Page 1


Guide Få professionel sparring og rådgivning til din idé, opfindelse, problemstilling eller forslag til en forbedret arbejdsgang. Vi guider dig gennem processen med realisering af din idé og i fællesskab udvikler vi en løsning.


Kom sikkert i mĂĽl med din sundhedsfaglige idĂŠ


Idéklinikken er en innovationsenhed under Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland. Vores overordnede formål er at medvirke til, at gode idéer inden for det sundhedsfag­lige område opsamles, konkretiseres, afprøves og evt. realiseres. Vi modtager alle former for problemstillinger, idéer og opfindelser — fra såvel kliniske og administrative medarbejdere på sygehusene som fra patienter og pårørende. Vi er godt rustet til at tage hånd om de gode idéer og følge dem helt til dørs. Vores medarbejdere er specialister på hvert sit felt — lige fra idéog projektudvikling, industrielt design til erhvervsjura og kommercialisering. Idéklinikken kan tilbyde dig pro­ fessionel sparring og råd­givning til kvalificering af idéen for­uden medvirke til, at idéen virkelig­gøres ­— og eventuelt patenteres.


Processen — fra idé til virkelighed Modtagelse Gå ind på www.ideklinikken.dk og send os en beskrivelse af din idé, opfindelse eller problemstilling. Vurdering En intern projekt­gruppe undersøger grundlaget: Findes der allerede en løsning? Hvordan vurderer vi markedet? Er det en opgave, som Idéklinikken kan løse? Kvalificering og planlægning Idéklinikken kvalificerer opfindelsen/idéen og kortlægger mulige samarbejdspartnere. Vi påbegynder plan­lægning af, hvordan opgaven løses bedst. Beskyttelse og implementering Hvis muligheden foreligger, hjælper Idé­­klinikken desuden gerne med ansøg­ning til for eksempel patent­ beskyttelse. Vi medvirker endvidere til problem­løsning og eventuel implementering. Kommercialisering Idéklinikken hjælper med at finde samarbejdspartnere og licens­ tagere — og desuden sørger vi for at forhandle aftaler parterne imellem.


Produktinnovation

Har du en idé til et nyt markedsmæssige potient til marked. For eksempe nordjysk virksomhed udv

Vi har gode forbindelser der kan hjælpe, når idéen hurtigt tager kontakt til opfindelsen eventuelt ska

Serviceinnovation

Oplever du udfordringe forløb, kan Idéklinikken interviews, observatione den baggrund konkrete Idéklinikken har eksemp tede hændelser i de ubem

Idéklinikken lægger stor v tet er således altid foran opfylder brugernes ønske

Forskningsinnovatio

Idéer og opfindelser, so fornyelse i det danske sa teknologi, har du som o opfindelse, der kan besk patenterer en opfindelse dine, hospitalets og regio

Sammen med Ortopædk har Idéklinikken blandt opsamling af data om kr


eller forbedret produkt, kan vi hjælpe med at vurdere idéens tale. Idéklinikken hjælper med at få styr på processen fra idé el har Idéklinikken i samarbejde med Neonatalafsnittet og en viklet en bæresele til for tidligt fødte børn.

til forskningsmiljøer og virksomheder i og uden for Danmark, n skal udvikles og afprøves. Det er vigtigt, at du som idéhaver Idéklinikken og får afklaret mulighederne for beskyttelse, hvis al patenteres.

er i forbindelse med en arbejdsgang, proces eller et patienthjælpe dig med at udvikle en løsning. Gennem blandt andet er og workshops analyserer vi problemstillingen, og udvikler på løsningsforslag i tæt samarbejde med dig og dine kollegaer. pelvis hjulpet Blodbanken med at mindske antallet af utilsigmandede bloddepoter på Aalborg Universitetshospital.

vægt på brugerinddragelse gennem hele processen, og projeknkret hos den deltagende afdeling. Det sikrer en løsning, der er og behov og et lokalt ejerskab på afdelingen.

on

om udspringer fra forskningen, er en vigtig kilde til vækst og amfund. Har du via din forskning udviklet en ny metode eller offentlig ansat pligt til at få undersøgt, om der er tale om en kyttes. Idéklinikkens specialister ved, hvornår og hvordan man e og kender de forskellige veje til kommercialisering, således at onens rettigheder sikres.

kirurgien ved Aalborg Universitetshospital, forskere, ingeniører andet været med i udvikling af en stræksensor til måling og roppens bevægelser.


FORSKNINGENS HUS

MØLLEPARK V E

J

SØ ND

R E SK OV V E

J

IDÉKLINIKKEN

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL, syd

Atletikstadion

HOBROVEJ

Forskningens Hus Aalborg Universitetshospital Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf. +45 99 32 68 35 ideklinikken.dk ideklinikken@rn.dk

Profile for IDEKLINIKKEN

Om ideklinikken  

Om ideklinikken  

Advertisement