Page 1

GWYL YSGOLION SHAKESPEARE HYDREF / GAEAF 2016


Croeso Helo a chroeso i lyfryn Aneurin Leisure Byw ar ei newydd wedd. Mae'r llyfryn yn rhoi sylw i'r celfyddydau ac adloniant yn holl safleoedd Aneurin Leisure. Mae gennym ddetholiad wych o gerddoriaeth, drama, adloniant i'r teulu a digwyddiadau chwaraeon ar draws ein safleoedd. Gyda cherddoriaeth fyw gan Big Mac’s Wholly Soul Band, Dave Arcari, Allan yn y Fan a mwy. Mae dewis gwych o adloniant plant yn cynnwys Marty MacDonald's Toy Machine, Gweithgareddau Antur Hanner Tymor a Brecwast gyda Siôn Corn heb anghofio am y Panto Nadolig gyda Owen Money. Mae digonedd mwy i'w ddarganfod hefyd, yn cynnwys detholiad o berfformiadau drama amatur gan ein pobl leol dalentog, gweithdai crefft a'n Ffair Wledig. Edrychwn ymlaen at i chi ymuno â ni yr hydref hwn yn Aneurin Leisure.

Gwybodaeth Gyswllt Theatr a Dawnsfa Beaufort Rhiw Beaufort, Glynebwy Blaenau Gwent NP23 5QQ

Swyddfa Docynnau: 01495 355800 boxoffice@aneurinleisure.org.uk www.blaenaugwentvenues.com

Canolfan Ddiwylliannol a Chynadleddau Y Metropole Stryd Mitre, Abertyleri Blaenau Gwent NP13 1AL

Gweinyddol: 01495 355945 jackie.smith@aneurinleisure.org.uk www.the-met.co.uk

Dewch o hyd i ni ar Facebook: Blaenau Gwent Venues Dilynwch ni ar Twitter: @BGVenues

Tŷ a Pharc Bedwellte

Stryd Morgan, Tredegar, NP22 3XN 01495 353370 www.bedwelltyhouseandpark.co.uk

Dewch o hyd i ni ar Facebook: Bedwellty House and Park Dilynwch ni ar Twitter: @BedwelltyHouse

Parc Bryn Bach

Merthyr Rd, Tredegar, NP22 3AY 01495 355920 www.parcbrynbach.co.uk

Dewch o hyd i ni ar Facebook: Parc Bryn Bach Dilynwch ni ar Twitter: @Parcbrynbach

Caiff Theatr a Dawnsfa’r Theatr a Chanolfan Ddiwylliannol a Chynadleddau The Metropole eu rheoli gan Hamdden Aneurin dan gomisiwn Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. Mae Theatr a Dawnsfa Beaufort a Chanolfan Ddiwylliannol a Chynadleddau Y Metropole yn aelodau o Creu Cymru, asiantaeth deithio Cymru. Cydnabyddir fel partner Canolfan Gelfyddydau Perfformio Rhanbarthol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Print Mae'r llyfryn yma'n gywir adeg mynd i brint. Mae Gwasanaethau Diwylliannol Hamdden Aneurin yn cadw'r hawl i newid manylion heb rybudd, oherwydd amgylchiadau na fedrir eu rhagweld.

2

3


Dosbarthiadau Datblygu Celfyddydau © Hawlfraint Paul Trask

Mae Gwasanaeth Datblygu Celfyddydau Aneurin Leisure yn cyflwyno rhaglen helaeth o weithgareddau, prosiectau a dosbarthiadau Celf a Diwylliant a chyfleoedd arddangos ar draws y Fwrdeisdref Sirol drwy gydol y flwyddyn, yn cynnwys Dawns, Drama, Celf Weledol a Cherddoriaeth.

Cyfranogiad, Datganiad, Trawsnewid, Dathlu info@head4arts.org.uk 01495 357816 www.head4arts.org.uk Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celfyddydau cymunedol ar gyfer Blaenau'r Cymoedd (Dwyrain) yn rhoi cyfleoedd i bobl o bob oed i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydau cymunedol, datblygu eu sgiliau a mynd yn greadigol!

Dyddiau Llun

Dyddiau Mercher

Dosbarth Dawnsio Rhiant a Phlentyn

Cwmni Dawns Combination - Dosbarth Cyfoes (14oed+)

10am - 10:45am a 11:15am - 12pm £2.80 y plentyn

Dosbarth Dawns Rumba a Dilyniant

Mae Celf ar y Blaen yn bartneriaeth gyffrous rhwng pedwar awdurdod lleol, a ariannir gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.

6:30pm - 7:30pm £3.30

Côr

Peidiwch dim ond eistedd yno… BYDDWCH YN GREADIGOL!

Ieuenctid Abertyleri

6pm - 7pm £3.30

Dyddiau Mawrth

Our Venues DAWNSFA BEAUFORT THEATR BEAUFORT BEDWELLTE TŶ Y MET PARC BRYN BACH 4

Llogi Digwyddiadau Yn ychwanegol i'n rhaglen digwyddiadau ein hun, mae gennym hefyd ddetholiad o berfformiadau drwy gydol y tymor lle mae sefydliadau allanol wedi llogi ein theatrau. Nid oes gennym unrhyw fewnbwn i brisiau tocynnau neu gynnwys creadigol yn yr amgylchiadau yma.

Drama Theatr Iau (7 - 13oed)

5:30pm - 7pm £3.30

Drama Theatr Ieuenctid (14oed+)

7pm - 8:30pm £3.30

Fitstep

6pm - 7pm £3.30

6:30pm - 7:30pm £3.30

Cwmni Dawns Ieuenctid Blaenau Gwent The Move - Dawns Gyfoes Dosbarth Uwch

7:30pm - 9:15pm £3.30

Dyddiau Iau Dosbarth Cyfoes LEAPERS (dan 11oed)

4:30pm - 5:30pm £3.30

Dobarth Dawns Junior Move

5:30pm - 6:30pm £2.30

Dyddiau Gwener Dosbarth Dawns Te (oedolion)

2pm - 4pm £4.00

Os hoffech fwy o wybodaeth am ddosbarthiadau neu brosiectau Datblygu Celfyddydau cysylltwch â: 01495 355800.

www.blaenaugwentvenues.com

5


Tocynnau £10

Y Celfyddydau

Cyngerdd Elusennol er cof am Louise Jones

Dydd Gwener 2 Medi 7pm

Dydd Iau 22 Medi 7:45pm

Yn 2006 fe wnaethom golli pedair o ferched ifanc mewn damwain car: Louise Jones, Kayleigh Parry, Danielle Caswell a Katie Roberts, I ddathlu eu bywydau, cynhelir cyngerdd i gofio am 10fed pen-blwydd y ddamwain.

Tocynnau £8

Cymdeithas Operatig Tredegar yn cyflwyno

All Shook Up Mae All Shook Up yn sioe gerddorol jukebox gyda cherddoriaeth Elvis Presley a gyda llyfr gan Joe DiPietro, yn seiliedig ar stori Twelfth Night Shakespeare. Mae'n 1955, ac mewn tref fach hen ffasiwn rywle yng nghanol gorllewin America, mae llanc eofn yn cyrraedd sy'n canu'r gitâr ac yn newid popeth a phawb mae'n ei gyfarfod yn y ffantasi gerddorol hon fydd yn eich cael yn neidio allan o'ch esgidiau sŵed glas gyda chlasuron fel “Love Me Tender,” “Can’t Help Falling in Love,” "Heartbreak Hotel," "Jailhouse Rock," a "Don't Be Cruel.”

Tocynnau £12.60 / £10.60 Consesiynau

Dydd Mawrth 13 i Dydd Sadwrn 17 Medi 7pm

6

Box Office 01495 355800

Noswaith gyda Band Cory Band Cory yw brand pres mwyaf llwyddiannus y byd ac mae Cymru'n falch iawn ohonynt! Ar hyn o bryd y band yw Pencampwr Cenedlaethol Prydain, Pencampwr Ewropeaidd, Rhif Un y Byd a Phencampwr Pres mewn Cyngerdd - yn

swyddogol y band mwyaf difyr yn y Deyrnas Unedig! Byddwch yn barod i gael eich swyno a'ch symud yn yr un modd gyda dawn ac ysbryd y cerddorion hyn o'r Rhondda wrth iddynt berfformio cerddoriaeth ffilm wych o Star Wars, y ffefryn clasurol The Thieving Magpie gan Rossini, caneuon gwerin Cymreig hardd, a llawer llawer mwy. Fyddwch chi ddim yn gallu credu eich clustiau!

Waterloo Live Dydd Gwener 23 Medi 8pm Waterloo Live yn cyflwyno eu teyrnged i allforion gorau Sweden... ABBA. Gyda'r holl ffefrynnau clasurol fel Dancing Queen, Mamma Mia, Chiquitita, Take A Chance On Me, Does Your Mother Know ac wrth gwrs Waterloo. Mae'r sioe hon yn talu teyrnged i gyngherddau byw ABBA yn 1977 a 1979 gyda sylw eithriadol i fanylion. Gyda band byw ar y llwyfan, caiff cynulleidfaoedd eu cludo'n ôl i ddyddiau gogoneddus y 70au.

www.blaenaugwentvenues.com

Mae Waterloo Live yn cyfuno lleisiau gwych gyda harmonïau hardd, gwisgoedd godidog, gallu cerddorol rhagorol a digonedd o gyfranogiad gan y gynulleidfa. Cynhyrchiad bythgofiadwy - peidiwch â'i golli!

Tocynnau £14 7


Dydd Sadwrn 24 Medi 8pm “Mae Dave yn chwarae fel petai ei groen y tu chwith allan ac yn fuan iawn roedd fy nghroen innau tu allan hefyd wrth wrando ac roedd i gyd yn dda. Mae'r crwt yn gwaedu drosoch - mae'n chwaraewr dwfn go iawn ac yn ddyn enaid... ” - Seasick Steve Mae synnau blŵs amgen Dave Arcari, gitarydd ac awdur caneuon sleid, yn seiliedig yn gymaint ar ganu gwlad, pync a rocabili ag ydynt ar Flŵs Delta cyn y rhyfel a chawsant eu dangos drwy naw CD solo o fri rhyngwladol. Caiff albwm newydd - Givers and Takers - ei rhyddhau ym Medi 2016 i gyd-daro gyda'i chweched taith o'r Unol Daleithiau. Cafodd ei record ddiwethaf - Hellbound Train - ym Mehefin ei chlywed ar siartiau radio arbenigol ym mhob rhan o'r byd. Yn ogystal â theithio cyson ym Mhrydain, mae Arcari hefyd yn

chwarae'n rheolaidd yn yr Unol Daleithiau (yn cynnwys arddangosiadau swyddogol yn SXSW yn Austin, Texas), y Ffindir, Estonia, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Belg, Gwlad Pŵyl a Canada. Mae Arcari yn un o'r artistiaid byw sy'n gigio mwyaf ar y gylchdaith. Mae cyfres o sioeau gyda chantorion yn cynnwys Steve Earle, Alabama 3, Seasick Steve, Toby Keith a Jon Spencer ynghyd â rhaglen brysur iawn ym Mhrydain a thramor wedi sefydlu Arcari fel perfformiwr sylw rhyngwladol o fri gydag enw fel 'gwallgofddyn ar y gitâr'.

Mae Adran Hŷn AYDMS yn ôl gyda bang gyda sioe gerdd boblogaidd wych SISTER ACT! Yn seiliedig ar ffilm 1992 o'r un enw, mae Sister Act yn dweud stori'r ddarpar ddifa disco Deloris Van Cartier. Gan geisio gweithio ei ffordd i'r brig yn Philadelphia'r 1970au, mae Deloris yn syrthio mewn cariad gyda gangster caled iawn - a phriod iawn - o'r enw Curtis, a phan mae Deloris yn ei weld yn lladd rhywun mae'r heddlu'n ei gorchymyn i guddio mewn cwfaint mewn plwyf a welodd ddyddiau gwell. Er nad yw'r ffordd o fyw llwm yn cytuno â hi, mae Deloris wrth ei bodd yn gweithio gyda'r côr gan ddod â bywyd newydd i'r cwfaint llychlyd tra'n darganfod chwaergarwch nad oedd erioed wedi'i weld o'r blaen.

Juke Box Sixties

a berfformir gan The Hollywood Bees Tocynnau £16.50 / £15 Consesiynau 8

Felly byddwch yn barod i ymuno gyda'r canu, hel atgofion ac efallai fwrw deigryn neu ddau hiraethus.

Box Office 01495 355800

Dydd Mawrth 4 – Dydd Gwener 7 Hydref 7pm

Tocynnau £8

Revlon Girl

Mae Juke Box Sixties yn cynnwys casgliad newydd, unigryw a ffyddlon o rai o ganeuon gorau'r Chwedegau - twym a hiraethus, tragwyddol a bythgofiadwy. Mae The Hollywood Bees yn perfformio eu sioe ragorol gyda cherddoriaeth The Hollies, The Beatles, The Fortunes, The Bee Gees, The Kinks a llawer mwy. Mae'r gynulleidfa yn aml ar eu traed yn cymeradwyo'r band gwych hwn sydd wedi perfformio wrth ochr The Moody Blues, The Searchers and The Hollies. “Roedden nhw'n dal y gynulleidfa yng nghledr eu llaw o'r dechrau i'r diwedd”...Warner Hotels.

Sister Act

Mae Sister Act yn llawn dop o ganeuon cyflym gwych nad ydych eisiau eu colli!

Tocynnau £10 / £8 Consesiynau

Dydd Sadwrn 1 Hydref 8pm

AYDMS yn cyflwyno Y Celfyddydau

Dave Arcari

Dydd Mawrth 11 Hydref 7:30pm Tocynnau £10 / £8 Consesiynau www.blaenaugwentvenues.com

Mae 'The Revlon Girl yn ddrama wreiddiol sydd wedi cael ei seilio a'r ddigwyddadau a ddigwyddodd o gwmpas Trychineb Aberfan yn 1966. Ygrifennwyd y ddrama gan Neil Anthony Docking (Casualty, Emmerdale') cyfarwyddwyd gan Maxine Evans (Stella', Call The Midwife') sefydlwyd y ddrama 8 mis yn ddiweddarach a'r ôl y drychineb. Mae'r ddrama yn edrych ar fywydau pob dydd grŵp bach o mamau aeth drwy profediagaethau y drychined gan gwrdd pob Nos Fawrth uwchben gwesty lleol i siarad, hiraethu a hyd yn oed chwerthin (heb deimlo yn euog). Mewn un or cyfarfodydd, mae un o menywod yn edrych ar ei gilydd ac yn sylweddoli faint mae nhw wedi gadael ei hunan i fynd. Ofni y byddai pobl yn ei gweld yn wamal, a dyma nhw yn pendefynnu trefnu ar y slei bod cynrychiolydd o gwmni Revlon yn dod mewn i siarad a hwy ar 'dips' ar harddwch.

9


Cwmni Theatr Cerdd Blaenau Gwent Young Stars yn cyflwyno

Two

Grease Dydd Iau 13 – Dydd Sadwrn 15 Hydref 7pm a perfformiad matinee Ddydd Sadwrn 2:30pm Tocynnau £8 Mae'n 1959 ac mae dosbarth hŷn Ysgol Uwchradd Rydell yn meddwl eu hunain go iawn. Mae'r "Burger Palace Boys" wrthi'n dwyn hybiau olwynion ceir ac yn gryts caled a'r "Pink Ladies" yn cnoi gwm, ysmygu'n ddibaid ac edrych yn boeth mewn sanau bach a thrywseri pen-glin. Mae breuddwyd ysgolion uwchradd y 1950au ar fin ffrwydro yn y sioe gerdd hon sy'n talu teyrnged i ddelfrydiaeth y pum-degau ac yn ddychan ar ddymuniad oesol disgyblion i fod yn rebeliaid a thorri'r tresi. Canolbwynt y cyfan yw stori garu rhwng y gangster dwyn ceir Danny Zuko a Sandy Dumbrowski, y ferch fach annwyl sydd newydd symud i'r dref. Buont yn mas yn y dirgel yn ystod yr haf, ond yn ôl yng nghyd-destun yr ysgol, mae pwysau cyfoedion a chliciau'n gwneud eu cariad ychydig yn fwy cymhleth.

Dydd Gwener 21 Hydref 7:30pm

A all Danny gadw ei statws fel dŵd go iawn a dal i gael Sandy sidêt yn gariad iddo? Mae'r holl gang yn canu a dawnsio o amgylch carwriaeth Danny a Sandy, drwy ganeuon poblogaidd fel "Greased Lightnin'", "We Go Together" a "Mooning", gan fwrw i gof gerddoriaeth Buddy Holly, Little Richard ac Elvis Presley a ddaeth yn drac sain cenhedlaeth. Gan ddechrau gyda chyfnod o wyth mlynedd ar Broadway mae Grease ymysg sioeau cerdd mwyaf poblogaidd y byd gyda llu o ddilynwyr teyrngar, yn arbennig ymysg yr arddegau!

Dydd Gwener 14 Hydref 8pm

Big Mac’s Wholly Soul Band Tocynnau £12 / £14 ar y drws 10

Y Celfyddydau

It's An Act LTD yn cyflwyno

Ffurfiwyd Big Mac's yn 1990 fel y band tŷ ar gyfer y Clwb Hollywood enwog yng Nghasnewydd. Mae'r aelodau yn cynnwys tenor sax, trwmped a thrombon, bas, drymiau, gitâr, allweddellau, dwy leisydd deinamig a'r arweinydd carismatig Mike 'Big Mac' McNamara. Mae Mike yn ganwr enaid yn ystyr buraf y gair, ac felly mae'r band, er yn fwy na medrus wrth atgynhyrchu caneuon gwreiddiol amrwd Wilson Pickett, Sam and Dave, Otis Redding a James, Brown, hefyd yn alluog tu hwnt yng nghylchoedd mwy mirain cerddoriaeth ddu, Motown, Philly, Ffync a'r baladau bendigedig hynny sy'n gyforiog o harmoni lleisiol. Fodd bynnag, nid yw lleiswyr byth yn well na'u band cefndir ac mae 'r The Wholly Soul Band gan Big Mach ... yn rhwydd y gorau yn y busnes.

Box Office 01495 355800

Mae It’s An Act yn cyflwyno drama gomedi Two gan Jim Cartwright a osodwyd mewn tafarn dosbarth gweithiol yn y Cymoedd. Mae gan y ddrama 14 cymeriad i gyd a gaiff eu chwarae gan ddim ond dau actor. Mae'r ddrama'n canolbwyntio ar noswaith brysur mewn tafarn a'r amrywiaeth o wahanol gwsmeriaid sy'n mynychu'r bar a'r berthynas rhyngddynt. Mae 'r prif gymeriadau, y Landlord a'r Landledi, yn ymwneud ag amrywiaeth o gymeriadau gyda chymeriad penodol arall yn effeithio ar bob un ohonynt. Yn eithafion gyda'i gilydd; ef fel y rheolwr dwylo ar arianyn-y-til, hi yn galon clecslyd y bar, mae eu hymddangosiad yn cracio yn y diwedd pan mae bachgen ifanc yn chwilio am ei dad yn ymddangos a chânt eu gorfodi i wynebu colli eu plentyn flynyddoedd ynghynt.

Byddwch yn cwrdd ag amrywiaeth o gwahanol gymeriadau sy'n newid cyflymder y ddrama, gan fynd â chi ar daith garlamus o drai a llanw emosiynol. Agorodd Two yn y Young Vic yn Llundain ym mis Tachwedd 1990 gydag adolygiadau ardderchog. 'Mae'r ysgrifennu yn wych, yn swreal a digrif farddonol' - Sunday Times. 'Mae'r darn cyfoethog hwn yn sioe hyderus a difyr iawn' - Independent

Tocynnau £10 / £8 Consesiynau

Côr Meibion Beaufort – Cyngerdd Blynyddol Mae'r Cyngerdd Blynyddol rheolaidd y côr yn dilyn perfformiadau gyda Syr Tom Jones ar y BBC, yn y Senedd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a thaith lwyddiannus i ganolbarth Lloegr. Ben Makisi, tenor o Seland Newydd, yw gwestai arbennig eleni.

www.blaenaugwentvenues.com

Dydd Sadwrn 22 Hydref 7pm Tocynnau £12 yn cynnwys y rhaglen 11


Y Celfyddydau

Hwyl Bwganod Dydd Gwener 28 Hydref 2pm – 4pm Dewch â'r plantos gyda chi am brynhawn o hwyl bwganod gyda gemau parti a disco plant. Tocynnau'n cynnwys blwch cinio plant. Rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw i osgoi siom.

^ Gwyl Ysgolion Shakespeare

Marty MacDonald’s Toy Machine Dydd Mawrth 25 Hydref 2pm Sioe newydd sbon gyda lleisiau Justin Fletcher o CBeebies (a adnabyddir hefyd fel Mr Tumble) fel Pongo y Mochyn a Nicole Davies fel Molly-Moo y Fuwch! Mae pawb yn Fferm Marty MacDonald wrth eu bodd gyda'r newydd-ddyfodiad - y Peiriant Teganau sy'n gwneud holl deganau'r byd! Ond wedyn maent yn sylweddoli bod Crafty y Frân wedi bod yn gwneud drygau ac na ddylai fod yno o gwbl ... Yn waeth byth, nid yw'r peiriant yn gweitho felly maent angen ei drwsio cyn i'r Gwneuthurydd Teganau ddod i'w gael yn ôl. Ymunwch â Marty MacDonald, Sally y Bwgan Brain, Pongo y Mochyn, Molly-Moo y Fuwch a Sheena y Ddafad

12

mewn antur ryngweithiol gerddorol hwyliog i achub y dydd a rhoi tegauanu'n ôl i'r byd. Mae'r sioe deuluol hon yn neilltuol o addas ar gyfer plant 2-7 oed ac mae'n cynnwys cyfle i gwrdd a chyfarch yn dilyn y perfformiad. Caneuon yn cynnwys: Head, Shoulders, Knees and Toes, Wheels on the Bus, One Finger One Thumb, Grand Old Duke of York, Mary Mary Quite Contrary, Old MacDonald Had a Farm a mwy! Defnyddiwn arwyddion Makaton™ gyda'n canu fel y gall pawb gymryd rhan! *Dylid nodi nad yw Justin a Nicole yn ymddangos yn bersonol*

Tocynnau £2.50 Oedolion / £5.50 Plant

Tocynnau £9 / £7 Consesiynau

Dydd Llun 7 – Dydd Iau 10 Tachwedd 7pm Dewch i weld Shakespeare yn cael ei berfformio fel erioed o'r blaen! Mae Gŵyl Ysgolion Shakespeare yn falch i gyflwyno cyfres o berfformiadau gan bobl ifanc o bob rhan o Flaenau Gwent, Merthyr Tudful a Chaerffili. P'un ai ydych yn rhiant, cyfaill neu o ysgol arall, mae Gŵyl Ysgolion Shakespeare yn ffordd wych i brofi iaith, hud a phosibilrwydd Shakespeare. Byddai noswaith yng Ngŵyl Ysgolion Shakespeare yn noson i'w thrysori!

Tocynnau £8.50 / £6.50 Plant / £25 Teulu

Box Office 01495 355800

www.blaenaugwentvenues.com

13


Tocynnau £8 / £6 Consesiynau

^ Gwyl Gaeaf Dance Faktry

Y Celfyddydau

Dydd Sadwrn 12 Tachwedd 7:30pm

Faktry Dawns Ffin yw adran addysg ac allanol y cwmni dawns proffesiynol DAWNS FFIN, cwmni dawns preswyl y Met yn Abertyleri. Llun Paul Trask © Hawlfraint Ffin Dance

Mae Faktry Dawns yn darparu gwasanaethau dawns ansawdd uchel yn amrywio o ddosbarthiadau wythnosol gyda phlant a phobl ifanc yn y gymuned leol, i weithio gyda graddedigion dawns sy'n dymuno ehangu eu portffolio gwaith proffesiynol. Mae perfformiad heno yn dathlu gwaith y Faktry Dawns gyda grwpiau yn yr hydref eleni. Mwy o wybodaeth ar gael yn www.ffindance.co.uk

Lest They Forget Diwrnod ysgol arall, athro cyflenwi arall gyda syrpreis annisgwyl i staff a disgyblion wrth i ddulliau addysgu anarferol yr athro cyflenwi ddatgloi meddyliau ac atgofion diwylliannol grŵp o bobl ifanc ddieithredig.

14

Gan ddathlu eu 20fed pen-blwydd, mae'r chwechawd amlofferynnol a lleisiol yma yn cynnal eu taith gyntaf o Gymru ers 2012, i gefnogi eu halbwm newydd sbon NEWiD. Yn enwog am eu perfformiadau byw heintus symudant yn ddiymdrech rhwng fersiynau newydd egniol o gerddoriaeth draddodiadol Gymreig a'u cyfansoddiadau eu hunain, gan swyno calon ac enaid.

www.ayyf.co.uk Cyd-gynhyrchiad Steam Pie/Gwasanaeth Celf a Diwylliant Aneurin Leisure gyda chefnogaeth Sefydliad Glowyr Coed-duon.

Felly yn 2016 caiff y gang, drwy rym dychymyg, eu cludo'n ôl i faes y gâd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Maen portread o genhedlaeth mewn gwrthdaro, mae'r grŵp yn dysgu am wersi rhyfel, mantais heddwch a sut i ddod ymlaen a thytnnu ymlaen.

Tocynnau £10 / £8 Consesiynau

Dydd Gwener 18 Tachwedd 7pm

Gan harneisio holl bŵer a dirgelwch traddodiad Geltaidd ac yn llawn egni, mae cyfuniad Allan Yn Y Fan o gerddoriaeth lawen a sgwrs fywiog ysgafn yn diddanu cynulleidfaoedd hen a newydd.

gan Mandy Carpenter

Blas o ddrama newydd a chyffrous i'r gymuned gan bontio'r cenedlaethau.

Allan yn y Fan

Tocynnau £8

Cymdeithas Ddramatig a Cherddorol Amatur Abertyleri yn cyflwyno

Sweeney Todd Dydd Mawrth 22 – Dydd Gwener 25 Tachwedd 7pm Mae Sweeney Todd: Thriler Gerddorol yn stori barbwr yng nghyfnod Victoria sy'n dychwelyd adref i Lundain ar ôl bod yn alltud am bymtheg mlynedd i dalu'n ôl i'r barnwr llwgr a wnaeth ddifetha ei fywyd. Pan mae hynny'n methu, mae Sweeney yn addo dial yr holl hil ddynol, gan lofruddio cynifer o bobl ag y gall, tra bod ei bartner busnes Mrs. Lovett yn gwneud pasteion cig allan o'r cyrff a'u gwerthu i'r cyhoedd diarwybod. Mae Sweeney Todd yn operatig, ac yn cyrraedd yr uchelfannau, yn gomedi dywyll a llawn arswyd. Dewch i ddathlu gyda'r Gymdeithas yn eu 100fed blwyddyn. (Gall fod yn anaddas ar gyfer plant)

Tocynnau £10

Dydd Mercher 16 Tachwedd 1pm & 7:30pm Box Office 01495 355800

www.blaenaugwentvenues.com

15


Beauty & the Beast

Dydd Iau 8 – Dydd Gwener 9 Rhagfyr 7pm

Dyma rhai o'r cynhwysion hudolus a wnaeth Beauty and The Beast yn ffefryn gyda darllenwyr a chynulleidfaoedd ers y dywedwyd y stori am y tro cyntaf tua 1740. Sydd fel y gwyddoch tua ugain munud i chwech! O dyw'r jôcs yn y panto yma ddim yn mynd yn llawer mwy ffraeth na hynny! Mae fersiwn Rainbow Valley Productions o Beauty and the Beast yn dod â holl wefr, rhamant a chyffro'r stori ynghyd â chanu a dawnsio gwefreiddiol. Ac yn naturiol mae hefyd yn llawn comedi digri tu hwnt - beth arall fyddech chi'n ei ddisgwyl pan mai seren y sioe yw Owen Money, prif ddigrifiwr Cymru ac eicon BBC Radio Wales?

Tocynnau £14 / £11 Consesiynau / £40 Teulu Cynnar (hyd 31 Awst) / £44 Teulu

Dydd Gwener 25 Tachwedd 7pm

Dydd Sadwrn 26 – Dydd Sul 27 Tachwedd 2pm Dydd Gwener 2 Rhagfyr 7pm Dydd Sadwrn 3 – Dydd Sul 4 Rhagfyr 2pm & 6pm

Cyngerdd Nadolig Bore Coffi Ymunwch â ni am fore o adloniant Nadoligaidd.

Dydd Mercher 7 Rhagfyr 11am 16

Tocynnau £4 yn cynnwys coffi a mins pei

Box Office 01495 355800

Mae ein harddangosiad flynyddol ar gyfer Cwmnïau Dawns Hŷn ac Ieuenctid Blaenau Gwent yn dod â dawnswyr ynghyd o bob rhan o'r gymuned i ddangos eu talentau creadigol mewn sioe fydd yn ysbrydoli pob oedran.

Llun Paul Trask © Hawlfraint Ffin Dance

Caiff Tywysog ei felltithio a'i drawsnewid yn Fwystfil hyll. Mae gan ferch hardd allwedd o fewn ei chalon fydd yn rhyddhau'r Bwystfil o'i hynt ofnadwy. Castell llawn bwganod. Coedwig dywyll a llawn arswyd lle mae bleiddiaid gwyllt yn crwydro, a thylwyth teg gyda'r grym i newid Dyn i Fwystfil.

Y Celfyddydau

Oddi ar y Stryd

Rainbow Valley Productions yn cyflwyno

Tocynnau £6 / £4 Consesiynau

Noswaith Cabaret Nadolig Dewch i fwynhau noswaith o adloniant cerddorol gyda'r cantorion lleol gwych Jason Price a Craig James. Ymunwch yn y dathliadau a chanu gyda'r bechgyn mewn caneuon adnabyddus o'r 60au, 70au, 80au, 90au hyd at y presennol, a mwynhau gwydraid o win pefriog pan fyddwch yn cyrraedd a bwffe Nadoligaidd yn ein Dawnsfa enwog.

www.blaenaugwentvenues.com

Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr 8pm Tocynnau £15 – yn cynnwys gwydraid o win pefriog pan gyrhaeddwch a bwffe oer Nadoligaidd.

17


Ewch i ysbryd y Nadolig gyda noswaith o gerddoriaeth hyfryd a ffefrynnau'r tymor wrth i ni ymuno â Byddin yr Iachawdwriaeth a gwesteion arbennig.

Dydd Sadwrn 10 Rhagfyr 7pm

Tocynnau £5

Brecwast gyda Siôn Corn

Y Celfyddydau

Cyngerdd Byddin yr Iachawdwriaeth

Dydd Llun 19 Rhagfyr 9:30am – 12pm Ymunwch â ni yn y Ddawnsfa am frecwst arbennig gyda llwyth o gemau parti hwyliog, disco plant ac anrheg gan Siôn Corn! Tocynnau'n cynnwys brecwast plant.

Cyngerdd Nadolig AYDMS Dydd Mawrth 13 – Dydd Mercher 14 Rhagfyr 7pm Tocynnau £6

Tair adran AYDMS yn perfformio eu Cyngerdd Nadolig blynyddol hudolus yn y Met. Dewch i ymuno â'n hadrannau Cynradd, Iau a Hŷn yn perfformio carolau Nadoligaidd traddodiadol ynghyd â rhai alawon Nadolig mwy modern! Peidiwch â'i golli!

Mae'n rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw er mwyn osgoi siom.

Tocynnau £3.50 Oedolion / £6.50 Plant

Te gyda Siôn Corn Ymunwch â ni yn y Ddawnsfa am te arbennig gyda llawer o gemau parti hwyliog, disco plant ac anrheg gan Siôn Corn! Tocynnau'n cynnwys blwch cinio plant. Mae'n rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw er mwyn osgoi siom.

Cymdeithas Pantomeim Amatur Brynmawr yn cyflwyno

Sleeping Beauty

18

Dydd Mercher 14 – Dydd Gwener 16 Rhagfyr 7pm, Dydd Sadwrn 17 Rhagfyr 12:30pm a 6pm

Anghofiodd y Brenin Florestan wahodd Carabosse, y tylwyth teg drwg i fedyddio ei ferch. Ei wobr yw bwrw hud dieflig ar ei ferch, a dim ond tywysog hardd all ei dorri (ac mae ef yn gorfod dibynnu ar help gan ffyliaid y pentre). A fydd popeth yn gorffen yn hapus? O bydd! O na fydd! O bydd!!!

Tocynnau £5

Box Office 01495 355800

Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 3pm – 5:30pm Tocynnau £3.50 Oedolion / £6.50 Plant

West End at Christmas Dydd Llun 19 Rhagfyr 7:30pm Yn ôl drwy alw poblogaidd, bydd sêr o’r West End yn cyflwyno noswaith hudolus o adloniant gyda chaneuon poblogaidd o sioeau cerdd a chaneuon gorau’r Nadolig. Bu’r perfformwyr talentog yn ymddangos mewn llawer o gynyrchiadau yn y West End ac ar deithiau cenedlaethol yn cynnwys Les Miserables, We Will Rock You, South Pacific, Singing in the Rain, Starlight Express, Phantom Of The Opera, Godspell, Joseph a Cats i enwi ond rhai!

www.blaenaugwentvenues.com

“Mae’r cyngerdd gwych yma’n sicr o ddod â llawenydd a’ch llenwi gydag ysbryd y Nadolig” - South Wales Evening Post

Tocynnau £12 / £14 ar y drws

19


Noswaith Chwilio am Fwgan Bedwellte

Dydd Sul 2 Medi 2pm – 5:30pm Parti Bedwellte arbennig i ddathlu 100 mlynedd o'r awdur plant gwych Roald Dahl. Te prynhawn plant gyda themâu; dweud straeon, gweithgareddau a chrefftau a ysbrydolwyd gan rai o'ch hoff gymeriadau Roald Dahl.

Digwyddiad Dathlu Roald Dahl

Mynediad am ddim - gall fod yn rhaid talu am rai gweithgareddau

Dydd Gwener 21 Hydref 7:30pm – 3am

Angen archebu

Tŷ a Pharc Bedwellte

Ty^ a Pharc Bedwellte

Dewch i gerdded yng nghwmni arbenigwyr i ymchwilio Tŷ Bedwellte a'r gerddi am weithgareddau paranormal. Peidiwch â'i golli.

£25.00 y person - yn cynnwys platieidiau rhannu a diod

Ffair Priodasau Dydd Sul 16 Hydref 11am – 5pm Mynediad am ddim Mynediad arbennig - sy'n cynnwys pecyn croeso gydag anrheg i'r ddarpar briodasferch, gwydraid o win pefriog pan gyrhaeddwch, ardal eistedd arbennig, detholiad o deisennau brecwast/te prynhawn bach, te a choffi - £5.00 y person.

Diwrnod Difyr Dewiniaid Dydd Mawrth 25 Hydref 11am – 3pm

Diwrnod dewiniaid gyda thema Harry Poter gyda chrefftau thema Calan Gaeaf a Dewin a pherfformiad hudolus gan Simon Sparkles a gweithdy hwyliog creaduriaid dewiniol. Oed 5+

Tocynnau £8 y plentyn

20

Box Office 01495 353370

www.bedwelltyhouseandpark.co.uk

21


Old Haunts Yn dilyn llwyddiant Warnings to the Curious, mae Cwmni Theatr Don't Go Into The Cellar! yn cyflwyno Old Haunts: Ghostly Tales of Edwardian Menace gan M.R. James. Sioe un-dydd wreiddiol yn seiliedig ar y clasuron arswyd "Casting the Runes" a "Oh, Whistle, and I'll Come to You, My Lad". Stori llawn awyrgylch ac annesmwyth o ddwy stori arswyd!

Tocynnau £8.50 – yn cynnwys te / coffi a teisen

Dydd Llun 31 Hydref 12:30pm – 2:15pm Dydd Mawrth 25 Hydref 8pm

A oes gan eich plantos ormod o ofn (neu'n rhy fach) i gael parti gyda'r dewiniaid neu orymdeithio gyda'r Zombies? Yn lle hynny, dewch â nhw i'n parti clerod di-fwgan.

Tocynnau £6.50

Bydd llawer o hwyl gyda bwystfil bach arbennig a sesiwn Mini Movers gyda thema Calan Gaeaf ynghyd â crefftau, straeon a bwyd parti.

Oed a argymhellir: 12 mis - 4 oed £6.50 y plentyn

Coginio ar gyfer y Nadolig

Zombie Teulu Canol Gaeaf

Dydd Iau 27 Hydref 7pm

Tŷ a Pharc Bedwellte

Cwrdd â'r Clerod i'r Blynyddoedd Cynnar

Cwmni Theatr Don’t Go into the Cellar! yn cyflwyno

Bydd gennym adloniant gyda gyda Kevin 'Dracula' Davidge a gemau a chystadlaethau gyda thema Calan Gaeaf, heb anghofio am ein gorymdaith Zombie o amgylch y tŷ. Bydd Cymru Creations hefyd yn ôl i dynnu lluniau a phytiau ffilm y gallwch eu lawrlwytho ar ôl y digwyddiad. Dewch draw fel Zombie neu fel eich cymeriad arswydus gorau.

Angen archebu

Dewch i gwrdd â Martha Turner, ein cogydd Fictorianaidd. Bydd Martha'n dweud y cyfan am baratoadau a thraddodiadau coginio ar gyfer y Nadolig.

Dydd Sul 20 Tachwedd 2pm – 5pm a Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 5pm

Bydd Martha a'n cogyddion yn eich helpu i wneud eich pwdin Nadolig eich hun, paratoi eich teisen Nadolig a danteithion eraill. (Bydd Martha yn eich gwahodd i roi eisin ar eich teisen a'i haddurno ar 13 Rhagfyr felly gwnewch yn siŵr y gallwch fod yn gresennol ar y ddau ddyddiad. Pan nad ydych yn brysur yn coginio, byddwn yn paratoi traddodiadau Nadoligaidd Fictorianaidd eraill.

Angen archebu £12.50 y plentyn neu ddau blentyn am £20.00 yn cynnwys yr ail weithdu addurno teisen Nadolig

22

Box Office 01495 353370

www.bedwelltyhouseandpark.co.uk

23


Dydd Gwener 9 – Dydd Sul 11 Rhagfyr 7pm

£28 y pen yn cynnwys cinio Nadolig pedwar cwrs

Tŷ a Pharc Bedwellte

Noswaith Parti Nadolig The Bellagio Boys

Gwneud Llusern Dydd Mawrth 22 Tachwedd 3:30pm – 6:30pm Dewch draw a gwneud llusern yn barod ar gyfer gorymdaith Llusern Tredegar a gaiff ei harwain o Dŷ Bedwellte.

£3 y llusern

Noswaith Parti Nadolig Goleuadau Nadolig Dydd Gwener 25 Tachwedd 7:30pm – 10:30pm Daliwch ati i baratoi am y Nadolig gyda hwyl a gemau i'r holl blentyn ym Medwellte ar ôl troi goleuadau Cyngor Tref Tredegar ymlaen.

£3 y person neu 4 tocyn am £10

Noswaith Parti Nadolig

Dydd Llun 12 – Dydd Iau 15 Rhagfyr 4pm – 6pm Dydd Sul 18 Rhagfyr 3:30pm – 5:30pm

Bydd y diddanwyr poblogaidd Noughts and Crosses yn ôl gyda ni.

£28 y pen yn cynnwys cinio Nadolig pedwar cwrs

24

Ymweliadau Grotto Siôn Corn

Dydd Iau 1 – Dydd Sul 4 Rhagfyr 7pm Box Office 01495 353370

Dydd Llun 19 – Dydd Iau 22 Rhagfyr 4pm – 6pm

www.bedwelltyhouseandpark.co.uk

Ar ôl gorffwys haeddiannol, mae Siôn Corn wedi dychwelyd i ymweld â'i Grotto Tŷ Iâ yma yn Nhŷ a Pharc Bedwellte.

Angen archebu £5 y plentyn 25


Tŷ a Pharc Bedwellte

Brecwast gyda Siôn Corn Gweithdai Crefft Nadolig Bedwellte

Dydd Llun 19 – Dydd Mercher 21 Rhagfyr 9:30am – 11:30am

Dydd Llun 19 – Dydd Iau 22 Rhagfyr 12pm a 2:30pm

Ymunwch â'r ellyll am frecwast blasus a baratowyd gan Siân Corn. Bydd digon o amser am chwarae meddal, rhoi cynnig ar grefftau ac ymweld â Siôn Corn yn ei Grotto Tŷ Iâ.

Bydd Ellyll Bedwellte yn darparu dau weithdy dyddiol lle caiff plant 7+ oed gymryd rhan mewn gwneud danteithion Nadolig hyfryd.

Bydd brecwast llawn i oedolion gyda the, coffi a sudd. Anelwyd at blant dan 6 oed.

Angen archebu £5 y plentyn

(Bydd angen i blant dan 7 oed fod yng nghwmni oedolyn).

Archebu'n hanfodol - cysylltwch â ni i gael mwy o fanylion

Workshops include: • Gweithdai'n cynnwys gwneud • • • •

coeden felys

Gwneud tŷ bara sinsir Gwneud carw pren Gweithdy adeiladu ellyll Gweithdy coginio nadolig

£12.50 y plentyn neu ddau blentyn am £20

Dydd Sul 12 – Dydd Sul 18 Rhagfyr 4:30pm – 6:30pm Ar ôl te bydd amser yng ngweithdy'r ellyllod i wneud danteithion Nadolig yn ogystal ag ymweliad i Grotto'r Tŷ Iâ i roi'ch rhestr i Siôn Corn a derbyn anrheg Nadolig cynnar ganddo.

Te Prynhawn Nadolig Hwyl i'r Teulu

26

Bydd te prynhawn Nadolig 3 cwrs moethus i adolion tra caiff y plant eu diddanu.

£17.50 y person

Box Office 01495 353370

www.bedwelltyhouseandpark.co.uk

27


MTB De Cymru

Sportive De Cymru

Dydd Sadwrn 17 Medi 8am – 5pm

Sunday 18th September 8am – 5pm

Yn awr yn ddigwyddiad parhaus ar galendr RIDE IT, mae'r hyn yn yrru oddi ar ffordd ar ei orau!

Mae Bannau Brycheinog yn berffaith ar gyfer seiclo ac mae Evans Cycles yn benderfynol i fanteisio i'r eithaf ar y tirlun naturiol gyda'r daith fryniog wych yma!

Mae'r golygfeydd ar y daith ymysg y gorau ym Mhrydain ac o gyfuno hynny gyda thrac sengl gwych a thiriogaeth anodd, mae'n argoeli diwrnod gwych o feicio mynydd.

Parc Bryn Bach

Parc Bryn Bach

Gan adael Parc Bryn Bach bydd seiclwyr yn mynd dros y copaon llwm cyn gostwng yn sydyn am 6 milltir.

Disgwyliwch rai esgynfeydd epig a rhuthro llawr allt.

CYFRES EVANS CYCLES RIDE IT I gael mwy o wybodaeth ar MTB De Cymru neu Sportive De Cymru ewch i www.evanscycles.com

28

Box Office 01495 355920

29


Gweithgareddau Crefft Canol Gaeaf

Mae dewis gwych o WEITHGAREDDAU ANTUR ar gael ym Mharc Bryn Bach yn ystod hanner tymor ysgolion:

Dydd Llun:

Addas ar gyfer plant 4-12 oed

Dydd Mawrth: Dringo a Laser Tag

Dydd Iau:

Taith Canŵ a Byw yn y Gwyllt

Mae dyddiau gweithgaredd yn £25 y plentyn ac yn cynnwys cyfrarwyddyd llawn a hyfforddiant gan ein hyfforddwyr cymwysg. Darperir yr holl offer. Addas ar gyfer plant 8-16 oed. Nifer lleoedd yn gyfyngedig - felly peidiwch oedi!

Teithiau Canol Gaeaf Noson Braw Dydd Sadwrn 29 Hydref 6pm

£3.50 y person Bydd y sesiynau wedi'u hamseru felly cynghorir archebu ymlaen llaw

Dydd Llun 24 – Dydd Iau 27 Hydref Hanfodol archebu ymlaen llaw - cysylltwch â Parc Bryn Bach ar 01495 355920

Dewch i ymuo â ni am daith arswydus o amgylch Parc Bryn Bach y Calan Gaeaf yma! Dewch i wrando ar straeon am ysbrydion a bod yn barod i gael braw ar y noswaith wrth i chi gael eich llywio drwy'n hardaloedd coediog. Cewch eich croesawu yn ôl yn y Ganolfan Ymwelwyr gyda chawl cynnes a rholen grystiog (wedi'i gynnwys yn y gost). Addas ar gyfer 14+ oed

Tocynnau £10 Nifer gyfyngedig o leoedd felly mae'n hanfodol archebu ymlaen llaw - ffoniwch ni ar 01495 355920 30

Dewch i baratoi am Galan Gaeaf gyda'n gweithgareddau crefftau hwyliog ym Mharc Bryn Bach! Dewch â'r plantos draw i weithdai cerfio pwmpen a gwneud masg braw.

Cerdded Ceunentydd a Saethyddiaeth

Dydd Mercher: Taith MTB a Phadl-fyrddio Sefyll Lan

Dydd Sul 30 Hydref

Parc Bryn Bach

Gweithgareddau Antur Hanner Tymor

Box Office 01495 355920

Crefftau'r Nadolig Bob penwythnos bydd ein tîm o arbenigwyr ar gael i'ch helpu i wneud eich addurn Boncyff Nadolig eich hunan y gallwch fynd ag ef adre gyda chi a'i gynnwys fel rhan o'ch arddangosiad Nadoligaidd. Mae hefyd ddantaith Nadolig bychan i bawb sy'n gwneud Boncyff Nadolig! Bydd ein caffe yn paratoi detholiad o ffefrynnau Nadoligaidd drwy'r dydd - felly beth am aros am damaid i'w fwyta ar ôl eich gweithgareddau!

Dydd Sadwrn 3 – Dydd Sul 18 Rhagfyr

Sesiynau bob awr rhwng 9:30am – 12:30pm & 1:30pm – 3:30pm Cost £3.50 y plentyn

Addas ar gyfer plant 4-12 oed

www.parcbrynbach.co.uk

31


1

2

3

4

S

S

15

16

17

18

1

2

3

4

R

R

15

16

17

18

1

2

3

4

Q

1

2

3

4

P

1

2

3

4

O

11 5

6

7

8

9

10

11

Q

15

16

17

18

P

15

16

17

18

O

15

16

17

18

13 12

13

14

1

2

3

4

N

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N

15

16

17

18

1

2

3

4

M

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

M

15

16

17

18

1

2

3

4

L

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

L

15

16

17

18

1

2

3

4

K

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

K

15

16

17

18

1

2

3

4

J

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

J

15

16

17

18

1

2

3

4

I

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

15

16

17

18

1

2

3

4

H

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

H

15

16

17

18

1

2

3

4

G

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

G

15

16

17

18

1

2

3

4

F

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F

15

16

17

18

1

2

3

4

E

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

E

15

16

17

18

1

2

3

4

D

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

15

16

17

18

1

2

3

4

C

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

C

15

16

17

18

1

2

3

4

B

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B

15

16

17

18

1

2

3

4

A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

15

16

17

18

1

2

3

4

AA

AA 15

16

17

18

Gwybodaeth Gyffredinol

Gwybodaeth Archebu

Hurio Neuaddau

Archebwch Ar Y Wê

Mae'n holl neuaddau ar gael i'w hurio, yn amodol ar argaeledd. Cysylltwch â Admin ar 01495 355945 i gael gwybodaeth bellach a phrisiau. Mynediad

Mae Neuaddau Blaenau Gwent yn anelu i fod yn hygyrch a chroesawgar i bawb ac mae gennym ymrwymiad i wneud eich ymweliad mor rhwydd ac mor ddymunol ag sydd modd. Gofynnir i chi sôn wrth staff ein swyddfa Docynnau pan fyddwch yn archebu ac ar ôl cyrraedd am unrhyw ofynion mynediad a all fod gennych.

STAGE

Dalier sylw: Yn Theatr a Dawnsfa Beaufort nid yw'n bosibl symud rhwng lloriau ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn neu bobl gyda phroblemau symudedd. Mae'r mynediad un ai drwy'r Theatr neu'r Ddawnsfa.

Beaufort Theatre & Ballroom Theatre a Dawnsio Beaufort

• Mae gofodau parcio ar gael ar gyfer defnyddwyr anabl yn y ddwy neuadd.

YOUR CHOICE OF SEATS | EICH DEWIS O SEDDAU

• Mae gofodau ar gyfer cadeiriau olwyn yn y ddwy neuadd, gyda seddi ar gyfer cymdeithion.

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

• Mae toiledau hygyrch i gadeiriau olwyn ar gael yn y ddwy neuadd.

M18

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

K15

K16

K17

K18

K19

K20

K21

K22

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

J19

J20

J21

J22

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

BALCONY

BALCONY

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

G10

G11

G12

G13

G14

G15

G16

G17

G18

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

• Mae system cylch clywed ar gael yn y ddwy neuadd. • Mae croeso i gŵn cymorth a byddwn yn cyflenwi powlen o ddŵr yn y ddwy neuadd. • I gydymffurfio â rheoliadau tân, gofynnir i gwsmeriaid sy'n defnyddio cadair olwyn ddod â chydymaith gyda nhw.

I archebu ar-lein, ymwelwch â: www.blaenaugwentvenues.com Codir ffi o 60p y tocyn. Ni ellir prynu mwg nag 8 tocyn am bob perfformiad mewn un deliad. Archebion Ffôn

Swyddfa Docynnau: 01495 355800 Oriau Agor: Llun – Gwener 9:30am – 5pm Archebion

Gellir cadw archebion di-dâl am saith diwrnod heb daliad. Caiff tocynnau eu rhyddhau ar ôl hynny. Os oes llai na saith diwrnod cyn y perfformiad, mae'n rhaid talu'n llawn am y tocynnau. Ad-daliadau a Chyfnewid

Mae'n ddrwg gennym na ellir cyfnewid neu ad-dalu tocynnau ar ôl eu prynu os na chaiff perfformiad ei ganslo. Consesiynau

Mae'r gostyngiadau a ddangosir ar gael i: • Plant (dan 16 oed) • Myfyrwyr • Pensiynwyr • Pobl sydd wedi cofrestru'n ddiwaith • Pobl sydd wedi cofrestru'n anabl Disgownt Grŵp

Gall disgownt grŵp gael eu cynnig ar ddisgresiwn y Rheolwyr mewn rhai perfformiadau.

STAGE Restricted View

The Met, Abertillery | Y Met, Abertyleri YOUR CHOICE OF SEATS | EICH DEWIS O SEDDAU

32

33

Aneurin Leisure Live Hydref 16  
Aneurin Leisure Live Hydref 16  
Advertisement