Page 1

Softwareløsning til GFR Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er i gang med at udvikle en softwarebaseret løsning, der muliggør en lettere og mere sikker proces ved beregning af patienters nyrefunktion — også kaldet glomerulær filtration rate.


NYRE SYGDOM

0

20

25

30 35 40 45

GFR

50

60 50

YRE AL N RM NO

NYRE SVI GT

15

120

Beregning af nyrefunktion (GFR) foretages for alle patienter, hvor det er nødvendigt at kende deres nyrefunktion meget præcis — fx hvad angår patienter, der skal gennemgå en kemobehandling. Baggrund Når en patient gennemgår en kemo­ behandling skal behandler sikre sig, at patienten er i stand til at tåle behandlingen. Kemostofferne udskilles normalt igennem nyrerne og skal renses ud af patientens blod, hvis ikke kroppen skal tage for meget skade af behandlingen. Inden behandling skal man derfor kontrollere, at nyrerne fungerer — og er de ikke i stand til at rense blodet, udsættes patientens behandling. Men i dag er processen for bestemmelse af nyrefunktionen (GFR) både papirtung og kompliceret.

Beskrivelse af teknologi Nuværende udviklingstrin omfatter:  Software, der kan læse og overføre data fra analyseapparatet (Wizard 2480) og upload af data til server.  En server, hvor alle data opbevares sikkert, og hvorfra data er læsbare.


 En Android-app, som muliggør let indsamling af data til GFR-beregning, overførsel af disse data til server og udfører endelig beregning af GFR vha. de verdensomspændende bedst accepterede algoritmer til beregning af GFR (Brøchner-Mortensen, Brøchner-Mortensen børn og Christensen-Groth beregningsmodel).

Nuværende udviklingsstadie Den udviklede prototype viser, at det samlede koncept er opnåeligt. Prototypen består af de førnævnte dele. Ved hjælp af en ISO62304-certificeret partner, har vi bragt systemet til en tilstand, hvor indledende kliniske test kan påbegyndes. Dokumentation er på plads. Færdigprogrammeringen er klar til at blive igangsat.

GFR Standard-GFR

STANDARD-GFR (ml/min)

Systemet vil forbedre:  Patientsikkerhed ved gennemførelse af en automatiseret version af den moderne „bedste praksis“-ligning til beregning af GFR, som foregår vha. elektronisk mærkning af hætteglas, sprøjter og reagensglas foruden overvågning af radioaktivt lægemiddel, som anvendes til undersøgelsen.  Arbejdsvilkår for sundhedspersonale vha. automatiseret proces med dataindsamling og minimeret papirarbejde og manuelle processer.  Håndtering af radioaktive stoffer gennem et lagerstyringssystem i GFR app‘en.

46 ml/min 41 ml/min

160 140 120 100 80 60 40 20 0 0

20

40

60

80

100

ALDER (år)

Eksempel på nyrefunktion for en kvinde, 74 år. Resultatet betegnes som værende „moderat nedsat“ — med hensyntagen til patientens køn og alder.


Vi søger samarbejdspartnere Vi er på udkig efter følgende samarbejdspartnere:  En partner, som vil deltage i udviklingen af systemet. En del af udviklingen vil være programmering og korrektion under testfaser. OPFINDER Thomas Bohsen Schmidt it-ansvarlig bioanalytiker og diplom i softwareudvikling, Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 En partner, der er i stand til at distribuere systemet som tilbehør til gammatæller-serien.

Forskningens Hus Aalborg Universitetshospital Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf. +45 97 66 63 00 ideklinikken.dk ideklinikken@rn.dk

FEBRUAR 2015

Profile for IDEKLINIKKEN

Softwareløsning til GFR  

Softwareløsning til GFR  

Advertisement