Page 1

Flytning af kritisk syge patienter Gennem innovative og tværsektorielle samarbejder arbejder Idéklinikken med at øge patient­sikkerheden i forbindelse med flytning af kritisk syge patienter.


Problemstilling Flytning af kritisk syge patienter involverer ofte både mange hænder og flere afdelinger, og kan være en kompliceret proces med risiko for patienten. Gennem innovative og tværsektorielle samarbejder sætter dette projekt fokus på flytning af kritisk syge patienter — til gavn for både patienter og medarbejdere. Formålet med projektet er at identificere problemstillinger ved flytningen af kritisk syge patienter som virksomheder og eksterne partnere kan hjælpe med at løse. Dette samarbejde udmunder i en løsning, der testes og tilpasses i det rigtige miljø, således den bedst mulige løsning kan implementeres. Projektes tilblivelse Projektet startede som et indsatsområde under innovation i Aalborg Universitetshospitals handleplan 2013. Med udgangspunkt i medarbejderne blev en stor undersøgelse på alle sygehuse i Region Nordjylland foretaget, hvorved en liste med problemstillinger forbundet med flytning af kritisk syge kunne opstilles. Målet var ved hjælp


af fagpersoner og erhvervslivet at identificere og prioritere de projekter, der skulle videreføres. Dette betyder, at Idéklinikken nu har 10 aktive projekter kørende omhandlende flytningen af kritisk syge patienter, som forventes afsluttet ultimo 2014. Hurtig adgang til utensilier En idé, som arbejdes med i projektet, tager udgangspunkt i et ønske om at have adgang til en taske eller et bord, hvor de mest nødvendige utensilier findes, i tilfælde af at patienten under en flytning mellem to afdelinger får brug for behandling. I samarbejde med Arkitektur & Design på Aalborg Universitet er der iværksat en flowanalyse. Formålet med analysen er at undersøge de kontaktpunker en kritisk syg har samt de kanaler, patienten kommer igennem. På baggrund af denne analyse vil der blive designet en løsning, som tager højde for de utensilier mv., der er behov for. Anæstesien og AMA (Akut Modtage Afsnit) ved Aalborg Universitetshospital har bidraget med denne idé.


Søren Grøndahl Buch Projektleder

Projektleder Projektet bliver ledet og forankret i Idéklinikken, som en del af Eir (Empowering Industry and Research). Eir er et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Universitet, som blandt andet har til formål at styrke synergien mellem innovation og forskning med henblik på at fremme industriel udvikling og produktion. Kontakt Idéklinikken For mere information om projektet er du velkommen til at kontakte forretningsudvikler og projektleder Søren Grøndahl Buch (s.buch@rn.dk) eller postdoc Peter Brønnum (pbn@rn.dk).

Peter Brønnum Nielsen Postdoc

Forskningens Hus Aalborg Universitetshospital Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf. +45 99 32 68 35 ideklinikken.dk ideklinikken@rn.dk

Profile for IDEKLINIKKEN

Flytning af kritisk syge patienter  

Flytning af kritisk syge patienter  

Advertisement