamalla opiskelijoille työelämän vaatimia osaamisyhdistelmiä.

T

yöelämän tulevaisuus on keskiössä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean 3AMK-liittouman ja tekoäly-yritys Headain yhteistyössä. Tulevaisuutta ei voida kuitenkaan täysin ennustaa; sitä voidaan vain arvioida, ideoida ja visioida. Yhteistyö perustuu erilaisiin nopeisiin kokeiluihin, joista opitaan ja joiden avulla tulevaisuuteen voidaan valmistautua entistä paremmin. Yksi näistä kokeilusta on Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean yhteisen opintotarjonnan suunnittelu tekoälyn avulla. 3AMK:n prosessijohtaja Anu Moisio ja Headain toimitusjohtaja Harri Ketamo huomasivat nopeasti, että yhteistyö voisi synnyttää osaamistarpeiden näkökulmasta jotain aivan ainutlaatuista. 3AMK:n rehtorit Teemu Kokko Haaga-Heliasta, Riitta Konkola Metropoliasta ja Jouni Koski Laureasta ottivat haasteen vastaan innostuneina, vaikka yhteistyön tulosta ei voitu ennustaa. ”3AMK:n ja Headain välinen yhteistyö on enemmän kumppanuus- kuin asiakassuhde. Molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja kehittävät omaa toimintaansa”, Anu Moisio toteaa. 01 2019

Profile for HAAGA-HELIA

Haaga-Helia Signals 1 / 2019  

Haaga-Helian asiakaslehti 1 / 2019, teemana kokeilukulttuuri.

Haaga-Helia Signals 1 / 2019  

Haaga-Helian asiakaslehti 1 / 2019, teemana kokeilukulttuuri.

Profile for aneval
Advertisement