Page 1

... hvad er det? 2. udgave

ViTre er et it-værktøj til alle, der har svært ved at læse og skrive. Denne guide viser dig, hvordan du kommer i gang.

1


For hjælp eller spørgsmål, kontakt: Jette Willum Ravn, tlf. 46 31 50 53 Kathja Hansen, tlf. 46 31 50 77 Else-Marie Pedersen Martin Pettersson Eller ambassadørerne for ViTre:  

  

Jesper Christensen, Netværksstedet 46 31 50 70 Hanne Bjørn og Susan Jessen Spiele, Kirsten Fogde, Susanne Enevoldsen, Connie Worm og Camilla Bonito, Roskilde Bibliotek Birgit Højer, Bogbussen Hanne Kaare Jakobsen, Jyllinge Bibliotek Marianne Bartens og Signe Greisgaard, Viby Bibliotek

2


På alle computere på Roskilde Bibliotekerne er der adgang til ViTre-programmerne:   

ViseOrd Hjælper dig med at skrive ViTal Læser tekst op ViTex Scanner tekst og læser op

s. 4 s. 11 s. 16

Du kan også låne en scannerpen C-Pen20. Den kan kun bruges på biblioteket, du kan ikke låne den med hjem. 

C-Pen20 Scanner en linje ad gangen TIP! Se også vores kvikguide - den hurtige vej til ViTre. Du finder den på www.roskildebib.dk

3

s. 15


ViseOrd hjælper med at skrive ved at foreslå ord ud fra de bogstaver du skriver.

1.

Start ViseOrd ved at dobbeltklikke på ikonet på computerens skrivebord. Åbn det program du vil skrive i - Word, Outlook, Google eller lign. - du skal åbne ViTal samtidig med Vise Ord, så du kan høre hvert ordforslag blive læst op. Vejledning for ViTal findes på side 11 TIP!

2. Når du for eksempel skriver ”hund” kommer dette billede op:

Lighedstegn (=) foran ordet betyder, at ordet er rigtigt stavet.

3. Marker det rigtige ord med piletasterne: 4. Indsæt det markerede ord med tabulatortasten: Et af disse tegn kan bruges, hvis du er i tvivl om hvordan et ord staves:

* Ingen eller flere ukendte tegn på stjernens plads, skriv for eksempel *kolo for psykolog eller sk*ni for skizofreni. # Bogstaverne før # afslutter ordet, skriv for eksempel *log# for psykolog, teolog, analog og så videre.

4

Plus (+) betyder, at ordet er en indgang til andre ord, som starter med de samme bogstaver.


- sammensatte ord Her ser du hvordan man staver de sammensatte ord, som ikke findes i ordbogen, for eksempel ”hundesnor”.

1. Skriv første del af ordet, for eksempel ”hunde”. 2. Indsæt ”hunde” via tabulatortasten. 3. Tryk på Escape-knappen for at nulstille ordforslagene: 4. Skriv næste del af ordet, her ”snor”. 5. Indsæt ”snor” i teksten med tabulatortasten og der er nu skrevet ”hundesnor”.

TIP! For at slukke ViseOrd skal du højreklikke i ViseOrd ikonet i menulinjen nederst på skærmen yderst til højre og vælge ”Sluk ViseOrd”

5


- vælg en ordbog Skriver du på andre sprog eller har du brug for specielle fagudtryk, skal du selv vælge en ordbog. Du kan vælge mellem mange ordbøger over sprog og fagudtryk i ViseOrd. 1. Hav ViseOrd åbent og klik på ikonet nederst på menulinjen på computerens skærm: 2. Vælg fanen ”Ordliste”. I det venstre vindue står de ordbøger, der er valgt som standard: Dansk mellem, Forfatternavne, Retskrivning sammensætningsord.

Dansk mellem Forfatternavne Retskrivning sammensætningsord

3. Marker en af de ”Mulige ordbøger” i den højre rude af boksen. 4. Klik på pilen så den valgte ordbog flyttes over i den venstre rude over aktive ordbøger. 5. Klik på knappen ”Brug det” og ordbogen er nu aktiv.

6


- opret en ordbog ViseOrd kan oprette en ny ordbog på baggrund af en tekst på din computer.

1. Kopier den tekst, som du vil have lavet til en ny ordbog, for eksempel teksten i et Word-dokument eller på en webside. 2. Åben for ViseOrd programmet, og klik på ikonet i menulinjen, i bunden af skærmen: 3. Klik på fanen ordliste og vælg bogbygger.

Dansk mellem Forfatternavne Retskrivning sammensætningsord

Fortsættes næste side

7


- opret en ordbog, fortsat

4. Vælg ”opret fra udklip…”

5. Giv den nye ordbog et navn og klik ok.

Ordbogen er nu oprettet. Du kan evt. finde den i ”Ordbøger”. Vælg herefter sluk. For at rense ord fra ordbogen – se næste side. For at gøre ordbogen aktiv, se s. 6.

8


- rens ord fra ordbogen Brug denne funktion, hvis du vil fjerne allerede eksisterende ord i ordbogen.

1. Klik på knappen ”Bogbygger”. .

2. Marker den nye ordbog, her kaldet ”forfatternavne”

3. Klik på knappen ”Rediger” - så kan du se alle ordbogens ord, før der renses ord fra. Når du har gjort dette, klik på ”OK”.

9


- rens ord, fortsat

4. Klik på knappen ”Fjern kendte ord”.

Efter du har klikket på ”Fjern kendte ord” kommer dette skærmbillede op:

5. Klik i feltet ”Find kendte ord”. Her vises hele listen med alle ordbøger. 6. Marker en ordbog - for eksempel ”Dansk mellem”. Klik ”OK”. De ord, der allerede findes i den valgte ordbog, fjernes nu. Klik ”Sluk” for at lukke Bogbyggeren. For at gøre ordbogen aktiv, se s. 6.

10


ViTal læser tekster op på internettet, i Word, i mails og fra computerens menupunkter.

1. Start ViTal ved at dobbeltklikke på ikonet på computerens skrivebord: 2. Herefter åbner følgende bjælke på skrivebordet:

Forklaring af de første funktioner (fra venstre mod højre):

Læs tekst fra markørens Placering F10

Læs markeret tekst F6

Læs en linje F8

Afbryd oplæsning F9 Læs en sætning F7

11


- fortsat

...fortsat Forklaring af ikoner på ViTal bjælken:

Tilpas volume, oplæsning mv.

Vælg oplæser og sprog

Vælg tempo for oplæsning

For at få vist ”mouse-over-tekster”: Klik på ”Vælg tempo for oplæsning”, og der viser sig en stiplet linje om feltet, nu kan du aktivere ”mouse-over-teksterne” på de øvrige funktioner.

12


- fortsat

...fortsat Forklaring af ikoner på ViTal bjælken: Vær Tavs!

Start optagelse ja/nej

ViTal MENU

Hjælp til skærmen til/fra F11

Afspil optagelse

Stop optagelse

Oplæsere - oversigt

13

Sluk ViTal

Indstillinger for optagelse


- optagelse af lydfil Du kan optage tekster, så du kan tage dem med hjem eller lytte til dem på din mp3-afspiller.

1.

Klik på ikonet for optagelse.

2.

Navngiv optagelsen og klik OK.

3.

Marker den tekst der skal optages og klik på,

der læser markeret

tekst op eller sæt markøren der, hvor der skal optages fra og klik på, som læser op fra markøren og fremefter. 4.

Ikonet for optagelse blinker så længe der optages. Når du er færdig med at optage, klikker du på stop:

5.

Playknappen bliver herefter rød

og du kan nu lytte din lydfil

igennem, og eventuelt sende den til din mp3-afspiller eller din USBnøgle.

HUSK. Optagelser bliver lagt på skrivebordet, men bliver ikke gemt på Roskilde Bibliotekernes computere, da computerne opdateres hver dag.

14


C-pen20 skanner teksten én linje ad gangen. Den er beregnet til kortere tekster.

På Roskilde Bibliotekerne kan du bruge en C-Pen20, som scanner en linje ad gangen. Samtidig med at du scanner, kan du få læst teksten op via programmet ViTal. Sådan bruger du C-Pen20: 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Indsæt C-Pen20 i en USB-port på computeren. Start ViTal via ikonet på computerens skrivebord. Start et tekstbehandlingsprogram (for eksempel Word). Tryk pennen ned over den tekst, der skal indscannes/læses op, til pennen begynder at lyse - der sidder en lille tap, der skal trykkes ned ude i spidsen. Før derefter pennen henover teksten i et stabilt tempo. Pennen har et lille ”sigtekorn”, som skal ramme midt på teksten for at give det bedste resultat. Pennen kan scanne i begge læseretninger, og kan bruges af både højre – og venstrehåndede. TIPS. For at skifte sprog:  Klik på ikonet og vælg Settings  Vælg fanebladet Sprog  Vælg sprog i Reading language.

15


- zoner ViTex skanner tekst ind og læser den op via en scanner, der er tilsluttet din computer.

1. Start ViTex ved at dobbeltklikke på ikonet på computerens skrivebord. 2. Læg papiret med billedet nedad i scanneren og klik på ikonet for at starte scanningen. ViTex retter selv op på billedet og roterer det, hvis det vender på hovedet eller på siden. Oplæsning I værktøjslinjen er der en række læse ikoner, som har følgende funktioner:

Starter og stopper oplæsningen. Læser forrige og næste ord. Læser forrige, aktuelle eller næste sætning. Læser forrige, aktuelle eller næste afsnit. Samt de to funktioner: Læs zone og Læser

siden forfra

Hvis du stopper oplæsningen midt i en sætning, starter oplæsningen næste gang fra starten af denne sætning.

16


- zoner Når en tekst eller et billede er scannet ind, oprettes automatisk zoner med indholdet i ViTex.

Når du åbner ViTex ser baren med zone-funktioner således ud:

Ved for eksempel avissider med mange artikler, kan du få vist zonerne ved at klikke på ikonet Vis alle zoner og nu ses en grå ramme om alle de zoner, som programmet har tegnet. Billedzoner vises med et kryds og kan ikke læses op. Læs en zone op Du vælger den zone du vil have oplæst ved at klikke i zonen (rammen bliver rød) og dernæst på ikonet Læs Zone Sådan ændrer du rammerne for en valgt zone 1. Klik med musen nær den rammekant du ønsker at flytte. Nu skifter musepilen symbol til en dobbeltpil med en streg for enden og rammens kant skifter farve til gul. 2. Hold venstre musetast nede og træk den gule rammeside op, ned eller sidelæns til rammen passer. 3. Klik på ikonet Svejs i menubaren og den nye zone er nu lavet. 4. Den ændrede zone oplæses ved at klikke på ikonet Læs zone

17


- mere om zoner

TIP! Fortryder man en gul rammekant, flyttes musen udenfor rammen og kanten bliver igen rød. De nummererede zoner kan flyttes ved at klikke på ikonerne med Piletasterne: På denne måde kan man vælge i hvilken rækkefølge, zonerne skal læses op. Zone op: Brug piletasten Op Zone ned: Brug piletasten

- zonens nummer bliver lavere (fx fra zone 4 til 3).

- zonens nummer bliver højere (fx fra zone 3 til 4).

Mere om zoner Du kan højreklikke i en zone og vælge mellem følgende muligheder i menuen:    

Løft zonen opad (zonens nummer bliver lavere). Løft zonen nedad (zonens nummer bliver højere). Skub zonen til bunds (zonen bliver den sidste zone - fx nr. 19 ud af 19). Løft zonen til tops (zonen bliver den første zone - fx nr. 1 ud af 19).

For at slette en zone: Klik i den ønskede zone. Rammen bliver rød. Brug ikonet eller Delete-tasten til at slette zonen.

18


- opret din egen zone Du kan omdanne flere zoner på siden til kun en enkelt zone.

Sådan opretter du selv en zone 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Klik på ikonet Tegn Zone . Musens symbol skifter til et kryds. Flyt krydset til et hjørne af den artikel, du ønsker at oprette til en zone. Hold venstre museknap nede og før krydset over til det modsatte hjørne og op/ned til artiklen er indrammet. Før krydset uden for dokumentet og venstreklik så krydset forsvinder. Klik på ikonet Svejs Få oplæst zonen ved at klikke på ikonet Læs zone

Vil du kun have vist én artikel på skærmen, kan du beskære dit billede (siden) til kun at indeholde denne zone. Højreklik i zonen og vælg Beskær billede til aktuel zone fra menuen. Man kan også benytte ikonet Beskær billedet 1. Klik på ikonet (musens symbol skifter til ikonets symbol). 2. Flyt symbolet til et hjørne af den artikel, der ønskes beskåret. 3. Hold venstre musetast nede og før symbolet til det modsatte hjørne og op/ned. 4. Dobbeltklik i zonen. Billedets (sidens) øvrige artikler forsvinder.

19


- opret zone

Zoom Hvis du vil zoome ud og ind på tekst og billede, kan du bruge musens hjul eller zoom-funktionerne i værktøjslinjen:

Zoom ud

Zoom ind

Zoom til bredde - hele bredden er synlig

Zoom til højde - hele højden er synlig

Zoom er neutral - 100 %

20

Viser den aktuelle linje så stor som muligt

Auto Vis linje - viser den linje, der læses op hele tiden


- optagelse af lydfil Den skannede tekst i ViTex kan laves om til en lydfil i mp3 format

Start optagelse

Den scannede tekst i ViTex kan laves om til en lydfil i mp3-format.

Afspil optagelse

Optage-ikonerne har følgende funktioner:

Optager side

Stop optagelse

1. 2. 3.

Optager Valgte Zoner

Klik på ikonet Optag side. Markøren bevæger sig nedover siden og indlæser den. Fortsæt på samme måde, hvis der er flere sider der skal laves om til en lydfil. Pauser mellem optagelserne kommer ikke med i lydfilen. Klik på ikonet afspil optagelse for at afspille sidste optagelse, eller se i menuen ”Optagelser” og find den optagelse, der skal afspilles.

Man kan også få ViTex til at optage valgte zoner. 1. Lav først den eller de zoner der skal laves om til en lydfil – se guiden forrige side. 1. Klik på ikonet optager valgte zoner markøren kører nedover siden og indlæser den. 2. Klik på ikonet afspil optagelse for at afspille sidste optagelse, eller se i menuen optagelser og find den optagelse der skal afspilles. ViTex laver en ny mappe på skrivebordet, hvori lydfilerne er. Du kan selv ændre navnet på MP3 filerne.

21


www.e17.dk E17 – Bibliotekernes motorvej til tilgængelig information.

http://www.vucroskilde.dk/ Læse-stavetest og undervisning. Se flere links på www.roskildebib.dk

22


23


Kom ned på Roskilde Bibliotekerne og brug ViTre - gratis. På biblioteket har vi også:    

Lydbøger Film Musik Spil til computer, XBox, Wii og Playstation

...som du kan låne med hjem. Roskilde Bibliotekerne Dronning Margrethes Vej 14 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 5000 www.roskildebib.dk

24

Vejledning til ordblinde  
Vejledning til ordblinde  

Jeg var kommunikationskonsulent på Roskilde Bibliotekernes kampagne til ordblinde i maj 2010 og skulle i den forbindelse designe vejledninge...

Advertisement